Nabídka práce notář

0 aktuálních volných míst

    Notář vykonává notářské a další speciální činnosti, jako jsou třeba sepisování veřejných listin o právních úkonech, vede dědické řízení, potvrzuje pravost závěti, ověřování pravosti podpisu, přijímání listin a dokumentů do úschovy, stejně jako dočasná úschova peněz. Notář může do jisté míry zastupovat osoby ve správním a občanském soudním řízení v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem. Pro to, aby člověk mohl vykonávat toto povolání potřebuje vysokoškolské vzdělání a notářskou zkoušku. Znalost nejméně jednoho cizího jazyka se počítá jako samozřejmá. Další dovednosti jako například znalost daňové soustavy, finančního řádu a další podobné dovednosti jsou velkou výhodou.