Platy ve veřejné správě jsou určovány na základě platových tabulek pro státní zaměstnance. V platové tabulce lze na základě platové třídy a platové stupně zjistit na jaký základní plat by jste měli jako státní zaměstnanec nárok.

Níže naleznete platové tabulky platné od 1.11.2017 pro zaměstnance státu, kteří nejsou ve služebním poměru, ale v běžném zaměstnaneckém poměru. V dalších článcích se věnujeme:

Od 1.7.2017 došlo ke změně podle Nařízení vlády 168/2017 Sb.., kterým se zrušili původní platové tabulky číslo 1,2 a 5. Současně došlo k přečíslování ostatních platových tabulek a proto některé z komentářů, kde se řeší zařazení profese do konkrétní platové tabulky nemusí od 1.7.2017 platit.

Od 1.11.2017 došlo k dalšímu, plošnému navýšení, které činí 10%. U některých povolání bude toto navýšení ještě výraznější, protože dojde k jejich přesunu do jiných tabulek, než ve kterých byly původně. Tyto nové tabulky naleznete níže v článku. Jako zdroj nám posloužil tento materiál vlády. Došlo k navýšení o jednu platovou tabulku (nyní číslo 2) a ostatní tabulky byly přečíslovány.

Zařazení do platové třídy

Každé povolání jako je policista, hasič, pracovník ministerstva nebo tajemník na krajském úřadě má doporučenou platovou třídu, do které patří. Platová třída se může být pro stejné povolání různá a je závislá na pracovní náplni konkrétní pozice sjednané v pracovní smlouvě. Například zdravotní sestra může za standardních podmínek spadat do platové třídy 9, ale pokud vykonává "vysoce specializované ošetřovatelské úkony" může mít platovou třídu 12.

Požadované vzdělání pro platovou třídu

Systém je nastaven, že vyšší vzdělání neznamená automaticky vyšší platební třídu, ale pro lepší platební třídu musíte splňovat požadované vzdělání. Může být tedy uklízečka v platové třídě 3 s diplomem z vysoké školy. Ale neměli bychom se setkat z expertním pracovníkem v platové třídě 14 se základním vzděláním.

Platový stupeň

Říká jakou máte započitatelnou praxi pro danou pracovní pozici. S výpočtem její délky je to složitější a závislé na vašem zaměstnavateli. Například praxe v jiném oboru se někde nezapočítává vůbec, jinde pouze ze 2/3 a někde dokonce celá. Každopádně pokud zaměstnavatele přesvědčíte, že vaše dosavadní praxe je relevantní k výkonu dané pozice, obvykle ji započte celou, stejně jako případný výkon základní vojenské nebo civilní služby a mateřskou dovolenou.

Tabulkové platy od 1.1.2019

(dle návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády)

Ve všech případech se jedná o hrubou mzdu.

Platová tabulka číslo 1 (od 1.1.2019)

Sem patří všichni pracovníci ve veřejném sektoru, kteří nepatří do některé z následujících tabulek. Například kuchaři, uklízeči, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízeních.

stupeň  Praxe  Platové třídy 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 9 200 9 990 10 830 11 720 12 710 13 800 14 960 16 230 17 600 19 110 20 720 22 470 24 350 26 420 28 700 31 120
2 do 2 let 9 530 10 350 11 230 12 170 13 190 14 310 15 530 16 830 18 290 19 820 21 520 23 330 25 280 27 430 29 780 32 280
3 do 4 let 9 910  10 750 11 650 12 640 13 710 14 840 16 110 17 490 18 970 20 580 22 330 24 210 26 250 28 460 30 920 33 500
4 do 6 let 10 270  11 150 12 110 13 120 14 230 15 420 16 720 18 130 19 690 21 350 23 170 25 120 27 230 29 540 32 080 34 760
5 do 9 let 10 660 11 580 12 550 13 590 14 770 15 990 17 350 18 830 20 430 22 180 24 020 26 040 28 260 30 650 33 270 36 080
6 do 12 let 11 080 12 000 13 040 14 140 15 320 16 620 18 010 19 550 21 200 23 030 24 950 27 050 29 320 31 820 34 540 37 450
7 do 15 let 11 490 12 480 13 540 14 660 15 910 17 240 18 680 20 270 22 010 23 880 25 900 28 060 30 430 33 010 35 840 38 840
8 do 19 let 11 930  12 960 14 030 15 210 16 500 17 880 19 400 21 030 22 830 24 770 26 860 29 130 31 590 34 270 37 190 40 300
9 do 23 let 12 390 13 440 14 580 15 810 17 150 18 560 20 140 21 820 23 700 25 730 27 890 30 210 32 760 35 550 38 600 41 840
10 do 27 let 12 850 13 950 15 110 16 380 17 780 19 260 20 910 22 660 24 600 26 690 28 940 31 360 34 010 36 890 40 030 43 400
11  do 32 let  13 340 14 480 15 690 17 000 18 460 19 990 21 710 23 510 25 510 27 690 30 030 32 550 35 280 38 290 41 550 45 040
12 nad 32 let 13 840 15 050 16 320 17 640 19 160 20 720 22 550 24 400 26 500 28 750 31 170 33 780 36 620 39 720 43 130 46 740

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Platová tabulka číslo 2 (od 1.1.2019)

Sem patří zaměstnanci, kteří jsou

  1. uvedeni v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
  2. úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
  3. zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
  4. zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
  5. zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,
stupeň  Praxe  Platové třídy 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 9 530 10 350 11 210 12 150 13 160 14 270 15 480 16 800 18 230 19 760 21 480 23 270 25 230 27 380 29 710 32 250
2 do 2 let 9 870 10 730 11 630 12 620 13 700 14 830 16 060 17 450 18 900 20 510 22 280 24 130 26 190 28 400 30 830 33 460
3 do 4 let 10 240 11 150 12 070 13 090 14 200 15 390 16 680 18 110 19 630 21 300 23 160 25 060 27 180 29 490 32 000 34 710
4 do 6 let 10 620 11 550 12 540 13 580 14 750 15 980 17 310 18 800 20 370 22 110 24 010 25 980 28 190 30 590 33 210 36 020
5 do 9 let 11 050 12 000 13 010 14 100 15 300 16 580 17 970 19 510 21 140 22 940 24 910 26 980 29 260 31 740 34 460 37 370
6 do 12 let 11 480 12 450 13 490 14 620 15 880 17 190 18 650 20 270 21 930 23 790 25 860 28 000 30 360 32 920 35 750 38 770
7 do 15 let 11 900 12 940 14 010 15 190 16 470 17 850 19 340 21 020 22 790 24 700 26 840 29 060 31 500 34 180 37 100 40 230
8 do 19 let 12 350 13 420 14 550 15 750 17 100 18 520 20 060 21 810 23 640 25 620 27 840 30 170 32 690 35 460 38 520 41 750
9 do 23 let 12 810 13 920 15 100 16 350 17 750 19 220 20 830 22 630 24 520 26 600 28 880 31 290 33 920 36 820 39 970 43 320
10 do 27 let 13 330 14 470 15 670 16 970 18 430 19 950 21 590 23 500 25 460 27 590 29 970 32 480 35 210 38 200 41 490 44 930
11  do 32 let  13 810 14 990 16 270 17 610 19 140 20 710 22 440 24 410 26 420 28 650 31 110 33 700 36 530 39 650 43 040 46 660
12 nad 32 let 14 350 15 570 16 890 18 270 19 870 21 490 23 280 25 330 27 420 29 740 32 290 34 970 37 920 41 140 44 650 48 420

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Platová tabulka číslo 3 (od 1.1.2019)

Do této tabulky náleží zaměstnanci, který jsou

  1. zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách,
  2. pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb
stupeň  Praxe  Platové třídy 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1 do 1 roku 11 920 12 930 14 010 15 210 16 470 17 860 19 390 21 040 22 800 24 790 26 840 29 100 31 590 34 280
2 do 2 let 12 400 13 410 14 560 15 810 17 100 18 550 20 120 21 830 23 650 25 710 27 850 30 220 32 770 35 580
3 do 4 let 12 870 13 930 15 100 16 400 17 750 19 240 20 900 22 660 24 570 26 710 28 930 31 370 34 020 36 930
4 do 6 let 13 340 14 470 15 660 17 020 18 430 19 980 21 690 23 510 25 500 27 700 29 990 32 530 35 290 38 310
5 do 9 let 13 840 15 020 16 270 17 650 19 130 20 750 22 520 24 400 26 470 28 750 31 130 33 760 36 630 39 760
6 do 12 let 14 350 15 580 16 870 18 330 19 840 21 520 23 370 25 300 27 450 29 840 32 310 35 030 37 990 41 250
7 do 15 let 14 930 16 170 17 530 19 010 20 590 22 310 24 270 26 280 28 490 30 950 33 530 36 350 39 470 42 800
8 do 19 let 15 490 16 780 18 170 19 750 21 360 23 150 25 180 27 280 29 570 32 140 34 790 37 730 40 920 44 440
9 do 23 let 16 050 17 410 18 870 20 480 22 190 24 040 26 110 28 290 30 680 33 340 36 110 39 130 42 470 46 120
10 do 27 let 16 690 18 090 19 590 21 280 23 020 24 930 27 120 29 370 31 850 34 600 37 480 40 630 44 090 47 860
11  do 32 let  17 300 18 760 20 320 22 090 23 890 25 890 28 160 30 490 33 060 35 870 38 890 42 140 45 760 49 650
12 nad 32 let 17 960 19 490 21 070 22 920 24 800 26 860 29 230 31 630 34 320 37 250 40 350 43 750 47 480 51 510

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Platová tabulka číslo 4 (od 1.1.2019)

Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb.

stupeň  Praxe  Platové třídy 
 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 31 920 33 980 38 400 41 010 43 560 46 340
2 do 2 let 32 830 34 990 39 500 42 130 44 800 47 680
3 do 4 let 33 850 36 060 40 640 43 310 46 090 49 070
4 do 6 let 34 830 37 120 41 810 44 530 47 400 50 520
5 do 9 let 35 870 38 260 43 040 45 800 48 790 51 990
6 do 12 let 36 960 39 430 44 310 47 100 50 210 53 520
7 do 15 let 38 110 40 660 45 630 48 510 51 690 55 140
8 do 19 let 39 270 41 940 47 000 49 900 53 250 56 820
9 do 23 let 40 460 43 240 48 410 51 380 54 850 58 530
10 do 27 let 41 730 44 600 49 900 52 910 56 500 60 320
11  do 32 let  43 030 46 030 51 440 54 500 58 220 62 190
12 nad 32 let 44 400 47 490 53 020 56 150 59 990 64 130

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Platová tabulka číslo 5 (od 1.1.2019)

Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících.

stupeň  Praxe  Platové třídy 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1 do 2 let 13 550 14 700 15 900 17 230 21 840 27 300 27 530 28 020 28 630 29 320 30 410
2 do 6 let 14 050 15 230 16 560 17 930 22 470 27 540 27 780 28 510 29 230 30 210 31 840
3 do 12 let 14 930 16 240 17 620 19 190 23 060 27 860 28 210 28 880 30 400 31 480 33 550
4 do 19 let 15 970 17 340 18 840 20 390 24 120 28 440 29 080 29 960 31 670 33 790 36 340
5 do 27 let 16 980 18 470 20 060 21 820 25 190 29 320 30 000 31 220 33 640 36 380 39 920
6 do 32 let 18 430 20 040 21 720 23 600 26 980 30 820 31 660 32 950 36 460 39 380 43 150
7 nad 32 let 18 950 20 570 22 320 24 260 27 750 31 520 32 340 33 840 37 330 40 370 44 180

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Komentáře  

0 #616 Pracomat.cz 2019-04-17 15:46
Cituji marty:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na správné zařazení do platového stupně. Pracuji v ...


Dobrý den,

bez změny náplně práce by nemělo dojít ke snížení platové třídy. Doporučuji projít vám vykonávané pracovní činnosti vůči katalogu prací zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 a ověřit si zda, nemáte v náplni nějakou činnost spadající do 12té platové třídy.
Citovat
0 #615 Pracomat.cz 2019-04-17 14:42
Cituji Veverka:
Dobrý den, definujte mi prosím, do jakého typu vzdělání patří DPS vychovatelství. Děkuji Veverka


Dobrý den,

nerozumím dotazu, chcete vědět do jaké platové třídy patří práce vychovatele?
Citovat
0 #614 Veverka 2019-04-17 12:23
Dobrý den, definujte mi prosím, do jakého typu vzdělání patří DPS vychovatelství. Děkuji Veverka
Citovat
0 #613 marty 2019-04-16 14:08
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na správné zařazení do platového stupně. Pracuji v a.s. o počtu zaměstnanců 1500 jako jediný referent PaM ( práce a mzdy). V mojí náplni práce je že - napomáhá ke vzniku mzdových předpisů spol., zajištuje úpravy mzdového programu dle leg. změn a požadavků vedení, stanovuje plat dle platového stupně a délky praxe, přiznává příplatky ( riziko, směnnost), vydává dekrety kontroluje výkazy práce pohyblivých složek mzdy, vyhotovuje a zodpovídá za statistiky pro UZIS, ISPV, ČSÚ, provádí kontrolu aplikace mzdových předpisů, dodržování přesčasů, vypočítává nárok na stravenky.... aj. Původně jsem měla třídu 12, nyní my zaměstnavatel bez změny náplně práce snížil na třídu 11. Je to správné?? Mám magisterské vzdělání. Děkuji
Citovat
0 #612 Pracomat.cz 2019-04-15 15:37
Cituji Jana Kratochvilova:
Dobrý den, mám pracovat jako zástup ....


Dobrý den Jano,

to v jaké platové třídě budete záleží na náplni práce jakou budete vykonávat. Čistě věk se nezohledňuje, ale vliv má odpracovaná praxe. Ta se však nemusí uznat celá, pokud byla v jiném oboru a není relevantní k nově vykonávané pozici. Nejsnadnější je zeptat se budoucího zaměstnavatele o jakou třídu se jedná a případně kolik z vašich pracovních zkušeností je schopen vám uznat.
Citovat
0 #611 Jana Kratochvilova 2019-04-15 11:36
Dobrý den, mám pracovat jako zástup za mateřskou ve statní správě,v jiném oboru jsem už ve statní zprávě pracovala 10let , můžete mi poradit v jaké budu platové třídě a zda se zohlednuje i vek je mi 49 let.
Děkuji za rada.
Citovat
+1 #610 Pracomat.cz 2019-03-29 19:50
Cituji Martina:
Dobrý den,
mám magisterské vzdělání a pracuji 22let ve funkci vedoucí vychovatelky ve školní družině.Může mne ředitel zařadit do 11platové třídy?Děkuji.


Dobrý den Martino,

pokud vámi vykonávaná práce patří do této třídy, tak dosažené vzdělání je dostatečné.
Citovat
0 #609 Martina 2019-03-29 15:21
Dobrý den,
mám magisterské vzdělání a pracuji 22let ve funkci vedoucí vychovatelky ve školní družině.Může mne ředitel zařadit do 11platové třídy?Děkuji.
Citovat
0 #608 Pracomat.cz 2019-03-26 13:57
Cituji Marie:
Dobrý den,
Mám ukončenou dvouletou ekonomickou školu, pak jsem si dodělala večerně maturitu ...


Dobrý den Marie,

pokud máte vzdělání zakončené státní maturitní zkouškou, tak by vám mělo stačit pro osmou třídu bez snížení praxe a i pro některé činnosti v deváté pracovní třídě. Viz: www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341#p2
Citovat
0 #607 Marie 2019-03-25 17:54
Dobrý den,
Mám ukončenou dvouletou ekonomickou školu, pak jsem si dodělala večerně maturitu, takže mám maturitní vysvědčení. Nyní pracují 20 let ve státní správě. Mzdová účetní mi při zvýšení pracov.třídy krátí praxi s tím, že se tato maturita nepočítá (údajně jsou na to nějaké tabulky) a uvádí mi pouze vzdělání bez maturity. Při zvýšení třídy na 8. mi zkratila praxi o dva roky, při zvýšení na třídu 9. mi kratila praxi o 4 roky. Má pravdu?
Moc děkuji za odpověď.
Citovat
0 #606 Pracomat.cz 2019-03-24 17:25
Cituji Marie:
Dobrý den,
Pracuji ve veřejné správě.Do 31.3.2015 jsem měla praxi ...


Dobrý den Marie,

pokud máte pro vaši aktuální platovou třídu dostatečné vzdělání (a nedochází k odečtu praxe, případně nezapočítání celé praxe), tak se zdá, že již máte dostatek let pro přiznání platového stupně číslo 12.
Citovat
0 #605 Marie 2019-03-24 15:31
Dobrý den,
Pracuji ve veřejné správě.Do 31.3.2015 jsem měla praxi 29 roků 59 dnů a stupeň 11. V listopadu 2015 jsem měla zvýšenou prac.třídu z 8. na 9. Kdy by se mi měl zvýšit stupěň za praxi na 12?
Citovat
+1 #604 Pracomat.cz 2019-03-20 10:03
Cituji Ivana:
Dobry den,jsem jedina ucetni na obecnim uradu.Delam komplexni ucetnictvi.Vim,ze od 2019 spadam do platove tridy 10.Bylo tomu i v roce 2018.Mela jsem v roce 2018 byt take zarazena v 10.plarove tride?Dekuji


Dobrý den Ivano,

podle katalogu prací je náplň práce pro 10. třídu u pozice účetní stejná v roce 2018 i 2019.
Citovat
-1 #603 Ivana 2019-03-20 08:59
Dobry den,jsem jedina ucetni na obecnim uradu.Delam komplexni ucetnictvi.Vim,ze od 2019 spadam do platove tridy 10.Bylo tomu i v roce 2018.Mela jsem v roce 2018 byt take zarazena v 10.plarove tride?Dekuji
Citovat
0 #602 Pracomat.cz 2019-03-19 14:38
Cituji Ivana:
Dobrý den,
prosím o radu. Obec s přenesenou působností zaměstnává ...


Dobrý den Ivano,

ano, zkuste se podívat na pozici 1.02.03 ÚČETNÍ v katalogu prací - www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 . Pokud se rozhodnete někoho zaměstnat na DPP a vejdete se do omezení daných tímto typem smlouvy, tak by mu nemělo nic bránit.
Citovat
0 #601 Pracomat.cz 2019-03-19 13:49
Cituji Martin:
Dobrý den,

Jsem absolvent střední školy s výučním listem a pracuji jako školník/správce budov v příspěvkové organizaci. Zařazen jsem tedy v 6. platové třídě stupně 6/7 ....


Dobrý den Martine,

činnosti které popisujete skutečně spadají do vyšší třídy, například realizace jednotlivých investic je 9tá třída. Z vašeho popisu mi přijde, že zajišťujete agendu více pracovních pozic. Na vašem místě bych zvážil jaké alternativy v zaměstnání jsou pro vás zajímavé a pokud máte v záloze potenciální jiné vyhovující zaměstnání, tak bych zkusil tvrdší vyjednávání o navýšení platu. Z toho co popisujete je tam rozhodně prostor. Minimálně u osobního ohodnocení, které a správně by mělo dojít i k dorovnání platové třídy podle reálně vykonnávaných činností.
Citovat
0 #600 Martin 2019-03-19 11:36
Dobrý den,

Jsem absolvent střední školy s výučním listem a pracuji jako školník/správce budov v příspěvkové organizaci. Zařazen jsem tedy v 6. platové třídě stupně 6/7 s hrubou mzdou 17240,-Kč. Rozsah pracovních úkolů je následující: Zajišťování dodávek materiálu, strojů a zboží pro organizaci v požadovaném sortimentu, množství, kvalitě a času. Vedení poptávkových řízení. Sledování a šetření stavu, stupně opotřebení a technické způsobilosti budov, strojů a jednotlivých částí technologických zařízení včetně navrhování opatření. Příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav nebo vybavení majetkem.Sledování čerpání rozpočtu na správu majetku. Vyřizování požadavků na pořízení, opravy a údržbu majetku podle druhu, kontrola položek a fakturovaných částek za pořízený majetek. Úplná a podrobná operativní evidence majetku, provádění kontrol s účetní evidencí tohoto majetku, vedení průkazné agendy včetně opatření provedených při zjištění nežádoucího stavu. Příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic. Zpracovávání návrhů investičních plánů... Mám hmotnou zodpovědnost za svěřený majetek, vedu kolektiv uklízeček,... provádím běžnou údržbu a opravy.
Nepobírám žádný příplatek za pohotovost na telefonu a případný výjezd , nepobírám příplatek za ztížené prostředí (například hluk), pobírám osobní ohodnocení ve výši cca 7,2% a příplatek za vedení.
Dle mého mám nárok na zařazení do třídy 7-8 a v některých případech až do třídy 10. Pracuji zodpovědně a vzhledem k rozsahu práce, kde mám na starost 7. budov včetně vybavení a zajištuji údržbu pozemku plním řekl bych 1 a 1/2 úvazku. Pokud tomu dobře rozumím, mohl bych dostat osobní ohodnocení až do max. výše 1/2 nejvyššího stupně přidělené třídy.
Poraďte prosím na co nárok mám a o co bych se mohl pokusit požádat.
Děkuji, s pozdravem M.V.
Citovat
0 #599 Ivana 2019-03-19 09:35
Dobrý den,
prosím o radu. Obec s přenesenou působností zaměstnává na poloviční úvazek účetní. Její výše platu by měla vycházet z platové třídy nebo se jsem pozice nespadá? A bylo by možné zaměstnat účetní na DPP?
Předem děkuji za Vaši odpověď.
Citovat
0 #598 Pracomat.cz 2019-03-18 21:13
Cituji Jarka:
Dobrý den,
můžete mi prosím ...


Dobrý den Jarko,

to záleží na druhu vykonávané práce. Účetní může mít třídu 6-12, viz katalog prací www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 . Praxi bych předpokládal, že vám uznají celou.
Citovat
0 #597 Pracomat.cz 2019-03-18 21:09
Cituji Jana Rybová:
Dobrý den,
pracuji jako hospodářka na Základní škole. Do jaké tabulky patřím?
Děkuji za informaci.


Dobrý den Jano,

jedná se o první tabulku.
Citovat
0 #596 Jarka 2019-03-18 09:21
Dobrý den,
můžete mi prosím napsat výši platu účetní ve veřejné správě, mám střední odborné vzdělání s maturitou, praxe účetní 12 let, jako hlavní účetní 13 let, celkem 25 let. děkuji, hezký den
Citovat
0 #595 Jana Rybová 2019-03-18 06:36
Dobrý den,
pracuji jako hospodářka na Základní škole. Do jaké tabulky patřím?
Děkuji za informaci.
Citovat
+1 #594 Pracomat.cz 2019-03-17 17:32
Cituji Norbert:
Dobrý den,ještě jeden dotaz....


Dobrý den Norberte,

hudebník bude první tabulka a učitel pátá.
Citovat
0 #593 Norbert 2019-03-17 11:46
Dobrý den,ještě jeden dotaz.Do které plátové tabulky spadá prace hudebnika v orchestru a do které učitele na konzervatoři.Děkuji.
Citovat
0 #592 Pracomat.cz 2019-03-16 13:09
Cituji Lucie:
Dobrý den,

mám dotaz ohledně hrubé mzdy...


Dobrý den Lucie,

jaká bude vaše přesná mzda nelze přesně odpovědět. Uznání praxe je v pravomoci zaměstnavatele, jde tedy o to, zda ji uzná celoou či nikoliv. Dále mzdu může ovlivnit osobní příspěvek. Doporučuji se přímo s potencionálním zaměstnavatelem informovat, jaké prostředky pro vás má k dispozici.
Citovat
+1 #591 Lucie 2019-03-15 15:21
Dobrý den,

mám dotaz ohledně hrubé mzdy. Ucházím se o pozici Písařky, která je v 7. platové třídě a mzda je v rozpětí 17970 - 23280 Kč. Mám Bc. vzdělání. Tři měsíce praxe jako fakturantka, tři roky praxe v bankovnictví, rok jako asistentka ředitelky a rok BOZP technik.

Mohli byste mi zjistit na jakou výši hrubé mzdy mám nárok?

Spěchá.

Děkuji moc.
Citovat
0 #590 Pracomat.cz 2019-03-11 18:54
Cituji Hana:
Dobrý den, nastupuji na Úřad práce do pracovního (nikoliv služebního) poměru jako ...


Dobrý den Hano,

půjde o druhou tabulku kam spadají zaměstnanci uvedeni v § 303 odst. 1 zákoníku práce, kam spadají i pracovníci ve správních úřadech. A ÚP je správním úřadem.
Citovat
0 #589 Hana 2019-03-11 14:57
Dobrý den, nastupuji na Úřad práce do pracovního (nikoliv služebního) poměru jako Ekonomický pracovník, zařazením do 8. pl.třídy. Prosím o informaci, zda tato pozice patří do té 1. platové tabulky pro pracovníky ve veřejném sektoru nebo do jiné platové tabulky?
Děkuji H
Citovat
0 #588 Pracomat.cz 2019-03-09 14:01
Cituji Václava Tyčová:
Dobrý den,prosím o radu, pracuji jako pracovnice volnočasového centra...


Dobrý den Václavo,

jako pracovník v příspěvkové organizaci spadáte do první tabulky. V případě, že máte uznáno 33 let praxe to bude platový stupeň 12 (zaměstnavatel vám nemusí uznat v plné výši všechnu praxi co máte, pokud z jeho pohledu není relevatní k současně vykonávané práci) a platová třída je nejzapeklitější. Ta vychází z nejnáročnější vykonávané práce. Doporučuji podívat se do katalogu prací kde si můžete jednotlivé práce vyhledat a uvidíte jaká je u nich stanovena třída - www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222
Citovat
0 #587 Pracomat.cz 2019-03-09 13:51
Cituji Norbert:
Dobrý den,rad bych se zeptal do které plátové třídy spadá prace hudebníka v orchestru.Dekuji


Dobrý den Norberte,

podle katalogu prací bych to viděl na pozici (třída dle druhu vykonávané činnosti):

2.14.09 ČLEN ORCHESTRU, SBORU, SOUBORU

8. platová třída

1. Interpretace lidových písní ve folklorních souborech.

2. Interpretace jednotlivých skladeb v tanečních souborech.

10. platová třída

1. Interpretace kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních děl.

11. platová třída

1. Interpretace kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních děl.

12. platová třída

1. Jedinečná interpretace kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních nejnáročnějších rozsáhlých děl.

2. Interpretace sólových částí náročných baletních, vokálních, instrumentálních a vokálně-instrumentálních děl.

13. platová třída

1. Jedinečná interpretace sólových částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně-instrumentálních nejnáročnějších rozsáhlých děl.
Citovat
0 #586 Norbert 2019-03-09 13:17
Dobrý den,rad bych se zeptal do které plátové třídy spadá prace hudebníka v orchestru.Dekuji
Citovat
0 #585 Václava Tyčová 2019-03-08 18:14
Dobrý den,prosím o radu, pracuji jako pracovnice volnočasového centra, jedná se o příspěvkovou někdy ziskovou či neziskovou organizaci. Mám tři děti a pracuji po škole i s mateřskou 33 let. Do jakého tarifu, třídy a tabulky bych měla být zařazena? Práce ve volnočasovém centru se skládá především z pedagogické práce, ale i administrativní a účetnické. V minulosti jsem pracovala jako administrativní pracovník, účetní, úřednice,ale i učitelka v mateřské škole. Mám dvě střední školy. Jedna je ekonomická a druhá je pedagogická - předškolní a mimoškolní pedagogika. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #584 Pracomat.cz 2019-03-06 15:18
Cituji Lomikar:
Dobrý den, prosím o sdělení, zda se do praxe započítává studium na VŠ?
Děkuji za odpověď. L.


Dobrý den,

studium nikoliv, jen případná pracovní praxe vykonávaná při studiu.
Citovat
0 #583 Lomikar 2019-03-06 07:43
Dobrý den, prosím o sdělení, zda se do praxe započítává studium na VŠ?
Děkuji za odpověď. L.
Citovat
0 #582 Pracomat.cz 2019-03-03 20:36
Cituji Magda:
Dobrý den,

mohla bych poprosit, nevím, jak je to s délkou praxe, podle které se zařazuje pod určitý ....


Dobrý den Magdo,

snížený pracovní úvazek nemá vliv na zápočet praxe. Započtete doloženou délku praxe jako při plném úvazku.
Citovat
+1 #581 Magda 2019-03-03 19:28
Dobrý den,

mohla bych poprosit, nevím, jak je to s délkou praxe, podle které se zařazuje pod určitý platový stupeň, v případě polovičního úvazku. Když např. délka praxe 10 let, ale poloviční úvazek, započítává se jen pět let? A ještě - jak je to se započtením praxe v případě práce na dohodu o pracovní činnosti v rozsahu 20 hodin týdně, když se vykonává stejná pracovní činnost jako u člověka, který má uzavřenou pracovní smlouvu? Děkuji moc.
Citovat
0 #580 Pracomat.cz 2019-02-27 14:29
Cituji Tomáš:
Dobrý den. Jak je možné, že některé tabulky začínají pod úrovní minimální mzdy?


Dobrý den Tomáši,

ano je to tak, viz. starší, ale stále aktuální vyjádření vlády k tomuto tématu - www.mpsv.cz/cs/30401
Citovat
0 #579 Tomáš 2019-02-27 11:29
Dobrý den. Jak je možné, že některé tabulky začínají pod úrovní minimální mzdy?
Citovat
0 #578 Pracomat.cz 2019-02-26 11:15
Cituji Nicol:
Dobry den, nastupuji jako pracovnik v soc.sluzbach ...


Dobrý den Nikol,

zaměstnavatel má zákonem dánou tuto možnost:

(4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, nebo zaměstnancem, kterého může výjimečně zařadit do platové třídy podle odstavce 3, a nestanoví-li jiný právní předpis jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání,

a) až na dobu 4 roků,

b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.
Citovat
-1 #577 Nicol 2019-02-26 10:14
Dobry den, nastupuji jako pracovnik v soc.sluzbach do domova duchodcu. Mam pouze zakladni skolu, ale presto mi rekli,ze budu mit 4. Platovou tridu. Jak je to mozne? Dekuji za odpoved.
Citovat
0 #576 Pracomat.cz 2019-02-26 09:49
Cituji Kristýna:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat do jakého platového ...


Dobrý den Kristýno,

v takovém případě se bude jednat o třetí platovou tabulku, druhý platový stupeň a platová třída podle druhu vykonávaná práce. U praktické sestry je to 7-9 platová třída, u všeobecné 10-12 platová třída.
Citovat
+1 #575 Kristýna 2019-02-26 07:07
Dobrý den, chtěla bych se zeptat do jakého platového ohodnocení spadám a zda mám nárok na zvýšení platu. Jsem zdravotní sestra, středoškolské vzdělání s maturitou. Praxe mám asi rok a čtvrt. Děkuji
Citovat
0 #574 Pracomat.cz 2019-02-25 09:17
Cituji Eva:
Dobrý den, učím na SŠ, mám Bc. (momentálně dokončuji Mgr.), učila jsem již i na jiných školách (praxe přes 2 roky)....


Dobrý den Evo,

pokud se zaměstnavatelem uzavřete pracovní smlouvu, pak platí náklady na vstupní prohlídku zaměstnavatel (respektive proplací, to co jste již zaplatila u lékaře).

Co se platové třídy týče, tak ta je podle vykonávané prácovní činnosti. Je možné, že vaše kolegyně mají v pracovní smlouvě odlišnou pracovní činnost. Pro představu zkuste nahlédnout do www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222

Uznání praxe je plně v kompetenci zaměstnavatele. Proto je možné, že to co by vám jeden zaměstnavatel uzná, tak druhá uzná jen z poloviny či vůbec.
Citovat
0 #573 Eva 2019-02-24 17:15
Dobrý den, učím na SŠ, mám Bc. (momentálně dokončuji Mgr.), učila jsem již i na jiných školách (praxe přes 2 roky).

Nastoupila jsem na SŠ jako učitelka, nebyla mi proplacena lékařská prohlídka. Domnívám se správně, že je to protizákonné a na proplacení prohlídky mám právo?
Dále jsem byla zařazena do 11. platové třídy, ostatní spolužáci, kteří pracují na jiných školách, mají také ještě "jen" Bc. titul, ale jsou v 12. platové třídě, jak je to tedy správně?
A třetí dotaz je na umístění do platového stupně, mám praxi přes dva roky, tudíž jsem myslela, že budu ve druhé, ovšem paní ředitelka mi tvrdí, že praxi mi nemůže uznat, jelikož stále ještě studuji.

Děkuji za objasnění.
Citovat
0 #572 Pracomat.cz 2019-02-22 14:28
Cituji Betka:
Dobrý den,chtěla bych se zeptat do které třídy a stupně bych měla být zařazena....


Dobrý den Betko,

platová třída záleží na náplni vaší práce - pro představu zkuste katalog prací, třeba pozice sociální pracovník. A stupeň záleží na vaší praxi. Napsala jste, že vám ubrali 2/3 ale ne z kolika, takže vaši celkvou praxi neznám.
Citovat
0 #571 Betka 2019-02-21 18:57
Dobrý den,chtěla bych se zeptat do které třídy a stupně bych měla být zařazena? Jsem vedoucí domova seniorů. Mám Bc.vzdělání. Bohužel mi ubrali z praxe 2/3 protože jsem před tím pracovala v jiném,ale docela v blízkém oboru, ve školství.
Citovat
0 #570 Pracomat.cz 2019-02-21 09:28
Cituji Eva:
Dobrý den, od ledna 2019 bylo slíbeno navýšení platů nepedagogickým ....


Dobrý den Eva,

řekl bych, že se jedná o dvě věci. Jednak je růst o 10% průměrný, tedy každá platová třída může mít jiný nárůst. Druhak se do růstu počítají i příspěvky (např. za vedení) nebo osobní ohodnocení.
Citovat
0 #569 Pracomat.cz 2019-02-21 09:20
Cituji Simona:
Dobrý den, ráda bych se zeptala, do jaké platové třídy spadám....


Dobrý den Simono,

pozice vychovatele se pohybuje osmé po dvanáctou platovou třídu podle náplně práce. S ohledem na to že nastupujete, bych počítal spíše s nižší platovou třídou.
Citovat
+2 #568 Eva 2019-02-20 15:40
Dobrý den, od ledna 2019 bylo slíbeno navýšení platů nepedagogickým pracovníkům o 10%. Podle tabulek je navýšení pouze o cca 5,4% - plat. tř.9 ve 12.st. - loni 25230,- Kč, od ledna 26500,- Kč. Tušíte kam se zbytek zatoulal...? Lze najít někde vysvětlení? Moc děkuji.
Citovat
0 #567 Simona 2019-02-20 12:38
Dobrý den, ráda bych se zeptala, do jaké platové třídy spadám, když mám vystudovaný bakalářský titul oboru vychovatelství a chtěla bych dělat vychovatelku v družině? V oboru školství zatím praxi nemám.
Děkuji.
Citovat
0 #566 Pracomat.cz 2019-02-19 14:18
Cituji Lucie:
Dobrý den, prosím Vás, bude se mi započítávat mateřská a rodičovská dovolená do praxe...


Dobrý den Lucie,

zákon hovoří takto:

V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu

a) skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době
Citovat
0 #565 Lucie 2019-02-19 11:29
Dobrý den, prosím Vás, bude se mi započítávat mateřská a rodičovská dovolená do praxe, i když mi skončila pracovní smlouva v době těhotenství a na mateřskou jsem nastupovala registrovaná na úřadu práce?
Celkově jsem doma 6. rokem, u prvního dítěte jsem měla nárok i na vyplácení mateřské dávky, u druhého dítěte mi šla od porodu rovnou rodičovská dávka. Započítají se mi tedy alespoň ty první 3 roky, nebo pouze odpracovaná léta před dětmi? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #564 Pracomat.cz 2019-02-18 09:10
Cituji Denisa:
Dobrý den, prosím vás o radu. Pracuji rok jako pracovník v soc. službách....


Dobrý den Deniso,

uznání praxe je plně v kompetenci zaměstnavatele.
Citovat
0 #563 Denisa 2019-02-17 18:21
Dobrý den, prosím vás o radu. Pracuji rok jako pracovník v soc. službách, letos dodělám Bc. a budu sociální pracovník, plánuji pracovat ve státní sféře, je zaměstnavatel povinen mi uznat 1 rok praxe v nestátní neziskové organizaci? Případně jsou nějaké regulativy, které to upravují? Moc děkuji
Citovat
0 #562 Pracomat.cz 2019-02-13 15:34
Cituji Kateřina:
Dobrý den, ještě bych potřebovala.upresnit informace, nastupují jako THP pracovník ...


Dobrý den Kateřino,

to jakou praxi vám uzná, je v kompetenci zaměstnavatele. Určitě vám může pomoci, když si připravíte argumentaci jak byla vaše dosavadní praxe relevantní s ohledem na novou pracovní pozici. Platová třída pak záleží na druhu vykonávané práce podle pracovní smlouvy. Jen podle názvu pozice to nelze předem říci. Stejné pracovní pozice (s jinou náplní práce), mohou mít velmi odlišné platové třídy.
Citovat
0 #561 Kateřina 2019-02-13 15:29
Dobrý den, ještě bych potřebovala.upresnit informace, nastupují jako THP pracovník do nemocnice, předtím od roku 2004-2015 praxe jako recepční a asistentka 2015-2018 rodičovská, vím že do 1.platove tabulky ale.nevim jaká třída kolik let praxe se mi bude započítavat, děkuji za odpověď.
Citovat
0 #560 Pracomat.cz 2019-02-13 13:51
Cituji Žaneta:
Dobrý den, nejsem si jistá do které tabulky patří plat školního asistenta? Školní asistent ...


Dobrý den Žaneto,

uznání praxe je v gesci vašeho zaměstnavatele. Pochopitelně mateřskou dovolenou (v délce 3 let), vám ze zákona musí uznat automaticky. Jelikož se nejedná o pedagogického pracovníka, tak jde o první tabulku.
Citovat
0 #559 Pracomat.cz 2019-02-13 13:46
Cituji Šárka:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat do které platové třídy patřím. Pracuji jako zdravotní sestra na ortopedii JIP. Maturovala jsem v roce 1991 a mám vzdělání všeobecná sestra. Děkuji.


Dobrý den Šárko,

jde o třetí tabulku.
Citovat
0 #558 Žaneta 2019-02-13 10:30
Dobrý den, nejsem si jistá do které tabulky patří plat školního asistenta? Školní asistent v MŠ - nepedagogický pracovník (někde též uváděný jako sociální pracovník) placený z šablon.
Mám střední vzdělání s maturitou + kurz AP.
Dále mě zajímá uznání praxe: Pracovala jsem jako sociální nepedagogický pracovník, ve volnočasových dílnách v domově důchodců, 4roky MD + 3roky péče o zdrav. znevýhodněné dítě.
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #557 Šárka 2019-02-12 09:30
Dobrý den, chtěla bych se zeptat do které platové třídy patřím. Pracuji jako zdravotní sestra na ortopedii JIP. Maturovala jsem v roce 1991 a mám vzdělání všeobecná sestra. Děkuji.
Citovat
0 #556 Pracomat.cz 2019-02-08 13:22
Cituji Lenka:
Dobrý den,
jak se prosím vypočítává příplatek za vedení? Mám šéfkuchařku, platový...


Dobrý den Lenko,

je to popsáno v §124 ZP - pracomat.cz/.../... . Co se týče uznání praxe, je to v kompetenci zaměstnavatele.
Citovat
0 #555 Lenka 2019-02-06 06:47
Dobrý den,
jak se prosím vypočítává příplatek za vedení? Mám šéfkuchařku, platový stupeň 6, praxe 25let -započítává se i doba vyučení? ) má na starosti 6 zaměstnanců. Děkuji a přeji příjemný den. Lenka
Citovat
0 #554 Pracomat.cz 2019-02-03 16:19
Cituji Kateřina:
Dobrý den, nastupují do nemocnice jako THP pracovník...


Dobrý den Kateřino,

jako technicko-hospodářský pracovník v nemocnici budete spadat do první tabulky.
Citovat
-1 #553 Kateřina 2019-02-02 22:26
Dobrý den, nastupují do nemocnice jako THP pracovník, cca od roku 2003 pracují, 2015-2018 rodičovská nyní úřad práce, do jaké platové tabulky budu spadat?děkuji moc
Citovat
0 #552 Pracomat.cz 2019-02-01 09:20
Cituji Andrea:
Dobrý den, do jaké tabulky a třídy spadám pokud jsem na pozici školního asistenta ve školce (poloviční úvazek)? (mám VOŠ a kurz asistenta pedagoga, bez praxe). Děkuji předem za odpověd :-)


Dobrý den Andreo,

ve většině případů se u této pozice jedná o pedagogického pracovníka, takže platová tabulka číslo 5. Třída pak záleží na náplni vykonávané práce:

4. platová třída

1. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.

2. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

5. platová třída

1. Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.

6. platová třída

1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.

2. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

7. platová třída

1. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.

8. platová třída

1. Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.

9. platová třída

1. Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.

2. Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.
Citovat
0 #551 Andrea 2019-01-31 19:12
Dobrý den, do jaké tabulky a třídy spadám pokud jsem na pozici školního asistenta ve školce (poloviční úvazek)? (mám VOŠ a kurz asistenta pedagoga, bez praxe). Děkuji předem za odpověd :-)
Citovat
0 #550 Pracomat.cz 2019-01-31 16:28
Cituji Dominika:
Dobrý den, chtěla bych se i já zeptat, do jaké z tabulek patřím. ...


Dobrý den Dominiko,

v případě, že se jedná o prací v České správě sociálního zabezpečení / okresních správách sociálního zabezpečení, případně jako zaměstnanec územních samosprávných celků tak tabulka číslo 2. Jinak tabulka číslo 3.
Citovat
0 #549 Pracomat.cz 2019-01-30 15:10
Cituji Hana fil:
Dobrý den,
můj dotaz se týká přesčasových hodin:

.....


Dobrý den Hano,

začnu tím lehčím a to je promlčecí lhůta. Ta vychází z občanského zákoníku .a je tři roky. Co se týče formy a lhůty pro odpověď z mzdového oddělení, tak si nejsem jistý, že jsou někde vymezeny. V případě, že vám nebudou odpovídat či situaci jinak zdržovat, máte možnost ji řešit soudní cestou. Ale s většinou zaměstnavalů se lze domluvit. Poslední části dotazu asi nerozumím, za přesčas máte kromě nároku za běžnou mzdy nárok na příplatek 25%. Další možností je poskytnutí náhradního volna.
Citovat
+1 #548 Hana fil 2019-01-30 14:43
Dobrý den,
můj dotaz se týká přesčasových hodin:


1. Vyčíslila jsem, dle svého mínění, své neproplacené přesčasy a dopis odevzdala na mzd. účtárně.
Do kdy mi musí písemně odpovědět?
2. Stačí jim odpovědět formálně, např. vzali jsme na vědomí, předali jsme vaši žádost na vedení atd,atd?
3. Jedná se o neproplacené přesčasy za r. 2017, od které doby se počítá promlčení a posouvá se tato doba od mých písemných upozornění?
4. Ve smlouvě máme 37,5 hod. týdně a určenou mzdu za ně. Mohou nám za přesčasy zaplatit jen 25% příplatku oproti 125% ?

Děkuji mnohokrát za Váš čas a kvalifikované odpovědi.
Citovat
0 #547 Dominika 2019-01-29 20:16
Dobrý den, chtěla bych se i já zeptat, do jaké z tabulek patřím. Mám nastupovat na pozici sociálního pracovníka - oddělení příspěvku na péči. Roční praxe v oboru, titul DiS., Bc., v oboru Sociální práce. Předem děkuji za odpověď. Domča.
Citovat
0 #546 Pracomat.cz 2019-01-29 11:19
Cituji Mariana:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, do kterých ...


Dobrý den Mariano,

pracovníci v příspěvkových organizacích spadají do první tabulky.
Citovat
0 #545 Mariana 2019-01-29 07:26
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, do kterých tabulek spadám, když mám VŠ a měla bych nastoupit na pozici fin.účetní a mzdové účetní v příspěvkové organizací, která patří městu. děkuji
Citovat
+1 #544 Pracomat.cz 2019-01-28 13:09
Cituji Věra:
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, v jaké tabulce mám být zařazena, pokud jsem úředníkem a vykonávám sociální pracovnici podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi a zároveň....


Dobrý den Věro,

s tímto typem dotazu se setkáváme poprvé, takže si odpovědí nejsem jistý. Ale očekával bych, že by zařazení mělo být podle toho která činnost ve vaší pracovní náplni převažuje.
Citovat
0 #543 Věra 2019-01-28 10:15
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, v jaké tabulce mám být zařazena, pokud jsem úředníkem a vykonávám sociální pracovnici podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi a zároveň jsem sociální pracovnicí pro pečovatelskou službu, kterou též metodicky vedu.
Je na zvážení úřadu, zda budu v tabulce č. 2 nebo v tabulce č. 3?

Děkuji.
Citovat
0 #542 Pracomat.cz 2019-01-27 22:40
Cituji Michaela:
Dobrý den, prosím, do které tabulky 1 - 5 se řadí: provozář 2.05.06 ....


Dobrý den Michaelo,

bude to hned první tabulka.
Citovat
0 #541 Michaela 2019-01-27 20:46
Dobrý den, prosím, do které tabulky 1 - 5 se řadí: provozář 2.05.06 ve školním zařízení, tzv. vedoucí stravovacího úseku? Vím, že se jedná o 8 pl. třídu.Děkuji za informaci.
Citovat
+1 #540 Pracomat.cz 2019-01-27 10:22
Cituji Lenka:
Dobrý den, omlouvám se, ale položila jsem otázku špatně. U profese AP se uzavírá smlouva na 1rok ( od září do srpna). Pokud nastoupím na tuto pozici v únoru na jakou dobu bude pracovní smlouva? Děkuju


Dobrý den Lenko,

pokud je mi známo, tak zákonem délka smlouvy regulována není. Takže je věcí vás a zaměstnavatele na jaké délce se domluvíte.
Citovat
0 #539 Lenka 2019-01-26 14:23
Dobrý den, omlouvám se, ale položila jsem otázku špatně. U profese AP se uzavírá smlouva na 1rok ( od září do srpna). Pokud nastoupím na tuto pozici v únoru na jakou dobu bude pracovní smlouva? Děkuju
Citovat
0 #538 Pracomat.cz 2019-01-26 13:20
Cituji Jana:
Ještě se vrátím k dotazu viz kopie níže, ale právě se mi jedná o to jaká třída je ta správná např. u ...


Dobrý den Jano,

neznám do podrobna náplň práce technického pracovníka, navíc u vás se z popisu zdá, že se jedná o mix několika pozic. Pokud máte o svém zařazení pochybnosti, udělejte si přehled všech činností co vykonáváte a srovnejte ji s katalogem prací. V případě, že vám vyjde, že máte nárok na vyšší třídu, protože konáte činnost v ní uvedené, požádejte svého nadřízeného o vysvětlení, případně o nápravu na správnou třídu.
Citovat
0 #537 Pracomat.cz 2019-01-26 12:47
Cituji Věra Čermochová:
Dobrý den. Prosím do které platové třídy ...


Dobrý den Věro,

pro pozici VŠEOBECNÁ SESTRA jsou platové třídy definovány takto:

10. platová třída

1. Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu.

2. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.

3. Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech.

4. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních sterilizacích.

5. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.

6. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení pod odborným dohledem.

11. platová třída

1. Poskytování ošetřovatelské péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

2. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

4. Provádění zdravotní výchovy pacientů všech věkových kategorií a jimi určených osob, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů.

5. Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí pacientů v rámci organizačních celků. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

12. platová třída

1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, například péče o rizikového novorozence na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.

2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření v klinických oborech, například pletysmografické metody, holterovského, ultrazvukového nebo urodynamického vyšetření.

3. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnickém zařízení. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.

Když pro danou třídu "nemáte vzdělání", řeší se to odečtem několika let praxe. Například pro 10tou třídu a maturitu jsou to 3 roky praxe dolů.
Citovat
0 #536 Pracomat.cz 2019-01-26 12:41
Cituji Lenka:
dobrý den, pokud uzavřu pracovní smlouvu k 1.2., na kolik měsíců by to mělo být?
Děkuju


Dobrý den Lenko,

možná mi trochu uniká smysl dotazu, ale pracovní smlouvu můžete uzavřít buď s konkrétní délkou (tzv. doba určitá), nebo s nespecifikovaným koncem pracovního poměru (doba neurčitá). Doba neurčitá je pro naprostou většinu zaměstnanců výhodnější, ale pokud z nějakého důvodu chcete uzavřít smlouvu s předem definovanou délkou, tak její maximální dovolená délka jsou tři roky.
Citovat
0 #535 Lenka 2019-01-25 22:51
dobrý den, pokud uzavřu pracovní smlouvu k 1.2., na kolik měsíců by to mělo být?
Děkuju
Citovat
0 #534 Věra Čermochová 2019-01-25 12:04
Dobrý den. Prosím do které platové třídy bych měla být zařazena jako všeobecná sestra se specializací? Zamestnavatel tvrdi,ze pokud nemám vysokoškolské vzdělání,ale pouze atestaci tak jsem a budu vždy jen jako všeobecná sestra.Nechápu k cemu pak je studium,když není počítáno.dekuuji
Citovat
0 #533 Jana 2019-01-24 14:57
Ještě se vrátím k dotazu viz kopie níže, ale právě se mi jedná o to jaká třída je ta správná např. u 1.04.08?
Kopie původního dotazu
DD, pracuji jako zaměstnanec městského úřadu, ale kromě vedlejší klasické úřednické práce jako matrika, czechpoint atd je mojí hlavní náplní technický pracovník ( finguje pod MÚ nikoliv jako samostatná organizace) - mám na starosti zajištění provoz, ekonomiku provozu, cenové kalkulace, vyúčtování, výběrová řízení na dodavetele smlouvy atd, prostě vše co souvisí s provozem tepelného a vodního hospodářství. Zároveň jsem i odpovědný zástupce. Mám podřízených několik pracovníků. Žádný jiný "vedoucí" pracovník v těchto odvětvích není, vše vykonávám já a pouze dávám ke schválení MR příp. MZ. Dle mého názoru to nejblíže odpovídá 1.01.12, ale které třídě? Vzdělání VŠ technického směru, 24 let praxe v oboru.
Citovat
+1 #532 Pracomat.cz 2019-01-24 13:12
Cituji Berenika:
Dobrý den, do které platové tabulky spadá vychovatel s.....


Dobrý den Bereniko,

podle Zákona o pedagogických pracovnících, je vychovatel pedagogickým pracovníkem a proto tabulka číslo 5:
Citovat
0 #531 Berenika 2019-01-24 08:19
Dobrý den, do které platové tabulky spadá vychovatel s vysokoskolskym vzděláním v dětské skupině, který má vedouci funkci v DS.? DS spravuje pravnicka osoba...
Citovat
0 #530 Pracomat.cz 2019-01-23 18:27
Cituji Jana:
DD, pracuji jako zaměstnanec městského úřadu, ale kromě vedlejší klasické úřednické ...


Dobrý den Jano,

platová třída závisí na druhu vykonávané práce. Zkuste se podívat na 1.04.08 TECHNICKÝ PRACOVNÍK - www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 . Měla by jste mít nárok na tu třídu, kam spadá nejnáročnější vámi vykonávaná činnost.
Citovat
0 #529 Jana 2019-01-23 14:34
DD, pracuji jako zaměstnanec městského úřadu, ale kromě vedlejší klasické úřednické práce jako matrika, czechpoint atd je mojí hlavní náplní technický pracovník ( finguje pod MÚ nikoliv jako samostatná organizace) - mám na starosti zajištění provoz, ekonomiku provozu, cenové kalkulace, vyúčtování, výběrová řízení na dodavetele smlouvy atd, prostě vše co souvisí s provozem tepelného a vodního hospodářství. Zároveň jsem i odpovědný zástupce. Mám podřízených několik pracovníků. Žádný jiný "vedoucí" pracovník v těchto odvětvích není, vše vykonávám já a pouze dávám ke schválení MR příp. MZ. Dle mého názoru to nejblíže odpovídá 1.01.12, ale které třídě? Vzdělání VŠ technického směru, 24 let praxe v oboru.
Citovat
0 #528 Pracomat.cz 2019-01-19 20:17
Cituji Iva Šafránková:
Dobrý den, prosím o informaci o platové třídě zdravotních laborantů...


Dobrý den Ivo,

u zdravotní laboranta se v katalogu prací atestace nezmiňuje, nicméně náplň práce pro jednotlivé třídy je tato:

9. platová třída

1. Provádění laboratorních vyšetření a měření, hodnocení kvality vzorků biologického materiálu, zhotovování preparátů a další zpracovávání materiálů nutných pro laboratorní diagnostickou činnost, provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu, práce se složitou laboratorní technikou, hodnocení výsledků z analyzátorů krevních elementů, výroba transfuzních přípravků, provádění speciálních odběrů a vyšetřování vzorků životního a pracovního prostředí v souvislosti s ochranou a podporou veřejného zdraví.

2. Provádění specializovaných laboratorních postupů, například chromatografické metody (kapalinová, plynová), průtokové cytometrie, vyšetření agregace trombocytů, imunohematologická vyšetření a vyšetření ke snížení nebezpečí krví přenosných chorob.

10. platová třída

1. Provádění vysoce specializovaných laboratorních vyšetření a měření v oboru specializace, například provádění metod na úrovni DNA, RNA, provádění molekulárně-genetických vyšetření a vyšetření molekulární cytogenetiky, provádění základního hodnocení nálezu - elektroforéz, bílkovin, lipidů, proteinurie v moči, odečítání fagocytózy a jednoduchých mikroskopických preparátů, stanovování hladiny návykových látek, provádění vysoce speciálních odběrů a speciálního vyšetřování vzorků složek životního a pracovního prostředí a měření v terénu, specializované postupy v imunohematologické diagnostice, cytomorfologická vyšetření.

2. Stanovování strategie a koncepce v oblasti laboratorních činností, zajišťování vnitřní a vnější kontroly kvality laboratorních metod a zavádění nových laboratorních metod a jejich validace. Provádění statistických hodnocení. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

Aby měl váš kolega či kolegyně vyšší třídu, tak minimálně podle pracovní smlouvy musí vykonávat některou z činností v ní uvedené.
Citovat
0 #527 Iva Šafránková 2019-01-19 14:37
Dobrý den, prosím o informaci o platové třídě zdravotních laborantů. Pracuji jako zdravotní laborant bez atestace a mám 9 tř. a z. laborant s atestací má 10 třídu, přestože provádí stejnou laboratorní práci. Vzdělání máme stejné SZŠ. děkuji
Citovat
0 #526 Pracomat.cz 2019-01-16 16:15
Cituji Dagmar:
Dobrý den, při nástupu na zástup mi byla dána k podpisu pracovní smlouva dohodou ...


Dobrý den Dagmar,

bohužel pro vás to možné. Omlouvám se, z předchozího dotazu jsem si nespojil krátkodobý zástup se zaměstnáním na dohodu. Dohody stojí mimo platové tabulky, ty se ve veřejném sektoru týkají jen klasického pracovního poměru a nikoliv dohod.
Citovat
0 #525 Dagmar 2019-01-16 00:11
Dobrý den, při nástupu na zástup mi byla dána k podpisu pracovní smlouva dohodou - 300/hod., která neodpovídá novým platovým tabulkám a při poměrném výpočtu ukazuje přibližně na 8.třídu. Prý se to tak důchodcům dělá. Umožňuje to takto škole zákoník práce?
Jde mi i o to, že při žádosti o zvýšení důchodu v rámci sčítání dalších dob zaměstnání jsou se smlouvou o dohodu problémy. Děkuji - navazuji na svůj předchozí dotaz.
Citovat
0 #524 Pracomat.cz 2019-01-12 17:17
Cituji Dagmar:
Dobrý den,
jako důchodkyně nastupuji na krátkodobější, ale opakované zástupy v ZŠ. Do důchodu jsem odcházela ze 12. platové třídy. Vztahují se tyto nové tabulky i na mne? Děkuji.


Dobrý den Dagmar,

pokud pracujete ve veřejném sektoru, musíte být odměňována podle aktuálně platných tarifů, tedy uvedených tabulek.
Citovat
0 #523 Dagmar 2019-01-11 21:42
Dobrý den,
jako důchodkyně nastupuji na krátkodobější, ale opakované zástupy v ZŠ. Do důchodu jsem odcházela ze 12. platové třídy. Vztahují se tyto nové tabulky i na mne? Děkuji.
Citovat
+1 #522 Pracomat.cz 2019-01-10 23:15
Cituji Dana:
Ja prave sama nevim,do jake tabulky se mam radit...


Dobrý den Dano,

v tom případě to vypadá na tabulku č. 3.
Citovat
-1 #521 Dana 2019-01-10 20:15
Ja prave sama nevim,do jake tabulky se mam radit. V platovem vymeru mam napsano: Funkce 346090 socialni pracovnik DD a specialni skoly - pecovatelka. Muzete mi dle tohoto poradit blize jaka tabulka pro me plati? Dekuji.

Cituji Pracomat.cz:
Cituji Dana:
Dobrý den, mám dotaz. Celkem v mém oboru pracuji 26 let a jsem zaměstnaná ...


Dobrý den Dano,

to záleží na tom zda jste jako pečovatelka pod úřadem pracovníkem v sociálních službách v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení. Takže tabulka 2 nebo 3.
Citovat
0 #520 Pracomat.cz 2019-01-09 16:57
Cituji Dana:
Dobrý den, mám dotaz. Celkem v mém oboru pracuji 26 let a jsem zaměstnaná ...


Dobrý den Dano,

to záleží na tom zda jste jako pečovatelka pod úřadem pracovníkem v sociálních službách v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení. Takže tabulka 2 nebo 3.
Citovat
0 #519 Dana 2019-01-09 15:22
Dobrý den, mám dotaz. Celkem v mém oboru pracuji 26 let a jsem zaměstnaná jako pečovatelka v dětském domově, zajímalo by mě, do které tabulky patřím a jestli má zaměstnavatel právo platit mě dle jiné tabulky.
Děkuji
Citovat
0 #518 Pracomat.cz 2019-01-06 22:55
Cituji Michaela:
Dobrý den,
pracuji již 7 rokem v MŠ jako učitelka. Měla jsem titul bakaláře a diplomovaného specialisty ...


Dobrý den Michealo,

dosažené vzdělání přímo nemá vliv na platovou třídu. Důležitý je druh vykonávané práce. Pokud nedošlo ke změně v tomto ohledu, tak na vyšší třídu kvůli nově dosaženému vzdělání nárok nemáte.
Citovat
0 #517 Michaela 2019-01-06 20:28
Dobrý den,
pracuji již 7 rokem v MŠ jako učitelka. Měla jsem titul bakaláře a diplomovaného specialisty a byla jsem zařazena do 2 skupiny a 9 platové třídy. Před půl rokem jsem získala nově titul Mgr.
Chtěla bych se zeptat, zda mi nyní přísluší vyšší třída.
Předem moc děkuji za odpověď
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na ahoj@pracomat.cz.