Platy ve veřejné správě jsou určovány na základě platových tabulek pro státní zaměstnance. V platové tabulce lze na základě platové třídy a platové stupně zjistit na jaký základní plat byste měli jako státní zaměstnanec nárok.

 
 

Níže naleznete platové tabulky platné od 1.1.2023 pro zaměstnance státu, kteří nejsou ve služebním poměru, ale v běžném zaměstnaneckém poměru. V dalších článcích se věnujeme:

Tabulkové platy od 1.1.2023

(dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

Ve všech případech se jedná o hrubou mzdu.

Platová tabulka číslo 1 (od 1.1.2023) 

(Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů, definována v Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Sem patří všichni pracovníci ve veřejném sektoru, kteří nepatří do některé z následujících tabulek. Například kuchaři, uklízeči, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízeních.

 
Stupeň Praxe Platové třídy                              
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 12 140 13 040 13 990 15 020 16 130 17 350 18 680 20 130 21 710 23 390 25 280 27 250 29 410 31 770 34 340 37 130
2 do 2 let 12 510 13 460 14 450 15 540 16 720 17 970 19 320 20 850 22 440 24 220 26 160 28 200 30 460 32 890 35 570 38 460
3 do 4 let 12 920 13 920 14 930 16 050 17 270 18 580 20 000 21 580 23 250 25 080 27 130 29 220 31 550 34 090 36 850 39 840
4 do 6 let 13 340 14 360 15 450 16 590 17 880 19 230 20 700 22 330 24 060 25 980 28 070 30 230 32 660 35 300 38 190 41 280
5 do 9 let 13 810 14 850 15 970 17 160 18 480 19 890 21 420 23 120 24 910 26 890 29 060 31 330 33 840 36 570 39 560 42 760
6 do 12 let 14 280 15 350 16 490 17 740 19 120 20 560 22 170 23 950 25 780 27 820 30 100 32 450 35 050 37 870 40 980 44 300
7 do 15 let 14 740 15 890 17 070 18 360 19 770 21 290 22 930 24 780 26 720 28 820 31 180 33 620 36 300 39 250 42 460 45 910
8 do 19 let 15 240 16 420 17 660 18 980 20 460 22 030 23 720 25 650 27 660 29 840 32 280 34 840 37 610 40 660 44 030 47 580
9 do 23 let 15 750 16 970 18 260 19 640 21 180 22 800 24 570 26 550 28 630 30 910 33 420 36 070 38 970 42 160 45 620 49 310
10 do 27 let 16 320 17 570 18 890 20 320 21 930 23 600 25 400 27 500 29 660 32 000 34 620 37 380 40 390 43 670 47 290 51 080
11 do 32 let 16 850 18 140 19 550 21 030 22 710 24 440 26 340 28 510 30 720 33 170 35 880 38 720 41 840 45 270 49 000 52 980
12 nad 32 let 17 440 18 780 20 230 21 750 23 510 25 290 27 260 29 520 31 820 34 370 37 170 40 120 43 370 46 910 50 770 54 920

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2023

 
 
 

Platová tabulka číslo 2 (od 1.1.2023)

(Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů, definována v Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Do této tabulky náleží zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, pokud současně není:

 1. zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce, nebo

 2. úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Stupeň  Praxe  Platové třídy                           
     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1 do 1 roku 15 470 16 580 17 770 19 090 20 470 22 000 23 680 25 500 27 430 29 620 31 880 34 360 37 100 40 060
2 do 2 let 15 990 17 110 18 370 19 750 21 160 22 760 24 490 26 370 28 370 30 640 32 990 35 600 38 400 41 490
3 do 4 let 16 510 17 680 18 960 20 390 21 880 23 520 25 340 27 280 29 380 31 740 34 180 36 860 39 780 42 980
4 do 6 let 17 030 18 270 19 580 21 080 22 630 24 330 26 210 28 220 30 400 32 820 35 340 38 140 41 170 44 500
5 do 9 let 17 580 18 880 20 250 21 770 23 400 25 180 27 130 29 190 31 470 33 980 36 600 39 490 42 650 46 090
6 do 12 let 18 140 19 490 20 910 22 520 24 180 26 030 28 060 30 180 32 550 35 180 37 900 40 890 44 140 47 730
7 do 15 let 18 780 20 140 21 640 23 270 25 000 26 900 29 050 31 260 33 690 36 400 39 240 42 340 45 770 49 430
8 do 19 let 19 390 20 810 22 340 24 080 25 850 27 820 30 050 32 360 34 880 37 710 40 620 43 860 47 370 51 240
9 do 23 let 20 010 21 510 23 110 24 880 26 760 28 800 31 080 33 470 36 100 39 030 42 080 45 400 49 070 53 090
10 do 27 let 20 710 22 250 23 900 25 760 27 680 29 780 32 190 34 660 37 390 40 410 43 580 47 050 50 850 55 000
11  do 32 let  21 380 22 990 24 710 26 650 28 630 30 830 33 330 35 890 38 720 41 810 45 130 48 710 52 690 56 970
12 nad 32 let 22 110 23 790 25 530 27 570 29 630 31 900 34 510 37 150 40 110 43 330 46 740 50 480 54 580 59 020

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2023

Platová tabulka číslo 3 (od 1.1.2023)

(Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů, definována v Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Platí pro zdravotnické pracovníky poskytující zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách, pokud nejsou součástí následující platové tabulky (číslo 4).

Stupeň  Praxe  Platové třídy                           
     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1 do 1 roku 15 470 16 580 17 770 19 090 20 470 22 000 24 360  26 290 28 340 30 660  33 060 35 680  38 590  41 730 
2 do 2 let 15 990 17 110 18 370 19 750 21 160 22 760 25 220  27 220  29 340  31 740  34 230 37 000  39 970  43 240
3 do 4 let 16 510 17 680 18 960 20 390 21 880 23 520 26 120 28 180 30 410 32 910  35 490  38 330  41 430  44 820
4 do 6 let 17 030 18 270 19 580 21 080 22 630 24 330 27 050 29 180 31 490  34 050 36 720  39 690  42 900  46 430 
5 do 9 let 17 580 18 880 20 250 21 770 23 400 25 180 28 020  30 200  32 620  35 280  38 060  41 120  44 470  48 120
6 do 12 let 18 140 19 490 20 910 22 520 24 180 26 030 29 010  31 250  33 770  36 550  39 440 42 610  46 050 49 860 
7 do 15 let 18 780 20 140 21 640 23 270 25 000 26 900 30 060  32 400  34 970 37 850 40 860  44 140 47 780  51 660
8 do 19 let 19 390 20 810 22 340 24 080 25 850 27 820 31 120  33 560 36 240 39 240  42 320 45 750  49 480  53 580
9 do 23 let 20 010 21 510 23 110 24 880 26 760 28 800 32 210  34 740 37 530  40 630 43 870 47 390 51 280  55 540 
10 do 27 let 20 710 22 250 23 900 25 760 27 680 29 780 33 380  36 000  38 900 42 100 45 460  49 140  53 160  57 560
11  do 32 let  21 380 22 990 24 710 26 650 28 630 30 830 34 590 37 310 40 310 43 580  47 100  50 900  55 110 59 650
12 nad 32 let 22 110 23 790 25 530 27 570 29 630 31 900 35 840  38 640  41 780  45 190  48 810  52 770  57 120 61 820 

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2023

Platová tabulka číslo 4 (od 1.1.2023)

(Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů, definována v Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Zaměstnanci, který je:

 1. lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb,
 2. lékařem orgánu sociálního zabezpečení podle § 3 odst. 3 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Stupeň  Praxe  Platové třídy           
     11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 38 980 41 380 46 530 49 580 52 550 55 790
2 do 2 let 40 040 42 550 47 810 50 880 53 990 57 350
3 do 4 let 41 230 43 800 49 150 52 260 55 500 58 970
4 do 6 let 42 370 45 040 50 510 53 680 57 020 60 670
5 do 9 let 43 580 46 370 51 940 55 160 58 640 62 380
6 do 12 let 44 850 47 740 53 430 56 670 60 310 64 170
7 do 15 let 46 200 49 170 54 970 58 330 62 030 66 050
8 do 19 let 47 550 50 660 56 650 59 940 63 850 68 010
9 do 23 let 48 930 52 180 58 210 61 670 65 710 70 010
10 do 27 let 50 420 53 760 59 940 63 460 67 630 72 100
11  do 32 let  51 930 55 430 61 740 65 300 69 650 74 270
12 nad 32 let 53 520 57 130 63 580 67 230 71 700 76 540

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2023

Platová tabulka číslo 5 (od 1.1.2023)

(Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů, definována v Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

Stupeň  Praxe  Platové třídy                         
    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15* 16*
 1 do 2 let 15 540 16 860 18 230 19 750 25 040 31 290 31 550 32 120 32 820 33 600 34 860 37 480 40 380
2 do 6 let 16 110 17 460 18 990 20 560 25 760 31 560 31 850 32 690 33 500 34 620 36 490 40 100 43 350
3 do 12 let 17 120 18 620 20 200 22 000 26 430 31 930 32 330 33 100 34 850 36 070 38 450 42 270  46 400 
4 do 19 let 18 300 19 870 21 600 23 380 27 650 32 590 33 330 34 340 36 300 38 720 41 640 45 670  49 960 
5 do 27 let 19 470 21 170 23 000 25 020 28 870 33 600 34 380 35 780 38 560 41 700 45 750 49 520  53 640 
6 do 32 let 21 130 22 980 24 890 27 050 30 920 35 330 36 290 37 770 41 780 45 140 49 450 52 120  55 600
7 nad 32 let 21 720 23 580 25 590 27 810 31 800 36 130 37 060 38 790 42 780 46 260 50 630 54 000  57 670

*15. a 16. platová třída pouze pro akademické pracovníky státních vysokých škol podle zákona o vysokých školách.

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2023

Historie navyšování platu státních zaměstnanců

Zvýšení platu státních zaměstnanců od 1.1.2023

K navýšení nedošlo. Vláda přidala 10 % jen vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů (ti patří do jiných tabulek).

Zvýšení platu státních zaměstnanců od 1.9.2022

K tomuto datu došlo nakonec k navýšení platu těch zaměstnanců, kteří spadají do první platové tabulky - zde totiž nedošlo k navýšení k 1.1.2022.

Zvýšení platu státních zaměstnanců od 1.1.2022

27.9.2021 vláda schávila, že platy pracovníků ve státní správě vzrostou o 1 400 korun. 1 000 Kč je navýšení tarifní složky a o 400 Kč vzroste nenároková složka platu. To platí pro všechna povolání kromě učitelů, tam se navrhuje zvýšení o 3 % a lékařům, zubařům a zdravotníkům od 8. platové třídy vzroste plat o 6 %.

Nicméně těsně před koncem roku nová vláda zrušila původní nařízení a vydala nové, které bylo pro státní zaměstnance méně příznivé. Platy pracovníků v sociálních službách (tabulka č. 2) vzrostly o 700 Kč. Zdravotníci (4. tabulka) dostali zvýšení o 6 % a pedagogičtí pracovníci (5. tabulka) o 2 %. Pro ostatní pracovníky (tabulka č.1) ke zvýšení platu nedochází. 

Po několika letech kdy postupně docházelo k redukci počtu platových tabulek (platových tarifů), nám pro letošní rok opět jedna přibude. V roce 2021 byly v první tarifu pracovníci v sociálních službách a současně i zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách.

 • V roce 2022 v prvním tarifu zůstávají pracovníci v sociálních službách.
 • Zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách nově mají tabulku (tarif) číslo 3. A tabulky z roku 2021 číslo 3 a 4, jsou pro rok 2022 přečíslovány na čísla 4 a 5.

Důvodem jsou dle expertní skupiny Ministerstva zdravotnictví dlouhodobé problémy s personálním zajištěním fungování hygienické služby, které se výrazněji prohlubují od roku 2020 v důsledku epidemie onemocnění COVID-19.

Tato skupiny přišla s návrhem odstranění zvláštní stupnice platových tarifů lékařů( ta byla součástí tarifů státních zaměstnaců ve služebním poměru) - ta se podle nich u orgánů ochrany veřejného zdraví neosvědčila. V praxi se nedařilo dostatečně vymezit popis činností lékaře orgánu ochrany veřejného zdraví, tak aby byl aplikovatelný pro celou hygienickou službu. Zvláště u rozdělení výkonu činností v rámci jednotlivých Krajských hygienických stanic, kde nepanovala shoda, zda mají určité činnosti vykonávat jen lékaři, nebo i ostatní zdravotničtí pracovníci.

Poměr lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků se totiž na jednotlivých krajských hygienických stanicích liší. Z toho důvodu nešlo dodržet rovnost v odměňování dle § 110 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

I když se může zdát, že se pro pracovníky hygienických stanic jedná o špatnou zprávu a pokled příjmů, tak by to tak v praxi nemělo být. Dále je přijato přechodné ustanovení nařízení vlády těmto státním zaměstnancům garantuje platový tarif alespoň v dosavadní výši. To znamená, že i kdyby někomu měl plat teoreticky poklesnout (dle nového tarifu), tak bude zachován v původní výši. Nejvyšší tarify byly navíc využívány jen 16 státními zaměstnanci. Bude platit možnost označit určitá místa jako klíčová. To dovoluje stanovit vybraným státním zaměstnancům platový tarif až ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně pro danou platovou třídu.

Rovněž došlo (u kontrolních činností hygienické služby v terénu) ke změně u zvláštního příplatku. Ten byl přeřazen z I. skupiny prací do II. skupiny prací. Jeho výši stanoví služební orgán podle nepříjemnosti a kontroverznosti provádění zdravotního dozoru, různorodosti podmínek výkonu služby a pravděpodobnosti vystavení účinkům ztěžujících vlivů, které nelze předem předpokládat.

Shrnutí meziročního nárustu pro jednotlivé tarify (tabulky):

 • V prvním tarifu ke zvýšení nedošlo.
 • Ve druhém tarifu plošné navýšení o 700 Kč.
 • Ve třetím platovém tarifu je navýšení do 8. platové třídy o 700 Kč a od 8. platové třídy (včetně) je navýšení výraznější.
 • Ve čtvrtém tarifu je plošné navýšení o 6%.
 • V pátém tarifu je plošné navýšení o 2%.

Zvýšení platu státních zaměstnanců od 1.1.2021

Na počátku roku 2021 došlo k navýšení u všech platových tabulek kromě první. Ta zůstala beze změny. Zvýšení platových tarifů tedy mimojiné nastalo u zdravotníků, lékařů a učitelů. Kromě toho dochází u všech zaměstnanců k růstu čistého příjmu díky zrušení superhrubé mzdy.

Zvýšení platu státních zaměstnanců od 1.1.2020

Od ledna roku tu máme změny v odměňování u státní správy. Nutno podotknout, že se jedná o změny příjemné. 

1) Zrušení 1. platové tabulky

Jedná se o tabulku s nejnižšími platy. Všichni pracovníci spadající do této tabulky by měli přejít do druhé platové tabulky. Tedy drobné navýšení (cca 3 %) pro všechny z nich. Do první platové tabulky spadají třeba kuchaři, školníci, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích, pracovníci v kultuře, ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízení.

2) Plošné zvýšení o 1 500 Kč

Všem zaměstnancům jak ve veřejném sektoru, tak v ozbrojených složkách by od příštího roku měl vzrůst plat o 1 500 Kč. Bez ohledu na to, zda je jejich současný příjem 15 000 Kč nebo 50 000 Kč. Jedná se tedy o vyšší podporu nízkopříjmových pracovníků veřejného sektoru.

3) Zvýšení platu pedagogických pracovníků

U pedagogických pracovníků se mělo jednat o plošné zvýšení o 10 % (rozděleno tak, že osm procent půjde do tarifní složky, dvě procenta na odměny). Což je u naprosté většiny z nich výrazně více než 1 500 Kč u zbytku státní správy.

Od 1.7.2017 došlo ke změně podle Nařízení vlády 168/2017 Sb., kterým se zrušili původní platové tabulky číslo 1,2 a 5. Současně došlo k přečíslování ostatních platových tabulek a proto některé z komentářů, kde se řeší zařazení profese do konkrétní platové tabulky nemusí od 1.7.2017 platit.

Od 1.11.2017 došlo k dalšímu, plošnému navýšení, které činí 10%. U některých povolání bude toto navýšení ještě výraznější, protože dojde k jejich přesunu do jiných tabulek, než ve kterých byly původně. Došlo k navýšení o jednu platovou tabulku (nyní číslo 2) a ostatní tabulky byly přečíslovány.

 
 

Zařazení do platové třídy

Každé povolání jako je policista, hasič, pracovník ministerstva nebo tajemník na krajském úřadě má doporučenou platovou třídu, do které patří. Platová třída může být pro stejné povolání různá a je závislá na pracovní náplni konkrétní pozice sjednané v pracovní smlouvě. Například zdravotní sestra může za standardních podmínek spadat do platové třídy 9, ale pokud vykonává "vysoce specializované ošetřovatelské úkony" může mít platovou třídu 12.

Následující informace vycházejí mimo jiné z Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen „katalogu prací“) zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty práce porovnatelné z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

Pro zařazení do platové třídy musí zaměstnanec splňovat následující kvalifikační předpoklady (neboli požadované vzdělání pro platovou třídu). Ve výjimečných situacích může zaměstnavatel zařadit zaměstnance do dané platové třídy i v případě, kdy nesplňuje požadované vzdělání. Týká se to zaměstnanců vykonávajících práce dle § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce. Tím se myslí, práce, jejichž úspěšné provádění závisí především na míře talentu nebo na fyzické zdatnosti, nebo když je pro výkon dané práce potřeba jiný kvalifikační předpoklad.

Poslední výjimka se týká situace, kdy zaměstnavatel nemůže obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, tak může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání. Standardně na dobu čtyř let, případně na delší dobu pokud prokázal schopnost k výkonu požadované práce.

Požadované vzdělání pro platovou třídu

Systém je nastaven, že vyšší vzdělání neznamená automaticky vyšší platební třídu, ale pro lepší platební třídu musíte splňovat požadované vzdělání. Může být tedy uklízečka v platové třídě 3 s diplomem z vysoké školy. Ale neměli bychom se setkat z expertním pracovníkem v platové třídě 14 se základním vzděláním.

 
 

Platový stupeň

Říká jakou máte započitatelnou praxi pro danou pracovní pozici. S výpočtem její délky je to složitější a závislé na vašem zaměstnavateli. Například praxe v jiném oboru se někde nezapočítává vůbec, jinde pouze ze 2/3 a někde dokonce celá. Každopádně pokud zaměstnavatele přesvědčíte, že vaše dosavadní praxe je relevantní k výkonu dané pozice, obvykle ji započte celou, stejně jako případný výkon základní vojenské nebo civilní služby a mateřskou dovolenou.

V plném rozsahu započte zaměstnavatel tu praxi, která odpovídá svojí náplní novému zaměstnání. Pokud byla předchozí praxe odlišná od typu práce, který bude v novém zaměstnání, může ji zaměstnavatel započítat nejvýše pouze ze dvou třetin. A to v míře její využitelnosti pro výkon požadované práce.

V případech, kdy zaměstnanec nemá dostatečné vzdělání pro výkon práce v dané platové třídě, odečte zaměstnavatel určitou část praxe:

Zaměstnanec v 6. - 8. platové třídě přijde o,

 • 1 rok praxe pokud má střední vzdělání s výučním listem,
 • 2 roky se středním vzděláním bez výučního listu,
 • 4 roky pokud dosáhl jen základního vzdělání

Zaměstnanec v 9. platové třídě přijde o,

 • 2 roky praxe pokud má střední vzdělání s maturitou,
 • 3 roky když má střední vzdělání s výučním listem,
 • 4 roky se středním vzděláním bez výučního listu,
 • 6 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání

Zaměstnanec v 10. platové třídě přijde o,

 • 3 roky pokud střední vzdělání s maturitou,
 • 4 roky pokud střední vzdělání s výučním listem,
 • 5 let pokud střední vzdělání bez výučního listu,
 • 7 let v případě, že dosáhl jen základního vzdělání.

Zaměstnanec v 11. - 16. platové třídě přijde o,

 • 2 roky praxe pokud má bakalářské vysokoškolské vzdělání,
 • 2 roky v případě vyššího odborného vzdělání,
 • 5 roky pokud střední vzdělání s maturitou,
 • 6 let v případě středního vzdělání s výučním listem,
 • 7 let pokud střední vzdělání bez výučního listu,
 • 9 let pokud má jen základní vzdělání.

Zvláštní způsob určení platového tarifu

(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do

 • a) první až páté platové třídy, nebo
 • b) šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce,

pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem.

(2) Zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb podle § 2 odst. 1 zákona o zdravotních službách, může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Výše takto určeného platového tarifu musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při zařazení do platového stupně podle § 4.

Co když, jsou některé platy nižší než minimální mzda či zaručená mzda?

Zjednodušeně řečeno má zaměstnavatel povinnost tento rozdíl zaměstnanci doplatit. Přesná a složitější formulace přímo ze ZP zní takto:

Nedosáhne-li plat zaměstnance bez platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen podle § 112 odst. 3 zákoníku práce poskytnout zaměstnanci doplatek ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy. 

Kdy dochází k navýšení platového stupně?

Od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl započitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupně. Takže když je datum požadované praxe 15.listopadu, máte nárok na tento platový stupeň již od prvního listopadu.

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Určuje zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů. Jeho výše činí 500 až 1800 Kč měsíčně.

Zvláštní příplatek

 • I. skupina 500 až 1300 Kč,
 • II. skupina 750 až 2500 Kč,
 • III. skupina 1250 až 5000 Kč,
 • IV. skupina 1880 až 7500 Kč,
 • V. skupina 2500 až 10000 Kč.

Do I. skupiny patří práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života.

Např. se může jednat o práci vykonávanou střídavě v různých směnách, přímou pedagogickou činnost, posudkovou službu, státní zdravotní dozor atd..

Do II. skupiny patří práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života.

Např. se může jednat o práce kde zaměstnanec přijde do styku s obviněnými, sociální služba v zařízení s mentálně postiženými, dozor na pozemních komunikacích atd...

Do III. skupiny patří práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví.

Např. se může jednat o geodetické práce , manipulace s výbušninami, práce v podzemí, exekuční činnost atd..

Do IV. skupiny patří práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví.

Např. se může jednat o práci ve zpravodajských službách, řízení letového provozu, zabezpečování výkonu vazby, operačních sálech atd..

Do V. skupiny patří práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví

Týká se zejména práce v oblastech se zvýšeným rizikem vzniku válečných konfliktů nebo s jinými riziky, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jinému závažnému ohrožení.

Často kladené otázky

1️⃣ Kolik peněz dostanu podle platových tříd a platových stupňů?

Platové tabulky v roce 2023 určují plat ve státní správě na základě:

 • Platební tabulky: Těch je 5 pro různé pracovní obory - jako zdravotnictví, úředníky, pedagogy, atd. Nejprve tedy potřebujete zjistit do jaké platové tabulky spadá vaŠe pracovní pozice.
 • Platební třídy: Ty odpovídají vašemu nabytému vzdělání - čím vyšší vzdělání, tím vyšší třída od 1 do 16 a tím i vyšší plat.
 • Platební stupně: Reflektují vaši zkušenost a roky odpracované na dané pozici - čím delší pracovní zkušenost, tím vyšší stupeň a tím vyšší plat.

A teď hurá k tabulkám a koukněte, kolik si vyděláte.

2️⃣ Aktualizace platových tabulek od 1. 1. 2023

Od 1. ledna 2023 k žádným změnám nedošlo. Pouze vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů (policisté, hasiči a celníci), vzrostla od 1. ledna tarifní složka o deset procent.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #782 Pracomat.cz 2023-02-02 14:29
Cituji Elen:
Dobrý den,pracuji na Okresní správě soc.zabezpečeni v pracovním poměru..


Dobrý den Elen,

Dobrý den, patříte do první tabulky protože pracovníci jsou uvedeni v § 303 odst. 1 zákoníku práce, tudíž nepatří do druhé tabulky.
Citovat
0 #781 Elen 2023-02-02 08:41
Dobrý den,pracuji na Okresní správě soc.zabezpečeni v pracovním poměru. Jaká tabulka se na mne vztahuje- platová tabulka č.1. nebo platová tabulka č. 2.? mám teď v tom zmatek. děkuji za odpověď Elen P.
Citovat
0 #780 Pracomat.cz 2022-10-10 15:22
Cituji Hann:
Dobrý den,
od září se měly zvednout platy nepedagogickým ...


Dobrý den Hann,

ČVUT by se podle § 17 zákona o VŠ měla řidít interním mzdovým předpisem, nikoliv těmito tabulkami. Což je i důvod proč nejspíše k navýšení nedošlo.
Citovat
0 #779 Hann 2022-10-10 09:14
Dobrý den,
od září se měly zvednout platy nepedagogickým pracovníkům o 10%.
Pracuji jako ostraha/vrátný na ČVUT v Praze.
Platy se nikomu, ani úřednicím , nezvedly.
Jak je to možné? Kdo je za to zodpovědný? Co máme dělat?

Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #778 Pracomat.cz 2022-09-07 09:03
Cituji Iveta:
Dobrý den,

ráda bych se zeptala z jakého důvodu je sociální pracovník územně správního celku zařazen do první ....


Dobrý den Iveto,

bohužel nevím jaký úmysl je v tom vyčlenit zaměstnance úředně samosprávních celků do odlišné tabulky.
Citovat
+1 #777 Iveta 2022-09-06 12:03
Dobrý den,

ráda bych se zeptala z jakého důvodu je sociální pracovník územně správního celku zařazen do první platové tabulky? Je zařazen jako sociální pracovník, musí splňovat veškeré povinnosti, vzdělání atd. jako sociální pracovník. Jeho náplní je sociální práce dle zákona 108/2006 Sb., nikoliv úřední činnost. Vykonává tedy sociální práci zcela totožně, tak jako sociální pracovníci v druhé platové tabulce, tak proč jsou biti na tom, že vykonávají totožnou práci na MěÚ?
Citovat
+1 #776 Pracomat.cz 2022-08-10 08:52
Cituji Bára:

Zdravím, pokud chápu ptáte se na osobní příplatek,asi se to liší podle věznice. Ale u nás jsou tak od 500kc až 3000kc,podle pozice i délky praxe. Není to žádná sláva.


Dobrý den Báro,

moc díky za nasdílení.
Citovat
+1 #775 Bára 2022-08-09 22:55
Cituji Libor:
Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda někdo nemá zkušenosti s osobním ohodnocením(příplatkem,) v rámci vězeňské služby. Pozice z tabulky 1. (neslužební poměr). Zkusil jsem Google, ale k vězeňské službě jsem žádná data nenašel max diskuze k diskuze k jiným organizacím (školství, sociální pracovníci atd…). Budu rád za každou informaci a předem děkuji za odpověď.

Zdravím, pokud chápu ptáte se na osobní příplatek,asi se to liší podle věznice. Ale u nás jsou tak od 500kc až 3000kc,podle pozice i délky praxe. Není to žádná sláva.
Citovat
+1 #774 Pracomat.cz 2022-07-28 09:57
Cituji Libor:
Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda někdo nemá zkušenosti ...


Dobrý den Libore,

bohužel neumím poradit, snad někdo z našich čtenářů.
Citovat
+1 #773 Libor 2022-07-28 03:16
Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda někdo nemá zkušenosti s osobním ohodnocením(příplatkem,) v rámci vězeňské služby. Pozice z tabulky 1. (neslužební poměr). Zkusil jsem Google, ale k vězeňské službě jsem žádná data nenašel max diskuze k diskuze k jiným organizacím (školství, sociální pracovníci atd…). Budu rád za každou informaci a předem děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #772 Pracomat.cz 2022-07-27 15:38
Cituji Tomáš:
Dobrý den,

mám dotaz. Hlásím se na pracovní pozici sociálního ...


Dobrý den Tomáši,

v takovém případě se jedná o tabulku č. 1.
Citovat
+1 #771 Tomáš 2022-07-27 14:07
Dobrý den,

mám dotaz. Hlásím se na pracovní pozici sociálního pracovníka na magistrátu. Jde o 11. platovou třídu a zajímá mě zda spadám do 1. či 2 platové tabulky?

Děkuji za odpověď. přeju pěkný zbytek dne. Tomáš
Citovat
+1 #770 Pracomat.cz 2022-07-15 15:26
Cituji Petr:
Dobrý den, jaké platové tabulky se ...


Dobrý den Petře,

ano patří do "první tabulky".
Citovat
+1 #769 Petr 2022-07-15 13:57
Dobrý den, jaké platové tabulky se prosím vztahují na zaměstnance státní nemocnice (kromě zdravotníků a lékařů), ale kteří vykonávají administrativu jako např.: ekonomický úsek, personální úsek atd. Jedná se o tabulku č. 1?Děkuji. Petr
Citovat
+1 #768 Pracomat.cz 2022-06-07 16:45
Cituji Andrea:
Dobrý den, mám trochu zmatek v třídách, stsupních a skupinách. Od září 2008 prapracuji jako kuchařka ve školní jídelně....


Dobrý den Andreo,

osobní příplatek i příplatek za vedení se do zaručené mzdy počítají. Co prosím myslíte skupinou 15? Plat je určen kombinací platové třídy a platového stupně, které si můžete najít ve výše uvedených tabulkách.
Citovat
+1 #767 Andrea 2022-06-06 18:59
Dobrý den, mám trochu zmatek v třídách, stsupních a skupinách. Od září 2008 prapracuji jako kuchařka ve školní jídelně. Mám 7 plat.třídu, stupeň 10, a skupinu 15. Od roku 2016 jsem hlavní kuchařka. Můžete mi sdělit jaká je moje zaručená mzda a zda se do ní pripočítáva i osobni ohodnocení a příplatek za vedení? Děkuji Andrea
Citovat
+2 #766 Pracomat.cz 2022-05-26 18:33
Cituji Miroslava Zábřeská:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, pokud budu pracovat jako sociální pracovnice v domově pro seniory ...


Dobrý den Miroslavo,

půjde o první tabulku, protože do druhé sice patří socialní pracovníci, ale kromě těch kteří jsou uvedeni v § 303 odst. 1 zákoníku práce. Kde se právě vymezují zaměstnanci územních samosprávných celků.
Citovat
+1 #765 Miroslava Zábřeská 2022-05-26 13:06
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, pokud budu pracovat jako sociální pracovnice v domově pro seniory, což je zařízení poskytující sociální služby, ale zároveň je to příspěvková organizace města, budu spadat do platové tabulky č.1 nebo č. 2. Velice děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #764 Pracomat.cz 2022-01-05 16:07
Cituji Petr:
Dobrý den,
chtěl bych poprosit o informaci, jakou platovou třídu .....


Dobrý den Petře,

podívejte se na přesný popis zde: www.pracomat.cz/.../834-skolnik.html Za mě to z vašeho popisu vypadá na 4 nebo 5 třídu. Podle toho zda konáte práce v jejich popise uvedené.
Citovat
+1 #763 Petr 2022-01-05 11:34
Dobrý den,
chtěl bych poprosit o informaci, jakou platovou třídu má mít v mateřské škole „školník –údržbář který provádí práce drobného rozsahu – instalatérské, zednické, malířské,zámečnícké,natěrčské,zahradnické,zednické ,instalatéřské apd.Nebo bych měl žádat o zařazení platové třídy,jako školník správce budov. Děkuji
Citovat
+1 #762 Pracomat.cz 2022-01-04 19:05
Cituji Lenka:
Dobrý den, pracuji jako koordinátorka a sociální pracovnice v pečovatelské službě ...


Dobrý den Lenko,

do první tabulky. Viz popis u druhé tabulky, ze které jsou vyjmuti zaměstnanci uvedení v § 303 ZP, kam patří i zaměstnanci územních samosprávných celků.
Citovat
+1 #761 Lenka 2022-01-04 07:56
Dobrý den, pracuji jako koordinátorka a sociální pracovnice v pečovatelské službě a můj zaměstnavatel je městský úřad, pod který pečovatelská služba spadá. Chtěla jsem se zeptat, do které tabulky patřím (do první jako úředník nebo do tabulky, kam spadají sociální pracovnici)? Děkuji za odpověď.
Citovat
+2 #760 Pracomat.cz 2022-01-01 10:56
Cituji Roman:
Dobry den,

Chci se zeptat, jestli plati navyseni 1000 lc v prvni tabulce (verejny sektor, pracovnici v prispevkovych organizacich atd) od 1.1. 2022 ...


Dobrý den Romane,

jak správně píšete, tak velice pravděpodobně ne. Stav v článku popisuje plánované navýšení, které se však vláda těsně před koncem roku rozhodla změnit. Během následujících několika dní situaci zanalyzuji a tabulky případně upravím.
Citovat
+1 #759 Roman 2021-12-30 08:37
Dobry den,

Chci se zeptat, jestli plati navyseni 1000 lc v prvni tabulce (verejny sektor, pracovnici v prispevkovych organizacich atd) od 1.1. 2022. Na vcerejsim jednani vlady rozhodovali jen o zvyseni platu vojakum hasicum atd, ucitelum a pracovnikum v socialnich sluzbach. O pracovnikach v prispevkovych organizacich tam nepadlo ani slovo. V roce 2021 jsem spadal do 5 platove tridy a 5 platoveho stupne - 24300 hrube mzdy. Mohu teda od roku 2022 pocitat s navysenim o 1000 kc a mzda mi vzroste na 25300? Dekuji za odpoved
Citovat
+1 #758 Pracomat.cz 2021-12-30 07:25
Cituji Helena Borská:
Dobrý den,
podle jaké tabulky se odměňují civilní zaměstnanci Celní správy?
Děkuji.


Dobrý den Heleno,

jedná se o první tabulku.
Citovat
+1 #757 Helena Borská 2021-12-29 11:31
Dobrý den,
podle jaké tabulky se odměňují civilní zaměstnanci Celní správy?
Děkuji.
Citovat
+1 #756 Pracomat.cz 2021-11-25 08:41
Cituji Alena:
Dobrý den, v srpnu jsem měla otázku , ale asi se někam ztratila. Tedy poprosím ještě jednou - s kolegyněmi řešíme do jaké skupiny práce ...


Dobrý den Aleno,

dle Vašeho popisu bych to viděl na 2. nebo 3. skupinu, podle toho jak velká (poměrově) část práce je náročnější (....i do věznice dělat výslechy. Osoby se sociálními problémy a osoby tzv. nepřizpůsobivé jsou našimi klienty pravidelně....)
Citovat
+1 #755 Alena 2021-11-24 07:09
Dobrý den, v srpnu jsem měla otázku , ale asi se někam ztratila. Tedy poprosím ještě jednou - s kolegyněmi řešíme do jaké skupiny práce, ohledně zvláštního příplatku, by jste nás zařadili - jsme oprávněné úřední osoby na přestupkovém oddělení (správní orgán), kde řešíme tzv. obecné přestupky (veřejný pořádek, občanské soužití, majetek). Naše práce je dost často i s osobami, které jsou i po výkonu trestu, nebo před. Jezdíme i do věznice dělat výslechy. Osoby se sociálními problémy a osoby tzv. nepřizpůsobivé jsou našimi klienty pravidelně. Občas dochází i k velmi vyostřeným verbálním střetům, a jen vyjímečně i k fyzickému kontaktu, kdy voláme městskou policii. Prosíme tedy o Vaše vyjádření - názor, do jaké skupiny "Zvláštního příplatku" patříme. Moc Vám děkujeme. S pozdravem Alena.
Citovat
+1 #754 Pracomat.cz 2021-11-08 19:00
Cituji Alena:
Dobrý den, mám ještě jeden dotaz. Dne 14.01.2020 ....


Dobrý den Aleno,

od 1.1.2021 došlo k přečíslování tabulek a proto odpovědi z minulých let nemusí odpovídat současnému stavu. Pro letošní rok se skutečně jedná o první tabulku.
Citovat
+1 #753 Alena 2021-11-01 09:19
Dobrý den, mám ještě jeden dotaz. Dne 14.01.2020 se ptala "Katka" na zařazení úředníků (stavební úřad) územního samosprávného celku do tabulky. Vaše odpověď byla, že do druhé tabulky. Je mi to hodně divné, jelikož jsem hodnoceni v první tabulce Jako přestupkáři u správního orgánu (př. 10. platová třída - stupeň 7 - 26 200,-). Jak to tedy prosím je ? Děkuji uctivě.
Citovat
+1 #752 Pracomat.cz 2021-09-25 12:35
Cituji Iveta Csurgaiová:
Dobrý den,

v platové tabulce č.1, v 9 třídě a stupni 3 máte ...


Dobrý den Iveto,

moc děkuji za upozornění, překlep opraven.
Citovat
+1 #751 Iveta Csurgaiová 2021-09-24 12:30
Dobrý den,

v platové tabulce č.1, v 9 třídě a stupni 3 máte špatně tarif.

Máte uvedeno 21 230, tarif ale je 21 130.

Csurgaiová
Citovat
+1 #750 Pracomat.cz 2021-08-08 07:44
Cituji MICHAELA:
Dobry den, jsem zdravotni sestra a chtela bych se zeptat zda se do let ...


Dobrý den Michaelo,

o tom, zda roky praxe uzná rozhoduje zaměstnavatel. Zjednodušeně řečeno platí, že pokud praxe odpovídá výkonu budoucího zaměstnání může ji zaměstnavatel uznat celou. Pokud je z jiného oboru, může ji uznat maximálně z 2/3. Pokud to chápu správně a již během studia jste pracovala jako zdratvotní sestra, tak bych rozhodně zápočet praxe očekával - s ohledem na náplň práce nejspíš i v plném rozsahu. Typ smlouvy (tedy zde DPP) nemá na zápočet praxe vliv.
Citovat
+1 #749 MICHAELA 2021-08-07 19:44
Dobry den, jsem zdravotni sestra a chtela bych se zeptat zda se do let praxe pro tabulku zapocitavaji I roky prace na Dohodu o provedeni prace. Necele 3 roky jsem pracovala na DPP pri studiu vysoke skoly (vzdelani pro vykon prace jako sestra jsem jiz mela ze SZS).dekuji za odpoved
Citovat
0 #748 Pracomat.cz 2021-08-03 17:50
Cituji Soňa:
Dobrý den, můžete mi prosím poradit, zda bychom měly nárok na 8. popř. i 9. platovou třídu. Jsme dokumentační pracovnice v nemocnici zařazené dle ...


Dobrý den Soňo,

z uvedeného popisu to na devátou třídu nevidím, teoreticky na osmou s ohledem na míru náročnosti práce se spisovou službou.
Citovat
+1 #747 Soňa 2021-08-03 13:19
Dobrý den, můžete mi prosím poradit, zda bychom měly nárok na 8. popř. i 9. platovou třídu. Jsme dokumentační pracovnice v nemocnici zařazené dle kat. prací do 1.01.01. Administrativní a spisový pracovník. V současné době máme 7. platovou třídu a nikdo nám není schopen říct, zda splňujeme podmínky pro 8. nebo 9. třídu. Přikládám pracovní náplň, ve které některé úkony chybí, tak je dopíši.
-hlášení a evidence o pohybu pacientů
-propouštění pacientů z NIS
-vypisování a evidence chorobopisů, archivování
-práce s příchozí poštou, evidence odchozí pošty
-kopírování požadovaných dokumentů
-vyřizování veškerých telefonních dotazů ohledně dokumentace
-styk s pacienty, vyřizování jejich požadavků v rámci dokumentace
-vyřizování agendy týkající se nadstandardních služeb pro pacienty
-evidence a vyřizování lékařských potvrzení pro policii, úřady
-dle potřeby oddělení vyhledávání a roznášení starých chorobopisů
-pořizování podkladů pro vyúčtování cizinců hospitalizovaných na oddělení
-měsíčně vyhotovuje uzávěrku hospitalizačních dokladů pro ZP a předává je oddělení zdravotních pojišťoven
-zajišťuje účtování ZÚLP a jejich vypisování pro antibiotické středisko, provádí kontrolu odebraných krevních derivátů z OKH
-zajišťuje vyúčtování výkonů konziliárních lékařů
-plní další úkoly svého přímého nadřízeného
-dále provádíme každý rok inventury majetku, chystáme podklady k fakturaci pro finanční účtárnu, vybíráme hotovost od pacientů v době uzavření pokladny, pracujeme se spisovou službou
Zajímá mě tedy, zda bychom obstály v žádosti o vyšší platovou třídu. Nemůžeme totiž v katalogu práce najít naši pracovní pozici. Děkuji
Citovat
+1 #746 Pracomat.cz 2021-07-15 10:51
Cituji Iveta:
Dobrý den, přikládám svou pracovní náplň. Mohla bych poprosit o sdělení ...


Dobrý den Iveto,

naprostá většina činností spadá do sedmé třídy, u některých přímé znění v katalogu prací chybí a bylo by nutné dohledávat nejbližší podobnou činnost. Na základě toho bych tedy očekával sedmou, teoreticky osmou třídu.
Citovat
+1 #745 Iveta 2021-07-14 14:51
Dobrý den, přikládám svou pracovní náplň. Mohla bych poprosit o sdělení, do jaké platové třídy bych měla být zařazena?
Děkuji.

1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace nebo údaje chráněné podle příslušných právních předpisů nebo koordinace více spisoven.
2. Komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek.
3. Vyřizování administrativní agendy vedoucího, vyřizování korespondencí podle obecných postupů a sestavování a koordinace průběhu denních plánů podle dispozic vedoucího.
4. Provádění uceleného souboru účetních operací na jednotlivých účtech nebo skupině účtů. Zpracování účetních dokladů, účetních knih a ostatních účetních písemností pro automatizované zpracování.
5. Zajišťování pokladních služeb pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti – pokladní obce.
6. Vedení evidence obyvatel a přihlašování k trvalému pobytu, odhlašování z trvalého pobytu, přidělování č.p. a č.e.
7. Provádění legalizace a vidimace.
8. Vedení evidence psů a vybírání místních poplatků na základě obecně závazné vyhlášky obce a poplatků za odpad.
9. Správce internetových stránek obce 10. Czech Point
11. Správa majetku obce – fakturace, proplácení faktur, vyplňování výkazů a ostatní administrativní práce
Citovat
+2 #744 Pracomat.cz 2021-05-01 09:17
Cituji Lenka:
Dobrý den, mám dotaz k započitatelné praxi. Na mateřské jsem byla necelých 7 let ....


Dobrý den Lenko,

zápočet praxe je v pravomoci zaměstnavatele - nárok na něj automaticky v plném rozsahu nemáte. Doporučuji se ho zeptat, proč započetl šest let a ne sedm. Třeba se vám povede dohodnout i na zápočtu "zbývajícího" roku. Pokud jde o platovou třídu, v ní nejde až tak o dosažené vzdělání, ale o vykonávanou práci. Zkuste se podívat do katalogu prací, konkrétně by vámi vykonávaná činnost mohla spadat do těchto oblastí: www.pracomat.cz/.../500-organizacni-pracovnik.html  a pracomat.cz/.../... V nich uvidíte příklady činností pro jednotlivé platové třídy.
Citovat
+1 #743 Lenka 2021-05-01 08:01
Dobrý den, mám dotaz k započitatelné praxi. Na mateřské jsem byla necelých 7 let (3 děti). Po celou tuto dobu MD jsem pracovala na dohodu ve stejném oboru v soukromém sektoru. Později jsem nastoupila na malý obecní úřad, kde mi byla započtena do praxe MD 6 let a ten necelý rok nikoliv. Je nebo není na započtení nárok? Pracuji jako adm.prac.,dělám evidenci obyvatel bez matriky, mám na starosti webové stránky - vkládání aktuálních info,dokumentů, úřední desku el. i kamennou, obecní kroniku, obecní zpravodaj, kroniku pro občanské zálež. vč. blahopřání občanům k živ.událostem, vedení vítání občánků, evidence hřbitova, atd. (co je zrovna potřeba). Jsem v 8. plat.tř., mám VOŠ. Mám nárok na vyšší plat.třídu? Děkuji.
Citovat
0 #742 Pracomat.cz 2021-04-29 17:05
Cituji Ondřej:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat do jaké platové tabulky připadá profese ...


Dobrý den Ondřeji,

pokud jste ve služebním poměru, pak se jedná o následující tabulku - pracomat.cz/.../375-platy-statnich-uredniku.html
Citovat
+1 #741 Ondřej 2021-04-22 20:16
Dobrý den, chtěl bych se zeptat do jaké platové tabulky připadá profese Veterinární lékař v rezortu Ministerstva obrany. A veterinární lékař pro státní veterinární správu. Děkuji
Citovat
+1 #740 Pracomat.cz 2021-04-08 18:37
Cituji Josef:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat do jaké platové třídy spadá referent územního ...


Dobrý den Josefe,

to záleží od vykonávané práce. Podívejte se na popis jednotlivých tříd pro tuto pozici na následujícím odkaze - pracomat.cz/.../...
Citovat
+1 #739 Josef 2021-04-07 16:30
Dobrý den, chtěl bych se zeptat do jaké platové třídy spadá referent územního plánování na ORP, který mám magisterské vzdělání a pořizuje změny územních plánů a vydává závazná stanoviska. Předem děkuji
Citovat
+3 #738 Pracomat.cz 2021-01-26 07:30
Cituji Julie:
Dobrý den,
je to tak, že nepedagogočtí pracovníci (uklízečka...


Dobrý den Julie,

ano, přesně jako píšete.
Citovat
0 #737 Julie 2021-01-25 16:18
Dobrý den,
je to tak, že nepedagogočtí pracovníci (uklízečka, kuchařka, 2. a 3. stupeň)spadají do tabulky č. 1 , kde k navýšení tarifu nedošlo?
Citovat
+1 #736 Pracomat.cz 2021-01-23 09:30
Cituji Ladislava:
Dobrý den, děkuji za reakci. Ano pracuji na PO3. A kdo prosím spadá do oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro tabulku číslo dvě 2?


Dobrý den Ladislavo,

všichni kromě těch vymezených v § 303 ZP odstavec 1 (pracomat.cz/.../...) a těch kteří jsou úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
Citovat
+1 #735 Ladislava 2021-01-23 08:16
Dobrý den, děkuji za reakci. Ano pracuji na PO3. A kdo prosím spadá do oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro tabulku číslo dvě 2?
Citovat
+2 #734 Pracomat.cz 2021-01-15 15:29
Cituji Ladislava:
Dobrý den,
pracuji na sociálně-právní ochraně dětí. Bude se ...


Dobrý den Ladislavo,

z popisu odhaduji, že jste zaměstnancem v rámci územních samosprávných celků a ti jsou zařazení do první tabulky. Je to tak?
Citovat
+2 #733 Ladislava 2021-01-14 01:50
Dobrý den,
pracuji na sociálně-právní ochraně dětí. Bude se nás týkat zvýšení od ledna 2021 podle platové tabulky 2, kde se hovoří o soc. pracovnících v sociálně-právní ochraně dětí? Dosud se řídíme platovou tabulkou číslo 1. Děkuji
Citovat
+2 #732 Pracomat.cz 2020-11-12 18:16
Cituji Daniel:
Dobrý den,

Měl bych 2 dotazy:

....


Dobrý den Danieli,

1) v takovém případě tabulka číslo 1
2) jedná se o hrubé platy
Citovat
+1 #731 Daniel 2020-11-12 15:25
Dobrý den,

Měl bych 2 dotazy:

1. Jako kurátor pro dospělé zaměstnán na pracovní poměr na úřadě městské části se mě bude týkat tabulka č. 1 nebo 2. ?

2. Platy v tabulkách jsou uváděny v hrubém nebo čistém?

Děkuji.
Citovat
+1 #730 Pracomat.cz 2020-10-28 09:21
Cituji Petra:
Dobrý den,
od října jsem nastoupila jako účetní, správce rozpočtu a majetku. Počítá se do praxe i studium na střední škole?
Do jaké platové třídy spadám?


Dobrý den Petro,

doba studia na střední škole se do studia nepočítá. Vaše platová třída závisí na pracovní činnosti kterou vykonáváte. Pro pozici účetní je rozptyl poměrně široký:

6. platová třída

1. Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.

2. Výpočet cestovních náhrad podle zvláštního předpisu.

7. platová třída

1. Provádění dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů.

2. Zajišťování podkladů ke zjištění, výpočtu a placení daní, například pro stanovování základu daně a výpočet daně z účetních záznamů, provádění registračních a oznamovacích činností a zajišťování dalších vztahů se správci daní.

8. platová třída

1. Provádění účetních záznamů na jednotlivých syntetických nebo analytických účtech a podrozvahových účtech. Zpracovávání průkazných účetních záznamů a provádění zápisů v účetních knihách. Správa dílčích číselníků pro vedení účetnictví v návaznosti na povinnosti dané účetní jednotce zákonem o účetnictví. Vedení knihy analytických účtů pro účely dílčích agend účetnictví v rámci účetní jednotky.

2. Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a zajišťování daňového řízení se správcem daně.

3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.

9. platová třída

1. Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, například majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek a závazků včetně dluhů, zúčtovávání daní a dotací a finančních prostředků a zdrojů včetně řešení případů porušení povinnosti podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány. Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.

2. Vedení účetních knih, například deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.

3. Zjišťování a zadávání údajů v rámci účetních záznamů sestavovaných a předávaných účetní jednotkou do Centrálního systému účetních informací státu pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku například sestavování Pomocného analytického přehledu.

4. Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí.

10. platová třída

1. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.

2. Komplexní a samostatné účtování složitých účetních operací v rámci uceleného okruhu účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500000000 Kč, zejména dlouhodobého majetku, jeho přeceňování na reálnou hodnotu, časové rozlišování investičních transferů, dále záloh na transfery, jejich vyúčtovávání a časové rozlišování.

11. platová třída

1. Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, způsobu získávání údajů pro monitorování a řízení veřejných financí, dále uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení.

2. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500000000 Kč včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky a jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.

3. Zabezpečení analytických a metodických prací nad daty účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu předávanými pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku do Centrálního systému účetních informací státu, a to včetně předkládání návrhů opatření.

12. platová třída

1. Koordinace sestavování účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu rezortem, krajem, hlavním městem Prahou nebo územně členěným statutárním městem pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku, a to včetně poskytování metodické podpory jimi zřízeným účetním jednotkám.

2. Metodické usměrňování aplikace zákona o účetnictví a Českých účetních standardů na úrovni kraje nebo hlavního města Prahy v rámci zajišťování metodické podpory pro vybrané účetní jednotky na území příslušného kraje nebo pro městské části hlavního města Prahy.

3. Provádění analytických a metodických prací v oboru účetnictví, součinnost s daňovými odbory na metodice statistiky a vyhodnocování obvyklých cen majetku.
Citovat
0 #729 Petra 2020-10-26 09:03
Dobrý den,
od října jsem nastoupila jako účetní, správce rozpočtu a majetku. Počítá se do praxe i studium na střední škole?
Do jaké platové třídy spadám?
Citovat
0 #728 Pracomat.cz 2020-09-28 20:12
Cituji Veronika:
Dobrý den, pracuji jako zdravotní sestra v ambulanci ....


Dobrý den Veroniko,

platová třída závisí na druhu vykonávané práce, pro představu ukázka z katalogu prací. Máte nárok na tu platovou třídu, do které spadá nejtěžší vámi vykonávaná pracovní činnost.

PRAKTICKÁ SESTRA

7. platová třída

1. Provádění odborných zdravotnických dokumentačních a evidenčních činností, například v kartotékách zdravotnických zařízení.

8. platová třída

1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče.

9. platová třída

1. Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu.

2. Poskytování specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.

3. Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například péče o základní potřeby pacientů ohrožených selháním základních životních funkcí, usměrňování herních aktivit dětí při poskytování zdravotní péče.

4. Provádění dílčích zvlášť náročných specializovaných ošetřovatelských nebo rehabilitačních výkonů, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, a pro něž je nutné získání zvláštní odborné způsobilosti.

VŠEOBECNÁ SESTRA

10. platová třída

1. Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu.

2. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.

3. Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech.

4. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních sterilizacích.

5. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.

6. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení pod odborným dohledem.

11. platová třída

1. Poskytování ošetřovatelské péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

2. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

4. Provádění zdravotní výchovy pacientů všech věkových kategorií a jimi určených osob, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů.

5. Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí pacientů v rámci organizačních celků. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

12. platová třída

1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, například péče o rizikového novorozence na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.

2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření v klinických oborech, například pletysmografické metody, holterovského, ultrazvukového nebo urodynamického vyšetření.

3. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnickém zařízení. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.
Citovat
0 #727 Veronika 2020-09-28 19:32
Dobrý den, pracuji jako zdravotní sestra v ambulanci praktického lékaře pro dospělé. Můj pracovní úvazek je 40 hodin týdně, vystudovala jsem SZŠ s maturitou, praxi mám 25 let. Moje práce je odborná, pracuji s přístroji - EKG, Tk holter, CRP, INR..objednávání pacientů přes PC, email.
Jaká je správně moje plastová třída, na jakou mzdu mám nárok? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #726 Pracomat.cz 2020-09-25 07:24
Cituji Lilla:
Dobrý den, pracuji ve státní ZŠ jako párový učitel na 1.stupni. Práce je sjednaná na DPČ s úvazkem 24 ...


Dobrý den Lillo,

pokud je mi známo, tak párová výuka není součástí standardu vzdělávání ve veřejné škole, proto jste placena z jiných zdroj než státních (rozpočet obce, dary škole atd..). To však nic nemění na faktu, že vykonáváte náplň práce učitele. Váš plat by tedy měla určovat platová tabulka číslo 4 a minimálně 11 platová třída dle druhu vykonávané práce.
Citovat
0 #725 Lilla 2020-09-24 22:52
Dobrý den, pracuji ve státní ZŠ jako párový učitel na 1.stupni. Práce je sjednaná na DPČ s úvazkem 24 hodin týdně. Můj úvazek není brán jako učitelský, tzn. nedělí se na přímou a nepřímou pedagogickou činnost. Mám VŠ pedagogické vzdělání (Mgr., učitelství pro SŠ) a praxi na této pozici 2 roky. Ve smlouvě je uvedeno, že "zaměstnanec bude vykonávat práci párového učitele". Moje místo je financováno z darů škole, tzn. nikoli ze státních zdrojů jako je učitel zaměstnaný na HPP. Jakou tabulkou by se měl řídit můj plat? Mnohokrát děkuji za odpověď. L.
Citovat
0 #724 Pracomat.cz 2020-09-07 06:48
Cituji Dana:
Dobrý den, pracuji na DPČ (15hodin/týdne) pro obec, kde vykonávám ...


Dobrý den Dano,

dohody jsou "svobodnější", nemusí být zařazeny dle platové tabulky, ale pořád platí následující: Výše odměny z dohody o provedení práce i z dohody o pracovní činnosti nesmí být nižší, než je minimální mzda.
Citovat
0 #723 Dana 2020-09-06 22:32
Dobrý den, pracuji na DPČ (15hodin/týdne) pro obec, kde vykonávám administrativní a účetní činnost. Má být můj plat také zařazen do platové tabulky?
Děkuji za odpověť.
Citovat
0 #722 Pracomat.cz 2020-08-18 16:44
Cituji Leona:
Dobrý den, podle Vašeho výkladu o platebních tabulkách jsem pochopila, že jako zaměstnanec městského ....


Dobrý den Leono,

je to jak uvádíte do první tabulky patří všichni pracovníci ve veřejném sektoru, kteří nepatří do některé z následujících tabulek. Tedy i vaše pracovní pozice. Vás vylučuje definice omezení, které z druhé tabulky vyřazuje všechny pracovníky, která jsou "zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce, nebo" . Nenašla jste vysvětlení v některém ze starých komentářů? Jak dochází ke snižování počtu platových tabulek, tak jsou některé starší odpovědi už neaktuální.
Citovat
0 #721 Leona 2020-08-17 15:20
Dobrý den, podle Vašeho výkladu o platebních tabulkách jsem pochopila, že jako zaměstnanec městského úřadu - matriky, bych měla být placena podle tabulky č. 2...
že tabulka č. 1 je pouze pro pomocný personál....
Naše vedení je toho názoru, že patříme do tabulky č. 1, protože v zákoně se praví: Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.
a to jsme prý my.....nikde není ani slovo o zrušené tabulce :(

(2) Zaměstnanci, který je

a) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách, pokud není uveden v odstavci 3,

b) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, pokud současně není
TOTO NÁS PRY VYLUČUJE

1. zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce, nebo

2. úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Můžete mi, prosím napsat přesný výklad a zákony, které to dokládají???
Děkuji předem
Citovat
0 #720 Pracomat.cz 2020-07-28 07:25
Cituji Saša:
Dobrý den, zajímalo by mě do jaké platové třídy spadám....


Dobrý den Sašo,

vzdělání nemá na platovou třídu přímý vliv. Ten má druh vykonávané práce. Vzdělání je sekundární a pokud není na "dostatečné" úrovni, dochází ke krácení praxe. Zkuste se podívat na popis následujících platových tříd z katalogu prací a uvidíte sama v jaké třídě se najdete, podle toho co skutečně obnáší vaše práce.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

4. platová třída

1. Provádění úkonů pečovatelské služby u mobilních a imobilních osob, komplexní péče o jejich domácnost. Provádění pečovatelských úkonů v péči o děti a dospělé osoby.

2. Poskytování přímé obslužné péče o osoby, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání osob, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u osob.

5. platová třída

1. Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtížemi. Pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, péče o prádlo, donášky paliva a provádění pohybové aktivizace klientů. Vedení klienta k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a pomoc při naplňování jeho osobních cílů.

2. Podpora při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků při péči o klienty. Spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů (základní výchovná nepedagogická činnost).

3. Sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby (tzv. klíčový pracovník v sociálních službách). Řešení záležitostí spojených s poskytovanou službou, případně zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem.

6. platová třída

1. Komplexní provádění pečovatelských činností včetně prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, zajišťování sociální pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a zajišťování osobních záležitostí. Provádění dílčích sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka a psychická aktivizace klientů, sociálně-pečovatelské (výchovné) práce s dětmi. Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.

2. Provádění asistenční služby a osobní asistence klientům zdravotně postiženým s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem bez omezení místa a času, podle jejich aktuální potřeby. Kompenzace postižení při naplňování základních životních potřeb (pečovatelská činnost).

3. Působení na vytváření, prohlubování a upevňování pracovních návyků klientů názorným předváděním řemeslných a jiných prací, vytváření pozitivních mezilidských vztahů, rozvíjení jemné motoriky. Nácvik denních běžných činností (základní výchovná nepedagogická činnost).

4. Vytváření vztahů klientů k živým tvorům včetně péče o ně (základní výchovná nepedagogická činnost).

7. platová třída

1. Fixace získaných hygienických, společenských a pracovních návyků u mentálně postižených klientů (základní výchovná nepedagogická činnost).

2. Rozvíjení pracovních návyků, pracovní aktivity a individuální manuální zručnosti klientů. Zajišťování materiálu a pomůcek pro pracovní výcvik klientů. Provádění speciálních pracovních postupů a používání nástrojů, pracovních pomůcek a různých materiálů (základní výchovná nepedagogická činnost).

3. Zajišťování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociálních služeb (základní výchovná nepedagogická činnost).

4. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební, dramatické nebo pohybové výchovy (základní výchovná nepedagogická činnost).

8. platová třída

1. Organizování, odborné a ekonomické zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby v okrsku. Řešení jednodušších sociálně-právních a zdravotních problémů a spolupráce při provádění sociální depistáže v okrsku.

2. Zpracování metodiky, organizování a zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci provádění příslušné služby sociální péče včetně provádění prací souvisejících s přípravou těchto procesů (základní výchovná nepedagogická činnost).

3. Poskytování nebo zprostředkování neodkladné pomoci osobám vystaveným stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života formou distanční hlasové a elektronické komunikace.

4. Plánování průběhu poskytování sociální služby včetně jejího hodnocení podle osobních cílů, potřeb a schopností klienta.

9. platová třída

1. Komplexní koordinace a zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby ve větším územním celku po odborné, metodické, provozní a ekonomické stránce včetně kontrolní činnosti. Provádění psychosociální podpory a podle potřeby akutní sociální intervence. Odborné zajišťování pečovatelských služeb v chráněném bydlení.

2. Komplexní koordinace a souhrnné zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci poskytování více služeb sociální péče.

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

10. platová třída

1. Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.

2. Posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení.

3. Zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám a dětem v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby a osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby včetně vedení případové dokumentace a zpracování citlivých dat.

4. Řešení nepříznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s využitím metod a technik sociální práce, která je souhrnem odborných činností a postupů k řešení sociálních problémů a utváření žádoucích životních podmínek pro sociální fungování jedince, skupiny či komunity a podporující sociální spravedlnost, sociální soudržnost, prosazování lidských práv, sociální změnu a rozvoj a respektování lidské důstojnosti.

5. Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky, obecní policií a orgány veřejné moci.

6. Tvorba koncepce sociální práce v zařízeních sociálních služeb, v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí, ve zdravotnických zařízeních nebo v záchytných zařízeních.

7. Zajišťování a provádění specializované sociální prevence, posuzování příčin negativních jevů a navrhování a realizace preventivních opatření.

8. Zajišťování a provádění sociálně-výchovné prevence negativních jevů a sociální práce s osobami, skupinami nebo komunitami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením.

9. Samostatné zpracovávání individuálních socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci.

11. platová třída

1. Samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích a poskytování krizové intervence, krizové pomoci a sociální rehabilitace.

2. Depistážní činnost zaměřená na cílené vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, nebo osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb a předcházení výskytu negativních sociálních jevů u těchto osob.

3. Provádění komplexního sociálního šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně ohroženém prostředí, systémové odborné analýzy sociálního prostředí na základě poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci se zaměřením na podrobné posouzení nepříznivé situace osoby nebo osob jako východisko k určení dalšího postupu v rámci správního obvodu.

4. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji. Sociální práce ve střediscích drogové a jiné závislosti.

5. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, skupin nebo komunit.

6. Samostatné zajišťování sociální diagnózy a terapie, realizace nebo prosazování sociálních opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci, poradenská činnost a vyhodnocování poradenských testů.
Citovat
0 #719 Saša 2020-07-28 07:08
Dobrý den, zajímalo by mě do jaké platové třídy spadám, mám praxi v soc. službách 11 let, mám Bc. (sociální práce) a dodělávám si Mgr. a pracuji na pozici vedoucího v sociálních službách. Jsem zařazena do třídy 7 a stupeň 5, neměla bych být ve třídě 10? Pracuji ve státním zařízení. Děkuji za odpověď, Saša
Citovat
0 #718 Pracomat.cz 2020-07-21 14:57
Cituji Lenka:
Dobrý den,

mohu se zeptat na plat vedoucí stravování ve školství? Mám bakalářské vzdělání a pracuji od roku 12/2012.


Dobrý den Lenko,

neznám přesně náplň práce vaší pozice, ale myslím, že by se mohla vejít do pozice "provozář" dle katalogu prací. Podívejte se, zda náplň práce odpovídá a dozvíte se do jaké třídy spadáte:

7. platová třída

1. Zajišťování provozu souboru uvolněných technologicky provozovaných objektů (výcviková a školící zařízení případně ubytovací, rekreační, stravovací nebo jiná víceúčelová zařízení) a organizace údržby a oprav jednotlivých technologických zařízení a budov.

2. Zajišťování provozu ubytovacího nebo stravovacího zařízení.

8. platová třída

1. Organizace provozu velkokapacitního stravovacího zařízení včetně zajišťování jeho technického vybavení a údržby, ekonomické agendy, stanovování technologických postupů a zajišťování jejich dodržování včetně kontroly dodržování hygienických předpisů.

2. Komplexní zajišťování provozu souboru objektů včetně jejich hospodárného využití po provozně-ekonomické stránce, zajišťování provozu a údržby, organizace prováděných prací, zajišťování potřebného materiálu a technického dozoru na prováděné práce, zajišťování podkladů pro zpracování návrhu finančního rozpočtu a spolupráce při projednávání smluv s dodavatelskými a projektovými organizacemi, přebírání dodávek a provedených prací, zajišťování dodržování programu odpadového hospodářství.

9. platová třída

1. Koordinace provozů velkokapacitních stravovacích zařízení s celodenním provozem nebo zajišťování provozu určeného pro výrobu jídel pro rozsáhlé skupiny strávníků se zásadně rozdílnými stravovacími potřebami, podmínkami a návyky, například podle věku, zdravotního stavu, kulturních, náboženských a jiných specifik.
Citovat
0 #717 Lenka 2020-07-21 10:49
Dobrý den,

mohu se zeptat na plat vedoucí stravování ve školství? Mám bakalářské vzdělání a pracuji od roku 12/2012.
Citovat
0 #716 Pracomat.cz 2020-07-10 09:23
Cituji Jirik:
Mam stupun 10 a trida je to 6. Jinak sstredni oborne vzdelání


Dobrý den Jiří,

v takovém případě se vám z praxe odečítající následující roky:

3 roky pokud máte střední vzdělání s maturitou,
4 roky pokud máte střední vzdělání s výučném listem,
5 let pokud máte střední vzdělání bez výučního listu,
Citovat
-1 #715 Jirik 2020-07-09 17:16
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Jirik:
Dobrý den.Chci se zeptat, kdyz jse po vvyučeni nadtoupil do práce 12.7.1993 a ted bych již mèl mít dle tabulky praxi nad 27 let. Kdy mi prosím by měl zaměstnavatel dle tabulky zvýšit plat?
Dekuji Jirík


Mam stupun 10 a trida je to 6. Jinak sstredni oborne vzdelání

Dobrý den Jiří,

tyto tabulky jsou určeny pro zaměstnance ve veřejném sektoru. Počítám tedy, že jste zaměstnancem veřejného sektoru. Pro určení praxe je třeba vědět v jaké platové třídě aktuálně jste a jaké máte dosažené vzdělání. Tyto faktory hrají v určení praxe ve veřejném sektoru svoji roli.
Citovat
0 #714 Pracomat.cz 2020-07-08 22:05
Cituji Jirik:
Dobrý den.Chci se zeptat, kdyz jse po vvyučeni nadtoupil do práce 12.7.1993 a ted bych již mèl mít dle tabulky praxi nad 27 let. Kdy mi prosím by měl zaměstnavatel dle tabulky zvýšit plat?
Dekuji Jirík


Dobrý den Jiří,

tyto tabulky jsou určeny pro zaměstnance ve veřejném sektoru. Počítám tedy, že jste zaměstnancem veřejného sektoru. Pro určení praxe je třeba vědět v jaké platové třídě aktuálně jste a jaké máte dosažené vzdělání. Tyto faktory hrají v určení praxe ve veřejném sektoru svoji roli.
Citovat
0 #713 Jirik 2020-07-08 21:51
Dobrý den.Chci se zeptat, kdyz jse po vvyučeni nadtoupil do práce 12.7.1993 a ted bych již mèl mít dle tabulky praxi nad 27 let. Kdy mi prosím by měl zaměstnavatel dle tabulky zvýšit plat?
Dekuji Jirík
Citovat
0 #712 Pracomat.cz 2020-07-02 17:21
Cituji Tereza Volfová:
Dobrý den,
jsem zaměstnaná na Městským úřadě jako ...


Dobrý den Terezo,

jako zaměstnanci územních samosprávných celků jste správně zařazení do první tabulky. Co se týče kolegy a jeho zařazení do platové třídy 10, tak co vám nepřijde v pořádku? Platová třída je určena náplní práce a nikoliv dosaženým vzděláním. To může naopak působit negativně v rámci odečtu let praxe. Ale teoreticky může existovat osoba s vysokoškolským vzděláním a platovou třídou 3. Stejně tak může existovat člověk se základním vzděláním v platové třídě 12. Jen mu bude odečtena velká řádka let praxe (konkrétně 9 let).
Citovat
0 #711 Tereza Volfová 2020-07-02 08:26
Dobrý den,
jsem zaměstnaná na Městským úřadě jako úřednice- sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí. Mám magisterský titul a jsem již v 11 platové třídě, stupeň 3 do 4 let praxe v první tabulce, která činí 24 600 Kč. Chtěla bych se zeptat zda touto profesí nespadáme do druhé tabulky, ve které bych měla dostávat 28 110 Kč ?
A ještě jednu otázku mám. Nyní přišel nový kolega, který má 13 let praxi v oboru a má titul DIs., a je v 10 platové třídě. Myslíme si, že takto by to určitě nemělo být. Prosíme Vás o radu. Moc děkujeme
Citovat
0 #710 Pracomat.cz 2020-06-26 09:19
Cituji Justýna:
Dobrý den,
pracuji na pozici referent sociálně právní ochrany dětí. Do práce jsem nastupovala ....


Dobrý den Justýno,

pokud máte 11. platovou třídu, tak se vám při Bc. vzdělání "odečítají" dva roky praxe.
Citovat
0 #709 Justýna 2020-06-25 07:12
Dobrý den,
pracuji na pozici referent sociálně právní ochrany dětí. Do práce jsem nastupovala minulý rok v březnu, nastupovala jsem po škole (Bc.), tudíž moje praxe nebyla žádná. Nyní jsem na této pozici již přes rok, tudíž jsem očekávala, že postoupím do 2. stupně. K postoupení však zatím nedošlo. Je to způsobené tím, že mám pouze bakalářský titul? V případě, že ano, jakým způsobem se mi bude plat navyšovat.
Děkuji za informaci
Citovat
+1 #708 Pracomat.cz 2020-06-16 15:39
Cituji Monika:
Dobrý den,
hlásím se na pozici Odborný/vrchní referent – dávková a poj. ...


Dobrý den Moniko,

v takovém případě budete nejspíš státní zaměstnanec ve služebním poměru a vztahuje se na vás tato tabulka - pracomat.cz/.../375-platy-statnich-uredniku.html
Citovat
0 #707 Monika 2020-06-16 06:39
Dobrý den,
hlásím se na pozici Odborný/vrchní referent – dávková a poj. činnost v Oddělení nemocenského pojištění III v Odboru nemocenského pojištění Pražské správy sociálního zabezpečení. Je to 9. platová třída. Která tabulka by byla v tomto případě pro mě?
Moc děkuji
Monika
Citovat
0 #706 Pracomat.cz 2020-06-02 09:51
Cituji Šárka:
Dobrý den, mám v tom trošku zmatek, proto bych se ráda zeptala, podle ...i


Dobrý den Šárko,

velice pravděpodobně půjde o služební (nikoliv klasický) poměr a pak se na něj bude vztahovat tato tabulka pracomat.cz/.../375-platy-statnich-uredniku.html .
Citovat
0 #705 Šárka 2020-06-02 09:24
Dobrý den, mám v tom trošku zmatek, proto bych se ráda zeptala, podle které tabulky bych se měla řídit, když bych dělala úřednici (Specialista dávek) na Úřadu práce. Spadá tahle pozice do tabulky 1. nebo 2.? Děkuji
Citovat
0 #704 Pracomat.cz 2020-05-20 15:49
Cituji David:
Dobrý den, prosím o ujištění. Na jednu pracovní pozici úředníka na městském úřadě - přesněji Referent ....


Dobrý den Davide,

pokud se nejedná o služební poměr, pak se plat určuje podle druhé platové tabulky. V případě, že se jedná o služební poměr, tak se použije první tabulka z následujícího odkazu pracomat.cz/.../375-platy-statnich-uredniku.html
Citovat
0 #703 David 2020-05-19 22:10
Dobrý den, prosím o ujištění. Na jednu pracovní pozici úředníka na městském úřadě - přesněji Referent oddělení registr vozidel a řidičů.. má zaměstnanec mít 9.platovou třídu. Chci se zeptat v jaké tabulce je uveden tento plat? Ve 2. tabulce? V případě začínajícího úředníka by tedy plat v 9. třídě měl činit 22 540,- ? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #702 Pracomat.cz 2020-03-08 18:53
Cituji Jaroslav B.:
Dobrý den,rád bych se zeptal,do které platové třídy patří řidič kamionů po EU, dekuji


Dobrý den Jaroslave,

pokud jezdíte kamionem pro veřejný sektor, bude se jednat o první tabulku. Pokud je váš zaměstnavatel soukromá firma, tak pro vás tyto tabulky neplatí.
Citovat
0 #701 Jaroslav B. 2020-03-08 15:03
Dobrý den,rád bych se zeptal,do které platové třídy patří řidič kamionů po EU, dekuji
Citovat
0 #700 Pracomat.cz 2020-02-16 13:30
Cituji Simona:
Osobní přohodnocení mi bylo sníženo a činí právě 1500,- ale ve ...


Dobrý den Simono,

jen odhaduji, ale domnívám se, že vám byla snížena nenároková složka mzdy (osobní ohodnocení), aby vám zaměstnavatel v konečném důsledku "nemusel přidat" (plošné navýšení - snížení osobního ohodnocení) a administrativně to nezvládl úplně dobře. Doporučuji probrat s nadřízeným (případně mzdovým oddělením) ať víte co se přesně stalo.
Citovat
0 #699 Simona 2020-02-14 15:51
Osobní přohodnocení mi bylo sníženo a činí právě 1500,- ale ve výplatě i v plat. výměru je stále vedeno jako osobní příplatek(ohodnocení). Jde mi o to, že o tom plošném příplatku není nikde ani zmínka. Vím, že se můžu zeptat přímo nadřízeného, ráda bych věděla, jestli mám nárok (což nejspíš mám) a jak se ho tedy domůžu. A je lépe mít tento příspěvek nebo si nechat os. ohodnocení(to se např. krátí při dovolené). Děkuji.
Citovat
0 #698 Pracomat.cz 2020-02-14 15:01
Cituji Simona:
Ještě jednou zvýšení platu knihovnice pod MÚ. Třída je stejná, ....


Dobrý den Simono,

neznám detaily vašeho konkrétního případu, ale vím, že v některých případech to zaměstnavatel řešil tak, že plošné navýšení "kompenzoval" snižením osobního ohodnocení. A ano, jedná se o trvalé navýšení.
Citovat
0 #697 Simona 2020-02-14 10:43
Ještě jednou zvýšení platu knihovnice pod MÚ. Třída je stejná, pracovní náplň také. O něco se zvýšil plat zrušením 1.plat. tabulky, ale mě zajímá to plošné navýšení o 1500,- nikde na výplatní pásce ani na novém platovém výměru není uvedený. Je to přece přidání navíc, jak se všude píše a pro všechny.Musí mi ho zaměstnavatel dát? A jestli to dobře chápu, jde o trvalý příspěvek ne jednorázový? Děkuji.
Citovat
0 #696 Pracomat.cz 2020-02-14 10:07
Cituji Eliška:
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, podle čeho zaměstnavatel určí, kolik let praxe může případně ...


Dobrý den Eliško,

určení délky započtené praxe je v gesci zaměstnavatele. Přesná specifikace je: Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce. 

Právě posouzení podobnosti nové pozice a původně vykonávané záleží na rozhodnutí zaměstnavatele. Neexistuje přesný předpis, jelikož vlastní pracovní náplň může být u stejně či podobně pojmenovaných pozic jiná.

Přesně specifikovaný odpočet praxe je u kombinace "nedostatečného vzdělání" a platové třídy.
Citovat
0 #695 Eliška 2020-02-14 08:42
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, podle čeho zaměstnavatel určí, kolik let praxe může případně dle platové tabulky odečíst?
(například pokud pracuji 7 let v jiném oboru mimo státní správu a nyní budu začínat jako státní zaměstnanec na pozici referenta, zařazeného do 9. platové třídy).

Děkuji
Citovat
0 #694 Pracomat.cz 2020-02-13 21:55
Cituji Simona:
Dobrý den,
pracuji jako knihovnice a platí mě městský úřad...


Dobrý den Simono,

nezměnila se vám pracovní náplň? Platová třída zůstala zachována? Došlo k navýšení hodnot platu u všech platových tabulek, proto by mělo dojít i k navýšení vašeho platu.
Citovat
-1 #693 Simona 2020-02-13 12:16
Dobrý den,
pracuji jako knihovnice a platí mě městský úřad. Zajímá mne jak je to s plošným přidáním 1500,-od letošního roku - žádné jsem nedostala, jen byla změněna plat.tabulka.Mám se ho dožadovat?Děkuji.
Citovat
0 #692 Pracomat.cz 2020-02-11 10:23
Cituji David:
Dobrý den, pracuji jako sociální pracovník u poskytovatele ....


Dobrý den Davide,

ano je to tak, viz Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě § 4 7c:

Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do: 

desáté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem,dobu 4 roků, nebo jen středního vzdělání, dobu 5 roků, anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
Citovat
-1 #691 David 2020-02-11 09:52
Dobrý den, pracuji jako sociální pracovník u poskytovatele sociálních služeb. Jsem zařazen v 10.platové třídě. Mám vystudovanou vyšší odbornou školu. V práci jsem již druhým rokem, ale stále jsem v prvním platovém stupni. Někde jsem slyšel, že když mám pouze DiS. a ne Bc. tak mi odečítají 1 rok praxe. Je to pravda? A kde mohu tuto informaci vyčíst? Je to v zákoníku práce? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #690 Pracomat.cz 2020-02-06 17:27
Cituji Zuzana:
Dobrý den, chtěla bych jen upozornit na překlep v první tabulce, v 9. třídě na stupni 7 má být částka 24 290.


Dobrý den Zuzano,

děkuji za nahlášení, překlep opraven.
Citovat
-1 #689 Pracomat.cz 2020-02-06 16:53
Cituji Jitka:
Dobrý den
prosím do jaké platové třídy ....


Dobrý den Jitko,

platový stupeň 12 a třída dle nejnáročnější vykonávané pracovní činnosti: 

3. platová třída

1. Dohotovování a regenerace jídel, výdej jídel a další práce v kuchyni spojené s výrobou částí jídel.

4. platová třída

1. Výroba běžných druhů jídel.

5. platová třída

1. Výroba technologicky náročných teplých jídel, specialit studené kuchyně nebo samostatná výroba jídel v souladu se závaznými výživovými normami.

6. platová třída

1. Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické skladby.

2. Výroba náročných specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur.

3. Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických zařízeních.

4. Výroba jídel s omezeními v dietním režimu nebo při zabezpečování preventivní a léčebné výživy v rámci standardizovaného poskytování nutriční péče.

7. platová třída

1. Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajišťování výroby náročných specialit.
Citovat
-1 #688 Jitka 2020-02-05 17:46
Dobrý den
prosím do jaké platové třídy a stupně patřím.
Jsem vyučená kuchařka s maturitou a praxí 41 let.
Děkuji za odpověď
Citovat
-1 #687 Pracomat.cz 2020-02-04 11:58
Cituji Iveta:
Dobrý den, byla jsem přijata jako vrchní referent Oddělení majetkových ...


Dobrý den Iveto,

rozhodnutí o akceptované praxi je v kompetenci zaměstnavatele. V maximálním možné případě vám může uznat 3 roky práce na HPP, dále 3 roky za dobu rodičovské dovolené a 2 roky při práci na dohodu. Toto rozhodnutí však závisí na zaměstnavateli.
Citovat
0 #686 Iveta 2020-02-03 20:59
Dobrý den, byla jsem přijata jako vrchní referent Oddělení majetkových daní na finančním úřadě s 10. platovou třídou. Pracovala jsem 3 roky jako finanční účetní v soukromém sektoru a poté jsem byla 5,5 let na rodičovské dovolené, přičemž jsem z toho 2 roky pracovala pro stejnou firmu v úseku kontrolingu z domova na dohodu. Jaká praxe se mi bude v tomto případě počítat? Děkuji
Citovat
0 #685 Zuzana 2020-02-02 22:18
Dobrý den, chtěla bych jen upozornit na překlep v první tabulce, v 9. třídě na stupni 7 má být částka 24 290.
Citovat
0 #684 Pracomat.cz 2020-01-22 17:03
Cituji Roman:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat do které tabulky se řadí ...


Dobrý den Romane,

pokud bude spadat do platových tabulek, tak se jedná o první tabulku. Vzdělání ve státním sektoru funguje tak, že potřebuje určitou hodnotu aby šlo danou práci vykonávat. Ale to že máte výrazně vyšší vzdělání než je na pozici potřeba není žádnou výhodou, ani nijak na obtíž.
Citovat
-1 #683 Roman 2020-01-22 14:49
Dobrý den, chtěl bych se zeptat do které tabulky se řadí dělník dálniční údržby na ředitelství silnic a dálnic.
Dále by mě zajímalo zda není v rozporu ze zákoníkem práce to,že na dělnickou pozici zaměstnají pracovníka s titulem inženýr. Děkuji za odpověd Roman.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]