Nabídka práce novinář

0 aktuálních volných míst

    Náplní práce novináře je příprava reportáží, článků a rozhovorů pro televizi, rozhlas a tištěná média. Aktivně se podílí na skladbě mediální prezentace, v některém z výše uvedených médií. Výhodou pro něj je, pokud si dokáže sám zajistit základní grafické nebo fotografické práce. Doporučené vzdělání je vystudovaná žurnalistika na univerzitě, ale není vždy vyžadováno. Cizí jazyk dává novináři možnost psát reportáže a vést rozhovory i v jiném než mateřském jazyce. Novináři jsou povinni dodržovat etický kodex novináře.