Kdy máte nárok na přiznání vdovského důchodu? Došlo ke změnám u vdovského důchodu v r. 2023? Kolik je vdovský důchod? A jak se vypočítává vdovský důchod? Kdy máte nárok na obnovení vdovského důchodu? Jaká je délka pobírání vdovského důchodu? Odpovědi si přečtěte v tomto článku ..

 
 

Vdovský důchod

Jedná se o důchod, na který má nárok žena po zemřelém manželovi, který byl příjemcem starobního nebo invalidního důchodu. Případně ke dni úmrtí splnil podmínku potřebné doby pojištění a díky tomu mu zvnikl nárok na důchod. Kde žádat o vdovský důchod?

Vdovecký důchod

Jedná se o důchod, na který má nárok muž po zemřelé manželce, která byla příjemcem starobního nebo invalidního důchodu. Případně ke dni úmrtí splnila podmínku potřebné doby pojištění a díky tomu jí zvnikl nárok na důchod.

Jak vidíte podmínky pro přiznání vdovského důchodu, jsou stejné jako u vdoveckého. 

Výpočet vdovského důchodu 

Výše vdovského důchodu (výpočet vdovského důchodu je zcela stejný) je přímo ovlivněna na základě starobního nebo invalidního důchodu, který pobírala zemřelá osoba. Přečtěte si jak se vypočítá starobní důchod a  jak se spočítá invalidní důchod. Aktuální výpočet vdovského důchodu v r. 2023 je následující:

1) V případě že vdova/vdovec nepobírá žádný důchod -  se od důchodu pobíraného zemřelým manželem nebo manželkou odečte základní výměra důchodu, ta činí 4 040 Kč (Více o základní výměře důchodu najdete zde). Výsledná částka se vydělí dvěma a opět se k ní přičte základní výměra - 4 040 Kč.

Př. Zemřelý manžel měl nárok na starobní důchod ve výši 14 040 Kč. Vdovský důchod tedy spočteme jako (14 040 - 4 040) / 2 => 5 000 + 4 040 => 9 040 Kč

2) V případě ze vdova/vdovec již nějaký důchod pobírá - tzv. souběh důchodů starobního a vdovského (nebo vdoveckého). Pak se postupuje podle § 59 zákona o důchodovém pojištění, který říká že pokud jsou splněny podmínky pro výplatu starobního nebo invalidního důchodu a zároveň podmínky pro vdovecký nebo vdovský důchod, případně sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši a z ostatních polovina procentní výměry.

Př. Žena pobírá starobní důchod ve výši 10 000 Kč a zároveň má nárok na vdovský důchod po zemřelém muži ve výši 9 040 Kč. Vyšší z důchodů je její starobní, zůstane jí tedy v plné výši 10 000 Kč. Procentní výměra pro vdovský důchod po manželovi je 5 000 Kč. To spočteme jaké výše důchodu mínus základní výměra důchodu, takže 9 040 - 4 040. Z 5 000 Kč má nárok na polovinu, takže 5 000/2 => 2 500 Kč. Vdova bude pobírat vdovský důchod 2 500 Kč ke svému starobnímu důchodu 10 000 Kč. 

3) Vdovský důchod po osobě, která nepobírala ke dni svého úmrtí žádný důchod se spočítá jako výše invalidního důchodu třetího stupně, na který by měl zemřelý nárok. Výpočet pro to je extrémně složitý, provádí ho Česká správa sociálního zabezpečení.

 
 

Jak dlouho máte nárok na vdovský důchod 

Nárok na vdovský důchod  trvá po dobu jednoho roku od úmrtí manžela. Nárok na obnovení vdovského důchodu po této době je možný při splnění podmínek pro obnovení vdovského důchodu.

Pokud se vdova znovu provdá nebo vdovec znova ožení, nárok na vdovský důchod jim zaniká. Stejně tak pokud se vdova znovu provdá, ztrácí i nárok na obnovu vdovského důchodu.

Jak vyřídit vdovský důchod 

Stejně jako ostatní typy důchodů, i vdovský důchod se vyřizuje na České správa sociálního zabezpečení. Jak žádat o vdovský důchod? Navštivte pobočku ČSSZ a žádost o vdovský důchod vyřídíte osobně s pověřeným pracovníkem. Není žádný formulář pro žádost o vdovský důchod, který by se dal vyplnit předem - vše potřebné s vámi sepíše pracovník ČSSZ přímo na místě.

Doklady k vyřízení vdovského důchodu - občanský průkaz, oddací list, úmrtní list a případně i rodné listy dětí.

Rozhodnutí o vyřízení žádosti o vdovský důchod (nebo vdovecký) zasílá ČSSZ doporučeně na adresu žadatele. V případě že s rozhodnutím ČSSZ nesouhlasíte, můžete podat proti rozhodnutí ČSSZ námitku. V odkazovaném článku je námitka uvedena proti rozhodnutí o starobním důchodu, ale náležitosti jsou ty stejné jako v případě námitky proti zamítnutí vdovského důchodu. 

Výdaje státu na vdovské a vdovecké důchody

V tisících Kč.

Rok Vdovský důchod Vdovecký důchod 
2008  20 870 992  2 096 409 
2009  21 576 411  2 249 226 
2010  21 017 741  2 263 426 
2011  21 483 292  2 385 077 
2012  21 463 122  2 443 082 
2013  21 397 651  2 505 294 
2014  21 209 589  2 539 669 
2015 21 505 535 2 570 638
2016 21 030 205 2 622 125
2017 21 211 092 2 692 280
2018 21 700 299 2 794 986
2019 22 577 842 2 948 654
2020 23 660 087 3 113 102
2021 25 288 012 3 376 672

zdroj: CSSZ - statistická ročenka - výdaje na důchody

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].