Nabídka práce Úředník

101 aktuálních volných míst

 • Úředník/ce - samostatný referent stavebního řádu, odděl. stavebního řádu, odboru výstavby a územního plánování

  místo výkonu práce : Bruntál Město Bruntál vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na místo: Úředník/ce - samostatný/á referent/ka stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, odboru výstavby a územního plánování na dobu: neurčitou s místem výkonu práce: Bruntál ...

 • Právník

  z: 11.8.2022 PŘIHLÁŠKU A PODMÍNKY ZAŘAZENÍ UCHAZEČE DO VÝBEROVÉHO ŘÍZENÍ NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA KOPŘIVNICE: Předpoklady zařazení do výběrového řízení: - více informací naleznete na: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=volna-mista-mestsky-urad-koprivnice Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 25.08.2022, přihlášky NELZE zasí ...

 • Referent/ka opravy, ůdržba

  z: 11.8.2022 PŘIHLÁŠKU A PODMÍNKY ZAŘAZENÍ UCHAZEČE DO VÝBEROVÉHO ŘÍZENÍ NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA KOPŘIVNICE: Předpoklady zařazení do výběrového řízení: - více informací naleznete na: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=volna-mista-mestsky-urad-koprivnice Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 25.08.2022, přihlášky NELZE zasíl ...

 • VŘ 60/2022 Referent / Referentka pro státní občanství a matriky (metodik matrik) (Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad)

  Charakteristika vykonávané práce: Metodicky usměrňuje a dohlíží na matriční činnost na vymezeném území, poskytuje odborné poradenství obcím pověřeným vedením matrik, provádí komplexní kontrolu nad vedením matriční agendy a souvisejících agend u matričních úřadů včetně ukládání nápravných opatření, usměrňuje odbornou přípravu a provádí ověřování odb ...

 • VŘ 54/2022 Referent / Referentka pro kulturu a projekty (Odbor kultury a památkové péče)

  Charakteristika vykonávané práce: Koordinuje přípravy a realizace dotačních programů kraje a jejich vyhodnocování. Provádí posuzovací, konzultační a poradenské činnosti, poskytování metodické pomoci v oblasti řízení projektů obnovy kulturních institucí a programů pro potřeby kraje. Účastní se práce v projektovém týmu při přípravě a realizaci krajsk ...

 • Obchodní manžer/manažerka - zahraniční obchod

  S k l o s e r v i s , s.r.o. (www.skloservis.eu) je rodinná firma s více než 30 letou tradicí exportu sklářských výrobků do celého světa. Dynamický vývoj firmy a každoroční navyšování prodejů vyžaduje navyšování managementu . Hledáme zájemce o pozici obchodního manažera. Přivítáme i čerstvého absolventa střední/vysoké školy ,kterého rádi na tuto po ...

 • Úřednice/úředník na úseku investic odboru dopravy a silničního hospodářství

  požadujeme: - vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu stavebního nebo technického směru - velmi dobrou orientaci v procesech přípravy a realizace investiční výstavby - znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - znalost zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a staveb ...

 • Referent přestupkové agendy oddělení přestupků

  Město Krnov v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent přestupkové agendy oddělení přestupků správního odboru MěÚ Krnov. Místem výkonu práce je Krnov. Pracovní poměr bude sjednán na dob ...

 • 240048 - rada/odborný rada v oddělení nepřímých daní

  Kontakt: Benc Martin Mgr., e-mail: [email protected] Prosíme zájemce, aby se pečlivě seznámili s podmínkami výběrového řízení na Nabídka zaměstnání | Veřejné informace | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz) Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 31. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele pošt ...

 • Referent/ka Odboru stavebně správního Úřadu městského obvodu Plzeň 1 (na dobu neurčitou)

  Tajemník Úřadu městského obvodu Plzeň 1 v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa referent Odboru stavebně správního Úřadu městského obvodu Plzeň 1 (na dobu neurčitou) - platová třída 9 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve ...

 • Finanční controller junior

  V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email: [email protected] Pracovní náplň - controllerská klasika (kalkulace a odhady HV, reporting, závěrky, master data, plánování a forecasting), Ad hoc činnosti (analýzy a rozbory, metodika), projekty, Požadujeme - velmi dobrá znalost MS Office/Excel (vyhledávací funkce, kontingenční ta ...

 • Samostatný referent/ka oddělení projektů a geografických informačních systémů v odboru informatiky a organizačních věcí

  PP po dobu PPM a RD jiné zaměstnankyně Po zkušební době je možné poskytnout osobní příplatek. Bližší informace o nabízené pozici a způsobu přihlášení do výběrového řízení najdete na webových stránkách Krajského úřadu (úřední deska), konkurzní a výběrová řízení. www.kr-ustecky.cz

 • Samostatný referent/ka oddělení veřejnosprávní finanční kontroly a kontroly realizace projektů v odboru kontroly

  PP po dobu PPM a RD jiné zaměstnankyně Po zkušební době je možné poskytnout osobní příplatek. Bližší informace o nabízené pozici a způsobu přihlášení do výběrového řízení najdete na webových stránkách Krajského úřadu (úřední deska), konkurzní a výběrová řízení. www.kr-ustecky.cz

 • SPRÁVCE/SPRÁVKYNĚ informačních technologií na Odboru informačních technologíí

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou SPRÁVCE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ na Odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů, kdy fyzická osoba: . je státním občanem České ...

 • Úředník/ce odboru rozvoje města - bytové oddělení

  DALŠÍ POŽADAVKY: střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru výhodou, dobrá znalost podvojného účetnictví, minimálně 1 rok praxe v ekonomické oblasti, dobré komunikační schopnosti, příjemné vystupování a flexibilita NABÍZÍME: platové zařazení do platové třídy 9, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a ...

Úředník je státním zaměstnancem, který pracuje na základě zákona o státní službě pro státní úředníky . Tento zákon vymezuje kompetence a pravomoci státních úředníků. Náplní práce úředníka je běžná správní agenda konkrétního úřadu, dále komunikace za úřad s občany a spolupráce s další odděleními úřadu, případně dalšími resorty jako jsou ministerstva, statický úřad, celní správa atd.. S ohledem na to, že platy ve státní sféře jsou podle tabulek, tak vysokoškolské vzdělání úředníkům zajišťuje lepší příjem. Cizí jazyk může být na některých úřadech vyžadovaný.