Nabídka práce advokát

1 aktuálních volných míst

  • Právník/právnička oddělení boje proti korupci odboru střetu zájmů a boje proti korupci

    Popis místa: Koordinace plnění závazků České republiky vyplývajících z mezinárodních úmluv v oblasti boje proti korupci, tvorba koncepčních dokumentů v oblasti boje proti korupci, zajištění činnosti Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a jejích pracovních komisí, komunikace se zahraničními a národními partnery, hodnocení korupčních rizik u náv ...

Náplní práce advokáta je aktivní zastupování jeho právních klientů před soudy a dalšími právními orgány. Krom toho také poskytuje právní poradenství, na základě poptávky svých klientů připravuje právní rozbory jejich problémů a vypracovává k nim právní stanoviska. Jedná se o velmi náročné povolání k jeho výkonu je kromě titulu z univerzity potřeba i advokátní zkouška. Znalost nejméně jednoho cizího jazyka je nutností. Další dovednosti jako například rétorika, zvládání stresu a skvělá schopnost argumentace a prezentace je rovněž výbornou výhodou. Advokáti jsou sdruženi v Advokátní Komoře ČR.

Podle okresů: