FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ - PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU - POST-DOK (MOTUL II) / Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách

FirmaTechnická univerzita v Liberci
ÚvazekHPP
Mzda70 000 Kč
Zobrazit kontakty Odpovědět na inzerát

Popis nabídky práce:

CHARAKTER: vědeckovýzkumná činnost: Výzkum efektivního nasazení moderních neuronových sítí v systémech automatického rozpoznávání řeči. Inovativní využití neuronové sítě v některém z modulů systému, např. při zpracování signálu či akustickém nebo jazykovém modelování. Implementace, ověření a porovnání se současnými metodami v rámci experimentů na multilingválních datech. Publikace výsledků. DOVEDNOSTI: pokročilá znalost moderních metod automatického rozpoznávání řeči (ASR), předchozí zkušenosti z výzkumu neuronových sítí pro ASR, zkušenost s používáním systému KALDI a schopnost provádět v něm ASR experimenty na dodaných datech, vynikající dovednost psaní vědeckých prací, vysoký standard v kvalitě odvedené práce s důrazem na detail a organizaci práce, schopnost týmové spolupráce, samostatnost a odpovědnost, znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1. VZDĚLÁNÍ: ukončené vysokoškolské vzdělání v tematicky blízkém technickém oboru, titul Ph.D. či jeho zahraniční obdoba - max. 7 let od udělení titulu k datu zahájení mobility. KRITÉRIA: uchazeč musí být výzkumným pracovníkem ze zahraničí, tzn. že v posledních 3 letech minimálně celé 2 roky působil mimo území ČR v oblasti výzkumu na pracovní úvazek minimálně 0,5 k datu zahájení mobility, nebo byl studentem Ph.D. či obdobné formy v zahraničí, občané ČR nejsou vyloučeni. POMĚR: úvazek 100 %, pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce 6 měsíců, případně dle dohody, výzkumný pracovník je povinen se aktivně zúčastnit konference, semináře nebo workshopu organizovaného Technickou univerzitou v Liberci, místo výkonu mobility: Liberec, Česká republika. NÁSTUP: březen 2022, případně dle dohody, mzdová třída C3 (R3) dle vnitřního mzdového předpisu, minimální měsíční tarifní mzda včetně projektového příplatku: 70 000 Kč, možnost výplaty mimořádných odměn v návaznosti na hodnocení výkonu zaměstnance.
Nabízené výhody: ubytování, podnikové stravování, dovolená navíc, předškolní zařízení
K přihlášce do VŘ musí být přiloženy tyto dokumenty: kopie diplomu dokládající ukončené doktorské vzdělání (úředně ověřená kopie bude dodána v případě přijetí do pracovního poměru), strukturovaný životopis dle vzoru Europass, motivační dopis nepřesahující dvě strany A4 s popisem cílů ve výzkumu a vývoji na Technické univerzitě v Liberci, prokázání publikační činnosti - v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy. Publikačními výstupy se rozumí odborné publikace evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a zároveň publikace typu "article", "book", "book chapter", "letter" a "review"., doklad o znalosti českého či anglického jazyka - na úrovni B1 a vyšší nebo ekvivalent. Přihlášku do VŘ včetně dokumentů doručte e-mailem ([email protected]) nebo poštou do 31.10.2021.

Požadujeme:

jazykové znalosti:
  • Aktivní anglický jazyk
minimální požadované vzdělání:vysokoškolské (magisterské)

Nabízíme:

adresa pracoviště:46001, Liberec, Studentská 1402/2, Česko
mzda, plat (hrubý):70 000 Kč
typ pracovního úvazku:HPP
směny:pružná pracovní doba
datum nástupu:01. 03. 2022
datum ukončení pracovního poměru:31. 08. 2022

Další důležité informace o nabídce práce:

jméno zaměstnavatele:Technická univerzita v Liberci, IČ: 46747885
datum zveřejnění nabídky práce:01. 04. 2021

Odpovědět na inzerát a zobrazit kontakty

Kontakty pro odpověď na inzerát

kontaktní osoba:Ing. Alena Šírková, vedoucí organizačního a personálního oddělení
telefon:485 353 488
e-mail:[email protected]
detail nabídky práce:http://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista