Nabídka práce advokát

5 aktuálních volných míst

 • Právník/právnička - vrchní ministerský rada oddělení rozvoje elektronizace justice odboru elektronizace justice

  Popis práce: podílení se na tvorbě celostátní koncepce a strategie elektronizace justice; podílení se na sjednávání a implementaci eJustice na úrovni Evropské Unie či jiných mezinárodních organizací; podílení se na organizaci a práci v projektových týmech a pracovních skupinách v rámci přípravy a kontroly podkladů pro zadávací dokumentace na vývoj ...

 • Právník/právnička - ministerský rada oddělení metodiky a soudních kanceláří odboru organizace justice

  Tvorba vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy; podílení se na tvorbě kancelářského řádu pro státní zastupitelství a zpracovávání stanovisek k jejich uplatňování; vytváření skartačního řádu pro soudy, podílení se na tvorbě skartačního řádu pro státní zastupitelství a zpracovávání stanovisek k jejich uplatňování; vytváření ...

 • Právník/právnička - ministerský rada oddělení náhrady škody vzniklé v řízení trestním a civilním odboru odškodňování

  Popis místa: Součinnost s ostatními orgány veřejné moci ve věcech odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci; účast na soudních jednáních ve věcech odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci; realizace soudních rozhodnutí ve věcech odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci; vymáhání regresních nároků a nár ...

 • Právník/právnička - vedoucí oddělení akreditací a boje s vinklařením odboru insolvenčního a soudních znalců

  Náplň práce: komplexní a metodické vedení akreditační agendy podle insolvenčního zákona a správního řádu; koordinace komplexního výkonu dohledových pravomocí Ministerstva spravedlnosti nad poskytováním služeb v oblasti oddlužení akreditovanými osobami; koordinace komplexního výkonu dohledových pravomocí Ministerstva spravedlnosti nad činností medi ...

 • Právní zástupce oddělení Právního jednání odboru Právních služeb

  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo získané na vysoké škole v České republice nejméně tříletá doba praxe v oboru po ukončení předepsaného vzdělání znalost anglického, německého jazyka nebo francouzského jazyka včetně právní terminologie advokátní zkouška nebo též justiční, notářská, exekutorská a další na roveň ...

Náplní práce advokáta je aktivní zastupování jeho právních klientů před soudy a dalšími právními orgány. Krom toho také poskytuje právní poradenství, na základě poptávky svých klientů připravuje právní rozbory jejich problémů a vypracovává k nim právní stanoviska. Jedná se o velmi náročné povolání k jeho výkonu je kromě titulu z univerzity potřeba i advokátní zkouška. Znalost nejméně jednoho cizího jazyka je nutností. Další dovednosti jako například rétorika, zvládání stresu a skvělá schopnost argumentace a prezentace je rovněž výbornou výhodou. Advokáti jsou sdruženi v Advokátní Komoře ČR.

Podle okresů: