Úředník registrace silničních vozidel a zkušební komisař/komisařka / Ostatní úředníci jinde neuvedení

FirmaMěsto Nový Bor
ÚvazekHPP
Mzda21 260 Kč až 31 240 Kč
Zobrazit kontakty Odpovědět na inzerát

Popis nabídky práce:

Místo výkonu práce: Nový Bor
Charakteristika vykonávané činnosti:
- výkon správních činností na úseku agendy registrace silničních vozidel podle zákona
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
- projednávání přestupků podle zákona
- vedení registru silničních vozidel
- rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel
- provádění zápisů změn údajů zapisovaných v registru a zápisů údajů v technickém průkazu
silničního vozidla
- posuzování technické způsobilosti vozidel
- provádění zkoušek odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zákona
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- řízení a vydání rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly, včetně změn a odnětí
registrace a vyřizování přestupků fyzických a právnických osob v rámci agendy


Požadavky:

- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
případně střední vzdělání s maturitní zkouškou*
*pozn: Vzhledem ke skutečnosti, že výběrové řízení na toto pracovní místo je již po
několikáté opakováno a Město Nový Bor nemohlo dosud obsadit pracovní místo
zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání pro zařazení do 10. platové třídy,
je výjimečně snížen kvalifikační předpoklad v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.
Předpokladem však je doplnění vysokoškolského vzdělání během trvání udělené výjimky,
tedy během 4 let od přijetí.
Uchazeč, který však bude splňovat stanovené požadavky pro přijetí na dané pracovní místo
a bude současně splňovat i kvalifikační předpoklad pro zařazení do 10. platové třídy, což
je vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,
bude upřednostněn.
- řidičské oprávnění pro skupiny „A – B+E“ s dobou praxe minimálně 5 let
- starší 25 let
- uchazeč nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových
vozidel a v posledních pěti letech mu nebyl takový trest uložen
- platný průkaz zkušebního komisaře – výhodou
- velmi dobrá znalost práce s PC (Windows, MS Office, Outlook, Ginis a Vita – výhodou)
-zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správním rozhodování
o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel – výhodou
- praxe ve veřejné správě – výhodou
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- název příslušné funkce, o kterou se zájemce uchází
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce musí být připojeny tyto doklady uchazeče:
- strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech
- výpis z Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- kopie řidičského průkazu
- výpis z karty řidiče
Platové zařazení: 10. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, osobní příplatek po zapracování.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: dohodou
Lhůta pro podání: do 15:00 hodin dne 18.01.2021
Způsob podání přihlášky:
V uzavřené obálce do podatelny Městského úřadu Nový Bor, nám. Míru 1, Nový Bor.
Obálku označte textem:
„Výběrové řízení – úředník registrace silničních vozidel a zkušební komisař“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Požadujeme:

požadované zkušenosti a praxe:
  • Práce s PC
  • Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
  • Řidičský průkaz - řízení motorových vozidel s přívěsem - skupina E
minimální požadované vzdělání:úplné střední všeobecné vzdělání s maturitou (gymnázium)

Nabízíme:

adresa pracoviště:
mzda, plat (hrubý):21 260 Kč až 31 240 Kč
typ pracovního úvazku:HPP
směny:jednosměnný provoz
datum nástupu:01. 02. 2021

Další důležité informace o nabídce práce:

jméno zaměstnavatele:Město Nový Bor, IČ: 00260771
datum zveřejnění nabídky práce:19. 11. 2020

Odpovědět na inzerát a zobrazit kontakty

Kontakty pro odpověď na inzerát

kontaktní osoba:podatelna MěÚ
telefon:487 712 315