Nabídka práce v obci Jinočany

3 aktuálních volných míst

  • Asistent prevence kriminality

    Náplň práce: - Hlídání přechodů pro chodce. Dohled nad bezpečností silničního provozu zejména v okolí školy a autobusových zastávek. - Dohled nad bezpečností dětí - potlačování projevů šikany, fyzického a verbálního napadání, kouření dětí. - Sledování projevů agresivity, násilí či poškozování majetku. Dozor nad dětskými hřišti a veřejnými prostran ...

  • Ostatní zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách

  • Pomocní pracovníci v zahradnictví