SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI (VEŘEJNÍ OPATROVNÍCI) / Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy

FirmaStatutární město Frýdek-Místek
ÚvazekHPP
Mzda27 000 Kč až 28 000 Kč
Zobrazit kontakty Odpovědět na inzerát

Popis nabídky práce:

A11 z:16/10/2020
Statutární město Frýdek-Místek - tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo sociálního pracovníka oddělení veřejného opatrovnictví odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148
Zařazení: úředník
Druh práce: sociální pracovníci (veřejní opatrovníci)
Místo výkonu práce: město Frýdek-Místek
Platová třída: 10 (platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: listopad nebo dle dohody
Pracovní poměr: doba neurčitá
Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální práci v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
2. min. praxe v sociální oblasti 1 rok
3. obecné předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
4. občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
5. základní znalosti následujících předpisů:
- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
6. uživatelská znalost práce s PC - Word, Outlook, práce s internetem
7. řidičský průkaz skupiny B výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad vydaný domovským státem
Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo telefonu a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli aktuálně informovat o přesném datu a hodině výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 30. 10. 2020 v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - neotvírat" a s uvedením adresy uchazeče na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor sociálních služeb
Radniční 1148
73801 Frýdek-Místek

Požadujeme:

požadované zkušenosti a praxe:
  • Práce s PC, Word, Outlook, práce s internetem
minimální požadované vzdělání:vysokoškolské (magisterské)

Nabízíme:

adresa pracoviště:
mzda, plat (hrubý):27 000 Kč až 28 000 Kč
typ pracovního úvazku:HPP
směny:jednosměnný provoz
datum nástupu:01. 11. 2020

Další důležité informace o nabídce práce:

jméno zaměstnavatele:Statutární město Frýdek-Místek, IČ: 00296643
datum zveřejnění nabídky práce:16. 10. 2020

Odpovědět na inzerát a zobrazit kontakty

Kontakty pro odpověď na inzerát

kontaktní osoba:PŘIHLÁŠKY DO 30. 10. 2020