Nabídka práce vysokoškolský učitel

28 aktuálních volných míst

 • Fakulta textilní - pracovník vědy a výzkumu pro katedru materiálového inženýrství

  CHARAKTERISTIKA: vědeckovýzkumný pracovník pro Katedru materiál. inženýrství, spolupráce na přípravě mezinárod. projektů a práce na projektech dle defin. cílů, vyhledávání projekt. možností. DOVEDNOSTI: vědecká kreativita a práce v týmu, samostatné vedení výzkumu, praxe ve výzkum a vědec. aktivitách v obl. povrchové aktivace textil. struktur se zam ...

 • Asistent/ka vedoucího katedry biomedicínské techniky

  Požadavky: SŠ/VŠ vzdělání, práce s počítačem (MS Office - Word, Excel, Power Point, Internet), organizační a komunikační schopnosti, základní znalost AJ, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, praktické zkušenosti. Místo výkonu práce v Kladně. Předpokládaný nástup: leden 2019 nebo dle dohody, možnost částečného pracovního úvazku, pozice je obsa ...

 • Akademický/vědecký pracovník - odb. asistent, docent, profesor - environmentální výzkumné pracoviště

  Zaměření: Organická/anorganická chemie, Analýza materiálů Obecné požadavky: Získaný titul prof., doc., Ph.D. nebo CSc., příp. Mgr., Ing. se zahájeným doktorským studiem Aktivní angličtina Schopnost přednášet a vést cvičení v angličtině (výhodou) Přednášková činnost, vedení seminářů, projektů, bakalářských a diplomových prací Předpoklady k tvůrčí č ...

 • Učitelé informatiky

  Telefonický kontakt 9,00-15,00 hod Požadavky: splnění kvalifikačních předpokladů učitele SŠ dle zák. č. 563/2004 Sb. aprobace angličtina neb angličtina + jiný předmět, morální bezúhonnost. Nabízíme: náročnou, ale zajímavou práci v trvale kladně hodnocené organizaci. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení v závislosti na dosahovaných pracovních výsle ...

 • VĚDECKÝ PRACOVNÍK - ING.,Ph.D. - ÚSTAV ZNALECTVÍ A OCEŇOVÁNÍ

  Specializace: Finance podniku, Oceňování podniku, Statistika, umělá inteligence - neuronové sítě Požadavky kvalifikace: Vsokoškolské vzdělání 2. stupně (Ing.) - podmínkou studium Ph.D. Aktivní znalost anglického jazyka Občanská a morální bezúhonnost Samostatnost, flexibilita, inovativní přístup k řešení problémů, schopnost týmové práce Znalost prá ...

 • Akademický pracovník - odb. asistent, docent, profesor - katedra cizích jazyků - anglický jazyk

  doktor/doktorand v oboru anglický jazyk (ideálně lingvistika, didaktika) Požadavky: zkušenosti s výukou jazyků, publikační činnost, flixibilita, možnost práce ve večerních hodinách či o víkendu, znalost německého jazyka vítána Požadované doklady pro všechny pozice: Přihláška do výběrového řízení (http://www.vstecb.cz/volna-pracovni-mista-1253-htm/ ...

 • Akademický pracovník - odborný asistent,docent,profesor-ústav technicko-technologický- katedra přírodních věd

  Zaměření v některé z oblastí: Informační technologie; Matematika; Statistika; Fyzika; Automatizace a robotizace výrobních procesů; CAD/CAM podpora výrobních procesů Obedné požadavky: Získaný titul prof., doc., Ph.D. nebo CSc., příp. Mgr., Ing. se zahájeným doktorským studiem Aktivní angličtina Schopnost přednášet a vést cvičení v angličtině (výhodo ...

 • Akademický pracovník - odb. asistent, docent, profesor - ústav podnikové strategie

  Zaměření: Řízení lidských zdrojů; Statistika (hospodářská, sociální) Požadavky: získaný titul prof., doc., Ph.D. nebo CSc., příp. Mgr., Ing. se zahájeným doktorským studiem, aktivní angličtina, schopnost přednášet a vést cvičení v angličtině (výhodou), přednášková činnost, vedení seminářů, projektů, bakalářských a diplomových prací, předpoklady k ...

 • AKADEMICKÝ PRACOVNÍK - ODB. ASISTENT, DOCENT, PROFESOR - ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE - katedra Humanitních studií

  Zaměření: Právo, Psychologie, sociologie Požadované doklady: Přihláška do výběrového řízení (http://www.vstecb.cz/volna-pracovni-mista-1253-htm/ ) Strukturovaný profesní životopis Ověřené kopie dokladů o absolvování vysoké školy, resp. dokladů o dosažených hodnostech a titulech, Výpis z rejstříků trestů (ne starší 3 měsíců), Přehled dosavadní ped ...

 • AKADEMICKÝ PRACOVNÍK - ODB. ASISTENT, DOCENT, PROFESOR - ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE - katedra Oborových didaktik

  Zaměření:Pedagogika, Psychologie, speciální pedagogika, pedagogická psychologie, Didaktika odborných předmětů, Technologie vzdělávání, Počítačem podporované konstruování a výroba (znalost projektování v některém 3D SW) Požadavky:Vedení přednášek, cvičení; Vedení diplomových a bakalářských prací; Příprava a řešení výzkumných projektů; Aktivní publi ...

 • AKADEMICKÝ PRACOVNÍK - ODB. ASISTENT, DOCENT, PROFESOR - ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE - katedra Cest.ruchu a marketingu

  Zaměření: Marketing, Obchod Požadavky: získaný titul prof., doc., Ph.D. nebo CSc., příp. Mgr., Ing. se zahájeným doktorským studiem, aktivní angličtina, schopnost přednášet a vést cvičení v angličtině (výhodou), přednášková činnost, vedení seminářů, projektů, bakalářských a diplomových prací, předpoklady k tvůrčí činnosti, schopnost publikovat a ...

 • AKADEMICKÝ PRACOVNÍK - ODBORNÝ ASISTENT,DOCENT,PROFESOR - ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ - katedra Stavebnictví

  Zaměření: Geotechnika a zakládání staveb; Geodézie, Stavební geodézie; Stavební fyzika obecně nebo se specializací (např. akustika, teplo, světlo);materiály Požadujeme znalost práce se specifickými softwary. Nabízíme: možnost realizace vlastního výzkumu v moderní laboratoři, zapojení do projektů v rámci školy i ve spolupráci s praxí, řízení student ...

 • Akademický pracovník - odborný asistent - ústav podnikové strategie - katedra managementu

  Zaměření v některé z oblastí:Podnikové řízení, Strategický management,Projektování podnikových procesů a inovací,Krizový a procesní management,Management jakosti Obecné požadavky: Praxe s výzkumnou a vývojovou činností Zkušenost s realizací výzkumných projektů Aktivní znalost jazyka (AJ) Znalost matematicko-statistických metod výhodou 100 % úv ...

 • Akademický pracovník - docent - ústav podnikové strategie - katedra managementu

  Zaměření:Projektování podnikových procesů a inovací,Krizový a procesní management,Management jakosti Obecné požadavky: Příprava a řešení výzkumných projektů. Aktivní publikační činnost. Spoluúčast při aktualizaci stávajících studijních programů a aktivní účast při vytváření nových studijních programů. Spoluúčast na řešení zakázek z uživatelské ...

 • AKADEMICKÝ PRACOVNÍK - Ph.D., docent, profesor - ÚSTAV ZNALECTVÍ A OCEŇOVÁNÍ

  Zaměření: Finance podniku, controlling, Makroekonomie Úvazek: 100% Požadavky kvalifikace: Vysokoškolské vzdělání: Ph.D., doc., prof. Aktivní znalost anglického jazyka. Aktivní publikační činnost v dané oblasti. Samostatnost, flexibilita, inovativní přístup k řešení problémů, schopnost týmové práce Občanská a morální bezúhonnost Mzda dle odpovíd ...