Referent - územně analytické podklady a podpora GIS / Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

  • Husovo náměstí 27, Rakovník I, 269 01 Rakovník 1
  • HPP
  • 17 100 Kč až 25 740 Kč
Odpovědět na inzerát

Popis nabídky práce:

Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností Rakovník
Pracovní náplň: Zejména výkon činnosti na úseku územního plánování a regionálního rozvoje (především zajišťování, pořizování, správa a projednání územně analytických podkladů, pořízení vymezení zastavěného území, zpracování a příprava podkladů pro pořízení územně plánovací dokumentace a jejich změn, zpracování vyjádření k územnímu řízení z hlediska uplatňování záměrů ÚP a poskytování informací o pozemcích z hlediska územně plánovací dokumentace) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Předpoklady: státní občanství ČR, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem, minimální věk 18 let, plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání českého jazyka
Platové podmínky: dle vládního nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (Tř. 10)
Požadavky: VŠ v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání architektonického, stavebního nebo příbuzného směru, výhodou - vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, autorizace v oboru územní plánování podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zvláštní odborná způsobilost na úseku územního plánování, praxe ve státní správě na úseku územního plánování, znalost obecně závazných právních předpisů (zejména zák. č. 183/2006 Sb. /stavební zákon/, jeho prováděcí vyhlášky a zák. č. 500/2004 Sb. /správní řád/), ochota řídit služební vozidlo a řidičský průkaz skupiny B, znalost práce s PC (WORD, EXCEL, ASPI, programy CAD, GIS - MISYS),
komunikační schopnosti, uchazeč bude podroben zkoušce osvědčující uvedené znalosti
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo OP; datum a podpis + životopis, výpis z RT, úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání.
Písemné přihlášky zasílejte v termínu do 20.1.2017 12:00 hodin na adresu: Město Rakovník, Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník nebo osobně na podatenu MěÚ, obálku s přihláškou označit heslem "VŘ - referent územního plánování"
Kontakt: Ing. Renáta Kameníková 313259121 nebo e-mail: rkamenikova@murako.cz

Požadujeme:

minimální požadované vzdělání:Vyšší odborné

Nabízíme:

adresa pracoviště:Husovo náměstí 27, Rakovník I, 269 01 Rakovník 1
mzda (plat):17 100 Kč až 25 740 Kč
typ pracovního úvazku:HPP
směny:jednosměnný provoz
datum nástupu:01. 02. 2017

Další důležité informace o nabídce práce:

jméno zaměstnavatele:Město Rakovník, IČ: 00244309
datum zveřejnění nabídky práce:07. 01. 2017
obory:
  • Administrativa

Odpovědět na inzerát

Kontakty pro odpověď na inzerát

kontaktní osoba:Ing. Renáta Kameníková
telefon:+420 313 259 121
e-mail:rkamenikova@murako.cz