REFERENT/KA ODDĚLENÍ OCHRANY PŘÍRODY A LESNICTVÍ NA ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ / Ostatní úředníci jinde neuvedení

  • nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 1
  • HPP
  • 19 760 Kč až 29 740 Kč
Zobrazit kontakty Odpovědět na inzerát

Popis nabídky práce:

Termín pro podání přihlášky: 26. 4. 2019. Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk
Další požadavky:
- vysokoškolské vzdělání ve studijním programu zaměřeném na přírodní obory, zemědělství nebo lesnictví - podmínkou
- orientace v legislativě životního prostředí - výhodou
- zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, lesnictví nebo ochrany přírody - výhodou
- morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
- umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
- spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost učit se novým poznatkům
- znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)
- ochota pracovat podle potřeb i mimo obvyklou pracovní dobu
- řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič - podmínkou
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
• prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
• prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – referent oddělení ochrany přírody a lesnictví“.
Platové zařazení: 10. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: 26. 4. 2019
Předpokládaný nástup: červen 2019, příp. dle možností vybraného uchazeče
Bližší informace o pracovním místě podá Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru životního prostředí MMPv, tel. č. 582 329 400, Ing. Libuše Plevová, vedoucí oddělení ochrany přírody a lesnictví, tel. č. 582 329 407 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Požadujeme:

minimální požadované vzdělání:Bakalářské

Nabízíme:

adresa pracoviště:nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 1
mzda, plat (hrubý):19 760 Kč až 29 740 Kč
typ pracovního úvazku:HPP
směny:pružná pracovní doba
datum nástupu:01. 06. 2019

Další důležité informace o nabídce práce:

jméno zaměstnavatele:Statutární město Prostějov, IČ: 00288659
datum zveřejnění nabídky práce:17. 04. 2019
obory:
  • Administrativa

Odpovědět na inzerát a zobrazit kontakty

Kontakty pro odpověď na inzerát

kontaktní osoba:Mgr. Zdeňka Bendová