Nabídka práce sociální pracovník

617 aktuálních volných míst

 • *Sociální pracovník/pracovník v sociálních službách EZOP - DPP, DPČ

  JAK VYPADÁ PRÁCE U NÁS? Základem práce je podpora a rozvoj dětí a mládeže pomocí rozhovorů a aktivit nejenom v klubu, ale i v terénu v ulicích Nového Města na Moravě. Dále administrativa spojená s danou sociální službou, tvorba individuálních plánů, organizace a realizace vzdělávacích a volnočasových programů. CO OČEKÁVÁME? " Pro pozici pracovník ...

 • *Pracovník v sociálních službách v Domově se zvláštním režimem

  Požadavky: odbornou způsobilost dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách §116, odpovědnost, loajalitu a schopnost pracovat v týmu i samostatně, dodatečnou psychickou odolnost vůči stresu a zvládání náročných situací, zájem o klienty, respekt k jejich individualitě, pozitivní a empatický přístup, ochotu vzdělávat se, komunikační dovednosti, t ...

 • *Terénní pracovník v sociálních službách (pečovatel/ka)

  Náplň práce: - péče o klienty v jejich přirozeném prostředí - pracovník v sociálních službách svoji práci provádí dle pokynů svého vedoucího pracovníka, rozpisu péče a metodických postupů - jednoduché vedení dokumentace - individuální plánování - účast na poradách týmu, medického vedení a supervizí Požadujeme: - empatii a respekt, flexibilitu, vst ...

 • Pracovník/ce v sociálních službách

  HLEDÁME PRECIZNÍ, ZODPOVĚDNÉ, SPOLEHLIVÉ A KOMUNIKATIVNÍ UCHAZEČE/ČKY. PRACOVNÍ DOBA - začátek směny cca mezi 7.00 a 8.00 hod., konec cca mezi 14.30 a 15.30 hod.. Jedna večerní služba v týdnu, cca jeden víkend v měsíci. NÁPLŇ PRÁCE - osobní asistence u klientů v jejich domácnostech - dle Zákona o sociálních službách. POŽADAVKY - pečovatelský kur ...

 • Sociální pracovnice/sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí

  Specifikace zaměření činnosti sociální pracovnice/sociálního pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí: " ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení k obnovení narušených funkcí rodiny, " vedení spisové dokumentace a provádění archivace, " poskytování sociálně- ...

 • Sociální pracovník/pracovnice

  A11 z:17/3/2023 Náplň práce: - jednání se zájemci, uzavírání smluv, vedení dokumentace klientů, individuální plánování s klienty, práce na dosahování cílů s klienty (nácviky dovedností, doprovody, poradenství, motivování a poskytnutí podpory, vzdělávací a aktivizační činnosti s klienty) - každodenní ranní porady týmu, dlouhodobá práce s klienty i ...

 • Pracovnice/pracovník v sociálních službách

  poskytování přímé obslužné péče o osoby, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání osob, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u osob, zástup za pracovní neschopnost, kurz pro pracovníky v sociálních službách výhodou, nutno zaslat profesn ...

 • Pracovnice/pracovník v sociálních službách

  poskytování obtížné a namáhavé komplexní obslužné péče o klienty, vytváření, prohlubování jejich hygienických a pracovních návyků, rozvíjení manuálních zručností klientů, fixace získaných společenských a pracovních návyků klientů, prohlubování a upevňování hygienických a pracovních návyků při péči o klienty, rozvíjení individuální zručnosti, fixace ...

 • Pracovnice/pracovník v sociálních službách

  1 prac. místo na 1 rok a 1 prac. místo zástup za prac. neschopnost, poskytování přímé obslužné péče o osoby, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání osob, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u osob, absolutorium kurzu pro pracovníky v ...

 • Terapeut/ka

  Poradce/terapeut Poradny pro nelátkové závislosti v Kraji vysočina Rozsah úvazku 0,4 - 1,0, nástup co nejdříve Více o poslání a činnosti Poradny pro nelátkové závislosti v Kraji Vysočina na www.zavislostivysocina.cz Popis práce: Poskytování poradenství a terapie lidem, kteří se potýkají se závislostmi, podílení se na fungování služby, administra ...

 • Sociální pracovník/pracovnice klíčový pracovník dohod o výkonu pěstounské péče regionu Přerov

  Nástup možný i dohodou. Popis pracovní pozice: doprovázení pěstounských rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče především terénní formou v regionu Přerovska. Požadavky: kvalifikační předpoklady dle §110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - pozice sociální pracovník a §49a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vš ...

 • Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče

  Dostavte se k osobnímu jednání. Přímá obslužná péče o klienty domova se zvláštním režimem

 • Pracovník/ice v sociálních službách NZDM Khamoro

  Strukturované životopisy včetně motivačního dopisu zasílejte Kristianu Drapákovi vedoucímu střediska SpS CHM, na e-mail: [email protected], nejpozději do 30. 4. 2023. Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru. Na přihlášky nesplňující některý z požadavků nebudeme reflektovat. Organizace si vyhrazuje právo vyhlásit nové výběrové říz ...

 • Sociální pracovník/ice v NZDM Khamoro

  Strukturované životopisy včetně motivačního dopisu zasílejte Kristianu Drapákovi vedoucímu střediska SpS CHM, na e-mail: [email protected], nejpozději do 30.4. 2023. Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru. Na přihlášky nesplňující některý z požadavků nebudeme reflektovat. Organizace si vyhrazuje právo vyhlásit nové výběrové říze ...

 • Sociální terénní pracovník/ice pro lokalitu Jirkov

  Strukturované životopisy včetně motivačního dopisu zasílejte Kristianu Drapákovi vedoucímu střediska SpS CHM, na e-mail: [email protected], nejpozději do 30.4. 2023. Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru. Na přihlášky nesplňující některý z požadavků nebudeme reflektovat. Organizace si vyhrazuje právo vyhlásit nové výběrové říze ...

Sociální pracovník poskytuje sociální služby. Má na starost konkrétní osoby nebo skupiny osob, kterým poskytuje sociálně-právní poradenství, případně pomáhá zajistit, aby jeho klienti dostali potřebnou zdravotní péči. Pracovník v sociálních službách dodržuje etický kodex sociálních pracovníků , tímto kodexem jsou také vymezeny kompetence sociálního pracovníka. Pro výkon tohoto povolání je vhodné vzdělání v oboru, případně rekvalifikační kurz na pracovníka v sociálních službách. Cizí jazyk není nutně vyžadovaný, ale jeho znalost je vždy výhodou.