Vedoucí odboru OŽP / Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací

  • Zborovská 4602, 430 01 Chomutov 1
  • HPP
  • 23 270 Kč až 34 970 Kč
Zobrazit kontakty Odpovědět na inzerát

Popis nabídky práce:

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Statutární město Chomutov
tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.
výběrové řízení na obsazení pracovního místa "Vedoucí (vedoucího) odboru životního prostředí"s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, založený jmenováním se zkušební dobou 6 měsíců.

Platové zařazení: 12. pl. třída podle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.
plat: 23.270,- až 34.970,- Kč + osobní příplatek
Předpokládaný nástup: dle dohody.Nabízíme:

" 5 týdnů dovolené,
" příspěvek na stravování (stravenky),
" pružnou pracovní dobu,
" indispoziční volno v rozsahu 4 dnů v kalendářním roce.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
" úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
" dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
" ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy,
" splnění dalších předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb. (ustanovení § 1 až 3 se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971, po těchto občanech se nevyžaduje osvědčení ani čestné prohlášení podle § 4 tohoto zákona).


Požadavky:

" vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,
" zkušenosti s řízením kolektivu,
" výborná znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
" řidičský průkaz skupiny B.
Očekáváme:
" zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
" samostatnost v rozhodování, schopnost týmové práce a tvůrčí přístup,
" velmi dobré organizační schopnosti,
" flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích,
" spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost,
" komunikativnost, příjemné vystupování, umění jednat s lidmi,
" ochotu dále se vzdělávat.
" dobré prezentační a komunikační dovednosti,
" výborné vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu,
" výborná znalost českého jazyka a stylistické schopnosti.
Výhodou:
" orientace v právních předpisech souvisejících s výkonem práce,
" všeobecný rozhled v oblasti veřejné správy,
" znalost jednoho světového jazyka.

Písemná přihláška musí obsahovat:
" jméno, příjmení a titul uchazeče,
" datum a místo narození, státní příslušnost,
" místo trvalého pobytu,
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
" telefonní a e-mailový kontakt,
" datum a podpis uchazeče.
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
" ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
" případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost,
" ověřená kopie negativního lustračního osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení je možno při podání přihlášky nahradit čestným prohlášením, že uchazeč o lustrační osvědčení požádal a doloží jej ihned po jeho obdržení) - nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971,
" čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů - nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971.

Požadujeme:

požadované zkušenosti a praxe:
  • Práce s PC
  • Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B
minimální požadované vzdělání:Bakalářské

Nabízíme:

adresa pracoviště:Zborovská 4602, 430 01 Chomutov 1
mzda, plat (hrubý):23 270 Kč až 34 970 Kč
typ pracovního úvazku:HPP
směny:jednosměnný provoz
datum nástupu:01. 04. 2019

Další důležité informace o nabídce práce:

jméno zaměstnavatele:Statutární město Chomutov, IČ: 00261891
datum zveřejnění nabídky práce:16. 11. 2018
obory:
  • Administrativa
  • Management
  • Obchod a cestovní ruch

Odpovědět na inzerát a zobrazit kontakty

Kontakty pro odpověď na inzerát

kontaktní osoba:Ivana Podlahová, úsek personální a mzdový
telefon:+420 474 637 291
webová stránka zaměstnavatele:http://www.chomutov-mesto.cz