Úředník registrace silničních vozidel a zkušební komisař/komisařka / Ostatní úředníci jinde neuvedení

FirmaMěsto Nový Bor
ÚvazekHPP
Mzda21 260 Kč až 31 240 Kč
Zobrazit kontakty Odpovědět na inzerát

Popis nabídky práce:

Místo výkonu práce: Nový Bor
Charakteristika vykonávané činnosti:
.. výkon správních činností na úseku agendy registrace silničních vozidel podle zákona
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
.. projednávání přestupků podle zákona
.. vedení registru silničních vozidel
.. rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel
.. provádění zápisů změn údajů zapisovaných v registru a zápisů údajů v technickém průkazu
silničního vozidla
.. posuzování technické způsobilosti vozidel
.. provádění zkoušek odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zákona
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
.. řízení a vydání rozhodnutí o vydání registrace k provozování autoškoly, včetně změn
a odnětí registrace a vyřizování přestupků fyzických a právnických osob v rámci agendy


Požadavky:

.. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
případně střední vzdělání s maturitní zkouškou*
*pozn: Vzhledem ke skutečnosti, že výběrové řízení na toto pracovní místo je již po
několikáté opakováno a Město Nový Bor nemohlo dosud obsadit pracovní místo
zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání pro zařazení do 10. platové třídy,
je výjimečně snížen kvalifikační předpoklad v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.
Předpokladem však je doplnění vysokoškolského vzdělání během trvání udělené výjimky,
tedy během 4 let od přijetí.
Uchazeč, který však bude splňovat stanovené požadavky pro přijetí na dané pracovní místo
a bude současně splňovat i kvalifikační předpoklad pro zařazení do 10. platové třídy, což
je vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
bude upřednostněn.
.. řidičské oprávnění pro skupiny „A – B+E“ s dobou praxe minimálně 5 let
.. starší 25 let
.. uchazeč nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových
vozidel a v posledních pěti letech mu nebyl takový trest uložen
.. platný průkaz zkušebního komisaře – výhodou
.. velmi dobrá znalost práce s PC (Windows, MS Office, Outlook, Ginis a Vita – výhodou)
.. zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správním rozhodování
o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel – výhodou
.. praxe ve veřejné správě – výhodou
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
.. název příslušné funkce, o kterou se zájemce uchází
.. jméno, příjmení a titul uchazeče
.. datum a místo narození
.. státní příslušnost
.. místo trvalého pobytu
.. číslo občanského průkazu
.. datum a podpis uchazeče
K přihlášce musí být připojeny tyto doklady uchazeče:
- strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech
- výpis z Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- kopie řidičského průkazu
- výpis z evidenční karty řidiče
Platové zařazení: 10. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády
č. 222/2010 Sb., a dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí 21.260 Kč až 31.240 Kč, podle započitatelné praxe), osobní příplatek po zapracování.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: dohodou
Lhůta pro podání přihlášky: do 11:00 hodin dne 30.04.2021
Způsob podání přihlášky:
V uzavřené obálce do podatelny Městského úřadu Nový Bor, nám. Míru 1, Nový Bor.
Obálku označte textem:
„Výběrové řízení – úředník registrace silničních vozidel a zkušební komisař“

Požadujeme:

požadované zkušenosti a praxe:
  • Práce s PC
  • Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
  • Řidičský průkaz - řízení motorových vozidel s přívěsem - skupina E
minimální požadované vzdělání:úplné střední všeobecné vzdělání s maturitou (gymnázium)

Nabízíme:

adresa pracoviště:
mzda, plat (hrubý):21 260 Kč až 31 240 Kč
typ pracovního úvazku:HPP
směny:jednosměnný provoz
datum nástupu:01. 05. 2021

Další důležité informace o nabídce práce:

jméno zaměstnavatele:Město Nový Bor, IČ: 00260771
datum zveřejnění nabídky práce:24. 02. 2021

Odpovědět na inzerát a zobrazit kontakty

Kontakty pro odpověď na inzerát

kontaktní osoba:podatelna MěÚ
telefon:487 712 315