Nabídka práce Úředník

78 aktuálních volných míst

 • Úřednice/úředník výkonu správních agend silniční dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sokolov

  Druh práce: - výkon působnosti silničního správního úřadu - stanovování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - výkon státního odborného dozoru na úseku taxislužby - dozor nad provozováním stanic měření emisí Požadavky na uchazeče jsou uvedeny na www.sokolov.cz v části Volná pracovní místa MÚ Sokolov a na úřední desce Městs ...

 • Referent odboru výstavby a územního plánování, referent úřadu územního plánování

  Referent odboru výstavby a územního plánování, referent úřadu územního plánování Místo výkonu práce: území města Vodňany a správního obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany. Možnost nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou. Platové zařazení: platová třída 10 (nařízení vlády 341/20 ...

 • VŘ 36/2019 Referent/ka pro sociálně-právní ochranu dětí

  Pracoviště: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad v Ostravě, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava Oznámení o výběrovém řízení je na adrese www.msk.cz v sekci volná místa. Přihlášku do výběrového řízení a uvedené materiály je nutné doručit osobně, elektronicky nebo prostřednictvím doručovacích služeb na podatelnu krajského úřadu v době úředních hodin ...

 • Referent/ka spisové služby

  -komplexní koordinace a metodické usměrňování rozsáhlé spisové služby a předarchivní péče o dokumenty (uplatňování znalosti problematiky správy spisové dokumentace úřadu formou metodického řízení a podpory uživatelů v procesu IS spisové služby i v procesech úřadu); uplatňování zásad a požadavků souvisejícíh s elektronizací agend, týkajících se před ...

 • Odborný referent/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím I

  Prosíme zájemce, aby se pečlivě seznámili s podmínkami výběrového řízení na: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/nabidka-zamestnani/app/detail/5197176 Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 22. července 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finan ...

 • Úředníci v oblasti financí

  Tel.kontakt 9,00 - 14,00 mimo období 15.-24.7. Pracovní náplň: " Administrace procesu nákupu na základě platné legislativy " Příprava výběrových řízení k veřejným zakázkám, organizační zajištění jejich průběhu " Jednání s dodavateli, provádění průzkumu trhu Výhodou je: " Zkušenost s veřejnými zakázkami (zkušenost s NEN) " Zkušenost s principy fung ...

 • Úředníci územních samosprávných celků

  Druh práce-výkon agendy odboru školství, kultury, sportu a vnitřní správy Místo výkonu práce-Městský úřad Rychvald Platové zařazení -8. platová třída podle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Předpokládaný Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 ...

 • Úředník/ce odboru školství, tělovýchovy a kultury - úředník/ce - referent/ka školství, výchovy a vzdělávání

  Tajemník Městského úřadu Cheb vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník/ce odboru školství, tělovýchovy a kultury. Druh práce: úředník/ce - referent/ka školství, výchovy a vzdělávání Platová třída: 10 Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností Cheb Termín nástupu: dle dohody, nejd ...

 • Úředník/ce odboru sociálních věcí a zdravotnictví - sociální pracovník/ce - oddělení sociálně-právní ochrany dětí

  Tajemník Městského úřadu Cheb vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb.výběrové řízení na pracovní pozici úředník/ce odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Druh práce: úředník/ce - sociální pracovník/ce - oddělení sociálně-právní ochrany dětí Platová třída: 11 Místo výkonu práce: Česká republika Termín nástupu: 1.9.2019 nebo dohodou Pracovní pom ...

 • Odborný referent / vrchní referent Oddělení sekretariátu ředitele

  Služba zahrnuje zejména: Zabezpečuje správu spisové služby, tj. zejména: • zajišťuje příjem zásilek od provozovatele poštovních služeb, komunikaci s provozovatelem poštovních služeb (reklamace zásilek) a přebírání podání od daňových subjektů, • zabezpečuje správu elektronických písemností - příjem dokumentů v digitální podobě doručených do datové ...

 • Referent majetkové správy, pokladní

  Kontaktní osoba: Salingerová Eva, tel.: 739 063 322, e-mail:personalista@fontana-po.cz Kvalifikační předpoklady: -střední vzdělání s maturitní zkouškou -občanská a trestní bezúhonnost Lhůta pro doručení přihlášek: 18. července do 10.00 hodin. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě nebudou zařazeny do výběrového řízení. Harmonogram výběru uchazeče: ...

 • Úředník/ce odboru sociálních věcí a zdravotnictví - úředník/ce - sociální pracovník/ce - oddělení sociálně-právní ochrany dětí

  Tajemník Městského úřadu Cheb vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb.výběrové řízení na pracovní pozice úředník/ce odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Druh práce: úředník/ce - sociální pracovník/ce - oddělení sociálně-právní ochrany dětí Platová třída: 11 Místo výkonu práce: Česká republika Termín nástupu: 1.9.2019 nebo dohodou Pracovní pom ...

 • Referent/ka expozitury Ostrava

  Místo výkonu práce: Dr. Martínka 1491/7, Ostrava-Hrabůvka 700 30 1.kontakt osobně, e-mailem: rybiarova@rbp-zp.cz, nebo telefonicky: 596 256 304 Náplň práce: - denní komunikace s klienty a řešení jejich požadavků, - poskytování informací k preventivním a bonusovým programům pojišťovny, - poskytování informací o podmínkách plateb pojistného, - uzav ...

 • Úředník/ce odboru projektového managementu a rozvoje (PMR) - projektový/á manažer/ka

  Tajemník Městského úřadu Cheb vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst - úředník/ce odboru projektového managementu a rozvoje (PMR). Druh práce: projektový/á manažer/ka Platová třída: 10 - 11 (dle náročnosti dotační agendy) Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností Cheb Termín nástupu: ...

 • Odborný referent/vrchní referent v Oddělení kontrolním III

  Služba zahrnuje zejména: - Zajišťování agendy fází daňového řízení. - Provádění postupů při správě daní podle daňového řádu, tj. vyhledávací činnosti, místní šetření, daňové kontroly, postupy k odstranění pochybností, kontroly účetnictví, se zaměřením na daň z přidané hodnoty. - Vedení daňového a správního řízení a provádění potřebných procesníc ...

Úředník je státním zaměstnancem, který pracuje na základě zákona o státní službě pro státní úředníky . Tento zákon vymezuje kompetence a pravomoci státních úředníků. Náplní práce úředníka je běžná správní agenda konkrétního úřadu, dále komunikace za úřad s občany a spolupráce s další odděleními úřadu, případně dalšími resorty jako jsou ministerstva, statický úřad, celní správa atd.. S ohledem na to, že platy ve státní sféře jsou podle tabulek, tak vysokoškolské vzdělání úředníkům zajišťuje lepší příjem. Cizí jazyk může být na některých úřadech vyžadovaný.