Připravili jsme pro vás seznam nejčastějších otázek na nemoci pro částečný invalidní důchod i plný invalidní důchod.

 
 

Kompletní tabulky na invalidní důchody od OSSZ, které slouží k posouzení míry poklesu pracovní schopnosti naleznete zde.

Agorafobie a invalidní důchod

Agarofobie znamená strach z otevřených prostranství, osoba trpící agorafobií se často bojí opustit domov. Dopad agorafobie na míru poklesu pracovní schopnosti člověka u psychických poruch tohoto typu se řeší zde.

Artróza a invalidní důchod

Jde o onemocnění kloubů, náchylnost k němu stoupá s věkem člověka. Dopad artrózy na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Astma a invalidní důchod

Astma se projevuje zejména dušností a ztíženým výdechem s příznakem hvízdavého dýchání. Dopad astmatu na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

 
 

Bechtěrevova nemoc a invalidní důchod

Jinak také nazývaná jako ankylozující spondylitida. Projevuje se chronickou únavou, ztuhlostí a bolestí v dolní části páteře, která může pokračovat do hýždí nebo zadní části stehna. Častěji postihuje muže. Dopad bechtěrevovi nemoci na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Bipolární porucha a invalidní důchod

Je známá i jako maniodepresivní psychóza a jde o závažnou mentální poruchu, která se projevuje prudkými změnami nálady, od manických stavů (extrémně dobrá nálada) až po po depresi (extrémně špatná nálada). Dopad bipolární poruchy na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Borelióza a invalidní důchod

Lymská borelióza je infekční onemocnění způsobené bakteriemi, na člověka se přenáší po kousnutí klíštětem. Dopad boreliózy na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Celiakie a invalidní důchod

Jde o chronické onemocnění sliznice tenkého střeva způsobené přecitlivělostí na lepek. Dopad celiakie na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

 
 

Crohnova choroba a invalidní důchod

Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění, které nejčastěji projevuje v oblasti spojení tenkého a tlustého střeva. Dopad chrohnovi choroby na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Deprese a invalidní důchod

Nejčastěji trpí depresemi pacienti, kteří jsou sociálně izolovaní, tělesně postižení, nebo ti, kdo ztratili někoho blízkého. Deprese ale mohou postihnout kohokoliv. Dopad depresí na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Epilepsie a invalidní důchod

Jedná se o záchvatovité onemocnění mozku, které se projevují tzv. epileptickými záchvaty. Dopad epilepsie na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Lupénka a invalidní důchod

Podstatou lupénky (lupusu) je zánět, který se může vyskytnout kdekoli v těle. Podle toho, které orgány lupus nejvíce postihuje, se rozlišují také jeho formy. Dopad lupénky na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

 
 

Méniérova choroba a invalidní důchod

Projevuje se zalehnutím uší, šelesty, hučením a pískáním v uších, nedoslýchavostí nebo prudkými záchvaty točivé závratě. Dopad méniérovi choroby na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Neuropatie končetin a invalidní důchod

Neuropatie jsou poruchy periferních nervů, jejichž porojevy jsou brnění, pálení, svědění, poruchy pohybu, citlivosti až po ochrnutí.Dopad neuropatie na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Polyneuropatie a invalidní důchod

Jedná se o rozsáhlé postižení periferních nerv. Dopad polyneuropatie na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Rakovina prsu a invalidní důchod

Dopadu tohoto velice závažného onemocnění na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se věnuje tato kapitola.

Raynaudův syndrom a invalidní důchod

Je onemocnění tepenného systému, nejčastěji horních končetin. Dopad raynaudova syndromu na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Revmatoidní artritida a invalidní důchod

Projevuje se bolestí kloubů v těle, která znemožňuje běžné činnosti, jako psaní na klávesnici nebo pohyb. Dopad revmatoidní artritidy na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Roztroušená skleróza a invalidní důchod

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění, při kterém lidský imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu. Dopad roztroušené sklerózy na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Sarkoidóza a invalidní důchod

Jedná se o multisystémové granulomatózní onemocnění. Nejčastěji postihuje lidi mladé a ve středním věku. Dopad sarkoidózy na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Schizofrenie a invalidní důchod

Tato nemoc se projevuje selháváním myšlenkových procesů a sníženou schopností vnímat emoce a reagovat na ně. Může být provázena halucinacemi, zmateným vyjadřováním i myšlením. Dopad schizofrenie na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Skolióza a invalidní důchod

Jedná se o posun obratlů, které znamenají deformaci páteře. Dopad skoliózy na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Tenisový loket a invalidní důchod

Tenisový loket je onemocnění, které řadíme do skupiny tzv. entezopatií. Dopad tenisového lokte na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Tetanie a invalidní důchod

Tetanie je stav zvýšené dráždivosti nervosvalového ústrojí. Které může vyústit až v záchvat, který trvá minuty až hodiny. Dopad tetanie na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Vyhřezlá ploténka a invalidní důchod

Typickým projevem jsou bolesti vystřelující do horních nebo dolních končetin, rovněž může být problém s ovládáním některých svalů, nebo máte na těle místa s necitlivou kůží. Dopad vyhřezlé ploténky na míru poklesu pracovní schopnosti člověka se řeší zde.

Počet vyplacených invalidních důchodů v České republice

Invalidní důchod prvního stupně

Skupina Počet důchodů 2018 2019 2020 2021 Popis skupiny
1. skupina 806 791  759 727 Některé infekční a parazitární nemoci A00–B99.
2. skupina 12 480 12 758  13 336 13 651 Novotvary C00–D48.
3. skupina 599 605  614 627 Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity D50–D89.
4. skupina 6 007 6 023  6 019 5 942 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek E00–E90.
5. skupina 25 137 26 398  27 660 28 859 Duševní poruchy a poruchy chování F00–F99.
6. skupina 10 695 10 937 11 284  11 488 Nemoci nervové soustavy G00–G99.
7. skupina 2 151 2 152  2 123 2 047 Nemoci oka a očních adnex H00–H59.
8. skupina 4 937 4 878  4 858 4 791 Nemoci ucha a bradavkového výběžku H60–H95.
9. skupina 12 472 12 359 12 323  12 069 Nemoci oběhové soustavy I00–I99.
10. skupina 3 238 3 222  3 241 3 173 Nemoci dýchací soustavy J00–J99.
11. skupina 5 203 5 350  5 494 5 589 Nemoci trávicí soustavy K00–K93.
12. skupina 2 197 2 327  2 397 2 412 Nemoci kůže a podkožního vaziva L00–L99.
13. skupina 65 473 65 976 66 625  67 206 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00–M99.
14. skupina 1 332 1 373 1 381  1 387 Nemoci močové a pohlavní soustavy N00–N99.
15. skupina 6 6 7 Těhotenství, porod a šestinedělí O00–O99.
16. skupina 41 40 39  41 Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00–P96.
17. skupina 2 121 2 134  2 129 2 114 Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality Q00–Q99.
18. skupina 103 118 135  146 Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde R00–R99.
19. skupina 9 504 9 379  9 271 9 134 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin S00–T98.
nezařazeno  3 767  3 515 3 338  3 174  

Invalidní důchod druhého stupně

Skupina Počet důchodů 2018  2019 2020 2021 Popis skupiny
1. skupina 376 368  374 372 Některé infekční a parazitární nemoci A00–B99.
2. skupina 5,821 5 966  6 030 6 112 Novotvary C00–D48.
3. skupina 324 319  341 341 Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity D50–D89.
4. skupina 3,178 3 214  3 247 3 215 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek E00–E90.
5. skupina 12,812 13 584  14 348 14 892 Duševní poruchy a poruchy chování F00–F99.
6. skupina 5,673 5 881 6 062  6 203 Nemoci nervové soustavy G00–G99.
7. skupina 1,198 1 221 1 238  1 224 Nemoci oka a očních adnex H00–H59.
8. skupina 1,320 1 366  1 413 1 458 Nemoci ucha a bradavkového výběžku H60–H95.
9. skupina 7,340 7 225 7 199  7 051 Nemoci oběhové soustavy I00–I99.
10. skupina 2,110 2 143  2 130 2 112 Nemoci dýchací soustavy J00–J99.
11. skupina 2,767 2 806  2 865 2 886 Nemoci trávicí soustavy K00–K93.
12. skupina 884 917  923 938 Nemoci kůže a podkožního vaziva L00–L99.
13. skupina 23,734 23 692  23 902 23 900 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00–M99.
14. skupina 1,051 1 068  1 088 1 069 Nemoci močové a pohlavní soustavy N00–N99.
15. skupina 7 5  5 5 Těhotenství, porod a šestinedělí O00–O99.
16. skupina 23 25  25 26 Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00–P96.
17. skupina 857 907  914 932 Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality Q00–Q99.
18. skupina 51 47 52  59 Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde R00–R99.
19. skupina 3,464 3 413  3 343 3 312 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin S00–T98.
nezařazeno 1 120   1 111  1 127 1 133  

Invalidní důchod třetího stupně

Skupina Počet důchodů 2018 2019 2020 2021 Popis skupiny
1. skupina 819 777   702 670  Některé infekční a parazitární nemoci A00–B99.
2. skupina 15,831  15 398  14 917  14 341 Novotvary C00–D48.
3. skupina 485  479  457  437 Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity D50–D89.
4. skupina 5,569  5 304 5 084  4 880  Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek E00–E90.
5. skupina 64,078  63 253 62 446  61 542  Duševní poruchy a poruchy chování F00–F99.
6. skupina 19,153 18 951  18 721 18 392  Nemoci nervové soustavy G00–G99.
7. skupina 3,578 3 450   3 380  3 271 Nemoci oka a očních adnex H00–H59.
8. skupina 1,240 1 232  1 217 1 174  Nemoci ucha a bradavkového výběžku H60–H95.
9. skupina 15,893  14 743 13 779  12 901  Nemoci oběhové soustavy I00–I99.
10. skupina 3,546 3 308   3 082  2 864 Nemoci dýchací soustavy J00–J99.
11. skupina 4,388 4 347   4 194  4 146 Nemoci trávicí soustavy K00–K93.
12. skupina 853  825  800 782  Nemoci kůže a podkožního vaziva L00–L99.
13. skupina 26,963 25 392   23 983 22 897  Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00–M99.
14. skupina 2,253  2 153  2 062 1 975  Nemoci močové a pohlavní soustavy N00–N99.
15. skupina 15 14   14 12  Těhotenství, porod a šestinedělí O00–O99.
16. skupina 58  56 56  56  Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00–P96.
17. skupina 2,737 2 724  2 715  2 709  Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality Q00–Q99.
18. skupina 129  138 147  138  Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde R00–R99.
19. skupina 6,208 6 043   5 878 5 717  Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin S00–T98.
nezařazeno  5 312  4 777  4 345 3 918   

Celkový počet invalidních důchodů vyplácených v ČR

Z dat je vidět několik zajímavých závěrů. Posledních pár let celkový počet vyplácených invalidních důchodů lehce klesá. A také klesá počet důchodů ve třetím stupni, zatímco první a druhý lehce rostou.

  2018 2019  2020  2021 
Prvního stupně 168 269 170 341  173 034 174 584 
Druhého stupně  74 110 75 278  76 626  77 240 
Třetího stupně 179 108  173 364  167 979 162 822 
Celkem 421 487  418 983  417 639  414 646 

Zdroj dat: Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #60 Pracomat.cz 2023-01-26 20:10
Cituji Hana:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat...


Dobrý den Hano,

toto vám po internetu nikdo nezdiagnostikuje. Pokud cítíte, že je vaše schopnost pracovat omezena, zkuste o invalidní důchod zažádat. Nic horšího, než že přiznán nebude se nemůže stát.
Citovat
0 #59 Hana 2023-01-26 10:49
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Měla bych nárok na invalidní důchod,když se léčím na syndrom dráždivého tračníku, Schmorlovy nodulace a nyní mi diagnostikovaly karpální tunely na pravé končetině?

Děkuji za odpověď
Citovat
0 #58 Pracomat.cz 2022-10-17 14:37
Cituji Hana:
Dobrý den . Chtěla jsem se zeptat. Jestli mám nárok na invalidní důchod při diag.nemoci Tuberozní sklerózy. Děkuji


Dobrý den Hano,

nemám lékařské vzdělání, takže jediné co mohu poradit je následující. Pokud cítíte, že je vaše schopnost pracovat omezena, zkuste o invalidní důchod zažádat. Nic horšího, než že přiznán nebude se nemůže stát.
Citovat
0 #57 Pracomat.cz 2022-10-17 14:36
Cituji Petr:
Dobrý den zajímalo by mně zda li mám nárok ohledně zvýšení důchodu do ted 1 st...


Dobrý den Petře,

nemám lékařské vzdělání, takže jediné co mohu poradit je následující. Pokud se váš zdravotní stav (i pocitově) změnil proti době, kdy byl 1. stupeň přiznán, tak zkuste zda dostanete 2. stupeň. Nic horšího, než že vám přiznán nebude se nestane.
Citovat
0 #56 Petr 2022-10-16 18:28
Dobrý den zajímalo by mně zda li mám nárok ohledně zvýšení důchodu do ted 1 st.
Naznacena retlolisteza L2/3. Meziobratlové disky L1/2 a L2/3 jsou sníženy a hyposignalní pro chondroze.Spondyloartroza . oravostranný paramedialní výhřez disku L1/2 a L2/3 ,lehká retrolisteza L2/3.
krční páter , kanál paterní ventrodorsálně místy poze 10 - 11 mmkongetialně uzky.
Inciposteochondrozy plotene C5/6 a C7/Th1 s protruzemi plotenek dorsalne .Foramina C5-Th1 zúžená unkovertebral osteofity s maximem v segmentu C6/7, s koímpresí kořene C7.Blok postavení C5-C7
A z lumbalní punkce mi zjistily Boreliozu.
Jedna se mi tedy o to zda li je to na 2 stupen Inval.duchodu
Citovat
0 #55 Hana 2022-10-16 12:24
Dobrý den . Chtěla jsem se zeptat. Jestli mám nárok na invalidní důchod při diag.nemoci Tuberozní sklerózy. Děkuji
Citovat
+2 #54 Pracomat.cz 2022-08-10 08:59
Cituji Alena:
Dobry den,rada bych se vas zeptala jestli ma cenu zadat o invalidni ...


Dobrý den Aleno,

nemám lékařské vzdělání, takže jediné co mohu poradit je následující. Pokud cítíte, že je vaše schopnost pracovat omezena, zkuste o invalidní důchod zažádat. Nic horšího, než že přiznán nebude se nemůže stát.
Citovat
0 #53 Alena 2022-08-09 12:08
Dobry den,rada bych se vas zeptala jestli ma cenu zadat o invalidni duchod pri techto diagnózach primarni mirna stenoza paterniho kanalu C5-C7,mirna dorsalni protuze discu C5/6 aC6/7 prohlubujici stenozu a foraminostenozaC7/Th1,Intervertebralni artróza C7/Th1,vyrazne v levo.Dale artroza v rukou a prstech.Moc vam dekuji za odpoved.
Citovat
0 #52 Pracomat.cz 2022-01-26 08:34
Cituji Kateřina:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda jde uznat částečný invalidní důchod s diagnózou trombofilie. Dekuji


Dobrý den Kateřino,

jako v ostatních případech platí, že jedinou opravdovou odpověď získáte až u lékaře, který zhodnotí váš celkový zdravotní stav. Nicméně při troše pátrání v datech se mi povedlo zjistit, že trombofilie sama o sobě pravděpodobně na inv. důchod stačit nemusí. Nicméně pokud se cítíte ve schopnosti pracovat omezena, doporučuji o invalidní důchod zažádat. Nic horšího než že vám nebude přidělen se nestane.
Citovat
0 #51 Kateřina 2022-01-25 20:19
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda jde uznat částečný invalidní důchod s diagnózou trombofilie. Dekuji
Citovat
0 #50 Pracomat.cz 2021-12-08 14:28
Cituji Hedvika:
Dobrý den, přítel chce žádat o invalidní důchod. V případě že mu bude uznán neví zda se mu bude počítat z renty, kterou má 5 let nebo z předchozího zaměstnání. Děkuji za odpověď


Dobrý den Hedviko,

invalidní důchod se počítá ze všech příjmů (respektive z nich odvedeného pojištění) - výpočtového základu (viz. § 15 ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ).
Citovat
+1 #49 Hedvika 2021-12-07 13:44
Dobrý den, přítel chce žádat o invalidní důchod. V případě že mu bude uznán neví zda se mu bude počítat z renty, kterou má 5 let nebo z předchozího zaměstnání. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #48 Pracomat.cz 2021-08-09 12:44
Cituji Léňa:
Dobrý den,po operaci bederní páteře (2016) a operaci krční páteře (2018) ...


Dobrý den Léňo,

zažádat o jiný stupeň invalidity rozhodně můžete, ale až po vyhodnocení posudkovým lékařem zjistíte, zda na něj skutečně máte nárok. Takto po internetu to není možné určit, vždy záleží na konkrétním zdravotním omezení každého člověka.
Citovat
+3 #47 Léňa 2021-08-09 09:59
Dobrý den,po operaci bederní páteře (2016) a operaci krční páteře (2018) pobírám ČID 1.stupně. Nyní mám problémy s tenisovým loktem,mohu si požádat o druhý stupeň invalidity? Pracuji,ale díky problémům se zády jsem často na nemocemnské. A teď se mi ke všemu přidal i tenisový loket. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #46 Pracomat.cz 2021-01-21 16:31
Cituji Bohuslava:
Dobrý den chtěla bych se zeptat..


Dobrý den Bohuslavo,

obávám se, že invalidní důchod vám po internetu nikdo nepotvrdí. Pokud cítíte, že je vaše schopnost pracovat omezena, doporučuji o invalidní důchod zažádat. Nemáte co ztratit, maximálně ho nezískáte.
Citovat
0 #45 Bohuslava 2021-01-21 15:34
Dobrý den chtěla bych se zeptat. Asi v 10 letech jsem prodělala po úrazu šipem operaci oka. Teď mám potíže často mě bolí hlava a hůře vidím. Mám nárok na invalidní důchod
Citovat
+1 #44 Pracomat.cz 2020-10-21 13:43
Cituji Renata:
Dobrý den mám nárok na invalidní důchod..


Dobrý den Renato, 

to opravdu nelze posoudit z popisu diagnozy po internetu. Pokud máte pocit, že vaše schopnost pracovat je omezena, doporučuji si žádost o invalidní důchod podat. Nic horšího, než že jej nedostanete se stát nemůže.
Citovat
0 #43 Renata 2020-10-20 23:35
Dobrý den mám nárok na invalidní důchod, mám syndrom neklidných nohou, karpální tunely v levé ruce, odstranění dělohy
Citovat
0 #42 Pracomat.cz 2020-07-12 12:07
Cituji martin macek:
dobry den mam dotaz ma zena ma vice problemu neni schopna prace ...


Dobrý den Martine,

neznám detaily vašeho případu, takže pouze obecně:

- pro přiznání českého důchodu roli nehraje roli občanství ani typ či doba pobytu žadatele o důchod na území ČR

- jak pro české občany, tak i pro cizince platí stejná pravidla - to znamená k době důchodového pojištění získané v ČR.

- cizí doby pojištění lze zohlednit jen na základě mezinárodně-právního předpisu mezi zemí původu a ČR

- při věku nad 28 let je třeba pět roků pojištění (za posledních 10 let) nebo 10 let pojištění (za posledních 20 let)

Doporučuji vyhradit si trochu času, zajít na úřad a probrat možnosti vaší situace detailněji.
Citovat
0 #41 martin macek 2020-07-11 12:20
dobry den mam dotaz ma zena ma vice problemu neni schopna prace kdyz byla zadat o duchod tak ji rekli ze musi mit zapoctove listy a odpracovano 10 let protoze je Slovenskeho narodu ale lekar ji rekl ze ma narok na duchod je nekdo kdo by nam pomohl uz uplinulo 380 dni takze nic nepobira ma dve male deti a ja to sotva zvladam predem dekuji Macek
Citovat
-1 #40 Pracomat.cz 2020-06-08 18:49
Cituji Lenka Perlicka:
Hezky den, prosim kdo by me mohl zastoupit ve veci ....


Dobrý den Lenko,

obávám se, že kontaktu s posudkovým lékařem se vyhnout nemůžete, je to koneckonců ten, kdo posuzuje vaši zdravotní způsobilost. Bez toho, aniž by vás viděl může stěží rozhodnout o vašem zdravotním stavu. Nicméně můžete žádat, aby byl určen jiný posudkový lékař, protože jste přesvědčená o tom, že posudkový lékař, který Vaší žádost posuzoval je zaujatý.
Citovat
+1 #39 Lenka Perlicka 2020-06-08 17:00
Hezky den, prosim kdo by me mohl zastoupit ve veci zadosti o invalidní duchod. Na koho se mam obratit. Vsechny zdravotni prohlídky a žadost bych zaridila ale kontakt s posudkovym lekarem nechci komunikovat. Je drzi sprosty a bohuzel si nemohu vybírat. Dekuji Machackova
Citovat
0 #38 Pracomat.cz 2019-06-13 18:42
Cituji Jana:
Dobry den,
Mam obcas hrozne stavy ze se bojim vrejnosti. Jit mezi lidi. ....


Dobrý den Jano,

to záleží na posudku od lékaře, takto přes internet je nemožné to diagnostikovat. Promluvte si se svý lékařem a pokud vám váš stav skutečně neumožňuje pracovat, tak si o invalidní důchod zkuste zažádat.
Citovat
0 #37 Jana 2019-06-13 12:08
Dobry den,
Mam obcas hrozne stavy ze se bojim vrejnosti. Jit mezi lidi. Agorafobie se tomu rika. Pak mam uzkostnou poruchu . Kdyz me to popadne pak mi nejde nic . Ani se pustit do nejae prace. Myslite ze by me dali invalidni duchod?
Hezky den
Citovat
+1 #36 Pracomat.cz 2019-05-09 09:27
Cituji Tajli:
Dobry den, mám přiznán invalidní důcho 1d 1.st. diagnóza unavovy syndrom ...


Dobrý den,

to bude muset opravdu posoudit lékař při vyšetření, po internetu nelze moc relevantně diagnostikovat.
Citovat
0 #35 Tajli 2019-05-08 20:08
Dobry den, mám přiznán invalidní důcho 1d 1.st. diagnóza unavovy syndrom nález na štítné žláze ,atopick ekzém, W-P-W syndrom nnyni zjištěny autoimunitní změny revmatologicky faktor 76,2 a hidradenitida skolioza bolesti zad a nohou čeká mne ráda vyšetření oční sono rtg... Pracuji tedy snažím se zmáhá mě vyčerpanost a únava omezena hyvnost dojizdim denně cca 1 hodinu Prosím , bude u mne jednat o změně stupně invalidity? Dekuji
Citovat
0 #34 Pracomat.cz 2019-05-07 10:51
Cituji Jana:
Dobrý den.Mám ještě jeden dotaz.Syn se narodil v roce 1996 ....


Dobrý den Jano,

s tímto postižením je možné na invalidní důchod dosáhnout, ale vždy záleží na konkrétních projevech u jedince. Zkuste zkonzultovat s lékařem a podat žádost. Přes internet to posoudit nelze, setkání s lékařem se nevyhnete.
Citovat
0 #33 Jana 2019-05-07 08:31
Dobrý den.Mám ještě jeden dotaz.Syn se narodil v roce 1996 s postižením pes equinovarus.Od narození rok měl sádry.Bohužel musel být odoperován.Prodloužení šlach.Nyní má deformity prstů u nohou,nemůže dlouho stát,ani chodit.Byla mu zjištěna deformita hlezenního kloubu.Operaci (trojí déza) mu byla odmítnuta vzhledem k nízkému věku.Měl by nárok v tomto případu na důchod?Děkuji
Citovat
-1 #32 Pracomat.cz 2019-05-02 09:43
Cituji Jana:
Dobrý večer.Chtěla jsem se zeptat.Jsem přes 1 rok po operaci ramene,výrůstky....


Dobrý den Jano,

z vašeho popisu se zdá, že by nárok na invalidní důchod mohl být. Určitě to zkuste a uvidíte jak dopadne posouzení lékařem.
Citovat
-2 #31 Jana 2019-05-01 23:22
Dobrý večer.Chtěla jsem se zeptat.Jsem přes 1 rok po operaci ramene,výrůstky.Byla mi zjištěna při operace značná ruptura manžety.Ruku nezvednu,jen do poloviny.Mívám noční bolesti.Měla bych nárok na invalidní důchod?Děkuji.
Citovat
0 #30 Pracomat.cz 2019-04-26 17:51
Cituji Tereza:
Dobrý den chtěla jsem prosím poradit jestli nemám narok ...


Dobrý den Terezo,

to záleží na závažnosti těchto zdravotních neduhů. Opravdu je není možné hodnotit takto přes internet a musí to provést lékař. Pokud se necítíte, zkuste o invalidní důchod požádat.
Citovat
0 #29 Tereza 2019-04-26 13:47
Dobrý den chtěla jsem prosím poradit jestli nemám narok na idnvalidni duchod mám cukrovku dnu vysoký krevní tlak cholesterol chučeni v uších mám chronický zánět zvukovodu děkuji předem za odpověď
Citovat
+1 #28 Pracomat.cz 2019-03-21 22:28
Cituji Oldrivh Oliver Bandy:
Dobrý večer mám nárok na důchod invalidy když mám koleno po operaci ...


Dobrý den,

toto dokáže skutečně a objektivně posoudit právě jen lékař. To bohužel nikdo z nás není.
Citovat
+1 #27 Oldrivh Oliver Bandy 2019-03-21 20:30
Dobrý večer mám nárok na důchod invalidy když mám koleno po operaci rameno po operaci Neustále mě bolí rameno mám podpůrčí dobu už dvakrát lékař mi říká že musí mít dva raněné klouby aby mohl dát proti důchod děkuji
Citovat
-3 #26 Pracomat.cz 2019-02-25 09:51
Cituji Zdena:
Dobrý den, mám hyperventilační tetanii... Mám nárok na důchod?


Dobrý den Zdeno,

stejně jako u ostatních obdobných dotazů se můžeme jen hádat. Správnou odpověď vám dá jen lékař. Pokud máte pocit, že vás nemoc v práci omezuje, tak žádostí o invalidní důchod nic nepokazíte.
Citovat
0 #25 Zdena 2019-02-24 23:06
Dobrý den, mám hyperventilační tetanii... Mám nárok na důchod?
Citovat
+1 #24 Pracomat.cz 2019-01-21 15:56
Cituji Simona:
Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli by jsem měla nárok na důchod od té ....


Dobrý den Simono,

z vašeho popisu se zdá, že by to tak mohlo být, ale relevantní a přesnou odpověď vám poskytne až lékař po prohlídce.
Citovat
0 #23 Pracomat.cz 2019-01-21 15:35
Cituji zuzana:
Dobry den.jsem 2 mesice po operaci mikrovaskularni dekomprese...


Dobrý den Zuzano,

rád bych vám dal přesnou odpověď, ale zdravotní stav musí skutečně posoudit lékař.
Citovat
0 #22 Simona 2019-01-20 21:26
Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli by jsem měla nárok na důchod od té doby co jsem čekala malou asi ve čtvrtém měsíci jsem se nemohla postavit na nohy boleli mne i záda v nemocnici semnou nemohli nic delat jelikos jsem byla těhotná takže jsem mohla brat na boles jenom paralen teď už je malí dva roky a je to sice trochu lepsi ale asi pred necelým rokem mi rekli u doktora že mám virezle plotenky a skoliozu páteře chodila jsem na rehabilitaci a ted chodim i na kapačky je to pořad stajny tak bych chtela vedet i vas nazor dekuji
Citovat
+1 #21 zuzana 2019-01-20 17:05
Dobry den.jsem 2 mesice po operaci mikrovaskularni dekomprese trojklanneho nervu.bolesti mam stale.mela bych narok na aspon castecny invalidni duchod? marodim s tim od cervna 2018.dekuji
Citovat
-1 #20 Pracomat.cz 2018-11-09 08:54
Cituji Eliška pechova:
Dobrý den chci se zeptat jestli uplatňují nárok ...


Dobrý den Eliško,

z vašeho popisu se zdá že ano, ale finální slovo má vždy posuzující lékař.
Citovat
-1 #19 Eliška pechova 2018-11-08 21:35
Dobrý den chci se zeptat jestli uplatňují nárok na invalidní důchod mám eddisonuvu chochorobu a mikroadenom hypofyzy trápím vycvycerpanosti velkou únavou celkové můj ststav není dobrý abych bílá schopna pracovat děkuji
Citovat
+2 #18 Pracomat.cz 2018-08-27 12:55
Cituji Petr:
Dobrý den,
Mám II. stupeň invalidního důchodu a v roce 2020 mohu jít do předčasného invalidního důchodu....


Dobrý den Petře,

doba vedení v evidenci úřadu práce je tzv. náhradní doba pojištění. Náhradní doba pojištění je období, za které není odváděno pojistné na sociální zabezpečení, a přesto se tato doba započítává pro nárok na důchod i jeho výši. Hezké ilustrativní příklady jsou na webu CSSZ - cssz.cz/.../...
Citovat
0 #17 Petr 2018-08-26 17:08
Dobrý den,
Mám II. stupeň invalidního důchodu a v roce 2020 mohu jít do předčasného invalidního důchodu. V současné době jsem veden na úřadu práce a obracím se na Vás s dotazem, protože OSSZ mi nebyla schopná odpovědět, jestli by se mi změnilo něco ve vyplácení invalidního důchodu, pokud bych se odhlásil z úřadu práce?
Citovat
0 #16 Pracomat.cz 2018-06-18 10:16
Cituji Jana:
Dobrý den, jsem po operaci dekomprese a přední transpozice n. ulnaris..


Dobrý den Jano,

pokud citíte, že je vaše pracovní schopnost omezena, tak určitě zkuste o invalidní důchod zažádat. O tom, zda ho dostanete a v jaké výši, rozhodne až posudkový lékař.
Citovat
-1 #15 Jana 2018-06-16 23:22
Dobrý den, jsem po operaci dekomprese a přední transpozice n. ulnaris, která je bez efektu
(brnění, bolesti, oslabení) a zároveň mám displasii hlavičky humeru (vrozená vada s projevy bolesti lok.kloubů a již začínající artróza. Je toto důvod k žádosti o inv. důchod? Děkuji
Citovat
+1 #14 Pracomat.cz 2018-06-08 07:48
Cituji David:
Dobrý den. Mám jen jednu ledvinu s chronickým ..


Dobrý den Davide,

opět nejspíše ano, ale to musí rozhodnout posudkový lékař.
Citovat
+1 #13 Pracomat.cz 2018-06-08 07:33
Cituji Emil Matejov:
Dobrý den chtěl jsem se zeptat zda ...


Dobrý den Emile,

z vašeho popisu to vypadá, že na invalidní důchod budete mít nárok, ale finální rozhodnutí je na posudkovém lékaři.
Citovat
+1 #12 Emil Matejov 2018-06-07 20:32
Dobrý den chtěl jsem se zeptat zda mohu pobírat invalidní důchod jsem onkologicky nemocen mněl jsem rakovinu příušní žlázy zde jsem prodělal dvě operace v té době mi byl navrhnut důchod na dva roky ale domluvil jsem se na lehčí práci tak jsem do něj nešel a po roku jsem mněl metastázy v krčních uzlinách mám je odoperováné a jsem po ozařování a mám problém z ramenem bolesti a mám dušnost a velkou únavu děkuji za odpověd
Citovat
+2 #11 David 2018-06-07 20:01
Dobrý den. Mám jen jednu ledvinu s chronickým onemocněním stádium 3. Mám nárok alespoň na částečný invalidní důchod? Děkuji za odpověď. David
Citovat
+1 #10 Pracomat.cz 2018-03-29 21:27
Cituji Eva:
Dobrý den mám nárok invalidní důchod s cukrovkou a se syndromem neklidnych nohou?


Dobrý den Evo,

to musí posoudit posudkový lékař.
Citovat
0 #9 Eva 2018-03-29 01:10
Dobrý den mám nárok invalidní důchod s cukrovkou a se syndromem neklidnych nohou?
Citovat
+1 #8 Pracomat.cz 2018-01-30 10:32
Dobrý den Jolane,

řekl bych že ano, ale jedinou správnou odpověď na tento dotaz vám dá lékař. Zkuste si podat žádost o invalidní důchod a uvidíte.
Citovat
-1 #7 Jolan 2018-01-30 08:54
Dobry den mam narok na duchod kdyz ,mam altrozu 1-2 stupen,trombofilii,astma,tenisovy loket,a cervikobrachiani syndrom
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2017-11-09 13:13
Dobrý den Andreo,

nikdo z redakce není lékař, takže vaši diagnózu nemůžeme odborně zhodnotit. Určitě vám ale doporučuji o invalidní důchod zažádat. Zažádat o něj může příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Odborný lékař pak rozhodne zda na něj máte nárok a určí jeho stupeň.
Citovat
0 #5 Andrea 2017-11-09 06:31
Dobře ráno mužů jsi požádat o invalidní důchod nebo sníženou pracovní schopnost byl mi diagnostiskovany komplexní algicky regionální syndrom beru léky na n euro patičkou bolest do toho mám skoliozu páteře posunula jsem my plotýnky která my dráždí nervy a záda bolí víš do toho všeho mám i zuženou svalovou pumpu prokrvení noh strastne levá je 3 stupeň těžká hemodinamicka insuficience a práva druhý stupeň funkce pumpy normální má UP. Mě pořád otravují z potvrzením nebo jsi mám požádat o invalidní důchod ale jinak my nikdo nic neporadil a jak nevim co mám delat děkuji za každou radu
Citovat
+1 #4 Pracomat.cz 2017-05-24 20:58
Dobrý den Terezo,

zde naleznete (pracomat.cz/.../...) kompletní seznam diagnostik, tak jak jsou popsány v zákoně. Určitě doporučuji konzultaci s lékařem, který vám dá nejpovolanější odpověď.
Citovat
+1 #3 Tereza 2017-05-24 12:25
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda se míra pracovního poklesu sčítá i s jinými diagnostikami. Mám Bechtěrevovu chorobu, arytmii, astma a z toho už i deprese. Zvažuji žádost o ID, ale ani jedna z nemocí není nejhorší, jen dohromady to začíná být neúnosné.
Citovat
+1 #2 Pracomat.cz 2017-03-24 19:29
Dobrý den Jane,

první stupeň invalidního důchodu znamená pokles schopnosti pracovat o 35-49%. Proto je odpovídající práce v podobném rozsahu, tedy typicky poloviční úvazek. Pokud by jste pracoval na plný úvazek, riskujete že vám může být invalidní důchod odebrán - po přezkoumání zdravotního stavu.
Citovat
0 #1 Jan Ochotnický 2017-03-23 09:34
Dobrý den , mohu pracovat na plný úvazek při prvním stupni invalidního důchodu ? Díky za informace.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]