Jako ukončení pracovního poměru jsou v roce 2019 následující možnosti: výpověď, dohoda nebo ukončení na základě jiných právních skutečností. Pojďme se na tyto možnosti podívat trochu podrobněji. Jedná se buď o jednostranný právní úkon, který učinil jeden z účastníků - výpověď, nebo úkon, který učinili obě strany - dohoda. Poslední možností je ukončení pracovního poměru na základě jiných právních skutečností. Každý z těchto způsobů má své specifika, které si rozebereme dále.

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Pokud se oba účastníci shodli na obsahu dohody svým podpisem, je dohoda považována za uzavřenou. Dohoda o skončení pracovního (§ 49 Zákoníku práce) poměru musí být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena písemně. V dohodě je uveden den, ke kterému je pracovní poměr ukončen. Jedna kopie dohody je určena pro zaměstnavatele, druhá je určena pro zaměstnance. Zaměstnavatel je také povinen uvést do dohody důvod ukončení pracovního poměru, pokud ho o to zaměstnanec požádá. To je důležité ve chvíli, kdy je ukončení pracovního poměru dohodou uzavřeno z důvodu organizačních změn, a tudíž vzniká nárok na odstupné. Ve většině pracovních smluv je zakotvena výpovědní lhůta z pracovního poměru. Ta bývá obvykle dva měsíce, vždy ale v praxi záleží na dohodě mezi oběma stranami.

Výpověď

Jedná se o jednostranný právní úkon (§ 50 Zákoníku práce) na základě kterého končí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby § 51 Zákoníku práce) a to nezávisle na vůli druhého účastníka pracovního poměru. Výpověď může pro ukončení pracovního poměru využít jak zaměstnanec (vzor ke stažení), tak i zaměstnavatel. Podmínky, za kterých skončí pracovní poměr výpovědí danou zaměstnancem i zaměstnavatelem:

  • Musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná,
  • Výpověď doručená druhému účastníku může být odvolána s jeho souhlasem,
  • Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, činí nejméně 2 měsíce a je shodná pro obě zainteresované strany.
  • Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníku a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Pokud výpověď podává zaměstnanec, tak v tomto případě stačí aby písemně obeznámil zaměstnavatele, že s ním "rozvazuje pracovní poměr výpovědí". Důvod proč tak učinil, nemusí být uvedený. Stačí pouze výpověď podepsat a doručit zaměstnavateli. Doručení probíhá buď na firemní podatelně (je nutné nechat si předání výpovědi potvrdit) nebo zasláním výpovědi na adresu zaměstnavatele doporučeně.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů, uvedených v § 52 zákoníku práce, jinak je výpověď neplatná.Tyto důvody jsou např.:

  • Poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem svoje povinnosti vůči zaměstnavateli.
  • Pokud  se zaměstnanec stane nadbytečným.
  • Pokud se zaměstnavatel nebo některá jeho část ruší

I v tomto případě se ale zaměstnavatel a zaměstnanec mohou dohodnout na rozvázání pracovního poměru dohodou.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité ukončení pracovního poměru se využívá pouze v krajních případech, které jsou definovány v § 55 - 60 Zákoníku práce. Konkrétní důvod musí být v příslušném podání skutkově vymezen. Lze tak učinit jen ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel nebo zaměstnanec o důvodu pro toto opatření dověděl nejpozději do jednoho roku poté, co tento důvod vznikl. Z pohledu zaměstnance jsou důvodem pro takovéto ukončení pracovní poměru například skutečnost, že zaměstnavatel nezaplatil zaměstnanci mzdu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti nebo pokud zaměstnanec není podle lékařského posudku schopen vykonávat současnou práci a zaměstnavatel jej nepřevedl v době 15 dní od předložení lékařského posudku na jinou pro něj vhodnou práci.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Ukončení pracovního poměru ve zkušební může být bez udání důvodu učiněno jak zaměstnavatelem, tak i zaměstnancem (§ 66 Zákoníku práce). I zde platí nutnost písemného oznámení (vzor ke stáhnutí), přičemž pracovní poměr skončí dnem doručení, pokud není v žádosti o rozvázání pracovního poměru uvedeno jinak. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů.

Ukončení pracovní poměru uplynutím sjednané doby

V tomto případě skončí pracovní poměr dnem, ke kterému byl sjednán (§ 65 Zákoníku práce). Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se tento poměr změnil na pracovní poměr na dobu neurčitou (pokud se oba účastníci nedohodli jinak).

Na závěr myslete na to, že rozvázání pracovního poměru je významný krok jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Zaměstnanec by měl myslet na to, aby se mu rychle povedlo sehnat nové zaměstnání, pokud chce provést výpověď z pracovního poměru, například dohodou.

Nemocenská po skončení pracovního poměru v roce 2019

Zda budete mít nárok na placenou nemocenskou i po skončení pracovního poměru závisí na tom, jak dlouho po ukončení pracovního poměru vám vznikne pracovní neschopnost. Existuje totiž ochranná lhůta 7 dnů, která běž od ukončení pracovního poměru. Takže pokud pracovní neschopnost vznikne v rámci této lhůty, máte nárok na nemocenské dávky. Tyto dávky ale dostanete až od 15.tého dne nemocenské a dále.  Za 1.-3. den nemocenské totiž nejsou žádné dávky (to by se mělo změnit od 1.7.2019, kdy by se opět měla nemocenská dostávat i za první tři dny nemoci) a za 4.-14. den platí náhradu mzdy v době nemocenské zaměstnavatel a jelikož v tuto chvíli žádného nemáte, nedostanete během prvních dvou týdnů nemocenské žádné peníze.

Attachments:
Download this file (vypoved-ve-zkusebni-dobe-vzor.docx)Vzor výpovědi ve zkušební době[ ]13 kB
Download this file (vypoved-vzor.docx)Výpověď vzor[ ]14 kB

Komentáře  

0 #318 Pracomat.cz 2019-04-12 22:24
Cituji Renata:
Dobrý den,
chci podat výpověď z HPP, ale zároveň mám u svého zaměstnavatele ...


Dobrý den Renato,

u obou smluv platí výpovědní lhůta. Jen u HPP je to 2 měsíce a u DPP 15 dní. Ukončit pracovní vztah můžete, jak vy, tak i zaměstnavatel. Může se tedy stát, že dáve výpověď na HPP a současně vám dá zaměstnavatel výpověď na DPP. V takovém případě by samozřejmě DPP skončila dříve. Bránit se tomu nijak nemůžete, jedná se o předem domluvené podmínky obou smluv.
Citovat
0 #317 Renata 2019-04-12 21:50
Dobrý den,
chci podat výpověď z HPP, ale zároveň mám u svého zaměstnavatele i dohodu o provedení práce, na dobu neurčitou.
Pokud podám výpověď z HPP a 15 dní před vypršením hlavní pracovní smlouvy i výpověď z dohody, bude to tak v pořádku?
A taky by mě zajímalo zda může zaměstnavatel "zrušit" dohodu o provedení práce v mojí výpovědní lhůtě z HPP, jako takovou osobní mstu? Jde se proti takové případné situaci nějak bránit?
Předem děkuji za odpověď
Citovat
0 #316 Pracomat.cz 2019-03-24 17:17
Cituji Ladislava:
Mám smlouvu na dobu určitou,ktera mi nebude prodloužena. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti???


Dobrý den Ladislavo,

pokud splňujete podmínky pro přiznání podpory, tj. za poslední dva roky alespoň jeden rok odpracován (a odváděno pojištění), tak ano.
Citovat
-1 #315 Ladislava 2019-03-24 15:46
Mám smlouvu na dobu určitou,ktera mi nebude prodloužena. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti???
Citovat
0 #314 Pracomat.cz 2019-03-18 10:50
Cituji Patrik:
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, když chci ukončit pracovní poměr .....


Dobrý den Patriku,

v nejhorším případě vás může zaměstnavatel žalovat kvůli ušlému zisku, z důvodu, že jste nedodržel svoji pracovní smlouvu. Zda k tomu je ochoten zajít, nebo vás "jen nechá jít", musíte zvážit sám.
Citovat
0 #313 Pracomat.cz 2019-03-18 10:43
Cituji Jana Pospolitová:
Dobrý den, mám dotaz. V pracovní smlouvě mám ...


Dobrý den Jano,

dle pracovní smlouvy je místo výkonu práce stále v pořádku, to že zaměstnavatel nedodržel ústní dohodu je rozhodně nečestné chování, můžete zkusit jít do soudního sporu, ale ten se potáhne mnohem déle než dva měsíce výpovědní lhůty. Rozhodnutí je samozřejmě na vás.
Citovat
0 #312 Jana Pospolitová 2019-03-18 10:18
Dobrý den, mám dotaz. V pracovní smlouvě mám místo výkonu práce Mladá Boleslav a pracovala jsem na jedné z poboček uvedeného města(která nebyla v pracovní smlouvě blíže specifikována-adresa, konkrétní pobočka)a která se ruší. Zaměstnavatel mi nabídl jinou pobočku v rámci města, na kterou ale nastoupit nechci. Ústně jsme se před měsícem dohodli, že v rámci rušení pobočky můžeme odejít dohodou (byli u toho další tři zaměstnanci), ale teď mi zaměstnavatel v dohodě brání a požaduje podání klasické výpovědi ze strany zaměstnance s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Můžu se nějak bránit? Děkuji.
Citovat
0 #311 Patrik 2019-03-17 20:58
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, když chci ukončit pracovní poměr ale mám 2 měsíční výpovědní lhůtu. Když mi zaměstavatel nepřistoupí na dohodu a když prostě nepřijdu do práce hrozí mi s toho něco? Mimochodem budu si dělat živnost.
Citovat
0 #310 Pracomat.cz 2019-02-28 13:57
Cituji Kateřina:
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně prodloužení smlouvy...


Dobrý den Kateřino,

smlouva je dobrovolným aktem obou stran a jedna ze stran ji nemůže změnit bez vědomí druhé. Takže chování, které popisujete není správné a zaměstnavatel na něj nemá právo.
Citovat
0 #309 Pracomat.cz 2019-02-28 13:47
Cituji Katrin:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na odstupné v případě výpovědi ze strany ...


Dobrý den Katrin,

ano, v případě že byl zaměstnanec ve firmě déle než 2 roky má nárok na 3 měsíce odstupného + 2 měsíce místo výpovědní lhůty. Pokud ho zaměstnavatel nutí na dohodu, tak je dobré si schovávat důkazy pro případný soudní spor. Pokud se tedy rozhodne na dohodu nepřistoupit.
Citovat
0 #308 Katrin 2019-02-28 12:12
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na odstupné v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele. Na konci měsíce zaměstnanec obdržel výpověď s tím, že další den již nemá chodit do práce. Pracovní poměr měl na dobu neurčitou. Má tedy nárok na 2 platy (jako náhrada mzdy) + 3 platy odstupné? Co dělat, když s tímto zaměstnavatel nebude souhlasit a nutí ho podepsat výpověď dohodou? Jak se bránit? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #307 Kateřina 2019-02-28 07:12
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně prodloužení smlouvy. S mím zaměstnavatelem jsme podepsali 8.2.2019 smlouvu na další rok a cca do 14 dnů mi oznamil že se tato smlouva na rok anulovala a že se prodlouží na 3 měsíce. Může to takhke menit?
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #306 Pracomat.cz 2019-02-25 15:15
Cituji Zuzana:
Dobrý den,
mám dotaz na to komu přesně mou výpověď poslat. Ve smlouvě je napsán můj ...


Dobrý den Zuzano,

máte dvě možnosti. Buď poslat doporučeně výpověď do sídla zaměstnavatele nebo ji předat osobně svému vedoucímu. První možnost je jistější, pokud očekáváte nějaké problémy. Nelze pak zpochybnit, že k podání výpovědi došlo a kdy se tak stalo.
Citovat
0 #305 Zuzana 2019-02-25 14:34
Dobrý den,
mám dotaz na to komu přesně mou výpověď poslat. Ve smlouvě je napsán můj zaměstnavatel jako daná firma, ale za ní se podepsal manažer naší prodejny, který k nám jezdí jen dvakrát do měsíce a na něj adresu nemám. A na prodejně mám svou vedoucí. Stačí tedy když výpověď předám jí nebo to musím zaslat na danou sídelní adresu firmy?
Citovat
0 #304 Pracomat.cz 2019-02-19 14:24
Cituji Anna:
Dobrý den,ke dni 13.2.2019 jsem ukončila pracovní poměr dohodou,od 18.2. ...


Dobrý den Anno,

ochránná lhůta je do 7 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání a zrušena nebyla, viz. §15 - www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-187
Citovat
0 #303 Anna 2019-02-19 13:57
Dobrý den,ke dni 13.2.2019 jsem ukončila pracovní poměr dohodou,od 18.2. jsem v pracovní neschopnosti.Nemocenskou jsem odnesla bývalému zaměstnavateli,ale ten jí ode mně nepřevzal s tím,že ochranná lhůta byla zrušena.Na UP ještě nahlášená nejsem,to tím pádem nemám nárok na nemocenskou? Děkuji za odpověd.
Citovat
0 #302 Pracomat.cz 2019-02-18 10:28
Cituji Valerie:
Dobrý den,
Jaký může být následek, když zaměstnavatel nedodrží podepsanou dohodou...


Dobrý den Valerie,

máte podpsanou dohodu k 28.2., zaměstnavatel vás nemůže nutit skončit dříve. Když pro vás nemá práci, jedná se o překážky na straně zaměstnavatele a je povinnen vám dále vyplácet náhradu mzdy.
Citovat
0 #301 Valerie 2019-02-16 13:04
Dobrý den,
Jaký může být následek, když zaměstnavatel nedodrží podepsanou dohodou? Jsme se dohodli na tom, že pracovní poměr konči 28.2.2019 (každý má podepsanou kopie). Minulý týden volal mi můj vedoucí, že chtěl by abych končila v práce už v pondělí 18.2. nebo úterý 19.2.okomentoval to tím, že nemá pro mě zákazky.
Děkuji
Citovat
0 #300 Pracomat.cz 2019-02-16 11:56
Cituji Míša:
Dobrý den, prosím o radu. Přítel dostal od zaměstnavatele dohodu o ukončení pracovního poměru ke zpětnému datu 24/1...


Dobrý den Míšo,

pokud se stihne zaregistrovat na ÚP do konce února, tak přijde o cca měsíc zaměastnání, který by se mu počítal do doby pro výpočet budoucího starobního důchodu. V případě, že by se neregistroval na ÚP do konce února, bude si muset za únor uhradit sám zdravotní pojištění.
Citovat
0 #299 Míša 2019-02-16 11:06
Dobrý den, prosím o radu. Přítel dostal od zaměstnavatele dohodu o ukončení pracovního poměru ke zpětnému datu 24/1. Zaměstnavateli k tomuto datu totiž končila smlouva s provozovnou. Přítel s dohodou souhlasí, nemá zájem o práci v jiné provozovně - která se chystá. Nicméně tato dohoda s lednovými daty mu byla zaslána až 15.2.(dovolené,čekání na účetní..) Logicky se tedy nestihne do 3dnů evidovat na ÚP. O jaké výhody tím přijde ? Čekají ho nějaké sankce ?
Citovat
0 #298 Pracomat.cz 2019-02-08 10:23
Cituji Kristýna:

Takže 25 dní bych měla nárok na 4 dny


Dobrý den Kristýno,

ano je to tak.
Citovat
0 #297 Kristýna 2019-02-07 09:52
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Kristýna .k:
Dobrý den ráda bych se zeptala jak to bude s dovolenou ....


Dobrý den Kristýno,

funguje to tak, že za rok máte nárok na určitý počet dní dovolené. V případě, že k poslednímu únoru ukončíte váš pracovní poměr, pak v tomto zaměstnání máte nárok na 2/12 * celkový počet dní dovolené. Pokud od března nastoupíte do nové práce, tak tam naopak budete mít nárok na 10/12 * celkový počet dní dovolené. Samozřejmě za předpokladu, že v ní vydržíte po celý rok.

Takže 25 dní bych měla nárok na 4 dny
Citovat
0 #296 Pracomat.cz 2019-02-07 09:38
Cituji Kristýna .k:
Dobrý den ráda bych se zeptala jak to bude s dovolenou ....


Dobrý den Kristýno,

funguje to tak, že za rok máte nárok na určitý počet dní dovolené. V případě, že k poslednímu únoru ukončíte váš pracovní poměr, pak v tomto zaměstnání máte nárok na 2/12 * celkový počet dní dovolené. Pokud od března nastoupíte do nové práce, tak tam naopak budete mít nárok na 10/12 * celkový počet dní dovolené. Samozřejmě za předpokladu, že v ní vydržíte po celý rok.
Citovat
0 #295 Kristýna .k 2019-02-06 23:17
Dobrý den ráda bych se zeptala jak to bude s dovolenou V případě kdybych dala výpověď v práci teď v únoru tak i tak mám nárok na zbylou dovolenou 24 dní a u nového zaměstnavatele je to pak jak to dostanu nových 20dni děkuji za odpověď
Citovat
0 #294 Pracomat.cz 2019-02-01 08:37
Cituji Tibor Kovac:
Dobrý den jsem co výpovědní lhůta ale dozvěděl jsem se že mně chce zaměstnavatel propustit dříve. A můžu já ukončit výpovědní lhůta dříve v rámci zákona. Děkuji a přeji pěkný den


Dobrý den Tibore,

výpovědní lhůtu nelze zkrátit, ale můžete místo výpovědi využít ukončení pracovního poměru dohodou. Tam lze domluvit konec pracovního poměru jaký chcete - pokud s tím budete vy i zaměstnavatel souhlasit.
Citovat
0 #293 Tibor Kovac 2019-02-01 01:02
Dobrý den jsem co výpovědní lhůta ale dozvěděl jsem se že mně chce zaměstnavatel propustit dříve. A můžu já ukončit výpovědní lhůta dříve v rámci zákona. Děkuji a přeji pěkný den
Citovat
0 #292 Pracomat.cz 2019-01-28 12:37
Cituji Agneska:
Dobrý den,
jsem zaměstnána v Akademickém ústavu jako výzkumný pracovník od 01.11.2012. 29.06.2018 podepsala ....


Dobrý den Agnesko,

1) pro účely dalších případných sporů ideálně doporučeným dopisem/datovou schránkou
2) prakticky ho nemáte jak přinutit, pokud bude chtít může si například vymyslet organizační důvody
3) obvykle se to dělá, že se podepíše dohoda právě z organizačních důvodů a pak nárok na odstupné je. Pohlídejte si, že je zmíněno a vyčísleno jako součást dohody
4) bohužel s granty v tomto ohledu nemáme žádné větší zkušenosti, proto nedokážeme relevantně odpovědět. Principiálně však máte pracovní smlouvu a ten s kým jste ji sepsala je povinen vám platit mzdu. Pokud součástí smlouvy nejsou nějaké právní kličky, týkající se výplaty mzdy při ukončení grantu.
Citovat
0 #291 Agneska 2019-01-28 11:57
Dobrý den,
jsem zaměstnána v Akademickém ústavu jako výzkumný pracovník od 01.11.2012. 29.06.2018 podepsala jsem "Dohodu o zmene pracovni smlouvy", což říká ze "od 01.07.2018 do 31.10.2019 sjednany pracovny uvazek bude mi hrazen s grantu c XXX". V okamžiku, situace je, že zaměstnavatel z neznámých důvodů žádá grantovou agenturu o ukončení grantu XXX a tlači mě k podepsání "Vzájemnou dohodu o ukončení pracovního poměru". Pokud s tím nesouhlasím, říkají, že budou se snažit najít důvod k vypovědě/Okamžitému zrušení pracovního poměru.
Momentálně "Vzájemnou dohodu o ukončení pracovního poměru " podepisovat nechci, protoze si nejsem jista, že grant XXX je oficiálně zastaven nabo bude zastaven. V tomto ohledu mám několik otázek:

1) Jak oficiálne požádat zaměstnavatele o důvod ukončení pracovního poměru (napsat tuto zadost v návrhu "Vzájemné dohody"????)?
2) Existuje legitimní způsob, jak zaměstnavatele přinutit k prohlaseni skutečného důvodu ukončení pracovního poměru (např. “Predcasne ukončení grantu, z ktereho byl hrazen uvazek” které nechtějí uvádět ve "Vzájemnou dohodu o ukončení pracovního poměru ")?
3) Pokud podepíšu "Vzájemnou dohodu o ukončení pracovního poměru ", mám v mé situaci nárok na odstupné?
4) Pokud nepodepíšu buď "Vzájemnou dohodu o ukončení pracovního poměru " nebo "Dohodu o změně pracovni smlouvy" (v níž bude uvedeno, že mzda mi bude vyplacena z jiného grantu), může zaměstnavatel využít jiné zdroje (granty, režijní náklady) pro hrazeni meho uvazku?
Děkuji Vám za Vaši odpověď
Citovat
0 #290 Pracomat.cz 2019-01-25 09:40
Cituji HANA ČÍŽKOVÁ:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak postupovat v situaci, kdy zaměstnání končí ...


Dobrý den Hano,

v první řadě se domnívám, že by správně taková situace vůbec neměla vzniknout. Tedy zaměstnanec na tu cestu neměl být poslán. Protože se tak už stalo, tak nejspíš zbývá se z ní jen vrátit, nastoupit do nového zaměstnání a odevzdat pracovní výbavu původnímu zaměstnavateli.
Citovat
0 #289 HANA ČÍŽKOVÁ 2019-01-24 16:39
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak postupovat v situaci, kdy zaměstnání končí uplynutím výpovědní doby (výpověď ze strany zaměstnance) dne 31.1., nyní těsně před koncem je zaměstnanec, řidič kamionu, vyslán na cesty po Evropě a návrat je až 1.2., tento den je nástupní dnem u jiného zaměstnavatele. Děkuji za radu. Hana
Citovat
0 #288 Pracomat.cz 2019-01-22 12:50
Cituji Lenka:
Dobrý den. Vracím se do práce po mateřské dovolené. Ale provozovna,....


Dobrý den Lenko,

pokud vám zaměstnavatel nabídne změnu smlouvy (novou pozici), musíte s ní souhlasit. Když nesouhlasíte, jedná se o překážky na straně zaměstnavatele, které nejspíš vyústí ve výpověď a vy pak máte nárok na odsutpné.
Citovat
0 #287 Lenka 2019-01-19 22:39
Dobrý den. Vracím se do práce po mateřské dovolené. Ale provozovna,ve které jsem pracovala,byla uzavřena. Bylo mi nabídnuto místo v jiném městě, podobná pozice.
Práce by neodpovídala místu vykonu prace,ani pracovnimu zařazení v prac. smlouvě. Chci se zeptat,jak mám postupovat,jestli mám nárok na odstupné. Před nástupem na mateřskou jsem byla řádně zaměstnáná dva roky.
Děkuji
Citovat
0 #286 Pracomat.cz 2019-01-18 15:18
Cituji Jirka:
Dobrý den. Od zaměstnavatele jsem dostal výpověď dohodou dle paragrafu 49....


Dobrý den Jirko,

výpověď bez uvedení data ukončení pracovního poměru je skutečně neplatná. A to že si zaměstnavatel dopsal na svoji kopii, nějaký údaj perem na tom nic nemění. Pokud v zaměstnání již nechcete zůstat, tak je nejrozumnějším řešením sepsat se zaměstnavatelem novou dohodu o ukončení pracovního poměru, kde se domluvíte na požadovaném datu. Pokud v zaměstnání chcete ještě zůstat, tak vám zaměstnavatelem musí dát platnou výpověď. Pokud se bude vzpírat, můžete mu pohrozit nahlášením jeho neplatné výpovědi na inspektorát práce - www.suip.cz/
Citovat
0 #285 Pracomat.cz 2019-01-18 14:04
Cituji Zdenek:
Dobrý den. Jsem zaměstnancem soukromé společnosti od roku 2001....


Dobrý den Zdeňku,

v takovém případě se neuzavírá nová pracovní smlouva, jen přebírající zaměstnavatel (nové IČ nebo kupující) pouze písemně informuje zaměstnance o změně zaměstnavatele.
Citovat
0 #284 Zdenek 2019-01-18 11:24
Dobrý den. Jsem zaměstnancem soukromé společnosti od roku 2001. Nyní jsme se dozvěděli, ne od zaměstnavatele, že si firma změnila název, IČO má stále stejné. Kdy by nás měl zaměstnavatel seznámit s touto změnou a bude se nějakým způsobem měnit pracovní smlouva? Musím ji podepsat?
Předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #283 Jirka 2019-01-17 18:58
Dobrý den. Od zaměstnavatele jsem dostal výpověď dohodou dle paragrafu 49. Neznaly zákonů jsem se šel evidovat na úřad práce. Právní oddělení úřadu mi sdělilo,že na dohodě není uvedeno datum ukončení pracovního poměru a tudíž je dohoda neplatná. Teď žádám po zaměstnavateli novou dohodu o ukončení pracovního poměru,ale dle paragrafu 52 odstavec c pro nadbytecnost. Zaměstnavatel s tím ovšem nesouhlasí a na svou kopii dohody dopsal perem datum ukončení toho poměru. Je tedy má výpověď platná? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #282 Pracomat.cz 2019-01-16 16:06
Cituji Valerie Votočková:
Dobrý den, v srpnu mám nárok na starobní ducduchod a chtěla bych pracovat do prosince. Zaměstnavatel na mě požaduje už v lv lednu,...


Dobrý den Valerie,

zaměstnavatel vás k tomu nijak legálně nutit nemůže. Jak je zřejmé již z názvu, jedná se o dohodu obou stran. Nicméně pokud by vám udělal zajímavou nabídku (v podobě třeba nadstrandardního odstupného), tak může být finančně zajímavé na dohodu přistoupit a zbytek času strávit na podpoře (pokud na ni máte nárok).
Citovat
0 #281 Valerie Votočková 2019-01-16 05:30
Dobrý den, v srpnu mám nárok na starobní ducduchod a chtěla bych pracovat do prosince. Zaměstnavatel na mě požaduje už v lv lednu, abych podala žádost o rozvazani pracovního poměru dohodou k 15.prosinci.Musim to rok předem udělat. Děkuji.
Citovat
0 #280 Lenka 2019-01-08 22:59
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Veronika:
Dobrý den, uz si nevim rady. Pracovala jsem v jedne malé firme u soukromnika ...


Dobrý den Veroniko,

pokud vás lékař uzná zdravotně nezpůsobilou pro výkon stávající práce, má zaměstnavatel dvě možnosti. Buď vám nabídne práci, kterou vykonávat můžete, nebo s vámi musí ukončit pracovní poměr. V případě, že zdravotní způsobilost stále máte, ale v zaměstnání pokračovat po rodičovské nechcete, zbývá vám klasická výpověď. V takovém případě, ale musíte dodržet výpovědní dobu.

Lenka

Já být tebou kašlu a ne, vyhrožují ti o to líp, zajdi na gynekologii že jsi těhotná řekni mu všecko se děje aze ti je z toho zle no a nástup nemocenskou. Ať nedopadnes tak jak jedna známá nastoupila do nové práce a od tama ji kvůli tehotenstvi ve zkusebce vyhodili, a jelikož nebyla v ochraně lhůtě půl roku aby to platilo do mateřské nakonec místo ní měla jen rodičovskou. Radši výdrž aspoň čtyři měsíce na nemocenské a pak ji klidně ukončí ať tě pak klidně výhodi. Nebo i déle hlavně ať máš mateřskou bude to dost nemocenská se do toho nepocita
Citovat
0 #279 Pracomat.cz 2019-01-03 13:17
Cituji Veronika:
Dobrý den, uz si nevim rady. Pracovala jsem v jedne malé firme u soukromnika ...


Dobrý den Veroniko,

pokud vás lékař uzná zdravotně nezpůsobilou pro výkon stávající práce, má zaměstnavatel dvě možnosti. Buď vám nabídne práci, kterou vykonávat můžete, nebo s vámi musí ukončit pracovní poměr. V případě, že zdravotní způsobilost stále máte, ale v zaměstnání pokračovat po rodičovské nechcete, zbývá vám klasická výpověď. V takovém případě, ale musíte dodržet výpovědní dobu.
Citovat
0 #278 Veronika 2019-01-02 20:57
Dobrý den, uz si nevim rady. Pracovala jsem v jedne malé firme u soukromnika v Reznictvi. Jenze jsem mela problem se zadama a pateri bo je to těžká práce. Tak jsem sla k lekari ten mi řekl ze to mam ukoncit nebojit na neschopenku tak jsem to rekla v praci a hned mi zacali vyhrožovat Ackem. Jenze jsem otěhotněla takze jsem ted na rodičovské dovolené ale chtela bych nastoupit do nove práce. Na dohodě se nedomluvime urcite tak nevim uz jak :-( nebo co mam delat:-( dekuji za radu
Citovat
0 #277 Pracomat.cz 2018-12-29 13:24
Cituji Veronika:
Jeste jeden dotaz na začátku června jsem si chodila prividelat jelikož jsem na RD moje vedoucí byla strašně v pohodě furt mi ...


Dobrý den Veroniko,

z popisu se zdá, že se k vám opravdu nová vedoucí nezachovala příliš férově. Vždy našim čtenářům doporučujeme, ať na předání smlouvy trvají co nejdříve, protože naprostá většina případů, kdy se vedoucí vymlouvá a smlouvu nedodává končí stejně jako ve vašem případě. Značí to, že zaměstnavatel vám dát HPP nechce a to může nepříjemně ovlivnit vaši budoucnost. Co se týče ošetřovného a první části vašeho dotazu, tak se výpovědní doba prodlužuje tehdy, když ochranná doba přesahuje konec výpovědní doby. Výpovědní doba se přerušuje a její zbývající část pokračuje až po skončení ochranné doby. Což by byl i váš případ.
Citovat
0 #276 Ahoj 2018-12-29 06:52
Jeste jeden dotaz na začátku června jsem si chodila prividelat jelikož jsem na RD moje vedoucí byla strašně v pohodě furt mi nabízela hpp a a každý týden jsem se bavili o tom že by bylo nejlepší vybrat si RD co nejdříve a dáme hpp stravenky atd nakonci června jsem tedy požádala o navýšení RD jenže po měsíci mojí vedoucí vychodili a vše co zařizovala ona pracovní pomůcky atd přebrala nadřízená mojí bývalé vedoucí jelikož jsem měla opracování 300hodin musela mi dát paní nadřízená smlouvu hpp vše bylo ok akorát že nenosí výplatnice, a 3mesice od toho října se prosím o smlouvu.. 18.12.2018 volám své nadřízené že ať počítá s tím že začátkem ledna nenastoupil že potřebuji volno má decera nastupuje poprvé do školky ještě ten den přijede moje nadřízení a říká že mi neprodlouží smlouvu že mi od ledna zas dá brigádu když se ptám jestli pak zas Dana hpp třeba od února. Odpověděla !no to asi ne! Nechápu toto chování kvůli tomu že potřebuji pár dní kvůli deceri mi neprodlouží smlouvu říkala jsem to do předu 3mesice že v lednu začátkem potřebuji volno Obě paní i vedoucí i nadřízená věděli otom že navysuji RD do konce roku beru to jako popasovku tak že jsem bez práce a RD bez příjmu ještě mám problém si najít práci jsme nedoslychava
Citovat
0 #275 Veronika 2018-12-29 06:28
Dobrý den. Ke dni 31.12.2018 mi končí hpp do jine práce ne
Nastupuji koncem ledna ... Od 27.12.2018 Je ma decera nemocná což potrvá tak nejméně 14dni az měsíc než se vyléčí mám nárok na paragraf včera mi ho nabídla dětská lékařka ale nevzala jsem si ho .. netuším jestli mám na něj nárok když od21,31.12.2018 máme v práci volno
Citovat
0 #274 Pracomat.cz 2018-12-20 09:20
Cituji Karel:
Dobry den.Mam smlouvu na neurcito a zemestnavatel me nuti podepsat ukonceni ...


Dobrý den Karle,

dohoda je ze své podstaty dobrovolným souhlasem obou stran. Bez vašeho souhlasu je proto neplatná a pokud vás bude chtít zaměstnavatel vyhodit, musí vám k tomu přidat podle ZP i odstupné.
Citovat
0 #273 Karel 2018-12-20 02:47
Dobry den.Mam smlouvu na neurcito a zemestnavatel me nuti podepsat ukonceni pracovniho pomeru dohodou bez odstupneho a ihned podepsat novou smlouvu u sesterske spolecnosti za stejnych podminek jako v predchozi smlouve.napln prace se nemeni.meni se pouze zamestnavatel.pokud nepodepisu tak se mnou ukonci pracovni pomer. Pokud nepodepisu,mam pravo na odstupne? Dekuji za odpoved
Citovat
0 #272 Pracomat.cz 2018-12-19 16:04
Cituji Tobiáš Novák:

Děkuji za brzkou odpověď. Ještě doplňující dotaz, co by nastalo ...


Dobrý den Tobiáši,

pokud vám zaměstnavatel nařizuje práci, kterou máte v pracovní smlouvě a současně ji nejste schopen ze zdravotních důvodů vykonávat, tak je třeba o tomto faktu zaměstnavatele písemně informovat a přiložit lékařskou zprávu, která to prokazuje. V takovém případě vám zaměstnavatel nemůže nadále tuto práci dál nařizovat.
Citovat
0 #271 Tobiáš Novák 2018-12-19 15:37
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Tobiáš Novák:
Dobrý den. Pracuji čtvrtým měsícem ...


Dobrý den Tobiáši,

důvod pro okamžité rozvázání pracovního poměru to není. Nicméně zaměstnavateli hrozí tučná pokuta. Jestli chcete ukončit pracovní poměr, můžete se pokusit o "dohodu". S tím, že když vás pustí, nebudete řešit a nahlašovat, že nebyla provedena prohlídka.


Děkuji za brzkou odpověď. Ještě doplňující dotaz, co by nastalo ve chvíli kdybych odmítl práci pro níž nejsem zdravotně způsobilí (tedy prací pro níž nemám vstupní prohlídku) vykonávat?
Citovat
0 #270 Pracomat.cz 2018-12-19 12:36
Cituji Tobiáš Novák:
Dobrý den. Pracuji čtvrtým měsícem ...


Dobrý den Tobiáši,

důvod pro okamžité rozvázání pracovního poměru to není. Nicméně zaměstnavateli hrozí tučná pokuta. Jestli chcete ukončit pracovní poměr, můžete se pokusit o "dohodu". S tím, že když vás pustí, nebudete řešit a nahlašovat, že nebyla provedena prohlídka.
Citovat
0 #269 Tobiáš Novák 2018-12-18 23:10
Dobrý den. Pracuji čtvrtým měsícem v zaměstnání s třetími stupni zdravotní zátěže u vibrací a hluku a druhým stupněm u celkové fyzické zátěže a nebyla mi provedena vstupní ani žádná jiná prohlídka. Mám v takové situaci možnost okamžitě rozvázat pracovní poměr? Předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #268 Pracomat.cz 2018-12-18 09:24
Cituji Petra:
Dobrý den,

mám dotaz ohledně výpovědi, kterou bych ráda doručila zaměstnavateli do konce roku. Bohužel ...


Dobrý den Petro,

přiznám si, že si nejsme jistí. Obecně totiž platí, že v situaci, kdy zaměstnavatel písemnost převzít odmítá nebo mu ji osobně předat nelze z jiných důvodů, je doručení skrze doporučené psaní České Pošty nejrozumnější řešení. Máte pak potvrzení o doručení v písemné podobě. U této formy doručování platí, že písemnost zaměstnance je doručena v okamžiku, kdy zaměstnavatel získá možnost seznámit se s danou písemností. A to je právě místo kde si nejsem jist, zda bude stále právní nárok na vaší straně pokud zaměstnavatel do konce "nepracuje". Každopádně kromě dohody o ukončení pracovního poměru je to nejlepší možnost jakou máte a rozhodně bych ji zkusil s tím, že požadujete ukončení pracovního poměru do konce prosince, aby vám od ledna běžela výpovědní lhůta.
Citovat
0 #267 Petra 2018-12-17 18:46
Dobrý den,

mám dotaz ohledně výpovědi, kterou bych ráda doručila zaměstnavateli do konce roku. Bohužel již nikdo nebude v práci. Prosím o radu, jak nejlépe ukončit pracovní poměr, aby to bylo platné?

Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #266 Pracomat.cz 2018-12-05 15:56
Cituji Irena:
Dobrý den chci se zeptat dostala jsem vypověd ....


Dobrý den Ireno,

na podporu v nezaměstnanosti máte nárok pokud si hledáte práci a jste na úřadu práce. Pokud už práci máte, tak podporu nedostanete.
Citovat
0 #265 Irena 2018-12-05 14:12
Dobrý den chci se zeptat dostala jsem vypověd paragrav 55. A hned druhý den jsem nastoupila do jiné prace. Budu mit nárok na podporu v nezaměstnanosti. Dèkuji
Citovat
0 #264 Pracomat.cz 2018-11-05 12:56
Cituji Jitka:
Dobrý den,
zaměstnavatel mi zrušil pracovní pozici ...


Dobrý den Jitko,

pokud zaměstnavatel nabídne zaměstnanci jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, je zcela na rozhodnutí zaměstnance, zda takovou nabídku přijme nebo odmítne. Takže ano, pokud odmítnete máte nárok na odstupné.
Citovat
0 #263 Jitka 2018-11-05 08:28
Dobrý den,
zaměstnavatel mi zrušil pracovní pozici a nabídl mi jiné, méně kvalifikované, místo. Mohu ho odmítnout a raději požadovat výpověď pro nadbytečnost s odstupným?
Citovat
-1 #262 Pracomat.cz 2018-10-30 09:03
Cituji Ladislav:
Dobrý den.Dávám výpověd dohodou k31.10.218.Kterou už mám podepsanou....


Dobrý den Ladislave,

vaše pracovní smlouva je v tento den platná a proto po vás může zaměstnavatel chtít ať celý den pracujete. Často však tento den znamená je vyřízení výstupních formalit. Samozřejmě se lze se zaměstnavatelem domluvit i na tom, že formality vyřídíte dříve a poslední den už v práci nebudete. Ale musí s tím souhlasit.
Citovat
0 #261 Ladislav 2018-10-30 08:55
Dobrý den.Dávám výpověd dohodou k31.10.218.Kterou už mám podepsanou.A chci se optat musim tento den odpracovat cely či nikoliv?A třeba si vzit neplacene volno.
Citovat
0 #260 Pracomat.cz 2018-10-23 14:45
Cituji Honza:
Dobrý den, pokud zaměstnanec odešle výpověď doporučeně například 29.10....


Dobrý den Honzo,

ZP v tomto není zcela exaktní, ale na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky např. ze dne 3. 1. 2006, sp. zn. 21 Cdo 563/2005 (kraken.slv.cz/21Cdo563/2005) bych se odvážil tvrdit, že ve chvíli kdy má možnost se k obsahu dokumentu dostat. Takže když ho odešlete 29.10 a pošta ho doručí až 1.11, poběží lhůta od prosince. Naopak jestli ho pošlete dříve, zaměstnavatel ho bude mít od 29. u sebe a jen ho neotevře, bude lhůta běžet již od listopadu. Samozřejmě je důležité poslat dokument doporučeně.
Citovat
0 #259 Honza 2018-10-22 22:25
Dobrý den, pokud zaměstnanec odešle výpověď doporučeně například 29.10., ale zaměstnavatel převezme poštu až 1.11. (bohužel se stává), od kdy tedy platí výpověď? Podle datumu odeslání nebo až převzetí?
Citovat
0 #258 Pracomat.cz 2018-10-16 15:52
Cituji Jiří:
Dobrý den, syn pracuje při studiu VŠ jako intern u jedné dopravní společnosti....


Dobrý den Jiří,

možné to je. Ale bude záležet na vůli zaměstnavatele, zda bude k této dohodě ochotný.
Citovat
0 #257 Jiří 2018-10-16 13:27
Dobrý den, syn pracuje při studiu VŠ jako intern u jedné dopravní společnosti. V lednu má odjet na půl roku na studia v zahraničí. Je možné pracovní poměr na tuto dobu přerušit? Např. formou neplaceného volna? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #256 Pracomat.cz 2018-10-07 20:59
Cituji Nikol:
Dobrý den.
Po dvaceti letech mi zaměstnavatel oznámil, že se me prac.misto ruší...


Dobrý den Nikol,

zda nabídnuté místo přijmete je na vás. Na odstupné to vliv nemá, na něj máte stále nárok.
Citovat
0 #255 Nikol 2018-10-07 15:01
Dobrý den.
Po dvaceti letech mi zaměstnavatel oznámil, že se me prac.misto ruší.
Nabízí mi práci jinou, ta se mi dělat nechce. Jsem povinná ji přijmout nebo mi náleží odstupné.
Jsem jeřábník z kabiny a oni mi nabízí práci jako jeřábník s rdo.
Děkuji NZ
Citovat
0 #254 Pracomat.cz 2018-10-03 09:18
Cituji Josef:
Dobrý den,chtel by jsem Vas poprosit o radu pripadne jak postupovat...


Dobrý den Josefe,

v první řadě, bych rozhodně nedával výpověď z Vaší strany. Jestliže zaměstnavatel chce ukončit pracovní poměr, je to jeho právo. Ale když dáte výpověď sám, přicházíte o několik výhod (vyšší podpora, odstupné atd..).
Citovat
0 #253 Josef 2018-10-03 00:01
Dobrý den,chtel by jsem Vas poprosit o radu pripadne jak postupovat.V praci se mi stal prac.uraz(spadl jsem ze zebriku)niní jsem na neschopence zamestnavatel mi zdelil at se dostavim podepsat dokumenty od pána z BOZP(zaznam o urazu)+ ke krátkému hovoru.Kdyz jsem podepsal zaznam o urazu zamestnavatel mi zdelil ze uz nechce aby jsem u nich dal pracoval a aby jsem mu v tom dobrem pripade prinesl po ukonceni prac.nechopnosti vypoved,pokud ne, tak ze udela stejne vse pro to aby jsem tam skoncil a z tezka nasel praci.Byl jsem v soku a odesel s tim ze si to necham projit hlavou.Nevim co delat.
Citovat
0 #252 Pracomat.cz 2018-09-26 11:31
Cituji Lucie:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Od 31.8.18 jsem v pracovní neschopnosti...


Dobrý den Lucie,

na úřad práce se lze hlásit až v době kdy jste práce schopná, tedy po skončení pracovní neschopnosti.
Citovat
0 #251 Lucie 2018-09-26 11:18
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Od 31.8.18 jsem v pracovní neschopnosti. Ke 30.9. jsem ukončila pracovní poměr ze zdravotních a osobních důvodů. Můžu tedy dále setrvat na "marodní" i jako nezaměstnaná? Dále tedy kdy se mám hlásit na pracovní úřad, jestli hned kdy přijde v platnost výpověď ze zaměstnání, nebo až mi lékař ukončí pracovní neschopnost? děkuji za odpověď
Citovat
0 #250 Pracomat.cz 2018-09-07 17:58
Cituji Kristýna Kejdová:
Dobrý den, jsem v pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu a mám uznanou nemoc z povolání...


Dobrý den Kristýno,

doporučoval bych se s vaším nadřízeným (případně s personálním oddělením) o situaci otevřeně pobavit. Za mě je vždy lepší problém zkusit vyřešit ke spokojenosti obou stran, než jít hned do konfliktu. Pokud pro vás zaměstnavatel skutečně nemá nové místo, které by vám zdravotní stav umožňoval vykonávat a zároveň odmítá tuto situaci dále řešit, tak bych se obrátil na státní úřad inspekce práce - www.suip.cz/ . S ním pak koordinoval svoje další kroky a využil jejich přítomnosti jako oporu v případném sporu.
Citovat
0 #249 Kristýna Kejdová 2018-09-07 12:09
Dobrý den, jsem v pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu a mám uznanou nemoc z povolání. Zaměstnavateli jsem zaslala žádost o přeřazení na jiné pracovní místo z důvodu nemoci z povolání,ale vůbec mi neodpověděl. Mohu tedy dát výpověď v práci z důvodu nepřeřazení na jiné prac.místo i když jsem v pracovní neschopnosti?A požadovat od zaměstnavatele vyplacení ročního platu z důvodu nepřeřazení na jiné pracovní místo?děkuji za odpověď.
Citovat
0 #248 Pracomat.cz 2018-09-07 09:01
Cituji Lucie:
Dobrý den,přítel dostal výpověď tedy dohodou podle paragrafů 49...


Dobrý den Lucie,

pokud je součástí podepsané dohody i odstupné pak na něj má rozhodně nárok. Pokud podepsal dohodu bez odstupného, tak mu jej zaměstnavatel povinnost vyplatit nemá.
Citovat
0 #247 Lucie 2018-09-06 22:11
Dobrý den,přítel dostal výpověď tedy dohodou podle paragrafů 49. Ústně mu bylo sděleno že je to z důvodu návštěvnosti a že mu pošlou odstupné ve výši 2 platu. Přítel si chtěl vše přečíst a že to podepíše příští týden. Trvali ale na tom ať to podepíše hned tak podepsal. Bude mít nárok na odstupné pokud by mu ho zaměstnavatel odmítl poslat? Dekuji
Citovat
0 #246 Pracomat.cz 2018-09-04 12:55
Cituji Vít:
Dobrý den.
Mám dotaz. Dne 25.8.18 jsem zaměstnavateli podal písemnou výpověď....


Dobrý den Víte,

při výpovědi platí následující: výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Takže pokud se vám podaří prokázat, že jste výpověd předal 25.8., tak výpovědní lhůta běží od 1.9 do 31.10. V případě, že se bude brát v potaz písemné předání, které proběhlo 3.9, tak výpovědní lhůta běží od 1.10 do 30.11.
Citovat
0 #245 Vít 2018-09-03 19:36
Dobrý den.
Mám dotaz. Dne 25.8.18 jsem zaměstnavateli podal písemnou výpověď. Ten ji po mě hodil s tím že to se mnou bude řešit až v pondělí 27.8.18 ale moc dobře věděl že 26.8.18 odjíždím na dovolenou. Výpověď jsem si vzal a poslal poštou. Tu si převzal 3.9.18. Od kdy mi platí počátek výpovědní lhůty když ve výpovědi je napsán počátek 1.9.18 na dva měsíce. Děkuji za radu.
Citovat
0 #244 Pracomat.cz 2018-09-02 16:30
Cituji Eugénie:
Dobrý den,
prosila bych o radu. Pracuji jako asistenka prodeje. 29.8. jsem podala své vedoucí výpověď....


Dobrý den Eugenie,

výpověď není aktem, s kterým by musel váš nadřízený souhlasit. Tu prostě oznámíte a on ji musí akceptovat, s tím že je i vaší povinností dodržet vaše náležitosti smlouvy. To znamená výpovědní lhůtu. Když váš nadřízený odmítl výpověď přijmout, došlo k tzv. fikci doručení. To znamená, že mu oficiálně byla doručena. Ideální je pokud na to máte svědky. Více informací a podrobnější vysvětlení je k dispozici na portálu epravo.cz/.../... Obecně je nejsnaží výpěď řešit pomocí doporučeného dopisu, kdy máte od pošty důkaz, že došlo k převzetí "tzv. dodejku".
Citovat
0 #243 Eugénie 2018-09-02 15:01
Dobrý den,
prosila bych o radu. Pracuji jako asistenka prodeje. 29.8. jsem podala své vedoucí výpověď, ta mi ji ale odmítla podepsat, z důvodu, že ji to nedovolila její nadřízená - area manažerka. 30.8. jsem opakovaně prosila o podepsání, ale neúspěšně. 31.8. jsem tedy i se svědkama (s jejich podpisem, OP, ..) k výpovědi dopsala, že mi nebylo vyhověno podepsáním výpovědi. Sken jsem zaslala emailem na firmu a originál poštou na firmu.
Jde mi hlavně o to, jestli je to takto v pořádku a normálně mi výpovědní doba začala běžet od 1.9.?
Citovat
0 #242 Pracomat.cz 2018-08-21 10:03
Cituji Katka:
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat jak postupovat v případě, že chci podat výpověď.Zaměstnavatel je v Praze ...


Dobrý den Katko,

doporučoval bych poslat výpověď doporučeně k rukám vaší vedoucí. Budete mít doklad o převzetí výpovědi a tím pádem i o době odkdy běží výpovědní lhůta.
Citovat
0 #241 Katka 2018-08-20 20:24
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat jak postupovat v případě, že chci podat výpověď.Zaměstnavatel je v Praze a smlouvu podepsala hlavní účetní na základě plné moci která je také v Praze, ale má vedoucí je v Ostravě. Komu a jak zaslat výpověď?

Děkuji
Citovat
0 #240 Pracomat.cz 2018-08-15 08:28
Cituji Iva Balšánová:
Dobrý den, mám dotaz...dne 31.7 jsem podala výpověd ze zaměstnání k ....


Dobrý den Ivo,

obvykle se to řeší tak, že podepíšete domluvenou dohodu (i zaměstnavatel) a poté původní výpověď roztrháte/skartujete/nebo jinak znehodnotíte.
Citovat
0 #239 Iva Balšánová 2018-08-14 21:49
Dobrý den, mám dotaz...dne 31.7 jsem podala výpověd ze zaměstnání k 30.9 ta mi běží,bylo mi ale přislíbeno,že pokud si za sebe najdu náhradu,pustí mě zaměstnavatel na dohodu k 31.8.Náhradu jsem si našla,nastoupí za mě 1.9 a můj dotaz zní.Mám si napsat dodatek k výpovědi,že mě pustí na dohodu k 31.8 nebot jsem sehnala náhradu,pokud ano,jak to formulovat.Děkuji Iva
Citovat
0 #238 Pracomat.cz 2018-08-13 10:57
Cituji Zuzana:
Dohodu o ukončení pracovního poměru jsem podepsala,...


Dobrý den Zuzano,

v takovém případě se pro vás "nic nemění" a za stejných podmínek budete pracovat u nového zaměstnavatele. Bez nároku na odstupné.
Citovat
0 #237 Zuzana 2018-08-11 12:57
Dohodu o ukončení pracovního poměru jsem podepsala,ale o odstupném tam nic nebylo,bývalý zaměstnavatel uzavřel smlouvu s novým zaměstnavatelem o převodu zaměstnanců a celé provozovny
Citovat
0 #236 Pracomat.cz 2018-08-11 12:40
Cituji Zuzana:
Dobrý den,prosím o radu, zaměstnavatel nám dal výpověď "Dohoda o skončení pracovního poměru"...


Dobrý den Zuzano,

dohoda není výpovědí. To znamená, že dohoda je návrh s kterým můžete či nemusíte souhlasit, oproti tomu výpověď přijmout musíte - když je z právně správných důvodů. Takže pokud jste s podmínkami dohody o ukončení pracovního poměru spokojena, včetně výše odstupného, tak ji můžete, ale nemusíte podepsat.
Citovat
0 #235 Zuzana 2018-08-11 12:17
Dobrý den,prosím o radu, zaměstnavatel nám dal výpověď "Dohoda o skončení pracovního poměru", dohoda se uzavírá z podnětu zaměstnavatele a s novým zaměstnavatelem uzavřel smlouvu o převodu všech zaměstnanců,chci se zeptat,jestli máme v tomto případě nárok na odstupné.
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #234 Pracomat.cz 2018-07-27 09:19
Cituji petr:
Dobr den. V breznu 2015 jsem ukoncil prac.pomer pro nevyplaceni mzdy. Probehlo odvolani,dovolani a to vse trvalo tri roky. Mam ještě nárok na 2 odstupne platy a do kdy musim nárok uplatnit. Dekuji. Petr.


Dobrý den Petře,

s touto situací bohužel nemáme zkušenost, proto vám nemohu kvalifikovaně odpovědět.
Citovat
0 #233 petr 2018-07-26 10:13
Dobr den. V breznu 2015 jsem ukoncil prac.pomer pro nevyplaceni mzdy. Probehlo odvolani,dovolani a to vse trvalo tri roky. Mam ještě nárok na 2 odstupne platy a do kdy musim nárok uplatnit. Dekuji. Petr.
Citovat
0 #232 Pracomat.cz 2018-07-20 08:49
Cituji Lenka:
Dobry den. Zamestnavatel rusi provozovnu,zavira podnik.....


Dobrý den Lenko,

když je důvodem ukončení pracovního poměru, že zaměstnavatel ruší jednu svoji samostatnou provozovnu, znamená to, že bude dán výpovědní důvod dle § 52 písm. a) zákoníku práce spočívající v tom, že „se ruší zaměstnavatel nebo jeho část“.

Dále platí, že v takovém případě je zaměstnavatel dle § 67 odst. 1 zákoníku práce vždy povinen vyplatit zaměstnanci odstupné. Nejlepsí je tedy počkat, až vám dá zaměstnavatel výpověď při zrušení firmy.
Citovat
0 #231 Lenka 2018-07-19 20:46
Dobry den. Zamestnavatel rusi provozovnu,zavira podnik. Jsem na materske dovolene(2,5roku),smlouvu mam na neurcito. Mam narok na odstupne?jak nejlepe pracovni pomer ukoncit,abych neprisla o odstupne. Dekuji
Citovat
0 #230 Pracomat.cz 2018-07-19 16:03
Cituji Katka:
Dobrý den,

podala jsem v práci výpověď. Výpovědní lhůta mi končí 31.7.2018. Zaměstnavatel mi ale neplat....


Dobrý den Katko,

ano, toto ukončení je v souladu se zmiňovaným § ZP.
Citovat
0 #229 Katka 2018-07-19 10:31
Dobrý den,

podala jsem v práci výpověď. Výpovědní lhůta mi končí 31.7.2018. Zaměstnavatel mi ale neplatí.Dluží mi za květen (červen ještě ani nepočítám), kde už uplynula splatnost dle zákoníku práce. Mohu tedy ukončit pracovní poměr dříve na §56, přesto že jsem podala výpověď? Nebo to budu muset vydržet až do hořkého konce?

Děkuji
Citovat
0 #228 Pracomat.cz 2018-07-18 10:22
Cituji Jan:
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat. Můj zaměstnavatel mě nechce pustit na dohodu o ukončení pracovního poměru....


Dobrý den Jane,

vždy doporučujeme respektovat podmínky smlouvy a dodržet výpovědní lhůtu. Zvlášť v dnešní době jsou firmy ochotny na kvalitní pracovníky počkat. Nedodržením výpovědní lhůty riskujete u případnou žalobu za ušlý zisk, §55 zase není příliš dobrým signálem k novému zaměstnavateli. Může z toho předpokládat, že i jemu uděláte to stejné, když přijde lepší nabídka.
Citovat
0 #227 Jan 2018-07-17 17:35
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat. Můj zaměstnavatel mě nechce pustit na dohodu o ukončení pracovního poměru. Dostal jsem mnohem lákavější nabídku, která se tzv. neodmítá, ale musel bych nastoupit 1.8.2018. Četl jsem o paragrafu 55 a ten se dá nějak časem smazat?
Citovat
0 #226 Pracomat.cz 2018-07-12 09:09
Cituji Petr:
Dobrý den,

Podepsal jsem smlouvu u nového zaměstnavatele. Ještě ale marodím a práci u nového zaměstnavatele jsem si rozmyslel. Jak mám postupovat?

Děkuji.


Dobrý den Petře,

možnosti jsou dvě. Napsat zaměstnavateli a zrušit s nimi podepsanou smlouvu. Další možností je první den v nové práci ukončit pracovní poměr ve zkušební době. Ve většině případů se jde domluvit na první možnosti.
Citovat
0 #225 Petr 2018-07-11 21:07
Dobrý den,

Podepsal jsem smlouvu u nového zaměstnavatele. Ještě ale marodím a práci u nového zaměstnavatele jsem si rozmyslel. Jak mám postupovat?

Děkuji.
Citovat
0 #224 Pracomat.cz 2018-06-25 10:51
Cituji Eva:
Dobry den, chtela bych se zeptat dostala jsem od doktora ze na jeho doporuceni mam v praci skoncit...


Dobrý den Evo,

obávám se, že pokud to budete chtít řešit formou výpovědi, tak nástup od 1.7. není možný protože § 56 ZP (pracomat.cz/.../...):

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,
a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce...

Kvůli uvedené lhůtě 15 dní. Další možností je jít na tzv. "dohodu" a se zaměstnavatelem se domluvit na vlastním termínu a podmínkách ukončení pracovního poměru.
Citovat
0 #223 Eva 2018-06-25 10:41
Dobry den, chtela bych se zeptat dostala jsem od doktora ze na jeho doporuceni mam v praci skoncit. Muzu se zeptat jak se postupuje? Lekarskou zpravu s vypovedi ze zdravotnich duvodu mam zaslat zamestnavateli? A od 1.7 mam mit novou praci ve ktere mi zdravotni duvody neprekazeji. Zamestnavatel mi to na zaklade lekarske zpravy musi do konce mesice ukoncit kdyz to bude uvedeno ve vypovedi? A nema me prevest kam na jinou pozici vsechny jsou stejne.
Dekuji za odpoved, Eva
Citovat
0 #222 Pracomat.cz 2018-06-13 08:36
Cituji Hanička:
moc dekuji za odpoved. Muzu se jeste zeptat jak se vymeruje usly zisk a jak mi to muze dokazat...


Dobrý den Haničko,

toto berte jaku jednu ze zjednodušených možností, jak počítat ušlý zisk. Jen ať máte představu. Dejme tomu, že jste dvě prodavačky a protože jedna odejde dříve z výpovědní lhůty, je obchod otevřen jen polovinu času. Tržby mu spadnou dolů o 40% (pro zjednodušení stejně i ten zisk) a zaměstnavatel vás může žalovat, za náhradu těchto 40%, protože o ně přišel kvůli tomu, že jste nedodržela podmínku smlouvy (výpovědní lhůtu). V praxi to není takto jednoduché, ale pro představu snad stačí. Pokud je měsíční zisk obchodu třeba 100 000 Kč, tak by po vás v tomto případě mohl vymáhat až 40 000 Kč. Co se odmítnutí náhradnice týče, tak si nepřijmutí může zdůvodnit, například tím, že pro danou pozici není vhodná. V praxi to nemusí být s úhradou ušlého zisku tak horké, ale s rizikem musíte počítat a zvážit zda vám za to stojí.
Citovat
0 #221 Hanička 2018-06-12 21:56
moc dekuji za odpoved. Muzu se jeste zeptat jak se vymeruje usly zisk a jak mi to muze dokazat? Kdyz tam ma druhou prodavacku ktera do prace chodi a myslim si ze obchod by nezavrel protoze by si odlakal timto zakazniky.
A jeste bych se zeptala jake duvody musi byt proto aby nahradnici odmitnul?
Odmitnul ji podle me schvalne aby mi timto jeste vice zavarili. A jake duvody si na me zamestnavatel muze vymyslet ohledne uslych zisku ? A jeste bych potrebovala znat odpoved na otazku: kolik mu toho musim zaplatit?
Mockrat dekuji za odpoved.
Citovat
0 #220 Pracomat.cz 2018-06-12 21:32
Cituji Hanička:
Dobry den, chtela bych se zeptat nasla jsem si novou praci a...


Dobrý den Haničko,

chápu vaši situaci, ale pravda je v tomto případě bohužel pro vás na straně zaměstnavatele. Pokud nepřistoupí na dohodu, tak jste povinna dodržet výpovědní lhůtu. To, že jste za sebe sehnala náhradu je chvályhodné, ale pokud zaměstnavatel nechce tento vstřícný krok akceptovat a nepřijme ji z důvodů, které je si schopen obhájit, tak vám to nijak nepomůže. A když zkusíte odejít z práce dřív než vám skončí výpovědní lhůta, tak po vás zaměstnavatel skutečně může požadovat náhradu ušlého zisku. Zkusil bych se ho zeptat co mu vadí na náhradnici, kterou jste sehnala a případně zkusit sehnat někoho podle jejich představ. Jiné dřívější ukončení než na dohodu, může do budoucna znamenat dost problémů.
Citovat
0 #219 Hanička 2018-06-12 20:50
Dobry den, chtela bych se zeptat nasla jsem si novou praci a ze stare me zamestnavatel dohodou nechce pustit a nastoupit musim uz prvniho cervence. Takze dvoumesicni vypovedni lhutu bych musela porusit. Nasla jsem si za sebe nahradnici ktera splnuje pozadavky na plakatu o novou praci. Ale jim se proste jenom "nelibi". A zamestnavatel mi vyhrozoval ze mu budu muset zaplatit vsechny usle zisky. Coz v tomto pripade kdyz nahradnici jsem sehnala a oni ji nechteji tak uz neni muj problem ne?
Nevim jak to mam resit protoze zamestnavatel mi rekl jasne ze na dohodu me nepusti. Je lepsi se v te nove praci domluvit ze odejdu i pres zakaz ze mi zapisi paragraf? Aby v te nove praci o tom vedeli a pocitali s tim? Protoze je to jedinecna sance jak o tu praci neprijit.
Mnohokrat dekuji za odpoved H.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na ahoj@pracomat.cz.