Nabídka práce soudce

0 aktuálních volných míst

    Náplní práce soudce je řízení a rozhodování při právních sporech. Toto rozhodování provádí nezávisle, ale v souladu s právními zvyklostmi a ústavou ČR. Stanovuje rozhodnutí o vinně nebo nevinně v případě trestních deliktů a také rozhoduje o případné výši trestu. Nutností je vysokoškolský titul z právního oboru a dále ještě justiční zkouška. Znalost cizího jazyka není obvykle zcela nutná, ale je lepší ji mít. To stejné platí i pro další dovednosti jako například rétorika, argumentace a společenské vystupování. Platy soudců jsou stanoveny zvláštním zákonem a jmenování soudců do funkce provádí prezident ČR.