Platy ve veřejné správě jsou určovány na základě platových tabulek pro státní zaměstnance. V platové tabulce lze na základě platové třídy a platové stupně zjistit na jaký základní plat by jste měli jako státní zaměstnanec nárok.

Níže naleznete platové tabulky platné od 1.11.2017 pro zaměstnance státu, kteří nejsou ve služebním poměru, ale v běžném zaměstnaneckém poměru. V dalších článcích se věnujeme:

Od 1.7.2017 došlo ke změně podle Nařízení vlády 168/2017 Sb.., kterým se zrušili původní platové tabulky číslo 1,2 a 5. Současně došlo k přečíslování ostatních platových tabulek a proto některé z komentářů, kde se řeší zařazení profese do konkrétní platové tabulky nemusí od 1.7.2017 platit.

Od 1.11.2017 došlo k dalšímu, plošnému navýšení, které činí 10%. U některých povolání bude toto navýšení ještě výraznější, protože dojde k jejich přesunu do jiných tabulek, než ve kterých byly původně. Tyto nové tabulky naleznete níže v článku. Jako zdroj nám posloužil tento materiál vlády. Došlo k navýšení o jednu platovou tabulku (nyní číslo 2) a ostatní tabulky byly přečíslovány.

Zařazení do platové třídy

Každé povolání jako je policista, hasič, pracovník ministerstva nebo tajemník na krajském úřadě má doporučenou platovou třídu, do které patří. Platová třída se může být pro stejné povolání různá a je závislá na pracovní náplni konkrétní pozice sjednané v pracovní smlouvě. Například zdravotní sestra může za standardních podmínek spadat do platové třídy 9, ale pokud vykonává "vysoce specializované ošetřovatelské úkony" může mít platovou třídu 12.

Požadované vzdělání pro platovou třídu

Systém je nastaven, že vyšší vzdělání neznamená automaticky vyšší platební třídu, ale pro lepší platební třídu musíte splňovat požadované vzdělání. Může být tedy uklízečka v platové třídě 3 s diplomem z vysoké školy. Ale neměli bychom se setkat z expertním pracovníkem v platové třídě 14 se základním vzděláním.

Platový stupeň

Říká jakou máte započitatelnou praxi pro danou pracovní pozici. S výpočtem její délky je to složitější a závislé na vašem zaměstnavateli. Například praxe v jiném oboru se někde nezapočítává vůbec, jinde pouze ze 2/3 a někde dokonce celá. Každopádně pokud zaměstnavatele přesvědčíte, že vaše dosavadní praxe je relevantní k výkonu dané pozice, obvykle ji započte celou, stejně jako případný výkon základní vojenské nebo civilní služby a mateřskou dovolenou.

Tabulkové platy od 1.1.2019

(dle návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády)

Ve všech případech se jedná o hrubou mzdu.

Platová tabulka číslo 1 (od 1.1.2019)

Sem patří všichni pracovníci ve veřejném sektoru, kteří nepatří do některé z následujících tabulek. Například kuchaři, uklízeči, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízeních.

stupeň  Praxe  Platové třídy 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 9 200 9 990 10 830 11 720 12 710 13 800 14 960 16 230 17 600 19 110 20 720 22 470 24 350 26 420 28 700 31 120
2 do 2 let 9 530 10 350 11 230 12 170 13 190 14 310 15 530 16 830 18 290 19 820 21 520 23 330 25 280 27 430 29 780 32 280
3 do 4 let 9 910  10 750 11 650 12 640 13 710 14 840 16 110 17 490 18 970 20 580 22 330 24 210 26 250 28 460 30 920 33 500
4 do 6 let 10 270  11 150 12 110 13 120 14 230 15 420 16 720 18 130 19 690 21 350 23 170 25 120 27 230 29 540 32 080 34 760
5 do 9 let 10 660 11 580 12 550 13 590 14 770 15 990 17 350 18 830 20 430 22 180 24 020 26 040 28 260 30 650 33 270 36 080
6 do 12 let 11 080 12 000 13 040 14 140 15 320 16 620 18 010 19 550 21 200 23 030 24 950 27 050 29 320 31 820 34 540 37 450
7 do 15 let 11 490 12 480 13 540 14 660 15 910 17 240 18 680 20 270 22 010 23 880 25 900 28 060 30 430 33 010 35 840 38 840
8 do 19 let 11 930  12 960 14 030 15 210 16 500 17 880 19 400 21 030 22 830 24 770 26 860 29 130 31 590 34 270 37 190 40 300
9 do 23 let 12 390 13 440 14 580 15 810 17 150 18 560 20 140 21 820 23 700 25 730 27 890 30 210 32 760 35 550 38 600 41 840
10 do 27 let 12 850 13 950 15 110 16 380 17 780 19 260 20 910 22 660 24 600 26 690 28 940 31 360 34 010 36 890 40 030 43 400
11  do 32 let  13 340 14 480 15 690 17 000 18 460 19 990 21 710 23 510 25 510 27 690 30 030 32 550 35 280 38 290 41 550 45 040
12 nad 32 let 13 840 15 050 16 320 17 640 19 160 20 720 22 550 24 400 26 500 28 750 31 170 33 780 36 620 39 720 43 130 46 740

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Platová tabulka číslo 2 (od 1.1.2019)

Sem patří zaměstnanci, kteří jsou

  1. uvedeni v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
  2. úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
  3. zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
  4. zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
  5. zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,
stupeň  Praxe  Platové třídy 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 9 530 10 350 11 210 12 150 13 160 14 270 15 480 16 800 18 230 19 760 21 480 23 270 25 230 27 380 29 710 32 250
2 do 2 let 9 870 10 730 11 630 12 620 13 700 14 830 16 060 17 450 18 900 20 510 22 280 24 130 26 190 28 400 30 830 33 460
3 do 4 let 10 240 11 150 12 070 13 090 14 200 15 390 16 680 18 110 19 630 21 300 23 160 25 060 27 180 29 490 32 000 34 710
4 do 6 let 10 620 11 550 12 540 13 580 14 750 15 980 17 310 18 800 20 370 22 110 24 010 25 980 28 190 30 590 33 210 36 020
5 do 9 let 11 050 12 000 13 010 14 100 15 300 16 580 17 970 19 510 21 140 22 940 24 910 26 980 29 260 31 740 34 460 37 370
6 do 12 let 11 480 12 450 13 490 14 620 15 880 17 190 18 650 20 270 21 930 23 790 25 860 28 000 30 360 32 920 35 750 38 770
7 do 15 let 11 900 12 940 14 010 15 190 16 470 17 850 19 340 21 020 22 790 24 700 26 840 29 060 31 500 34 180 37 100 40 230
8 do 19 let 12 350 13 420 14 550 15 750 17 100 18 520 20 060 21 810 23 640 25 620 27 840 30 170 32 690 35 460 38 520 41 750
9 do 23 let 12 810 13 920 15 100 16 350 17 750 19 220 20 830 22 630 24 520 26 600 28 880 31 290 33 920 36 820 39 970 43 320
10 do 27 let 13 330 14 470 15 670 16 970 18 430 19 950 21 590 23 500 25 460 27 590 29 970 32 480 35 210 38 200 41 490 44 930
11  do 32 let  13 810 14 990 16 270 17 610 19 140 20 710 22 440 24 410 26 420 28 650 31 110 33 700 36 530 39 650 43 040 46 660
12 nad 32 let 14 350 15 570 16 890 18 270 19 870 21 490 23 280 25 330 27 420 29 740 32 290 34 970 37 920 41 140 44 650 48 420

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Platová tabulka číslo 3 (od 1.1.2019)

Do této tabulky náleží zaměstnanci, který jsou

  1. zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách,
  2. pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb
stupeň  Praxe  Platové třídy 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1 do 1 roku 11 920 12 930 14 010 15 210 16 470 17 860 19 390 21 040 22 800 24 790 26 840 29 100 31 590 34 280
2 do 2 let 12 400 13 410 14 560 15 810 17 100 18 550 20 120 21 830 23 650 25 710 27 850 30 220 32 770 35 580
3 do 4 let 12 870 13 930 15 100 16 400 17 750 19 240 20 900 22 660 24 570 26 710 28 930 31 370 34 020 36 930
4 do 6 let 13 340 14 470 15 660 17 020 18 430 19 980 21 690 23 510 25 500 27 700 29 990 32 530 35 290 38 310
5 do 9 let 13 840 15 020 16 270 17 650 19 130 20 750 22 520 24 400 26 470 28 750 31 130 33 760 36 630 39 760
6 do 12 let 14 350 15 580 16 870 18 330 19 840 21 520 23 370 25 300 27 450 29 840 32 310 35 030 37 990 41 250
7 do 15 let 14 930 16 170 17 530 19 010 20 590 22 310 24 270 26 280 28 490 30 950 33 530 36 350 39 470 42 800
8 do 19 let 15 490 16 780 18 170 19 750 21 360 23 150 25 180 27 280 29 570 32 140 34 790 37 730 40 920 44 440
9 do 23 let 16 050 17 410 18 870 20 480 22 190 24 040 26 110 28 290 30 680 33 340 36 110 39 130 42 470 46 120
10 do 27 let 16 690 18 090 19 590 21 280 23 020 24 930 27 120 29 370 31 850 34 600 37 480 40 630 44 090 47 860
11  do 32 let  17 300 18 760 20 320 22 090 23 890 25 890 28 160 30 490 33 060 35 870 38 890 42 140 45 760 49 650
12 nad 32 let 17 960 19 490 21 070 22 920 24 800 26 860 29 230 31 630 34 320 37 250 40 350 43 750 47 480 51 510

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Platová tabulka číslo 4 (od 1.1.2019)

Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb.

stupeň  Praxe  Platové třídy 
 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 31 920 33 980 38 400 41 010 43 560 46 340
2 do 2 let 32 830 34 990 39 500 42 130 44 800 47 680
3 do 4 let 33 850 36 060 40 640 43 310 46 090 49 070
4 do 6 let 34 830 37 120 41 810 44 530 47 400 50 520
5 do 9 let 35 870 38 260 43 040 45 800 48 790 51 990
6 do 12 let 36 960 39 430 44 310 47 100 50 210 53 520
7 do 15 let 38 110 40 660 45 630 48 510 51 690 55 140
8 do 19 let 39 270 41 940 47 000 49 900 53 250 56 820
9 do 23 let 40 460 43 240 48 410 51 380 54 850 58 530
10 do 27 let 41 730 44 600 49 900 52 910 56 500 60 320
11  do 32 let  43 030 46 030 51 440 54 500 58 220 62 190
12 nad 32 let 44 400 47 490 53 020 56 150 59 990 64 130

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Platová tabulka číslo 5 (od 1.1.2019)

Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících.

stupeň  Praxe  Platové třídy 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1 do 2 let 13 550 14 700 15 900 17 230 21 840 27 300 27 530 28 020 28 630 29 320 30 410
2 do 6 let 14 050 15 230 16 560 17 930 22 470 27 540 27 780 28 510 29 230 30 210 31 840
3 do 12 let 14 930 16 240 17 620 19 190 23 060 27 860 28 210 28 880 30 400 31 480 33 550
4 do 19 let 15 970 17 340 18 840 20 390 24 120 28 440 29 080 29 960 31 670 33 790 36 340
5 do 27 let 16 980 18 470 20 060 21 820 25 190 29 320 30 000 31 220 33 640 36 380 39 920
6 do 32 let 18 430 20 040 21 720 23 600 26 980 30 820 31 660 32 950 36 460 39 380 43 150
7 nad 32 let 18 950 20 570 22 320 24 260 27 750 31 520 32 340 33 840 37 330 40 370 44 180

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Komentáře  

0 #524 Pracomat.cz 2019-01-12 17:17
Cituji Dagmar:
Dobrý den,
jako důchodkyně nastupuji na krátkodobější, ale opakované zástupy v ZŠ. Do důchodu jsem odcházela ze 12. platové třídy. Vztahují se tyto nové tabulky i na mne? Děkuji.


Dobrý den Dagmar,

pokud pracujete ve veřejném sektoru, musíte být odměňována podle aktuálně platných tarifů, tedy uvedených tabulek.
Citovat
0 #523 Dagmar 2019-01-11 21:42
Dobrý den,
jako důchodkyně nastupuji na krátkodobější, ale opakované zástupy v ZŠ. Do důchodu jsem odcházela ze 12. platové třídy. Vztahují se tyto nové tabulky i na mne? Děkuji.
Citovat
+1 #522 Pracomat.cz 2019-01-10 23:15
Cituji Dana:
Ja prave sama nevim,do jake tabulky se mam radit...


Dobrý den Dano,

v tom případě to vypadá na tabulku č. 3.
Citovat
-1 #521 Dana 2019-01-10 20:15
Ja prave sama nevim,do jake tabulky se mam radit. V platovem vymeru mam napsano: Funkce 346090 socialni pracovnik DD a specialni skoly - pecovatelka. Muzete mi dle tohoto poradit blize jaka tabulka pro me plati? Dekuji.

Cituji Pracomat.cz:
Cituji Dana:
Dobrý den, mám dotaz. Celkem v mém oboru pracuji 26 let a jsem zaměstnaná ...


Dobrý den Dano,

to záleží na tom zda jste jako pečovatelka pod úřadem pracovníkem v sociálních službách v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení. Takže tabulka 2 nebo 3.
Citovat
0 #520 Pracomat.cz 2019-01-09 16:57
Cituji Dana:
Dobrý den, mám dotaz. Celkem v mém oboru pracuji 26 let a jsem zaměstnaná ...


Dobrý den Dano,

to záleží na tom zda jste jako pečovatelka pod úřadem pracovníkem v sociálních službách v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení. Takže tabulka 2 nebo 3.
Citovat
0 #519 Dana 2019-01-09 15:22
Dobrý den, mám dotaz. Celkem v mém oboru pracuji 26 let a jsem zaměstnaná jako pečovatelka v dětském domově, zajímalo by mě, do které tabulky patřím a jestli má zaměstnavatel právo platit mě dle jiné tabulky.
Děkuji
Citovat
0 #518 Pracomat.cz 2019-01-06 22:55
Cituji Michaela:
Dobrý den,
pracuji již 7 rokem v MŠ jako učitelka. Měla jsem titul bakaláře a diplomovaného specialisty ...


Dobrý den Michealo,

dosažené vzdělání přímo nemá vliv na platovou třídu. Důležitý je druh vykonávané práce. Pokud nedošlo ke změně v tomto ohledu, tak na vyšší třídu kvůli nově dosaženému vzdělání nárok nemáte.
Citovat
0 #517 Michaela 2019-01-06 20:28
Dobrý den,
pracuji již 7 rokem v MŠ jako učitelka. Měla jsem titul bakaláře a diplomovaného specialisty a byla jsem zařazena do 2 skupiny a 9 platové třídy. Před půl rokem jsem získala nově titul Mgr.
Chtěla bych se zeptat, zda mi nyní přísluší vyšší třída.
Předem moc děkuji za odpověď
Citovat
0 #516 Pracomat.cz 2019-01-06 17:09
Cituji Pavla:
Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat. Podle vašich tabulek bych měla mít 13.350...


Dobrý den Pavlo,

v jaké tabulce jste přišla na hodnotu 13 350? Vás by se měla týkat první tabulka. Její hodnoty jsou z oficiálního nařízení vlády. Zkontrolujte svůj platový tarif vůči ní.
Citovat
0 #515 Pracomat.cz 2019-01-06 17:04
Cituji Lenka:
Dobrý den, ještě bych se ráda zeptala, zda se do platu AP mateřská započítává automaticky, nebo záleží na řediteli školy,
nebo jsou dané nějaké pravidla?
Děkuji Lenka


Dobrý den Lenko,

vaším dotazem myslíte, zda se mateřská dovolená započítává do praxe pro platový stupeň? Pokud ano, tak platí, že v plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu

a) skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle jiného právního předpisu
Citovat
+1 #514 Pavla 2019-01-06 11:03
Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat. Podle vašich tabulek bych měla mít 13.350. Ale na novém platebním vimeru mám 12.000. Pracuji jako uklízečka v Jedličková ústavu. Ústav spadá pod magistrát, to nají jiné tabulky? Jsem normálně na plný úvazek. A myslím že osobní ohodnocení a čtvrtletní odměny se podle mě do základní mzdy nepočítají, tak by mě zajímalo proč po navýšení máme méně než by jsme měli mít? Děkuji za odpověď.
Citovat
-1 #513 Lenka 2019-01-06 09:28
Dobrý den, ještě bych se ráda zeptala, zda se do platu AP mateřská započítává automaticky, nebo záleží na řediteli školy,
nebo jsou dané nějaké pravidla?
Děkuji Lenka
Citovat
+1 #512 Pracomat.cz 2019-01-04 14:18
Cituji Jana Křišťanová:
Dobrý den,
pracuji jako ředitelka 2 čtyřtřídních mateřských škol a mám magisterské vzdělání...


Dobrý den Jano,

pro platovou třídu není zásadní dosažené vzdělání ale druh a náročnost vykonávané práce. Podle katalogu prací to skutečně vypadá na 10 platovou třídu:

10. platová třída

1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.

2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.
Citovat
0 #511 Pracomat.cz 2019-01-04 14:03
Cituji OLA:
Oobrý den mám dotaz pracuji ve škole na vrátnici 2roky ředitelka mi dala platovou třidu 2 a tarif 10,do praxe mi započítala ...


Dobrý den Olo,

zeptejte se vaší nadřízené, na základě jakého paragrafu si myslí, že se vás navýšení netýká.
Citovat
+1 #510 Pracomat.cz 2019-01-04 13:08
Cituji Lenka:
Dobrý den,
můžu se zeptat jestli se mi do praxe AP započítá i mateřská dovolená?
Děkuji Lenka


Dobrý den Lenko,

ano, započítá. Ocituju vám přímo kus ze ZP:

V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu

a) skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle jiného právního předpisu
Citovat
0 #509 Lenka 2019-01-04 10:26
Dobrý den,
můžu se zeptat jestli se mi do praxe AP započítá i mateřská dovolená?
Děkuji Lenka
Citovat
0 #508 OLA 2019-01-04 10:02
Oobrý den mám dotaz pracuji ve škole na vrátnici 2roky ředitelka mi dala platovou třidu 2 a tarif 10,do praxe mi započítala všecny odpracované roky tedy do 27 let tarif 10. V roce 2018 jsem měla odpracováno vic jak 27 let a letos 2019 při navyšeni platu ve školství jsem se ptala jestli mi zvedne tarif na 11 odpracovane roky do 32 let tak mi odpověděla že nemám nárok že platová třida do 5 se tarif nezveda zustava stále stejný .MÁ ŘEDITELKA PRAVDU PROČ TEDA JSOU TY TABULKY DĚKUJI ZA ODPOVĚD
Citovat
0 #507 Jana Křišťanová 2019-01-04 09:32
Dobrý den,
pracuji jako ředitelka 2 čtyřtřídních mateřských škol a mám magisterské vzdělání. Dle praxe jsem zařazena v platovém stupni 6 a dle vykonávané práce dle slov zřizovatele v platové třídě 10.
Dle mého názoru bych měla nárok na 11 platovou třídu, ale zřizovatel tvrdí, že ředitelky druhých MŠ jsou zařazeny také v 10 plat.třídě. Ony ale nemají magisterské vzdělání. Můžete mi prosím napsat vaše vyjádření? Děkuji moc. Jana Křišťanová
Citovat
0 #506 Pracomat.cz 2019-01-03 14:07
Cituji Alžběta:
Dobrý den, není mi jasný údaj v tabulce u praxe a to předložka "DO"...


Dobrý den Alžběto,

příklad k tabulce číslo 1. Pokud máte "praxi" přesně jeden rok, patříte do druhého stupně. Do doby než ten rok získáte, patříte do stupně 1.
Citovat
0 #505 Pracomat.cz 2019-01-03 13:41
Cituji Vít:
Dobrý den jaké platové třídě se tehdy přiblíží asistent pedagoga na zš. Vyučen s výučním listem a odborným kurzem. Díky za informace.


Dobrý den Víte,

to záleží na pracovní náplni. Ty jsou pro tuto pozici následující:

4. platová třída

1. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.

2. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

5. platová třída

1. Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.

6. platová třída

1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.

2. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

7. platová třída

1. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.

8. platová třída

1. Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.

9. platová třída

1. Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.

2. Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.
Citovat
+1 #504 Alžběta 2019-01-03 10:49
Dobrý den, není mi jasný údaj v tabulce u praxe a to předložka "DO".Je to období včetně celého zmíněného roku,nebo překročení o jeden den k datu?Jinými slovy,jaká je podmínka přechodu o jeden stupeň z 5 > 6 ,s označením "Do 27 let"?Do dovršení,nebo uplynutí?
Citovat
0 #503 Vít 2019-01-02 23:13
Dobrý den jaké platové třídě se tehdy přiblíží asistent pedagoga na zš. Vyučen s výučním listem a odborným kurzem. Díky za informace.
Citovat
0 #502 Pracomat.cz 2018-12-29 11:45
Cituji tomáš:
Dobrý večer, pokud budu dělat na pozici na kterou by stačila maturita a kolega by měl vysokoškolské vzdělání...


Dobrý den Tomáši,

ve veřejném sektoru je to tak, že máte pracovní místo a to vyžaduje určité vzdělání. Dejme tomu, že se jedná o pozici na kterou je potřeba maturita. Pokud ji bude dělat člověk co má maturitu nebo vysokou školu, ve mzdě není rozdíl. Oba splňují vzdělanostní předpoklady. Jiná situace by byla, kdyby na takové pozici byl zaměstnaný někdo kdo je "jen" vyučený. V takovém případě, se mu odečítá pár let praxe, a de facto má tedy menší plat - protože nemá dostatečné dosažené vzdělání, s ohledem na tu pozici.
Citovat
-1 #501 tomáš 2018-12-27 19:44
Dobrý večer, pokud budu dělat na pozici na kterou by stačila maturita a kolega by měl vysokoškolské vzdělání, má nárok na vyšší platovou třídu nebo to zaleží na zaměstnavateli jak se k tomu postaví? (vykonává stejnou práci. děkuji za odpověd.
Citovat
+1 #500 Pracomat.cz 2018-12-27 14:17
Cituji tomáš:
Dobrý den,chtěl bych se zeptat, kterou platovou tabulkou bych se měl řídit pro profesi vykonavající činnost u správy silnic a dálnic. Děkuji za odpověd.


Dobrý den Tomáši,

jelikož je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR, tak jde o první tabulku.
Citovat
0 #499 tomáš 2018-12-27 14:02
Dobrý den,chtěl bych se zeptat, kterou platovou tabulkou bych se měl řídit pro profesi vykonavající činnost u správy silnic a dálnic. Děkuji za odpověd.
Citovat
0 #498 Pracomat.cz 2018-12-14 22:23
Cituji Sociální pracovník:
Dobrý den, jsem státní pracovník na městském úřadě ...


Dobrý den,

podle Zákona o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů §2 4) je úředník definován takto:

Úředníkem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy.

V případě, že se to shoduje s vaší pozicí, pak patříte do druhé tabulky.
Citovat
0 #497 Sociální pracovník 2018-12-14 08:49
Dobrý den, jsem státní pracovník na městském úřadě v odboru sociálních věcí a zdravotnictví, neboli sociální pracovník sociálně právní ochrany dětí. Podle mé práce bych se měla řadit do tabulky č. 3, kde je uvedeno přímo označení sociálně právní ochrana dětí, nám ale personální sdělila, že se vztahujeme do tabulky č. 2 jako všichni ostatní úředníci na úřadě. Jak to tedy prosím je? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #496 Pracomat.cz 2018-12-04 11:32
Cituji Jana:
Dobrý den,
do které platové třídy prosím spadá pozice plavčíka. Děkuji.


Cituji Emil:
Dobry den,
sestnactym rokem pracuju jako plavcik ...


Dobrý den,

platové třídy u plavčíka jsou dle náplně jeho práce definovány takto:

3. platová třída

1. Dozor nad provozem plovárny nebo koupaliště v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví koupajících se osob, zachraňování tonoucích a poskytování první pomoci, kontrola teploty vody, vzduchu, hygienického stavu vody, čistoty bazénu a dalších zařízení a vybavení.

4. platová třída

1. Řízení a kontrola provozu plováren, koupališť v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví koupajících se osob a výuka všech způsobů plavání včetně instruktáží pro záchranu tonoucích a poskytování první pomoci.
Citovat
0 #495 Jana 2018-12-03 19:52
Dobrý den,
do které platové třídy prosím spadá pozice plavčíka. Děkuji.
Citovat
0 #494 Emil 2018-12-03 18:44
Dobry den,
sestnactym rokem pracuju jako plavcik v aquaparku. Jsme prispevkova organizace spadajici pod mesto. Loni jsem dalkove vystudoval bakalare na VS s oborem ucitelstvi odbornych predmetu na SS. Do jake platove tridy bych mel nyni jako plavcik spadat?

Diky za Vas cas.
E.
Citovat
0 #493 Pracomat.cz 2018-11-27 13:04
Cituji Nikola:
Dobrý den, pracuji jako všeobecná sestra ve vězeňské službě.V letošním roce spadám do tabulky č. 5. pro rok 2019 ....


Dobrý den Nikolo,

ano, mělo by tomu tak být.
Citovat
0 #492 Pracomat.cz 2018-11-27 12:58
Cituji Jochy:
Dobrý den,jako chůva budu pracovat v mateřské škole. Mou náplní práce je ....


Dobrý den,

půjde pravděpodoběn o pozici 2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA. Platové třídy podle vykonávané práce jsou následující:

4. platová třída

1. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.

2. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

5. platová třída

1. Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.

6. platová třída

1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.

2. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

7. platová třída

1. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.

8. platová třída

1. Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.

9. platová třída

1. Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.

2. Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.

Nově se bude jednat o pátou platovou tabulku.
Citovat
0 #491 Nikola 2018-11-27 12:17
Dobrý den, pracuji jako všeobecná sestra ve vězeňské službě.V letošním roce spadám do tabulky č. 5. pro rok 2019 je nově uvedena tabulka č. 5 pro pegagogické pracovníky. Chtěla jsem se zeptat, do které platové tabulky budu patřit v roce 2019? Jedná se nově o platovou tabulku č.3 (1.zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách) nebo jinou? Děkuji za odpověd´.
Citovat
0 #490 Jochy 2018-11-27 07:53
Dobrý den,jako chůva budu pracovat v mateřské škole. Mou náplní práce je péče o děti,které ještě nemají 3roky. Pomoc při jídle,oblékání,hygieně,doprovod na různé akce.
Citovat
0 #489 Pracomat.cz 2018-11-26 21:20
Cituji Inna:
Dobrý den, od listopadu jsem v mém nynějším zaměstnání 2 roky ...


Dobrý den Inno,

v takovém případě byste se skutečně měla posunout do dalšího platového stupně.
Citovat
0 #488 Inna 2018-11-26 19:54
Dobrý den, od listopadu jsem v mém nynějším zaměstnání 2 roky (to je i délka mé dosavadní praxe). Mám nárok na přesun do dalšího stupně (podle délky praxe - do 4 let)? Pracuji v sociálních službách. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #487 Pracomat.cz 2018-11-21 13:58
Cituji Jochy:
Dobrý den,do jaké platové tabulky a třídy budu zařazena jako chůva?


Dobrý den,

to záleží kde budete tuto práci vykonávat a co bude přesně její náplní. Katalog prací totiž pozici "chůva" nezná.
Citovat
0 #486 Jochy 2018-11-21 12:53
Dobrý den,do jaké platové tabulky a třídy budu zařazena jako chůva?
Citovat
0 #485 Pracomat.cz 2018-11-19 16:24
Cituji Petra:
Dobrý den, prosím do jakých tabulek, tarifů spadají uklízeči veřejných prostranstvích pracující pro obecní úřad. Nyní v roce 2018. Děkuji


Dobrý den Petro,

z náplně práce se nejspíš bude jednat o pozici:

DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA

1. platová třída

1. Ruční zametání komunikací a provádění běžného úklidu veřejných prostor včetně základního ošetřování veřejné zeleně, například zaléváním, shrabováním a okopáváním.

2. platová třída

1. Čištění komunikací a ploch (i ručními mechanizačními prostředky) od nečistot všeho druhu (hlíny, písku, bláta, sněhu apod.) seškrabováním, shrnováním, mytím apod. včetně udržování průchodnosti odpadových kanálů a vpustí a odvozu odpadů.

2. Manipulace s nádobami, popelnicemi a kontejnery plnými i prázdnými při svozu tuhého komunálního odpadu, při nakládce sběrného vozu a jeho vykládce na složišti, popřípadě při dalším zpracovávání včetně běžné údržby zdvihacích a vykládacích mechanizmů, čištění a hrubé dezinfekce prostředků (nádob) a zařízení svozu odpadků.

3. platová třída

1. Řízení soustředěné skládky tuhého komunálního odpadu s kontrolou základních fyzikálních, chemických a biologických vlastností svážených odpadů v zájmu ochrany životního prostředí. Navádění dopravních prostředků s odpady na vhodná místa skládky nebo na místa pro další zpracovávání odpadu kompostováním, spalováním nebo jinými způsoby likvidace včetně asanace hořlavých a hnilobných míst a planýrování povrchu skládky.
Citovat
0 #484 Petra 2018-11-19 10:18
Dobrý den, prosím do jakých tabulek, tarifů spadají uklízeči veřejných prostranstvích pracující pro obecní úřad. Nyní v roce 2018. Děkuji
Citovat
0 #483 Pracomat.cz 2018-11-16 10:21
Cituji Lucka:
Dobry den,v lednu jsem nastoupila narychlo do nove práce a spatne jsem ...


Dobrý den Lucko,

nejsem si jistý, jak je to v případě, že je to díky vaší chybě, ale v případě, že by se jednalo o chybu zaměstnavatele tak na zpětné dorovnání financí máte nárok. S tím, že promlčecí lhůta jsou 3 roky. Nicméně bych to i tak rozhodně zkusil, většina zaměstnavatelů bývá rozumných.
Citovat
0 #482 Lucka 2018-11-15 21:16
Dobry den,v lednu jsem nastoupila narychlo do nove práce a spatne jsem si vypočítala delku sve dosavadni praxe.zažadala jsem si o info list důchodového pojisteni,kde jsem zjistila,ze mam odpracovano daleko vice.zamestnavatel mi zmeni plat podle odpracovanych let,jen se chci prosim zeptat,zda mužu požadovat zvyšeni zpětně od toho ledna,kdy jsem nastoupila.děkuji
Citovat
0 #481 Pracomat.cz 2018-11-07 09:52
Cituji Tereza:
Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o radu...


Dobrý den Terezo,

v katalogu prací často nejsou pozice pod názvy jaké jsou veřejně známé. Neznám náplň práce údržbáře, ale možná by mohla odpovídat pozice TECHNICKÝ PRACOVNÍK, případně můžete zkusit zahledat některou z vykonávaných činností v katalogu prací a zjistíte pod kterou pozicí se skrývá.
Citovat
0 #480 Tereza 2018-11-06 19:03
Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o radu, do jaké platové třídy zařadit údržbáře zaměstnaného na obci, v katalogu tato pozice není, mám se řídit zákoníkem práce, kde je obecný popis plat.tříd? Popřípadě jakou byste doporučila Vy? Předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #479 Pracomat.cz 2018-11-06 15:03
Cituji Hana:
Dobrý den, do jaké platové třídy spadá zootechnik? Děkuji


Dobrý den Hano,

to záleží na náplni jeho práce viz www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 . Katalog prací pojem zootechnik nezná, ale zkusil bych zoolog, případně zahledat podle vykonávané činnostil.
Citovat
0 #478 Hana 2018-11-06 14:37
Dobrý den, do jaké platové třídy spadá zootechnik? Děkuji
Citovat
0 #477 Pracomat.cz 2018-11-02 09:37
Cituji lucie:

Ajakým způsobem se můžu dostat do vyšší třídy?


Dobrý den Lucie,

musíte vykonávat některou z činností, které jsou ve vyšší třídě. Můžete to zkusit prodiskutovat se svým zaměstnavatelem.
Citovat
0 #476 lucie 2018-11-02 09:27
Cituji Pracomat.cz:
Cituji lucie:
Dobrý den,ráda bych se zeptala když spadám jako školní kuchařka do 3.třídy stupeň 12 a letos budu na této pozici 2 roky, zda mám nárok na přidání po dvou letech. Děkuji


Dobrý den Lucie,

nejde o to, jak dlouho jste na konkrétní pozici, ale jakou vám zaměstnavatel uznal celkovou praxi. Pokud máte stupeň 12, tak se jedná o maximální stupeň a další už není. Vyššího platu můžete dosáhnout pomocí osobního ohodnocení, nebo přesunem do vyšší třídy.


Ajakým způsobem se můžu dostat do vyšší třídy?
Citovat
0 #475 Pracomat.cz 2018-11-02 08:53
Cituji Michaela:
Dobry den, do jakeho platoveho ohodnoceni spada prace na ceskem generalnim konzulate ...


Dobrý den Michaelo,

bude se dle mého rozhodně jednat o státní službu, takže tyto tabulky: pracomat.cz/.../375-platy-statnich-uredniku.html

Platovou třídu bych odhadoval někde mezi 11-14, podle typu vykonávané práce.
Citovat
0 #474 Pracomat.cz 2018-11-02 08:41
Cituji lucie:
Dobrý den,ráda bych se zeptala když spadám jako školní kuchařka do 3.třídy stupeň 12 a letos budu na této pozici 2 roky, zda mám nárok na přidání po dvou letech. Děkuji


Dobrý den Lucie,

nejde o to, jak dlouho jste na konkrétní pozici, ale jakou vám zaměstnavatel uznal celkovou praxi. Pokud máte stupeň 12, tak se jedná o maximální stupeň a další už není. Vyššího platu můžete dosáhnout pomocí osobního ohodnocení, nebo přesunem do vyšší třídy.
Citovat
0 #473 lucie 2018-11-02 07:39
Dobrý den,ráda bych se zeptala když spadám jako školní kuchařka do 3.třídy stupeň 12 a letos budu na této pozici 2 roky, zda mám nárok na přidání po dvou letech. Děkuji
Citovat
0 #472 Michaela 2018-11-01 20:52
Dobry den, do jakeho platoveho ohodnoceni spada prace na ceskem generalnim konzulate v zahranici, konkretne tedy ve Velke Britanii? Anebo se platove ohodnoceni odviji od danne zeme? Dekuji
Citovat
0 #471 Pracomat.cz 2018-11-01 09:27
Cituji Jitka:
Dobrý den, chtěla bych vědět, kam spadá veterinární lékař, chtěla bych ...


Dobrý den Jitko,

je to šestá platová tabulka.
Citovat
0 #470 Jitka 2018-11-01 06:32
Dobrý den, chtěla bych vědět, kam spadá veterinární lékař, chtěla bych nastoupit na krajskou. vet. správu, praxe v oboru veter. lékařství 6 let (praxe byla v soukromé ordinaci, nikoli ve státní správě). Děkuji
Citovat
0 #469 Pracomat.cz 2018-10-31 09:05
Cituji Denisa:
Dobrý den, ráda bych se zeptala, do jaké tabulky spadá sociální pracovnice v SPC (p.o.), jež má vyšší...


Dobrý den Deniso,

pokud p.o. myslíte příspěvkovou organizaci, tak ano.
Citovat
0 #468 Pracomat.cz 2018-10-30 12:54
Cituji Kamil:
Dobrý den, chtěl bych se dotázat na mou přítelkyni....


Dobrý den Kamile,

vaše přítelkyně bude zařazena pod pozicí Referent sociálních věcí z katalogu prací - www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 . Výsledná platová třída není odvislá od vzdělání, ale podle vykonávané práce. Mrkněte zda jí vykonávaná činnost spadá do desáté třídy. Ale většinou bývá určena pro vedoucí oddělení. Co se týče platové tabulky tak mi zařazení s ohledem na ÚP přijde v pořádku.
Citovat
0 #467 Kamil 2018-10-30 07:16
Dobrý den, chtěl bych se dotázat na mou přítelkyni, která právě nastoupila na úřad práce jako ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče a byla zařazena do platové tabulky číslo 3 / do platové třídy 9... Neměla by se objevit ve třídě 10, potažmo v tabulce 5 jako sociální služby? Má titul Bc. a Dis. Moc děkuji za odpověď.
Citovat
0 #466 Pracomat.cz 2018-10-29 17:18
Cituji Pavlína:
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, která tabulka by platila pro zemědělský podnik...


Dobrý den Pavlíno,

v takovém případě (pokud by v tomto podniku nebyly tržní platy) by se jednalo o první tabulku.
Citovat
0 #465 Pracomat.cz 2018-10-29 16:50
Cituji Carol Zoulová:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Mám nastoupit na pozici aktivizační pracovnice. ...


Dobrý den Carol,

přiznám se, že nevím co si mám představit po pojmem aktivizační pracovnice. Očekávám zařazení, v pozici typu sociální pracovník. Viz www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 bod 2.08.01 PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, případně 2.08.02 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK. Každopádně platová třída záleží na druhu vykonávané práce (viz výše uvedený odkaz) a nemá přímou souvislost s dosaženým vzděláním.
Citovat
0 #464 Carol Zoulová 2018-10-29 13:58
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Mám nastoupit na pozici aktivizační pracovnice. Vystudovanou mám SOŠ - sociální činnost s maturitou a dále studuji dálkově VOŠ - sociální práce a sociální pedagogika. Praxi jsem měla pouze povinnou ve škole, jinou nemám. Dle jaké platové tabulky se mám řídit?
Citovat
0 #463 Pavlína 2018-10-28 11:57
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, která tabulka by platila pro zemědělský podnik, který však spadá pod vysokou školu a byla by tato tabulka mezd určena pro např. dojičky, traktoristy apod. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #462 Denisa 2018-10-26 13:59
Dobrý den, ráda bych se zeptala, do jaké tabulky spadá sociální pracovnice v SPC (p.o.), jež má vyšší odborné vzdělání - sociálně právní činnost a v SPC pracuje na pozici - sociální pracovnice? Je zařazení do první tabulky správně?
Děkuji
Citovat
0 #461 Pracomat.cz 2018-10-25 09:47
Cituji Jakub:
Dobrý den,
zajímá mě (po údajných změnách od 1.1.2018) jaké je aktuální rozmezí platových tříd pro referenta krizového ...


Dobrý den Jakube,

aktuální verzi katalogu prací (kde jsou uvedeny platové třídy a činnosti pro jednotlivé pozice) najdete zde: www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222

Zkusil bych se podívat na 1.01.11 BEZPEČNOSTNÍ REFERENT, zda odpovídá náplni vaší práce. Jinak můžete mít i vyšší třídu, než na kterou "máte" vzdělání, ale potom se vám odečítá část praxe.
Citovat
-1 #460 Jakub 2018-10-25 07:15
Dobrý den,
zajímá mě (po údajných změnách od 1.1.2018) jaké je aktuální rozmezí platových tříd pro referenta krizového řízení pro obecní úřady, respektive zdali je podle toho nutné mít VŠ vzdělání, nebo zaměstnavatel může vzít i někoho s maturitou a s předchozí zkušeností z této pozice.
Byl bych rád i o případný odkaz na dané Nařízení vlády/Zákon, ze kterého to vyplývá.
Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #459 Pracomat.cz 2018-10-23 15:43
Cituji Lucie:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy a plátového stupně bych měla patřit. Teď jsem dokončila studium ....


Dobrý den Lucie,

jakou míru praxe Vám zaměstnavatelm uzná záleží na něm, je to v jeho gesci. S ohledem na zmiňované obory bych očekával, že minimálně větší část praxe bude uznána. Platová třída bude v rozmezí 8-13, viz strana 107 www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf .
Citovat
0 #458 Lucie 2018-10-22 21:24
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy a plátového stupně bych měla patřit. Teď jsem dokončila studium PhDr. v sociální práci a chtěla bych pracovat jako sociální pracovník SPOD. Má praxe v tomto oboru není žádná, ale mám praxi ve zdravotnictví 21 let odpracovaných. Chtěla bych se zeptat zda-li se mi bude počítat nějaká část praxe a v jaké platové třídě a platovém stupni bych měla být zařazena. Děkuji Vám za odpověď.
Citovat
0 #457 Pracomat.cz 2018-10-22 07:55
Cituji Lenka:
Dobrý den,
V jaké platové třídě se nacházím. Dokončené VŠ studium, titul Mgr....


Dobrý den,

celková základní mzda ve státní sféře sestává ze dvou složek. Tou první je platová třída. Ta záleží podle druhu vykonávané činnosti, konkrétně pro učitele je v rozsahu 8 - 14. Viz strana 240 a dále v tomto dokumentu www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf . Druhou částí je platový stupeň. Ten je daný vaší praxí. Jelikož jste předtím učila na soukromé škole, předpokládám že by vám ji měli uzna celou. Pedagogických pracovníků se týká tabulka číslo 7.

Příklad: Dejme tomu že budete vykonávat činnost, která odpovídá 11 platové třídě a máte mezi 6-12 lety praxe. V takovém případě by základní plat bez příplatků byl 26 250.
Citovat
0 #456 Lenka 2018-10-21 23:02
Dobrý den,
V jaké platové třídě se nacházím. Dokončené VŠ studium, titul Mgr.,aprobace na 2.st.ZŠ. Nikdy jsem neučila ve státní škole, pouze na škole soukromé. Právě proto mě výpočet z tabulky poměrně mateKolik by byla tedy nástupní mzda na státní ZŠ. Předem velice děkuji za odpověď. L. V.
Citovat
0 #455 Pracomat.cz 2018-10-19 15:53
Cituji Rudolf:
Dobrý den
prosím o zodpovězení následného dotazu:
Sestra po ukončení vyšší odborné školy...


Dobrý den Rudolfe,

najdete ho zde www.mpsv.cz/files/clanky/3273/NV_plat.pdf (§ 4).

Z doby, kterou zaměstnanci započetl, odečte zaměstnavatel
zaměstnanci zařazenému do desáté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 4 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 5 roků, anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání ...
Citovat
0 #454 Rudolf 2018-10-19 14:08
Dobrý den
prosím o zodpovězení následného dotazu:
Sestra po ukončení vyšší odborné školy, tedy DiS. nastoupila na jednotku intenzivní péče v září 2017 a byla zařazena do tř.10, pl.st.1. V letošním roce jsem předpokládal, že jí personální oddělení nastaví postup do tř.10 plat.st.2 a bylo mi sděleno, že na postup nemá nárok, že se odečítá 1 rok. Nemohu toto "pravidlo" nikde najít. Děkuji
Citovat
0 #453 Pracomat.cz 2018-10-18 17:47
Cituji HanaH.:
Dobrý den, prosím o radu, do jaké skupiny spadám, pakliže jsem administrativní asistent ...


Dobrý den Hano,

jedná se o čtvrtou platovou tabulku. S 10 lety praxe to bude šestý platový stupeň a platová třída bude záviset na druhu vykonávané práce.
Citovat
0 #452 HanaH. 2018-10-18 11:24
Dobrý den, prosím o radu, do jaké skupiny spadám, pakliže jsem administrativní asistent k lékaři v nemocnici na oddělení. Mám vystudovanou střední s maturitou a administrativu vykonávám cca 10 let.. Do které platové tabulky prosím spadám? děkuji
Citovat
+1 #451 Pracomat.cz 2018-10-16 16:03
Cituji Hana:
Dobrý den,
jsem zařazena na úseku oddělení místních poplatků, platové zařazení ...


Dobrý den Hano,

jedná se o pozici finančního referenta. Platový stupeň bude č.2 a výsledná platová třída záleží na druhu vykonávané práce:

7. platová třída
1. Ověřování výše platební povinnosti a vystavování předpisných, odpisných a přeúčtovacích platebních poukazů.

8. platová třída
1. Sledování a evidence finančního majetku.
2. Zajišťování agendy oběživa.
3. Zajišťování styku s bankou.

9. platová třída
1. Zajišťování financování organizace (agendy finančních zdrojů, úvěrové agendy, zúčtovacího a platebního styku).
2. Analýza pohledávek a závazků.
3. Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků.
4. Příprava návrhů na sdružování finančních prostředků z veřejných zdrojů, právnických a fyzických osob včetně jejich vyhodnocování.

10. platová třída
1. Zajišťování zahraničního platebního styku.
2. Zajišťování úvěrové politiky organizace.
3. Koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory. Stanovování postupů a zásad výběru žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů. Zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor.

11. platová třída
1. Zajišťování systému financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování, například rozpočtových, mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních apod.
2. Zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření. Navrhování způsobů financování organizace. Vyhledávání finančních zdrojů. Zpracovávání finančních plánů.
3. Vytváření zásad financování finanční politiky v jednom nebo více oborech činností územní státní správy nebo samosprávy a provádění rozpisu závazných a orientačních ukazatelů rozpočtu s přihlédnutím k prioritám jednotlivých druhů výdajů.
4. Posuzování požadavků financovaných organizací nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a provádění rozpočtových opatření ve své pravomoci.
5. Stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů.

12. platová třída
1. Stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace.
Citovat
0 #450 Hana 2018-10-15 18:54
Dobrý den,
jsem zařazena na úseku oddělení místních poplatků, platové zařazení 01.02.05. Do jaké platové třídy a platového stupně bych měla zařazena, když mám odpracované celkem 2 roky a mám vysokoškolské bakalářské vzdělání?
Citovat
0 #449 Pracomat.cz 2018-10-15 08:38
Cituji Eliškaa:
Dobrý den,
mám vystudovanou střední školu ukončenou maturitní zkouškou předškolní a mimoškolní ..


Dobrý den Eliško,

jako učitelka v mateřské škole se můžete pohybovat mezi platovou třídou 8-10 (podle konkrétní pozice). Jedná se o sedmou platovou tabulku a základní rozpětí (bez případného osobního ohodnocení) je cca mezi 20 - 25 tisíci.
Citovat
0 #448 Pracomat.cz 2018-10-15 08:30
Cituji Hana:
Dobrý den,
od 1.4.2018 pracuji na městském úřadě jako referentka poplatků. Mám ...


Dobrý den Hano,

platový stupeň bude číslo 3, ale platová třída záleží na pracovní náplni vaší pozice. Zkuste se pro představu podívat do katalogu prací - www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf , problematiky poplatků se tam týká několik pozic. Typicky REFERENT SPRÁVY či REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY.
Citovat
0 #447 Eliškaa 2018-10-14 21:08
Dobrý den,
mám vystudovanou střední školu ukončenou maturitní zkouškou předškolní a mimoškolní pedagogika s roční praxi v soukromé mš. Jaký plat bych dostala ve státním zařízení mš ?
Mockrát děkuji za odpověď.
Citovat
0 #446 Hana 2018-10-11 19:51
Dobrý den,
od 1.4.2018 pracuji na městském úřadě jako referentka poplatků. Mám vysokoškolské bakalářské studium a vyšší odborné vzdělání. Odpracováno mám celkem 2 roky a 2 měsíce. Do jaké platové třídy a stupně patřím? Prosím i o vyčíslení částky v hrubém i čistém. Děkuji.
Citovat
0 #445 Pracomat.cz 2018-10-08 20:23
Cituji Jakub:
Dobrý den,
pracuji již 1,5 roků ve státní organizaci...


Dobrý den Jakube,

v případě, že je vaše pracovní praxe relevantní k vykonávané pozici, tak ano. To co vám zaměstnavatel uzná je na něm.
Citovat
0 #444 Jakub 2018-10-08 18:32
Dobrý den,
pracuji již 1,5 roků ve státní organizaci(předtím jsem nikde nepracoval). Nastoupil jsem za kolegyni, která odešla na mateřskou dovolenou, na dobu určitou. Jsem zařazený do 11. platové třídy pod zákoníkem práce. Mám nárok postoupit do 2. platového stupně, který se započítává po 1 roce praxe?
Předem děkuji za odpověď

J.
Citovat
+1 #443 Pracomat.cz 2018-10-01 23:51
Cituji Majka:
Dobrý den, pracuji na Městském úřadě na evidenci obyvatel. Od 1.1.2018 jsem zařazena z 8. platové třídy (kterou jsem měla dříve) do 9. platové třídy.....


Dobrý den Majko,

ano skutečně se roky odečítají. Viz Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. www.mpsv.cz/files/clanky/3273/NV_plat.pdf , konkrétně §4 7)

Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 2 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 3 roků, nebo středního vzdělání dobu 4 roků, anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.
Citovat
0 #442 Pracomat.cz 2018-10-01 23:44
Cituji Jana:
Dobrý den,
ráda bych věděla, do které tabulky - platové třídy a stupně budu patřit po návratu z MD.....


Dobrý den Jano,

pokud jste zaměstnanec soudu v běžném pracovním poměru (nikoliv státní službě), tak patříte do třetí tabulky. Vypadá to na uznaných 13 let a proto sedmý platový stupeň. Co se týče platové třídy, tak to nelze říct, protože záleží na druhu vykonávané činnosti. Pro představu se podívejte do katalogu prací str. 73 www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf . Uvidíte náplň práce pro jednotlivé pracovní třídy u justičního pracovníka, kam by tato činnost měla spadat.
Citovat
0 #441 Jana 2018-10-01 16:54
Dobrý den,
ráda bych věděla, do které tabulky - platové třídy a stupně budu patřit po návratu z MD.

Pracuji jako zapisovatelka u soudu 2008-2011, 2012-2020 na mateřské dovolené, během které jsem si dodělala Bc. vzdělání. Ráda bych znala své platové zařazení po návratu do práce v roce 2020 (na stejné místo). Děkuji, Jana
Citovat
0 #440 Majka 2018-10-01 16:25
Dobrý den, pracuji na Městském úřadě na evidenci obyvatel. Od 1.1.2018 jsem zařazena z 8. platové třídy (kterou jsem měla dříve) do 9. platové třídy, odpracováno na úřadě mám 6 let a 5 měsíců, dosažené vzdělání středoškolské s maturitou a dle tabulky bych měla být zařazena do stupně 5, ale podle našeho personálního oddělení jsem zařazena do stupně 4, jelikož nemám vyšší odborné vzdělání, abych mohla být od přechodu na vyšší třídu zařazena do stupně 5. Nikde jsem se o tomto snížení stupně nedočetla. Můj dotaz tedy zní, počítá to naše personální oddělení správně?
Citovat
+1 #439 Pracomat.cz 2018-09-27 14:01
Cituji Elena:
Dobrý den,
prosím o informaci, do jaké platové tabulky bych měla být zařazena jako manažer kvality ve zdravotnickém zařízení, který svým působěním ...


Dobrý den Eleno,

jedná se o první platovou tabulku, platovou třídu třídu zjistíte z katalogu prací podle nejvýše zařazené pracovní činnost, kterou vykonáváte - www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf
Citovat
0 #438 Elena 2018-09-26 16:07
Dobrý den,
prosím o informaci, do jaké platové tabulky bych měla být zařazena jako manažer kvality ve zdravotnickém zařízení, který svým působěním zasahuje do lékařské, ošetřovatelské, provozní i personální oblasti, vyřizuje stížnosti, jako zdravotník nahlíží v této souvislosti do dokumentace, provádí interní audity, vyhodnocuje je, zavádí procesy kvality, používá hodnotící nástroje. Vzdělání jsem zdravotní sestra, Bc. v Ošetřovatelství, Bc. Sociální práce, Mgr. Sociální politika a sociální práce, nedokončené PhD. na JČU ZSF. Děkuji
Citovat
0 #437 Martina 2018-09-23 12:34
Tabulku budete mít stejnou (lékaři mají vlastní a zbytek zdravotních pracovníků co nejsou lékaři mají stejnou a liší s eu nich jen třídy), možná jen vyšší třídu a to následovně:
maturita (9. platová třída), vyšší odborné nebo bakalářské (10. platová třída), bakalářské (11. platová třída).


Cituji Katka:
Dobrý den, jsem zdravotní laborantka v nemocnici. Doposud jsem měla 9. třídu a 6. stupeň. Letos jsem ukončila VŠ a se zaměstnavatelem jsme se domluvili na atestačním postgraduálním studiu. Měla bych být během studia přeložena do jiné platové tabulky. Jen nevím, kde hledat. Nebudu lékař, ale VŠ nelékař. Budu pracovat jako lékař bez atestace, v zařazení do studia. Děkuji za radu, kam nahlédnout, abych zjistila platové ohodnocení. Katka
Citovat
0 #436 Pracomat.cz 2018-09-20 08:13
Cituji Lucie Harcinikova:
Dobry den,
Muj pritel pracuje na specializovanem fin.urade.ma tedy plat.tridu 10,ale nema ani Vss ani bakalare.....


Dobrý den Lucie,

těžko odhadovat zda by stejnou vyjímku dostal i na novém pracovišti. Pravděpodobně to bude záviset na jeho schopnostech a na tom jak moc budou u případného pohovoru přesvědčiví kandidáti, kteří budou mít požadované vzdělání.
Citovat
0 #435 Pracomat.cz 2018-09-20 08:07
Cituji A. Hrncirova:
Dobrý den, do jaké platové třídy patrí uklízečka na ZŠ s Bc. titulem? Děkuji


Dobrý den,

na platovou třídu nemá primární vliv dosažené vzdělání, ale náplň vykonávané práce. Lepší vzdělání vám nezaručí vyšší třídu, ale nedostatečné vzdělání vám může u náročnějších profesí třídu "snížit". U pozice uklízečky se pohybujete v první až třetí platové třídě. Pro větší představu strana 62 následujícího dokumentu www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf
Citovat
0 #434 A. Hrncirova 2018-09-20 06:32
Dobrý den, do jaké platové třídy patrí uklízečka na ZŠ s Bc. titulem? Děkuji
Citovat
0 #433 Lucie Harcinikova 2018-09-19 13:27
Dobry den,
Muj pritel pracuje na specializovanem fin.urade.ma tedy plat.tridu 10,ale nema ani Vss ani bakalare.Vzali ho zaradili kdyt se to prave rozjizdelo..zajima me,kdyby chtel odejit na jina fin.urad kde nabizi na pozici 10.plat.tridu,ale pozaduji Vss ,nebo bakalare...zda by ho vzali a dali mu take tu 10.plat.tridu.
Dekuji
Citovat
0 #432 Pracomat.cz 2018-09-18 09:00
Cituji Katka:
Dobrý den, jsem zdravotní laborantka v nemocnici. ...


Dobrý den Katko,

nelékařští zdravotní pracovníci patří do čtvrté tabulky.
Citovat
-1 #431 Katka 2018-09-17 20:22
Dobrý den, jsem zdravotní laborantka v nemocnici. Doposud jsem měla 9. třídu a 6. stupeň. Letos jsem ukončila VŠ a se zaměstnavatelem jsme se domluvili na atestačním postgraduálním studiu. Měla bych být během studia přeložena do jiné platové tabulky. Jen nevím, kde hledat. Nebudu lékař, ale VŠ nelékař. Budu pracovat jako lékař bez atestace, v zařazení do studia. Děkuji za radu, kam nahlédnout, abych zjistila platové ohodnocení. Katka
Citovat
0 #430 Pracomat.cz 2018-09-10 14:49
Cituji Tanita:
Dobrý den, podle které z tabulek by měl být hodnocený sociální pracovník ÚP s titulem DiS. ve služebním poměru ....


Dobrý den Tanito,

platy zaměstnanců ve služebním poměru najdete zde: pracomat.cz/.../375-platy-statnich-uredniku.html
Citovat
0 #429 Pracomat.cz 2018-09-10 09:56
Cituji Petra:
Dobry den, jsem ucitelka MS s rokem praxe.Mam vystudovano bc...


Dobrý den Petro,

automatický nárok na zlepšení platové třídy není. Nicméně pokud se obsah vaší pracovní činnosti změnil díky získaným zkušenostem a odpovídá náplni deváté třídy, tak je taková žádost oprávněná. Doporučuji se s ředitelem sednout a přednést mu argumenty proč by vás měl zařadit do deváté třídy.
Citovat
-1 #428 Petra 2018-09-09 22:49
Dobry den, jsem ucitelka MS s rokem praxe.Mam vystudovano bc.Prvni rok jsem byla v 8 platove tride, kvuli tomu, ze jsem zacinajici ucitelka. Mam letos narok na to prejit do 9 pl.tridy? Nebo muze reditel argumentovat tim, ze jsem i druhy rok zacinajici ucitelka? Dekuji..
Citovat
0 #427 Tanita 2018-09-09 09:22
Dobrý den, podle které z tabulek by měl být hodnocený sociální pracovník ÚP s titulem DiS. ve služebním poměru se započtenými léty do 23 let.
Citovat
0 #426 Pracomat.cz 2018-09-07 17:41
Cituji Veronika:
Dobry den,

do ktere tabulky je zarazena chuva ve statni skolce? Pecuju o deti 2-3 roky. Jsem na tride se 2 ucitelkama. A mam vystudovany obor socialne zdravotni prace Bc.
Dekuji


Dobrý den Veroniko,

chůva není pedagogickým pracovníkem a proto patří do první tabulky.
Citovat
0 #425 Veronika 2018-09-07 15:13
Dobry den,

do ktere tabulky je zarazena chuva ve statni skolce? Pecuju o deti 2-3 roky. Jsem na tride se 2 ucitelkama. A mam vystudovany obor socialne zdravotni prace Bc.
Dekuji
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit