Nabídka práce vyšší státní úředník

1 aktuálních volných míst

  • Ředitel / ředitelka kanceláře ředitele katastrálního úřadu na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj

    Místo výkonu práce: Krčínova č.p. 797/2, 400 07 Ústí nad Labem. Kontakt: Pro přihlášení do výběrového řízení je nutné postupovat dle podmínek v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Odkaz: https://www.cuzk.cz/getattachment/17654dab-4629-44ab-ba07-5f82fec7a84b/Reditel-reditelka-kancelare-reditele-katastralni.aspx

Náplní práce tajemníka nebo vyššího státního úředníka je zajistit výkon státní správy v městech nebo obcích s přenesou působností. Jeho nadřízenými jsou ve většině případů městská rada, zastupitelstvo obce, starosta nebo místostarosta. Tajemník nebo vyšší státní úředník se zúčastňuje schůzí a porad, ale jeho hlas je pouze poradní. Organizuje a řídí porady a meetingy. Může stanovovat náplň práce jednotlivým odborům nebo oddělením a také dohlíží na výstupy jejich práce. Mezi jeho kompetence také může patřit nábor pracovníků a jejich odměňování. Pokud chcete uspět ve výběrovém řízení na tajemníka, tak vaše šance zvyšuje znalost cizího jazyka.

Podle okresů: