Platy ve veřejné správě jsou určovány na základě platových tabulek pro státní zaměstnance. V platové tabulce lze na základě platové třídy a platové stupně zjistit na jaký základní plat by jste měli jako státní zaměstnanec nárok.

Níže naleznete platové tabulky platné od 1.11.2017 pro zaměstnance státu, kteří nejsou ve služebním poměru, ale v běžném zaměstnaneckém poměru. V dalších článcích se věnujeme:

Od 1.7.2017 došlo ke změně podle Nařízení vlády 168/2017 Sb.., kterým se zrušili původní platové tabulky číslo 1,2 a 5. Současně došlo k přečíslování ostatních platových tabulek a proto některé z komentářů, kde se řeší zařazení profese do konkrétní platové tabulky nemusí od 1.7.2017 platit.

Od 1.11.2017 došlo k dalšímu, plošnému navýšení, které činí 10%. U některých povolání bude toto navýšení ještě výraznější, protože dojde k jejich přesunu do jiných tabulek, než ve kterých byly původně. Tyto nové tabulky naleznete níže v článku. Jako zdroj nám posloužil tento materiál vlády. Došlo k navýšení o jednu platovou tabulku (nyní číslo 2) a ostatní tabulky byly přečíslovány.

Zařazení do platové třídy

Každé povolání jako je policista, hasič, pracovník ministerstva nebo tajemník na krajském úřadě má doporučenou platovou třídu, do které patří. Platová třída se může být pro stejné povolání různá a je závislá na pracovní náplni konkrétní pozice sjednané v pracovní smlouvě. Například zdravotní sestra může za standardních podmínek spadat do platové třídy 9, ale pokud vykonává "vysoce specializované ošetřovatelské úkony" může mít platovou třídu 12.

Požadované vzdělání pro platovou třídu

Systém je nastaven, že vyšší vzdělání neznamená automaticky vyšší platební třídu, ale pro lepší platební třídu musíte splňovat požadované vzdělání. Může být tedy uklízečka v platové třídě 3 s diplomem z vysoké školy. Ale neměli bychom se setkat z expertním pracovníkem v platové třídě 14 se základním vzděláním.

Platový stupeň

Říká jakou máte započitatelnou praxi pro danou pracovní pozici. S výpočtem její délky je to složitější a závislé na vašem zaměstnavateli. Například praxe v jiném oboru se někde nezapočítává vůbec, jinde pouze ze 2/3 a někde dokonce celá. Každopádně pokud zaměstnavatele přesvědčíte, že vaše dosavadní praxe je relevantní k výkonu dané pozice, obvykle ji započte celou, stejně jako případný výkon základní vojenské nebo civilní služby a mateřskou dovolenou.

Tabulkové platy pro rok 2018

 Ve všech případech se jedná o hrubou mzdu.

Platová tabulka číslo 1

Sem patří všichni zaměstnanci, pokud nejsou uvedeni v některé z dalších platových tabulek. Například kuchaři, uklízeči, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízeních.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 8 760 9 510 10 310 11 160 12 100 13 140 14 240 15 450 16 760 18 200 19 730 21 400 23 190 25 160 27 330 29 630
2 do 2 let 9 070 9 850 10 690 11 590 12 560 13 620 14 790 16 020 17 410 18 870 20 490 22 210 24 070 26 120 28 360 30 740
3 do 4 let 9 430 10 230 11 090 12 030 13 050 14 130 15 340 16 650 18 060 19 600 21 260 23 050 25 000 27 100 29 440 31 900
4 do 6 let 9 780 10 610 11 530 12 490 13 550 14 68 15 920 17 260 18 750 20 330 22 060 23 920 25 930 28 130 30 550 33 100
5 do 9 let 10 150 11 020 11 950 12 940 14 060 15 220 16 520 17 930 19 450 21 120 22 870 24 800 26 910 29 190 31 680 34 360
6 do 12 let 10 550 11 420 12 410 13 460 14 590 15 820 17 150 18 610 20 190 21 930 23 760 25 760 27 920 30 300 32 890 35 660
7 do 15 let 10 940 11 880 12 890 13 960 15 150 16 140 17 790 19 300 20 960 22 740 24 660 26 720 28 980 31 430 34 130 36 990
8 do 19 let 11 360 12 340 13 360 14 480 15 710 17 020 18 470 20 020 21 740 23 590 25 580 27 740 30 080 32 630 35 410 38 380
9 do 23 let 11 800 12 800 13 880 15 050 16 330 17 670 19 180 20 780 22 570 24 500 26 560 28 770 31 200 33 850 36 760 39 840
10 do 27 let 12 230 13 280 14 390  15 600  16 930  18 340  19 910  21 580  23 420 25 410 27 560  29 860  32 390 35 130  38 120  41 330 
11  do 32 let  12 700 13 790  14 940  16 190  17 580 19 030  20 670  22 390  24 290  26 370  28 600  31 000  33 600  36 460  39 570  42 890 
12 nad 32 let 13 180 14 330  15 540  16 800 18 240  19 730  21 470  23 320  25 230  27 380 29 680  32 170  34 870  37 820  41 070  44 510 

Zpět na seznam platových tabulek

Platová tabulka číslo 2 

Do ní patří pracovníci u veřejného poskytovatele zdravotních služeb, kteří nejsou lékařskými pracovníky. Najdete zde tedy kuchaře, účetní, vrátné, uklízečky atd.. ve státních nemocnicích.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 7 960  8 640 9 370 10 140 11 000 11 940 12 940 14 040 15 230 16 540 17 930 19 450 21 080 22 870 24 840 26 930
2 do 2 let 8 240 8 950 9 710 10 530 11 410 12 380 13 440 14 560 15 820 17 150 18 620 20 190 21 880 23 740 25 780 27 940
3 do 4 let 8 570 9 300 10 080 10 930 11 860 12 840 13 940 15 130 16 410 17 810 19 320 20 950 22 720 24 630 26 760 29 000
4 do 6 let 8 890 9 640 10 480 11 350 12 310 13 340 14 470 15 690 17 040 18 480 20 050 21 740 23 570 25 570 27 770 30 090
5 do 9 let 9 220  10 010  10 860  11 760  12 780 13 830  15 010  16 300 17 680  19 200  20 790 22 540 24 460  26 530 28 800  31 230 
6 do 12 let 9 590 10 380 11 280 12 230 13 260 14 380 15 590 16 910 18 350 19 930 21 600 23 410 25 380 27 540 29 900 32 410
7 do 15 let 9 940 10 800 11 710 12 690 13 770 14 910 16 170 17 540 19 050 20 670 22 410 24 290 26 340 28 570 31 020 33 620
8 do 19 let 10 320 11 210 12 140 13 160 14 280 15 470 16 790 18 200 19 760 21 440 23 250 25 210 27 340 29 660 32 190 34 890
9 do 23 let 10 720 11 630 12 610 13 680 14 840 16 060 17 430 18 890 20 510 22 270 24 140 26 150 28 360 30 770 33 410 36 210
10 do 27 let 11 110 12 070 13 080 14 180 15 390 16 670 18 100 19 610 21 290 23 100 25 050 27 140 29 440 31 930 34 650 37 570
11  do 32 let  11 540 12 530 13 580 14 710 15 980 17 300 18 790 20 350 22 080 23 970 26 000 28 180 30 540 33 140 35 970 38 990
12 nad 32 let 11 980 13 020 14 120 15 270 16 580 17 930 19 510 21 110 22 930 24 890 26 980 29 240 31 700 34 380 37 330 40 460

Zpět na seznam platových tabulek

Platová tabulka číslo 3 

Patří do ní mimojiné strážníci městské a obecní policie, mnoha státních úřadů jako je NKÚ, ČNB, ČSSZ a zaměstnanců obcí. Patří se rovněž zaměstnanci státní Policie, BIS, soudů nebo Vězeňské služby v běžném pracovním (nikoliv služebním) poměru.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 9 070 9 850 10 670 11 570 12 530 13 590 14 740 16 000 17 360 18 810 20 450 22 160 24 020 26 070 28 290 30 710
2 do 2 let 9 400 10 210 11 070 12 010 13 040 14 210 15 290 16 610 18 000 19 530 21 210 22 980 24 940 27 040 29 360 31 860
3 do 4 let 9 750 10 610 11 490 12 460 13 520 14 650 15 880 17 240 18 690 20 280 22 050 23 860 25 880 28 080 30 470 33 050
4 do 6 let 10 100 11 000 11 940 12 930 14 040 15 210 16 480 17 900 19 400 21 050 22 860 24 740 26 840 29 130 31 620 34 300
5 do 9 let 10 520 11 420 12 390 13 420 14 570 15 790 17 110 18 580 20 130 21 840 23 720 25 690 27 860 30 220 32 810 35 590
6 do 12 let 10 930 11 850 12 840 13 920 15 120 16 370 17 760 19 300 20 880 22 650 24 620 26 660 28 910 31 350 34 040 36 920
7 do 15 let 11 330 12 320 13 340 14 460 15 680 17 000 18 410 20 010 21 700 23 520 25 560 27 760 30 000 32 550 35 330 38 310
8 do 19 let 11 760 12 780 13 850 15 000 16 280 17 630 19 100 20 770 22 510 24 400 26 510 28 730 31 130 33 770 36 680 39 760
9 do 23 let 12 200 13 250 14 380 15 570 16 900 18 300 19 830 21 550 23 350 25 330 27 500 29 800 32 300 35 060 38 060 41 250
10 do 27 let 12 690 13 780 14 920 16 160 17 550 19 000 20 560 22 380 24 240 26 270 28 540 30 930 33 530 36 380 39 510 42 790
11  do 32 let  13 150 14 270 15 490 16 770 18 220 19 720 21 370 23 240 25 160 27 280 29 620 32 090 34 790 37 760 40 990 44 430
12 nad 32 let 13 660 14 820 16 080 17 400 18 920 20 460 22 170 24 120 26 110 28 320 30 750 33 300 36 110 39 180 42 520 46 110

Zpět na seznam platových tabulek

Platová tabulka číslo 4 

Sem patří nelékařští zdravotní pracovníci. To znamená zdravotní sestry, sanitáři, zachránáři a další.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1 do 1 roku 10 120 10 980 11 900 12 910 13 990 15 170 16 470 17 870 19 360 21 050 22 800 24 710 26 830 29 110
2 do 2 let 10 520 11 390 12 360 13 420 14 520 15 750 17 090 18 540 20 090 21 830 23 650 25 670 27 830 30 220
3 do 4 let 10 920 11 820 12 820 13 920 15 070 16 340 17 750 19 240 20 870 22 690 24 570 26 640 28 900 31 370
4 do 6 let 11 320 12 290 13 300 14 450 15 650 16 970 18 420 19 970 21 660 23 520 25 470 27 630 29 980 32 540
5 do 9 let 11 750 12 750 13 810 14 990 16 240 17 620 19 120 20 720 22 480 24 410 26 440 28 680 31 110 33 770
6 do 12 let 12 190 13 230 14 320 15 570 16 850 18 280 19 850 21 490 23 310 25 340 27 440 29 750 32 270 35 040
7 do 15 let 12 680 13 730 14 890 16 140 17 490 18 950 20 610 22 320 24 200 26 290 28 480 30 880 33 520 36 360
8 do 19 let 13 150 14 250 15 430 16 770 18 140 19 660 21 390 23 170 25 110 27 300 29 550 32 050 34 760 37 750
9 do 23 let 13 630 14 790 16 020 17 400 18 840 20 410 22 180 24 020 26 060 28 310 30 670 33 240 36 080 39 180
10 do 27 let 14 170 15 360 16 630 18 070 19 550 21 170 23 030 24 940 27 050 29 390 31 830 34 510 37 450 40 650
11  do 32 let  14 690 15 930 17 260 18 760 20 290 21 990 23 910 25 900 28 080 30 470 33 030 35 800 38 870 42 180
12 nad 32 let 15 250 16 550 17 900 19 470 21 060 22 810 24 820 26 870 29 150 31 640 34 280 37 160 40 330 43 760

Zpět na seznam platových tabulek

Platová tabulka číslo 5 

Do ní spadají sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách obecně. Rovněž do ní nově spadají zdravontí pracovníci (ale ne lékaři!) ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1 do 1 roku 11 140 12 080 13 090 14 210 15 390 16 690 18 120 19 660 21 300 23 160 25 080 27 190 29 520 32 030
2 do 2 let 11 580 12 530 13 600 14 770 15 980 17 330 18 800 20 400 22 100 24 020 26 020 28 240 30 620 33 520
3 do 4 let 12 020 13 010 14 110 15 320 16 580 17 980 19 530 21 170 22 960 24 960 27 030 29 310 31 790 34 510
4 do 6 let 12 460 13 520 14 630 15 900 17 220 18 670 20 270 21 970 23 830 25 880 28 020 30 400 32 980 35 800
5 do 9 let 12 930 14 030 15 200 16 490 17 870 19 390 21 040 22 800 24 730 26 860 29 090 31 550 34 230 37 150
6 do 12 let 13 410 14 560 15 760 17 130 18 540 20 110 21 840 23 640 25 650 27 880 30 190 32 730 35 500 38 550
7 do 15 let 13 950 15 110 16 380 17 760 19 240 20 850 22 680 24 560 26 620 28 920 31 330 33 970 36 880 40 000
8 do 19 let 14 470 15 680 16 980 18 450 19 960 21 630 23 530 25 490 27 630 30 030 32 510 35 260 38 240 41 530
9 do 23 let 15 000 16 270 17 630 19 140 20 730 22 460 24 400 26 430 28 670 31 150 33 740 36 570 39 690 43 100
10 do 27 let 15 590 16 900 18 300 19 880 21 510 23 290 25 340 27 440 29 760 32 330 35 020 37 970 41 200 44 720
11  do 32 let  16 160 17 530 18 990 20 640 22 230 24 190 26 310 28 490 30 890 33 520 36 340 39 380 42 760 46 400
12 nad 32 let 16 780 18 210 19 690 21 420 23 170 25 100 27 310 29 560 32 070 34 810 37 710 40 880 44 370 48 140

Zpět na seznam platových tabulek

Platová tabulka číslo 6

Zde naleznete platy všech lékařů, kteří mají smlouvu se státní zdravotnickou organizací.

Stupěň  Praxe  Platové třídy 
11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 27 110 28 860 32 610 36 540 38 810 41 300
2 do 2 let 27 890 29 720 33 500 37 540 39 920 42 490
3 do 4 let 28 750 30 630 34 520 38 600 41 070 43 720
4 do 6 let 29 590 31 530 35 510 39 680 42 240 45 010
5 do 9 let 30 470 32 500 36 560 40 810 43 480 46 330
6 do 12 let 31 400 33 500 37 640 41 970 44 740 47 700
7 do 15 let 32 370 34 540 38 760 43 220 46 060 49 130
8 do 19 let 33 360 35 620 39 920 44 470 47 450 50 630
9 do 23 let 34 370 36 730 41 120 45 790 48 880 52 160
10 do 27 let 35 450 37 890 42 390 47 150 50 350 53 750
11  do 32 let  36 550 39 100 43 700 48 570 51 880 55 420
12 nad 32 let 37 710 40 340 45 040 50 030 53 460 57 150

Zpět na seznam platových tabulek

Platová tabulka číslo 7

Je určena pedagogickým pracovníkům. Nejen učitelům, ale i vychovatelům, lektorům, asistentům pedagoga nebo nebo pedagogům volného času.

Stupěň  Praxe  Platové třídy                     
    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1 do 2 let 12 310 13 360 14 450 15 660 19 850 24 810 25 020 25 470 26 020 26 650 27 640
2 do 6 let 12 770 13 840 15 050 16 300 20 420 25 030 25 250 25 910 26 570 27 460 28 940
3 do 12 let 13 570 14 760 16 010 17 440 20 960 25 320 25 640 26 250 27 630 28 610 30 500
4 do 19 let 14 510 15 760 17 120 18 530 21 920 25 850 26 430 27 230 28 790 30 710 33 030
5 do 27 let 15 430 16 790 18 230 19 820 22 900 26 650 27 720 28 380 30 580 33 070 36 290
6 do 32 let 16 750 18 210 19 740 21 450 24 520 28 010 28 780 29 950 33 140 35 800 39 220
7 nad 32 let 17 220 18 700 20 290 22 050 25 220 28 650 29 400 30 760 33 930 36 700 40 160

Zpět na seznam platových tabulek

Komentáře  

0 #368 Jarda 2018-02-19 23:37
Cituji Pracomat.cz:
Dobrý den Lucie,

mrkněte do katalogu prací - www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf . Pro získání 10té třídy, stačí aby jste vykonávala alespoň jednu z činností, které jsou u ní uvedeny.

Děkuji za odpověď
Citovat
0 #367 Pracomat.cz 2018-02-19 16:17
Dobrý den Lucie,

mrkněte do katalogu prací - www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf . Pro získání 10té třídy, stačí aby jste vykonávala alespoň jednu z činností, které jsou u ní uvedeny.
Citovat
0 #366 Pracomat.cz 2018-02-19 16:10
Dobrý den Michaelo,

předpokládám, že psycholog nepatří mezi pedagogické pracovníky a proto bych ho očekával v první tabulce.
Citovat
0 #365 Michaela 2018-02-19 13:28
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, ze které tabulky mám čerpat, zítra jdu na pohovor, tak ať jsem připravená. Jedná se o pozici psycholog na gymnáziu, mám dokončenou jednooborovou psychologii, titul Mgr. a dva roky praxe v daném oboru. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #364 Lucie 2018-02-19 10:00
Dobrý den, prosím o informaci, v jaké platové třídě má být zařazena účetní menší příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je obec,účetní vykonává
práce pokladní, mzdové účetní, fakturantky atd. především účetní,sestavuje účetní závěrku a odesílá Výkazy na kraj? Jsem zařazena v 9. platové třídě a myslím si, že bych měla nárok i na 10. platovou třídu i když pracuji jen v měnší PO – 1. stupeň ZŠ.
Je podmínkou dle nového katalogu prací od 1.1.2018, v 10.platové třídě bod č.2 – hodnota aktiv? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Lucie
Citovat
0 #363 Pracomat.cz 2018-02-13 10:45
Dobrý den Elen,

to záleží na konkrétně vykonávaných pracovních činnostech, zkuste se podívat do katalogu prací - www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf
Citovat
0 #362 Elen 2018-02-12 17:43
Dobrý den,v jaké třídě má být zařazena zaměstnankyně která pracuje jako ekonom,personalista a mzdová účetní v jedné funkci. je zařazena do 10.třídy s odečtením 3 roků praxe, Děkuji
Citovat
0 #361 Jarda 2018-02-10 16:22
Je to tak. Dekuji.
Citovat
0 #360 Pracomat.cz 2018-01-31 11:25
Dobrý den Lucie,

v tom jakou budete mít platovou třídu nezávisí ani tak na vašem vzdělání (to je sekundární faktor), ale na náročnosti vykonávané pracovní činnosti. Pro jakou pracovní pozici vás tedy tyto informace zajímají - učitelka na ZŠ?
Citovat
0 #359 Lucie 2018-01-31 10:49
Dobrý den,
zajímá mě platová třída a stupeň - vystudovala jsem VŠ zakončenou diplomem - titul magistr, pedagogická FA, učitelství pro ŽŠ, aprobace anglický a ruský jazyk pro ZŠ, po škole pracuji v jiném oboru druhým rokem - logistika, kam se prosím budu řadit? praxi jako učitelka jsem měla jen na VŠ. děkuji
Citovat
0 #358 Veronika 2018-01-28 08:07
Jen pro upřesnění.Logoped ve zdravotnictví před atestací tabulka č.1,třída 12.Klinický logopedi po atestaci tabulka č.4,třída13.
Citovat
0 #357 Pracomat.cz 2018-01-25 16:35
Dobrý den Radko,

podle mého se jedná o první platovou tabulku.
Citovat
0 #356 Pracomat.cz 2018-01-25 16:32
Dobrý den Věro,

bohužel je toto praxe některých zaměstnavatelů. Zaměnstavatel má možnost u pracovníků v první až šesté pracovní třídě rozhodnout o jejich celkovém platovém tarifu (tj. vlastně stanovení uznatelné praxe). Viz §6 tohoto dokumentu www.mpsv.cz/files/clanky/3273/NV_plat.pdf
Citovat
0 #355 Věra 2018-01-24 13:43
Je možné, když pracuji jako pracovník v soc. službách v příspěvkové organizaci aby mi snížili plat o 580Kč pouze z důvodu, že do 31.12.2017 jsem byla v 3 platové tř. a 12 stupni, kde praxi nezapočítávali, ale od ledna 2018 došlo ke zrušení 3 tar. tř. a byla jsem zařazena do třídy 4, ale 9 stupně s tím, že najednou neplňuji praxi. To co nám stát přidal,m tak nyní zaměstnavatel dle mého nesmyslně bere.
Citovat
0 #354 Radka 2018-01-24 09:47
Dobry den, jaka platova tabulka je pro pracovniky v Narodni Galerii v Praze? Dekuji pekne predem za odpoved.
Citovat
0 #353 Pracomat.cz 2018-01-22 19:04
Dobrý den Milado,

máte pravdu. Překlep je opraven a díky za upozornění.
Citovat
0 #352 Milada 2018-01-22 16:41
Dobrý den, v článku Platy státních zaměstnanců pro rok 2018 uvádíte, že níže uvedené tabulky jsou platné od 1.11.2018. Není to překlep? Nemělo by tam být od 1.11.2017? My podle těchto tabulek odměňujeme už právě od 1.11.2017.
Citovat
0 #351 Pracomat.cz 2018-01-17 17:08
Dobrý den Lucie

12 nebo 13 podle druhu vykonávané práce.

12. platová třída
1. Provádění činnosti v oboru klinické logopedie vykonávané po zařazení do specializačního vzdělávání pod odborným dohledem, například logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, podíl na léčbě a rehabilitaci jednodušších vad a poruch řeči, sluchu a hlasu dětí a dospělých.

13. platová třída
1. Provádění specializovaných logopedických činností, například logopedické diagnostiky a
diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, provádění léčby a rehabilitace všech vad a poruch řeči, sluchu a hlasu, dětí a dospělých včetně osob obtížně vyšetřitelných a osob s poruchami centrálního nervového systému, provádění logopedické prevence, výchovy a poradenství, provádění konsiliární a posudkové činnosti, školení zdravotnických pracovníků v oblasti komunikativních dovedností u pacientů při poškození centrálního nervového systému.

2. Metodické usměrňování v rámci oboru. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.
Citovat
0 #350 Lucie 2018-01-17 09:52
A která třída?...mám Mgr. titul. Děkuji.
Citovat
0 #349 Klaudia 2018-01-16 11:48
Děkují za odpověd'
Citovat
0 #348 Pracomat.cz 2018-01-14 20:15
Dobrý den Lucie,

čtvrtá platová tabulka, tzn. nelékařští zdravotní pracovníci.
Citovat
0 #347 Lucie 2018-01-14 18:01
Dobrý den, chci se zeptat, kam se řadí logoped ve zdravotnictví. Děkuji.
Citovat
0 #346 Pracomat.cz 2018-01-12 11:23
Dobrý den Klaudie,

zkušební doba se do praxe započítává, pokud máte tři měsíce uznané praxe, tak po devíti měsících od nástupu do zaměstnání budete mít nárok na postup do vyššího platového stupně.
Citovat
0 #345 Klaudia 2018-01-12 10:19
Dobrý den,
Chtěla jsem se zeptat, jestli zkušební pracovní doba se počíta do 1 roku praxi, aby pak po roku od začátku práce (včetně s 3 měsici praxi) postoupit do dalšícho platovécho stupňe?
Prosím o odpověd', pozdravy, Klaudia
Citovat
0 #344 Pracomat.cz 2018-01-12 10:12
Dobrý den Marto,

jedná se o čtvrtou platovou tabulku.
Citovat
0 #343 MARTA 2018-01-10 08:31
Dobry den
do ktere tabulky se řadi farmaceuticky asistent pracujici v nemocnični lekarně s praxi 32 let ?


Děkuji
Citovat
0 #342 Pracomat.cz 2017-12-29 09:43
Dobrý den Zdeňko,

náplň práce, kterou má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, je podle ustanovení § 34 zákoníku práce ) povinnou součástí pracovní smlouvy. § 40 ZP říká, že obsah pracovního poměru lze měnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na jeho změně. A to písemně. Pokud vás zaměstnavatel vede k vykonávání práce, která není definovaná v pracovní smlouvě, pak nejspíše nepostupuje v souladu se zákonem.
Citovat
0 #341 Pracomat.cz 2017-12-29 09:38
Dobrý den Zdeňko,

z toho co se mi podařilo dohledat by se mělo jednat o nelékařského zdravotního pracovníka a tedy tabulku číslo 4. Co se týče platové třídy po atestaci tak se podívejte do katalogu prací www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf , odpovídající profesí by zde mohl být zdravotní laborant (strana 265-266) a zde se podívejte na druhy vykonávané práce u jednotlivých platových tříd. Za pozici vedoucího pracovníka bude navíc ke svému platovému tarifu dostávat příplatek za vedení.
Citovat
0 #340 Zdeňka CYRUSOVA 2017-12-29 01:24
Dobry den,
ještě bych se ráda informovala o tom jak mám postupovat, když mi krom klinické embryologie spadla do klína ještě práce androlozky, která je nyní na MD. Pracovní smlouvu mám jen na embryologa, žádný dodatek jsem nepodepisovala a k navýšení mzdy také nedošlo..
Děkuji
Citovat
0 #339 Zdeňka CYRUSOVA 2017-12-29 01:10
Dobrý den,
Ráda bych věděla do jaké platové tabulky se mám zařadit jako klinicky embryolog? Mám VŠ vzdělání prirodovedneho zamereni s titulem Mgr. Praxe v oboru klinicke embryologie 1 rok. A jak se změní moje platové ohodnoceni po absolvování AKK a později i atestace? A Jak s pribranim zodpovědnosti, což obnáší pozice vedoucího laboratoře? Děkuji
Citovat
0 #338 Pracomat.cz 2017-12-28 10:21
Dobrý den Veroniko,

podle Zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání (www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96) § 23 odstavec 3 -

Specializovaná způsobilost logopeda ve zdravotnictví se získává absolvováním specializačního vzdělávání v trvání 3 let ukončeným atestační zkouškou. Označení odbornosti logopeda ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí je klinický logoped.

Do složení atestace tedy nejste zdravotnickým pracovníkem a patříte do tabulky číslo 1.
Citovat
0 #337 Veronika 2017-12-28 08:20
Po atestací už mezi nelékařské zdravotníky budu(4) patřit určitě.Ovšem před tou atestací?Děkuji
Citovat
0 #336 Pracomat.cz 2017-12-27 19:56
Dobrý den Veroniko,

logopeda po atestaci bych zařadil mezi nelékařšté zdravotní pracovníky do tabulky číslo 4. Pokud by se jednalo o lékařského pracovníka (přiznám se že nevím zda se mezi ně logoped počítá), tak do tabulky číslo 6.
Citovat
0 #335 Veronika 2017-12-27 15:46
Dobrý den,
prosím Vás o názor.Jsem logoped (Mgr.)v předatestační přípravě v příspěvkové nemocnici.Již od počátku jsem zařazena do nejchudší platové tabulky(1),dle vedení nejsem do atestace zdravotník?!Bude v tom teď od ledna2018 nějáká změna?Případně do jaké tabulky 1? či 2? tedy patřím..děkuji
Citovat
0 #334 Pracomat.cz 2017-12-17 23:35
Dobrý den Olgo,

v tom případě by se mělo jednat o první tabulku.
Citovat
0 #333 Olga Nosková 2017-12-12 08:58
Dobrý den, prosím, kam budeme zařazeny jako pracovníci v sociálních službách-pečovatelská služba. Jsme zaměstnanci města, zařazení do organizační složky města.
Děkuji
Citovat
0 #332 Pracomat.cz 2017-12-11 17:53
Dobrý den Karlo,

to záleží na náplni práce:

2. platová třída
1. Provádění jednoduchých pomocných a obslužných činností, například péče o hygienu
prostředí, dovoz stravy, transport biologického materiálu, doprovod pacientů nebo klientů sociálních služeb na příslušná oddělení a úkony s tím související, pomoc při úpravě těl zemřelých.

3. platová třída
1. Provádění pomocných a obslužných činností při poskytování základní ošetřovatelské péče
(pacientům nebo klientům sociálních služeb), například zajišťování hygienické péče o
pacienta, polohování pacientů a manipulace s nimi.
2. Provádění jednoduchých pomocných a obslužných činností v rámci operačního sálu a
centrální sterilizace, laboratoře a transfuzní služby, zařízení lékárenské péče, lázní a léčebné rehabilitace, autoptického oddělení a pitevny.

4. platová třída
1. Provádění pomocných a obslužných činností při poskytování základní a specializované
ošetřovatelské péče pacientům nebo klientům sociálních služeb zejména s omezenou
pohyblivostí nebo nepohyblivých, inkontinentních nebo se závažnými změnami psychického stavu, případně s těžkým zdravotním postižením.

2. Provádění pomocných a obslužných činností v rámci operačního sálu a centrální sterilizace, laboratoře a transfuzní služby, zařízení lékárenské péče, lázní a léčebné rehabilitace, autoptického oddělení a pitevny.

5. platová třída
1. Provádění nejsložitějších pomocných a obslužných činností pod přímým vedením při
poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pacientům, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání bezprostředně hrozí včetně polohování a fixace pacienta před, v průběhu a po operačním výkonu na operačním sále.
Citovat
0 #331 Karla 2017-12-07 12:22
Dobrý den prosím o radu do jaké třídy patří sanitář v lékárně.Děkuji
Citovat
0 #330 Pracomat.cz 2017-11-21 13:45
Dobrý den Věro,

myslím, si, že byste měla vědět pracovní náplň pozice pokud ji dlouhodobě vykonáváte.
Citovat
0 #329 Věra Fialová 2017-11-21 07:31
Prosím, jak je to s popisem práce? Je správný postup, že v případě dlouhodobého zástupu nemám popis práce na toto místo? Stačí věta zastupuje pracovnici podatelny - bez upřesnění? Děkuji.
Citovat
0 #328 Pracomat.cz 2017-11-20 22:07
Dobrý den Věro,

těžko odpovídat bez znalosti konkrétní pracovní smlouvy, ale to že jiná kolegyně měla za vykonávání stejné pracovní náplně vyšší platovou třídu je skutečně zarážející. Proberte tuto situaci se svojí nadřízenou, v případě že by jste měla vykonávat stejnou práci máte samozřejmě nárok i na stejnou platovou třídu.
Citovat
0 #327 Pracomat.cz 2017-11-20 22:01
Dobrý den Pavlo,

platový tarif nezávisí přímo na vzdělání, ale na druhu vykonávané práce.
Citovat
0 #326 Pracomat.cz 2017-11-20 22:00
Dobrý den,

v tom případě budete mít pravděpodobně na navýšení nárok. Záleží to na typu vašeho pracovně právního vztahu s univerzitou.
Citovat
0 #325 Věra Fialová 2017-11-20 10:20
Dobrý den, pracuji na podatelně městského úřadu. Dostala jsem k podpisu nový popis pracovního místa (podepisovali všichni). Nyní dlouhodobě zastupuji za nemocnou pracovnici na pobočkové podatelně v jiném místě, kde jsou navíc jiné pracovní činnosti a pravděpodobně i jiná platová třída. V popisu práce, který je pro původní pracoviště není žádný dodatek, kde by byl blíže specifikován rozsah požadovaných činností pro druhé pracoviště. Je to zmíněno jenom jednou větou: zastupuje pracovnici podatelny v …
Je tento postup správný?
Na tomto místě přede mnou zastupovala jiná osoba, která dostala vyšší platovou třídu, než mám já, tj. evidentně musela být v popisu práce jiná formulace. Je možné, aby byly v tomto rozdíly?
Vím na 100% že činnosti vykonávám stejné.
Děkuji za odpověď, Věra.
Citovat
0 #324 pavla 2017-11-20 09:30
Dobrý den, můžu se zeptat do jaké platové třídy patří pracovník státní správy který má tituly Bc., DiS.? Tituly má v souladu s jeho prací.
Děkuji mnohokrát
Citovat
0 #323 mirek 2017-11-20 08:57
Dobrý den je to univerzita Pardubice
čili verejna škola
Citovat
0 #322 Pracomat.cz 2017-11-17 18:00
Dobrý den Mirku,

to záleží na tom kdo je zřizovatel vaší univerzity. Tzn. jestli je soukromá nebo státní.
Citovat
0 #321 mirek 2017-11-16 13:12
Dobrý den pracuji jako údržbář na univerzitě
Vztahuje se na me zvyseni platu
od 1.11.2017
Citovat
0 #320 Pracomat.cz 2017-11-15 14:20
Dobrý den, e-mailem se nám dostalo ještě doplnění:

Jedná se o rozhodování v rámci správního řízení v prvním stupni. Pokud je zařazena jako úředník do obecního(městského) úřadu, ne do krajského, pak není činna v odvolacím řízení. Lze to přesně určit dle její náplně práce, kterou, s největší pravděpodobností, podepsanou má a chce to podrobnější dialýzu.
Citovat
0 #319 Pracomat.cz 2017-11-14 10:59
Dobrý den Petře,

jedná se o zaměstnance placeného podle platových tabulek na zvýšení platu má tedy nárok a obec ji bude hradit ze svého rozpočtu. V případě, že si obec jako účetní najímá OSVČ nebo externí firmu, tak ke zvýšení dojít nemusí.
Citovat
0 #318 Pracomat.cz 2017-11-14 10:47
Dobrý den Katko,

neznám do detailu náplň práce úředníka vykonávajícího přestupkovou agendu, ale z laického pohledu se vaše náplň práce skutečně shoduje s uvedenými činostmi z 10. platové třídy.
Citovat
0 #317 Pracomat.cz 2017-11-14 09:38
Dobrý den Davide,

pokud vykonáváte stejnou pracovní náplň, tak by jste skutečně měli mít i stejnou třídu. Pro představu o platových třídách pro jednotlivé profese se podívejte do katalogu prací: www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf
Citovat
0 #316 David Stockel 2017-11-13 17:42
Dobrý den, pracuji jako vedoucí pracovník (sprava zelene) v Narodnim Hrebcine v Kladrubech a dle informaci mam narok na 9 platovou tridu, je tomu tak ?Kolik je maximalni mozny zakladni plat. Ja ho mam nyní (v 7 tride necelych 16t) a u nove prijimaneho kolegy (take 9 trida a stejna odbornost) je nabizeny zakladni plat 23-27 000 Kč. Dle meho mam narok take na tuto zakladni mzdu, je tomu tak? Moc dekuji za odpoved.
Citovat
0 #315 Petr 2017-11-11 21:09
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli účetní kterou zaměstnává obec která má cca 300 obyvatel má nárok na zvýšení platu který letos schválila vláda? Je tato účetní státní zaměstnanec, nebo normální zaměstnanec obce? Pokud by se zvýšení platu této účetní týkalo bude to stát obcím nějak kompenzovat, nebo to obec bude hradit ze svého rozpočtu? Děkuji
Citovat
0 #314 Katka 2017-11-10 09:41
Jakou platovou třídu by měl mít úředník vykonávající mj. přestupkovou agendu - občanské soužití. veřejný pořádek a majetek, kde je požadováno vysokoškolské vzdělání dle nového zákona. Lze využít zařazení dle těchto katalogových čísel - viz níže? (kolegové z okolních úřadů jsou takto zařazeni). Provádím kompletní přestupkovou agendu včetně rozhodnutí, dokazování, výslechů svědků, ústního jednání a v případě odvolání mohu v rámci autoremedury vydat nové rozhodnutí nebo odvolání postoupit krajskému úřadu. Ten může rozhodnutí zrušit a vrátit k novému projednání. Provádím tedy nové přestupkové řízení a nové projednání.

Lze užít tato katalogová čísla a žádat po zaměstnavateli zařazení do 10. platové třídy?

8. Zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování.

7. Zajišťování speciálních odborných činností na úseku přestupkové agendy, například
přezkoumávání pravomocných rozhodnutí v obnově řízení a v přezkumných řízeních.
Citovat
0 #313 Pracomat.cz 2017-11-08 10:49
Dobrý den,

u státních zaměstnanců ve služebním poměru je podle Zákona o státní službě vzdělání pro 12 tou platovou třídu toto:

Stanovené vzdělání: magisterský studijní program
Citovat
0 #312 Duš 2017-11-07 12:33
dobrý den,
dotaz:12. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání nebo bakalářské nově platí i pro státní zaměstnance ve služebním poměru?
Děkuji
Citovat
0 #311 Pracomat.cz 2017-11-03 14:45
Dobrý den Ireno,

na soukromý sektor skutečně tyto tabulky nemají žádný vliv. Vaše mzda je výsledkem vyjednávání mezi vámi a zaměstnavatelem.
Citovat
0 #310 Irena 2017-11-03 10:47
Dobrý den,
prosím o radu, jaké je platové zařazení pro nepedagogického pracovníka - administrativní pracovnice - v soukromé škole, při středoškolském vzdělání s maturitou. Ve smlouvě máme uvedeno - smluvní mzda a zaměstnavatel tvrdí, že navýšení platů pro nepedagogické pracovníky se nás netýká. V platovém výměru nemáme uvedenou ani platovou třídu, stupeň. Pouze jsou uvedeny složky - zákl. mzda, osobní ohodnocení a funkční příplatek (jako nenárokové).
Dále máme v prac. smlouvě uvedenou pracovní dobu 40 hod. týdně, ve skutečnosti je naše pracovní doba stanovená na cca. 43 hod. týdně. s tím, že je tam započítaná i "pauza na oběd".
Platí pro platy v soukromém školském sektoru stejné předpisy jako ve státním?
Moc děkuji za odpověď.
Citovat
0 #309 Petra 2017-11-01 22:06
Cituji Pracomat.cz:
Dobrý den Aleno,

co znamená zkratka PSS?

Pracovník v sociálních službách.
Citovat
0 #308 Pracomat.cz 2017-11-01 13:31
Dobrý den Olo,

Zákoník Práce k tomu říká toto:

§ 130 Příplatek za rozdělenou směnu

(1) Zaměstnanci, který pracuje ve směnách rozdělených na 2 nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku za každou takto rozdělenou směnu.

(2) Rozdělenou směnou se pro účely tohoto zákona rozumí směna, ve které souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny.

Slovo "alespoň" chápu jako nejméně, tedy při dvou hodinách přestávky byste podle mě nárok na příplatek mít měla.
Citovat
0 #307 Pracomat.cz 2017-11-01 11:02
Dobrý den Dano,

patřila by jste do platové tabulky číslo 3. Jaká by byla konkrétní platová třída záleží podle druhu práce, kterou by jste vykonávala. Platový stupeň je podle uznané praxe. Pokud by byla vaše dokud vykonávaná práce podobná jako tak do které se hlasíte, tak vám ji nejspíš zaměstnavatel uzná celou. V tom, že je to základní plat a výše osobního ohodnocení (příplatku) je na vašem nadřízeném máte pravdu. Pokud máte o danou pozici zájem, tak běžte na první kolo pohovoru, kde se dovzíte více informací o pozici včetně výše platu.
Citovat
0 #306 OLA 2017-10-31 19:38
Dobry den,chi se zeptat jesli mám nárok na příplatek za dělenou směnu,pracuji jako vratna ve škole na 8 hod,a to tak že mam rozdělenou od 6-9.30 a pak od 11.30-16,tedy mezi tim 2 hod volno/přestávka/pani ředitelka mi sdělila že nemam nárok na připlatek že by přestávka musela byt vic jak 2.hd jak to teda je děkuji předem za odpověd
Citovat
0 #305 Dana 2017-10-31 13:03
Dobrý den, nějak se v tom ztrácím. Mám možnost nastoupit jako účetní/administrativní síla. Můj zaměstnavatel bude Krajské ředitelství Policie ČR. Moje dosavadní praxe v oboru je 20 let. Doposud jsem pracovala vždy v soukromém sektoru a tyto tabulky jsou pro mě španělská vesnice. Do které platové třidy tedy spadám a kolik by byl plat? Předpokládam, že toto je základní plat a další příplatky a ohodnocení záleží na nadřízeném...Moc děkuji za odpověď. Dana
Citovat
0 #304 Pracomat.cz 2017-10-29 22:03
Dobrý den Pavle,

možností je buď požadované vzdělání doplnit nebo ve vyšší platové třídě zůstat i s nižším vzděláním než je požadované, ale poté by vám měly být odečteno několik let praxe - jako kompenzace za nižší vzdělání. Pro desatou platovou třídu a střední vzdělání s maturitou by to měly být tři roky.

zdroj: portal.gov.cz/.../... § 4 odst. 7
Citovat
0 #303 Pracomat.cz 2017-10-29 21:53
Dobrý den Valerie,

platová třída se vám nejspíše nezmění (pokud nedošlo ke změně pracovní náplně), dojde ke zvýšení mzdy pro danou platovou třídu.
Citovat
0 #302 Pracomat.cz 2017-10-29 21:46
Dobrý den Zdeňko,

platová třída se vám nejspíše nezmění (pokud se nezměnila náplň práce), jen bude mít od listopadu vyšší mzdu.
Citovat
0 #301 Pracomat.cz 2017-10-29 21:38
Dobrý den Lenko,

pokud pracujete v příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je město, pak by se vás na základě první tabulky týkat mělo.
Citovat
0 #300 Zdeňka 2017-10-29 10:09
Zdravím, doposud jsem měla plat. tř. 4, prosím kam budu spadat nyní. Jsem prac.přímé obsl.péče ve stát. sociál. zařízení,požadované vzděl. bylo základní, mám však VOŠ. Odpracováno mám 13 let. Díky Zdeňka
Citovat
0 #299 Valerie 2017-10-29 10:07
Dobrý den, prosím o upřesnění nového zařazení zdr.sestra s maturitou ve stát.sociál. zařízení, odpracováno 26let? Doposud plat. tř. 9. Děkuji, Valerie
Citovat
0 #298 Lenka 2017-10-27 13:36
Dobrý den, týká se listopadové přidání na platech i knihovníků ve veřejných knihovnách? Zaměstnavatel tvrdí, že ne.
Citovat
0 #297 Pracomat.cz 2017-10-26 13:54
Dobrý den Hanko,

jako zdroj pro informace jsme použili apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNARCGTKUF
Citovat
0 #296 Hanka 2017-10-26 13:43
Prosím kde najdu oficiální schválenné nařízení vlády ? Děkuji
Citovat
0 #295 Pavel 2017-10-23 17:33
Dobrý den,

chci se zeptat. Mám vykonávat práci, která spadá do platové třídy č. 10, ale mám jen středoškolské vzdělání s maturitou. Na Magistrátě pracuji již 7 let. Existuje nějaká možnost (třeba nějaká vyjímka tajemníka), že tuto práci mohu vykonávat v této třídě, ikdyž nemám vysokoškolské ani vyšší odborné vzdělání?
Děkuji.
Citovat
0 #294 Pracomat.cz 2017-10-18 21:38
Dobrý den Martine,

ano týká se to i vás.
Citovat
0 #293 Martin 2017-10-18 21:03
Dobrý den,
chtěl bych se Vás zeptat, zda se zvyšování platů od 1. 11. 2017 týká i zaměstnanců obecních samospráv? Tedy pokud jsem zaměstnancem magistrátu města Brna, týká se to i mě?
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #292 IGOR 2017-10-18 20:53
No hlavně, aby nařízení vyšlo ve sbírce zákonů, stále tam nic není :(
Citovat
0 #291 Pracomat.cz 2017-10-12 11:46
Dobrý den Olo,

podle katalogu prací jsou platové třídy pro vrátnou na základě vykonávané práce definovány takhle:

1. platová třída

1. Kontrola příchodů a odchodů pracovníků i návštěvníků včetně poskytování informací a namátkové kontroly příručních zavazadel odcházejících. Kontrola příjezdů a odjezdů všech druhů vozidel ve vrátnici.

2. Výdej klíčů, zavírání a otevírání objektů, provádění obchůzek objektů, sledování bezpečnostních signalizačních zařízení.

2. platová třída

1. Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků z uzavřených areálů, hlídání, střežení a bezpečnostní dohled na parkovištích.

3. platová třída

1. Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků s náročným režimem pro vstup, pohyb po areálu a jeho opouštění, spojená s inkasem peněz, hlídáním, střežením a bezpečnostním dohledem na parkovištích.
Citovat
0 #290 ola 2017-10-12 10:52
Dobrý den
chci se zeptat jakovou platovou třidu bych měla mit mám stčedni odborne učiliště s vyučním listem mam odpracovano 26 let ted jsem nastoupila jako vrátna ve škole děkuji předem za odpověd
Citovat
0 #289 Pracomat.cz 2017-10-11 20:27
Dobrý den Kamilo,

ano týká. Nejpozději během zítřka aktualizuji jejich tabulky na pracomat.cz/.../375-platy-statnich-uredniku.html
Citovat
+2 #288 Kristýna 2017-10-11 17:37
Dobrý den, platy jsou vždy uváděny v hrubém.
Citovat
0 #287 Kamila 2017-10-11 13:49
Dobrý den,

týká se prosím zvýšení platu od 1.11. také zaměstnanců ve státní službě? Děkuji
Citovat
0 #286 Pracomat.cz 2017-10-02 18:26
Dobrý den Jano,

jako praxe se vám tato doba započte. Vycházím z Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.(www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-564) § 4, odstavec 5:

V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu
Citovat
0 #285 Pracomat.cz 2017-10-02 18:20
Dobrý den Jano,

uznaná praxe skutečně záleží na vašem zaměstnavateli. Obvykle se bere v potaz jak podobné bylo předchozí zaměstnání (z pohledu vykonávaných činností) aktuálně vykonávanému zaměstnání. Platová třída pak závisí na nejnáročnější vykonávané činnosti podle katalogu prací (viz odkaz o pár komentářů výše). Platová třída 10 z tohoto pohledu vypadá jako odpovídající.
Citovat
0 #284 Pracomat.cz 2017-10-02 18:17
Dobrý den Lenko,

jako zaměstnanec obce patříte do platové tabulka číslo 3 (od 1.11.2017). Platová třída závisí na nejnáročnější vykonávané práci podle katalogu prací - www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf (bohužel nevím, co tato pozice obnáší) a pokud jde o praxi, záleží kolik vám jí zaměstnavatel uzná. Opět s ohledem na náplň dříve vykonávané práce a nyní vykonávanou práci.
Citovat
0 #283 Jana 2017-10-02 13:43
Dobrý den,
nastupuji po mateřské dovolené (po 4 letech) do práce jako úřednice. (dříve jsem nepracovala) Jak je to s uznáním mateřské v rámci praxe? děkuji
Citovat
0 #282 Jana 2017-09-27 15:47
Dobrý den,
prosím Vás o radu ohledně platového zařazení. Pracuji jako asistentka ředitele na střední škole, v mé náplni práce je administrativní agenda školy, především evidence žáků a vše s tím spojené. Odpovídá prosím platová třída 10?V tomto zaměstnání jsem 5 let a jsem zařazena ve skupině 3. Zdá se tedy, že mi můj zaměstnavatel nezapočítal žádnou předchozí praxi. Pracovala jsem jako personalista a disponent spedice. Zajímalo by mě, zda započitatelná praxe záleží pouze na uznání zaměstnavatele? Můj zaměstnavatel se jistě bude ohánět zákony, tak abych měla potřebné argumenty :-) Moc děkuji, s pozdravem Jana
Citovat
0 #281 Lenka 2017-09-27 10:49
Dobrý den,
prosím, chci se zeptat, kde bych měla být zařazena jako Koordinátorka Rodinného centra které pracuje s rodiči, děti všeho věku , jako družina, vzdělávání dětí, hlídání, lektoruji, vedu kroužky a poradenství. Mám BC Ošetřovatelství a Mgr Sociální práce, praxe nemocnice 7 let, dvě mateřské a tři roky vedu RC.Jsem zaměstnanec města.Moc děkuji Lenka B.
Citovat
0 #280 Pracomat.cz 2017-09-19 15:53
Dobrý den Veroniko,

ano, mělo by se týkat i civilních zaměstnanců Policie ČR.
Citovat
0 #279 Veronika 2017-09-18 19:06
Dobry den, tyka se slucovani platovych stupnic z 2 do 3 od 1.11.2017 i zamestnancu v pracovnim pomeru policie CR?
Citovat
0 #278 Pracomat.cz 2017-09-18 15:12
Dobrý den Michaeli,

vaše informace jsou správné, u strážníků měststké policie to znamená v některých případech zvýšení i o více než 20%.
Citovat
0 #277 Michael 2017-09-17 22:04
Dobrý den, zaslechl jsem zprávu o tom, že od 1.11.2017 se strážníci městské policie kromě zvýšení 10 % dočkají i posunu z tabulky č. 2 do 3, to by znamenalo, že by se jim plat zvýšil mnohem více než jen stávajících 10 %. Jaká je pravda?
Citovat
0 #276 Pracomat.cz 2017-09-12 20:25
Dobrý den Jano,

z dostupných zdrojů na MŠMT se mi podařilo najít metodický pokyn k odměňování (www.msmt.cz/file/28255). Je sice pár let starý, ale v katalogu prací k zásadním změnám nedošlo a novější verzi jsem nikde neobjevil, takže z něj vycházím. Pokud máte podepsanou hmotnou odpovědnost a vaše náplň práce odpovídá níže uvedenému odstavci, měla by jste patřit do sedmé platové třídy. Viz její popis:

Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajišťování výroby náročných specialit.

Při 30ti letech praxe se zdá, že vám nebyla započetla celá. Pravděpodobně zaměstnavateli nepřišla relevantní s ohledem na vykonávanou pozici. Pokud s tím nesouhlasíte, zkuste to s nimi prodiskutovat a dokázat jim opak.
Citovat
0 #275 jana 2017-09-12 18:00
jsem vyucena kuchařka pracuji ve sj jako vedouci kuchyne praxe 30 let jsem zarazena do 4tridy stupen9 mam nárok na vyssi tridu i stupeň dekuji za odpoved
Citovat
0 #274 Pracomat.cz 2017-09-06 19:03
Dobrý den Olgo,

podle mých informací by jste měli mít smluvní platy.
Citovat
0 #273 Pracomat.cz 2017-09-06 18:58
Dobrý den Ivano,

ano.
Citovat
0 #272 Pracomat.cz 2017-09-06 18:52
Dobrý den Tamaro,

zdravotní sestry (tab, číslo 3) spadají do jiné platové tabulky než pečovatelky a skutečně v této tabulce nedošlo od června 2017 k navýšení.
Citovat
+1 #271 Pracomat.cz 2017-09-06 18:44
Dobrý den Zdeno,

nárok na vyšší hodinovou mzdu ze zákona nemáte, ta garantovaná je právě 66 Kč. Tuto problematiku řeší skupiny náročnosti jednotlivých prací, jsou ale poměrně obecná. Například skupina číslo 1, kam spadá i pozice úklizečky je následující:

1. skupina prací
Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu s předměty (prvky) tvořící jednoduchý celek konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy a s rámcovými návaznostmi na další procesy. Manipulační práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti včetně prací s případným jednostranným zatížením drobných svalových skupin, v případném vnuceném pracovním rytmu, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s případným rizikem pracovního úrazu.
Citovat
0 #270 Olga 2017-09-06 14:46
Dobrý den,
jsem zaměstnanec státního podniku, zřizovatel je MPO. Vztahují se na mě také platové tabulky? Mám SEŠ s maturitou, praxe 34 let, dva světové jazyky. Pracuji v administrativně jako manažerka. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #269 Ivana 2017-09-06 12:09
Dobrý den
pracuji v ZUŠ jako mzdová účetní jedná se o příspěvkovou organizaci řízenou dle zákona 250/2000 Sb. Patřím od 1.7.2017 do platové tabulky 1.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit