Právník/právnička / Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

FirmaMěsto Starý Plzenec
ÚvazekHPP, VPP
Mzda21 260 Kč až 31 240 Kč
Zobrazit kontakty Odpovědět na inzerát

Popis nabídky práce:

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÝ PLZENEC
Tajemník
SMETANOVA 932, 332 02 STARÝ PLZENEC


Č. j.: 2430/2020/MěÚSP
Datum: 18.11.2020


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


vyhlašuji

v ý b ě r o v é ř í z e n í

na obsazení funkce právník/právnička.
Náplň práce:
vykonávání právních činností a právního poradenství v oborech činnosti městského úřadu, výkon správních činností při správě daní a poplatků, při přestupkovém řízení ve věcech veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, výkon právních činností při vymáhání pohledávek, nedoplatků, pokut a penále, příprava a kontrola smluv, koncipování právních stanovisek a vyjádření a spolupráce při přípravě a realizaci zadávání veřejných zakázek města.

Místo výkonu práce: území města Starého Plzence

Platová třída odpovídající druhu práce: 10.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: (dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů)

- státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR,
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb.,
- ovládání jednacího jazyka

Požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru práva,
- výborná znalost legislativy, a to zejména občanský zákoník, zákon o obcích, správní řád, daňový řád, zákon o veřejných zakázkách a schopnost jejich aplikace v praxi,
- dobré komunikační schopnosti slovem i písmem,
- pečlivost, samostatnost, odpovědnost, schopnost týmové práce a časová flexibilita,
- znalost práce na PC - MS Office, Internet,
- výhodou řidičský průkaz skupiny "B" a praxe ve veřejné správě,


Nezbytné náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a vlastnoruční podpis


K přihlášce budou připojeny doklady:

- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, včetně telefonického a e-mailového kontaktu,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce,
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče


Případné podrobnější informace poskytne tajemník městského úřadu Ing. Radek Hroch, telefon: 377 183 644, e-mail: [email protected]


Předpokládaný termín nástupu do funkce: leden 2021 nebo podle dohody - pracovní poměr na dobu neurčitou


Písemnou přihlášku s požadovanými doklady lze

- zaslat poštou na adresu: Městský úřad Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec,

- doručit osobně do podatelen Městského úřadu Starý Plzenec v budovách úřadu na Masarykově náměstí čp.121 nebo ve Smetanově ulici čp. 932

nejpozději do 10. prosince 2020 do 10,00 hod.


Nevyžádané doklady s osobními údaji budou po ukončení výběrového řízení skartovány, pokud si je uchazeč nevyzvedne osobně, nebo požádá o jejich vrácení poštou do 14 dnů od skončení výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů nebo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.Ing. Radek Hroch, v.r.
Tajemník MěÚ Starého Plzence

Požadujeme:

minimální požadované vzdělání:vysokoškolské (magisterské)

Nabízíme:

adresa pracoviště:
mzda, plat (hrubý):21 260 Kč až 31 240 Kč
typ pracovního úvazku:HPP, VPP
směny:jednosměnný provoz
datum nástupu:01. 01. 2021

Další důležité informace o nabídce práce:

jméno zaměstnavatele:Město Starý Plzenec, IČ: 00257257
datum zveřejnění nabídky práce:19. 11. 2020

Odpovědět na inzerát a zobrazit kontakty

Kontakty pro odpověď na inzerát

kontaktní osoba:Písemná přihláška
telefon:377183665, 377183644
detail nabídky práce:http://www.staryplzenec.cz/obcan/mestsky-urad/uredni-deska/vyhlaseni-vrreferent-ohi2017-3926.html