Platy ve veřejné správě jsou určovány na základě platových tabulek pro státní zaměstnance. V platové tabulce lze na základě platové třídy a platové stupně zjistit na jaký základní plat by jste měli jako státní zaměstnanec nárok.

Níže naleznete platové tabulky platné od 1.11.2017 pro zaměstnance státu, kteří nejsou ve služebním poměru, ale v běžném zaměstnaneckém poměru. V dalších článcích se věnujeme:

Od 1.7.2017 došlo ke změně podle Nařízení vlády 168/2017 Sb.., kterým se zrušili původní platové tabulky číslo 1,2 a 5. Současně došlo k přečíslování ostatních platových tabulek a proto některé z komentářů, kde se řeší zařazení profese do konkrétní platové tabulky nemusí od 1.7.2017 platit.

Od 1.11.2017 došlo k dalšímu, plošnému navýšení, které činí 10%. U některých povolání bude toto navýšení ještě výraznější, protože dojde k jejich přesunu do jiných tabulek, než ve kterých byly původně. Tyto nové tabulky naleznete níže v článku. Jako zdroj nám posloužil tento materiál vlády. Došlo k navýšení o jednu platovou tabulku (nyní číslo 2) a ostatní tabulky byly přečíslovány.

Zařazení do platové třídy

Každé povolání jako je policista, hasič, pracovník ministerstva nebo tajemník na krajském úřadě má doporučenou platovou třídu, do které patří. Platová třída se může být pro stejné povolání různá a je závislá na pracovní náplni konkrétní pozice sjednané v pracovní smlouvě. Například zdravotní sestra může za standardních podmínek spadat do platové třídy 9, ale pokud vykonává "vysoce specializované ošetřovatelské úkony" může mít platovou třídu 12.

Požadované vzdělání pro platovou třídu

Systém je nastaven, že vyšší vzdělání neznamená automaticky vyšší platební třídu, ale pro lepší platební třídu musíte splňovat požadované vzdělání. Může být tedy uklízečka v platové třídě 3 s diplomem z vysoké školy. Ale neměli bychom se setkat z expertním pracovníkem v platové třídě 14 se základním vzděláním.

Platový stupeň

Říká jakou máte započitatelnou praxi pro danou pracovní pozici. S výpočtem její délky je to složitější a závislé na vašem zaměstnavateli. Například praxe v jiném oboru se někde nezapočítává vůbec, jinde pouze ze 2/3 a někde dokonce celá. Každopádně pokud zaměstnavatele přesvědčíte, že vaše dosavadní praxe je relevantní k výkonu dané pozice, obvykle ji započte celou, stejně jako případný výkon základní vojenské nebo civilní služby a mateřskou dovolenou.

Tabulkové platy pro rok 2018

 Ve všech případech se jedná o hrubou mzdu.

Platová tabulka číslo 1

Sem patří všichni zaměstnanci, pokud nejsou uvedeni v některé z dalších platových tabulek. Například kuchaři, uklízeči, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízeních.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 8 760 9 510 10 310 11 160 12 100 13 140 14 240 15 450 16 760 18 200 19 730 21 400 23 190 25 160 27 330 29 630
2 do 2 let 9 070 9 850 10 690 11 590 12 560 13 620 14 790 16 020 17 410 18 870 20 490 22 210 24 070 26 120 28 360 30 740
3 do 4 let 9 430 10 230 11 090 12 030 13 050 14 130 15 340 16 650 18 060 19 600 21 260 23 050 25 000 27 100 29 440 31 900
4 do 6 let 9 780 10 610 11 530 12 490 13 550 14 68 15 920 17 260 18 750 20 330 22 060 23 920 25 930 28 130 30 550 33 100
5 do 9 let 10 150 11 020 11 950 12 940 14 060 15 220 16 520 17 930 19 450 21 120 22 870 24 800 26 910 29 190 31 680 34 360
6 do 12 let 10 550 11 420 12 410 13 460 14 590 15 820 17 150 18 610 20 190 21 930 23 760 25 760 27 920 30 300 32 890 35 660
7 do 15 let 10 940 11 880 12 890 13 960 15 150 16 140 17 790 19 300 20 960 22 740 24 660 26 720 28 980 31 430 34 130 36 990
8 do 19 let 11 360 12 340 13 360 14 480 15 710 17 020 18 470 20 020 21 740 23 590 25 580 27 740 30 080 32 630 35 410 38 380
9 do 23 let 11 800 12 800 13 880 15 050 16 330 17 670 19 180 20 780 22 570 24 500 26 560 28 770 31 200 33 850 36 760 39 840
10 do 27 let 12 230 13 280 14 390  15 600  16 930  18 340  19 910  21 580  23 420 25 410 27 560  29 860  32 390 35 130  38 120  41 330 
11  do 32 let  12 700 13 790  14 940  16 190  17 580 19 030  20 670  22 390  24 290  26 370  28 600  31 000  33 600  36 460  39 570  42 890 
12 nad 32 let 13 180 14 330  15 540  16 800 18 240  19 730  21 470  23 320  25 230  27 380 29 680  32 170  34 870  37 820  41 070  44 510 

Zpět na seznam platových tabulek

Platová tabulka číslo 2 

Do ní patří pracovníci u veřejného poskytovatele zdravotních služeb, kteří nejsou lékařskými pracovníky. Najdete zde tedy kuchaře, účetní, vrátné, uklízečky atd.. ve státních nemocnicích.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 7 960  8 640 9 370 10 140 11 000 11 940 12 940 14 040 15 230 16 540 17 930 19 450 21 080 22 870 24 840 26 930
2 do 2 let 8 240 8 950 9 710 10 530 11 410 12 380 13 440 14 560 15 820 17 150 18 620 20 190 21 880 23 740 25 780 27 940
3 do 4 let 8 570 9 300 10 080 10 930 11 860 12 840 13 940 15 130 16 410 17 810 19 320 20 950 22 720 24 630 26 760 29 000
4 do 6 let 8 890 9 640 10 480 11 350 12 310 13 340 14 470 15 690 17 040 18 480 20 050 21 740 23 570 25 570 27 770 30 090
5 do 9 let 9 220  10 010  10 860  11 760  12 780 13 830  15 010  16 300 17 680  19 200  20 790 22 540 24 460  26 530 28 800  31 230 
6 do 12 let 9 590 10 380 11 280 12 230 13 260 14 380 15 590 16 910 18 350 19 930 21 600 23 410 25 380 27 540 29 900 32 410
7 do 15 let 9 940 10 800 11 710 12 690 13 770 14 910 16 170 17 540 19 050 20 670 22 410 24 290 26 340 28 570 31 020 33 620
8 do 19 let 10 320 11 210 12 140 13 160 14 280 15 470 16 790 18 200 19 760 21 440 23 250 25 210 27 340 29 660 32 190 34 890
9 do 23 let 10 720 11 630 12 610 13 680 14 840 16 060 17 430 18 890 20 510 22 270 24 140 26 150 28 360 30 770 33 410 36 210
10 do 27 let 11 110 12 070 13 080 14 180 15 390 16 670 18 100 19 610 21 290 23 100 25 050 27 140 29 440 31 930 34 650 37 570
11  do 32 let  11 540 12 530 13 580 14 710 15 980 17 300 18 790 20 350 22 080 23 970 26 000 28 180 30 540 33 140 35 970 38 990
12 nad 32 let 11 980 13 020 14 120 15 270 16 580 17 930 19 510 21 110 22 930 24 890 26 980 29 240 31 700 34 380 37 330 40 460

Zpět na seznam platových tabulek

Platová tabulka číslo 3 

Patří do ní mimojiné strážníci městské a obecní policie, mnoha státních úřadů jako je NKÚ, ČNB, ČSSZ a zaměstnanců obcí. Patří se rovněž zaměstnanci státní Policie, BIS, soudů nebo Vězeňské služby v běžném pracovním (nikoliv služebním) poměru.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 9 070 9 850 10 670 11 570 12 530 13 590 14 740 16 000 17 360 18 810 20 450 22 160 24 020 26 070 28 290 30 710
2 do 2 let 9 400 10 210 11 070 12 010 13 040 14 210 15 290 16 610 18 000 19 530 21 210 22 980 24 940 27 040 29 360 31 860
3 do 4 let 9 750 10 610 11 490 12 460 13 520 14 650 15 880 17 240 18 690 20 280 22 050 23 860 25 880 28 080 30 470 33 050
4 do 6 let 10 100 11 000 11 940 12 930 14 040 15 210 16 480 17 900 19 400 21 050 22 860 24 740 26 840 29 130 31 620 34 300
5 do 9 let 10 520 11 420 12 390 13 420 14 570 15 790 17 110 18 580 20 130 21 840 23 720 25 690 27 860 30 220 32 810 35 590
6 do 12 let 10 930 11 850 12 840 13 920 15 120 16 370 17 760 19 300 20 880 22 650 24 620 26 660 28 910 31 350 34 040 36 920
7 do 15 let 11 330 12 320 13 340 14 460 15 680 17 000 18 410 20 010 21 700 23 520 25 560 27 760 30 000 32 550 35 330 38 310
8 do 19 let 11 760 12 780 13 850 15 000 16 280 17 630 19 100 20 770 22 510 24 400 26 510 28 730 31 130 33 770 36 680 39 760
9 do 23 let 12 200 13 250 14 380 15 570 16 900 18 300 19 830 21 550 23 350 25 330 27 500 29 800 32 300 35 060 38 060 41 250
10 do 27 let 12 690 13 780 14 920 16 160 17 550 19 000 20 560 22 380 24 240 26 270 28 540 30 930 33 530 36 380 39 510 42 790
11  do 32 let  13 150 14 270 15 490 16 770 18 220 19 720 21 370 23 240 25 160 27 280 29 620 32 090 34 790 37 760 40 990 44 430
12 nad 32 let 13 660 14 820 16 080 17 400 18 920 20 460 22 170 24 120 26 110 28 320 30 750 33 300 36 110 39 180 42 520 46 110

Zpět na seznam platových tabulek

Platová tabulka číslo 4 

Sem patří nelékařští zdravotní pracovníci. To znamená zdravotní sestry, sanitáři, zachránáři a další.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1 do 1 roku 10 120 10 980 11 900 12 910 13 990 15 170 16 470 17 870 19 360 21 050 22 800 24 710 26 830 29 110
2 do 2 let 10 520 11 390 12 360 13 420 14 520 15 750 17 090 18 540 20 090 21 830 23 650 25 670 27 830 30 220
3 do 4 let 10 920 11 820 12 820 13 920 15 070 16 340 17 750 19 240 20 870 22 690 24 570 26 640 28 900 31 370
4 do 6 let 11 320 12 290 13 300 14 450 15 650 16 970 18 420 19 970 21 660 23 520 25 470 27 630 29 980 32 540
5 do 9 let 11 750 12 750 13 810 14 990 16 240 17 620 19 120 20 720 22 480 24 410 26 440 28 680 31 110 33 770
6 do 12 let 12 190 13 230 14 320 15 570 16 850 18 280 19 850 21 490 23 310 25 340 27 440 29 750 32 270 35 040
7 do 15 let 12 680 13 730 14 890 16 140 17 490 18 950 20 610 22 320 24 200 26 290 28 480 30 880 33 520 36 360
8 do 19 let 13 150 14 250 15 430 16 770 18 140 19 660 21 390 23 170 25 110 27 300 29 550 32 050 34 760 37 750
9 do 23 let 13 630 14 790 16 020 17 400 18 840 20 410 22 180 24 020 26 060 28 310 30 670 33 240 36 080 39 180
10 do 27 let 14 170 15 360 16 630 18 070 19 550 21 170 23 030 24 940 27 050 29 390 31 830 34 510 37 450 40 650
11  do 32 let  14 690 15 930 17 260 18 760 20 290 21 990 23 910 25 900 28 080 30 470 33 030 35 800 38 870 42 180
12 nad 32 let 15 250 16 550 17 900 19 470 21 060 22 810 24 820 26 870 29 150 31 640 34 280 37 160 40 330 43 760

Zpět na seznam platových tabulek

Platová tabulka číslo 5 

Do ní spadají sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách obecně. Rovněž do ní nově spadají zdravontí pracovníci (ale ne lékaři!) ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1 do 1 roku 11 140 12 080 13 090 14 210 15 390 16 690 18 120 19 660 21 300 23 160 25 080 27 190 29 520 32 030
2 do 2 let 11 580 12 530 13 600 14 770 15 980 17 330 18 800 20 400 22 100 24 020 26 020 28 240 30 620 33 520
3 do 4 let 12 020 13 010 14 110 15 320 16 580 17 980 19 530 21 170 22 960 24 960 27 030 29 310 31 790 34 510
4 do 6 let 12 460 13 520 14 630 15 900 17 220 18 670 20 270 21 970 23 830 25 880 28 020 30 400 32 980 35 800
5 do 9 let 12 930 14 030 15 200 16 490 17 870 19 390 21 040 22 800 24 730 26 860 29 090 31 550 34 230 37 150
6 do 12 let 13 410 14 560 15 760 17 130 18 540 20 110 21 840 23 640 25 650 27 880 30 190 32 730 35 500 38 550
7 do 15 let 13 950 15 110 16 380 17 760 19 240 20 850 22 680 24 560 26 620 28 920 31 330 33 970 36 880 40 000
8 do 19 let 14 470 15 680 16 980 18 450 19 960 21 630 23 530 25 490 27 630 30 030 32 510 35 260 38 240 41 530
9 do 23 let 15 000 16 270 17 630 19 140 20 730 22 460 24 400 26 430 28 670 31 150 33 740 36 570 39 690 43 100
10 do 27 let 15 590 16 900 18 300 19 880 21 510 23 290 25 340 27 440 29 760 32 330 35 020 37 970 41 200 44 720
11  do 32 let  16 160 17 530 18 990 20 640 22 230 24 190 26 310 28 490 30 890 33 520 36 340 39 380 42 760 46 400
12 nad 32 let 16 780 18 210 19 690 21 420 23 170 25 100 27 310 29 560 32 070 34 810 37 710 40 880 44 370 48 140

Zpět na seznam platových tabulek

Platová tabulka číslo 6

Zde naleznete platy všech lékařů, kteří mají smlouvu se státní zdravotnickou organizací.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 27 110 28 860 32 610 36 540 38 810 41 300
2 do 2 let 27 890 29 720 33 500 37 540 39 920 42 490
3 do 4 let 28 750 30 630 34 520 38 600 41 070 43 720
4 do 6 let 29 590 31 530 35 510 39 680 42 240 45 010
5 do 9 let 30 470 32 500 36 560 40 810 43 480 46 330
6 do 12 let 31 400 33 500 37 640 41 970 44 740 47 700
7 do 15 let 32 370 34 540 38 760 43 220 46 060 49 130
8 do 19 let 33 360 35 620 39 920 44 470 47 450 50 630
9 do 23 let 34 370 36 730 41 120 45 790 48 880 52 160
10 do 27 let 35 450 37 890 42 390 47 150 50 350 53 750
11  do 32 let  36 550 39 100 43 700 48 570 51 880 55 420
12 nad 32 let 37 710 40 340 45 040 50 030 53 460 57 150

Zpět na seznam platových tabulek

Platová tabulka číslo 7

Je určena pedagogickým pracovníkům. Nejen učitelům, ale i vychovatelům, lektorům, asistentům pedagoga nebo nebo pedagogům volného času.

Stupěň  Praxe  Platové třídy                     
    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1 do 2 let 12 310 13 360 14 450 15 660 19 850 24 810 25 020 25 470 26 020 26 650 27 640
2 do 6 let 12 770 13 840 15 050 16 300 20 420 25 030 25 250 25 910 26 570 27 460 28 940
3 do 12 let 13 570 14 760 16 010 17 440 20 960 25 320 25 640 26 250 27 630 28 610 30 500
4 do 19 let 14 510 15 760 17 120 18 530 21 920 25 850 26 430 27 230 28 790 30 710 33 030
5 do 27 let 15 430 16 790 18 230 19 820 22 900 26 650 27 720 28 380 30 580 33 070 36 290
6 do 32 let 16 750 18 210 19 740 21 450 24 520 28 010 28 780 29 950 33 140 35 800 39 220
7 nad 32 let 17 220 18 700 20 290 22 050 25 220 28 650 29 400 30 760 33 930 36 700 40 160

Zpět na seznam platových tabulek

Komentáře  

0 #437 Martina 2018-09-23 12:34
Tabulku budete mít stejnou (lékaři mají vlastní a zbytek zdravotních pracovníků co nejsou lékaři mají stejnou a liší s eu nich jen třídy), možná jen vyšší třídu a to následovně:
maturita (9. platová třída), vyšší odborné nebo bakalářské (10. platová třída), bakalářské (11. platová třída).


Cituji Katka:
Dobrý den, jsem zdravotní laborantka v nemocnici. Doposud jsem měla 9. třídu a 6. stupeň. Letos jsem ukončila VŠ a se zaměstnavatelem jsme se domluvili na atestačním postgraduálním studiu. Měla bych být během studia přeložena do jiné platové tabulky. Jen nevím, kde hledat. Nebudu lékař, ale VŠ nelékař. Budu pracovat jako lékař bez atestace, v zařazení do studia. Děkuji za radu, kam nahlédnout, abych zjistila platové ohodnocení. Katka
Citovat
0 #436 Pracomat.cz 2018-09-20 08:13
Cituji Lucie Harcinikova:
Dobry den,
Muj pritel pracuje na specializovanem fin.urade.ma tedy plat.tridu 10,ale nema ani Vss ani bakalare.....


Dobrý den Lucie,

těžko odhadovat zda by stejnou vyjímku dostal i na novém pracovišti. Pravděpodobně to bude záviset na jeho schopnostech a na tom jak moc budou u případného pohovoru přesvědčiví kandidáti, kteří budou mít požadované vzdělání.
Citovat
0 #435 Pracomat.cz 2018-09-20 08:07
Cituji A. Hrncirova:
Dobrý den, do jaké platové třídy patrí uklízečka na ZŠ s Bc. titulem? Děkuji


Dobrý den,

na platovou třídu nemá primární vliv dosažené vzdělání, ale náplň vykonávané práce. Lepší vzdělání vám nezaručí vyšší třídu, ale nedostatečné vzdělání vám může u náročnějších profesí třídu "snížit". U pozice uklízečky se pohybujete v první až třetí platové třídě. Pro větší představu strana 62 následujícího dokumentu www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf
Citovat
0 #434 A. Hrncirova 2018-09-20 06:32
Dobrý den, do jaké platové třídy patrí uklízečka na ZŠ s Bc. titulem? Děkuji
Citovat
0 #433 Lucie Harcinikova 2018-09-19 13:27
Dobry den,
Muj pritel pracuje na specializovanem fin.urade.ma tedy plat.tridu 10,ale nema ani Vss ani bakalare.Vzali ho zaradili kdyt se to prave rozjizdelo..zajima me,kdyby chtel odejit na jina fin.urad kde nabizi na pozici 10.plat.tridu,ale pozaduji Vss ,nebo bakalare...zda by ho vzali a dali mu take tu 10.plat.tridu.
Dekuji
Citovat
0 #432 Pracomat.cz 2018-09-18 09:00
Cituji Katka:
Dobrý den, jsem zdravotní laborantka v nemocnici. ...


Dobrý den Katko,

nelékařští zdravotní pracovníci patří do čtvrté tabulky.
Citovat
-1 #431 Katka 2018-09-17 20:22
Dobrý den, jsem zdravotní laborantka v nemocnici. Doposud jsem měla 9. třídu a 6. stupeň. Letos jsem ukončila VŠ a se zaměstnavatelem jsme se domluvili na atestačním postgraduálním studiu. Měla bych být během studia přeložena do jiné platové tabulky. Jen nevím, kde hledat. Nebudu lékař, ale VŠ nelékař. Budu pracovat jako lékař bez atestace, v zařazení do studia. Děkuji za radu, kam nahlédnout, abych zjistila platové ohodnocení. Katka
Citovat
0 #430 Pracomat.cz 2018-09-10 14:49
Cituji Tanita:
Dobrý den, podle které z tabulek by měl být hodnocený sociální pracovník ÚP s titulem DiS. ve služebním poměru ....


Dobrý den Tanito,

platy zaměstnanců ve služebním poměru najdete zde: pracomat.cz/.../375-platy-statnich-uredniku.html
Citovat
0 #429 Pracomat.cz 2018-09-10 09:56
Cituji Petra:
Dobry den, jsem ucitelka MS s rokem praxe.Mam vystudovano bc...


Dobrý den Petro,

automatický nárok na zlepšení platové třídy není. Nicméně pokud se obsah vaší pracovní činnosti změnil díky získaným zkušenostem a odpovídá náplni deváté třídy, tak je taková žádost oprávněná. Doporučuji se s ředitelem sednout a přednést mu argumenty proč by vás měl zařadit do deváté třídy.
Citovat
-1 #428 Petra 2018-09-09 22:49
Dobry den, jsem ucitelka MS s rokem praxe.Mam vystudovano bc.Prvni rok jsem byla v 8 platove tride, kvuli tomu, ze jsem zacinajici ucitelka. Mam letos narok na to prejit do 9 pl.tridy? Nebo muze reditel argumentovat tim, ze jsem i druhy rok zacinajici ucitelka? Dekuji..
Citovat
0 #427 Tanita 2018-09-09 09:22
Dobrý den, podle které z tabulek by měl být hodnocený sociální pracovník ÚP s titulem DiS. ve služebním poměru se započtenými léty do 23 let.
Citovat
0 #426 Pracomat.cz 2018-09-07 17:41
Cituji Veronika:
Dobry den,

do ktere tabulky je zarazena chuva ve statni skolce? Pecuju o deti 2-3 roky. Jsem na tride se 2 ucitelkama. A mam vystudovany obor socialne zdravotni prace Bc.
Dekuji


Dobrý den Veroniko,

chůva není pedagogickým pracovníkem a proto patří do první tabulky.
Citovat
0 #425 Veronika 2018-09-07 15:13
Dobry den,

do ktere tabulky je zarazena chuva ve statni skolce? Pecuju o deti 2-3 roky. Jsem na tride se 2 ucitelkama. A mam vystudovany obor socialne zdravotni prace Bc.
Dekuji
Citovat
0 #424 Pracomat.cz 2018-09-04 11:03
Cituji Gabriela:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, do jakého platového stupně mě zaměstnavatel může zařadit...


Dobrý den Gabrielo,

svůj platový stupeň zjistíte podle vámi odpracovaných let a RD se vám započítává v maximálně délce 6 let. Takže jestli jste pracovala (včetně RD) od 9/2009 do 3/2017 tak budete patřit do pátého platového stupně.
Citovat
0 #423 Gabriela 2018-09-03 18:03
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, do jakého platového stupně mě zaměstnavatel může zařadit. Jsem učitelka MŠ/ VŠ vzdělání od r.9/2009, nyní jsem po RD nastoupila do nového zaměstnání. Smlouva u předchozího zaměstnavatele skončila 3/2017.Dekuji
Citovat
0 #422 Pracomat.cz 2018-08-31 11:35
Cituji Eva:
Dobrý den, prosím Vás kolik peněz je 9.plat.třída pro zaměstance ÚP. Děkuji za info.


Dobrý den Evo,

pokud se jedná o zaměstnance mimo služební poměr a bez praxe, tak je základ 17 360 Kč.
Citovat
+1 #421 Eva 2018-08-30 20:49
Dobrý den, prosím Vás kolik peněz je 9.plat.třída pro zaměstance ÚP. Děkuji za info.
Citovat
0 #420 Pracomat.cz 2018-08-29 08:35
Cituji Lenka:
Dobrý den,
chci se zeptat do jaké platové třídy ....


Dobrý den Lenko,

záleží náplni práce, ale obecně je rozsah tříd 8 - 12. Zkontrolujte svoji pracovní náplň oproti straně 244 www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf . Prvotní podmínkou je právě druh práce jaký vykonáváte a dostatečné vzdělání vám zajistí, že tu třídu skutečně dostanete. S vyšším vzděláním nemáte automaticky nárok na vyšší třídu.
Citovat
0 #419 Lenka 2018-08-28 17:55
Dobrý den,
chci se zeptat do jaké platové třídy patří vychovatelka školní družiny s dvacetišestiletou praxí - s maturitou a doplňujícím pedagogickým vzdělání na VŠ,
děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #418 Pracomat.cz 2018-08-27 09:12
Cituji Alena:
Dobrý den jsem druhý rok asistentka pedagoga.....


Dobrý den Aleno,

když jde o platové třídy, tak nezáleží až tolik na vzdělání, jako na druhu vykonávané práce. Pro tuto pozici je to podle katalogu prací třída 4 - 9. Mrkněte na stranu 246 www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf .
Citovat
0 #417 Alena 2018-08-24 16:19
Dobrý den jsem druhý rok asistentka pedagoga, v květnu 2018 jsem dostudovala magisterské vzdělání, jaká platová třída by mi měla být ze zákona umožněna? Děkuji.
Citovat
0 #416 Pracomat.cz 2018-08-21 12:34
Cituji Jarmila:
Dobrý den, pracuji na úřadě obce s rozšířenou působnosti na OSPOD....


Dobrý den Jarmilo,

uvedený rozdíl vám bohužel vysvetlit nedokáži. Neznám přesně náplň vaší pracovní smlouvy, ale z popisu mi to přijde jako pracovník SPOD a tedy tabulka číslo 3.
Citovat
0 #415 Jarmila 2018-08-20 20:48
Dobrý den, pracuji na úřadě obce s rozšířenou působnosti na OSPOD. Jsem vedena jako referent SPOD. Chci se zeptat, jaký je rozdíl mezi referentem SPOD a pracovníkem v sociálně právní ochraně dětí, o kterém hovoří §5 odst. 3b)nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Dále můj dotaz směřuje k tomu, podle jaké platové tabulky má být určen plat? V pracovní smlouvě mám uvedenu funkci 2.10.13 referent sociálních věcí. Jsem tedy úředník nebo pracovník SPOD? Děkuji
Citovat
0 #414 Pracomat.cz 2018-08-14 10:23
Cituji Katka:
Dobrý den ráda bych se ucházela o místo Pracovník elektronických služeb pro Českou poštu je možné přibližně zjistit do jaké platové třídy tato administrativní pozice spadá?

Děkuji


Dobrý den Katko,

platová třída se odvíjí od náplně vykonávané práce. Pro představu se můžete podívat do katalogu prací - mpsv.cz/.../Platna_zneni_katalogu__1_1_2018_.pdf
Citovat
0 #413 Katka 2018-08-14 10:08
Dobrý den ráda bych se ucházela o místo Pracovník elektronických služeb pro Českou poštu je možné přibližně zjistit do jaké platové třídy tato administrativní pozice spadá?

Děkuji
Citovat
0 #412 Pracomat.cz 2018-07-11 10:49
Cituji Lucie Böhmová:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jsem zaměstnaná v příspěvkové organizaci mám ....


Dobrý den Lucie,

váš zaměstnavatel má bohužel pravdu. Viz. Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě §4 (www.zakonyprolidi.cz/.../zneni-20180101#p11-1-1)

(7) Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do

b) deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 2 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 3 roků, nebo středního vzdělání, dobu 4 roků, anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání...
Citovat
+2 #411 Lucie Böhmová 2018-07-11 08:30
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jsem zaměstnaná v příspěvkové organizaci mám v Tabulce 1, 9. třídu. Mé vzdělání je středoškolské s maturitou. Zaměstanvatel mi kvůli 9. třídě vzal dva roky praxe( v roce 2003),bylo mi řečeno,že zpět je můžu dostat budu-li mít titul bakaláře.Dle mého,ale vzdělání na 9.třídu splňuji.Má zaměstanvatel pravdu?Děkuji za odpověď
Citovat
0 #410 Pracomat.cz 2018-07-08 14:17
Cituji Pepa:
Do jaké třídy spadají zaměstnanci státních útulků pro zvířata - psi,kočky....


Dobrý den Pepo,

platovou třídu určuje náplň vykonávané práce. Záleží vždy tedy na náplni práce daného pracovníka a jeho pozici.
Citovat
0 #409 Pepa 2018-07-07 16:23
Do jaké třídy spadají zaměstnanci státních útulků pro zvířata - psi,kočky....
Citovat
0 #408 Pracomat.cz 2018-06-18 14:34
Cituji Katka:
Dobrý den,
pracuji jako tlumočnice českého znakového jazyka a moje náplň ....


Dobrý den Katko,

ano, "nedostatečné" vzdělání se řeší odečtením praxe. V 11. až 16. platové třídě, jsou to skutečně dva roky (při bakalářském vzdělání). Co se týče platností nařízení, tak to je definováno jasně 1.1.2018. Zkusil bych se s nadřízeným domluvit alespoň na formě nějakého jednorázového vyrovnání, třeba v rámci odměn. U mnoha institucí, je rozpočtová situace opravdu napnutá a zaměstnavatelé mají těžké uspojit všechny požadavky (tím neříkám, že to musí být nutně i případ toho vašeho).
Citovat
0 #407 Katka 2018-06-15 10:26
Dobrý den,
pracuji jako tlumočnice českého znakového jazyka a moje náplň práce odpovídá 11. platové třídě. Nemám ještě hotové magisterské studium, a tak mě zaměstnavatel zařadil do 10. třídy a argumentuje tím, že nemám odpovídající kvalifikaci.
Domnívám se, že by mě měl zařadit do 11. a snížit platový tarif o 2 roky (bc).
Je to tak?
Dále, zaměstnavatel nám upravil platový výměr až od 1. 6. 2018, ačkoliv nařízení vlády č. 341/2017 nabývá účinnosti od 1. 1. 2018. Má na to zaměstnával právo? Popřípadě může ušlý plat vyplatit zpětně? Argumentuje tím, že v lednu ještě neví výši přidělené dotace.
Citovat
+1 #406 Pracomat.cz 2018-06-14 17:00
Cituji Daniela:
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou ohledně zodpovězení dotazu. Pracuji jako kuchařka v MŠ, kde vařím samostatně ...


Dobrý den Danielo,

určení platové třídy je na základě náročnosti vykonávané práce. U pozice kuchaře jsou třídy 4 a 5 definovány takto:

4. platová třída
1. Výroba běžných druhů jídel.

5. platová třída
1. Výroba technologicky náročných teplých jídel, specialit studené kuchyně nebo samostatná výroba jídel v souladu se závaznými výživovými normami.

zdroj: mpsv.cz/.../Platna_zneni_katalogu__1_1_2018_.pdf

V případě, že se zařazením nesouhlasíte a zaměstnavatel vám ho nedokáže vyargumentovat, je tu ještě Státní úřad inspekce práce, kam se lze obrátit www.suip.cz/
Citovat
0 #405 Daniela 2018-06-13 16:53
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou ohledně zodpovězení dotazu. Pracuji jako kuchařka v MŠ, kde vařím samostatně pro 50 dětí, zároveň mám například na starosti sklad potravin a zásobování skladu, mám desítky let praxe na této pozici. Zajímalo by mne, jakou mám mít podle nového katalogu prací platovou třídu. Nyní jsem ve 4. platové třídě. Zároveň bych se chtěla zeptat, jestli je nový katalog prací pro zaměstnavatele závazný a je povinen mě zaměstnavatel zařadit do 5. platové třídy... Připravuji jídla samostatně, podle závazných výživových norem. Na koho bych se měla případně obrátit, pokud se zaměstnavatel nebude novým katalogem řídit?
Děkuji Vám za odezvu, DM
Citovat
0 #404 Pracomat.cz 2018-06-07 09:41
Cituji Petr:
Dobrý den.

Rád bych si ověřil správnost mzdového zatřídění platové třídy. Poprosím o Váš názor...


Dobrý den Petře,

po rychlém prolétnutí to vypadán na 12 tou třídu, kvůli veřejným zakázkám.
Citovat
0 #403 Petr 2018-06-07 08:53
Dobrý den.

Rád bych si ověřil správnost mzdového zatřídění platové třídy. Poprosím o Váš názor a Vaše zatřídění dle níže uvedených informací a pracovní náplně. Moc děkuji.

Pracovní zařazení: správa majetku příspěvkové organizace kraje ve zdravotnictví
Praxe: 20 let v oboru
Vzdělání vysokoškolské v oboru, autorizovaná osoba v oboru stavebnictví
Přidělená činnost:
Správa, údržba a opravy nemovitostí a majetku (včetně drobného) a jejich pořizování
-Správa revizí, kontrol a servisů nemovitostí 16 pracovišť v rámci celého kraje a přístrojové techniky ve správě příspěvkové organizace s působností celého kraje
- Realizace veřejných zakázek všech stupňů – malého rozsahu, podlimitní, nadlimitní
- Zadávání a kontrola projektových dokumentací a studií všech stupňů, koordinace a dohled při realizaci stavby za příspěvkovou organizaci
- Tvorba a realizace smluvních vztahů vyjma pracovně-právních
- Technická a smluvní agenda odpadového hospodářství
- Energetický manager příspěvkové organizace
Citovat
0 #402 Pracomat.cz 2018-06-04 16:25
Cituji pepa:
Dobrý den, do jaké platové tabulky 1-7 patří pracovník ČOI ....


Dobrý den Pepo,

Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy, proto bych očekával, že její zaměstnanci budou ve služebním poměru a patřit do této tabulky - pracomat.cz/.../375-platy-statnich-uredniku.html
Citovat
0 #401 pepa 2018-06-04 13:23
Dobrý den, do jaké platové tabulky 1-7 patří pracovník ČOI (inspektor), děkuji.
Citovat
0 #400 Pracomat.cz 2018-05-31 13:39
Cituji Týna:
Dobrý den.
Od 1.1,2018 byla upravena náplň práce v katalogu prací pro vychovatele ....


Dobrý den Týno,

chápu, že finanční situace mnoha instuticí je obtížná, ale pokud skutečně vykonáváte náplň deváté třídy, tak na ni máte mít nárok. A váš ředitel musí mít na tuto práci prostředky v rozpočtu. Zkuste být vytrvalá a dohodnout se s ním, myslím si, že pro obě strany je to rozumnější volba než se obrátit na instituci typu státního inspektorátu práce - www.suip.cz/
Citovat
0 #399 Týna 2018-05-30 19:30
Dobrý den.
Od 1.1,2018 byla upravena náplň práce v katalogu prací pro vychovatele školní dužiny v 9.platové třídě. Jsem zařazena v 8. platové třídě, ale náplň mé práce odpovídá náplni práce v 9.třídě - viz. Katalog prací. V družině pracuji již 33 let.Pan ředitel argumentuje tím, že nemá peníze.
Jak se domoci svých práv? Myslím si, že se stejným problém se potýká více vychovatelek školních družin.
Citovat
0 #398 Pracomat.cz 2018-05-29 08:12
Cituji Eliška:
Dobrý den, pracuji ve školce jako učitelka...


Dobrý den Eliško,

patříte do sedmé tabulky, tedy při této třídě a praxi je to 25 030 Kč.
Citovat
0 #397 Eliška 2018-05-27 19:18
Dobrý den, pracuji ve školce jako učitelka. Jsem zařazena do 9.platové třídy a mám praxi 2roky a 5měsíců. Jaký plat mám dostat? Moc děkuji za odpověď.
Citovat
0 #396 Pracomat.cz 2018-05-10 14:18
Cituji Ája:
Dobrý den,
pracuji v sociálních službách ...


Dobrý den Ájo,

platová třída by měla odpovídat nejnáročnější vykonávané činnosti podle katalogu prací - www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf . Nevím, jaká je náplň vaší práce podle pracovní smlouvy, zkuste si pro představu najít více informací v katalogu.
Citovat
0 #395 Ája 2018-05-10 10:44
Dobrý den,
pracuji v sociálních službách (příspěvková organizace) jako vedoucí NZDM a sociální pracovnice. Tuto funkci mám kumulovanou na úvazek 0,25 a 0,75. Zajímalo by mne, na jaké platovou třídu mám nárok.
Citovat
0 #394 Pracomat.cz 2018-05-10 07:51
Cituji Petra:
Dobré odpoledne, zajímalo by mne, do jaké třídy a stupně patřím...


Dobrý den Petro,

odpracované roky určují platový stupeň. Ten na první pohled odpovídá vaší praxi. Platovou třídu určuje náplň práce, s ní nemají odpracované roky nic společného.
Citovat
0 #393 Petra 2018-05-09 14:40
Dobré odpoledne, zajímalo by mne, do jaké třídy a stupně patřím, když mám odpracováno včetně mateřských 21 let a v práci mám třídu 3 a stupeň 11. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #392 Pracomat.cz 2018-05-09 11:02
Cituji Radka:
Dobry den,

z duvodu pece o osobu ...


Dobrý den Radko,

uznání praxe je v kompetenci vašeho zaměstnavatele. S ohledem na práci zdravotní sestry si myslím, že by vám mohl uznat její významnou část. Z mého laického pohledu se jedná o částečně podobnou činnost.
Citovat
0 #391 Radka 2018-05-08 16:59
Dobry den,

z duvodu pece o osobu blizkou jsem byla 18 let doma.Nyni si dodelavam vzdelani v oboru zdravotni sestra, zajimalo by mne zda ohledne platu se mi bude pocitat nulova praxe ci by se k moji peci o osobu blizkou s DMO mohla aspon castecne zapocitat do praxe.

Moc dekuji
Citovat
0 #390 Pracomat.cz 2018-04-26 13:49
Cituji Julia:
Dobrý den mám malý dotaz a to z důvodu, že jsem moc nepochopila ty tabulky. Mám od roku 2019 nastoupit do zdrav. zařízení Ministerstva vnitra jako uklízečka na plný uvázek. ...


Dobrý den Julie,

bude se jednat o pravní tabulku. Platovou třídu neurčuje vzdělání ale náplň vykonávané práce. Ta bude u profese uklízečky pravděpodobně ve stupni jedna nebo dva. Pokud máte praxi relevatní k této profesi, tak ji zaměstnavatel uzná zpravidla celou. Co se týče dorovnání do minimální mzdy, tak o to se většinou stará osobní ohodnocení. Takže velice pravděpodobně budete mít plat na úrovni minimální mzdy.
Citovat
0 #389 Julia 2018-04-25 20:50
Dobrý den mám malý dotaz a to z důvodu, že jsem moc nepochopila ty tabulky. Mám od roku 2019 nastoupit do zdrav. zařízení Ministerstva vnitra jako uklízečka na plný uvázek. Náplň práce úklid kanceláří, chodeb a ordinací, ale v současné chvíli mi nebylo sděleno kolik by měl být můj plat, prý to mi řeknou až ke konci tohoto roku.

Můžete mi říci pro orientaci do jaké tabulky bych měla spadat. Jsem uklízečka se 14 letou praxí a vysokou školou, bohužel z důvodu, že jsem cizinka tak mi není v Čechách uznáno vzdělání. Navíc ty uveřejněné tabulky jsou docela dost pod minimální mzdou a myslím si, že ministerstvo nemůže vyplácet méně než je min. mzda. Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #388 Pracomat.cz 2018-04-22 19:37
Cituji Petra:
Pracuji ve zdravotnictví zřizovatel je kraj.Jako nutriční terapeut jsem zařazená do třídy.10. ...


Dobrý den Petro,

v takovém případě bude nejsnažší zeptat se svého zaměstnavatele co ho vedlo k úpravě platových stupňů.
Citovat
0 #387 Petra 2018-04-19 10:52
Pracuji ve zdravotnictví zřizovatel je kraj.Jako nutriční terapeut jsem zařazená do třídy.10. Ale jsem stále v prvním stupni do jednoho roku.Zaměstnavatel si udělal pouze své stupně. 1 stupeň do 10 let,2. stupeň do 20 let, 3. stupeň do 30 let. Takže nemůžu postupovat podle klasické tabulky stupňu.Takže i když budu mít praxi 7 let furt budu v prvním stupni.
Citovat
0 #386 Pracomat.cz 2018-04-11 12:16
Cituji Petra:
Dobrý den, mohu se zeptat, ...


Dobrý den Petro,

viz NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb. §4 5) : V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské
dovolené ...

Takže ano, maximálně v délce šesti let.
Citovat
0 #385 Petra 2018-04-11 10:16
Dobrý den, mohu se zeptat, pokud bych začala pracovat v nemocnici jako administrativní pracovník, započítává se do odpracovaných let mateřská a rodičovská dovolená? Nebo tedy pouze mateřská dovolená? Již tento dotaz jednou padl, také byla novela zákona, tak nevím, jaký je aktuální stav.Velice děkuji.
Citovat
0 #384 Pracomat.cz 2018-04-10 10:34
Cituji Helena Jenková:
Dobrý den, pracujeme na stavebním úřadě na obci s pověřeným úřadem a vloni jsme písemně žádaly o zařazení do 10. platové třídy, neboť vykonáváme...


Dobrý den Heleno,

osobní ohodnocení by mělo být odebráno či sníženo, ze stejného důvodu z jakého bylo získáno. Tj. za vynikajicí pracovní výsledky či intenzitu práce. Rozhodně by neměl být odebrán bez udání důvodu. Co se týče rozdílu mezi výkonem stavebního úřadu a dílčí agendou, tak pouze odhaduji. A to že dílčí agendou se myslí výkon jen části náplně práce stavebního úřadu.
Citovat
+1 #383 Helena Jenková 2018-04-10 08:08
Dobrý den, pracujeme na stavebním úřadě na obci s pověřeným úřadem a vloni jsme písemně žádaly o zařazení do 10. platové třídy, neboť vykonáváme celý stavební úřad ne pouze "výkon agendy". Naší žádosti nebylo vyhověno z důvodu, že nesplňujeme vzdělání s odůvodněním, že nesplňujeme podmínky pro udělení výjimky ze vzdělání. Obě máme s kolegyní praxi přes 25 let. Kolegyně byla přes 2 roky pověřená vedením stavebního úřadu a je jí přes 50 let.(výjimky tedy není třeba) Já zde pracuji též přes 25 let. Řeším kompletně celý stavební úřad včetně odvolacích kauz. Tajemník vyřešil naše žádosti navýšením osobního ohodnocení, ale při listopadovém přidávání nám osobní ohodnocení bez odůvodnění snížil o Kč 200,--. Nyní jsme dostaly nové pracovní náplně, kde máme výkon agendy stavebního úřadu za 9. tř.. V náplni jsou vyjmenovaná všechna řízení dle stavebního zákona (územní stavební odstranění stavby, kontrolní prohlídky, atd., dále řešení přestupků, poskytování informací atd.. Dotazy tedy zní mohlo dojít ke snížení osobního ohodnocení bez odůvodnění a jaký rozdíl je mezi výkonem stavebního úřadu a výkonem dílčí agendy??? Moc Vám děkujeme za odpověď.
Citovat
0 #382 Pracomat.cz 2018-04-09 06:51
Cituji Monika Komárková:
Dobrý den, pracuji jako referent rozpočtu na městské úřadu...


Dobrý den Moniko,

požádat o zvýšení platu určitě můžete, minimální v rámci osobního ohodnocení je prostor vždy. Další možností je náročnější pracovní agendy, která je zařazena do vyšší pracovní třídy. Nevím zda je to u konkrétně na vašem pracovišti a pracovním místě možné, pro inspiraci zkuste nahlednout do katalogu prací - www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf
Citovat
-1 #381 Monika Komárková 2018-04-05 10:57
Dobrý den, pracuji jako referent rozpočtu na městské úřadu. V mé náplni práce je správa rozpočtové kapitoly, tzn. sestavování rozpočtu, rozpočtové změny , platba faktur, vytavování objednávek, vyúčtování voleb za úřad apod. Kromě tohoto jsem jediným správcem sociálního fondu zaměstnanců, tzn. vyřizování žádostí o čerpání tohoto, psaní objednávek a zajišťuji proplacení faktur a vůbec celková správa jednotlivých zaměstnanců. Ve firmě pracuji od roku 2003, na stávající funkci od roku 2006,mám středoškolské vzdělání, jsem zařazena do 9 platové třídy, 10 stupně, skupina 2, s tarifem 24.240,- Myslíte, že mohu zažádat o zvýšení . Děkuji M.K.
Citovat
0 #380 Pracomat.cz 2018-04-02 14:50
Cituji Lucie:
Dobrý den, pracuji na pozici pracovníka v sociálních službách ve státním zařízení. Od roku 2012/prosinec. Mám vzdělání s maturitou ...


Dobrý den Lucie,

platová třída záleží na druhu (náročnosti) vykonávané práce. Měla byste tedy mít takovou třídu do jaké patří vámi vykonávaná práce. V praxi je často pro každé oddělení několik pozic s popisem práce pro každou třídu a i když skutečně vykonáváte náročnější práci, oficiálně jste v nižší třídě. Pokud děláte stejnou práci jako kolegové ve vyšší třídě, tak doporučuji být vytrvalá a lepší třídu si "vyhádat".
Citovat
-1 #379 Lucie 2018-04-02 13:18
Dobrý den, pracuji na pozici pracovníka v sociálních službách ve státním zařízení. Od roku 2012/prosinec. Mám vzdělání s maturitou a jsem stále, nejen já, ale většina v 5.platové třídě, zaměstnavatel nám tvrdí, že se u nás 6.platová třída musí ,,zdědit,, po někom , kdo odejde...
Citovat
0 #378 Pracomat.cz 2018-03-28 14:35
Cituji Hana:
Dobrý den, kolik bych brala na pozici sanitářka v lékárně ve státní nemocnici ...


Dobrý den Hano,

to záleží na tom kolik vám uznají praxe a jakou budete mít platovou třídu. Patřit budete do čtvrté platové tabulky a platové třídy pro sanitáře naleznete na straně 259 tohoto dokumentu - www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf .
Citovat
0 #377 Hana 2018-03-28 11:31
Dobrý den, kolik bych brala na pozici sanitářka v lékárně ve státní nemocnici, cca 10 let praxe ve zdravotnictví jako sanitářka, dále pak vesměs prodej, obchod, administrativa. Celkově mám asi 36 let praxe. Chystám se na pohovor, tak bych byla ráda v obraze. Co nemocnice, to jiné tabulky..Děkuji.
Citovat
0 #376 Pracomat.cz 2018-03-20 13:47
Cituji Eva:
Dobrý den,
podle které tabulky by byl placený vysokoškolský pracovník v laboratoři v nemocnici.
Děkuji


Dobrý den Evo,

předpokládám, že se nejedná o zdravotnického pracovníka (pokud ano, tak by se jednalo o tabulču číslo 4) a proto bych ho zařadil to tabulky číslo 2.
Citovat
0 #375 Pracomat.cz 2018-03-20 13:38
Cituji honza:
dobrý den, kolegyně pracuje na MmB jako pokladní má maturitu, praxi a je zařazená v pl. třídě 6, je to možné ???? Děkuji Honza


Dobrý den Honzo,

možné to je. Platová třída nezávisí přímo na vzdělání, ale na náročnosti vykonávané práce. Pokud tedy vykonává práci zařazenou do této platové třídy, pak je to správně. Pro představu lze využít katalogu prací - www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf
Citovat
0 #374 honza 2018-03-19 20:06
dobrý den, kolegyně pracuje na MmB jako pokladní má maturitu, praxi a je zařazená v pl. třídě 6, je to možné ???? Děkuji Honza
Citovat
0 #373 Eva 2018-03-19 19:33
Dobrý den,
podle které tabulky by byl placený vysokoškolský pracovník v laboratoři v nemocnici.
Děkuji
Citovat
0 #372 Pracomat.cz 2018-03-17 13:32
Cituji Petr:
Dobrý den,
zajímalo by mne, do jaké platové tabulky by měl patřit psycholog...


Dobrý den Petře,

podle mého názoru do tabulky číslo 5.
Citovat
0 #371 Petr 2018-03-17 10:27
Dobrý den,
zajímalo by mne, do jaké platové tabulky by měl patřit psycholog, který pracuje v Manželské a rodinné poradně, která je součástí zařízení, které poskytuje sociální služby (a je příspěvkovou organizací kraje).
Díky za odpověď
Citovat
-1 #370 Pracomat.cz 2018-03-13 17:20
Cituji Dana Doležalová:
Dobrý den, mám k Vám dotaz. Jsem zaměstnána na Městském úřadě jako sociální pracovník OSPOD. Jedná se mi o to, zda mám být dle katalogu prací zařazena do pozice 2.08.02 sociální pracovník nebo dle 2.10.19 (nově 2.10.13) referent sociální věcí? Pracovní smlouva je sepsána na pozici samostatného odborného pracovníka.
Děkuji za odpověď Doležalová


Dobrý den Dano,

to záleží na tom, která z těchto dvou pozic reálně odráží náplň práce ve vaší pracovní smlouvě a vykonávané činnosti.
Citovat
-1 #369 Dana Doležalová 2018-03-12 23:35
Dobrý den, mám k Vám dotaz. Jsem zaměstnána na Městském úřadě jako sociální pracovník OSPOD. Jedná se mi o to, zda mám být dle katalogu prací zařazena do pozice 2.08.02 sociální pracovník nebo dle 2.10.19 (nově 2.10.13) referent sociální věcí? Pracovní smlouva je sepsána na pozici samostatného odborného pracovníka.
Děkuji za odpověď Doležalová
Citovat
0 #368 Jarda 2018-02-19 23:37
Cituji Pracomat.cz:
Dobrý den Lucie,

mrkněte do katalogu prací - www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf . Pro získání 10té třídy, stačí aby jste vykonávala alespoň jednu z činností, které jsou u ní uvedeny.

Děkuji za odpověď
Citovat
0 #367 Pracomat.cz 2018-02-19 16:17
Dobrý den Lucie,

mrkněte do katalogu prací - www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf . Pro získání 10té třídy, stačí aby jste vykonávala alespoň jednu z činností, které jsou u ní uvedeny.
Citovat
0 #366 Pracomat.cz 2018-02-19 16:10
Dobrý den Michaelo,

předpokládám, že psycholog nepatří mezi pedagogické pracovníky a proto bych ho očekával v první tabulce.
Citovat
0 #365 Michaela 2018-02-19 13:28
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, ze které tabulky mám čerpat, zítra jdu na pohovor, tak ať jsem připravená. Jedná se o pozici psycholog na gymnáziu, mám dokončenou jednooborovou psychologii, titul Mgr. a dva roky praxe v daném oboru. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #364 Lucie 2018-02-19 10:00
Dobrý den, prosím o informaci, v jaké platové třídě má být zařazena účetní menší příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je obec,účetní vykonává
práce pokladní, mzdové účetní, fakturantky atd. především účetní,sestavuje účetní závěrku a odesílá Výkazy na kraj? Jsem zařazena v 9. platové třídě a myslím si, že bych měla nárok i na 10. platovou třídu i když pracuji jen v měnší PO – 1. stupeň ZŠ.
Je podmínkou dle nového katalogu prací od 1.1.2018, v 10.platové třídě bod č.2 – hodnota aktiv? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Lucie
Citovat
0 #363 Pracomat.cz 2018-02-13 10:45
Dobrý den Elen,

to záleží na konkrétně vykonávaných pracovních činnostech, zkuste se podívat do katalogu prací - www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf
Citovat
0 #362 Elen 2018-02-12 17:43
Dobrý den,v jaké třídě má být zařazena zaměstnankyně která pracuje jako ekonom,personalista a mzdová účetní v jedné funkci. je zařazena do 10.třídy s odečtením 3 roků praxe, Děkuji
Citovat
+1 #361 Jarda 2018-02-10 16:22
Je to tak. Dekuji.
Citovat
0 #360 Pracomat.cz 2018-01-31 11:25
Dobrý den Lucie,

v tom jakou budete mít platovou třídu nezávisí ani tak na vašem vzdělání (to je sekundární faktor), ale na náročnosti vykonávané pracovní činnosti. Pro jakou pracovní pozici vás tedy tyto informace zajímají - učitelka na ZŠ?
Citovat
0 #359 Lucie 2018-01-31 10:49
Dobrý den,
zajímá mě platová třída a stupeň - vystudovala jsem VŠ zakončenou diplomem - titul magistr, pedagogická FA, učitelství pro ŽŠ, aprobace anglický a ruský jazyk pro ZŠ, po škole pracuji v jiném oboru druhým rokem - logistika, kam se prosím budu řadit? praxi jako učitelka jsem měla jen na VŠ. děkuji
Citovat
0 #358 Veronika 2018-01-28 08:07
Jen pro upřesnění.Logoped ve zdravotnictví před atestací tabulka č.1,třída 12.Klinický logopedi po atestaci tabulka č.4,třída13.
Citovat
-1 #357 Pracomat.cz 2018-01-25 16:35
Dobrý den Radko,

podle mého se jedná o první platovou tabulku.
Citovat
0 #356 Pracomat.cz 2018-01-25 16:32
Dobrý den Věro,

bohužel je toto praxe některých zaměstnavatelů. Zaměnstavatel má možnost u pracovníků v první až šesté pracovní třídě rozhodnout o jejich celkovém platovém tarifu (tj. vlastně stanovení uznatelné praxe). Viz §6 tohoto dokumentu www.mpsv.cz/files/clanky/3273/NV_plat.pdf
Citovat
0 #355 Věra 2018-01-24 13:43
Je možné, když pracuji jako pracovník v soc. službách v příspěvkové organizaci aby mi snížili plat o 580Kč pouze z důvodu, že do 31.12.2017 jsem byla v 3 platové tř. a 12 stupni, kde praxi nezapočítávali, ale od ledna 2018 došlo ke zrušení 3 tar. tř. a byla jsem zařazena do třídy 4, ale 9 stupně s tím, že najednou neplňuji praxi. To co nám stát přidal,m tak nyní zaměstnavatel dle mého nesmyslně bere.
Citovat
0 #354 Radka 2018-01-24 09:47
Dobry den, jaka platova tabulka je pro pracovniky v Narodni Galerii v Praze? Dekuji pekne predem za odpoved.
Citovat
0 #353 Pracomat.cz 2018-01-22 19:04
Dobrý den Milado,

máte pravdu. Překlep je opraven a díky za upozornění.
Citovat
0 #352 Milada 2018-01-22 16:41
Dobrý den, v článku Platy státních zaměstnanců pro rok 2018 uvádíte, že níže uvedené tabulky jsou platné od 1.11.2018. Není to překlep? Nemělo by tam být od 1.11.2017? My podle těchto tabulek odměňujeme už právě od 1.11.2017.
Citovat
0 #351 Pracomat.cz 2018-01-17 17:08
Dobrý den Lucie

12 nebo 13 podle druhu vykonávané práce.

12. platová třída
1. Provádění činnosti v oboru klinické logopedie vykonávané po zařazení do specializačního vzdělávání pod odborným dohledem, například logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, podíl na léčbě a rehabilitaci jednodušších vad a poruch řeči, sluchu a hlasu dětí a dospělých.

13. platová třída
1. Provádění specializovaných logopedických činností, například logopedické diagnostiky a
diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, provádění léčby a rehabilitace všech vad a poruch řeči, sluchu a hlasu, dětí a dospělých včetně osob obtížně vyšetřitelných a osob s poruchami centrálního nervového systému, provádění logopedické prevence, výchovy a poradenství, provádění konsiliární a posudkové činnosti, školení zdravotnických pracovníků v oblasti komunikativních dovedností u pacientů při poškození centrálního nervového systému.

2. Metodické usměrňování v rámci oboru. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.
Citovat
0 #350 Lucie 2018-01-17 09:52
A která třída?...mám Mgr. titul. Děkuji.
Citovat
0 #349 Klaudia 2018-01-16 11:48
Děkují za odpověd'
Citovat
0 #348 Pracomat.cz 2018-01-14 20:15
Dobrý den Lucie,

čtvrtá platová tabulka, tzn. nelékařští zdravotní pracovníci.
Citovat
0 #347 Lucie 2018-01-14 18:01
Dobrý den, chci se zeptat, kam se řadí logoped ve zdravotnictví. Děkuji.
Citovat
0 #346 Pracomat.cz 2018-01-12 11:23
Dobrý den Klaudie,

zkušební doba se do praxe započítává, pokud máte tři měsíce uznané praxe, tak po devíti měsících od nástupu do zaměstnání budete mít nárok na postup do vyššího platového stupně.
Citovat
0 #345 Klaudia 2018-01-12 10:19
Dobrý den,
Chtěla jsem se zeptat, jestli zkušební pracovní doba se počíta do 1 roku praxi, aby pak po roku od začátku práce (včetně s 3 měsici praxi) postoupit do dalšícho platovécho stupňe?
Prosím o odpověd', pozdravy, Klaudia
Citovat
0 #344 Pracomat.cz 2018-01-12 10:12
Dobrý den Marto,

jedná se o čtvrtou platovou tabulku.
Citovat
0 #343 MARTA 2018-01-10 08:31
Dobry den
do ktere tabulky se řadi farmaceuticky asistent pracujici v nemocnični lekarně s praxi 32 let ?


Děkuji
Citovat
0 #342 Pracomat.cz 2017-12-29 09:43
Dobrý den Zdeňko,

náplň práce, kterou má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, je podle ustanovení § 34 zákoníku práce ) povinnou součástí pracovní smlouvy. § 40 ZP říká, že obsah pracovního poměru lze měnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na jeho změně. A to písemně. Pokud vás zaměstnavatel vede k vykonávání práce, která není definovaná v pracovní smlouvě, pak nejspíše nepostupuje v souladu se zákonem.
Citovat
0 #341 Pracomat.cz 2017-12-29 09:38
Dobrý den Zdeňko,

z toho co se mi podařilo dohledat by se mělo jednat o nelékařského zdravotního pracovníka a tedy tabulku číslo 4. Co se týče platové třídy po atestaci tak se podívejte do katalogu prací www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf , odpovídající profesí by zde mohl být zdravotní laborant (strana 265-266) a zde se podívejte na druhy vykonávané práce u jednotlivých platových tříd. Za pozici vedoucího pracovníka bude navíc ke svému platovému tarifu dostávat příplatek za vedení.
Citovat
0 #340 Zdeňka CYRUSOVA 2017-12-29 01:24
Dobry den,
ještě bych se ráda informovala o tom jak mám postupovat, když mi krom klinické embryologie spadla do klína ještě práce androlozky, která je nyní na MD. Pracovní smlouvu mám jen na embryologa, žádný dodatek jsem nepodepisovala a k navýšení mzdy také nedošlo..
Děkuji
Citovat
0 #339 Zdeňka CYRUSOVA 2017-12-29 01:10
Dobrý den,
Ráda bych věděla do jaké platové tabulky se mám zařadit jako klinicky embryolog? Mám VŠ vzdělání prirodovedneho zamereni s titulem Mgr. Praxe v oboru klinicke embryologie 1 rok. A jak se změní moje platové ohodnoceni po absolvování AKK a později i atestace? A Jak s pribranim zodpovědnosti, což obnáší pozice vedoucího laboratoře? Děkuji
Citovat
0 #338 Pracomat.cz 2017-12-28 10:21
Dobrý den Veroniko,

podle Zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání (www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96) § 23 odstavec 3 -

Specializovaná způsobilost logopeda ve zdravotnictví se získává absolvováním specializačního vzdělávání v trvání 3 let ukončeným atestační zkouškou. Označení odbornosti logopeda ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí je klinický logoped.

Do složení atestace tedy nejste zdravotnickým pracovníkem a patříte do tabulky číslo 1.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na ahoj@pracomat.cz.