Jak je to se starobním důchodem v roce 2019? Jak se počítá výpočet odchodu do starobního důchodu? Jak podat žádost o přepočet starobního důchodu? Potřebujete pro žádost o starobní důchod formulář? Kdy půjdu do starobního důchodu? Jaká je minimální výše starobního důchodu? A jak je to se zpětnou výplatou starobního důchodu? Jak vidíte starobní důchod je komplexní záležitost, kterou si spolu nyní rozebereme.

 

Starobní důchod 

Jedná se o dávku důchodového systému, určenou pro osoby, které dosáhli důchodového věku a zároveň měli potřebnou dobu důchodového pojištění.

Pro nárok na starobní důchod v roce 2019 se podívejte na tabulku odchodu do starobního důchodu. U žen narozených před rokem 1975 hraje roli i počet vychovaných dětí.

Druhý rozhodujícím faktorem je potřebná doba pojištění pro starobní důchod. Zde dochází v posledních letech k razantnímu zvýšení potřebné délky důchodového pojištění. 

Kdy požádat o starobní důchod?

Nejdříve je možné požádat 4 měsíce před termínem přiznání důchodu. V případě že máte na starobní důchod nárok od listopadu 2016, můžete o  něj požádat nejdříve během srpna 2016. 

Pokud podáváte žádost o starobní důchod zpětně, je zde poměrně štědrá lhůta a to ve výši 5ti let. V případě, že máte na starobní důchod nárok od února 2011 a požádáte o něj v lednu 2016, bude vám při splnění výše uvedených podmínek vyplacen.

Kromě běžného odchodu do důchodu je možné využít tzv. odchodu předdůchodu nebo předčasného starobního důchodu.

Starobní důchod a zaměstnání

Souběh starobního důchodu a zaměstnání není důvodem pro ukončení pracovního poměru v současném zaměstnání. Výdělečná činnost, v tomto případě zaměstnání, může pokračovat ve stejném rozsahu. To stejné platí i pro osvč a starobní důchod. Opět přiznání důchodu není důvodem pro ukončení samostatné výdělečné činnosti. Zde naleznete problematiku důchodu a evidence na úřadu práce. Důchod je nutné za určitých okolností zdanit. Jaké jsou podmínky pro zdanění důchodu?

Starobní důchod a doba studia

Započítává se studium do doby pojištění? To záleží především na době, ve které ke studiu došlo. Podrobněji rozebíráme vztah starobního důchodu a studia zde.

Výpočet starobního důchodu

Důchod se skládá z základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Každý rok může dojít k valorizaci důchodu, což znamená zvýšení důchodu. V případě zájmu se můžete podívat na historii valorizace důchodů v ČR. Určitě vás zajímá jak funguje výpočet starobního důchodu od 1.1.2019. Pro každý rok v rozhodném období se přepočítává vyměřovací základ (vaše vydělaná mzda) na současnou hodnotu výdělku. Hodnoty těchto koeficientů i výši vašich přijmů zná Správa sociálního zabezpečení, proto dokáže přesně spočítat váš důchod pouze ona a u nás kalkulačku pro výpočet starobního důchodu nenajdete.

Koho žádat o starobní důchod?

Okresní správu sociálního zabezpečení v okrese vašeho trvalého bydliště. Bohužel neexistuje žádný formulář žádost o přiznání starobního důchodu. Pracovních správy sociálního zabezpečení s vámi žádost sepíše osobně při návštěvě tohoto úřadu. Před první návštěvou doporučujeme telefonický kontakt, během kterého si nechte potvrdit jaké dokumenty má úřad k dispozici. Pro úspěšné absolvování žádosti o starobní důchod budete potřebovat následující dokumenty:

  • průkaz totožnosti
  • doklad o ukončeném vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom)
  • vojenskou knížku nebo propouštěcí list (v případě mužů, kteří absolvovali vojenskou službu)
  • rodné listy dětí (v případě žen s dětmi)
  • potvrzení o evidenci na úřadu práce (pokud jste během svého pracovního života byli evidováni na úřadu práce)
  • evidenční list důchodového pojištění (ten vám poskytuje zaměstnavatel)

 

V případě, že chcete starobní důchod na účet si připravte Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice - majitel účtu pokud jde o výplatu na váš účet nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky)  (pokud jde o výplatu na účet manžela/manželky). Výplata na účet nikoho jiného než manžela nebo manželky není ze zákona možná. 

Na rozhodnutí o nároku na starobní důchod má Česká správa sociálního zabezpečení 90 dní od podání žádosti o přiznání starobního důchodu. Rozhodnutí je zasíláno doporučeně do vašich rukou. V případě s nesouhlasem s rozhodnutím správy sociálního zabezpečení o starobním důchodu je možné podat námitku.

 

Komentáře  

0 #4 Pracomat.cz 2018-11-30 09:01
Cituji Boleslav:
Dobrý den
Mám výpovědˇdohodou k 31.12.2018. O důchod jsem požádal v měsíci listopadu ...


Dobrý den Boleslave,

z informací, které jste popsal předpokládám, že je vám více než 55 let. V takovém případě je délka podpory v nezaměstnanosti až 11 měsíců.
Citovat
-1 #3 Boleslav 2018-11-29 21:32
Dobrý den
Mám výpovědˇdohodou k 31.12.2018. O důchod jsem požádal v měsíci listopadu 2018, ke dni 29.11.2018, což je můj nárok na starobní důchod. Mám dobu pojištění 48 let. Nyní se mám evidovat na ÚP. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, než mi vyřídí důchod, popř. jak dlouho bych mohl pobírat podporu? ? Podle kalkulačky mi vyšlo, že mám nárok na odstupné 3 měsíce??? Děkuji za radu. Boleslav
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2016-11-23 21:20
Dobrý den Vladimíre,

vyberte si některou z nabídek práce na našem webu www.pracomat.cz/ . Věříme, že to správné zaměstnání získáte.
Citovat
0 #1 VLADIMÍR KOŽEŠNÍK 2016-11-23 10:59
Dobrý den, jsem nyní veden na úřadu práce a rád bych ještě našel pracovní uplatnění. Vladimír Kožešník
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit