Ředitel školy

7 aktuálních volných míst

 • Ředitel/-ka školy

  ŘEDITEL/-KA ŠKOLY Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, IČ 00271632 v y h l a š u j e v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a ji ...

 • Ředitel/ka MŠ - po dobu rodičovské dovolené

  Místo výkonu práce: Bítovany 76 NÁPLŇ PRÁCE: 20 hodin přímé pedagogické činnosti POŽADAVKY: odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele/-ky v souladu s § 5 zák. č. 563/2004 Sb. o pedagog. Prac. Podrobnosti jsou zveřejněny na úřední desce obce Bítovany, www.bitovany.cz. Přihlášku, včetně příloh, zasílat v obálce označené : KONKURS-MŠ Bítovany ...

 • Ředitel/-ka organizace

  Požadujeme - předpoklady a odborná kvalifikace pro pracovní místo ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školské problematiky a právních předpisů, osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele školy/školské zařízení (zejména organizační a řídíc ...

 • Ředitel/-ka Základní školy Ghuta - Jarkovského Kostelec nad ORlicí

  Konkurzní řízení - bližší informace a obsahové náležitosti přihlášky k nalezení na: https://www.kostelecno.cz/konkurzni-rizeni-na-misto-reditele-reditelky-zs/d-15653. Přihlášky s požadovanými doklady doručit nejpozději do 27.3. 2019 na adresu: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Obálku označit "KONKURS ZŠ-N ...

 • Ředitel/ka Základní a mateřské školy

  Město Stráž pod Ralskem v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy a ...

 • Zástupce ředitele

  Kontakt: Hromádková Pavlína Mgr., tel.: 608807807, e-mail: pavlina.hromadkova@euroinstitut.cz Škola vzdělává dospělé žáky v zařízeních sociálních služeb. Náplní práce zástupce ředitele je odpovědnost za studijní oddělení, organizace výuky, přímé řízení pedagogického sboru, hospitační činnost apod. Mzda dle Tarifní tabulky pro pedagogické pracovník ...

 • Ředitel/ka ZŠ Unhošť

  Uchazeč/ka podá písemnou přihlášku, včetně požadovaných dokladů, do 05.04.2019, na podatelně MěÚ Unhošť nebo poštou - viz http://www.muunhost.cz/assets/File.ashx?id_org=17449&id_dokumenty=55293. U přihlášek je důležité datum doručení, nikoliv poslání.