Nabídka práce restaurátor

0 aktuálních volných míst

    Restaurátor, někdy také nazývaný jako restauratér, se věnuje záchraně a odborné opravě uměleckých děl a starožitností. Prvním úkolem restaurátora je průzkum díla. Výsledkem tohoto průzkumu je podrobná dokumentace a popis stavu ve kterém se umělecké dílo nachází. Z výsledků průzkumu pak vychází plán jednotlivých částí opravy. Po dokončení práce se opět vypracuje zpráva o průběhu restaurování. Pro tuto profesi je důležitá umělecká zdatnost a schopnost dokonale napodobit styl původního autora restaurovaného díla. Znalost cizího jazyka představuje alespoň na pasivní úrovni, je pro výkon tohoto povolání velmi důležitá. Umožní sledovat trendy a udržovat tak znalosti a dovednosti aktuální. Velmi často se můžeme setkat s restaurátory nábytku.