Vedoucí hospodářsko správního odboru / Vedoucí ostatních úředníků

FirmaOBEC KVASICE
ÚvazekHPP
Mzda22 980 Kč až 33 790 Kč
Zobrazit kontakty Odpovědět na inzerát

Popis nabídky práce:

Místo výkonu práce Obec Kvasice
- Vykonávaná agenda: řízení a vedení hospodářsko správního odboru, výkon státní správy stavebního úřadu, silničního správního úřadu a životního prostředí, personální agenda odboru, příprava podkladů pro orgány obce.
-

Požadavky:
ukončené VŠ vzdělání v magisterském, bakalářském studijním programu studijní obor stavební, architektonický nebo právní, znalost aktuálních právních předpisů týkajících se dané agendy, zejména:
zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 500/2004 sb., správní řád, zákon č. 312/2002 sb., o úřednících územních samosprávných celků, manažerské, organizační a komunikační schopnosti, vstřícné jednání s občany, schopnost rychlé orientace v nové problematice, časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení, samostatnost, spolehlivost, pečlivost a seriózní vystupování, výborná znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič

- výhodou: zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu, praxe na místě vedoucího pracovníka, znalost práce v programech VITA a GEOVAP, praxe ve veřejné správě minimálně 5 let

- předpoklady podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, předpoklady podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění
- k přihlášce bude přiložena písemná koncepce řízení hospodářsko správního odboru Obecního úřadu Kvasice v rozsahu stran textu max 2A4
- Platová třída 11, Pracovní poměr doba neurčitá, Předpokládaný nástup dohodou

- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

- K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst.4 zákona č.312/2002 Sb., v platném znění: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971), originál nebo ověřenou kopii lustračního osvědčení dle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971),

- Přihlášky v listinné podobě se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami doručte osobně nebo poštou v originále nebo úředně ověřené kopii v zalepené obálce se značkou OÚ - NEOTVÍRAT nejpozději do 30.9.2020 na adresu: Obecní úřad Kvasice, podatelna, p. Marie Horová, A.Dohnala 18, 768 21 Kvasice. Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Požadujeme:

požadované zkušenosti a praxe:
  • Práce s PC - základní dovednosti PC
  • Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
minimální požadované vzdělání:bakalářské

Nabízíme:

adresa pracoviště:
mzda, plat (hrubý):22 980 Kč až 33 790 Kč
typ pracovního úvazku:HPP
směny:jednosměnný provoz
datum nástupu:01. 10. 2020

Další důležité informace o nabídce práce:

jméno zaměstnavatele:OBEC KVASICE, IČ: 00287385
datum zveřejnění nabídky práce:14. 09. 2020

Odpovědět na inzerát a zobrazit kontakty

Kontakty pro odpověď na inzerát

kontaktní osoba:Marie Horová
telefon:573358011
detail nabídky práce:www.kvasice.cz