Platy ve veřejné správě jsou určovány na základě platových tabulek pro státní zaměstnance. V platové tabulce lze na základě platové třídy a platové stupně zjistit na jaký základní plat by jste měli jako státní zaměstnanec nárok.

Níže naleznete platové tabulky platné od 1.11.2017 pro zaměstnance státu, kteří nejsou ve služebním poměru, ale v běžném zaměstnaneckém poměru. V dalších článcích se věnujeme:

Od 1.7.2017 došlo ke změně podle Nařízení vlády 168/2017 Sb.., kterým se zrušili původní platové tabulky číslo 1,2 a 5. Současně došlo k přečíslování ostatních platových tabulek a proto některé z komentářů, kde se řeší zařazení profese do konkrétní platové tabulky nemusí od 1.7.2017 platit.

Od 1.11.2017 došlo k dalšímu, plošnému navýšení, které činí 10%. U některých povolání bude toto navýšení ještě výraznější, protože dojde k jejich přesunu do jiných tabulek, než ve kterých byly původně. Tyto nové tabulky naleznete níže v článku. Jako zdroj nám posloužil tento materiál vlády. Došlo k navýšení o jednu platovou tabulku (nyní číslo 2) a ostatní tabulky byly přečíslovány.

Zvýšení platu státních zaměstnanců od 1.1.2020

Od ledna příštího roku nás zase čekají změny v odměňování u státní správy. Nutno podotknout, že se jedná o změny příjemné.

1) Zrušení 1. platové tabulky

Jedná se o tabulku s nejnižšími platy. Všichni pracovníci spadající do této tabulky by měli přejít do druhé platové tabulky. Tedy drobné navýšení (cca 3 %) pro všechny z nich. Do první platové tabulky spadají třeba kuchaři, školníci, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích, pracovníci v kultuře, ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízení.

Příklady:

Praxe (12 let) Platová třída 1. platová tabulka 2. platová tabulka + 1 500 plošné navýšení Navýšení celkem
Uvaděčka 2 12 480 Kč 12 940 Kč 14 440 Kč 1960 Kč
Školník 4 14 660 Kč 15 190 Kč 16 690 Kč 2030 Kč
Kuchař 5 15 910 Kč 16 470 Kč 17 970 Kč 2060 Kč
Knihovník 8 20 270 Kč 21 020 Kč 22 520 Kč 2250 Kč

 

2) Plošné zvýšení o 1 500 Kč

Všem zaměstnancům jak ve veřejném sektoru, tak v ozbrojených složkách by od příštího roku měl vzrůst plat o 1 500 Kč. Bez ohledu na to, zda je jejich současný příjem 15 000 Kč nebo 50 000 Kč. Jedná se tedy o vyšší podporu nízkopříjmových pracovníků veřejného sektoru.

3) Zvýšení platu pedagogických pracovníků

U pedagogických pracovníků se mělo jednat o plošné zvýšení o 10 %. Což je u naprosté většiny z nich výrazně více než 1 500 Kč u zbytku státní správy.

Všechny tři body již byly schváleny vládou. U zvýšení platu pedagogických pracovníků je 10 % rozděleno tak, že osm procent  půjde do tarifní složky, dvě procenta na odměny.

Zařazení do platové třídy

Každé povolání jako je policista, hasič, pracovník ministerstva nebo tajemník na krajském úřadě má doporučenou platovou třídu, do které patří. Platová třída se může být pro stejné povolání různá a je závislá na pracovní náplni konkrétní pozice sjednané v pracovní smlouvě. Například zdravotní sestra může za standardních podmínek spadat do platové třídy 9, ale pokud vykonává "vysoce specializované ošetřovatelské úkony" může mít platovou třídu 12.

Požadované vzdělání pro platovou třídu

Systém je nastaven, že vyšší vzdělání neznamená automaticky vyšší platební třídu, ale pro lepší platební třídu musíte splňovat požadované vzdělání. Může být tedy uklízečka v platové třídě 3 s diplomem z vysoké školy. Ale neměli bychom se setkat z expertním pracovníkem v platové třídě 14 se základním vzděláním.

Platový stupeň

Říká jakou máte započitatelnou praxi pro danou pracovní pozici. S výpočtem její délky je to složitější a závislé na vašem zaměstnavateli. Například praxe v jiném oboru se někde nezapočítává vůbec, jinde pouze ze 2/3 a někde dokonce celá. Každopádně pokud zaměstnavatele přesvědčíte, že vaše dosavadní praxe je relevantní k výkonu dané pozice, obvykle ji započte celou, stejně jako případný výkon základní vojenské nebo civilní služby a mateřskou dovolenou.

Tabulkové platy od 1.1.2019

(dle návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády)

Ve všech případech se jedná o hrubou mzdu.

Platová tabulka číslo 1 (od 1.1.2019)

Sem patří všichni pracovníci ve veřejném sektoru, kteří nepatří do některé z následujících tabulek. Například kuchaři, uklízeči, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízeních.

stupeň  Praxe  Platové třídy 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 9 200 9 990 10 830 11 720 12 710 13 800 14 960 16 230 17 600 19 110 20 720 22 470 24 350 26 420 28 700 31 120
2 do 2 let 9 530 10 350 11 230 12 170 13 190 14 310 15 530 16 830 18 290 19 820 21 520 23 330 25 280 27 430 29 780 32 280
3 do 4 let 9 910  10 750 11 650 12 640 13 710 14 840 16 110 17 490 18 970 20 580 22 330 24 210 26 250 28 460 30 920 33 500
4 do 6 let 10 270  11 150 12 110 13 120 14 230 15 420 16 720 18 130 19 690 21 350 23 170 25 120 27 230 29 540 32 080 34 760
5 do 9 let 10 660 11 580 12 550 13 590 14 770 15 990 17 350 18 830 20 430 22 180 24 020 26 040 28 260 30 650 33 270 36 080
6 do 12 let 11 080 12 000 13 040 14 140 15 320 16 620 18 010 19 550 21 200 23 030 24 950 27 050 29 320 31 820 34 540 37 450
7 do 15 let 11 490 12 480 13 540 14 660 15 910 17 240 18 680 20 270 22 010 23 880 25 900 28 060 30 430 33 010 35 840 38 840
8 do 19 let 11 930  12 960 14 030 15 210 16 500 17 880 19 400 21 030 22 830 24 770 26 860 29 130 31 590 34 270 37 190 40 300
9 do 23 let 12 390 13 440 14 580 15 810 17 150 18 560 20 140 21 820 23 700 25 730 27 890 30 210 32 760 35 550 38 600 41 840
10 do 27 let 12 850 13 950 15 110 16 380 17 780 19 260 20 910 22 660 24 600 26 690 28 940 31 360 34 010 36 890 40 030 43 400
11  do 32 let  13 340 14 480 15 690 17 000 18 460 19 990 21 710 23 510 25 510 27 690 30 030 32 550 35 280 38 290 41 550 45 040
12 nad 32 let 13 840 15 050 16 320 17 640 19 160 20 720 22 550 24 400 26 500 28 750 31 170 33 780 36 620 39 720 43 130 46 740

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Platová tabulka číslo 2 (od 1.1.2019)

Sem patří zaměstnanci, kteří jsou

  1. uvedeni v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
  2. úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
  3. zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
  4. zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
  5. zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,
stupeň  Praxe  Platové třídy 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 9 530 10 350 11 210 12 150 13 160 14 270 15 480 16 800 18 230 19 760 21 480 23 270 25 230 27 380 29 710 32 250
2 do 2 let 9 870 10 730 11 630 12 620 13 700 14 830 16 060 17 450 18 900 20 510 22 280 24 130 26 190 28 400 30 830 33 460
3 do 4 let 10 240 11 150 12 070 13 090 14 200 15 390 16 680 18 110 19 630 21 300 23 160 25 060 27 180 29 490 32 000 34 710
4 do 6 let 10 620 11 550 12 540 13 580 14 750 15 980 17 310 18 800 20 370 22 110 24 010 25 980 28 190 30 590 33 210 36 020
5 do 9 let 11 050 12 000 13 010 14 100 15 300 16 580 17 970 19 510 21 140 22 940 24 910 26 980 29 260 31 740 34 460 37 370
6 do 12 let 11 480 12 450 13 490 14 620 15 880 17 190 18 650 20 270 21 930 23 790 25 860 28 000 30 360 32 920 35 750 38 770
7 do 15 let 11 900 12 940 14 010 15 190 16 470 17 850 19 340 21 020 22 790 24 700 26 840 29 060 31 500 34 180 37 100 40 230
8 do 19 let 12 350 13 420 14 550 15 750 17 100 18 520 20 060 21 810 23 640 25 620 27 840 30 170 32 690 35 460 38 520 41 750
9 do 23 let 12 810 13 920 15 100 16 350 17 750 19 220 20 830 22 630 24 520 26 600 28 880 31 290 33 920 36 820 39 970 43 320
10 do 27 let 13 330 14 470 15 670 16 970 18 430 19 950 21 590 23 500 25 460 27 590 29 970 32 480 35 210 38 200 41 490 44 930
11  do 32 let  13 810 14 990 16 270 17 610 19 140 20 710 22 440 24 410 26 420 28 650 31 110 33 700 36 530 39 650 43 040 46 660
12 nad 32 let 14 350 15 570 16 890 18 270 19 870 21 490 23 280 25 330 27 420 29 740 32 290 34 970 37 920 41 140 44 650 48 420

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Platová tabulka číslo 3 (od 1.1.2019)

Do této tabulky náleží zaměstnanci, který jsou

  1. zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách,
  2. pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb
stupeň  Praxe  Platové třídy 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1 do 1 roku 11 920 12 930 14 010 15 210 16 470 17 860 19 390 21 040 22 800 24 790 26 840 29 100 31 590 34 280
2 do 2 let 12 400 13 410 14 560 15 810 17 100 18 550 20 120 21 830 23 650 25 710 27 850 30 220 32 770 35 580
3 do 4 let 12 870 13 930 15 100 16 400 17 750 19 240 20 900 22 660 24 570 26 710 28 930 31 370 34 020 36 930
4 do 6 let 13 340 14 470 15 660 17 020 18 430 19 980 21 690 23 510 25 500 27 700 29 990 32 530 35 290 38 310
5 do 9 let 13 840 15 020 16 270 17 650 19 130 20 750 22 520 24 400 26 470 28 750 31 130 33 760 36 630 39 760
6 do 12 let 14 350 15 580 16 870 18 330 19 840 21 520 23 370 25 300 27 450 29 840 32 310 35 030 37 990 41 250
7 do 15 let 14 930 16 170 17 530 19 010 20 590 22 310 24 270 26 280 28 490 30 950 33 530 36 350 39 470 42 800
8 do 19 let 15 490 16 780 18 170 19 750 21 360 23 150 25 180 27 280 29 570 32 140 34 790 37 730 40 920 44 440
9 do 23 let 16 050 17 410 18 870 20 480 22 190 24 040 26 110 28 290 30 680 33 340 36 110 39 130 42 470 46 120
10 do 27 let 16 690 18 090 19 590 21 280 23 020 24 930 27 120 29 370 31 850 34 600 37 480 40 630 44 090 47 860
11  do 32 let  17 300 18 760 20 320 22 090 23 890 25 890 28 160 30 490 33 060 35 870 38 890 42 140 45 760 49 650
12 nad 32 let 17 960 19 490 21 070 22 920 24 800 26 860 29 230 31 630 34 320 37 250 40 350 43 750 47 480 51 510

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Platová tabulka číslo 4 (od 1.1.2019)

Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb.

stupeň  Praxe  Platové třídy 
 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 31 920 33 980 38 400 41 010 43 560 46 340
2 do 2 let 32 830 34 990 39 500 42 130 44 800 47 680
3 do 4 let 33 850 36 060 40 640 43 310 46 090 49 070
4 do 6 let 34 830 37 120 41 810 44 530 47 400 50 520
5 do 9 let 35 870 38 260 43 040 45 800 48 790 51 990
6 do 12 let 36 960 39 430 44 310 47 100 50 210 53 520
7 do 15 let 38 110 40 660 45 630 48 510 51 690 55 140
8 do 19 let 39 270 41 940 47 000 49 900 53 250 56 820
9 do 23 let 40 460 43 240 48 410 51 380 54 850 58 530
10 do 27 let 41 730 44 600 49 900 52 910 56 500 60 320
11  do 32 let  43 030 46 030 51 440 54 500 58 220 62 190
12 nad 32 let 44 400 47 490 53 020 56 150 59 990 64 130

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Platová tabulka číslo 5 (od 1.1.2019)

Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících.

stupeň  Praxe  Platové třídy 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1 do 2 let 13 550 14 700 15 900 17 230 21 840 27 300 27 530 28 020 28 630 29 320 30 410
2 do 6 let 14 050 15 230 16 560 17 930 22 470 27 540 27 780 28 510 29 230 30 210 31 840
3 do 12 let 14 930 16 240 17 620 19 190 23 060 27 860 28 210 28 880 30 400 31 480 33 550
4 do 19 let 15 970 17 340 18 840 20 390 24 120 28 440 29 080 29 960 31 670 33 790 36 340
5 do 27 let 16 980 18 470 20 060 21 820 25 190 29 320 30 000 31 220 33 640 36 380 39 920
6 do 32 let 18 430 20 040 21 720 23 600 26 980 30 820 31 660 32 950 36 460 39 380 43 150
7 nad 32 let 18 950 20 570 22 320 24 260 27 750 31 520 32 340 33 840 37 330 40 370 44 180

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #674 Pracomat.cz 2019-11-06 16:30
Cituji Zuzka Kalinová:
Dobrý den je mi 44 let mám sou s vyucnim listem . Již 4 rokem pracuji jako kuchařka ve školní jídelně. Jakou mám mít platovou třídu dekuju Zuzka.


Dobrý den Zuzko,

platová třída závisí od druhu vykonávané práce. Podívejte se do katalogu prací (www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222), pozice 2.05.02 KUCHAŘ.
Citovat
0 #673 Zuzka Kalinová 2019-11-06 13:46
Dobrý den je mi 44 let mám sou s vyucnim listem . Již 4 rokem pracuji jako kuchařka ve školní jídelně. Jakou mám mít platovou třídu dekuju Zuzka.
Citovat
0 #672 Pracomat.cz 2019-10-18 10:17
Cituji martina:
Dobrý den, nastoupila jsem jako asistentka pedagoga ...


Dobrý den Martino,

dle mého máte nárok na zápočet mateřské. Nikdo totiž není specifikováno, zda má vliv pokud byla čerpána za trvání pracovního poměru nebo mimo něj. Tudíž by měla platit pro všechny případy.
Citovat
0 #671 martina 2019-10-18 09:57
Dobrý den, nastoupila jsem jako asistentka pedagoga po mateřské dovolené. Ve školství jsem nikdy před tím nepracovala. Zaměstnavatel mi zařadil do 1. platového stupně bez praxe, nemám nárok na zápočet mateřské dovolené? Děkuji.
Citovat
0 #670 Pracomat.cz 2019-10-11 07:45
Cituji Josef Holešínský:
Dobrý den, pracuji jako ...


Dobrý den Josefe,

bohužel s určením platové třídy to není tak snadné, aby stačil takto udaný popis. Platová třída vychází z nejnáročnější vykonávané činnosti dle katalogu prací - www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 Vaší pozici by mohl odpovídat 1.04.08 TECHNICKÝ PRACOVNÍK . Patří vám taková platová třída, ve které je nejnáročnější vámi vykonávaná činnost.
Citovat
+1 #669 Josef Holešínský 2019-10-09 14:14
Dobrý den, pracuji jako technik u Technických služeb. Mám praxi v oboru nad 32 let, řídím 5-12 lidí, mám výuční list. Jakou bych měl mít platovou třídu. Děkuji za odpověď. J.Holešínský
Citovat
0 #668 Pracomat.cz 2019-10-01 09:46
Cituji Jaroslava:
Dobrý den, je mi 48 let. Pracuji 30 let. Nyní jsem nastoupila ....


Dobrý den Jaroslavo,

uklízečka má platovou třídu 1 -3 (nejčastěji je ve 2ce). Pokud vám zaměstnavatel uzná celou praxi a budete skutečně ve druhé platové třídě, pak by základní hrubý plat byl 14 480 Kč (první tabulka).
Citovat
+1 #667 Jaroslava 2019-09-30 23:09
Dobrý den, je mi 48 let. Pracuji 30 let. Nyní jsem nastoupila jako uklízečka do základní školy. Mám střední vzdělání s maturitou. Jako uklízečka jsem nikdy nepracovala. Do jaké skupiny a platové třídy spadám? Kolik by teda měla činit hrubá mzda? Děkuji
Citovat
0 #666 Pracomat.cz 2019-09-19 20:37
Cituji ALENA:
Musí být při platové třídě ...


Dobrý den Aleno,

ptáte se zda můžete dostat vyšší platový stupeň než na jaký máte nárok? Odpověď je ne, ale ředitel vám může více peněz dát třeba skrze osobní ohodnocení.
Citovat
0 #665 ALENA 2019-09-19 10:34
Musí být při platové třídě 5 pedagogických pracovníků stupeň dle odpracovaných let, nebo může ředitel stupeˇposunou na vyšší?¨
Děkuji
Citovat
0 #664 Pracomat.cz 2019-08-30 16:56
Cituji Zdeněk:
Dobrý den, začínám pracovat jako učitel na ZŠ. Mám za sebou přes...


Dobrý den Zdeňku,

to záleží zda vám váš nový zaměstnavatel uzná praxi. Zda je relevantní k nově vykonávané pracovní pozici.
Citovat
+2 #663 Zdeněk 2019-08-30 15:15
Dobrý den, začínám pracovat jako učitel na ZŠ. Mám za sebou přes 7 let praxe jako státní zaměstnanec. Nicméně ne jako pedagog. Vztahují se odpracované roky na zvýšení platu podle tabulek? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #662 Pracomat.cz 2019-08-22 17:58
Cituji Marcela:
Dobrý den,

pracuji ve zdravotnictví jako nezdravotnický ...


Dobrý den Marcelo,

zaměstnavatel odečte zaměstnanci z deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 2 roků z jeho praxe. Dle zákona www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341 §4 7)
Citovat
-1 #661 Marcela 2019-08-21 09:04
Dobrý den,

pracuji ve zdravotnictví jako nezdravotnický pracovník, jsem zařazená v 9. třídě, vystudovanou mám střední školu s maturitou. Na této pozici jsem již 3. rokem.
Dle tabulky mám tedy 3 roky praxe za sebou, neměla jsem tedy už minulý rok být placená, že mám již praxi do 2 let? Nebo až letos?

Děkuji za odpověd.

Marcela
Citovat
+1 #660 Pracomat.cz 2019-08-17 14:31
Cituji Nikol:
Dobrý den,
chtěla bych vědět, do jaké platové třídy bych patřila v případě ....


Dobrý den Nikol,

bude záležet ná pracovní náplni dané pozice. Obecně ve státní správě platí, že platovou třídu určuje nejnáročnější pracovní činnost, kterou budete při výkonu práce vykonávat. Teoreticky můžete mít magisterské vzdělání a být uklízečkou v platové třídě 4. Stejně tak je do jisté míry možné vykonávat i činnost, na kterou je potřeba vyšší než dosažené vzdělání. V takovém případě se pak odečítají určité roky praxe.
Citovat
0 #659 Nikol 2019-08-16 16:53
Dobrý den,
chtěla bych vědět, do jaké platové třídy bych patřila v případě úřednického místa na odboru školství, kultury sportu a vnitřní správy. Mám vysokoškolské vzdělání (Bc.).

Chápu dobře, že bych patřila do 10. plat. třídy ?

Předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #658 Pracomat.cz 2019-07-22 09:19
Cituji Jan Mejstřík:
[
Dobrý den,
rád bych se ještě jednou zeptal...


Dobrý den Jane,

díky za opravu, máte pravdu. 3 roky se odečítají v případě vyššího odborného vzdělání, v případě bakalářského jsou to skutečně roky 2.
Citovat
+1 #657 Jan Mejstřík 2019-07-21 11:02
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Anna:
Dobrý den,

nastoupila jsem po mateřské dovolené na úřad jako státní zaměstnanec s 11. platovou třídou....


Dobrý den Anno,

je to v pořádku, viz §7 odstavec 7d tohoto zákona -https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341


Dobrý den,
rád bych se ještě jednou zeptal, proč je možné odečíst paní Anně 3 roky namísto 2 let uvedených v citovaném paragrafu.
Děkuji.
JM
Citovat
0 #656 Pracomat.cz 2019-07-16 16:28
Cituji Anna:
Dobrý den,

nastoupila jsem po mateřské dovolené na úřad jako státní zaměstnanec s 11. platovou třídou....


Dobrý den Anno,

je to v pořádku, viz §7 odstavec 7d tohoto zákona -https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341
Citovat
0 #655 Pracomat.cz 2019-07-16 16:13
Cituji Renata:
Pracuji od 15.7.1987 a jsem v 7. platové třídě, od kdy mám nárok na ...


Dobrý den Renato,

mateřská se vám počítá maximálně po dobu šesti let, takže záleží kolik času jste strávila na mateřské. Dlouhodobá pracovní neschopnost se do praxe započítává, v délce nejvíce šest měsíců v jednom kalendářním roce. Takže záleží na délce vaší mateřské a zda jste byla na nemocenské dva roky v kuse, či to bylo rozloženo v průběhu let.
Citovat
0 #654 Renata 2019-07-16 13:00
Pracuji od 15.7.1987 a jsem v 7. platové třídě, od kdy mám nárok na 12 platový stupeň? Celou dobu jsem zařazená na stejné pozici, 2x jsem byla na mateřské a 2 roky z vážných důvodů na nemocenské. Děkuji
Citovat
0 #653 Anna 2019-07-16 11:06
Dobrý den,

nastoupila jsem po mateřské dovolené na úřad jako státní zaměstnanec s 11. platovou třídou.
Mé nejvyšší dosažené vzdělání je bakalářské. Zaměstnavatel mě přesto při nástupu do práce odečetl 3 roky praxe (měla se započítat i doba strávená na mateřské dovolené), z toho důvodu, že nemám dosažené inženýrské či magisterské vzdělání. Je to takto v pořádku? Měl na to zaměstnavatel právo.
Velmi děkuji.
Citovat
0 #652 Pracomat.cz 2019-06-27 07:40
Cituji Bára:
Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat...


Dobrý den Báro,

zajímá vás platová třída? Ta záleží na druhu vykonávané práce. U této pozice má poměrně široký rozptyl od třídy 9 po 14.
Citovat
0 #651 Bára 2019-06-26 08:09
Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat, kam spadá pracovní pozice na Ministerstvu vnitra - ministerský rada referent v odvětví státní občanství a matriky. Nejedná se však o služební poměr. Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #650 Pracomat.cz 2019-06-14 18:07
Cituji Pavlina:
Dobry den, zajima me, do jake tridy patrim. Mela bych nastoupit do Mš ....


Dobrý den Pavlíno,

to záleží na druhu vykonávané činnosti. Pro učitele v mateřských školách jsou definovány takto:

8. platová třída

1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

10. platová třída

1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.

2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.

11. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.
Citovat
-1 #649 Pavlina 2019-06-14 06:36
Dobry den, zajima me, do jake tridy patrim. Mela bych nastoupit do Mš jako ucitelka, kde jsem pracovala jako chuva a vystudovala jsem pri zamestnani vysokou skolu. Patrim do desate tridy nebo ne? Dekuji za odpoved.
Citovat
0 #648 Pracomat.cz 2019-06-13 18:38
Cituji Jitka:
Dobrý den, prosím do jaké tabulky a platové třídy patří ....


Dobrý den Jitko,

jedná se o první tabulku. Pokud vám uznají celou praxu, tak platový stupeň 10. Platová třída bude v rozmezí 4-13 dle typu vykonávaná práce. Více info na www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 pozice "sekretář" a "asistent".
Citovat
0 #647 Jitka 2019-06-12 13:40
Dobrý den, prosím do jaké tabulky a platové třídy patří sekretářka na střední škole. Mám 26 let praxi jako sekretářka, ale v jiném oboru.
Děkuji za odpověď Jitka
Citovat
+2 #646 Pracomat.cz 2019-06-04 16:06
Cituji Jana:
Dobrý den, kolik je prosím plat úředníka pro magistrát města s platovou třídou 9?
Děkuji předem za odpověď.


Dobrý den Jano,

v případě, že se nejedná o úředníka "ve služebním poměru", pak je to druhá tabulka. V případě, že se jedná o služební poměr, pak jděte na tuto stránku: pracomat.cz/.../375-platy-statnich-uredniku.html
Citovat
+1 #645 Jana 2019-06-04 15:44
Dobrý den, kolik je prosím plat úředníka pro magistrát města s platovou třídou 9?
Děkuji předem za odpověď.
Citovat
+1 #644 Pracomat.cz 2019-06-04 13:41
Cituji Jana:
Dobrý den, mohu se zeptat, do jaké platové třídy spadá logoped? ....


Dobrý den Jano,

záleží to na vykonávanné pracovní činnosti:

12. platová třída

1. Provádění činnosti v oboru klinické logopedie vykonávané po zařazení do specializačního vzdělávání pod odborným dohledem, například logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, podíl na léčbě a rehabilitaci jednodušších vad a poruch řeči, sluchu a hlasu dětí a dospělých.

13. platová třída

1. Provádění specializovaných logopedických činností, například logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, provádění léčby a rehabilitace všech vad a poruch řeči, sluchu a hlasu, dětí a dospělých včetně osob obtížně vyšetřitelných a osob s poruchami centrálního nervového systému, provádění logopedické prevence, výchovy a poradenství, provádění konsiliární a posudkové činnosti, školení zdravotnických pracovníků v oblasti komunikativních dovedností u pacientů při poškození centrálního nervového systému.

2. Metodické usměrňování v rámci oboru. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.
Citovat
-1 #643 Jana 2019-06-04 12:14
Dobrý den, mohu se zeptat, do jaké platové třídy spadá logoped? Jedná se o práci ve zdravotnictví, aktuálně předatestační příprava na pozici klinického logopeda. Velmi děkuji za Váš čas a ochotu a přeji krásný zbytek dne.
Citovat
0 #642 Pracomat.cz 2019-05-31 09:49
Cituji Petra Šílová:
Do jaké tabulky a tridy patří chůva v MŠ pro netříleté děti....


Dobrý den Petro,

chůva nemá samostatnou položku v katalogu pracá, ale lze ji zařadit pod "asistent pedagoga". Ten má rozsah třída 4-9, v případě chůvy se nejspíše bude jednat o třídy 4-8 dle typu vykonávané činnosti. Jelikož se nejedná o pedagogického pracovníka, tak bude spadat do první tabulky.
Citovat
+1 #641 Petra Šílová 2019-05-31 00:53
Do jaké tabulky a tridy patří chůva v MŠ pro netříleté děti. Je stejná třída v případě středoškolského studia s maturitou nebo s kurzem pro chůvu. Děkuji.
Citovat
+1 #640 Pracomat.cz 2019-05-29 12:45
Cituji Iveta B.:
Dobrý den, prosím která tabulka je pro revírníka? ...


Dobrý den Iveto,

bude se jednat o první tabulku.
Citovat
0 #639 Iveta B. 2019-05-29 11:18
Dobrý den, prosím která tabulka je pro revírníka? Dočetla jsem se, že třída 10, ale které tabulky? Děkuji Broncová
Citovat
-1 #638 Pracomat.cz 2019-05-28 17:28
Cituji Miloslav:
Nedokážu pochopit, proč všechny tabulky i po jejich aktualizaci odporují Nařízení vlády č. 273/2018 týkající se minimální mzdy, která je stanovena od 1.1.2019 na 13.350,- Kč


Dobrý den Miloslave,

vláda se tarify pod hranicí minimáln í mzdy snaží zrušit několik let, nicméně zatím evidentně není úspěšná - viz. www.mpsv.cz/cs/30401
Citovat
0 #637 Pracomat.cz 2019-05-28 17:22
Cituji MarkétaKappová:
Dobrý den, chtěla jsme se zeptat ...


Dobrý den Markéto,

mateřská se započítáv, ale maximálně v délce 6-ti let. Bude se jednat o první platovou tabulku.
Citovat
0 #636 MarkétaKappová 2019-05-27 14:16
Dobrý den, chtěla jsme se zeptat do jaké tabulky spadá "Sekretářke" v nemocnici s 20letou praxí. A zda se do praxe počítá i mateřská.
Děkuji
Markéta
Citovat
0 #635 Miloslav 2019-05-27 12:10
Nedokážu pochopit, proč všechny tabulky i po jejich aktualizaci odporují Nařízení vlády č. 273/2018 týkající se minimální mzdy, která je stanovena od 1.1.2019 na 13.350,- Kč
Citovat
0 #634 Pracomat.cz 2019-05-23 18:01
Cituji Věra:
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, do jaké tabulky spadá pozice referenta ...


Dobrý den Věro,

jedná se o pracovníka ve správním úřadu, tedy tabulka číslo 2.
Citovat
+2 #633 Věra 2019-05-23 17:51
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, do jaké tabulky spadá pozice referenta (jedná se o pracovní poměr) České správy sociálního zabezpečení?

Mnohokrát děkuji za odpověď
Citovat
0 #632 Pracomat.cz 2019-05-22 16:03
Cituji Veronika:
Dobrý den, jaká tabulka se vztahuje na civilní zaměstnance vězeňské služby ČR?


Dobrý den Veroniko,

jedná se o druhou tabulku.
Citovat
0 #631 Veronika 2019-05-22 12:36
Dobrý den, jaká tabulka se vztahuje na civilní zaměstnance vězeňské služby ČR?
Citovat
0 #630 Pracomat.cz 2019-05-09 11:08
Cituji Ema:
Dobrý den,
budu nastupovat na pozici sociálního pracovníka OSPOD ...


Dobrý den Emo,

jako pracovník v sociálně-právní ochraně dětí, budete spadat do třetí tabulky a váš základní plat závísí na platové třídě (dle druhu vykonávané činnosti) a platové stupni (dle uznané praxe). Platová třída by měla v tomto případě být opravdu 22 800 Kč, takže se jedná o minimum, na které dosáhnete. Zvýšit se může o osobní ohodnocení, případně tu uznanou praxi.
Citovat
+1 #629 Ema 2019-05-09 09:33
Dobrý den,
budu nastupovat na pozici sociálního pracovníka OSPOD na městském úřadě. Můj minimální plat tedy musí být 22 800? Nebo se jedná o průměrnou částku? Mockrát děkuji za odpověď.
Citovat
+2 #628 Pracomat.cz 2019-04-30 13:32
Cituji Marie:
Dobrý den,
prosím, můžete mi vysvětlit:
podle katalogu prací vykovávám práci, která je zařazena do 9. třídy, mám střední ekonomickou školu ukončenou maturitní ...


Dobrý den Marie,

podle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. je to tak v pořádku, viz. § 4:

(7) Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do b) deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 2 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 3 roků, nebo středního vzdělání, dobu 4 roků, anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
Citovat
+1 #627 Marie 2019-04-29 20:12
Dobrý den,
prosím, můžete mi vysvětlit:
podle katalogu prací vykovávám práci, která je zařazena do 9. třídy, mám střední ekonomickou školu ukončenou maturitní zkouškou, mám praxi 35 let. Z jakého důvodu se mi krátí praxe o dva roky a tím se mi posouvá nárok na 12. stupeň. Tyto dva roky praxe se krátí vždy? Nechápu, proč je tedy uvedeno v 9. platové třídě:vyšší odborné vzdělání nebo střední s maturitou?
Díky moc za odpověď.
Marie
Citovat
0 #626 Pracomat.cz 2019-04-28 16:30
Cituji Marie:
Dobrý den,
mzdová účetní mi od roku 2010 špatně účtovala mzdu. V roce 2010 ...


Dobrý den Marie,

můžete, promlčecí lhůta je v tomto případě tři roky.
Citovat
0 #625 Marie 2019-04-28 14:52
Dobrý den,
mzdová účetní mi od roku 2010 špatně účtovala mzdu. V roce 2010 mi mimo jiné nepřiznala 10. pracovní stupeň. Mohu požádat zaměstnavatele o jeho doúčtování? Kdy končí promlčecí lhůta?
Děkuji moc za odpověď.
Marie
Citovat
0 #624 Pracomat.cz 2019-04-26 18:59
Cituji Alena:
Dobrý den, prosím Vás, do jaké platové třídy spadají protokolující úřednice na soudech? Děkuji.


Dobrý den Aleno,

zkuste se podívat do katalogu prací (www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222) na pozici 2.02.01 JUSTIČNÍ PRACOVNÍK. Tato pozice by měla odpovídat vaší a uvidíte u ní náplň práce pro jednotlivé třídy.
Citovat
0 #623 Alena 2019-04-26 16:12
Dobrý den, prosím Vás, do jaké platové třídy spadají protokolující úřednice na soudech? Děkuji.
Citovat
0 #622 Pracomat.cz 2019-04-24 16:17
Cituji Tereza:
Dobrý den, do jaké platové tabulky spadá poradce pro OZP na ÚP? DĚKUJI


Dobrý den Terezo,

jedná se o správní úřad a tedy druhou tabulku.
Citovat
0 #621 Tereza 2019-04-24 15:41
Dobrý den, do jaké platové tabulky spadá poradce pro OZP na ÚP? DĚKUJI
Citovat
0 #620 Pracomat.cz 2019-04-24 15:00
Cituji Bednář:
Dobrý den,

chci se zeptat, do jaké tabulky patří Inspektor SZPI v 11. platové třídě?Je to tabulka č- 2? Děkuji za upřesnění.Bednář


Dobrý den,

jedná se o správní úřad podřízený Ministerstvu zemědělství, takže je to druhá tabulka.
Citovat
0 #619 Pracomat.cz 2019-04-24 13:49
Cituji Jana:
Dobrý den,

do jaké platové třídy lze zařadit tajemníka obecního úřadu? 12 nebo 13 platová třída. Děkuji Jana


Dobrý den Jano,

opět záleží na druhu vykonávané práce. Pro přestavu:

12. platová třída

1. Komplexní zpracovávání návrhů právních předpisů s vymezenou územní působností kraje.

2. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy ústředního správního úřadu, správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností.

3. Příprava a posuzování návrhů programů a dlouhodobých koncepcí státní podpory výzkumu a vývoje. Koordinace procesu hodnocení výzkumných záměrů a výsledků činnosti rezortních výzkumných ústavů a vědeckovýzkumných institucí.

4. Stanovování jednotných celostátních postupů a zásad poskytování finančních podpor a dotací včetně vyhodnocování projektů.

5. Výkon vlastnických práv státu v orgánech organizací.

6. Komplexní odborná legislativně-technická příprava publikace právních předpisů s celostátní působností a mezinárodních smluv včetně jejich obsahového a terminologického popisu.

7. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů nebo komunitárních předpisů ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správy nebo samosprávy včetně případného řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.

8. Přezkoumávání rozhodnutí ústředního správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností a zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování ústředního správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností.

9. Komplexní výkon rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

10. Koordinace zajišťování zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím a organizačním složkám státu s celostátní nebo mezinárodní působností, ve věcně speciálních a právně zvlášť složitých případech.

11. Tvorba koncepce oborů s územní působností s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory služby a s četnými vazbami na další obory služby a zasahující do mnoha věcných a právních oblastí nebo se zvlášť obtížnými podmínkami pro plnění úkolů celospolečenského významu včetně koordinace a sjednocování postupů s jinými systémy a obory.

12. Systémová koordinace a metodické usměrňování systémů a politik s celostátní působností.

13. Analytické, konzultační, kontrolní a jiné systémové činnosti v oborech a systémech s celostátní působností zasahujících do různých věcných a právních oblastí a se zásadními vazbami na další systémy a obory.

14. Tvorba koncepce oboru orgánu s celostátní působností.

15. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy, je-li alespoň jednou ze smluvních stran kraj nebo obec s rozšířenou působností.

16. Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech. Uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.

17. Metodické usměrňování územních samosprávných celků na úseku jejich samostatné a přenesené působnosti. Koordinace činnosti ministerstev a dalších ústředních správních úřadů při usměrňování výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků.

13. platová třída

1. Přezkoumávání věcně nebo právně komplikovaných rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování v těchto věcech.

2. Tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo komunitárních předpisů, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie.

3. Tvorba celostátních rezortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázány, a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy.

4. Výkon komplexních právních činností v oboru působnosti ústředního správního úřadu, správního úřadu nebo orgánu s celostátní působností, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech.

5. Tvorba koncepce realizace a výkonu politik a systémů s celostátní působností a s rozsáhlým vnitřním členěním na další subsystémy a s četnými vazbami na další obory a zasahující do mnoha věcných a právních oblastí nebo se zvlášť obtížnými podmínkami pro plnění úkolů celospolečenského významu.

6. Tvorba koncepce oboru státní správy v působnosti ústředního správního úřadu.

7. Systémová koordinace a metodické usměrňování systémů a politik s celostátní působností a s rozsáhlým vnitřním členěním a s širokými vazbami na jiné systémy s celostátní působností.

8. Posuzování práv na náhradu za škody značného rozsahu a na zadostiučinění za rozsáhlou nemajetkovou újmu, která byla způsobena nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci, ve věcně a právně složitých případech a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech včetně uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.
Citovat
0 #618 Jana 2019-04-24 13:26
Dobrý den,

do jaké platové třídy lze zařadit tajemníka obecního úřadu? 12 nebo 13 platová třída. Děkuji Jana
Citovat
0 #617 Bednář 2019-04-23 12:37
Dobrý den,

chci se zeptat, do jaké tabulky patří Inspektor SZPI v 11. platové třídě?Je to tabulka č- 2? Děkuji za upřesnění.Bednář
Citovat
0 #616 Pracomat.cz 2019-04-17 15:46
Cituji marty:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na správné zařazení do platového stupně. Pracuji v ...


Dobrý den,

bez změny náplně práce by nemělo dojít ke snížení platové třídy. Doporučuji projít vám vykonávané pracovní činnosti vůči katalogu prací zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 a ověřit si zda, nemáte v náplni nějakou činnost spadající do 12té platové třídy.
Citovat
0 #615 Pracomat.cz 2019-04-17 14:42
Cituji Veverka:
Dobrý den, definujte mi prosím, do jakého typu vzdělání patří DPS vychovatelství. Děkuji Veverka


Dobrý den,

nerozumím dotazu, chcete vědět do jaké platové třídy patří práce vychovatele?
Citovat
+1 #614 Veverka 2019-04-17 12:23
Dobrý den, definujte mi prosím, do jakého typu vzdělání patří DPS vychovatelství. Děkuji Veverka
Citovat
0 #613 marty 2019-04-16 14:08
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na správné zařazení do platového stupně. Pracuji v a.s. o počtu zaměstnanců 1500 jako jediný referent PaM ( práce a mzdy). V mojí náplni práce je že - napomáhá ke vzniku mzdových předpisů spol., zajištuje úpravy mzdového programu dle leg. změn a požadavků vedení, stanovuje plat dle platového stupně a délky praxe, přiznává příplatky ( riziko, směnnost), vydává dekrety kontroluje výkazy práce pohyblivých složek mzdy, vyhotovuje a zodpovídá za statistiky pro UZIS, ISPV, ČSÚ, provádí kontrolu aplikace mzdových předpisů, dodržování přesčasů, vypočítává nárok na stravenky.... aj. Původně jsem měla třídu 12, nyní my zaměstnavatel bez změny náplně práce snížil na třídu 11. Je to správné?? Mám magisterské vzdělání. Děkuji
Citovat
0 #612 Pracomat.cz 2019-04-15 15:37
Cituji Jana Kratochvilova:
Dobrý den, mám pracovat jako zástup ....


Dobrý den Jano,

to v jaké platové třídě budete záleží na náplni práce jakou budete vykonávat. Čistě věk se nezohledňuje, ale vliv má odpracovaná praxe. Ta se však nemusí uznat celá, pokud byla v jiném oboru a není relevantní k nově vykonávané pozici. Nejsnadnější je zeptat se budoucího zaměstnavatele o jakou třídu se jedná a případně kolik z vašich pracovních zkušeností je schopen vám uznat.
Citovat
+1 #611 Jana Kratochvilova 2019-04-15 11:36
Dobrý den, mám pracovat jako zástup za mateřskou ve statní správě,v jiném oboru jsem už ve statní zprávě pracovala 10let , můžete mi poradit v jaké budu platové třídě a zda se zohlednuje i vek je mi 49 let.
Děkuji za rada.
Citovat
+1 #610 Pracomat.cz 2019-03-29 19:50
Cituji Martina:
Dobrý den,
mám magisterské vzdělání a pracuji 22let ve funkci vedoucí vychovatelky ve školní družině.Může mne ředitel zařadit do 11platové třídy?Děkuji.


Dobrý den Martino,

pokud vámi vykonávaná práce patří do této třídy, tak dosažené vzdělání je dostatečné.
Citovat
0 #609 Martina 2019-03-29 15:21
Dobrý den,
mám magisterské vzdělání a pracuji 22let ve funkci vedoucí vychovatelky ve školní družině.Může mne ředitel zařadit do 11platové třídy?Děkuji.
Citovat
0 #608 Pracomat.cz 2019-03-26 13:57
Cituji Marie:
Dobrý den,
Mám ukončenou dvouletou ekonomickou školu, pak jsem si dodělala večerně maturitu ...


Dobrý den Marie,

pokud máte vzdělání zakončené státní maturitní zkouškou, tak by vám mělo stačit pro osmou třídu bez snížení praxe a i pro některé činnosti v deváté pracovní třídě. Viz: www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341#p2
Citovat
0 #607 Marie 2019-03-25 17:54
Dobrý den,
Mám ukončenou dvouletou ekonomickou školu, pak jsem si dodělala večerně maturitu, takže mám maturitní vysvědčení. Nyní pracují 20 let ve státní správě. Mzdová účetní mi při zvýšení pracov.třídy krátí praxi s tím, že se tato maturita nepočítá (údajně jsou na to nějaké tabulky) a uvádí mi pouze vzdělání bez maturity. Při zvýšení třídy na 8. mi zkratila praxi o dva roky, při zvýšení na třídu 9. mi kratila praxi o 4 roky. Má pravdu?
Moc děkuji za odpověď.
Citovat
0 #606 Pracomat.cz 2019-03-24 17:25
Cituji Marie:
Dobrý den,
Pracuji ve veřejné správě.Do 31.3.2015 jsem měla praxi ...


Dobrý den Marie,

pokud máte pro vaši aktuální platovou třídu dostatečné vzdělání (a nedochází k odečtu praxe, případně nezapočítání celé praxe), tak se zdá, že již máte dostatek let pro přiznání platového stupně číslo 12.
Citovat
0 #605 Marie 2019-03-24 15:31
Dobrý den,
Pracuji ve veřejné správě.Do 31.3.2015 jsem měla praxi 29 roků 59 dnů a stupeň 11. V listopadu 2015 jsem měla zvýšenou prac.třídu z 8. na 9. Kdy by se mi měl zvýšit stupěň za praxi na 12?
Citovat
+1 #604 Pracomat.cz 2019-03-20 10:03
Cituji Ivana:
Dobry den,jsem jedina ucetni na obecnim uradu.Delam komplexni ucetnictvi.Vim,ze od 2019 spadam do platove tridy 10.Bylo tomu i v roce 2018.Mela jsem v roce 2018 byt take zarazena v 10.plarove tride?Dekuji


Dobrý den Ivano,

podle katalogu prací je náplň práce pro 10. třídu u pozice účetní stejná v roce 2018 i 2019.
Citovat
-1 #603 Ivana 2019-03-20 08:59
Dobry den,jsem jedina ucetni na obecnim uradu.Delam komplexni ucetnictvi.Vim,ze od 2019 spadam do platove tridy 10.Bylo tomu i v roce 2018.Mela jsem v roce 2018 byt take zarazena v 10.plarove tride?Dekuji
Citovat
0 #602 Pracomat.cz 2019-03-19 14:38
Cituji Ivana:
Dobrý den,
prosím o radu. Obec s přenesenou působností zaměstnává ...


Dobrý den Ivano,

ano, zkuste se podívat na pozici 1.02.03 ÚČETNÍ v katalogu prací - www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 . Pokud se rozhodnete někoho zaměstnat na DPP a vejdete se do omezení daných tímto typem smlouvy, tak by mu nemělo nic bránit.
Citovat
0 #601 Pracomat.cz 2019-03-19 13:49
Cituji Martin:
Dobrý den,

Jsem absolvent střední školy s výučním listem a pracuji jako školník/správce budov v příspěvkové organizaci. Zařazen jsem tedy v 6. platové třídě stupně 6/7 ....


Dobrý den Martine,

činnosti které popisujete skutečně spadají do vyšší třídy, například realizace jednotlivých investic je 9tá třída. Z vašeho popisu mi přijde, že zajišťujete agendu více pracovních pozic. Na vašem místě bych zvážil jaké alternativy v zaměstnání jsou pro vás zajímavé a pokud máte v záloze potenciální jiné vyhovující zaměstnání, tak bych zkusil tvrdší vyjednávání o navýšení platu. Z toho co popisujete je tam rozhodně prostor. Minimálně u osobního ohodnocení, které a správně by mělo dojít i k dorovnání platové třídy podle reálně vykonnávaných činností.
Citovat
0 #600 Martin 2019-03-19 11:36
Dobrý den,

Jsem absolvent střední školy s výučním listem a pracuji jako školník/správce budov v příspěvkové organizaci. Zařazen jsem tedy v 6. platové třídě stupně 6/7 s hrubou mzdou 17240,-Kč. Rozsah pracovních úkolů je následující: Zajišťování dodávek materiálu, strojů a zboží pro organizaci v požadovaném sortimentu, množství, kvalitě a času. Vedení poptávkových řízení. Sledování a šetření stavu, stupně opotřebení a technické způsobilosti budov, strojů a jednotlivých částí technologických zařízení včetně navrhování opatření. Příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav nebo vybavení majetkem.Sledování čerpání rozpočtu na správu majetku. Vyřizování požadavků na pořízení, opravy a údržbu majetku podle druhu, kontrola položek a fakturovaných částek za pořízený majetek. Úplná a podrobná operativní evidence majetku, provádění kontrol s účetní evidencí tohoto majetku, vedení průkazné agendy včetně opatření provedených při zjištění nežádoucího stavu. Příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic. Zpracovávání návrhů investičních plánů... Mám hmotnou zodpovědnost za svěřený majetek, vedu kolektiv uklízeček,... provádím běžnou údržbu a opravy.
Nepobírám žádný příplatek za pohotovost na telefonu a případný výjezd , nepobírám příplatek za ztížené prostředí (například hluk), pobírám osobní ohodnocení ve výši cca 7,2% a příplatek za vedení.
Dle mého mám nárok na zařazení do třídy 7-8 a v některých případech až do třídy 10. Pracuji zodpovědně a vzhledem k rozsahu práce, kde mám na starost 7. budov včetně vybavení a zajištuji údržbu pozemku plním řekl bych 1 a 1/2 úvazku. Pokud tomu dobře rozumím, mohl bych dostat osobní ohodnocení až do max. výše 1/2 nejvyššího stupně přidělené třídy.
Poraďte prosím na co nárok mám a o co bych se mohl pokusit požádat.
Děkuji, s pozdravem M.V.
Citovat
0 #599 Ivana 2019-03-19 09:35
Dobrý den,
prosím o radu. Obec s přenesenou působností zaměstnává na poloviční úvazek účetní. Její výše platu by měla vycházet z platové třídy nebo se jsem pozice nespadá? A bylo by možné zaměstnat účetní na DPP?
Předem děkuji za Vaši odpověď.
Citovat
0 #598 Pracomat.cz 2019-03-18 21:13
Cituji Jarka:
Dobrý den,
můžete mi prosím ...


Dobrý den Jarko,

to záleží na druhu vykonávané práce. Účetní může mít třídu 6-12, viz katalog prací www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 . Praxi bych předpokládal, že vám uznají celou.
Citovat
0 #597 Pracomat.cz 2019-03-18 21:09
Cituji Jana Rybová:
Dobrý den,
pracuji jako hospodářka na Základní škole. Do jaké tabulky patřím?
Děkuji za informaci.


Dobrý den Jano,

jedná se o první tabulku.
Citovat
-1 #596 Jarka 2019-03-18 09:21
Dobrý den,
můžete mi prosím napsat výši platu účetní ve veřejné správě, mám střední odborné vzdělání s maturitou, praxe účetní 12 let, jako hlavní účetní 13 let, celkem 25 let. děkuji, hezký den
Citovat
0 #595 Jana Rybová 2019-03-18 06:36
Dobrý den,
pracuji jako hospodářka na Základní škole. Do jaké tabulky patřím?
Děkuji za informaci.
Citovat
+1 #594 Pracomat.cz 2019-03-17 17:32
Cituji Norbert:
Dobrý den,ještě jeden dotaz....


Dobrý den Norberte,

hudebník bude první tabulka a učitel pátá.
Citovat
0 #593 Norbert 2019-03-17 11:46
Dobrý den,ještě jeden dotaz.Do které plátové tabulky spadá prace hudebnika v orchestru a do které učitele na konzervatoři.Děkuji.
Citovat
0 #592 Pracomat.cz 2019-03-16 13:09
Cituji Lucie:
Dobrý den,

mám dotaz ohledně hrubé mzdy...


Dobrý den Lucie,

jaká bude vaše přesná mzda nelze přesně odpovědět. Uznání praxe je v pravomoci zaměstnavatele, jde tedy o to, zda ji uzná celoou či nikoliv. Dále mzdu může ovlivnit osobní příspěvek. Doporučuji se přímo s potencionálním zaměstnavatelem informovat, jaké prostředky pro vás má k dispozici.
Citovat
+1 #591 Lucie 2019-03-15 15:21
Dobrý den,

mám dotaz ohledně hrubé mzdy. Ucházím se o pozici Písařky, která je v 7. platové třídě a mzda je v rozpětí 17970 - 23280 Kč. Mám Bc. vzdělání. Tři měsíce praxe jako fakturantka, tři roky praxe v bankovnictví, rok jako asistentka ředitelky a rok BOZP technik.

Mohli byste mi zjistit na jakou výši hrubé mzdy mám nárok?

Spěchá.

Děkuji moc.
Citovat
0 #590 Pracomat.cz 2019-03-11 18:54
Cituji Hana:
Dobrý den, nastupuji na Úřad práce do pracovního (nikoliv služebního) poměru jako ...


Dobrý den Hano,

půjde o druhou tabulku kam spadají zaměstnanci uvedeni v § 303 odst. 1 zákoníku práce, kam spadají i pracovníci ve správních úřadech. A ÚP je správním úřadem.
Citovat
0 #589 Hana 2019-03-11 14:57
Dobrý den, nastupuji na Úřad práce do pracovního (nikoliv služebního) poměru jako Ekonomický pracovník, zařazením do 8. pl.třídy. Prosím o informaci, zda tato pozice patří do té 1. platové tabulky pro pracovníky ve veřejném sektoru nebo do jiné platové tabulky?
Děkuji H
Citovat
0 #588 Pracomat.cz 2019-03-09 14:01
Cituji Václava Tyčová:
Dobrý den,prosím o radu, pracuji jako pracovnice volnočasového centra...


Dobrý den Václavo,

jako pracovník v příspěvkové organizaci spadáte do první tabulky. V případě, že máte uznáno 33 let praxe to bude platový stupeň 12 (zaměstnavatel vám nemusí uznat v plné výši všechnu praxi co máte, pokud z jeho pohledu není relevatní k současně vykonávané práci) a platová třída je nejzapeklitější. Ta vychází z nejnáročnější vykonávané práce. Doporučuji podívat se do katalogu prací kde si můžete jednotlivé práce vyhledat a uvidíte jaká je u nich stanovena třída - www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222
Citovat
0 #587 Pracomat.cz 2019-03-09 13:51
Cituji Norbert:
Dobrý den,rad bych se zeptal do které plátové třídy spadá prace hudebníka v orchestru.Dekuji


Dobrý den Norberte,

podle katalogu prací bych to viděl na pozici (třída dle druhu vykonávané činnosti):

2.14.09 ČLEN ORCHESTRU, SBORU, SOUBORU

8. platová třída

1. Interpretace lidových písní ve folklorních souborech.

2. Interpretace jednotlivých skladeb v tanečních souborech.

10. platová třída

1. Interpretace kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních děl.

11. platová třída

1. Interpretace kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních děl.

12. platová třída

1. Jedinečná interpretace kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních nejnáročnějších rozsáhlých děl.

2. Interpretace sólových částí náročných baletních, vokálních, instrumentálních a vokálně-instrumentálních děl.

13. platová třída

1. Jedinečná interpretace sólových částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních nejnáročnějších rozsáhlých děl.
Citovat
0 #586 Norbert 2019-03-09 13:17
Dobrý den,rad bych se zeptal do které plátové třídy spadá prace hudebníka v orchestru.Dekuji
Citovat
0 #585 Václava Tyčová 2019-03-08 18:14
Dobrý den,prosím o radu, pracuji jako pracovnice volnočasového centra, jedná se o příspěvkovou někdy ziskovou či neziskovou organizaci. Mám tři děti a pracuji po škole i s mateřskou 33 let. Do jakého tarifu, třídy a tabulky bych měla být zařazena? Práce ve volnočasovém centru se skládá především z pedagogické práce, ale i administrativní a účetnické. V minulosti jsem pracovala jako administrativní pracovník, účetní, úřednice,ale i učitelka v mateřské škole. Mám dvě střední školy. Jedna je ekonomická a druhá je pedagogická - předškolní a mimoškolní pedagogika. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #584 Pracomat.cz 2019-03-06 15:18
Cituji Lomikar:
Dobrý den, prosím o sdělení, zda se do praxe započítává studium na VŠ?
Děkuji za odpověď. L.


Dobrý den,

studium nikoliv, jen případná pracovní praxe vykonávaná při studiu.
Citovat
0 #583 Lomikar 2019-03-06 07:43
Dobrý den, prosím o sdělení, zda se do praxe započítává studium na VŠ?
Děkuji za odpověď. L.
Citovat
0 #582 Pracomat.cz 2019-03-03 20:36
Cituji Magda:
Dobrý den,

mohla bych poprosit, nevím, jak je to s délkou praxe, podle které se zařazuje pod určitý ....


Dobrý den Magdo,

snížený pracovní úvazek nemá vliv na zápočet praxe. Započtete doloženou délku praxe jako při plném úvazku.
Citovat
+1 #581 Magda 2019-03-03 19:28
Dobrý den,

mohla bych poprosit, nevím, jak je to s délkou praxe, podle které se zařazuje pod určitý platový stupeň, v případě polovičního úvazku. Když např. délka praxe 10 let, ale poloviční úvazek, započítává se jen pět let? A ještě - jak je to se započtením praxe v případě práce na dohodu o pracovní činnosti v rozsahu 20 hodin týdně, když se vykonává stejná pracovní činnost jako u člověka, který má uzavřenou pracovní smlouvu? Děkuji moc.
Citovat
0 #580 Pracomat.cz 2019-02-27 14:29
Cituji Tomáš:
Dobrý den. Jak je možné, že některé tabulky začínají pod úrovní minimální mzdy?


Dobrý den Tomáši,

ano je to tak, viz. starší, ale stále aktuální vyjádření vlády k tomuto tématu - www.mpsv.cz/cs/30401
Citovat
+2 #579 Tomáš 2019-02-27 11:29
Dobrý den. Jak je možné, že některé tabulky začínají pod úrovní minimální mzdy?
Citovat
0 #578 Pracomat.cz 2019-02-26 11:15
Cituji Nicol:
Dobry den, nastupuji jako pracovnik v soc.sluzbach ...


Dobrý den Nikol,

zaměstnavatel má zákonem dánou tuto možnost:

(4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, nebo zaměstnancem, kterého může výjimečně zařadit do platové třídy podle odstavce 3, a nestanoví-li jiný právní předpis jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání,

a) až na dobu 4 roků,

b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.
Citovat
-1 #577 Nicol 2019-02-26 10:14
Dobry den, nastupuji jako pracovnik v soc.sluzbach do domova duchodcu. Mam pouze zakladni skolu, ale presto mi rekli,ze budu mit 4. Platovou tridu. Jak je to mozne? Dekuji za odpoved.
Citovat
0 #576 Pracomat.cz 2019-02-26 09:49
Cituji Kristýna:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat do jakého platového ...


Dobrý den Kristýno,

v takovém případě se bude jednat o třetí platovou tabulku, druhý platový stupeň a platová třída podle druhu vykonávaná práce. U praktické sestry je to 7-9 platová třída, u všeobecné 10-12 platová třída.
Citovat
+1 #575 Kristýna 2019-02-26 07:07
Dobrý den, chtěla bych se zeptat do jakého platového ohodnocení spadám a zda mám nárok na zvýšení platu. Jsem zdravotní sestra, středoškolské vzdělání s maturitou. Praxe mám asi rok a čtvrt. Děkuji
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na ahoj@pracomat.cz.