Právník/právnička do oddělení stavebně právního / Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

FirmaStatutární město Olomouc
ÚvazekHPP
Mzda22 980 Kč až 33 790 Kč
Zobrazit kontakty Odpovědět na inzerát

Popis nabídky práce:

Tajemník Magistrátu města Olomouce
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje výběrové řízení č. 2022/54

na funkci: právník/právnička do oddělení stavebně právního
druh práce: výkon komplexní stavebně-právní činnosti Magistrátu města Olomouce zařazené v odboru stavebním
místo výkonu: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
platová třída: 11. (dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb.)
pracovní poměr: na dobu určitou - zástup po dobu rodičovské dovolené

Zákonné předpoklady:
- státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
- dosažení věku 18 let,
- plná svéprávnost (respektive způsobilost k právním úkonům),
- bezúhonnost,
- znalost jednacího jazyka.
Požadavky a předpoklady:
dosažené vzdělání - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, obor právo, praxe v oboru vítána,
znalosti a dovednosti
- znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek,
- znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, Word, Excel),
- schopnost jednat s lidmi,
- samostatnost, spolehlivost a iniciativa,
- dobré komunikační schopnosti,
- ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.


Nabízíme:
možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 13. července 2022 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/298/295/294.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Požadujeme:

minimální požadované vzdělání:vysokoškolské (magisterské)

Nabízíme:

adresa pracoviště:Olomouc, Česko
mzda, plat (hrubý):22 980 Kč až 33 790 Kč - kolik je to čistého? Výpočet čisté mzdy ZDE
typ pracovního úvazku:HPP
směny:neurčeno
datum nástupu:01. 08. 2022

Další důležité informace o nabídce práce:

jméno zaměstnavatele:Statutární město Olomouc, IČ: 00299308
datum zveřejnění nabídky práce:22. 06. 2022

Odpovědět na inzerát a zobrazit kontakty

Kontakty pro odpověď na inzerát

kontaktní osoba:Informace
telefon:585 513 204/294/295/298
detail nabídky práce:http://edeska.olomouc.eu

Často kladené otázky k této nabídce práce

1️⃣ NABÍZÍME:

Jaké podmínky nabízí firma Statutární město Olomouc u této nabídky práce >> Nabízená mzda (hrubého): 22 980 Kč až 33 790 Kč ; Pracovní úvazek: HPP ; Typ směn: neurčeno ; Adresa práce: Olomouc, Česko ; Nástup: 01. 08. 2022 ;

2️⃣ Jak se o práci přihlásit?

Tato nabídka práce má uvedeno kontaktní telefonní číslo. Firmě můžete tedy odpovědět pouze telefonicky (případně si pozorně přečtěte popis nabídky práce, kde lze výjimečně emailový kontakt najít i když nebyl vyplněn u konktaktních informací). Klikněte na tlačítko Odpovědět ZDE a kontaktní telefonní číslo se vám zobrazí.

Abyste zvýšili své šance, doporučujeme poslat rovnou (nebo později až od personalisty/tky dostanete kontaktní email) CV ve formátu PDF, nebo DOCx a kontaktní údaje na vás. Pokud do žádosti o práci uvedete i svou motivaci proč chcete na dané pozici pracovat a prokážete své zkušenosti a znalosti, tak si velmi pomůžete.