Nabídka práce vysokoškolský učitel

15 aktuálních volných míst

 • ASISTENT/KA ZNALECKÉ ČINNOSTI - ústav znalectví a oceňování

  Požadavky: - Minimálně vysokoškolské bakalářské vzdělání (Bc.) se zaměřením v oboru oceňování podniků, ekonomika podniku, pozemkové úpravy a převody nemovitostí, aj. - Základní přehled principů oceňování podniků, staveb, pozemků, movitých věcí, aj. - Základní přehled české legislativy vč. daňové problematiky - Absolvování specializačního kurzu " ...

 • Učitel/učitelka vzdělávacích programů v online prostředí

  VYHRAZENO PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Životopisy zasílejte na e-mail: [email protected] Pracovní doba: Po-Pá 9:00-15:00 hod. Pracoviště: Kostelní 15 Prostějov. Požadujeme: orientace (ideálně vystudované) v pedagogice, zájem se podílet na vzdělávacích programech v online prostředí, pasivní angličtina podmínkou. Náplň práce: online výuka. Na ...

 • ODBORNÝ/Á PRACOVNÍK/ICE V BIOLOGICKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORECH (Rybářství)

  Náplň práce: studium doktorského studijního programu Rybářství v prezenční formě; řešení tématu vlastní disertační práce; publikování článků ve Q1-Q3 vědeckých časopisech; prezentace výsledků na mezinárodních konferencích a seminářích fakulty, absolvování odborné zahraniční stáže; praxe na provozních pracovištích fakulty; výuka v oboru svého studia ...

 • Odborný/á pracovník/ice v biologických a příbuzných oborech

  Náplň práce: studium doktorského studijního programu Ochrana vodních ekosystémů v prezenční formě; řešení tématu vlastní disertační práce; publikování článků ve Q1-Q3 vědeckých časopisech; prezentace výsledků na mezinárodních konferencích a seminářích fakulty, absolvování odborné zahraniční stáže; výuka v oboru svého studia, konzultanství a vedení ...

 • Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace - pracovník/ce vědy a výzkumu do oddělení konstrukce strojů 8430

  CHARAKTER: vědecko-výzkumná činnost uchazeče: 3D tisk kovových a polymerních materiálů. DOVEDNOSTI: publikační mezinárodní aktivity ve výše uvedené vědecké činnosti, příprava a realizace VaV projektů, zkušenosti v oblasti 3D tisku kovů a polymerních materiálů, zkušenosti v oblasti reverse engineering, znalost anglického jazyka na minimální úrovni B ...

 • ODBORNÝ ASISTENT/KA pro výuku Informačních technologií na Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví

  Pracovní náplň . výuka IT ve studijních programech ZSF JU . vedení bakalářských a diplomových prací . aktivní zapojení do publikační činnosti . spolupráce na grantové činnosti ústavu Požadujeme . ukončené magisterské vzdělání v oboru IT . praxi v oboru IT . aktivní přednáškovou a publikační činnost . aktivní vědecko-výzkumnou činnost v oboru . orga ...

 • ODBORNÝ ASISTENT/KA obor Právo na Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích (zkrácený úvazek)

  Jedná se o zkrácený úvazek - výše úvazku bude upřesněna při osobním pohovoru. Nástup dohodou. Pracovní náplň . výuka právních předmětů ve studijních programech ZSF JU . vedení kvalifikačních prací . publikační činnost v oboru . spolupráce na grantové činnosti ústavu Požadujeme . vysokoškolské vzdělání v oboru právo . praxi v oboru . zkušenosti s vý ...

 • Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace - pracovník/ce vědy a výzkumu do oddělení konstrukce strojů 8430

  CHARAKTER: Vědecko-výzkumná činnost v oboru konstrukce strojů, zařízení, materiálový výzkum. Příprava a realizace projektů a smluvních výzkumů v oboru konstrukce strojů a zařízení, inovace a optimalizace systémů, materiálový výzkum související s výzkumem a vývojem strojů a zařízení. Vědecko-výzkumná a publikační činnost - publikace výsledků ve věde ...

 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií - pracovník vědy a výzkumu - post-dok (motul ii)

  CHARAKTER: vědeckovýzkumná činnost: Výzkum efektivního nasazení moderních neuronových sítí v systémech automatického rozpoznávání řeči. Inovativní využití neuronové sítě v některém z modulů systému, např. při zpracování signálu či akustickém nebo jazykovém modelování. Implementace, ověření a porovnání se současnými metodami v rámci experimentů na m ...

 • Učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů - v kombinaci ruský jazyk a anglický jazyk, případně ruský jazyk a český jazyk

  Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů. Požadujeme VŠ vzdělání v oboru - učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ nebo učeitelství cizích jazyků nebo pedagogické vědy s jazykovou zkouškou C1 a didaktikou jazyka. V případě neučitelského oboru - cizí jazyk je součástí kvalifkačního předpokladu studium pedagogiky, které lze dostudovat v průbě ...

 • Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace - pracovník vědy a výzkumu - senior

  CHARAKTER: vědecko-výzkumná činnost uchazeče a sebevzdělávací aktivity: obor průmyslová technologie a konstrukce. DOVEDNOSTI: zkušenosti v oblasti aplikované mechaniky a konstrukce strojů s ohledem na lehké materiály (kompozity, lehké struktury), zkušenosti v CAD a CAE modelování, experimentální měření, publikační mezinárodní aktivity ve vědeckých ...

 • Docenti na vysokých školách

  vědeckou hodnost min. docent , případně PhD. odborné zaměření na cestovní ruch, management cest. ruchu nebo management sportu, vědeckou publikační činnost ve výše uvedených oblastech

 • Lektoři na vysokých školách

  Rodilý/á mluvčí nebo držitel/ka platného mezinárodního renomovaného jazykového certifikátu z angličtiny (TOEFL, IELTS, CAE) úrovně C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Držitel/ka platného certifikátu TEFL (120 hodin). Znalost českého vysokoškolského prostředí (zkušenost s výukou zejména obchodní angličtiny (Business English) ...

 • Lektoři na vysokých školách

  SOUBĚŽNÉ ZAMĚSTNÁNÍ - 2. PRACOVNÍ POMĚR!!!! Uchazeč na téma výzkumu či výuky procesuálních postupů při výuce psaní v anglickém jazyce obhájil kvalifikační práci na úrovni Mgr. či Ph.D. Ovládá anglický jazyk na úrovni vysokoškolsky-vzdělaného rodilého mluvčího a sám je aktivním autorem. Uchazeč dle zadaného sylabu zajistí výuku magisterského předmě ...

 • Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ

  Místo výkonu práce - adresa: Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1, 347 01 Požadujeme: - dokončené vysokoškolské magisterské studium pedagogiky - učitelství SŠ - aprobace ČJ - D - praxe výhodou, alespoň 2 roky Výše hrubého měsíčního platu je stanovena podle míry započítané praxe. Zaměstnavatel požaduje výpis z rejstříku trestů. ...