Nabídka práce vyšší státní úředník

6 aktuálních volných míst

 • Vedoucí úřadu

  Pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek. Platové zařazení: platová třída 12. Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních samosprávných celků: - fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku - občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk - způsobilost k prá ...

 • Vyšší soudní úředník/ce

  Požadujeme: Státní občanství ČR, ukončené studium Vyšších soudních úředníků v Justiční akademii nebo dosažené VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti Práva a právní vědy na vysoké škole v ČR, dobrá znalost práce na PC, samostatnost, spolehlivost, trestní a morální bezúhonnost, předchozí praxe vítána - není podmínkou. Náplň práce: ...

 • Tajemník/ice MÚ Kostelec nad Orlicí

  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - bližší informace a náležitosti přihlášky do VŘ na úřední desce www.kostelecno.cz Uzávěrka přihlášek 11.2.2019 ve 12:00 hod. Přihlášky předat na sekretariát MÚ nebo posílat na adresu MÚ v Kostelci n. Orl. - VŠ - nejméně tříletá praxe (jako vedoucí zaměstnanec nebo při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosp ...

 • Vyšší soudní úředníci, asistenti soudce

  Kontakt e-mailem. Vydávání samostatných rozhodnutí , podpora soudce v rozhodovací činnosti. Po zapracování na pozici VSÚ je reálná možnost jmenování asistentem / asistentkou soudce. Jedná se z velké části o samostatnou práci a současně o jedinečnou možnost získat rozsáhlou právní praxi včetně možnosti (pro asistenta soudce) složení odborné justičn ...

 • Vedoucí odboru investic a správy majetku

  První kontakt: osobně (Brno, Opuštěná 9/2, 656 70), telefonicky (8.00 - 13.00 každý den) nebo e-mailem oPracovní náplní je řízení a kontrola pracovníků zařazených do odboru investic a správy majetku v rámci spravovaných agend, řízení zadávání a kontrola veřejných zakázek, kontrola přípravné dokumentace k investiční výstavbě, kontrola správy nemovi ...

 • Tajemník, tajemnice

  1.splňuje předpoklady podle § 5 zákona č. 312/2002 Sb. v platném znění, tj. má nejméně tříletou praxi a.jako vedoucí zaměstnanec nebo, b.při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, c.ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného cel ...

Náplní práce tajemníka nebo vyššího státního úředníka je zajistit výkon státní správy v městech nebo obcích s přenesou působností. Jeho nadřízenými jsou ve většině případů městská rada, zastupitelstvo obce, starosta nebo místostarosta. Tajemník nebo vyšší státní úředník se zúčastňuje schůzí a porad, ale jeho hlas je pouze poradní. Organizuje a řídí porady a meetingy. Může stanovovat náplň práce jednotlivým odborům nebo oddělením a také dohlíží na výstupy jejich práce. Mezi jeho kompetence také může patřit nábor pracovníků a jejich odměňování. Pokud chcete uspět ve výběrovém řízení na tajemníka, tak vaše šance zvyšuje znalost cizího jazyka.