Jako ukončení pracovního poměru jsou v roce 2022 následující možnosti: výpověď, dohoda nebo ukončení na základě jiných právních skutečností. Pojďme se na tyto možnosti podívat trochu podrobněji. Jedná se buď o jednostranný právní úkon, který učinil jeden z účastníků - výpověď, nebo úkon, který učinili obě strany - dohoda. Poslední možností je ukončení pracovního poměru na základě jiných právních skutečností. Každý z těchto způsobů má své specifika, které si rozebereme dále.

 
 

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Pokud se oba účastníci shodli na obsahu dohody svým podpisem, je dohoda považována za uzavřenou. Dohoda o skončení pracovního (§ 49 Zákoníku práce) poměru musí být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena písemně. V dohodě je uveden den, ke kterému je pracovní poměr ukončen. Jedna kopie dohody je určena pro zaměstnavatele, druhá je určena pro zaměstnance. Zaměstnavatel je také povinen uvést do dohody důvod ukončení pracovního poměru, pokud ho o to zaměstnanec požádá. To je důležité ve chvíli, kdy je ukončení pracovního poměru dohodou uzavřeno z důvodu organizačních změn, a tudíž vzniká nárok na odstupné. Ve většině pracovních smluv je zakotvena výpovědní lhůta z pracovního poměru. Ta bývá obvykle dva měsíce, vždy ale v praxi záleží na dohodě mezi oběma stranami.

Výpověď

Jedná se o jednostranný právní úkon (§ 50 Zákoníku práce) na základě kterého končí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby § 51 Zákoníku práce) a to nezávisle na vůli druhého účastníka pracovního poměru. Výpověď může pro ukončení pracovního poměru využít jak zaměstnanec (vzor ke stažení), tak i zaměstnavatel. Podmínky, za kterých skončí pracovní poměr výpovědí danou zaměstnancem i zaměstnavatelem:

  • Musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná,
  • Výpověď doručená druhému účastníku může být odvolána s jeho souhlasem,
  • Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, činí nejméně 2 měsíce a je shodná pro obě zainteresované strany.
  • Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníku a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Pokud výpověď podává zaměstnanec, tak v tomto případě stačí aby písemně obeznámil zaměstnavatele, že s ním "rozvazuje pracovní poměr výpovědí". Důvod proč tak učinil, nemusí být uvedený. Stačí pouze výpověď podepsat a doručit zaměstnavateli. Doručení probíhá buď na firemní podatelně (je nutné nechat si předání výpovědi potvrdit) nebo zasláním výpovědi na adresu zaměstnavatele doporučeně.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů, uvedených v § 52 zákoníku práce, jinak je výpověď neplatná.Tyto důvody jsou např.:

  • Poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem svoje povinnosti vůči zaměstnavateli.
  • Pokud  se zaměstnanec stane nadbytečným.
  • Pokud se zaměstnavatel nebo některá jeho část ruší

I v tomto případě se ale zaměstnavatel a zaměstnanec mohou dohodnout na rozvázání pracovního poměru dohodou.

 
 

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité ukončení pracovního poměru se využívá pouze v krajních případech, které jsou definovány v § 55 - 60 Zákoníku práce. Konkrétní důvod musí být v příslušném podání skutkově vymezen. Lze tak učinit jen ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel nebo zaměstnanec o důvodu pro toto opatření dověděl nejpozději do jednoho roku poté, co tento důvod vznikl. Z pohledu zaměstnance jsou důvodem pro takovéto ukončení pracovní poměru například skutečnost, že zaměstnavatel nezaplatil zaměstnanci mzdu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti nebo pokud zaměstnanec není podle lékařského posudku schopen vykonávat současnou práci a zaměstnavatel jej nepřevedl v době 15 dní od předložení lékařského posudku na jinou pro něj vhodnou práci.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Ukončení pracovního poměru ve zkušební může být bez udání důvodu učiněno jak zaměstnavatelem, tak i zaměstnancem (§ 66 Zákoníku práce). I zde platí nutnost písemného oznámení (vzor ke stáhnutí), přičemž pracovní poměr skončí dnem doručení, pokud není v žádosti o rozvázání pracovního poměru uvedeno jinak. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů.

 
 

Ukončení pracovní poměru uplynutím sjednané doby

V tomto případě skončí pracovní poměr dnem, ke kterému byl sjednán (§ 65 Zákoníku práce). Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se tento poměr změnil na pracovní poměr na dobu neurčitou (pokud se oba účastníci nedohodli jinak).

Na závěr myslete na to, že rozvázání pracovního poměru je významný krok jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Zaměstnanec by měl myslet na to, aby se mu rychle povedlo sehnat nové zaměstnání, pokud chce provést výpověď z pracovního poměru, například dohodou.

Nemocenská po skončení pracovního poměru v roce 2022

Zda budete mít nárok na placenou nemocenskou i po skončení pracovního poměru závisí na tom, jak dlouho po ukončení pracovního poměru vám vznikne pracovní neschopnost. Existuje totiž ochranná lhůta 7 dnů, která běž od ukončení pracovního poměru. Takže pokud pracovní neschopnost vznikne v rámci této lhůty, máte nárok na nemocenské dávky. Tyto dávky ale dostanete až od 15.tého dne nemocenské a dále.  Za 1.-14. den platí náhradu mzdy v době nemocenské zaměstnavatel a jelikož v tuto chvíli žádného nemáte, nedostanete během prvních dvou týdnů nemocenské žádné peníze.

Attachments:
Download this file (vypoved-ve-zkusebni-dobe-vzor.docx)Vzor výpovědi ve zkušební době[ ]13 kB
Download this file (vypoved-vzor.docx)Výpověď vzor[ ]14 kB
Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #526 Pracomat.cz 2022-11-10 16:46
Cituji Karolína:
Dobrý den, u zaměstnavatele jsem od začátku roku, smlouva na dobu neurčitou(dřív jsem u nich pracovala taky, ale majitelka byla jsem osvč, od nového ...


Dobrý den Karolíno,

dohoda o ukončení pracovního poměru je dobrovolná akce obou stran, není to tedy nic co někdo "musí" podepsat. I proto, jsou její podmínky volné. Můžete se dohodnout na čemkoliv. Když to přeženu, můžete mít odstupné 50 platů a nebo žádný. Při nároku na podporu je to u dohody standardně menší procento, než u výpovědi. Nicméně pokud je v dohodě uvedeno, že byla uzavřena ze závažných důvodů ( z důvodu reorganizace podniku, ukončení činnosti, pracovního úrazu, nemoci z povolání atd.), je nárok na plnou procentní výši podpory. Po mateřské však budete mít nárok na nízkou podporu, tudíž to v tomto kontextu zásadní není. Dal bych si pozor na podmínky dohody, ať pro vás nejsou nevýhodné. Tzn. bez odstupného atd..
Citovat
0 #525 Karolína 2022-11-10 13:02
Dobrý den, u zaměstnavatele jsem od začátku roku, smlouva na dobu neurčitou(dřív jsem u nich pracovala taky, ale majitelka byla jsem osvč, od nového roku mám tedy podepsanou novou smlouvu, protože firmu přepsala na s.r.o.). Od srpna jsem nastoupila na mateřskou. Teď je konci října firma konci a majitelka se mnou chce uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru. Jakou mám jinou možnost než dohodu? Obávám se, že díky tomu bych mohla prijít pote o nejakou vyšší dávku v nezamestnanosti, kdyby bylo potřeba nastoupit po mateřské na pracak, pokud bych okamžitě nesehnala práci. Jak lze pracovní poměr nejlépe ukončit? Děkuji předem za odpověď.. vůbec nevím, co to pro mě bude všechno znamenat, když tímto vlastně budu jiz od listopadu nezamestnana.
Citovat
0 #524 Pracomat.cz 2022-10-16 10:04
Cituji Miloš:
Dobrý den, dostal jsem vytykaci dopis. Po měsíci jsem přišel do práce o 4minuty později, můžu dostat okamžitou výpověď, nebo výpověď s dvou měsíční výpovědní dobou?


Dobrý den Miloši,

vytýkací dopis za takový prohřešek je poměrně přísný, nicméně v souladu s právem. Nicméně pokud se jedná o první prohřešek a první vytýkací dopis, tak výpověď není na místě a byla by velice pravděpodobně úspěšně napadnuta u inspektorátu práce.
Citovat
0 #523 Miloš 2022-10-15 19:13
Dobrý den, dostal jsem vytykaci dopis. Po měsíci jsem přišel do práce o 4minuty později, můžu dostat okamžitou výpověď, nebo výpověď s dvou měsíční výpovědní dobou?
Citovat
+1 #522 Pracomat.cz 2022-08-15 13:49
Cituji Aneta B.:
Dobrý den,

Prosím pěkně můžete mi poradit?

K 1.9.mi končí smlouva na dobu určitou. Jsem v PN, kvůli rizikovému těhotenství.
PN by ...


Dobrý den Aneto,

pracovní poměr skončí k 1.9. bez ohledu na váš zdravotní stav. I nadále budete v pracovní neschopnosti - dokud ji lékař nezruší. Ve vašem případě předpokládám, že plynule přejde v mateřskou dovolenou. Na pojištovnu by to měl nahlásit zaměstnavatel, ale není od věci v průběhu zaří pojišťovnu kontaktovat a ověřit, že se tak skutečně stalo. Na žádném úřadě se není třeba registrovat.
Citovat
+1 #521 Aneta B. 2022-08-15 11:48
Dobrý den,

Prosím pěkně můžete mi poradit?

K 1.9.mi končí smlouva na dobu určitou. Jsem v PN, kvůli rizikovému těhotenství.
PN by měla běžet i nadále, dokud mi ji sám lékař ukončí, jestli správně chápu. Jen nevím, jestli skutečnost, že již nebudu zaměstnaná někde hlásit na úřadě nebo pojišťovně, apod.?
Moc děkuji za odpověď.
Aneta
Citovat
+1 #520 Pracomat.cz 2022-08-03 18:17
Cituji Bohumila:
Dobrý den, ráda bych se zeptala na zaručenou mzdu. Někde jsem se dočetla, že se tato mzda nevztahuje, na rozdíl od minimální mzdy, na odměny z Dohody o pracovní činnosti a Dohody o provedení práce. Je to tak?
Děkuji


Dobrý den,

ano je to tak. na DPP/DPČ platí jen první úroveń zaručené mzdy (minimální mzda).
Citovat
+1 #519 Bohumila 2022-08-03 12:14
Dobrý den, ráda bych se zeptala na zaručenou mzdu. Někde jsem se dočetla, že se tato mzda nevztahuje, na rozdíl od minimální mzdy, na odměny z Dohody o pracovní činnosti a Dohody o provedení práce. Je to tak?
Děkuji
Citovat
+1 #518 Pracomat.cz 2022-07-17 07:53
Cituji Soňa:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptal jak je to s vyplacením nemocenské během ukončeno pracovního poměru...


Dobrý den Soňo,

nárok na to nemáte. První dva týdny vyplácí podporu v nezaměstnanosti zaměstnavatel. Jenže, toho od června nemáte. Proto vám zaplatil jen za poslední dva dny v květnu. Kdyby pracovní neschopnost trvala déle, tak po dvou týdnech by podporu vyplácel stát.
Citovat
+1 #517 Soňa 2022-07-17 06:43
Dobrý den,
chtěla bych se zeptal jak je to s vyplacením nemocenské během ukončeno pracovního poměru. Pracovní smlouvu jsem měla na dobu určitou do 31.5.2022 . 30.5. jsem nastoupila na nemocenskou a ukončila 12.6.2022,ale zaměstnavatel mi zaplatil jen dva dny a další zbytek dnů ne. Mám nárok na proplacení těch zbylých dnů?
Citovat
+1 #516 Pracomat.cz 2022-07-05 13:34
Cituji Tomáš:
Dobrý den,

Mám dotaz ohledně postupu při podání výpovědi ze strany zaměstnance.
Chtěl bych se zeptat, jestli musím výpověď doručit přímo ...


Dobrý den Tomáši,

s ohledem na situaci jakou popisujete je výpověď skrze doporučený dopis ideální řešení, přesně jak píšete v den kdy byla poštou předána firmě se považuje za doručenou. Osobně bych ji řekl i nadřízenému, přijde mi to fér. Ale to je individuální věc. Konkrétní důvody pochopitelně napsat můžete, ve většině firem bývá součástí "odchodu" i výstupní pohovor, kde se právě důvody odchodu probírají. Nicméně není to všude standardem.
Citovat
+1 #515 Tomáš 2022-07-04 22:34
Dobrý den,

Mám dotaz ohledně postupu při podání výpovědi ze strany zaměstnance.
Chtěl bych se zeptat, jestli musím výpověď doručit přímo do rukou svého nadřízeného (se kterým nemám nejlepší vztahy) nebo jestli ji také mohu třeba zaslat doporučeně přímo na personální odd. v naší firmě? Pokud ano, a pošlu ji doporučeně, považuje se výpověď za platnou pokud byla řádně doručena a mám to potvrzeno od pošty?
Ještě bych se rád zeptal, jestli do samotné výpovědi mohu napsat konkrétní důvody co mě vedou k výpovědi (mám celkem potřebu se alespoň takto vyjádřit).

Předem mockrát děkuji za odpověď :)
Citovat
+1 #514 Pracomat.cz 2022-06-30 17:49
Cituji Katarina:
Dobrý den,

prosím Vás o radu jaké datum na ukončení pracovního poměru ve zkušební době dodat. Momentálně chci ukončit pracovní poměr ve zkušební době ...


Dobrý den Katarino,

během zkušební doby je jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele velmi snadné ukončit pracovní poměr. I bez udání důvodu. Tudíž k 11.7.2022 můžete pracovní poměr ukončit. Pokud jde o zápočotový list, myslím si že tam žádná fixní lhůta není. Očekával bych jeho vystavení ihned, či v horizontu jednotek dní.
Citovat
+1 #513 Katarina 2022-06-30 12:30
Dobrý den,

prosím Vás o radu jaké datum na ukončení pracovního poměru ve zkušební době dodat. Momentálně chci ukončit pracovní poměr ve zkušební době z důvodu, že mi práce nevyhovuje. Nyní jsem s dětmi na paragrafu a paragraf mi bude končit k 11.7.2022 s tím, že k tomuto datu bych následně chtěla také ukončit prac. poměr. Je to možné dát ukončení k 11.7.2022? Je to takhle v pořádku? A co se týče zápočtového listu (pracuji zde od 1.6.2022) dostanu jej hned nebo je tam nějaká lhůta?

Děkuji Vám za informaci a pěkný den přeji.
Citovat
+1 #512 Petra 2022-06-22 22:12
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Petra:
Dobrý den,
K 31.7.2022 mi končí smlouva na dobu určitou. Zaměstnavateli jsem sdělila že smlouvu prodloužit už nechci. Chce ale i tak po mě abych sepsala výpověď že ukoncuji poměr v době na určito. Je to tak a mám ji sepsat nebo ne? Děkuji za odpověď.


Dobrý den Petro,

nevím zda k tomuto chování vede zaměstnavatele neznalost či jiné úmysly, ale nic podepisovat nemusíte. Pracovní poměr končí uplynutím doby určité.Moc děkuji za odpověď. Myslela jsem si to. Ale nás zaměstnavatel zkouší různý fígle tak jsem se chtěla zeptat někoho kdo tomu opravdu rozumí. Ještě jednou děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #511 Pracomat.cz 2022-06-22 19:43
Cituji Petra:
Dobrý den,
K 31.7.2022 mi končí smlouva na dobu určitou. Zaměstnavateli jsem sdělila že smlouvu prodloužit už nechci. Chce ale i tak po mě abych sepsala výpověď že ukoncuji poměr v době na určito. Je to tak a mám ji sepsat nebo ne? Děkuji za odpověď.


Dobrý den Petro,

nevím zda k tomuto chování vede zaměstnavatele neznalost či jiné úmysly, ale nic podepisovat nemusíte. Pracovní poměr končí uplynutím doby určité.
Citovat
+1 #510 Petra 2022-06-22 12:02
Dobrý den,
K 31.7.2022 mi končí smlouva na dobu určitou. Zaměstnavateli jsem sdělila že smlouvu prodloužit už nechci. Chce ale i tak po mě abych sepsala výpověď že ukoncuji poměr v době na určito. Je to tak a mám ji sepsat nebo ne? Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #509 Pracomat.cz 2022-06-08 15:36
Cituji Pavla Škrdlová:
Dobrý den, mám podepsanou smlouvu na dobu určitou tj. do 30.6.2022..


Dobrý den Pavlo,

určitě nic nepodepisujte, není k tomu žádný důvod. K zániku pracovního poměru dojde k poslednímu červnu. Bez ohledu na pracovní neschopnost.
Citovat
+1 #508 Pavla Škrdlová 2022-06-07 17:52
Dobrý den, mám podepsanou smlouvu na dobu určitou tj. do 30.6.2022. Vedení jsem sdělila že nebudu chtít smlouvu prodlužovat. Od dneška jsem na neschopence a šéfová mi dneska volala abych se za ní stavila abych podepsala výpověď. Musím podepisovat výpověď? Myslela jsem že smlouva automaticky zanikne i když budu na neschopence. Děkuji Škrdlová
Citovat
+2 #507 Pracomat.cz 2022-05-28 09:38
Cituji Tereza:
Dobrý den, podala jsem výpověď a od příštího měsíce mi plyne dvouměsíční lhůta...


Dobrý den Terezo,

můžete se zaměstnavatelem domluvit na dřívějším ukončení pracovního poměru. Právo na jednostranné dřívější ukončení výpovědní lhůty nemáte.
Citovat
+1 #506 Tereza 2022-05-28 07:16
Dobrý den, podala jsem výpověď a od příštího měsíce mi plyne dvouměsíční lhůta. Mám doma 2leté dítě a zajímalo by mě, zda bych mohla dodat nějaký dodatek, který by mi umožnil skončit hned a zda to má nějaké podmínky?
Citovat
+1 #505 Pracomat.cz 2022-05-26 05:42
Cituji Hanka:
Dobrý den, po třech letech práce ve firmě mi bylo sděleno, že ke dni 30.6. dostanu výpověď z důvodu návratu kolegyně z mateřské a snižování stavů ...


Dobrý den Hanko,

zjednodušeně řečeno - výpověď, má svá pravidla a jedno z nich je odstupné. Zaměstnavatel musí respektovat. Dohoda - čistě o tom na čem se strany dohodnou. Tudíž na odstupné nárok nemáte, skončit dřív (k 30.6) nárok nemáte. Ale na všem se můžete dobrovolně dohodnout. Takže stejně jako vám zaměstnavatel (teoreticky) může dát odstupné třeba 15 platů, nemusí dát žádný. Je jen otázka na co přistoupíte. Zvažte, zda vám nové zaměstnání za to stojí a zda není rozumnější pobírat odstupné a u toho hledat novou práci.
Citovat
+1 #504 Hanka 2022-05-26 05:18
Dobrý den, po třech letech práce ve firmě mi bylo sděleno, že ke dni 30.6. dostanu výpověď z důvodu návratu kolegyně z mateřské a snižování stavů s dvouměsíční výpovědní lhůtou s nárokem na odstupné. Nyní se mi naskytla možnost nového zaměstnání, kde bych potřebovala nastoupit od 1.7. Proto jsem se chtěla se současným zaměstnavatelem domluvit na ukončení pracovního poměru k 30.6. Ten s tím souhlasí, ale bylo mi řečeno, že tím pádem mi nevyplatí odstupné. Má na to nárok? Tvrdí, že je to kvůli tomu, že na prázdniny budou za mě muset najít náhradu. Bohužel nový zaměstnavatel nemůže čekat na můj nástup do 1.9. a já o toto místo nechci přijít. Předem děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #503 Pracomat.cz 2022-05-22 10:26
Cituji Jana:
Dobrý den, je možnost odstupného, když musím dát výpověď ze zdravotních důvodů rodinného příslušníka, o kterého se musím starat?
Děkuji


Dobrý den Jano,

jen že to chápu správně - někdo z rodiny má zdravotní potíže a vy potřebujete skončit v zaměstnání, aby jste se o něj mohla starat? V takovém případě nárok na odstupné není.
Citovat
+1 #502 Jana 2022-05-20 18:37
Dobrý den, je možnost odstupného, když musím dát výpověď ze zdravotních důvodů rodinného příslušníka, o kterého se musím starat?
Děkuji
Citovat
+1 #501 Pracomat.cz 2022-05-03 17:31
Cituji Milan:
Dobrý den, končí mi pracovní smlouva na dobu určitou. Po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem se smlouva ....


Dobrý den Milane,

v tomto případě (uplynutí doby určitě) nemá na podporu žádný vliv, "která strana nestála o prodloužení" výsledek je jen jeden a to uplynutí doby určité.
Citovat
+1 #500 Milan 2022-05-03 14:21
Dobrý den, končí mi pracovní smlouva na dobu určitou. Po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem se smlouva nebude prodlužovat. Zaměstnavatel chce nyní podepsat, že neprodloužení bylo iniciováno z mé strany. Asi to má pro něj nějaké výhody. Jak je to s ohledem na podporu v nezaměstnanosti (pokud mi nevyjde nová práce) -mám nárok na plnou podporu, nebo se na to nahlíží jako na dohodu ? Nebo ? Děkuji M.
Citovat
+1 #499 Pracomat.cz 2022-04-04 16:31
Cituji Bohumila:
Dobrý den, dovolím se ještě zeptat na zaměstnance, kterému dělám roční ...


Dobrý den Bohumilo,

nejsem expert na daně (snažíme se radit spíše v oblasti pracovně-právních vztahů), ale podle mých znalostí je to skutečně tak. Uplatníte slevu na poplatníka v plné výši.
Citovat
+1 #498 Bohumila 2022-04-04 12:05
Dobrý den, dovolím se ještě zeptat na zaměstnance, kterému dělám roční zúčtování daní a který byl dva měsíce na Úřadu práce než nastoupil do zaměstnání u nás. Za ty dva měsíce mu mi vychází, že mu vyplatím slevu na poplatníka v plné výši, je to tak správně?
Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #497 Pracomat.cz 2022-03-30 08:58
Cituji Bohumila:
Dobrý den, ráda bych se zeptala na roční zúčtování daní, které dělám pro zaměstnance ...


Dobrý den Bohumilo,

podpora v nezaměstnanosti ani jiné sociální dávky nejsou zdanitelným příjmem. Tudíž je z pohledu daňového přiznání nemusíte řešit.
Citovat
+1 #496 Bohumila 2022-03-29 12:14
Dobrý den, ráda bych se zeptala na roční zúčtování daní, které dělám pro zaměstnance, který byl část roku na Úřadu práce a další část roku již pracoval u nás. Příjmy z úřadu práce nemám k dispozici žádné. Mám si je vyžádat nebo se neuvádějí. Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #495 Pracomat.cz 2022-02-28 07:11
Cituji Petra:
Dobrý den.
Chci se zeptat, 28.2.22 mi končí 2 výpovědní lhůta...


Dobrý den Petro,

výpověď byla z vaší strany nebo strany zaměstnavatele? Pokud zaměstnavatele tak se výpovědní lhůta prodlužuje (pokud chcete). Jinak nerozumím přesně tomu co budete podepisovat - předání výbavy? Pracovní poměr totiž fakticky končí uplynutím lhůty a není třeba to dále nějak "potvrzovat".
Citovat
+1 #494 Petra 2022-02-27 13:03
Dobrý den.
Chci se zeptat, 28.2.22 mi končí 2 výpovědní lhůta. Pokracuji stále v neschopností. Zitra mám jit podepsat papíry o rozvázání, mám to jít podepsat Když pokračuji v neschopností? Nebo podepsat až mě uschopní? Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #493 Pracomat.cz 2022-02-16 21:56
Cituji Petr:
Dobrý den, podával jsem výpověď a běží mi výpovědní doba do konce března, ale domlouváme se s novým zaměstnavatelem, že by ...


Dobrý den Petře,

pokud se současným zaměstnavatele dohodnete, tak to rozhodně možné je. Ze zdravotních důvodů to již tak snadné není, současný zaměstnavatel by mohl zpochybňovat to, že u něj pracovat nemůžete a jinde ano. Pokud dohoda nevyjde, doporučuji v současném zaměstnání vydržet, v případě že to není možné, tak je tu možnost pracovní neschopnosti.
Citovat
+1 #492 Petr 2022-02-15 20:24
Dobrý den, podával jsem výpověď a běží mi výpovědní doba do konce března, ale domlouváme se s novým zaměstnavatelem, že by o mě měli zájem dříve. Mám už v aktuálním zaměstnání dost stresu a v té výpovědní době i reakce na stres typu nevolnosti, bolesti břicha apod. a nechuť zde pracovat. Je stále možné i během výpovědní doby zkusit ujednat ukončení dohodou případně kvůli stresu a doprovázeným komplikacím ukončit prac. Poměr že zdravotních důvodů s potvrzením od vlastního lékaře? Díky za odpověď
Citovat
+1 #491 Pracomat.cz 2022-02-13 21:01
Cituji Pavla:
Dobrý den, chci odejít do nové práce ale nástup je tam nejpozději v dubnu. Mám ještě 20dni staré dovolené z roku 21-kvuli nedostatku lidí jsem neměla možnost si za celý rok dovolenou vybrat.. Když dám výpověď teď v únoru,poběží lhůta 2 měsíce. Březen bych byla v práci a v dubnu bych si ...


Dobrý den Pavlo,

"nechodit" do práce nedoporučuji, jednalo by se neomluvenou absenci a zaměstnavatel vás může teoreticky žalovat za ušlý zisk. Doporučuji zkusit se s ním domluvit, i pokud by dovolenou neposkytl (s odvoláním na závažné provozní důvody) musí vám nevyčerpanou dovolenou proplatit.
Citovat
+1 #490 Pavla 2022-02-13 09:48
Dobrý den, chci odejít do nové práce ale nástup je tam nejpozději v dubnu. Mám ještě 20dni staré dovolené z roku 21-kvuli nedostatku lidí jsem neměla možnost si za celý rok dovolenou vybrat.. Když dám výpověď teď v únoru,poběží lhůta 2 měsíce. Březen bych byla v práci a v dubnu bych si vybrala celou starou dovolenou a chodila již do druhé práce na dohodu se zaučovat. Je to možné? Vím že mne vedení nebude chtít pustit,nesezenou tak rychle schopného člověka, protože neplatí moc dobře (jsem ve vedoucí pozici)ale již mi tak uteklo několik lepších míst a tuto práci už si utéct nenechám. Lepší jak časové tak i finančně. Co se stane když prostě v dubnu do práce nepřijdu? Všem to dopředu oznámim... Dekuji za odpověď Londova Pavla
Citovat
+1 #489 Pracomat.cz 2022-02-02 19:41
Cituji Nikol:
Dobrý den, v podepsané smlouvě byla sjednána 3* měsíční zkušební doba. Po dvou měsících ...


Dobrý den Nikol,

od 1.2. nejste v pracovním poměru a tudíž od zaměstnavatele nárok na nic nemáte. Od 15. kalendářního dne nemoci vám náleží nárok na nemocenskou od státu.
Citovat
+1 #488 Nikol 2022-01-31 15:04
Dobrý den, v podepsané smlouvě byla sjednána 3* měsíční zkušební doba. Po dvou měsících v práci jsem k dnešnímu dni 31.1. z mé strany podala zrušení pracovního poměru tedy ještě ve zkušební době(kvůli jiné práci). Od šéfa papír mám už podepsaný.Ale onemocněla jsem a od 27.1. jsem v pracovní neschopnosti. Chápu, že do konce ledna jsem placená u zaměstnavatele, ale co od 1.2.??
Citovat
+1 #487 Pracomat.cz 2022-01-18 15:10
Cituji Marek:
Dobrý den,
prosím o radu. Ve firmě, ve které pracuji už 6let, nastala situace, kdy jsme k podpisu dostali ...


Dobrý den Marku,

pokud se jedná o vnitřní pravidla která jsou v gesci zaměstnavatele (de facto režim oznámení), tak předpokládám, že podpisem pouze stvrzujete, že je berete na vědomí. Bez přesnější popis o co se jedná se těžko představuje situace "kdy musíte skončit", ale principiálně platí, že pokud dáte výpověď vy nebo ji dostanete protože porušujete "pravidla" zákoníku práce nebo zaměstnavatele (dané interní směrnicí), na odstupné nárok nebude.
Citovat
+1 #486 Marek 2022-01-17 15:29
Dobrý den,
prosím o radu. Ve firmě, ve které pracuji už 6let, nastala situace, kdy jsme k podpisu dostali nařízení (nová vnitřní pravidla), která nechci podepsat.. Pokud nastane situace, že bez podpisu budu muset skončit, mám nárok na odstupné? Jsou to pravidla vnitřní, nikoliv nařízená státem... Můžete poradit, jak tuto situaci co nejlépe vyřešit, pokud se se zaměstnavatelem nepodaří domluvit?
Předem děkuji za Váš čas
Citovat
+1 #485 Pracomat.cz 2021-12-09 17:05
Cituji David:
Dobrý den,

Dohodli jsme se se zaměstnavatelem, že další tři měsíci budu mít neplacené volno. Chtěl bych se zeptat jestli je to možné během této doby podat výpověď?


Dobrý den Davide,

ano, výpověď podat můžete i během neplaceného volna.
Citovat
+1 #484 David 2021-12-09 13:38
Dobrý den,

Dohodli jsme se se zaměstnavatelem, že další tři měsíci budu mít neplacené volno. Chtěl bych se zeptat jestli je to možné během této doby podat výpověď?
Citovat
+1 #483 Pracomat.cz 2021-12-05 19:31
Cituji Míša:
Dobrý den, prosím o radu. V práci dochází k jistým personálním změnám, je zde obrovský tlak na lidi, je zde nedostatek ....


Dobrý den Míšo,

nejsnadnější způsob je skutečně domluva se zaměstnavatelem. Jinak můžete pracovní poměr ukončit pokud by zaměstnavatel nevyplatil mzdu. Situace, jakou popisujete (zamlčování přesčasů) rozhodně není v souladu se zákoníkem práce (a správné chování zaměstnavatele), ale na druhou stranu to není důvod pro okamžité ukončení pracovního poměru. Pokud je pro vás skutečně nezvladatelné být v práci, lze to řešit tak že podáte výpověď a poté strávíte výpovědní lhůtu v pracovní neschopnosti.
Citovat
+1 #482 Míša 2021-12-04 22:54
Dobrý den, prosím o radu. V práci dochází k jistým personálním změnám, je zde obrovský tlak na lidi, je zde nedostatek zaměstnanců, takže každý dělá minimálně za několik lidí práci, co se nedá stíhat. Ve výkazu práce se podepisuje že nebyla nařízena práce přes čas, přičemž všichni ví že přesčasy jsou na denním pořádku (nedobrovolně). práce se pro mě stala natolik stresující že už mě to psychicky vysává.(nespím, mám úzkosti...) jak nejrychleji se dá smlouva vypovědět? Jde to pouze dohodou? Vzhledem k nedostatku zaměstnanců se obávám, že mě dřív než na konci výpovědní lhůty nepustí, ale představa toho, že tam ještě dva měsíce budu muset chodit mě nahlodává spíše k tomu tam prostě přestat chodit. (Což chápu že není nejšťastnější... ) Poradíte prosím co by se dalo dělat? Děkuji za radu. M.S.
Citovat
+1 #481 Nika 2021-10-25 12:13
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Nika:


Dobrý den,

děkuji za odpověď.
Zaměstnavatel mi nabídl, že bych mohla poměr ukončit i dřív ...


Dobrý den Niko,

v takové situaci dává smysl se zaměstnavatel dohodnout, vy na tom nijak finančně škodná nebudete - z pohledu výplaty nemocenských dávek.Dobrý den,

děkuji za odpověď. Nika
Citovat
+1 #480 Pracomat.cz 2021-10-23 19:10
Cituji Nika:


Dobrý den,

děkuji za odpověď.
Zaměstnavatel mi nabídl, že bych mohla poměr ukončit i dřív ...


Dobrý den Niko,

v takové situaci dává smysl se zaměstnavatel dohodnout, vy na tom nijak finančně škodná nebudete - z pohledu výplaty nemocenských dávek.
Citovat
+1 #479 Nika 2021-10-22 09:38
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Nika:
Dobrý den.

Dne 31. 12. 2021 mi končí pracovní poměr dohodou. Momentálně mám neschopenku do konce ....


Dobrý den Niko,

změnu na ukončení pracovního poměru k 31.10 myslíte tak, že se chcete dohodnout se zaměstnavatel na tomto datu? Pokud myslíte podání výpovědi, tak by stejně listopad a prosinec běžela výpovědní lhůta a vy končíte k poslednímu prosinci. Pokud jde o finanční zvýhodnění tak předpokládám, že ke konci října už budete v pracovní neschopnosti 14 dní. Od 15 dne vám totiž "platí" nemoc stát. A proto v tomto ohledu nemá vliv zda jste zaměstnaná či nikoliv. Lékaři ukončení pracovní poměru hlásit nemusíte, je povinností zaměstnavatele nahlásit změnu na zdravotní pojišťovnu. A na ÚP se skutečně můžete hlásit až za situace že jste práce schopna - ne v pracovní neschopnosti.


Dobrý den,

děkuji za odpověď.
Zaměstnavatel mi nabídl, že bych mohla poměr ukončit i dřív, kdybych si např. našla novou práci. Napadlo mě mu to nabídnout. Nevidím smysl v tom držet zbytečně místo, na které se nechci vrátit.

Děkuji.

Nika
Citovat
+1 #478 Pracomat.cz 2021-10-22 08:40
Cituji Nika:
Dobrý den.

Dne 31. 12. 2021 mi končí pracovní poměr dohodou. Momentálně mám neschopenku do konce ....


Dobrý den Niko,

změnu na ukončení pracovního poměru k 31.10 myslíte tak, že se chcete dohodnout se zaměstnavatel na tomto datu? Pokud myslíte podání výpovědi, tak by stejně listopad a prosinec běžela výpovědní lhůta a vy končíte k poslednímu prosinci. Pokud jde o finanční zvýhodnění tak předpokládám, že ke konci října už budete v pracovní neschopnosti 14 dní. Od 15 dne vám totiž "platí" nemoc stát. A proto v tomto ohledu nemá vliv zda jste zaměstnaná či nikoliv. Lékaři ukončení pracovní poměru hlásit nemusíte, je povinností zaměstnavatele nahlásit změnu na zdravotní pojišťovnu. A na ÚP se skutečně můžete hlásit až za situace že jste práce schopna - ne v pracovní neschopnosti.
Citovat
+1 #477 Nika 2021-10-22 08:24
Dobrý den.

Dne 31. 12. 2021 mi končí pracovní poměr dohodou. Momentálně mám neschopenku do konce října a s největší pravděpodobností mi bude prodloužena. K současnému zaměstnavateli se nehodlám vrátit a zvažuji ukončení prac. poměru k 31. 10. Chtěla bych se zeptat, jestli bych nebyla nějak finančně znevýhodněna oproti situaci, kdybych prac. poměr nechala běžet až do doby, kdy mě lékař uschopní. Kdybych ukončila pracovní poměr v době, kdy mi běží neschopnost, musím tuto skutečnost neprodleně hlásit ošetřujícímu lékaři? Dočetla jsem se, že na ÚP (pokud do té doby neseženu místo) bych se mohla nahlásit až po skončení prac. neschopnosti.

Děkuji Nika
Citovat
+1 #476 Pracomat.cz 2021-10-06 07:55
Cituji Bohumila:
Dobrý den, děkuji za odpověď na můj dotaz, ale přece je bych chtěla znát ...


Dobrý den Bohumilo,

výpovědní lhůtu můžete dát podle toho jak je nastavena v pracovní smlouvě, tedy pravděpodobně dva měsíce. Nemůžete ji jako zaměstnavatel sám od sebe nijak zkracovat ani prodlužovat (prodloužit jde na základě dohody se zaměstnancem). Pokud chcete "naplánovat" odchod zaměstnance a on s tím souhlasí, je zde dohoda o ukončení pracovního poměru. Pokud nesouhlasí, tak za šest měsíců dáte výpověď a běží dvouměsíční výpovědní lhůta. Výpověď pak musí obsahovat identifikaci obou stran, důvod výpovědi, datum podání výpovědi a další informace vycházející z pracovní smlouvy (právě třeba délku výpovědní lhůty).
Citovat
+1 #475 Bohumila 2021-10-06 07:46
Dobrý den, děkuji za odpověď na můj dotaz, ale přece je bych chtěla znát odpověď hlavně na tu první část otázky.
Je možné dát výpověď zaměstnanci z organizačních důvodů (zrušení jeho pracovního místa) s tím, že jeho výpovědní lhůta nebude dva měsíce dle zákona, ale devět měsíců? Pokud ano, je určitě třeba výpovědní dobu uvést do výpovědi? nebo postačí jen datum skutečného ukončení pracovního poměru? Je třeba do výpovědi ještě něco podstatného uvést?

Děkuji, s pozdravem Bohumila
Citovat
+1 #474 Pracomat.cz 2021-10-06 07:15
Cituji Bohumila:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Je možné dát výpověď zaměstnanci z organizačních důvodů ...


Dobrý den Bohumilo,

začnu od konce. Jelikož je dohoda dobrovolným aktem obou stran, tak její podmínky nejsou nijak omezeny. Ať už jde o odstupné nebo dobu kdy bude pracovní poměr ukončen. Proto mi pro popisovanou situaci přijde jako nejvhodnější řešení. Výpovědní lhůta může být prodloužena na základě vzájemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (písemné). Ale v takovém případě je už snazší uzavřít předem dohodu.
Citovat
+1 #473 Bohumila 2021-10-06 07:07
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Je možné dát výpověď zaměstnanci z organizačních důvodů (zrušení jeho pracovního místa) s tím, že jeho výpovědní lhůta nebude dva měsíce dle zákona, ale devět měsíců? Pokud ano, je určitě třeba výpovědní dobu uvést do výpovědi? nebo postačí jen datum skutečného ukončení pracovního poměru?
Je možné podepsat se zaměstnancem dohodu o ukončení pracovního poměru, který skončí až za 9 měsíců, kdy se zaměstnavatel zaváže v dohodě uhradit zaměstnanci odstupné?
Děkuji, s pozdravem Bohumila
Citovat
+2 #472 Pracomat.cz 2021-06-04 12:04
Cituji Eliška:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do 10. května jsme kvůli covidu měli zavřeno a 10.5 jsme otevřeli 31.5. jsem podepsala ...


Dobrý den Eliško,

vím, že se to může zdát jako drobnost, ale pravděpodobně jste podepsala dohodu o ukončení pracovního poměru, nikoliv výpověď. Obě totiž mají svoje specifika a jiná pravidla. Ale zpět k dotazu. Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci z důvodu uzavření nebo omezení provozu na základě mimořádných krizových opatření přijatých vládou v souvislosti s koronavirem, jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele, a zaměstnanci náleží náhrada mzdy dle § 208 zákoníku práce, a to ve výši 100 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel má pak nárok na kompenzační programy ze strany státu.
Citovat
+1 #471 Eliška 2021-06-03 18:39
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do 10. května jsme kvůli covidu měli zavřeno a 10.5 jsme otevřeli 31.5. jsem podepsala se zaměstnavatelem výpověď dohodou k 1.6. Momentálně řešíme výplatu, kdy mi zaměstnavatel tvrdí, ze za prvních 10 dnů nemám nárok na náhradu mzdy. Rada bych se zeptala, jestli to tak skutečně je. Předem děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #470 Pracomat.cz 2021-04-30 08:45
Cituji Hana:
Děkuji za odpověď. Ano, to je mi jasné ...


Dobrý den Hano,

samozřejmě. Stejně jako zaměstnavatel, tak i vy můžete dát výpověď kdykoliv. A pracovní poměr končí k dohodnutému datu smlouvy bez ohledu na další okolnosti - běžící výpovědní lhůta, nemoc atd...
Citovat
+1 #469 Hana 2021-04-29 22:11
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Hana:
Dobrý den,
mám uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou do 23.7.2021....


Dobrý den Hano,

ano výpověď můžete dostat i se smlouvou na dobu určitou. Pokud by výpověď byla podána během května, výpovědní lhůta by uplynula koncem července. Dříve by pracovní poměr skončil, protože by uplynula sjednaná doba. V tomto ohledu tedy není rozdíl, zda smlouvu neprodloužíte nebo dostanete během května výpověď.


Děkuji za odpověď. Ano, to je mi jasné, že dostat výpověď můžu kdykoliv. Jde mi ale hlavně o to, zda můžu podat výpověď já - s tím, že by výpovědní lhůta skončila dnem ukončení pracovního poměru a netrvala by tedy celé dva měsíce.
Děkuji.
Citovat
+2 #468 Pracomat.cz 2021-04-29 21:17
Cituji Hana:
Dobrý den,
mám uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou do 23.7.2021....


Dobrý den Hano,

ano výpověď můžete dostat i se smlouvou na dobu určitou. Pokud by výpověď byla podána během května, výpovědní lhůta by uplynula koncem července. Dříve by pracovní poměr skončil, protože by uplynula sjednaná doba. V tomto ohledu tedy není rozdíl, zda smlouvu neprodloužíte nebo dostanete během května výpověď.
Citovat
+1 #467 Hana 2021-04-29 18:29
Dobrý den,
mám uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou do 23.7.2021. Je možné, abych dala výpověď během května, tj. výpovědní doba by začala běžet dne 1.6., ale netrvala by celé dva měsíce, ale jen do toho 23.7.?
Vím, že smlouva na dobu určitou skončí tak jako tak uplynutím daného termínu, ale chci se vyhnout tomu, že pokud sdělím, že o prodloužení smlouvy nemám zájem (směny se plánují měsíc dopředu, takže to bude asi nevyhnutelné), najde si zaměstnavatel důvod dát výpověď mně. Děkuji za odpověď.
Citovat
+2 #466 Pracomat.cz 2021-03-01 15:29
Cituji Martina:
Dobrý den.Jsem 2 měsíce v práci po operaci ,částečné odstranění ...


Dobrý den Martino,

zaměstnavatel vás může přeřadit jen na podobný typ práce, který odpovídá pracovní náplní vaší pracovní smlouvy. Pokud se jedná o jiný typ práce, tak vás bez vašeho souhlasu nemůže přeřadit na jinou práci.
Citovat
+1 #465 Martina 2021-03-01 12:49
Dobrý den.Jsem 2 měsíce v práci po operaci ,částečné odstranění menisku na levé noze.Moje práce převážně vyžaduje stání na jedné noze,levé , téměř celou 8 hodinovou směnu. Koleno mi po dlouhém stání a i po delším chození otéká a dost bolí,proto chci odejít ze zdravotních důvodů.V práci je možné pouze stát nebo dlouhé chození.Může mi nařídit náhradní práci i když mi jejím výkonem klesne plat?Mohu ji odmítnout?Nyní vykonávám práci s úkolovou mzdou (kde si vydělám velmi slušně) ,na jiné pozici je hodinová a tak by mi klesnul plat.Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #464 Pracomat.cz 2021-01-11 14:52
Cituji Šárka:
Dobrý den,
pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav úraz, 2 operace, artritida)posudkový lékař dne 29.12.2020 ...


Dobrý den Šárko,

začnu od konce. Ať už při ukončení pracovního poměru dohodou nebo při výpovědi dané zaměstnavatelem z důvodu dlouhodobého pozbytí pracovní způsobilosti dle § 52 písm. e) ZP. platí že ani v jednom z výše uvedených způsobů ukončení pracovního poměru vám nenáleží nárok na odstupné. Pracovní poměr by se ukončoval v aktuálním čase, protože pokud to chápu správně, tak jste v pracovní neschopnosti.  Vaše pracovní neschopnost skončí podle zákona o nemocenském pojištění 30. dnem následujícím po dni, v němž budete uznána za invalidní. Se zaměstnavatelem doporučuji komunikovat a o vašem zdravotním stavu ho informovat.
Citovat
+1 #463 Šárka 2021-01-11 10:33
Dobrý den,
pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav úraz, 2 operace, artritida)posudkový lékař dne 29.12.2020 rozhodl o přiznání inv. důchodu III. stupně na přechodnou dobu, (pokles prac schopnosti o 70%) zpětně od 23.11.2020, aby to navazovalo na 3.prodloužení podpůrčí doby. Mám zaměstnavateli předložit tento posudek nebo vyčkat na rozhodnutí. K jakému datu mi musí lékař ukončit neschopenku, na které nyní jsem? Je zaměstnavatel na zákl.invalidity oprávněn ukončit pracovní poměr? Byla jsem u něj 35 let. Při předběžné komunikaci pro mě neměl práci na HPP z důvodu reorganizace a nabízel mi práci na dohodu, nechtěl přistoupit na zkrácený úvazek. Předpokládám, že pokud mám invaliditu, nebudu mít nárok na odstupné a pokud budu chtít DPČ budu muset ukončit prac. poměr dohodou, nevím zda zpětně k datu invalidity nebo v aktuálním čase. děkuji
Citovat
+1 #462 Pracomat.cz 2020-12-20 20:40
Cituji Markéta:
Dobrý den, pracovala jsem půl roku pro společnost na IČO. Měli jsme tedy Smlouvu o poskytování služeb...


Dobrý den Markéto,

nejsem si jist, co jste přesně podepsala, protože jako živnostník nejste zaměstnancem dané firmy, ale spíše jejím obchodním partnerem. Obecně však platí, že podpis jakékoliv smlouvy je dobrovolný akt obou zúčastněných stran a prokázat, že jste podepsala pod tlakem je velmi obtížné. Odvolat podepsanou smlouvu nemůžete. Zvažte sama, zda chcete situaci řešit s právníkem. Není to tak, že nemáte šanci uspět, ale ani nejste na první pohled " v jasném právu".
Citovat
+1 #461 Markéta 2020-12-20 20:31
Dobrý den, pracovala jsem půl roku pro společnost na IČO. Měli jsme tedy Smlouvu o poskytování služeb. Bohužel se mi v práci nedařilo, stalo se mi, že jsem zaslala peníze na špatný účet. Chyb na mé straně bylo dost, vím. Ve smlouvě však stojí dvouměsíční odstoupení. Minulý týden jsem podepsala dohodu u končení ke dni. Tedy bez dvouměsíční výpovědi. Mám právo se ještě odvolat? Byla to moje hloupost takto podepsat dohodu? Byl na mě vyvolán tlak firmy. Poradte mmi prosím. Nevím, zda-li s tím jít za právníkem.

Děkuji
Citovat
+1 #460 Pracomat.cz 2020-12-19 13:59
Cituji David:
Dobrý den, dostali jsme v práci dohodu o rozvázání pracovního poměru ze strany ...


Dobrý den Davide,

pracovní volno bez náhrady mzdy (či platu) před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu (max. na 1 půlden v týdnu) při ukončení pracovního poměru (ať už dohodou nebo výpovědí) po dobu odpovídající výpovědní době v délce 2 měsíců, při důvodech uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce . Váš případ spadá do odstavce a) - ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část. Zaměstnavatel má tedy pravdu v tom, že na tyto půl dny máte nárok až dva měsíce před faktickým ukončením pracovního poměru.
Citovat
+1 #459 David 2020-12-18 13:57
Dobrý den, dostali jsme v práci dohodu o rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Ruší firmu. Máme to z odstupným které nám náleží, ale jde oto že jsme podepsali dohodu v říjnu a nemáme prý nárok na neplacené 4 hodiny týdně na hledání zaměstnání dřív než dva měsíce před odchodem z firmy. Firma se zavírá v únoru.Jaká je prosím pravda? Děkuji, Motyčka
Citovat
+1 #458 Pracomat.cz 2020-11-28 08:21
Cituji Marek:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat pokud mám ze zdravotních důvodů výpoveť, a pracuji ve firmě méně než rok, mám nárok ...


Dobrý den Marku,

zkrácený úvazek nemá vliv na nárok na odstupné. Jelikož jste u zaměstnavatele méně než rok, máte nárok na odstupné ve výši jednonásobku průměrného výdělku
Citovat
+1 #457 Marek 2020-11-28 07:59
Dobrý den, chtěl bych se zeptat pokud mám ze zdravotních důvodů výpoveť, a pracuji ve firmě méně než rok, mám nárok na odstupné,pracoval jsem tam na poloviční úvazek a jsem v ID děkuji
Citovat
+2 #456 Pracomat.cz 2020-11-13 19:33
Cituji Kamila:
Dobry den, chtela bych se zeptat ...


Dobrý den Kamilo,

dohoda o ukončení pracovního poměru je dobrovolným aktem obou zúčastněných stran a proto ji lze uzavřít i během pracovní neschopnosti. Dále platí, že během pracovní neschopnosti nemůžete být registrována na úřadu práce. Na ÚP se lze registrovat až poté co skončí pracovní pracovní neschopnost. Do té doby budete mít nárok na běžné nemocenské dávky.
Citovat
+1 #455 Kamila 2020-11-13 11:06
Dobry den, chtela bych se zeptat jsem jiz delsi dobu na docasne praovni neschopnosti. Mohu podat dohodu o ukonceni pracovniho pomeru kdyz jsem v neschopnosti a co se pak stane kdyz mi skonci pracovni pomer a ja budu stale na nemocenske dostanu nejake penize? Musim se hlasit na urad prace? Dekuji za odpoved.
Citovat
+3 #454 Pracomat.cz 2020-11-04 17:01
Cituji Petr Hron:
Dobrý den,(v lednu 2 roky na neurčito)pracuji ve firmě kde se suší a taví ....


Dobrý den Petře,

je důležité mít na paměti, že každá výpověď ze zdravotních důvodů musí být podložena zdravotním posudkem, ve kterém je přesně definována příčina pracovní neschopnosti. Sám od sebe nemůžete dát či dostat "výpověď ze zdravotních důvodů". Nicméně výpověď jako zaměstnanec pochopitelně podat můžete.
Citovat
+1 #453 Petr Hron 2020-11-04 15:48
Dobrý den,(v lednu 2 roky na neurčito)pracuji ve firmě kde se suší a taví materiál na výrobu hadic.Nad stroji není žádné odsávání,tak se veškeré splodiny rozprostírají po celé hale.Ze začátku mne to dráždilo v krku,ale s přibývající výrobou už mi to začalo vyvolávat dosti vážné potíže s dechem tedy astma.Nemáme žádné doporučení nebo nařízení nosit ochranné prostředky. Sám od sebe nosím respirátor,ale nedá se v tom 8 hod vykonávat přidělená činnost,hrozně mne to zmáhá,ještě když je to nyní povinné všude,kam člověk vyjde.
Tak jsem se chtěl zeptat na výpověď ze zdravotních důvodů podanou mnou.
Děkuji,za odpověď S pozdravem Petr H.
Citovat
0 #452 Pracomat.cz 2020-09-18 15:09
Cituji Crock:
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak se bude počítat proplacení dovolené při skončení pracovního poměru ...


Dobrý den Crocku,

pokud jste v dlouhodobé pracovní neschopnosti, tak se pro výpočet dovolené nejspíše použije institut pravděpodobného výdělku. Ten se počítá následujícím způsobem:

Pokud zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dní, tak se při výpočtu použije pravděpodobný výdělek, který zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, který zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, kterého by zřejmě dosáhl.

Pokud jste odpracoval 21 dní a více, použije se pro výpočet dovolené poměrná část odpracované doby. Příklad: Odpracoval jste 30 dní, s celkovou mzdou 30 000 Kč, náhrada za dovolenou pro jeden den bude 30 000 / 30 = 1 000 Kč.
Citovat
0 #451 Crock 2020-09-18 12:40
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak se bude počítat proplacení dovolené při skončení pracovního poměru k 31.10. Zbývá loňská i letošní dovolená (celkem půjde asi o 35 dní) přičemž pravděpodobně až do skončení prac. poměru bude trvat pracovní neschopnost. Někde se uvádí výpočet z průměrného výdělku za poslední kvartál. Z čeho bude tedy výpočet proveden, budu-li brát nemocenskou? Mnohokrát děkuji.
Citovat
+2 #450 Pracomat.cz 2020-09-11 08:33
Cituji Lucie Ch.:
Dobrý den, prosím o radu. Já a má kolegyně jsme na základě vzájemné dohody podepsaly se zaměstnavatelem Dohodu o rozvázání PP k 30.9. 2020. Jelikož se jedná o velkou firmu, probíhalo to prostřednictvím našeho vedoucího prodejny...


Dobrý den Lucie,

na něco takové samozřejmě nárok není a vedoucí se chová protiprávně. Pokud vám je nevydá, doporučuji napsat přímo jeho nadřízených s popisem situace a varování před případnou kontrolou ze strany inspektorátu práce.
Citovat
0 #449 Lucie Ch. 2020-09-10 19:38
Dobrý den, prosím o radu. Já a má kolegyně jsme na základě vzájemné dohody podepsaly se zaměstnavatelem Dohodu o rozvázání PP k 30.9. 2020. Jelikož se jedná o velkou firmu, probíhalo to prostřednictvím našeho vedoucího prodejny. Obě jsme podepsaly listiny již podepsané zaměstnavatelem. Vedoucí nám ale odmítl vydat kopii pro nás s vysvětlením, že si kopii podrží u sebe do skončení našeho prac. poměru, abychom se prý "nehodily marod". S ničím takovým jsem se v životě nesetkala. Má na toto jednání zaměstnavatel nárok?? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #448 Pracomat.cz 2020-08-26 15:38
Cituji Michal Růžička:
Dobrý den chci se zeptat ...


Dobrý den Michale, 

nutně musíte dodat doklad o ukončení pracovního poměru (v tomto případě vaše oznámení o ukončení pracovního poměru ve zkušební době), ostatní dokumenty lze dodat později.
Citovat
0 #447 Michal Růžička 2020-08-25 21:57
Dobrý den chci se zeptat co mám dělat když jsem ukončil zkušební dobu dne 20.8 ale jestě nemám podepsaný papír o ukončení. Musím i tak mít papír sebou abych se mohl prozatím zapsat na úřad práce mezitím co hledám jiné zaměstnání? Bylo mi řečeno že to bude hotové až koncem měsíce.
Citovat
+1 #446 Pracomat.cz 2020-08-25 20:42
Cituji Marcel:
Dobrý den,mám dotaz ohledně výpovědi...


Dobrý den Marceli,

máte tři možnosti:

1) řádně dočerpat výpovědní lhůtu a až poté nastoupit do nového zaměstnání

2) domluvit se současným zaměstnavatelem na zkrácení výpovědní lhůty

3) "utéct" ze současného zaměstnání a výpovědní lhůtu nedokončit - tím se vystavujete riziku žaloby ze strany zaměstnavatele, který má pak právo žalovat vás za ušlý zisk při nedodržení pracovní smlouvy

Osobně bych doporučoval možnosti 1 nebo 2.
Citovat
0 #445 Marcel 2020-08-25 18:47
Dobrý den,mám dotaz ohledně výpovědi, mám domluvenou práci v zahraničí a nynější zaměstnavatel mě nechce pustí driv než za 2 měsíce. Co s tím jde udělat? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #444 Pracomat.cz 2020-08-17 19:21
Cituji Stanislava Růžičková:
Dobrý den, právě jsem dostala výpověď. Jsem ve ...


Dobrý den Stanislavo, 

pokud Váš text chápu správně, tak Vás bohužel budu muset zklamat. Klíčový je totiž právě fakt, že jste ve zkušební době. V rámci ní zaměstnanec ani zaměstnavatel nedává formálně výpověď, ale ukončuje pracovní vztah. Toto "slovíčkaření" má faktické právní dopady. Rozvázat pracovní poměr lze právě i bez udání důvodu a to zda s ním souhlasíte na něj nemá vliv. Podpisem se stvrzuje předání ukončení pracovní poměru a nikoliv vlastní ukončení. Takže z pohledu zákoníku práce je vše v pořádku. To, že morálně popisované chování není správné, je věc jiná. Co můžete dělat je stěžovat si na paní u jejích nadřízených. Říci, že Vám nebyla schopna povědět důvod ukončení pracovního poměru - i když se to nemusí, je to slušností, už jen z toho důvodu, ať víte čeho se pro příště vyvarovat.
Citovat
0 #443 Stanislava Růžičková 2020-08-17 09:56
Dobrý den, právě jsem dostala výpověď. Jsem ve zkusebni dobe. Jsrm zamestnana u ČD, jako průvodčí. Vypoved jsem dostala bez udání duvodu a nesouhlasim s ni. Byla mi předložena k podpisu, ale ja ji nepodepsala. Vypoved mi dávala pracovnice personalniho oddělení. Ktera me i prijimala. P. Svobodová, je proti mě silně zaujatá, a to od chvíle, kdy jsem ji oznámila, kolik mame dětí (kvůli rezijce). Bohužel jeji přímý nadřízený, má dovolenou a jeho zástupce, je p. Svobodové kamaradka. P. Svobodová, mě řekla, že má tu svedkyni (právě tu zástupkyni jejího přímého nadřízeného), která je svědkem, že mi je podavana výpověď - nebo-li rozvázání pracovního poměru ve zkusebni dobe, a ja ji odmitla podepsat. A ze mi tedy bude zaslana postou. Ještě mi nakonec řekla, ze dnesek je posledním dnem, trvání pracovního pomeru. Kdyz jsem chtěla znát duvod, rekla mi, ze neni povinna, mi jakykoliv důvod sdelovat.
Chci se zeptat, co mam ted delat? Jak se mam branit? Za kym jit? Chtěla jsem jit tedy ještě teď do prace (procházim měsíčním kurzem pro průvodčí/Vlakvedouci), když mi ještě dnes, trvá pracovní poměr, tak abych neměla neomluvenou absenci,ale prave na kurzu mi bylo sdeleno lektorkou, ze ji volala z personalniho, ze me odhlasila z kurzu, že jsem tam jiz nadbytecna.
V pracovním poměru HPP - jsem od 1.8.2020, na dobu určitou = 1 rok, s následnym prodloužením na dobu neurčitou.
Prosím pomozte mi, takove jednani, prece nemůže jen tak nekomu projít. Děkuji Vám, za případnou zpětnou reakci a snad i možnou dobrou radu.

S pozdravem Růžičková
Citovat
0 #442 Pracomat.cz 2020-08-13 07:40
Cituji Jana Óváry:
Dobrý den.Chci se zeptat,manžel je řidič kamionu na HPP a ráda bych věděla co dělat.když nedostal ke ...


Dobrý den Jano,

z toho co píšete, tak zaměstnavatel vůbec nerespektuje zákoník práce. Za mě je nejlepší řešení rozvázání pracovního poměru dohodou, které může být okamžité. Můžete zaměstnavatele upozornit, že pokud s tímto nebude souhlasit, upozorrníte na jeho nekalé praktiky inspektorát práce. Věřím, že to pro něj bude dostatečnou motivací a manželovi se díky tomu podaří ukončit pracovní poměr a najít nového, férového zaměstnavatele.
Citovat
0 #441 Jana Óváry 2020-08-12 23:28
Dobrý den.Chci se zeptat,manžel je řidič kamionu na HPP a ráda bych věděla co dělat.když nedostal ke smlouvě platební výměr a mzda je pokaždé jiná.tzn.-zaměstnavatel tvrdí,že není placený podle ujetých km,ale není od zaměstnavatele stanoven ani žádný platový tarif a na výplatním lístku je každý měsíc jen 160h,není na něm uvedená náhrada stravného a nesedí ani dny čerpané dovolené.Zaměstnavatel bez upozornění dovolenou krátí za dny ,kdy manžel dojíždí z důvodu nepřidělení nakládky dřív.Není mu ani placena doba na firmě,kdy se provádí údržba auta a to i když má kartu řidiče v tachografu nastavenou na tzv.jinou práci.Dále není na cesty vybaven zálohou na stravné či jinými prostředky a tudíž se kolikrát neměl jak dostat domů když musel nechat kamion mimo firmu,protože byl tzv.vyjetý a nebo neměl pro něj zaměstnavatel nakládku.Jak v tomto případě rozvázat pracovní poměr,aby mohl odejít okamžitě k jinému autodopravci.A tímto nám vzniká poslední problém a to ten,že nynější zaměstnavatel nedá odcházejícím řidičům poslední mzdu s tím,že z toho uhradí poškození vozidel ke kterému však nedošlo a nebo je to poškození odpovídající době používání vozidla,tzv opotřebení stářím a provozem vozidla.Děkuji za pomoc ,s podravem =Ováry Jan
Citovat
0 #440 Pracomat.cz 2020-07-23 19:02
Cituji Crock:
Dobrý den,
rád bych ukončil pracovní poměr s ....


Dobrý den Crocku,

1) ano, čerpání loňské dovolené můžete určit sám i ve výpovědní lhůtě, po 1.7. letošního roku
2) nemusí vám umožnit ji vyčerpat, ale musí vám v takovém případě zbývající nevyčerpanou dovolenou proplatit
Citovat
0 #439 Crock 2020-07-23 18:48
Dobrý den,
rád bych ukončil pracovní poměr s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Mám ještě celou loňskou dovolenou + letošní. Od 1.7. si mohu určit loňskou dovolenou sám pokud ji oznámím alespoň 14 dní předem. 1) Platí to i ve výpovědní lhůtě, může mi zaměstnavatel v tomto nějak zabránit např. z kapacitních důvodů?
2) musí mi zaměstnavatel umožnit čerpat alespoň část letošní dovolené nebo může trvat na jejím proplacení?

Mnohokrát děkuji
Citovat
0 #438 Pracomat.cz 2020-07-01 16:18
Cituji Blanka:
Dobrý den, dostala jsem výpověď v pracovní neschopností s dvouměsíční ...


Dobrý den Blanko,

během pracovní neschopnosti můžete dostat výpověď v případě, že se ruší zaměstnavatel nebo jeho část, případně pokud se stěhuje. Zhoršení ekonomické situace není důvod k výpovědi během pracovní neschopnosti. Každopádně nárok na odstupné při platné výpovědi máte (pokud se nejedná o výpověď za porušení pracovních povinností či kázně).
Citovat
0 #437 Blanka 2020-07-01 12:59
Dobrý den, dostala jsem výpověď v pracovní neschopností s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Z důvodu špatné ekonomické situace - omezení výroby. Je to v pořádku? A mám nárok po vypršení dvouměsíční výpovědní doby na odstupné?
Citovat
0 #436 Pracomat.cz 2020-06-26 13:05
Cituji Martin:
Dobrý den,
u nás v práci se ve velkém každý měsíc ....


Dobrý den Martine,

u nového zaměstnavatele můžete zrušit pracovní poměr ve zkušební době hned první den - což v praxi může znamenat, že do práce ani fyzicky nenastoupíte. Jen pozor na to, že si tímto u potenciálního budoucího zaměstnavatele neuděláte dobré jméno - samozřejmě to vadí jen v případě, že k němu někdy v budoucnu budete opět chtít nastoupit.
Citovat
0 #435 Martin 2020-06-26 12:15
Dobrý den,
u nás v práci se ve velkém každý měsíc propouští. Mohu podepsat smlouvu u nového zaměstnavatele s nástupem za 2 měsíce a případně tuto smlouvu ještě před nástupem vypovědět, kdybych výpověď nakonec nedostal?
Moc Vám děkuji.
Citovat
+1 #434 Pracomat.cz 2020-06-24 21:19
Cituji Karolina:
Dobry den, ukoncila jsem ve zkusebni ...Dobrý den Karolíno,
pokud jste úspěšně nedokončila zkušební dobu, budete ji u zaměstnavatele opakovat.
Citovat
0 #433 Karolina 2020-06-24 06:25
Dobry den, ukoncila jsem ve zkusebni dobe pracovni pomer na dobu urcitou. Po dvou mesicich se budu znovu vracet k zamestnavateli. Dostanu opet novou pracovni smlouvu se zkusebni dobou? Dekuji
Citovat
0 #432 Pracomat.cz 2020-06-17 20:45
Cituji Miki:
Dobrý den, zaměstnavatel mě poslal na lékařskou prohlídku. V lékařském posudku je uvedeno že jsem dlouhodobě pozbyl pracovní způsobilost v práci.... takže nemůžu. Tedy 15. nebo až 16. den?


Dobrý den Miki,

děkuji za připomenutí, jak jsou texty poměrně dlouhé, tak jsem přehlédl. Za mě tedy:

1) nemůžete vykonávat současnou práci, máte na to lékařské potvrzení s datumem její platnosti
2) zaměstnavatel vás k výkonu této práce nemůže nutit
3) může váš přeřadit na jinou pozici, pokud odpovídá náplni vaší pracovní smlouvy
4) pokud takovou nemá, tak jste na překážkách na straně zaměstnavatele a čekáte na jeho reakci - tedy buď vám vyplácí překážky nebo dá výpověď
5) proto pořád nerozumím, proč se tak ženete do podání výpovědi z vaší strany –> chápu, že se vás snaží zastrašit, ale nenechal bych se
6) to že předstírá, že lékařské potvrzení neexistuje mu mnoho nepomůže, máte ho
7) pokud však přece jen chcete výpověď podat vy, tak 16tý den, po uplynutí 15ti denní lhůty
Citovat
0 #431 Miki 2020-06-17 20:35
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Miki:
Který den můžu podat okamžitou výpověď ze ...


Dobrý den Miki,

podle mého je zásadní informace, zda jste zdravotně způsobilý vykonávat současnou práci, nebo máte lékařský posudek na to, že tuto práci vykonávat nemůžete. V textu tuto informaci nikde nemohu najít.

Viz v komentu níže, kopíruji: Dobrý den, zaměstnavatel mě poslal na lékařskou prohlídku. V lékařském posudku je uvedeno že jsem dlouhodobě pozbyl pracovní způsobilost v práci.... takže nemůžu. Tedy 15. nebo až 16. den?
Citovat
0 #430 Pracomat.cz 2020-06-17 20:27
Cituji Miki:
Který den můžu podat okamžitou výpověď ze ...


Dobrý den Miki,

podle mého je zásadní informace, zda jste zdravotně způsobilý vykonávat současnou práci, nebo máte lékařský posudek na to, že tuto práci vykonávat nemůžete. V textu tuto informaci nikde nemohu najít.
Citovat
0 #429 Miki 2020-06-17 11:28
Který den můžu podat okamžitou výpověď ze zdravotních důvodů? Když běží lhůta 15 dní, kdy mi zaměstnavatel nepřidělí práci (sděleno pouze ústně nemám pro Vás práci), tak mám podat výpověď až 16. den nebo už 15. den? A jak postupovat, když zaměstnavatel odmítne, já musím výpověď poslat poštou (15. nebo 16. den?), ale platnost je až od DORUČENÍ, takže prakticky až poslední možný den vyzvednutí.... co se děje těch 7 - 14 dní, než si zaměstnavatel poštu vyzvedne? Co mi hrozí, když mi bude chtít najednou přidělit nějakou práci a já odmítnu s tím, že jsem poslal výpověď? Jak postupovat?

Asi je to zmatené, je to komplikované, zkusím upřesnit. Mám na mysli okamžitou výpověď ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů. Zaměstnavatel odmítá dát výpověď, zároveň odmítá převzít moji výpověď, požaduje, ať předložím žádost o rozvázání prac. poměru dohodou. V jiném případě to bude rozporovat a budeme to řešit soudně... Je to druh manipulace. Inspektorát práce je seznámen, odkazuje mě na právníka, advokáta, ale na to nemám peníze. Proto prosím o radu, jak to udělat správně, aby nemohl zam. moji výpověď napadnout z malicherné chyby... např. datum podání. Od předání lékařského posudku (pozbytí dlohodobě způsobilosti k výkonu práce) běží lhůta 15 dní, kdy mi zaměstnavatel nepřidělil práci. Který den můžu podat okamžitou výpověď? Už 15. den, nebo nejdříve 16. den? Praktiky zde jsou takové, že jsou schopní mi dát absenci a domluvit se mezi sebou na svědectví... dá se říci novodobá šikana... toto nechci zde řešit, patří to jinde. Prosím o sdělení, který den můžu podat okamžitou výpověď, aby to bylo nenapadnutelné a hlavně co mi hrozí v době, než poštu převezme zam. (bohužel podle ZP platí den doručení, nikoli odeslání). Děkuji moc za odpovědi.
Citovat
0 #428 Pracomat.cz 2020-06-17 10:59
Cituji Miki:
Který den můžu podat okamžitou výpověď ze zdravotních důvodů? Když běží lhůta 15 dní, kdy mi zaměstnavatel nepřidělí práci (sděleno pouze ústně nemám pro Vás práci), tak mám podat výpověď až 16. den nebo už 15. den? A jak postupovat, když zaměstnavatel odmítne, já musím výpověď poslat poštou (15. nebo 16. den?), ale platnost je až od DORUČENÍ, takže prakticky až poslední možný den vyzvednutí.... co se děje těch 7 - 14 dní, než si zaměstnavatel poštu vyzvedne? Co mi hrozí, když mi bude chtít najednou přidělit nějakou práci a já odmítnu s tím, že jsem poslal výpověď? Jak postupovat?


Dobrý den Miki,

přiznám se, že jsme z vašeho popisu trochu zmatený. Vezmu to více do podrobna a popíši obě možnosti. Pokud nejste schopen vykonávat svoji práci dle lékařského posudku, pak pro vás musí zaměstnavatel zajistit jinou práci. Pokud nemá stejnou náplň jako ta současná, tak ji nemusíte příjmout. V takovém případě vám zaměstnavatel dál musí vyplácet mzdu. V praxi pak přistupuje k výpovědi pro zdravotní nezpůsobilost. Pokud chcete ukončit pracovní poměr vy (dle lékařského posudku svoji práce i nadále vykonávat můžete), tak pošlete výpověd doporučeně a od jejího převzetí zaměstnavatel (respektive od začátku následujího měsíce, běží dvou měsíční výpovědní lhůta). Nadále jste během výpovědní lhůty povinnen vykonávat práci pro svého současného zaměstnavatele (pokud jste toho zdravotně schopen).
Citovat
0 #427 Miki 2020-06-17 10:06
Který den můžu podat okamžitou výpověď ze zdravotních důvodů? Když běží lhůta 15 dní, kdy mi zaměstnavatel nepřidělí práci (sděleno pouze ústně nemám pro Vás práci), tak mám podat výpověď až 16. den nebo už 15. den? A jak postupovat, když zaměstnavatel odmítne, já musím výpověď poslat poštou (15. nebo 16. den?), ale platnost je až od DORUČENÍ, takže prakticky až poslední možný den vyzvednutí.... co se děje těch 7 - 14 dní, než si zaměstnavatel poštu vyzvedne? Co mi hrozí, když mi bude chtít najednou přidělit nějakou práci a já odmítnu s tím, že jsem poslal výpověď? Jak postupovat?
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]