Určitě jste slyšeli, že osoby se zdravotně postižené a znevýhodněné jsou zvýhodněny na trhu práce. O jaké formy zvýhodnění se jedná? Podívejme se na ně společně.

Povinnost zaměstnat osoby zdravotně postižené

Zaměstnavatelé s více než 25ti zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a to ve výši podílu 4% osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. Firma o 100 zaměstnancích má tedy povinnost zaměstnat 4 osoby se zdravotním postižením. Tuto povinnost lze také splnit tím, že firma odebírá výrobky nebo služby od organizace, která zaměstnává více než 50% osob zdravotně postižených.

Výhody pro zaměstnavatele 

Mají nárok na slevu na dani ve výši 18 000 Kč za každou zaměstnanou osobu se zdravotním postižením.

Mohou být příjemci dotací od Úřadu práce, konkrétně se jedná o:

  • příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa nebo chráněné pracovní dílny
  • příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • hmotná podpora nových pracovních míst, rekvalifikací a školení v rámci investičních pobídek
  • příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa
  • příspěvek na zapracování

Na tyto dotace nemá zaměstnavatel žádný právní nárok a musí si o ně požádat u příslušného Úřadu práce, který rozhodne o jejich schválení a o jejich výši.

Osoby se zdravotním postižením mají díky své snížení pracovní schopnosti nárok na nižší minimální mzdu

Firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením mají také výhodněnou pozici u veřejných zakázek. Platí, že účastní-li se firma otevřeného nebo užšího řízení při zadávání podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením, musí být nabídková cena tohoto dodavatele hodnocena jako nejnižší, nepřekročí-li nejnižší nabídkovou cenu předloženou ostatními uchazeči o více než 15 %.

Propouštění osob zdravotně postižených

Zákoník práce vychází z rovného postavení všech zaměstnanců a zákazu jakékoliv diskriminace. Stejné podmínky jako pro všechny ostatní zaměstnance platí i pro osoby zdravotně postižené - nemají žádnou další speciální ochranu ve vztahu vůči zaměstnavateli. Zaměstnavatel je může propustit pouze ze zákonných důvodů. Pokud zaměstnanec ztratí status osoby zdravotně postižené nebo znevýhodněné, nemůže tento fakt být důvodem k ukončení pracovního poměru.

Komentáře  

0 #4 Pracomat.cz 2018-02-19 16:01
Dobrý den Karlo,

bohužel všude se najdou lidé či firmy, které se snaží zneužívat systému a neštěstí jiných.
Citovat
0 #3 Karla 2018-02-19 11:19
Dobrý den ,mám zkušenosti že zaměstnávat postižené je dobrý kšeft ,berou všechny dotace ,ale s postiženýma jednají jak s méněcenou sílou ,nikdo je nekontroluje a tak jestli dotace jdou na postižené nebo zdravé nikoho nezajímají - zvláštní
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2017-11-16 20:19
Dobrý den Jiří,

tím že je snížena vaše schopnost pracovat, tak dostáváte invalidní důchod. Kdyby jste byl schopen plně pracovat, tak nebudete mít nárok na invalidní důchod. Výše výdělku není omezena, ale měl by jste dodržet omezení pracovní doby. To znamená, že pokud je vaše schopnost pracovat omezena o 70%, tak by jste měl pracovat maximálně 30% běžné pracovní doby. V případě, že to nedodržíte, můžete přijít o invalidní důchod.
Citovat
0 #1 Jiří 2017-11-16 17:59
Dobrý den, mám ID 3 stupně a nikde mě nevezmou do práce a zhoršuje se mi psychický stav. Kolik si můžu vydělat?? 3.stupeň mám na psychiku, tak proč bych nemohl pracovat? Děkuji. Jiří
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit