Nabídka práce ve státní správě

387 aktuálních volných míst

 • Odborný referent v Oddělení registračním

  Ředitel Finančního úřadu pro Liberecký kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále též „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. 260266 – odborný referent v Oddělení registračním, Sekce Územní pracoviště v České Lípě, v oboru služby „Daně, poplatky a jiná obdobná peněži ...

 • Referent/ referentka - náhradní rodinná péče

  - Přihlášky lze podávat do 25.1.2022 - Další podstatné informace, zejména náležitosti přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.hradeckralove.org - Kariéra.

 • Referent / referentka - péče o dítě

  - nástup dle dohody - Náplň práce: výkon sociálně-právní ochrany dětí - dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů - Požadujeme: VŠ nebo VOŠ vzdělání v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (preferovány jsou obory sociální práce, sociálně-právní činnost, sociální pedagogika), kompl ...

 • Vrchní referent/ referentka v odd. kontrolním iv

  - Náplň práce: provádění daňových kontrol dle zákona č. 2580/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vyřizování žádostí, zpracování stanovisek a rozhodnutí, vedení daňových spisů daňových subjektů podle stanovených pravidel, zajišťování agendy fází daňového řízeí nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých pln ...

 • Personální referent/ka

  Plánování a vedení personální práce v organizaci - tvorba vnitřních předpisů a pracovně-právních dokumentů organizace - zajišťování náborů, přijímání a propouštění zaměstnanců - vyřizování pracovně-právních záležitostí ohledně vzniku, průběhu a ukončení pracovních poměrů - vedení mzdové agendy zaměstnanců. Kontakt na mail: [email protected] ...

 • Aktivizační pracovník, pracovnice

  KO: Ing. Žaneta Kašová, tel.: 553 607 817, mob.: 725 525 140 - volejte denně od 8:00 - 13:30 hod. Motivační dopis a strukturovaný životopis zašlete na e-mail: [email protected] Pracoviště: Hrabyně, nástup dle dohody. Pracovní doba 07:00 - 15:30 hod. Náplň práce: - poskytování činností při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - či ...

 • Referent/ka Oddělení sociálně právní ochrany dětí

  Doručení přihlášky: Písemné přihlášky společně s ostatními požadovanými dokumenty zasílejte na adresu: Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník nebo osobně doručte na podatelnu Městského úřadu Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek 04.02.2022 do 10:00 hodin. Zalepenou obálku výrazně označte heslem: "N ...

 • Pracovník/ce v sociálních službách - volnočasové dílny

  Jedná se o rozmanitou práci spočívající v poskytování asistence klientům s mentálním postižením ve volnočasových dílnách - nejedná se pouze o tvořivou činnost, ale také o aktivizaci klientů do běžného života. Součástí pracovní náplně je také podpora klientů při hygieně. Provoz je jednosměnný od 7:30 do 16 h. Požadujeme pracovitost, spolehlivost, tý ...

 • Pracovník/ce v sociálních službách

  Jedná se o rozmanitou práci spočívající v poskytování asistence klientům s mentálním postižením s vyšší mírou podpory, zejména v oblasti osobní hygieny. Jedná se o provoz jednosměnný s postupným nástupem bez nočních směn, směny rozloženy: 8 hodinové v pracovní dny v časovém rozpětí od 6 do 22 h, o víkendu 12-ti hodinové směny v časovém rozpětí od 6 ...

 • Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany (01)

  místo výkonu práce: Město Žatec Popis činnosti pracovního místa: komplexní a samostatné zajišťování úkolů v působnosti oddělení sociálně právní ochrany dětí, kontrola, metodické vedení a koordinace výkonu sociálně právní ochrany dětí, spolupráce při tvorbě a udržení funkční lokální sítě služeb napříč odbornostmi pro potřeby sociálně právní ochrany ...

 • SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Bohumíně

  Hledáme do našeho týmu: - kolegu, který s námi bude sdílet hodnoty jako poctivost, zodpovědnost, otevřenost, flexibilitu, respekt, humor, spolupráci a neformální vztahy v týmu - kolegu, jenž se nebojí nových výzev, které sociální práce nabízí a je připraven k jejich realizaci - odborníka na práci s dětmi a mládeží, který má VOŠ nebo VŠ vzdělání dl ...

 • POLICISTA/POLICISTKA náborový příspěvek 75.000

  Místo výkonu práce: Chrudim Co musíte splňovat? být občanem České republiky, být starší 18-ti let, být bezúhonný, mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, být zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby Jak to bude probíhat? Informační schůzka: nezávazná schůzka, kde se dozvíte o Policii ČR, možnostech rozvoje kariéry a bud ...

 • VŘ 5/2022 Referent / Referentka pro záležitosti stavebního řádu

  1. kontakt: podání přihlášky viz text níže Charakteristika vykonávané práce: Koordinuje výkon stavebního úřadu a provádí výkon stavebního úřadu v působnosti kraje. Vykonává kontrolu stavebních a vyvlastňovacích úřadů při výkonu státní správy. Poskytuje odbornou a metodickou pomoc stavebním a vyvlastňovacím úřadům. Vykonává státní dozor ve věcech s ...

 • 320364 - odborný referent v Oddělení registračním

  Služba zahrnuje zejména: - zajišťování činnosti v rámci fáze daňového řízení nebo správy jednotlivého druhu daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění - zajišťování spisové služby a před archivní péče o dokumenty chráněné podle příslušných právních předpisů - zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění ...

 • Specialista/specialistka prodeje produktů

  Náplň práce: - vyhledávání nové klientely - obchodní činnost - poskytování podrobných znalostí o produktu klientům (odborné zaučení poskytneme) - denní komunikace a oslovování klientely na telefonu nebo osobně na přepážce - uzavírání obchodních smluv s klienty - běžná denní administrativa na přepážce - plnění stanovených plánů Požadujeme: - Obcho ...