Nabídka práce státní zástupce

0 aktuálních volných míst

    Státní zástupce zastupuje veřejnost jako žalobce v trestím řízení a vykonává i další činnosti, které jsou mu dané zákonem o státním zastupitelství. Ve své práci pak dává dohromady spisy a právní podklady, také se stará o jejich archivaci. Eviduje a ukládá důkazní materiál, zajišťuje pomoc obětem trestným činů, zastupuje stát v soudních řízeních. Znalost cizího jazyka není zcela nutná, ale při přijímacím pohovoru je rozhodně plusem. Seznam státních zástupců udržuje ministerstvo spravedlnosti.