Platy ve veřejné správě jsou určovány na základě platových tabulek pro státní zaměstnance. V platové tabulce lze na základě platové třídy a platové stupně zjistit na jaký základní plat by jste měli jako státní zaměstnanec nárok.

Níže naleznete platové tabulky platné od 1.11.2017 pro zaměstnance státu, kteří nejsou ve služebním poměru, ale v běžném zaměstnaneckém poměru. V dalších článcích se věnujeme:

Od 1.7.2017 došlo ke změně podle Nařízení vlády 168/2017 Sb.., kterým se zrušili původní platové tabulky číslo 1,2 a 5. Současně došlo k přečíslování ostatních platových tabulek a proto některé z komentářů, kde se řeší zařazení profese do konkrétní platové tabulky nemusí od 1.7.2017 platit.

Od 1.11.2017 došlo k dalšímu, plošnému navýšení, které činí 10%. U některých povolání bude toto navýšení ještě výraznější, protože dojde k jejich přesunu do jiných tabulek, než ve kterých byly původně. Tyto nové tabulky naleznete níže v článku. Jako zdroj nám posloužil tento materiál vlády. Došlo k navýšení o jednu platovou tabulku (nyní číslo 2) a ostatní tabulky byly přečíslovány.

Zařazení do platové třídy

Každé povolání jako je policista, hasič, pracovník ministerstva nebo tajemník na krajském úřadě má doporučenou platovou třídu, do které patří. Platová třída se může být pro stejné povolání různá a je závislá na pracovní náplni konkrétní pozice sjednané v pracovní smlouvě. Například zdravotní sestra může za standardních podmínek spadat do platové třídy 9, ale pokud vykonává "vysoce specializované ošetřovatelské úkony" může mít platovou třídu 12.

Požadované vzdělání pro platovou třídu

Systém je nastaven, že vyšší vzdělání neznamená automaticky vyšší platební třídu, ale pro lepší platební třídu musíte splňovat požadované vzdělání. Může být tedy uklízečka v platové třídě 3 s diplomem z vysoké školy. Ale neměli bychom se setkat z expertním pracovníkem v platové třídě 14 se základním vzděláním.

Platový stupeň

Říká jakou máte započitatelnou praxi pro danou pracovní pozici. S výpočtem její délky je to složitější a závislé na vašem zaměstnavateli. Například praxe v jiném oboru se někde nezapočítává vůbec, jinde pouze ze 2/3 a někde dokonce celá. Každopádně pokud zaměstnavatele přesvědčíte, že vaše dosavadní praxe je relevantní k výkonu dané pozice, obvykle ji započte celou, stejně jako případný výkon základní vojenské nebo civilní služby a mateřskou dovolenou.

Tabulkové platy od 1.1.2019

(dle návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády)

Ve všech případech se jedná o hrubou mzdu.

Platová tabulka číslo 1 (od 1.1.2019)

Sem patří všichni pracovníci ve veřejném sektoru, kteří nepatří do některé z následujících tabulek. Například kuchaři, uklízeči, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízeních.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 9 200 9 990 10 830 11 720 12 710 13 800 14 960 16 230 17 600 19 110 20 720 22 470 24 350 26 420 28 700 31 120
2 do 2 let 9 530  10 350 11 230 12 170 13 190 14 310 15 530 16 830 18 290  19 820 21 520 23 330  25 280 27 430 29 780 32 280
3 do 4 let 9 910  10 750 11 650 12 640 13 710 14 840 16 110 17 490 18 970 20 580 22 330 24 210 26 250 28 460 30 920 33 500
4 do 6 let 10 270  11 150 12 110 13 120 14 230 15 420 16 720 18 130 19 690 21 350 23 170 25 120 27 230 29 540 32 080 34 760
5 do 9 let  10 660 11 580 12 550 13 590 14 770 15 990 17 350 18 830 20 430 22 180 24 020 26 040 28 260 30 650 33 270 36 080
6 do 12 let 11 080 12 000 13 040 14 140 15 320 16 620 18 010 19 550 21 200 23 030 24 950 27 050 29 320 31 820 34 540 37 450
7 do 15 let 11 490 12 480 13 540 14 660 15 910 17 240 18 680 20 270 22 010 23 880 25 900 28 060 30 430 33 010 35 840 38 840
8 do 19 let 11 930  12 960 14 030 15 210 16 500 17 880 19 400 21 030 22 830 24 770 26 860 29 130 31 590 34 270 37 190 40 300
9 do 23 let  12 390 13 440 14 580 15 810 17 150 18 560 20 140 21 820 23 700 25 730 27 890 30 210 32 760 35 550 38 600 41 840
10 do 27 let 12 850 13 950 15 110 16 380 17 780 19 260 20 910 22 660 24 600 26 690 28 940 31 360 34 010 36 890 40 030 43 400
11  do 32 let   13 340 14 480 15 690 17 000 18 460 19 990 21 710 23 510 25 510 27 690 30 030 32 550 35 280 38 290 41 550 45 040
12 nad 32 let  13 840 15 050 16 320 17 640 19 160 20 720 22 550 24 400 26 500 28 750 31 170 33 780 36 620 39 720 43 130 46 740

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Platová tabulka číslo 2 (od 1.1.2019)

Sem patří zaměstnanci, kteří jsou

  1. uvedeni v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
  2. úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
  3. zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
  4. zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
  5. zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,
Stupěň  Praxe  Platové třídy 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 9 530 10 350 11 210 12 150 13 160 14 270 15 480 16 800 18 230 19 760 21 480 23 270 25 230 27 380 29 710 32 250
2 do 2 let 9 870 10 730 11 630 12 620 13 700 14 830 16 060 17 450 18 900 20 510 22 280 24 130 26 190 28 400 30 830 33 460
3 do 4 let 10 240 11 150 12 070 13 090 14 200 15 390 16 680 18 110 19 630 21 300 23 160 25 060 27 180 29 490 32 000 34 710
4 do 6 let 10 620 11 550 12 540 13 580 14 750 15 980 17 310 18 800 20 370 22 110 24 010 25 980 28 190 30 590 33 210 36 020
5 do 9 let 11 050 12 000 13 010 14 100 15 300 16 580 17 970 19 510 21 140 22 940 24 910 26 980 29 260 31 740 34 460 37 370
6 do 12 let 11 480 12 450 13 490 14 620 15 880 17 190 18 650 20 270 21 930 23 790 25 860 28 000 30 360 32 920 35 750 38 770
7 do 15 let 11 900 12 940 14 010 15 190 16 470 17 850 19 340 21 020 22 790 24 700 26 840 29 060 31 500 34 180 37 100 40 230
8 do 19 let 12 350 13 420 14 550 15 750 17 100 18 520 20 060 21 810 23 640 25 620 27 840 30 170 32 690 35 460 38 520 41 750
9 do 23 let 12 810 13 920 15 100 16 350 17 750 19 220 20 830 22 630 24 520 26 600 28 880 31 290 33 920 36 820 39 970 43 320
10 do 27 let 13 330 14 470 15 670 16 970 18 430 19 950 21 590 23 500 25 460 27 590 29 970 32 480 35 210 38 200 41 490 44 930
11  do 32 let  13 810 14 990 16 270 17 610 19 140 20 710 22 440 24 410 26 420 28 650 31 110 33 700 36 530 39 650 43 040 46 660
12 nad 32 let 14 350 15 570 16 890 18 270 19 870 21 490 23 280 25 330 27 420 29 740 32 290 34 970 37 920 41 140 44 650 48 420

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Platová tabulka číslo 3 (od 1.1.2019)

Do této tabulky náleží zaměstnanci, který jsou

  1. zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách,
  2. pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb
Stupěň  Praxe  Platové třídy 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1 do 1 roku 11 920 12 930 14 010 15 210 16 470 17 860 19 390 21 040 22 800 24 790 26 840 29 100 31 590 34 280
2 do 2 let 12 400 13 410 14 560 15 810 17 100 18 550 20 120 21 830 23 650 25 710 27 850 30 220 32 770 35 580
3 do 4 let 12 870 13 930 15 100 16 400 17 750 19 240 20 900 22 660 24 570 26 710 28 930 31 370 34 020 36 930
4 do 6 let 13 340 14 470 15 660 17 020 18 430 19 980 21 690 23 510 25 500 27 700 29 990 32 530 35 290 38 310
5 do 9 let 13 840 15 020 16 270 17 650 19 130 20 750 22 520 24 400 26 470 28 750 31 130 33 760 36 630 39 760
6 do 12 let 14 350 15 580 16 870 18 330 19 840 21 520 23 370 25 300 27 450 29 840 32 310 35 030 37 990 41 250
7 do 15 let 14 930 16 170 17 530 19 010 20 590 22 310 24 270 26 280 28 490 30 950 33 530 36 350 39 470 42 800
8 do 19 let 15 490 16 780 18 170 19 750 21 360 23 150 25 180 27 280 29 570 32 140 34 790 37 730 40 920 44 440
9 do 23 let 16 050 17 410 18 870 20 480 22 190 24 040 26 110 28 290 30 680 33 340 36 110 39 130 42 470 46 120
10 do 27 let 16 690 18 090 19 590 21 280 23 020 24 930 27 120 29 370 31 850 34 600 37 480 40 630 44 090 47 860
11  do 32 let  17 300 18 760 20 320 22 090 23 890 25 890 28 160 30 490 33 060 35 870 38 890 42 140 45 760 49 650
12 nad 32 let 17 960 19 490 21 070 22 920 24 800 26 860 29 230 31 630 34 320 37 250 40 350 43 750 47 480 51 510

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Platová tabulka číslo 4 (od 1.1.2019)

Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 31 920 33 980 38 400 41 010 43 560 46 340
2 do 2 let 32 830 34 990 39 500 42 130 44 800 47 680
3 do 4 let 33 850 36 060 40 640 43 310 46 090 49 070
4 do 6 let 34 830 37 120 41 810 44 530 47 400 50 520
5 do 9 let 35 870 38 260 43 040 45 800 48 790 51 990
6 do 12 let 36 960 39 430 44 310 47 100 50 210 53 520
7 do 15 let 38 110 40 660 45 630 48 510 51 690 55 140
8 do 19 let 39 270 41 940 47 000 49 900 53 250 56 820
9 do 23 let 40 460 43 240 48 410 51 380 54 850 58 530
10 do 27 let 41 730 44 600 49 900 52 910 56 500 60 320
11  do 32 let  43 030 46 030 51 440 54 500 58 220 62 190
12 nad 32 let 44 400 47 490 53 020 56 150 59 990 64 130

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Platová tabulka číslo 5 (od 1.1.2019)

Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1 do 2 let 13 550 14 700 15 900 17 230 21 840 27 300 27 530 28 020 28 630 29 320 30 410
2 do 6 let 14 050 15 230 16 560 17 930 22 470 27 540 27 780 28 510 29 230 30 210 31 840
3 do 12 let 14 930 16 240 17 620 19 190 23 060 27 860 28 210 28 880 30 400 31 480 33 550
4 do 19 let 15 970 17 340 18 840 20 390 24 120 28 440 29 080 29 960 31 670 33 790 36 340
5 do 27 let 16 980 18 470 20 060 21 820 25 190 29 320 30 000 31 220 33 640 36 380 39 920
6 do 32 let 18 430 20 040 21 720 23 600 26 980 30 820 31 660 32 950 36 460 39 380 43 150
7 nad 32 let 18 950 20 570 22 320 24 260 27 750 31 520 32 340 33 840 37 330 40 370 44 180

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2019

Tabulkové platy pro rok 2018

 Ve všech případech se jedná o hrubou mzdu.

Platová tabulka číslo 1

Sem patří všichni zaměstnanci, pokud nejsou uvedeni v některé z dalších platových tabulek. Například kuchaři, uklízeči, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízeních.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 8 760 9 510 10 310 11 160 12 100 13 140 14 240 15 450 16 760 18 200 19 730 21 400 23 190 25 160 27 330 29 630
2 do 2 let 9 070 9 850 10 690 11 590 12 560 13 620 14 790 16 020 17 410 18 870 20 490 22 210 24 070 26 120 28 360 30 740
3 do 4 let 9 430 10 230 11 090 12 030 13 050 14 130 15 340 16 650 18 060 19 600 21 260 23 050 25 000 27 100 29 440 31 900
4 do 6 let 9 780 10 610 11 530 12 490 13 550 14 68 15 920 17 260 18 750 20 330 22 060 23 920 25 930 28 130 30 550 33 100
5 do 9 let 10 150 11 020 11 950 12 940 14 060 15 220 16 520 17 930 19 450 21 120 22 870 24 800 26 910 29 190 31 680 34 360
6 do 12 let 10 550 11 420 12 410 13 460 14 590 15 820 17 150 18 610 20 190 21 930 23 760 25 760 27 920 30 300 32 890 35 660
7 do 15 let 10 940 11 880 12 890 13 960 15 150 16 140 17 790 19 300 20 960 22 740 24 660 26 720 28 980 31 430 34 130 36 990
8 do 19 let 11 360 12 340 13 360 14 480 15 710 17 020 18 470 20 020 21 740 23 590 25 580 27 740 30 080 32 630 35 410 38 380
9 do 23 let 11 800 12 800 13 880 15 050 16 330 17 670 19 180 20 780 22 570 24 500 26 560 28 770 31 200 33 850 36 760 39 840
10 do 27 let 12 230 13 280 14 390  15 600  16 930  18 340  19 910  21 580  23 420 25 410 27 560  29 860  32 390 35 130  38 120  41 330 
11  do 32 let  12 700 13 790  14 940  16 190  17 580 19 030  20 670  22 390  24 290  26 370  28 600  31 000  33 600  36 460  39 570  42 890 
12 nad 32 let 13 180 14 330  15 540  16 800 18 240  19 730  21 470  23 320  25 230  27 380 29 680  32 170  34 870  37 820  41 070  44 510 

Zpět na seznam platových tabulek

Platová tabulka číslo 2 

Do ní patří pracovníci u veřejného poskytovatele zdravotních služeb, kteří nejsou lékařskými pracovníky. Najdete zde tedy kuchaře, účetní, vrátné, uklízečky atd.. ve státních nemocnicích.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 7 960  8 640 9 370 10 140 11 000 11 940 12 940 14 040 15 230 16 540 17 930 19 450 21 080 22 870 24 840 26 930
2 do 2 let 8 240 8 950 9 710 10 530 11 410 12 380 13 440 14 560 15 820 17 150 18 620 20 190 21 880 23 740 25 780 27 940
3 do 4 let 8 570 9 300 10 080 10 930 11 860 12 840 13 940 15 130 16 410 17 810 19 320 20 950 22 720 24 630 26 760 29 000
4 do 6 let 8 890 9 640 10 480 11 350 12 310 13 340 14 470 15 690 17 040 18 480 20 050 21 740 23 570 25 570 27 770 30 090
5 do 9 let 9 220  10 010  10 860  11 760  12 780 13 830  15 010  16 300 17 680  19 200  20 790 22 540 24 460  26 530 28 800  31 230 
6 do 12 let 9 590 10 380 11 280 12 230 13 260 14 380 15 590 16 910 18 350 19 930 21 600 23 410 25 380 27 540 29 900 32 410
7 do 15 let 9 940 10 800 11 710 12 690 13 770 14 910 16 170 17 540 19 050 20 670 22 410 24 290 26 340 28 570 31 020 33 620
8 do 19 let 10 320 11 210 12 140 13 160 14 280 15 470 16 790 18 200 19 760 21 440 23 250 25 210 27 340 29 660 32 190 34 890
9 do 23 let 10 720 11 630 12 610 13 680 14 840 16 060 17 430 18 890 20 510 22 270 24 140 26 150 28 360 30 770 33 410 36 210
10 do 27 let 11 110 12 070 13 080 14 180 15 390 16 670 18 100 19 610 21 290 23 100 25 050 27 140 29 440 31 930 34 650 37 570
11  do 32 let  11 540 12 530 13 580 14 710 15 980 17 300 18 790 20 350 22 080 23 970 26 000 28 180 30 540 33 140 35 970 38 990
12 nad 32 let 11 980 13 020 14 120 15 270 16 580 17 930 19 510 21 110 22 930 24 890 26 980 29 240 31 700 34 380 37 330 40 460

Zpět na seznam platových tabulek

Platová tabulka číslo 3 

Patří do ní mimojiné strážníci městské a obecní policie, mnoha státních úřadů jako je NKÚ, ČNB, ČSSZ a zaměstnanců obcí. Patří se rovněž zaměstnanci státní Policie, BIS, soudů nebo Vězeňské služby v běžném pracovním (nikoliv služebním) poměru.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 9 070 9 850 10 670 11 570 12 530 13 590 14 740 16 000 17 360 18 810 20 450 22 160 24 020 26 070 28 290 30 710
2 do 2 let 9 400 10 210 11 070 12 010 13 040 14 210 15 290 16 610 18 000 19 530 21 210 22 980 24 940 27 040 29 360 31 860
3 do 4 let 9 750 10 610 11 490 12 460 13 520 14 650 15 880 17 240 18 690 20 280 22 050 23 860 25 880 28 080 30 470 33 050
4 do 6 let 10 100 11 000 11 940 12 930 14 040 15 210 16 480 17 900 19 400 21 050 22 860 24 740 26 840 29 130 31 620 34 300
5 do 9 let 10 520 11 420 12 390 13 420 14 570 15 790 17 110 18 580 20 130 21 840 23 720 25 690 27 860 30 220 32 810 35 590
6 do 12 let 10 930 11 850 12 840 13 920 15 120 16 370 17 760 19 300 20 880 22 650 24 620 26 660 28 910 31 350 34 040 36 920
7 do 15 let 11 330 12 320 13 340 14 460 15 680 17 000 18 410 20 010 21 700 23 520 25 560 27 760 30 000 32 550 35 330 38 310
8 do 19 let 11 760 12 780 13 850 15 000 16 280 17 630 19 100 20 770 22 510 24 400 26 510 28 730 31 130 33 770 36 680 39 760
9 do 23 let 12 200 13 250 14 380 15 570 16 900 18 300 19 830 21 550 23 350 25 330 27 500 29 800 32 300 35 060 38 060 41 250
10 do 27 let 12 690 13 780 14 920 16 160 17 550 19 000 20 560 22 380 24 240 26 270 28 540 30 930 33 530 36 380 39 510 42 790
11  do 32 let  13 150 14 270 15 490 16 770 18 220 19 720 21 370 23 240 25 160 27 280 29 620 32 090 34 790 37 760 40 990 44 430
12 nad 32 let 13 660 14 820 16 080 17 400 18 920 20 460 22 170 24 120 26 110 28 320 30 750 33 300 36 110 39 180 42 520 46 110

Zpět na seznam platových tabulek

Platová tabulka číslo 4 

Sem patří nelékařští zdravotní pracovníci. To znamená zdravotní sestry, sanitáři, zachránáři a další.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1 do 1 roku 10 120 10 980 11 900 12 910 13 990 15 170 16 470 17 870 19 360 21 050 22 800 24 710 26 830 29 110
2 do 2 let 10 520 11 390 12 360 13 420 14 520 15 750 17 090 18 540 20 090 21 830 23 650 25 670 27 830 30 220
3 do 4 let 10 920 11 820 12 820 13 920 15 070 16 340 17 750 19 240 20 870 22 690 24 570 26 640 28 900 31 370
4 do 6 let 11 320 12 290 13 300 14 450 15 650 16 970 18 420 19 970 21 660 23 520 25 470 27 630 29 980 32 540
5 do 9 let 11 750 12 750 13 810 14 990 16 240 17 620 19 120 20 720 22 480 24 410 26 440 28 680 31 110 33 770
6 do 12 let 12 190 13 230 14 320 15 570 16 850 18 280 19 850 21 490 23 310 25 340 27 440 29 750 32 270 35 040
7 do 15 let 12 680 13 730 14 890 16 140 17 490 18 950 20 610 22 320 24 200 26 290 28 480 30 880 33 520 36 360
8 do 19 let 13 150 14 250 15 430 16 770 18 140 19 660 21 390 23 170 25 110 27 300 29 550 32 050 34 760 37 750
9 do 23 let 13 630 14 790 16 020 17 400 18 840 20 410 22 180 24 020 26 060 28 310 30 670 33 240 36 080 39 180
10 do 27 let 14 170 15 360 16 630 18 070 19 550 21 170 23 030 24 940 27 050 29 390 31 830 34 510 37 450 40 650
11  do 32 let  14 690 15 930 17 260 18 760 20 290 21 990 23 910 25 900 28 080 30 470 33 030 35 800 38 870 42 180
12 nad 32 let 15 250 16 550 17 900 19 470 21 060 22 810 24 820 26 870 29 150 31 640 34 280 37 160 40 330 43 760

Zpět na seznam platových tabulek

Platová tabulka číslo 5 

Do ní spadají sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách obecně. Rovněž do ní nově spadají zdravontí pracovníci (ale ne lékaři!) ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1 do 1 roku 11 140 12 080 13 090 14 210 15 390 16 690 18 120 19 660 21 300 23 160 25 080 27 190 29 520 32 030
2 do 2 let 11 580 12 530 13 600 14 770 15 980 17 330 18 800 20 400 22 100 24 020 26 020 28 240 30 620 33 520
3 do 4 let 12 020 13 010 14 110 15 320 16 580 17 980 19 530 21 170 22 960 24 960 27 030 29 310 31 790 34 510
4 do 6 let 12 460 13 520 14 630 15 900 17 220 18 670 20 270 21 970 23 830 25 880 28 020 30 400 32 980 35 800
5 do 9 let 12 930 14 030 15 200 16 490 17 870 19 390 21 040 22 800 24 730 26 860 29 090 31 550 34 230 37 150
6 do 12 let 13 410 14 560 15 760 17 130 18 540 20 110 21 840 23 640 25 650 27 880 30 190 32 730 35 500 38 550
7 do 15 let 13 950 15 110 16 380 17 760 19 240 20 850 22 680 24 560 26 620 28 920 31 330 33 970 36 880 40 000
8 do 19 let 14 470 15 680 16 980 18 450 19 960 21 630 23 530 25 490 27 630 30 030 32 510 35 260 38 240 41 530
9 do 23 let 15 000 16 270 17 630 19 140 20 730 22 460 24 400 26 430 28 670 31 150 33 740 36 570 39 690 43 100
10 do 27 let 15 590 16 900 18 300 19 880 21 510 23 290 25 340 27 440 29 760 32 330 35 020 37 970 41 200 44 720
11  do 32 let  16 160 17 530 18 990 20 640 22 230 24 190 26 310 28 490 30 890 33 520 36 340 39 380 42 760 46 400
12 nad 32 let 16 780 18 210 19 690 21 420 23 170 25 100 27 310 29 560 32 070 34 810 37 710 40 880 44 370 48 140

Zpět na seznam platových tabulek

Platová tabulka číslo 6

Zde naleznete platy všech lékařů, kteří mají smlouvu se státní zdravotnickou organizací.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 27 110 28 860 32 610 36 540 38 810 41 300
2 do 2 let 27 890 29 720 33 500 37 540 39 920 42 490
3 do 4 let 28 750 30 630 34 520 38 600 41 070 43 720
4 do 6 let 29 590 31 530 35 510 39 680 42 240 45 010
5 do 9 let 30 470 32 500 36 560 40 810 43 480 46 330
6 do 12 let 31 400 33 500 37 640 41 970 44 740 47 700
7 do 15 let 32 370 34 540 38 760 43 220 46 060 49 130
8 do 19 let 33 360 35 620 39 920 44 470 47 450 50 630
9 do 23 let 34 370 36 730 41 120 45 790 48 880 52 160
10 do 27 let 35 450 37 890 42 390 47 150 50 350 53 750
11  do 32 let  36 550 39 100 43 700 48 570 51 880 55 420
12 nad 32 let 37 710 40 340 45 040 50 030 53 460 57 150

Zpět na seznam platových tabulek

Platová tabulka číslo 7

Je určena pedagogickým pracovníkům. Nejen učitelům, ale i vychovatelům, lektorům, asistentům pedagoga nebo nebo pedagogům volného času.

Stupěň  Praxe  Platové třídy                     
    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1 do 2 let 12 310 13 360 14 450 15 660 19 850 24 810 25 020 25 470 26 020 26 650 27 640
2 do 6 let 12 770 13 840 15 050 16 300 20 420 25 030 25 250 25 910 26 570 27 460 28 940
3 do 12 let 13 570 14 760 16 010 17 440 20 960 25 320 25 640 26 250 27 630 28 610 30 500
4 do 19 let 14 510 15 760 17 120 18 530 21 920 25 850 26 430 27 230 28 790 30 710 33 030
5 do 27 let 15 430 16 790 18 230 19 820 22 900 26 650 27 720 28 380 30 580 33 070 36 290
6 do 32 let 16 750 18 210 19 740 21 450 24 520 28 010 28 780 29 950 33 140 35 800 39 220
7 nad 32 let 17 220 18 700 20 290 22 050 25 220 28 650 29 400 30 760 33 930 36 700 40 160

Zpět na seznam platových tabulek

Komentáře  

0 #483 Pracomat.cz 2018-11-16 10:21
Cituji Lucka:
Dobry den,v lednu jsem nastoupila narychlo do nove práce a spatne jsem ...


Dobrý den Lucko,

nejsem si jistý, jak je to v případě, že je to díky vaší chybě, ale v případě, že by se jednalo o chybu zaměstnavatele tak na zpětné dorovnání financí máte nárok. S tím, že promlčecí lhůta jsou 3 roky. Nicméně bych to i tak rozhodně zkusil, většina zaměstnavatelů bývá rozumných.
Citovat
0 #482 Lucka 2018-11-15 21:16
Dobry den,v lednu jsem nastoupila narychlo do nove práce a spatne jsem si vypočítala delku sve dosavadni praxe.zažadala jsem si o info list důchodového pojisteni,kde jsem zjistila,ze mam odpracovano daleko vice.zamestnavatel mi zmeni plat podle odpracovanych let,jen se chci prosim zeptat,zda mužu požadovat zvyšeni zpětně od toho ledna,kdy jsem nastoupila.děkuji
Citovat
0 #481 Pracomat.cz 2018-11-07 09:52
Cituji Tereza:
Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o radu...


Dobrý den Terezo,

v katalogu prací často nejsou pozice pod názvy jaké jsou veřejně známé. Neznám náplň práce údržbáře, ale možná by mohla odpovídat pozice TECHNICKÝ PRACOVNÍK, případně můžete zkusit zahledat některou z vykonávaných činností v katalogu prací a zjistíte pod kterou pozicí se skrývá.
Citovat
0 #480 Tereza 2018-11-06 19:03
Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o radu, do jaké platové třídy zařadit údržbáře zaměstnaného na obci, v katalogu tato pozice není, mám se řídit zákoníkem práce, kde je obecný popis plat.tříd? Popřípadě jakou byste doporučila Vy? Předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #479 Pracomat.cz 2018-11-06 15:03
Cituji Hana:
Dobrý den, do jaké platové třídy spadá zootechnik? Děkuji


Dobrý den Hano,

to záleží na náplni jeho práce viz www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 . Katalog prací pojem zootechnik nezná, ale zkusil bych zoolog, případně zahledat podle vykonávané činnostil.
Citovat
0 #478 Hana 2018-11-06 14:37
Dobrý den, do jaké platové třídy spadá zootechnik? Děkuji
Citovat
0 #477 Pracomat.cz 2018-11-02 09:37
Cituji lucie:

Ajakým způsobem se můžu dostat do vyšší třídy?


Dobrý den Lucie,

musíte vykonávat některou z činností, které jsou ve vyšší třídě. Můžete to zkusit prodiskutovat se svým zaměstnavatelem.
Citovat
0 #476 lucie 2018-11-02 09:27
Cituji Pracomat.cz:
Cituji lucie:
Dobrý den,ráda bych se zeptala když spadám jako školní kuchařka do 3.třídy stupeň 12 a letos budu na této pozici 2 roky, zda mám nárok na přidání po dvou letech. Děkuji


Dobrý den Lucie,

nejde o to, jak dlouho jste na konkrétní pozici, ale jakou vám zaměstnavatel uznal celkovou praxi. Pokud máte stupeň 12, tak se jedná o maximální stupeň a další už není. Vyššího platu můžete dosáhnout pomocí osobního ohodnocení, nebo přesunem do vyšší třídy.


Ajakým způsobem se můžu dostat do vyšší třídy?
Citovat
0 #475 Pracomat.cz 2018-11-02 08:53
Cituji Michaela:
Dobry den, do jakeho platoveho ohodnoceni spada prace na ceskem generalnim konzulate ...


Dobrý den Michaelo,

bude se dle mého rozhodně jednat o státní službu, takže tyto tabulky: pracomat.cz/.../375-platy-statnich-uredniku.html

Platovou třídu bych odhadoval někde mezi 11-14, podle typu vykonávané práce.
Citovat
0 #474 Pracomat.cz 2018-11-02 08:41
Cituji lucie:
Dobrý den,ráda bych se zeptala když spadám jako školní kuchařka do 3.třídy stupeň 12 a letos budu na této pozici 2 roky, zda mám nárok na přidání po dvou letech. Děkuji


Dobrý den Lucie,

nejde o to, jak dlouho jste na konkrétní pozici, ale jakou vám zaměstnavatel uznal celkovou praxi. Pokud máte stupeň 12, tak se jedná o maximální stupeň a další už není. Vyššího platu můžete dosáhnout pomocí osobního ohodnocení, nebo přesunem do vyšší třídy.
Citovat
0 #473 lucie 2018-11-02 07:39
Dobrý den,ráda bych se zeptala když spadám jako školní kuchařka do 3.třídy stupeň 12 a letos budu na této pozici 2 roky, zda mám nárok na přidání po dvou letech. Děkuji
Citovat
0 #472 Michaela 2018-11-01 20:52
Dobry den, do jakeho platoveho ohodnoceni spada prace na ceskem generalnim konzulate v zahranici, konkretne tedy ve Velke Britanii? Anebo se platove ohodnoceni odviji od danne zeme? Dekuji
Citovat
0 #471 Pracomat.cz 2018-11-01 09:27
Cituji Jitka:
Dobrý den, chtěla bych vědět, kam spadá veterinární lékař, chtěla bych ...


Dobrý den Jitko,

je to šestá platová tabulka.
Citovat
0 #470 Jitka 2018-11-01 06:32
Dobrý den, chtěla bych vědět, kam spadá veterinární lékař, chtěla bych nastoupit na krajskou. vet. správu, praxe v oboru veter. lékařství 6 let (praxe byla v soukromé ordinaci, nikoli ve státní správě). Děkuji
Citovat
0 #469 Pracomat.cz 2018-10-31 09:05
Cituji Denisa:
Dobrý den, ráda bych se zeptala, do jaké tabulky spadá sociální pracovnice v SPC (p.o.), jež má vyšší...


Dobrý den Deniso,

pokud p.o. myslíte příspěvkovou organizaci, tak ano.
Citovat
0 #468 Pracomat.cz 2018-10-30 12:54
Cituji Kamil:
Dobrý den, chtěl bych se dotázat na mou přítelkyni....


Dobrý den Kamile,

vaše přítelkyně bude zařazena pod pozicí Referent sociálních věcí z katalogu prací - www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 . Výsledná platová třída není odvislá od vzdělání, ale podle vykonávané práce. Mrkněte zda jí vykonávaná činnost spadá do desáté třídy. Ale většinou bývá určena pro vedoucí oddělení. Co se týče platové tabulky tak mi zařazení s ohledem na ÚP přijde v pořádku.
Citovat
0 #467 Kamil 2018-10-30 07:16
Dobrý den, chtěl bych se dotázat na mou přítelkyni, která právě nastoupila na úřad práce jako ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče a byla zařazena do platové tabulky číslo 3 / do platové třídy 9... Neměla by se objevit ve třídě 10, potažmo v tabulce 5 jako sociální služby? Má titul Bc. a Dis. Moc děkuji za odpověď.
Citovat
0 #466 Pracomat.cz 2018-10-29 17:18
Cituji Pavlína:
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, která tabulka by platila pro zemědělský podnik...


Dobrý den Pavlíno,

v takovém případě (pokud by v tomto podniku nebyly tržní platy) by se jednalo o první tabulku.
Citovat
0 #465 Pracomat.cz 2018-10-29 16:50
Cituji Carol Zoulová:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Mám nastoupit na pozici aktivizační pracovnice. ...


Dobrý den Carol,

přiznám se, že nevím co si mám představit po pojmem aktivizační pracovnice. Očekávám zařazení, v pozici typu sociální pracovník. Viz www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 bod 2.08.01 PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, případně 2.08.02 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK. Každopádně platová třída záleží na druhu vykonávané práce (viz výše uvedený odkaz) a nemá přímou souvislost s dosaženým vzděláním.
Citovat
0 #464 Carol Zoulová 2018-10-29 13:58
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Mám nastoupit na pozici aktivizační pracovnice. Vystudovanou mám SOŠ - sociální činnost s maturitou a dále studuji dálkově VOŠ - sociální práce a sociální pedagogika. Praxi jsem měla pouze povinnou ve škole, jinou nemám. Dle jaké platové tabulky se mám řídit?
Citovat
0 #463 Pavlína 2018-10-28 11:57
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, která tabulka by platila pro zemědělský podnik, který však spadá pod vysokou školu a byla by tato tabulka mezd určena pro např. dojičky, traktoristy apod. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #462 Denisa 2018-10-26 13:59
Dobrý den, ráda bych se zeptala, do jaké tabulky spadá sociální pracovnice v SPC (p.o.), jež má vyšší odborné vzdělání - sociálně právní činnost a v SPC pracuje na pozici - sociální pracovnice? Je zařazení do první tabulky správně?
Děkuji
Citovat
0 #461 Pracomat.cz 2018-10-25 09:47
Cituji Jakub:
Dobrý den,
zajímá mě (po údajných změnách od 1.1.2018) jaké je aktuální rozmezí platových tříd pro referenta krizového ...


Dobrý den Jakube,

aktuální verzi katalogu prací (kde jsou uvedeny platové třídy a činnosti pro jednotlivé pozice) najdete zde: www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222

Zkusil bych se podívat na 1.01.11 BEZPEČNOSTNÍ REFERENT, zda odpovídá náplni vaší práce. Jinak můžete mít i vyšší třídu, než na kterou "máte" vzdělání, ale potom se vám odečítá část praxe.
Citovat
-1 #460 Jakub 2018-10-25 07:15
Dobrý den,
zajímá mě (po údajných změnách od 1.1.2018) jaké je aktuální rozmezí platových tříd pro referenta krizového řízení pro obecní úřady, respektive zdali je podle toho nutné mít VŠ vzdělání, nebo zaměstnavatel může vzít i někoho s maturitou a s předchozí zkušeností z této pozice.
Byl bych rád i o případný odkaz na dané Nařízení vlády/Zákon, ze kterého to vyplývá.
Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #459 Pracomat.cz 2018-10-23 15:43
Cituji Lucie:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy a plátového stupně bych měla patřit. Teď jsem dokončila studium ....


Dobrý den Lucie,

jakou míru praxe Vám zaměstnavatelm uzná záleží na něm, je to v jeho gesci. S ohledem na zmiňované obory bych očekával, že minimálně větší část praxe bude uznána. Platová třída bude v rozmezí 8-13, viz strana 107 www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf .
Citovat
0 #458 Lucie 2018-10-22 21:24
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy a plátového stupně bych měla patřit. Teď jsem dokončila studium PhDr. v sociální práci a chtěla bych pracovat jako sociální pracovník SPOD. Má praxe v tomto oboru není žádná, ale mám praxi ve zdravotnictví 21 let odpracovaných. Chtěla bych se zeptat zda-li se mi bude počítat nějaká část praxe a v jaké platové třídě a platovém stupni bych měla být zařazena. Děkuji Vám za odpověď.
Citovat
0 #457 Pracomat.cz 2018-10-22 07:55
Cituji Lenka:
Dobrý den,
V jaké platové třídě se nacházím. Dokončené VŠ studium, titul Mgr....


Dobrý den,

celková základní mzda ve státní sféře sestává ze dvou složek. Tou první je platová třída. Ta záleží podle druhu vykonávané činnosti, konkrétně pro učitele je v rozsahu 8 - 14. Viz strana 240 a dále v tomto dokumentu www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf . Druhou částí je platový stupeň. Ten je daný vaší praxí. Jelikož jste předtím učila na soukromé škole, předpokládám že by vám ji měli uzna celou. Pedagogických pracovníků se týká tabulka číslo 7.

Příklad: Dejme tomu že budete vykonávat činnost, která odpovídá 11 platové třídě a máte mezi 6-12 lety praxe. V takovém případě by základní plat bez příplatků byl 26 250.
Citovat
0 #456 Lenka 2018-10-21 23:02
Dobrý den,
V jaké platové třídě se nacházím. Dokončené VŠ studium, titul Mgr.,aprobace na 2.st.ZŠ. Nikdy jsem neučila ve státní škole, pouze na škole soukromé. Právě proto mě výpočet z tabulky poměrně mateKolik by byla tedy nástupní mzda na státní ZŠ. Předem velice děkuji za odpověď. L. V.
Citovat
0 #455 Pracomat.cz 2018-10-19 15:53
Cituji Rudolf:
Dobrý den
prosím o zodpovězení následného dotazu:
Sestra po ukončení vyšší odborné školy...


Dobrý den Rudolfe,

najdete ho zde www.mpsv.cz/files/clanky/3273/NV_plat.pdf (§ 4).

Z doby, kterou zaměstnanci započetl, odečte zaměstnavatel
zaměstnanci zařazenému do desáté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 4 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 5 roků, anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání ...
Citovat
0 #454 Rudolf 2018-10-19 14:08
Dobrý den
prosím o zodpovězení následného dotazu:
Sestra po ukončení vyšší odborné školy, tedy DiS. nastoupila na jednotku intenzivní péče v září 2017 a byla zařazena do tř.10, pl.st.1. V letošním roce jsem předpokládal, že jí personální oddělení nastaví postup do tř.10 plat.st.2 a bylo mi sděleno, že na postup nemá nárok, že se odečítá 1 rok. Nemohu toto "pravidlo" nikde najít. Děkuji
Citovat
0 #453 Pracomat.cz 2018-10-18 17:47
Cituji HanaH.:
Dobrý den, prosím o radu, do jaké skupiny spadám, pakliže jsem administrativní asistent ...


Dobrý den Hano,

jedná se o čtvrtou platovou tabulku. S 10 lety praxe to bude šestý platový stupeň a platová třída bude záviset na druhu vykonávané práce.
Citovat
0 #452 HanaH. 2018-10-18 11:24
Dobrý den, prosím o radu, do jaké skupiny spadám, pakliže jsem administrativní asistent k lékaři v nemocnici na oddělení. Mám vystudovanou střední s maturitou a administrativu vykonávám cca 10 let.. Do které platové tabulky prosím spadám? děkuji
Citovat
+1 #451 Pracomat.cz 2018-10-16 16:03
Cituji Hana:
Dobrý den,
jsem zařazena na úseku oddělení místních poplatků, platové zařazení ...


Dobrý den Hano,

jedná se o pozici finančního referenta. Platový stupeň bude č.2 a výsledná platová třída záleží na druhu vykonávané práce:

7. platová třída
1. Ověřování výše platební povinnosti a vystavování předpisných, odpisných a přeúčtovacích platebních poukazů.

8. platová třída
1. Sledování a evidence finančního majetku.
2. Zajišťování agendy oběživa.
3. Zajišťování styku s bankou.

9. platová třída
1. Zajišťování financování organizace (agendy finančních zdrojů, úvěrové agendy, zúčtovacího a platebního styku).
2. Analýza pohledávek a závazků.
3. Zajišťování agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků. Kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků.
4. Příprava návrhů na sdružování finančních prostředků z veřejných zdrojů, právnických a fyzických osob včetně jejich vyhodnocování.

10. platová třída
1. Zajišťování zahraničního platebního styku.
2. Zajišťování úvěrové politiky organizace.
3. Koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory. Stanovování postupů a zásad výběru žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů. Zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor.

11. platová třída
1. Zajišťování systému financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování, například rozpočtových, mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních apod.
2. Zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření. Navrhování způsobů financování organizace. Vyhledávání finančních zdrojů. Zpracovávání finančních plánů.
3. Vytváření zásad financování finanční politiky v jednom nebo více oborech činností územní státní správy nebo samosprávy a provádění rozpisu závazných a orientačních ukazatelů rozpočtu s přihlédnutím k prioritám jednotlivých druhů výdajů.
4. Posuzování požadavků financovaných organizací nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a provádění rozpočtových opatření ve své pravomoci.
5. Stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů.

12. platová třída
1. Stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace.
Citovat
0 #450 Hana 2018-10-15 18:54
Dobrý den,
jsem zařazena na úseku oddělení místních poplatků, platové zařazení 01.02.05. Do jaké platové třídy a platového stupně bych měla zařazena, když mám odpracované celkem 2 roky a mám vysokoškolské bakalářské vzdělání?
Citovat
0 #449 Pracomat.cz 2018-10-15 08:38
Cituji Eliškaa:
Dobrý den,
mám vystudovanou střední školu ukončenou maturitní zkouškou předškolní a mimoškolní ..


Dobrý den Eliško,

jako učitelka v mateřské škole se můžete pohybovat mezi platovou třídou 8-10 (podle konkrétní pozice). Jedná se o sedmou platovou tabulku a základní rozpětí (bez případného osobního ohodnocení) je cca mezi 20 - 25 tisíci.
Citovat
0 #448 Pracomat.cz 2018-10-15 08:30
Cituji Hana:
Dobrý den,
od 1.4.2018 pracuji na městském úřadě jako referentka poplatků. Mám ...


Dobrý den Hano,

platový stupeň bude číslo 3, ale platová třída záleží na pracovní náplni vaší pozice. Zkuste se pro představu podívat do katalogu prací - www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf , problematiky poplatků se tam týká několik pozic. Typicky REFERENT SPRÁVY či REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY.
Citovat
0 #447 Eliškaa 2018-10-14 21:08
Dobrý den,
mám vystudovanou střední školu ukončenou maturitní zkouškou předškolní a mimoškolní pedagogika s roční praxi v soukromé mš. Jaký plat bych dostala ve státním zařízení mš ?
Mockrát děkuji za odpověď.
Citovat
0 #446 Hana 2018-10-11 19:51
Dobrý den,
od 1.4.2018 pracuji na městském úřadě jako referentka poplatků. Mám vysokoškolské bakalářské studium a vyšší odborné vzdělání. Odpracováno mám celkem 2 roky a 2 měsíce. Do jaké platové třídy a stupně patřím? Prosím i o vyčíslení částky v hrubém i čistém. Děkuji.
Citovat
0 #445 Pracomat.cz 2018-10-08 20:23
Cituji Jakub:
Dobrý den,
pracuji již 1,5 roků ve státní organizaci...


Dobrý den Jakube,

v případě, že je vaše pracovní praxe relevantní k vykonávané pozici, tak ano. To co vám zaměstnavatel uzná je na něm.
Citovat
0 #444 Jakub 2018-10-08 18:32
Dobrý den,
pracuji již 1,5 roků ve státní organizaci(předtím jsem nikde nepracoval). Nastoupil jsem za kolegyni, která odešla na mateřskou dovolenou, na dobu určitou. Jsem zařazený do 11. platové třídy pod zákoníkem práce. Mám nárok postoupit do 2. platového stupně, který se započítává po 1 roce praxe?
Předem děkuji za odpověď

J.
Citovat
+1 #443 Pracomat.cz 2018-10-01 23:51
Cituji Majka:
Dobrý den, pracuji na Městském úřadě na evidenci obyvatel. Od 1.1.2018 jsem zařazena z 8. platové třídy (kterou jsem měla dříve) do 9. platové třídy.....


Dobrý den Majko,

ano skutečně se roky odečítají. Viz Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. www.mpsv.cz/files/clanky/3273/NV_plat.pdf , konkrétně §4 7)

Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 2 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 3 roků, nebo středního vzdělání dobu 4 roků, anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.
Citovat
0 #442 Pracomat.cz 2018-10-01 23:44
Cituji Jana:
Dobrý den,
ráda bych věděla, do které tabulky - platové třídy a stupně budu patřit po návratu z MD.....


Dobrý den Jano,

pokud jste zaměstnanec soudu v běžném pracovním poměru (nikoliv státní službě), tak patříte do třetí tabulky. Vypadá to na uznaných 13 let a proto sedmý platový stupeň. Co se týče platové třídy, tak to nelze říct, protože záleží na druhu vykonávané činnosti. Pro představu se podívejte do katalogu prací str. 73 www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf . Uvidíte náplň práce pro jednotlivé pracovní třídy u justičního pracovníka, kam by tato činnost měla spadat.
Citovat
0 #441 Jana 2018-10-01 16:54
Dobrý den,
ráda bych věděla, do které tabulky - platové třídy a stupně budu patřit po návratu z MD.

Pracuji jako zapisovatelka u soudu 2008-2011, 2012-2020 na mateřské dovolené, během které jsem si dodělala Bc. vzdělání. Ráda bych znala své platové zařazení po návratu do práce v roce 2020 (na stejné místo). Děkuji, Jana
Citovat
0 #440 Majka 2018-10-01 16:25
Dobrý den, pracuji na Městském úřadě na evidenci obyvatel. Od 1.1.2018 jsem zařazena z 8. platové třídy (kterou jsem měla dříve) do 9. platové třídy, odpracováno na úřadě mám 6 let a 5 měsíců, dosažené vzdělání středoškolské s maturitou a dle tabulky bych měla být zařazena do stupně 5, ale podle našeho personálního oddělení jsem zařazena do stupně 4, jelikož nemám vyšší odborné vzdělání, abych mohla být od přechodu na vyšší třídu zařazena do stupně 5. Nikde jsem se o tomto snížení stupně nedočetla. Můj dotaz tedy zní, počítá to naše personální oddělení správně?
Citovat
0 #439 Pracomat.cz 2018-09-27 14:01
Cituji Elena:
Dobrý den,
prosím o informaci, do jaké platové tabulky bych měla být zařazena jako manažer kvality ve zdravotnickém zařízení, který svým působěním ...


Dobrý den Eleno,

jedná se o první platovou tabulku, platovou třídu třídu zjistíte z katalogu prací podle nejvýše zařazené pracovní činnost, kterou vykonáváte - www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf
Citovat
0 #438 Elena 2018-09-26 16:07
Dobrý den,
prosím o informaci, do jaké platové tabulky bych měla být zařazena jako manažer kvality ve zdravotnickém zařízení, který svým působěním zasahuje do lékařské, ošetřovatelské, provozní i personální oblasti, vyřizuje stížnosti, jako zdravotník nahlíží v této souvislosti do dokumentace, provádí interní audity, vyhodnocuje je, zavádí procesy kvality, používá hodnotící nástroje. Vzdělání jsem zdravotní sestra, Bc. v Ošetřovatelství, Bc. Sociální práce, Mgr. Sociální politika a sociální práce, nedokončené PhD. na JČU ZSF. Děkuji
Citovat
0 #437 Martina 2018-09-23 12:34
Tabulku budete mít stejnou (lékaři mají vlastní a zbytek zdravotních pracovníků co nejsou lékaři mají stejnou a liší s eu nich jen třídy), možná jen vyšší třídu a to následovně:
maturita (9. platová třída), vyšší odborné nebo bakalářské (10. platová třída), bakalářské (11. platová třída).


Cituji Katka:
Dobrý den, jsem zdravotní laborantka v nemocnici. Doposud jsem měla 9. třídu a 6. stupeň. Letos jsem ukončila VŠ a se zaměstnavatelem jsme se domluvili na atestačním postgraduálním studiu. Měla bych být během studia přeložena do jiné platové tabulky. Jen nevím, kde hledat. Nebudu lékař, ale VŠ nelékař. Budu pracovat jako lékař bez atestace, v zařazení do studia. Děkuji za radu, kam nahlédnout, abych zjistila platové ohodnocení. Katka
Citovat
0 #436 Pracomat.cz 2018-09-20 08:13
Cituji Lucie Harcinikova:
Dobry den,
Muj pritel pracuje na specializovanem fin.urade.ma tedy plat.tridu 10,ale nema ani Vss ani bakalare.....


Dobrý den Lucie,

těžko odhadovat zda by stejnou vyjímku dostal i na novém pracovišti. Pravděpodobně to bude záviset na jeho schopnostech a na tom jak moc budou u případného pohovoru přesvědčiví kandidáti, kteří budou mít požadované vzdělání.
Citovat
0 #435 Pracomat.cz 2018-09-20 08:07
Cituji A. Hrncirova:
Dobrý den, do jaké platové třídy patrí uklízečka na ZŠ s Bc. titulem? Děkuji


Dobrý den,

na platovou třídu nemá primární vliv dosažené vzdělání, ale náplň vykonávané práce. Lepší vzdělání vám nezaručí vyšší třídu, ale nedostatečné vzdělání vám může u náročnějších profesí třídu "snížit". U pozice uklízečky se pohybujete v první až třetí platové třídě. Pro větší představu strana 62 následujícího dokumentu www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf
Citovat
0 #434 A. Hrncirova 2018-09-20 06:32
Dobrý den, do jaké platové třídy patrí uklízečka na ZŠ s Bc. titulem? Děkuji
Citovat
0 #433 Lucie Harcinikova 2018-09-19 13:27
Dobry den,
Muj pritel pracuje na specializovanem fin.urade.ma tedy plat.tridu 10,ale nema ani Vss ani bakalare.Vzali ho zaradili kdyt se to prave rozjizdelo..zajima me,kdyby chtel odejit na jina fin.urad kde nabizi na pozici 10.plat.tridu,ale pozaduji Vss ,nebo bakalare...zda by ho vzali a dali mu take tu 10.plat.tridu.
Dekuji
Citovat
0 #432 Pracomat.cz 2018-09-18 09:00
Cituji Katka:
Dobrý den, jsem zdravotní laborantka v nemocnici. ...


Dobrý den Katko,

nelékařští zdravotní pracovníci patří do čtvrté tabulky.
Citovat
-1 #431 Katka 2018-09-17 20:22
Dobrý den, jsem zdravotní laborantka v nemocnici. Doposud jsem měla 9. třídu a 6. stupeň. Letos jsem ukončila VŠ a se zaměstnavatelem jsme se domluvili na atestačním postgraduálním studiu. Měla bych být během studia přeložena do jiné platové tabulky. Jen nevím, kde hledat. Nebudu lékař, ale VŠ nelékař. Budu pracovat jako lékař bez atestace, v zařazení do studia. Děkuji za radu, kam nahlédnout, abych zjistila platové ohodnocení. Katka
Citovat
0 #430 Pracomat.cz 2018-09-10 14:49
Cituji Tanita:
Dobrý den, podle které z tabulek by měl být hodnocený sociální pracovník ÚP s titulem DiS. ve služebním poměru ....


Dobrý den Tanito,

platy zaměstnanců ve služebním poměru najdete zde: pracomat.cz/.../375-platy-statnich-uredniku.html
Citovat
0 #429 Pracomat.cz 2018-09-10 09:56
Cituji Petra:
Dobry den, jsem ucitelka MS s rokem praxe.Mam vystudovano bc...


Dobrý den Petro,

automatický nárok na zlepšení platové třídy není. Nicméně pokud se obsah vaší pracovní činnosti změnil díky získaným zkušenostem a odpovídá náplni deváté třídy, tak je taková žádost oprávněná. Doporučuji se s ředitelem sednout a přednést mu argumenty proč by vás měl zařadit do deváté třídy.
Citovat
-1 #428 Petra 2018-09-09 22:49
Dobry den, jsem ucitelka MS s rokem praxe.Mam vystudovano bc.Prvni rok jsem byla v 8 platove tride, kvuli tomu, ze jsem zacinajici ucitelka. Mam letos narok na to prejit do 9 pl.tridy? Nebo muze reditel argumentovat tim, ze jsem i druhy rok zacinajici ucitelka? Dekuji..
Citovat
0 #427 Tanita 2018-09-09 09:22
Dobrý den, podle které z tabulek by měl být hodnocený sociální pracovník ÚP s titulem DiS. ve služebním poměru se započtenými léty do 23 let.
Citovat
0 #426 Pracomat.cz 2018-09-07 17:41
Cituji Veronika:
Dobry den,

do ktere tabulky je zarazena chuva ve statni skolce? Pecuju o deti 2-3 roky. Jsem na tride se 2 ucitelkama. A mam vystudovany obor socialne zdravotni prace Bc.
Dekuji


Dobrý den Veroniko,

chůva není pedagogickým pracovníkem a proto patří do první tabulky.
Citovat
0 #425 Veronika 2018-09-07 15:13
Dobry den,

do ktere tabulky je zarazena chuva ve statni skolce? Pecuju o deti 2-3 roky. Jsem na tride se 2 ucitelkama. A mam vystudovany obor socialne zdravotni prace Bc.
Dekuji
Citovat
0 #424 Pracomat.cz 2018-09-04 11:03
Cituji Gabriela:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, do jakého platového stupně mě zaměstnavatel může zařadit...


Dobrý den Gabrielo,

svůj platový stupeň zjistíte podle vámi odpracovaných let a RD se vám započítává v maximálně délce 6 let. Takže jestli jste pracovala (včetně RD) od 9/2009 do 3/2017 tak budete patřit do pátého platového stupně.
Citovat
0 #423 Gabriela 2018-09-03 18:03
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, do jakého platového stupně mě zaměstnavatel může zařadit. Jsem učitelka MŠ/ VŠ vzdělání od r.9/2009, nyní jsem po RD nastoupila do nového zaměstnání. Smlouva u předchozího zaměstnavatele skončila 3/2017.Dekuji
Citovat
0 #422 Pracomat.cz 2018-08-31 11:35
Cituji Eva:
Dobrý den, prosím Vás kolik peněz je 9.plat.třída pro zaměstance ÚP. Děkuji za info.


Dobrý den Evo,

pokud se jedná o zaměstnance mimo služební poměr a bez praxe, tak je základ 17 360 Kč.
Citovat
+1 #421 Eva 2018-08-30 20:49
Dobrý den, prosím Vás kolik peněz je 9.plat.třída pro zaměstance ÚP. Děkuji za info.
Citovat
0 #420 Pracomat.cz 2018-08-29 08:35
Cituji Lenka:
Dobrý den,
chci se zeptat do jaké platové třídy ....


Dobrý den Lenko,

záleží náplni práce, ale obecně je rozsah tříd 8 - 12. Zkontrolujte svoji pracovní náplň oproti straně 244 www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf . Prvotní podmínkou je právě druh práce jaký vykonáváte a dostatečné vzdělání vám zajistí, že tu třídu skutečně dostanete. S vyšším vzděláním nemáte automaticky nárok na vyšší třídu.
Citovat
0 #419 Lenka 2018-08-28 17:55
Dobrý den,
chci se zeptat do jaké platové třídy patří vychovatelka školní družiny s dvacetišestiletou praxí - s maturitou a doplňujícím pedagogickým vzdělání na VŠ,
děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #418 Pracomat.cz 2018-08-27 09:12
Cituji Alena:
Dobrý den jsem druhý rok asistentka pedagoga.....


Dobrý den Aleno,

když jde o platové třídy, tak nezáleží až tolik na vzdělání, jako na druhu vykonávané práce. Pro tuto pozici je to podle katalogu prací třída 4 - 9. Mrkněte na stranu 246 www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf .
Citovat
0 #417 Alena 2018-08-24 16:19
Dobrý den jsem druhý rok asistentka pedagoga, v květnu 2018 jsem dostudovala magisterské vzdělání, jaká platová třída by mi měla být ze zákona umožněna? Děkuji.
Citovat
0 #416 Pracomat.cz 2018-08-21 12:34
Cituji Jarmila:
Dobrý den, pracuji na úřadě obce s rozšířenou působnosti na OSPOD....


Dobrý den Jarmilo,

uvedený rozdíl vám bohužel vysvetlit nedokáži. Neznám přesně náplň vaší pracovní smlouvy, ale z popisu mi to přijde jako pracovník SPOD a tedy tabulka číslo 3.
Citovat
0 #415 Jarmila 2018-08-20 20:48
Dobrý den, pracuji na úřadě obce s rozšířenou působnosti na OSPOD. Jsem vedena jako referent SPOD. Chci se zeptat, jaký je rozdíl mezi referentem SPOD a pracovníkem v sociálně právní ochraně dětí, o kterém hovoří §5 odst. 3b)nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Dále můj dotaz směřuje k tomu, podle jaké platové tabulky má být určen plat? V pracovní smlouvě mám uvedenu funkci 2.10.13 referent sociálních věcí. Jsem tedy úředník nebo pracovník SPOD? Děkuji
Citovat
0 #414 Pracomat.cz 2018-08-14 10:23
Cituji Katka:
Dobrý den ráda bych se ucházela o místo Pracovník elektronických služeb pro Českou poštu je možné přibližně zjistit do jaké platové třídy tato administrativní pozice spadá?

Děkuji


Dobrý den Katko,

platová třída se odvíjí od náplně vykonávané práce. Pro představu se můžete podívat do katalogu prací - mpsv.cz/.../Platna_zneni_katalogu__1_1_2018_.pdf
Citovat
0 #413 Katka 2018-08-14 10:08
Dobrý den ráda bych se ucházela o místo Pracovník elektronických služeb pro Českou poštu je možné přibližně zjistit do jaké platové třídy tato administrativní pozice spadá?

Děkuji
Citovat
0 #412 Pracomat.cz 2018-07-11 10:49
Cituji Lucie Böhmová:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jsem zaměstnaná v příspěvkové organizaci mám ....


Dobrý den Lucie,

váš zaměstnavatel má bohužel pravdu. Viz. Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě §4 (www.zakonyprolidi.cz/.../zneni-20180101#p11-1-1)

(7) Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do

b) deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 2 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 3 roků, nebo středního vzdělání, dobu 4 roků, anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání...
Citovat
+2 #411 Lucie Böhmová 2018-07-11 08:30
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jsem zaměstnaná v příspěvkové organizaci mám v Tabulce 1, 9. třídu. Mé vzdělání je středoškolské s maturitou. Zaměstanvatel mi kvůli 9. třídě vzal dva roky praxe( v roce 2003),bylo mi řečeno,že zpět je můžu dostat budu-li mít titul bakaláře.Dle mého,ale vzdělání na 9.třídu splňuji.Má zaměstanvatel pravdu?Děkuji za odpověď
Citovat
0 #410 Pracomat.cz 2018-07-08 14:17
Cituji Pepa:
Do jaké třídy spadají zaměstnanci státních útulků pro zvířata - psi,kočky....


Dobrý den Pepo,

platovou třídu určuje náplň vykonávané práce. Záleží vždy tedy na náplni práce daného pracovníka a jeho pozici.
Citovat
0 #409 Pepa 2018-07-07 16:23
Do jaké třídy spadají zaměstnanci státních útulků pro zvířata - psi,kočky....
Citovat
0 #408 Pracomat.cz 2018-06-18 14:34
Cituji Katka:
Dobrý den,
pracuji jako tlumočnice českého znakového jazyka a moje náplň ....


Dobrý den Katko,

ano, "nedostatečné" vzdělání se řeší odečtením praxe. V 11. až 16. platové třídě, jsou to skutečně dva roky (při bakalářském vzdělání). Co se týče platností nařízení, tak to je definováno jasně 1.1.2018. Zkusil bych se s nadřízeným domluvit alespoň na formě nějakého jednorázového vyrovnání, třeba v rámci odměn. U mnoha institucí, je rozpočtová situace opravdu napnutá a zaměstnavatelé mají těžké uspojit všechny požadavky (tím neříkám, že to musí být nutně i případ toho vašeho).
Citovat
0 #407 Katka 2018-06-15 10:26
Dobrý den,
pracuji jako tlumočnice českého znakového jazyka a moje náplň práce odpovídá 11. platové třídě. Nemám ještě hotové magisterské studium, a tak mě zaměstnavatel zařadil do 10. třídy a argumentuje tím, že nemám odpovídající kvalifikaci.
Domnívám se, že by mě měl zařadit do 11. a snížit platový tarif o 2 roky (bc).
Je to tak?
Dále, zaměstnavatel nám upravil platový výměr až od 1. 6. 2018, ačkoliv nařízení vlády č. 341/2017 nabývá účinnosti od 1. 1. 2018. Má na to zaměstnával právo? Popřípadě může ušlý plat vyplatit zpětně? Argumentuje tím, že v lednu ještě neví výši přidělené dotace.
Citovat
+1 #406 Pracomat.cz 2018-06-14 17:00
Cituji Daniela:
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou ohledně zodpovězení dotazu. Pracuji jako kuchařka v MŠ, kde vařím samostatně ...


Dobrý den Danielo,

určení platové třídy je na základě náročnosti vykonávané práce. U pozice kuchaře jsou třídy 4 a 5 definovány takto:

4. platová třída
1. Výroba běžných druhů jídel.

5. platová třída
1. Výroba technologicky náročných teplých jídel, specialit studené kuchyně nebo samostatná výroba jídel v souladu se závaznými výživovými normami.

zdroj: mpsv.cz/.../Platna_zneni_katalogu__1_1_2018_.pdf

V případě, že se zařazením nesouhlasíte a zaměstnavatel vám ho nedokáže vyargumentovat, je tu ještě Státní úřad inspekce práce, kam se lze obrátit www.suip.cz/
Citovat
0 #405 Daniela 2018-06-13 16:53
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou ohledně zodpovězení dotazu. Pracuji jako kuchařka v MŠ, kde vařím samostatně pro 50 dětí, zároveň mám například na starosti sklad potravin a zásobování skladu, mám desítky let praxe na této pozici. Zajímalo by mne, jakou mám mít podle nového katalogu prací platovou třídu. Nyní jsem ve 4. platové třídě. Zároveň bych se chtěla zeptat, jestli je nový katalog prací pro zaměstnavatele závazný a je povinen mě zaměstnavatel zařadit do 5. platové třídy... Připravuji jídla samostatně, podle závazných výživových norem. Na koho bych se měla případně obrátit, pokud se zaměstnavatel nebude novým katalogem řídit?
Děkuji Vám za odezvu, DM
Citovat
0 #404 Pracomat.cz 2018-06-07 09:41
Cituji Petr:
Dobrý den.

Rád bych si ověřil správnost mzdového zatřídění platové třídy. Poprosím o Váš názor...


Dobrý den Petře,

po rychlém prolétnutí to vypadán na 12 tou třídu, kvůli veřejným zakázkám.
Citovat
0 #403 Petr 2018-06-07 08:53
Dobrý den.

Rád bych si ověřil správnost mzdového zatřídění platové třídy. Poprosím o Váš názor a Vaše zatřídění dle níže uvedených informací a pracovní náplně. Moc děkuji.

Pracovní zařazení: správa majetku příspěvkové organizace kraje ve zdravotnictví
Praxe: 20 let v oboru
Vzdělání vysokoškolské v oboru, autorizovaná osoba v oboru stavebnictví
Přidělená činnost:
Správa, údržba a opravy nemovitostí a majetku (včetně drobného) a jejich pořizování
-Správa revizí, kontrol a servisů nemovitostí 16 pracovišť v rámci celého kraje a přístrojové techniky ve správě příspěvkové organizace s působností celého kraje
- Realizace veřejných zakázek všech stupňů – malého rozsahu, podlimitní, nadlimitní
- Zadávání a kontrola projektových dokumentací a studií všech stupňů, koordinace a dohled při realizaci stavby za příspěvkovou organizaci
- Tvorba a realizace smluvních vztahů vyjma pracovně-právních
- Technická a smluvní agenda odpadového hospodářství
- Energetický manager příspěvkové organizace
Citovat
0 #402 Pracomat.cz 2018-06-04 16:25
Cituji pepa:
Dobrý den, do jaké platové tabulky 1-7 patří pracovník ČOI ....


Dobrý den Pepo,

Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy, proto bych očekával, že její zaměstnanci budou ve služebním poměru a patřit do této tabulky - pracomat.cz/.../375-platy-statnich-uredniku.html
Citovat
0 #401 pepa 2018-06-04 13:23
Dobrý den, do jaké platové tabulky 1-7 patří pracovník ČOI (inspektor), děkuji.
Citovat
0 #400 Pracomat.cz 2018-05-31 13:39
Cituji Týna:
Dobrý den.
Od 1.1,2018 byla upravena náplň práce v katalogu prací pro vychovatele ....


Dobrý den Týno,

chápu, že finanční situace mnoha instuticí je obtížná, ale pokud skutečně vykonáváte náplň deváté třídy, tak na ni máte mít nárok. A váš ředitel musí mít na tuto práci prostředky v rozpočtu. Zkuste být vytrvalá a dohodnout se s ním, myslím si, že pro obě strany je to rozumnější volba než se obrátit na instituci typu státního inspektorátu práce - www.suip.cz/
Citovat
0 #399 Týna 2018-05-30 19:30
Dobrý den.
Od 1.1,2018 byla upravena náplň práce v katalogu prací pro vychovatele školní dužiny v 9.platové třídě. Jsem zařazena v 8. platové třídě, ale náplň mé práce odpovídá náplni práce v 9.třídě - viz. Katalog prací. V družině pracuji již 33 let.Pan ředitel argumentuje tím, že nemá peníze.
Jak se domoci svých práv? Myslím si, že se stejným problém se potýká více vychovatelek školních družin.
Citovat
0 #398 Pracomat.cz 2018-05-29 08:12
Cituji Eliška:
Dobrý den, pracuji ve školce jako učitelka...


Dobrý den Eliško,

patříte do sedmé tabulky, tedy při této třídě a praxi je to 25 030 Kč.
Citovat
0 #397 Eliška 2018-05-27 19:18
Dobrý den, pracuji ve školce jako učitelka. Jsem zařazena do 9.platové třídy a mám praxi 2roky a 5měsíců. Jaký plat mám dostat? Moc děkuji za odpověď.
Citovat
0 #396 Pracomat.cz 2018-05-10 14:18
Cituji Ája:
Dobrý den,
pracuji v sociálních službách ...


Dobrý den Ájo,

platová třída by měla odpovídat nejnáročnější vykonávané činnosti podle katalogu prací - www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf . Nevím, jaká je náplň vaší práce podle pracovní smlouvy, zkuste si pro představu najít více informací v katalogu.
Citovat
0 #395 Ája 2018-05-10 10:44
Dobrý den,
pracuji v sociálních službách (příspěvková organizace) jako vedoucí NZDM a sociální pracovnice. Tuto funkci mám kumulovanou na úvazek 0,25 a 0,75. Zajímalo by mne, na jaké platovou třídu mám nárok.
Citovat
0 #394 Pracomat.cz 2018-05-10 07:51
Cituji Petra:
Dobré odpoledne, zajímalo by mne, do jaké třídy a stupně patřím...


Dobrý den Petro,

odpracované roky určují platový stupeň. Ten na první pohled odpovídá vaší praxi. Platovou třídu určuje náplň práce, s ní nemají odpracované roky nic společného.
Citovat
0 #393 Petra 2018-05-09 14:40
Dobré odpoledne, zajímalo by mne, do jaké třídy a stupně patřím, když mám odpracováno včetně mateřských 21 let a v práci mám třídu 3 a stupeň 11. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #392 Pracomat.cz 2018-05-09 11:02
Cituji Radka:
Dobry den,

z duvodu pece o osobu ...


Dobrý den Radko,

uznání praxe je v kompetenci vašeho zaměstnavatele. S ohledem na práci zdravotní sestry si myslím, že by vám mohl uznat její významnou část. Z mého laického pohledu se jedná o částečně podobnou činnost.
Citovat
0 #391 Radka 2018-05-08 16:59
Dobry den,

z duvodu pece o osobu blizkou jsem byla 18 let doma.Nyni si dodelavam vzdelani v oboru zdravotni sestra, zajimalo by mne zda ohledne platu se mi bude pocitat nulova praxe ci by se k moji peci o osobu blizkou s DMO mohla aspon castecne zapocitat do praxe.

Moc dekuji
Citovat
0 #390 Pracomat.cz 2018-04-26 13:49
Cituji Julia:
Dobrý den mám malý dotaz a to z důvodu, že jsem moc nepochopila ty tabulky. Mám od roku 2019 nastoupit do zdrav. zařízení Ministerstva vnitra jako uklízečka na plný uvázek. ...


Dobrý den Julie,

bude se jednat o pravní tabulku. Platovou třídu neurčuje vzdělání ale náplň vykonávané práce. Ta bude u profese uklízečky pravděpodobně ve stupni jedna nebo dva. Pokud máte praxi relevatní k této profesi, tak ji zaměstnavatel uzná zpravidla celou. Co se týče dorovnání do minimální mzdy, tak o to se většinou stará osobní ohodnocení. Takže velice pravděpodobně budete mít plat na úrovni minimální mzdy.
Citovat
0 #389 Julia 2018-04-25 20:50
Dobrý den mám malý dotaz a to z důvodu, že jsem moc nepochopila ty tabulky. Mám od roku 2019 nastoupit do zdrav. zařízení Ministerstva vnitra jako uklízečka na plný uvázek. Náplň práce úklid kanceláří, chodeb a ordinací, ale v současné chvíli mi nebylo sděleno kolik by měl být můj plat, prý to mi řeknou až ke konci tohoto roku.

Můžete mi říci pro orientaci do jaké tabulky bych měla spadat. Jsem uklízečka se 14 letou praxí a vysokou školou, bohužel z důvodu, že jsem cizinka tak mi není v Čechách uznáno vzdělání. Navíc ty uveřejněné tabulky jsou docela dost pod minimální mzdou a myslím si, že ministerstvo nemůže vyplácet méně než je min. mzda. Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #388 Pracomat.cz 2018-04-22 19:37
Cituji Petra:
Pracuji ve zdravotnictví zřizovatel je kraj.Jako nutriční terapeut jsem zařazená do třídy.10. ...


Dobrý den Petro,

v takovém případě bude nejsnažší zeptat se svého zaměstnavatele co ho vedlo k úpravě platových stupňů.
Citovat
0 #387 Petra 2018-04-19 10:52
Pracuji ve zdravotnictví zřizovatel je kraj.Jako nutriční terapeut jsem zařazená do třídy.10. Ale jsem stále v prvním stupni do jednoho roku.Zaměstnavatel si udělal pouze své stupně. 1 stupeň do 10 let,2. stupeň do 20 let, 3. stupeň do 30 let. Takže nemůžu postupovat podle klasické tabulky stupňu.Takže i když budu mít praxi 7 let furt budu v prvním stupni.
Citovat
0 #386 Pracomat.cz 2018-04-11 12:16
Cituji Petra:
Dobrý den, mohu se zeptat, ...


Dobrý den Petro,

viz NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb. §4 5) : V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské
dovolené ...

Takže ano, maximálně v délce šesti let.
Citovat
0 #385 Petra 2018-04-11 10:16
Dobrý den, mohu se zeptat, pokud bych začala pracovat v nemocnici jako administrativní pracovník, započítává se do odpracovaných let mateřská a rodičovská dovolená? Nebo tedy pouze mateřská dovolená? Již tento dotaz jednou padl, také byla novela zákona, tak nevím, jaký je aktuální stav.Velice děkuji.
Citovat
0 #384 Pracomat.cz 2018-04-10 10:34
Cituji Helena Jenková:
Dobrý den, pracujeme na stavebním úřadě na obci s pověřeným úřadem a vloni jsme písemně žádaly o zařazení do 10. platové třídy, neboť vykonáváme...


Dobrý den Heleno,

osobní ohodnocení by mělo být odebráno či sníženo, ze stejného důvodu z jakého bylo získáno. Tj. za vynikajicí pracovní výsledky či intenzitu práce. Rozhodně by neměl být odebrán bez udání důvodu. Co se týče rozdílu mezi výkonem stavebního úřadu a dílčí agendou, tak pouze odhaduji. A to že dílčí agendou se myslí výkon jen části náplně práce stavebního úřadu.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na ahoj@pracomat.cz.