Vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek / Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce

FirmaÚřad práce České republiky
ÚvazekHPP, Jiný typ úvazku
Mzda26 000 Kč až 40 000 Kč
Zobrazit kontakty Odpovědět na inzerát

Popis nabídky práce:

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle
§ 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební místo: Vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek Odboru Kontaktního pracoviště v Roudnici nad Labem Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem, ID 11010408,
v oborech služby "Nepojistné sociální dávkové systémy" a "Sociální služby, sociální práce, sociálně-právní ochrana dětí a rodinná politika".
Místem výkonu služby je Roudnice nad Labem.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. června 2021.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Koordinace a usměrňování jednotlivých oborů služby úřadů práce (hmotné nouze, státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením) ve vymezené územní působnosti.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 21. dubna 2021, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem
na elektronickou adresu služebního úřadu [email protected] nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6sbzpx5. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2021/38141-78099813".

Více informací: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/socialni-pracovnik-kop-roudnice-nad-labem-08-04-2021

Požadujeme:

minimální požadované vzdělání:bakalářské

Nabízíme:

adresa pracoviště:
mzda, plat (hrubý):26 000 Kč až 40 000 Kč
typ pracovního úvazku:HPP, Jiný typ úvazku
směny:pružná pracovní doba
datum nástupu:01. 06. 2021

Další důležité informace o nabídce práce:

jméno zaměstnavatele:Úřad práce České republiky, IČ: 72496991
datum zveřejnění nabídky práce:07. 04. 2021

Odpovědět na inzerát a zobrazit kontakty

Kontakty pro odpověď na inzerát

kontaktní osoba:Pavla Racinsky, ředitelka