Jako ukončení pracovního poměru jsou v roce 2018 následující možnosti: výpověď, dohoda nebo ukončení na základě jiných právních skutečností. Pojďme se na tyto možnosti podívat trochu podrobněji. Jedná se buď o jednostranný právní úkon, který učinil jeden z účastníků - výpověď, nebo úkon, který učinili obě strany - dohoda. Poslední možností je ukončení pracovního poměru na základě jiných právních skutečností. Každý z těchto způsobů má své specifika, které si rozebereme dále.

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Pokud se oba účastníci shodli na obsahu dohody svým podpisem, je dohoda považována za uzavřenou. Dohoda o skončení pracovního (§ 49 Zákoníku práce) poměru musí být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena písemně. V dohodě je uveden den, ke kterému je pracovní poměr ukončen. Jedna kopie dohody je určena pro zaměstnavatele, druhá je určena pro zaměstnance. Zaměstnavatel je také povinen uvést do dohody důvod ukončení pracovního poměru, pokud ho o to zaměstnanec požádá. To je důležité ve chvíli, kdy je ukončení pracovního poměru dohodou uzavřeno z důvodu organizačních změn, a tudíž vzniká nárok na odstupné. Ve většině pracovních smluv je zakotvena výpovědní lhůta z pracovního poměru. Ta bývá obvykle dva měsíce, vždy ale v praxi záleží na dohodě mezi oběma stranami.

Výpověď

Jedná se o jednostranný právní úkon (§ 50 Zákoníku práce) na základě kterého končí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby § 51 Zákoníku práce) a to nezávisle na vůli druhého účastníka pracovního poměru. Výpověď může pro ukončení pracovního poměru využít jak zaměstnanec (vzor ke stažení), tak i zaměstnavatel. Podmínky, za kterých skončí pracovní poměr výpovědí danou zaměstnancem i zaměstnavatelem:

  • Musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná,
  • Výpověď doručená druhému účastníku může být odvolána s jeho souhlasem,
  • Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, činí nejméně 2 měsíce a je shodná pro obě zainteresované strany.
  • Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníku a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Pokud výpověď podává zaměstnanec, tak v tomto případě stačí aby písemně obeznámil zaměstnavatele, že s ním "rozvazuje pracovní poměr výpovědí". Důvod proč tak učinil, nemusí být uvedený. Stačí pouze výpověď podepsat a doručit zaměstnavateli. Doručení probíhá buď na firemní podatelně (je nutné nechat si předání výpovědi potvrdit) nebo zasláním výpovědi na adresu zaměstnavatele doporučeně.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů, uvedených v § 52 zákoníku práce, jinak je výpověď neplatná.Tyto důvody jsou např.:

  • Poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem svoje povinnosti vůči zaměstnavateli.
  • Pokud  se zaměstnanec stane nadbytečným.
  • Pokud se zaměstnavatel nebo některá jeho část ruší

I v tomto případě se ale zaměstnavatel a zaměstnanec mohou dohodnout na rozvázání pracovního poměru dohodou.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité ukončení pracovního poměru se využívá pouze v krajních případech, které jsou definovány v § 55 - 60 Zákoníku práce. Konkrétní důvod musí být v příslušném podání skutkově vymezen. Lze tak učinit jen ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel nebo zaměstnanec o důvodu pro toto opatření dověděl nejpozději do jednoho roku poté, co tento důvod vznikl. Z pohledu zaměstnance jsou důvodem pro takovéto ukončení pracovní poměru například skutečnost, že zaměstnavatel nezaplatil zaměstnanci mzdu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti nebo pokud zaměstnanec není podle lékařského posudku schopen vykonávat současnou práci a zaměstnavatel jej nepřevedl v době 15 dní od předložení lékařského posudku na jinou pro něj vhodnou práci.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Ukončení pracovního poměru ve zkušební může být bez udání důvodu učiněno jak zaměstnavatelem, tak i zaměstnancem (§ 66 Zákoníku práce). I zde platí nutnost písemného oznámení (vzor ke stáhnutí), přičemž pracovní poměr skončí dnem doručení, pokud není v žádosti o rozvázání pracovního poměru uvedeno jinak. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů.

Ukončení pracovní poměru uplynutím sjednané doby

V tomto případě skončí pracovní poměr dnem, ke kterému byl sjednán (§ 65 Zákoníku práce). Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se tento poměr změnil na pracovní poměr na dobu neurčitou (pokud se oba účastníci nedohodli jinak).

Na závěr myslete na to, že rozvázání pracovního poměru je významný krok jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Zaměstnanec by měl myslet na to, aby se mu rychle povedlo sehnat nové zaměstnání, pokud chce provést výpověď z pracovního poměru, například dohodou.

Nemocenská po skončení pracovního poměru v roce 2018

Zda budete mít nárok na placenou nemocenskou i po skončení pracovního poměru závisí na tom, jak dlouho po ukončení pracovního poměru vám vznikne pracovní neschopnost. Existuje totiž ochranná lhůta 7 dnů, která běž od ukončení pracovního poměru. Takže pokud pracovní neschopnost vznikne v rámci této lhůty, máte nárok na nemocenské dávky. Tyto dávky ale dostanete až od 15.tého dne nemocenské a dále.  Za 1.-3. den nemocenské totiž nejsou žádné dávky a za 4.-14. den platí náhradu mzdy v době nemocenské zaměstnavatel a jelikož v tuto chvíli žádného nemáte, nedostanete během prvních dvou týdnů nemocenské žádné peníze.

Attachments:
Download this file (vypoved-ve-zkusebni-dobe-vzor.docx)Vzor výpovědi ve zkušební době[ ]13 kB
Download this file (vypoved-vzor.docx)Výpověď vzor[ ]14 kB

Komentáře  

0 #266 Pracomat.cz 2018-12-05 15:56
Cituji Irena:
Dobrý den chci se zeptat dostala jsem vypověd ....


Dobrý den Ireno,

na podporu v nezaměstnanosti máte nárok pokud si hledáte práci a jste na úřadu práce. Pokud už práci máte, tak podporu nedostanete.
Citovat
0 #265 Irena 2018-12-05 14:12
Dobrý den chci se zeptat dostala jsem vypověd paragrav 55. A hned druhý den jsem nastoupila do jiné prace. Budu mit nárok na podporu v nezaměstnanosti. Dèkuji
Citovat
0 #264 Pracomat.cz 2018-11-05 12:56
Cituji Jitka:
Dobrý den,
zaměstnavatel mi zrušil pracovní pozici ...


Dobrý den Jitko,

pokud zaměstnavatel nabídne zaměstnanci jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, je zcela na rozhodnutí zaměstnance, zda takovou nabídku přijme nebo odmítne. Takže ano, pokud odmítnete máte nárok na odstupné.
Citovat
0 #263 Jitka 2018-11-05 08:28
Dobrý den,
zaměstnavatel mi zrušil pracovní pozici a nabídl mi jiné, méně kvalifikované, místo. Mohu ho odmítnout a raději požadovat výpověď pro nadbytečnost s odstupným?
Citovat
-1 #262 Pracomat.cz 2018-10-30 09:03
Cituji Ladislav:
Dobrý den.Dávám výpověd dohodou k31.10.218.Kterou už mám podepsanou....


Dobrý den Ladislave,

vaše pracovní smlouva je v tento den platná a proto po vás může zaměstnavatel chtít ať celý den pracujete. Často však tento den znamená je vyřízení výstupních formalit. Samozřejmě se lze se zaměstnavatelem domluvit i na tom, že formality vyřídíte dříve a poslední den už v práci nebudete. Ale musí s tím souhlasit.
Citovat
0 #261 Ladislav 2018-10-30 08:55
Dobrý den.Dávám výpověd dohodou k31.10.218.Kterou už mám podepsanou.A chci se optat musim tento den odpracovat cely či nikoliv?A třeba si vzit neplacene volno.
Citovat
0 #260 Pracomat.cz 2018-10-23 14:45
Cituji Honza:
Dobrý den, pokud zaměstnanec odešle výpověď doporučeně například 29.10....


Dobrý den Honzo,

ZP v tomto není zcela exaktní, ale na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky např. ze dne 3. 1. 2006, sp. zn. 21 Cdo 563/2005 (kraken.slv.cz/21Cdo563/2005) bych se odvážil tvrdit, že ve chvíli kdy má možnost se k obsahu dokumentu dostat. Takže když ho odešlete 29.10 a pošta ho doručí až 1.11, poběží lhůta od prosince. Naopak jestli ho pošlete dříve, zaměstnavatel ho bude mít od 29. u sebe a jen ho neotevře, bude lhůta běžet již od listopadu. Samozřejmě je důležité poslat dokument doporučeně.
Citovat
0 #259 Honza 2018-10-22 22:25
Dobrý den, pokud zaměstnanec odešle výpověď doporučeně například 29.10., ale zaměstnavatel převezme poštu až 1.11. (bohužel se stává), od kdy tedy platí výpověď? Podle datumu odeslání nebo až převzetí?
Citovat
0 #258 Pracomat.cz 2018-10-16 15:52
Cituji Jiří:
Dobrý den, syn pracuje při studiu VŠ jako intern u jedné dopravní společnosti....


Dobrý den Jiří,

možné to je. Ale bude záležet na vůli zaměstnavatele, zda bude k této dohodě ochotný.
Citovat
0 #257 Jiří 2018-10-16 13:27
Dobrý den, syn pracuje při studiu VŠ jako intern u jedné dopravní společnosti. V lednu má odjet na půl roku na studia v zahraničí. Je možné pracovní poměr na tuto dobu přerušit? Např. formou neplaceného volna? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #256 Pracomat.cz 2018-10-07 20:59
Cituji Nikol:
Dobrý den.
Po dvaceti letech mi zaměstnavatel oznámil, že se me prac.misto ruší...


Dobrý den Nikol,

zda nabídnuté místo přijmete je na vás. Na odstupné to vliv nemá, na něj máte stále nárok.
Citovat
0 #255 Nikol 2018-10-07 15:01
Dobrý den.
Po dvaceti letech mi zaměstnavatel oznámil, že se me prac.misto ruší.
Nabízí mi práci jinou, ta se mi dělat nechce. Jsem povinná ji přijmout nebo mi náleží odstupné.
Jsem jeřábník z kabiny a oni mi nabízí práci jako jeřábník s rdo.
Děkuji NZ
Citovat
0 #254 Pracomat.cz 2018-10-03 09:18
Cituji Josef:
Dobrý den,chtel by jsem Vas poprosit o radu pripadne jak postupovat...


Dobrý den Josefe,

v první řadě, bych rozhodně nedával výpověď z Vaší strany. Jestliže zaměstnavatel chce ukončit pracovní poměr, je to jeho právo. Ale když dáte výpověď sám, přicházíte o několik výhod (vyšší podpora, odstupné atd..).
Citovat
0 #253 Josef 2018-10-03 00:01
Dobrý den,chtel by jsem Vas poprosit o radu pripadne jak postupovat.V praci se mi stal prac.uraz(spadl jsem ze zebriku)niní jsem na neschopence zamestnavatel mi zdelil at se dostavim podepsat dokumenty od pána z BOZP(zaznam o urazu)+ ke krátkému hovoru.Kdyz jsem podepsal zaznam o urazu zamestnavatel mi zdelil ze uz nechce aby jsem u nich dal pracoval a aby jsem mu v tom dobrem pripade prinesl po ukonceni prac.nechopnosti vypoved,pokud ne, tak ze udela stejne vse pro to aby jsem tam skoncil a z tezka nasel praci.Byl jsem v soku a odesel s tim ze si to necham projit hlavou.Nevim co delat.
Citovat
0 #252 Pracomat.cz 2018-09-26 11:31
Cituji Lucie:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Od 31.8.18 jsem v pracovní neschopnosti...


Dobrý den Lucie,

na úřad práce se lze hlásit až v době kdy jste práce schopná, tedy po skončení pracovní neschopnosti.
Citovat
0 #251 Lucie 2018-09-26 11:18
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Od 31.8.18 jsem v pracovní neschopnosti. Ke 30.9. jsem ukončila pracovní poměr ze zdravotních a osobních důvodů. Můžu tedy dále setrvat na "marodní" i jako nezaměstnaná? Dále tedy kdy se mám hlásit na pracovní úřad, jestli hned kdy přijde v platnost výpověď ze zaměstnání, nebo až mi lékař ukončí pracovní neschopnost? děkuji za odpověď
Citovat
0 #250 Pracomat.cz 2018-09-07 17:58
Cituji Kristýna Kejdová:
Dobrý den, jsem v pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu a mám uznanou nemoc z povolání...


Dobrý den Kristýno,

doporučoval bych se s vaším nadřízeným (případně s personálním oddělením) o situaci otevřeně pobavit. Za mě je vždy lepší problém zkusit vyřešit ke spokojenosti obou stran, než jít hned do konfliktu. Pokud pro vás zaměstnavatel skutečně nemá nové místo, které by vám zdravotní stav umožňoval vykonávat a zároveň odmítá tuto situaci dále řešit, tak bych se obrátil na státní úřad inspekce práce - www.suip.cz/ . S ním pak koordinoval svoje další kroky a využil jejich přítomnosti jako oporu v případném sporu.
Citovat
0 #249 Kristýna Kejdová 2018-09-07 12:09
Dobrý den, jsem v pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu a mám uznanou nemoc z povolání. Zaměstnavateli jsem zaslala žádost o přeřazení na jiné pracovní místo z důvodu nemoci z povolání,ale vůbec mi neodpověděl. Mohu tedy dát výpověď v práci z důvodu nepřeřazení na jiné prac.místo i když jsem v pracovní neschopnosti?A požadovat od zaměstnavatele vyplacení ročního platu z důvodu nepřeřazení na jiné pracovní místo?děkuji za odpověď.
Citovat
0 #248 Pracomat.cz 2018-09-07 09:01
Cituji Lucie:
Dobrý den,přítel dostal výpověď tedy dohodou podle paragrafů 49...


Dobrý den Lucie,

pokud je součástí podepsané dohody i odstupné pak na něj má rozhodně nárok. Pokud podepsal dohodu bez odstupného, tak mu jej zaměstnavatel povinnost vyplatit nemá.
Citovat
0 #247 Lucie 2018-09-06 22:11
Dobrý den,přítel dostal výpověď tedy dohodou podle paragrafů 49. Ústně mu bylo sděleno že je to z důvodu návštěvnosti a že mu pošlou odstupné ve výši 2 platu. Přítel si chtěl vše přečíst a že to podepíše příští týden. Trvali ale na tom ať to podepíše hned tak podepsal. Bude mít nárok na odstupné pokud by mu ho zaměstnavatel odmítl poslat? Dekuji
Citovat
0 #246 Pracomat.cz 2018-09-04 12:55
Cituji Vít:
Dobrý den.
Mám dotaz. Dne 25.8.18 jsem zaměstnavateli podal písemnou výpověď....


Dobrý den Víte,

při výpovědi platí následující: výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Takže pokud se vám podaří prokázat, že jste výpověd předal 25.8., tak výpovědní lhůta běží od 1.9 do 31.10. V případě, že se bude brát v potaz písemné předání, které proběhlo 3.9, tak výpovědní lhůta běží od 1.10 do 30.11.
Citovat
0 #245 Vít 2018-09-03 19:36
Dobrý den.
Mám dotaz. Dne 25.8.18 jsem zaměstnavateli podal písemnou výpověď. Ten ji po mě hodil s tím že to se mnou bude řešit až v pondělí 27.8.18 ale moc dobře věděl že 26.8.18 odjíždím na dovolenou. Výpověď jsem si vzal a poslal poštou. Tu si převzal 3.9.18. Od kdy mi platí počátek výpovědní lhůty když ve výpovědi je napsán počátek 1.9.18 na dva měsíce. Děkuji za radu.
Citovat
0 #244 Pracomat.cz 2018-09-02 16:30
Cituji Eugénie:
Dobrý den,
prosila bych o radu. Pracuji jako asistenka prodeje. 29.8. jsem podala své vedoucí výpověď....


Dobrý den Eugenie,

výpověď není aktem, s kterým by musel váš nadřízený souhlasit. Tu prostě oznámíte a on ji musí akceptovat, s tím že je i vaší povinností dodržet vaše náležitosti smlouvy. To znamená výpovědní lhůtu. Když váš nadřízený odmítl výpověď přijmout, došlo k tzv. fikci doručení. To znamená, že mu oficiálně byla doručena. Ideální je pokud na to máte svědky. Více informací a podrobnější vysvětlení je k dispozici na portálu epravo.cz/.../... Obecně je nejsnaží výpěď řešit pomocí doporučeného dopisu, kdy máte od pošty důkaz, že došlo k převzetí "tzv. dodejku".
Citovat
0 #243 Eugénie 2018-09-02 15:01
Dobrý den,
prosila bych o radu. Pracuji jako asistenka prodeje. 29.8. jsem podala své vedoucí výpověď, ta mi ji ale odmítla podepsat, z důvodu, že ji to nedovolila její nadřízená - area manažerka. 30.8. jsem opakovaně prosila o podepsání, ale neúspěšně. 31.8. jsem tedy i se svědkama (s jejich podpisem, OP, ..) k výpovědi dopsala, že mi nebylo vyhověno podepsáním výpovědi. Sken jsem zaslala emailem na firmu a originál poštou na firmu.
Jde mi hlavně o to, jestli je to takto v pořádku a normálně mi výpovědní doba začala běžet od 1.9.?
Citovat
0 #242 Pracomat.cz 2018-08-21 10:03
Cituji Katka:
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat jak postupovat v případě, že chci podat výpověď.Zaměstnavatel je v Praze ...


Dobrý den Katko,

doporučoval bych poslat výpověď doporučeně k rukám vaší vedoucí. Budete mít doklad o převzetí výpovědi a tím pádem i o době odkdy běží výpovědní lhůta.
Citovat
0 #241 Katka 2018-08-20 20:24
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat jak postupovat v případě, že chci podat výpověď.Zaměstnavatel je v Praze a smlouvu podepsala hlavní účetní na základě plné moci která je také v Praze, ale má vedoucí je v Ostravě. Komu a jak zaslat výpověď?

Děkuji
Citovat
0 #240 Pracomat.cz 2018-08-15 08:28
Cituji Iva Balšánová:
Dobrý den, mám dotaz...dne 31.7 jsem podala výpověd ze zaměstnání k ....


Dobrý den Ivo,

obvykle se to řeší tak, že podepíšete domluvenou dohodu (i zaměstnavatel) a poté původní výpověď roztrháte/skartujete/nebo jinak znehodnotíte.
Citovat
0 #239 Iva Balšánová 2018-08-14 21:49
Dobrý den, mám dotaz...dne 31.7 jsem podala výpověd ze zaměstnání k 30.9 ta mi běží,bylo mi ale přislíbeno,že pokud si za sebe najdu náhradu,pustí mě zaměstnavatel na dohodu k 31.8.Náhradu jsem si našla,nastoupí za mě 1.9 a můj dotaz zní.Mám si napsat dodatek k výpovědi,že mě pustí na dohodu k 31.8 nebot jsem sehnala náhradu,pokud ano,jak to formulovat.Děkuji Iva
Citovat
0 #238 Pracomat.cz 2018-08-13 10:57
Cituji Zuzana:
Dohodu o ukončení pracovního poměru jsem podepsala,...


Dobrý den Zuzano,

v takovém případě se pro vás "nic nemění" a za stejných podmínek budete pracovat u nového zaměstnavatele. Bez nároku na odstupné.
Citovat
0 #237 Zuzana 2018-08-11 12:57
Dohodu o ukončení pracovního poměru jsem podepsala,ale o odstupném tam nic nebylo,bývalý zaměstnavatel uzavřel smlouvu s novým zaměstnavatelem o převodu zaměstnanců a celé provozovny
Citovat
0 #236 Pracomat.cz 2018-08-11 12:40
Cituji Zuzana:
Dobrý den,prosím o radu, zaměstnavatel nám dal výpověď "Dohoda o skončení pracovního poměru"...


Dobrý den Zuzano,

dohoda není výpovědí. To znamená, že dohoda je návrh s kterým můžete či nemusíte souhlasit, oproti tomu výpověď přijmout musíte - když je z právně správných důvodů. Takže pokud jste s podmínkami dohody o ukončení pracovního poměru spokojena, včetně výše odstupného, tak ji můžete, ale nemusíte podepsat.
Citovat
0 #235 Zuzana 2018-08-11 12:17
Dobrý den,prosím o radu, zaměstnavatel nám dal výpověď "Dohoda o skončení pracovního poměru", dohoda se uzavírá z podnětu zaměstnavatele a s novým zaměstnavatelem uzavřel smlouvu o převodu všech zaměstnanců,chci se zeptat,jestli máme v tomto případě nárok na odstupné.
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #234 Pracomat.cz 2018-07-27 09:19
Cituji petr:
Dobr den. V breznu 2015 jsem ukoncil prac.pomer pro nevyplaceni mzdy. Probehlo odvolani,dovolani a to vse trvalo tri roky. Mam ještě nárok na 2 odstupne platy a do kdy musim nárok uplatnit. Dekuji. Petr.


Dobrý den Petře,

s touto situací bohužel nemáme zkušenost, proto vám nemohu kvalifikovaně odpovědět.
Citovat
0 #233 petr 2018-07-26 10:13
Dobr den. V breznu 2015 jsem ukoncil prac.pomer pro nevyplaceni mzdy. Probehlo odvolani,dovolani a to vse trvalo tri roky. Mam ještě nárok na 2 odstupne platy a do kdy musim nárok uplatnit. Dekuji. Petr.
Citovat
0 #232 Pracomat.cz 2018-07-20 08:49
Cituji Lenka:
Dobry den. Zamestnavatel rusi provozovnu,zavira podnik.....


Dobrý den Lenko,

když je důvodem ukončení pracovního poměru, že zaměstnavatel ruší jednu svoji samostatnou provozovnu, znamená to, že bude dán výpovědní důvod dle § 52 písm. a) zákoníku práce spočívající v tom, že „se ruší zaměstnavatel nebo jeho část“.

Dále platí, že v takovém případě je zaměstnavatel dle § 67 odst. 1 zákoníku práce vždy povinen vyplatit zaměstnanci odstupné. Nejlepsí je tedy počkat, až vám dá zaměstnavatel výpověď při zrušení firmy.
Citovat
0 #231 Lenka 2018-07-19 20:46
Dobry den. Zamestnavatel rusi provozovnu,zavira podnik. Jsem na materske dovolene(2,5roku),smlouvu mam na neurcito. Mam narok na odstupne?jak nejlepe pracovni pomer ukoncit,abych neprisla o odstupne. Dekuji
Citovat
0 #230 Pracomat.cz 2018-07-19 16:03
Cituji Katka:
Dobrý den,

podala jsem v práci výpověď. Výpovědní lhůta mi končí 31.7.2018. Zaměstnavatel mi ale neplat....


Dobrý den Katko,

ano, toto ukončení je v souladu se zmiňovaným § ZP.
Citovat
0 #229 Katka 2018-07-19 10:31
Dobrý den,

podala jsem v práci výpověď. Výpovědní lhůta mi končí 31.7.2018. Zaměstnavatel mi ale neplatí.Dluží mi za květen (červen ještě ani nepočítám), kde už uplynula splatnost dle zákoníku práce. Mohu tedy ukončit pracovní poměr dříve na §56, přesto že jsem podala výpověď? Nebo to budu muset vydržet až do hořkého konce?

Děkuji
Citovat
0 #228 Pracomat.cz 2018-07-18 10:22
Cituji Jan:
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat. Můj zaměstnavatel mě nechce pustit na dohodu o ukončení pracovního poměru....


Dobrý den Jane,

vždy doporučujeme respektovat podmínky smlouvy a dodržet výpovědní lhůtu. Zvlášť v dnešní době jsou firmy ochotny na kvalitní pracovníky počkat. Nedodržením výpovědní lhůty riskujete u případnou žalobu za ušlý zisk, §55 zase není příliš dobrým signálem k novému zaměstnavateli. Může z toho předpokládat, že i jemu uděláte to stejné, když přijde lepší nabídka.
Citovat
0 #227 Jan 2018-07-17 17:35
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat. Můj zaměstnavatel mě nechce pustit na dohodu o ukončení pracovního poměru. Dostal jsem mnohem lákavější nabídku, která se tzv. neodmítá, ale musel bych nastoupit 1.8.2018. Četl jsem o paragrafu 55 a ten se dá nějak časem smazat?
Citovat
0 #226 Pracomat.cz 2018-07-12 09:09
Cituji Petr:
Dobrý den,

Podepsal jsem smlouvu u nového zaměstnavatele. Ještě ale marodím a práci u nového zaměstnavatele jsem si rozmyslel. Jak mám postupovat?

Děkuji.


Dobrý den Petře,

možnosti jsou dvě. Napsat zaměstnavateli a zrušit s nimi podepsanou smlouvu. Další možností je první den v nové práci ukončit pracovní poměr ve zkušební době. Ve většině případů se jde domluvit na první možnosti.
Citovat
0 #225 Petr 2018-07-11 21:07
Dobrý den,

Podepsal jsem smlouvu u nového zaměstnavatele. Ještě ale marodím a práci u nového zaměstnavatele jsem si rozmyslel. Jak mám postupovat?

Děkuji.
Citovat
0 #224 Pracomat.cz 2018-06-25 10:51
Cituji Eva:
Dobry den, chtela bych se zeptat dostala jsem od doktora ze na jeho doporuceni mam v praci skoncit...


Dobrý den Evo,

obávám se, že pokud to budete chtít řešit formou výpovědi, tak nástup od 1.7. není možný protože § 56 ZP (pracomat.cz/.../...):

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,
a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce...

Kvůli uvedené lhůtě 15 dní. Další možností je jít na tzv. "dohodu" a se zaměstnavatelem se domluvit na vlastním termínu a podmínkách ukončení pracovního poměru.
Citovat
0 #223 Eva 2018-06-25 10:41
Dobry den, chtela bych se zeptat dostala jsem od doktora ze na jeho doporuceni mam v praci skoncit. Muzu se zeptat jak se postupuje? Lekarskou zpravu s vypovedi ze zdravotnich duvodu mam zaslat zamestnavateli? A od 1.7 mam mit novou praci ve ktere mi zdravotni duvody neprekazeji. Zamestnavatel mi to na zaklade lekarske zpravy musi do konce mesice ukoncit kdyz to bude uvedeno ve vypovedi? A nema me prevest kam na jinou pozici vsechny jsou stejne.
Dekuji za odpoved, Eva
Citovat
0 #222 Pracomat.cz 2018-06-13 08:36
Cituji Hanička:
moc dekuji za odpoved. Muzu se jeste zeptat jak se vymeruje usly zisk a jak mi to muze dokazat...


Dobrý den Haničko,

toto berte jaku jednu ze zjednodušených možností, jak počítat ušlý zisk. Jen ať máte představu. Dejme tomu, že jste dvě prodavačky a protože jedna odejde dříve z výpovědní lhůty, je obchod otevřen jen polovinu času. Tržby mu spadnou dolů o 40% (pro zjednodušení stejně i ten zisk) a zaměstnavatel vás může žalovat, za náhradu těchto 40%, protože o ně přišel kvůli tomu, že jste nedodržela podmínku smlouvy (výpovědní lhůtu). V praxi to není takto jednoduché, ale pro představu snad stačí. Pokud je měsíční zisk obchodu třeba 100 000 Kč, tak by po vás v tomto případě mohl vymáhat až 40 000 Kč. Co se odmítnutí náhradnice týče, tak si nepřijmutí může zdůvodnit, například tím, že pro danou pozici není vhodná. V praxi to nemusí být s úhradou ušlého zisku tak horké, ale s rizikem musíte počítat a zvážit zda vám za to stojí.
Citovat
0 #221 Hanička 2018-06-12 21:56
moc dekuji za odpoved. Muzu se jeste zeptat jak se vymeruje usly zisk a jak mi to muze dokazat? Kdyz tam ma druhou prodavacku ktera do prace chodi a myslim si ze obchod by nezavrel protoze by si odlakal timto zakazniky.
A jeste bych se zeptala jake duvody musi byt proto aby nahradnici odmitnul?
Odmitnul ji podle me schvalne aby mi timto jeste vice zavarili. A jake duvody si na me zamestnavatel muze vymyslet ohledne uslych zisku ? A jeste bych potrebovala znat odpoved na otazku: kolik mu toho musim zaplatit?
Mockrat dekuji za odpoved.
Citovat
0 #220 Pracomat.cz 2018-06-12 21:32
Cituji Hanička:
Dobry den, chtela bych se zeptat nasla jsem si novou praci a...


Dobrý den Haničko,

chápu vaši situaci, ale pravda je v tomto případě bohužel pro vás na straně zaměstnavatele. Pokud nepřistoupí na dohodu, tak jste povinna dodržet výpovědní lhůtu. To, že jste za sebe sehnala náhradu je chvályhodné, ale pokud zaměstnavatel nechce tento vstřícný krok akceptovat a nepřijme ji z důvodů, které je si schopen obhájit, tak vám to nijak nepomůže. A když zkusíte odejít z práce dřív než vám skončí výpovědní lhůta, tak po vás zaměstnavatel skutečně může požadovat náhradu ušlého zisku. Zkusil bych se ho zeptat co mu vadí na náhradnici, kterou jste sehnala a případně zkusit sehnat někoho podle jejich představ. Jiné dřívější ukončení než na dohodu, může do budoucna znamenat dost problémů.
Citovat
0 #219 Hanička 2018-06-12 20:50
Dobry den, chtela bych se zeptat nasla jsem si novou praci a ze stare me zamestnavatel dohodou nechce pustit a nastoupit musim uz prvniho cervence. Takze dvoumesicni vypovedni lhutu bych musela porusit. Nasla jsem si za sebe nahradnici ktera splnuje pozadavky na plakatu o novou praci. Ale jim se proste jenom "nelibi". A zamestnavatel mi vyhrozoval ze mu budu muset zaplatit vsechny usle zisky. Coz v tomto pripade kdyz nahradnici jsem sehnala a oni ji nechteji tak uz neni muj problem ne?
Nevim jak to mam resit protoze zamestnavatel mi rekl jasne ze na dohodu me nepusti. Je lepsi se v te nove praci domluvit ze odejdu i pres zakaz ze mi zapisi paragraf? Aby v te nove praci o tom vedeli a pocitali s tim? Protoze je to jedinecna sance jak o tu praci neprijit.
Mnohokrat dekuji za odpoved H.
Citovat
+1 #218 Pracomat.cz 2018-06-12 09:49
Cituji Jan Ondračka:
Dobrý den, můj zaměstnavatel se mnou chce rozvázat...


Dobrý den Jane,

zdůvodnění "že je potřeba mladšího" k rozvázání pracovního poměru nestačí. Na starobního důchodce je třeba z hlediska skončení pracovního poměru nahlížet úplně stejně jako na kteréhokoliv jiného zaměstnance. To, že je v důchodovém věku nebo pobírá starobní důchod k rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem rozhodně nestačí. Musel by argumentovat tím, že díky věku již na práci nestačíte a máte zhoršené pracovní výsledky.
Citovat
0 #217 Jan Ondračka 2018-06-11 22:38
Dobrý den, můj zaměstnavatel se mnou chce rozvázat pracovní poměr jen dohodou bez odstupného.Dle §52 nechce.Jako důvod uvádí,že by jinak nemohl přijmout nového zaměstnance.Pracuji ve školství jako mistr odborné výuky a vyměnit mě chce za mladšího, protože jsem důchodce.Je to možné, nebo je to jen výmluva?
Citovat
0 #216 Pracomat.cz 2018-06-04 10:38
Cituji Alena:
Dobrý den, nastoupila jsem do prac pom na dobu určitou, ta skončila ...


Dobrý den Aleno,

tím, že vám zaměstnavatel dál zadával práci a vy jste ji vykonávala přešla pracovní smlouva z doby neurčitou na dobu určitou. Nejlepčím řešením by bylo se zaměstnavatelem dohodnout na ukončení pracovního poměru k datu, který vám vyhovuje. Alternativním postupem je klasická výpověď, kdy musíte dodržet výpovědní lhůtu.
Citovat
-1 #215 Alena 2018-06-03 17:28
Dobrý den, nastoupila jsem do prac. pom. na dobu určitou, ta skončila v říjnu 2017. Do práce chodim dal,výplatu dostávám,ale zaměstnavatel na dotazy ohledně další smlouvy nereaguje. Mám jinou práci. Mohu jenom oznámit, ze odcházím k určitému datumu? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #214 Pracomat.cz 2018-06-02 13:36
Cituji Jan Ondračka:
Děkuji za opověd, ale chtěl bych to upřesnit, jestli to platí i v případě...


Dobrý den Jane,

do "dohody" vás nemůže nikdo nutit a to zda jste v důchodu, či máte poloviční úvazek na to nemá žádný vliv. Na dohodu tedy přistoupit nemusíte a zaměstnavatel musí zvážit jinou nabídku, případně dohodu s odstupným.
Citovat
0 #213 Jan Ondračka 2018-06-02 08:27
Děkuji za opověd, ale chtěl bych to upřesnit, jestli to platí i v případě, že jsem důchodce a pracuji na poloviční úvazek? Pracuji ve školství jako mistr odborné výuky od roku 1987 již 31roků, v roce 2018 jsem dostal důchod a zároveň mě zaměstnavatel změnil pracovní poměr na poloviční úvazek. Nyní se mnou chce ukončit pracovní poměr dohodou a nechce mě dát odstupné. nevím co mám dělat, prosím poraďte.
Citovat
0 #212 Pracomat.cz 2018-06-02 07:55
Cituji Jan Ondračka:
Dobrý den,chci se zeptat co se stane když odmítnu ukončení pracovního poměru dohodou?
děkuji


Dobrý den Jane,

odpověď je prostá, váš pracovní poměr pokračuje a k dohodě nedochází.
Citovat
0 #211 Jan Ondračka 2018-06-02 06:13
Dobrý den,chci se zeptat co se stane když odmítnu ukončení pracovního poměru dohodou?
děkuji
Citovat
0 #210 Miloslav 2018-05-11 19:20
Ja jsem prave onemocnel z vykonavane prace a proto me pak z me pozice stahli na jinou, kterou sem mohl vykonavat.Ale tedka uz jim dosli pozice a pro me nic nemaj.A ja jen chci od nich ferove jednani, za tu dobu co jsem u nich pracoval.
Citovat
+1 #209 Pracomat.cz 2018-05-11 14:32
Cituji Miloslav:
Dobry den.Chtel bych se zeptat co muzu delat, kdyz jsem od zavodniho lekare ...


Dobrý den Miloslave,

dohoda pro vás nemusí být nutně špatná, pokud v ní bude obsaženo odstupné ve výši v jaké máte nárok. To může být až ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku. To je v případě, že platí §52 d) :

nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

Pokud vaše pracovní omezení nevyplývá z odstavce výše, pak budete mít nárok na běžné odstupné, tedy minimálně tři průměrné platy.
Citovat
0 #208 Miloslav 2018-05-11 08:47
Dobry den.Chtel bych se zeptat co muzu delat, kdyz jsem od zavodniho lekare dostal omezeni na vykonavanou praci.Pul roku sem praci vykonaval a tedka jelikoz se stahovali smeny ze 4 na 2, tak pro me nemaji praci a chteji me propustit.Jsem ve firme 7let.
A na personalnim po me chteji dohodu.Tak bych potreboval poradit co muzu delat, jelikoz na dohodu pristoupit nechci, t bych priselsi o odstupne ,ze ano?A popripadne nevite kolik dela odstupne?
Diky za info
Citovat
0 #207 Pracomat.cz 2018-05-04 09:17
Cituji Martina:
Dobrý den,

po dlouhodobé PN jsem nucena ze zdravotních důvodů ...


Dobrý den Martino,

pokud splníte podmínku pro nárok na podporu, tj. za poslední dva roky, alespoň jeden rok odpracovaný (odváděno sociální pojištění), tak nárok na podporu mít budete. Co se týče důvodu dohody o rozvázání pracovního poměru, obvykle se píše "z organizačních důvodů". Díky tomu dostanete podporu v nezkrácené výši. Jestli máte domluvenu novou práci, tak mi to přijde jako rozumné řešení. V případě, že byste novou práci neměla, lze zůstat ve stávajícím zaměstnání. Zaměstnavatel vám musí nabídnout práci advekvátní vaší zdravotní situaci, případně vás propustit ze zdravotních důvodů (i s odstupným pokud na něj máte nárok).
Citovat
0 #206 Martina 2018-05-04 08:17
A ještě bych měla dotaz ohledně dohody o ukončení PP. Mám uvádět, že k rozvázání PP došlo na moji žádost, nebo to není nutné? Zaměstnavatel nechce, abych uváděla, že je to ze zdravotních důvodů. Neznevýhodním se nějak, když tam tento důvod neuvedu? Ale na druhou stranu, když to tam uvedu, obávám se, že mi dohodu odmítnou podepsat.
Citovat
0 #205 Martina 2018-05-04 08:11
Dobrý den,

po dlouhodobé PN jsem nucena ze zdravotních důvodů ukončit PP u stávajícího zaměstnavatele. Domluvili jsme se na ukončení PP dohodou. Našla jsem si jinou práci, ale zajímalo by mě, jestli bych měla nárok na podporu, kdybych u nového zaměstnavatele musela skončit a hlásila bych se na ÚP.
Citovat
0 #204 Pracomat.cz 2018-05-02 10:26
Cituji Míša:
Dobrý den. Ve své současné práci mám smlouvu do 31.8.2018 a uspěla jsem ve výborovém řízení a do nové práce bych měla nastoupit poslední týden v srpnu 2018, tj. od 27.8.2018. Jak mám řešit tuto situaci....


Dobrý den Míšo,

možnosti máte dvě. Buď nastoupit do nového zaměstnání až od září (těch pár dní by nový zaměstnavatel mohl zkousnout) a nebo se domluvit se stávajícím (musí s tím souhlasit) a ukončit pracovní poměr dříve.
Citovat
0 #203 Míša 2018-05-01 19:44
Dobrý den. Ve své současné práci mám smlouvu do 31.8.2018 a uspěla jsem ve výborovém řízení a do nové práce bych měla nastoupit poslední týden v srpnu 2018, tj. od 27.8.2018. Jak mám řešit tuto situaci? Pokud bych začala v práci až v září 2018, tak bych prostě neprodloužila se současným zaměstnavatelem smlouvu, ale vzhledem ktomu, že začínám v nové práci dříve, netuším jak se k tomu postavit. Mám sepsat dohodu o ukončení pracovního poměru a svému zaměstnavateli říct, že končím, nebudu podepisovat prodloužení smlouvy a potřebuju skončit nejpozději 26.8.2018? Děkuji moc za odpověď.
Citovat
0 #202 Pracomat.cz 2018-04-27 10:28
Cituji Filip:
A pokud s dohodou nebude souhlasit dá se to nějak řešit??


Dobrý den Filipe,

teoreticky můžete do práce přestat chodit a čekat až vás zaměstnavatel vyhodí za absence. Ale v takovém případě po vás může požadovat (žalovat vás) náhradu ušlého zisku, kvůli tomu že jste porušil pracovní smlouvu. Rozhodně doporučuji zkusit se domluvit alespoň na nějakém kompromisu. Například výpovědní lhůta měsíc a nástup do nové práce od začátku června.
Citovat
0 #201 Filip 2018-04-27 09:25
A pokud s dohodou nebude souhlasit dá se to nějak řešit??
Citovat
0 #200 Pracomat.cz 2018-04-26 14:04
Cituji Filip:
Dobrý den ve svém zaměstnání nejsem spokojen. V pondělí 30.4.2018 mám ...


Dobrý den Filipe,

ano můžete se současným zaměstnavatelem domluvit na okamžitém ukončení pracovního poměru dohodou.
Citovat
0 #199 Filip 2018-04-26 13:54
Dobrý den ve svém zaměstnání nejsem spokojen. V pondělí 30.4.2018 mám pohovor jinde pokud mně bude vše vyhovovat rád bych od 1.5.2018 nastoupil. Vím že je 2 měsíční výpovědní lhůta. Lze to udělat i jinak??
Citovat
0 #198 Pracomat.cz 2018-04-15 18:24
Citace:

Dobrý den, opravdu?...
Dobrý den Soňo,

ano viz. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti §41 3) g) - Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba trvání dočasné pracovní neschopnosti...
Citovat
0 #197 Soňa 2018-04-14 12:43
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Soňa:
Dobrý den, prosím o radu. 30.dubna 2018 mi končí smlouva na dobu určitou, která již nebude prodloužená. Na ...


Dobrý den Soňo,

pokud nesplníte podmínku odpracovaných 12 měsíců za poslední dva roky (případně pokud jste měla náhradní dobu pojištění - např. pečovala osobně o dítě mladší čtyř let), tak nárok na podporu není.


Dobrý den, opravdu?
- Novelou zákona o zaměstnanosti, účinnou od 1. 10. 2015, byla mezi náhradní doby zaměstnání zařazena také dočasná pracovní neschopnost. Náhradní dobou se tedy stala doba trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění...
Mohla bych poprosit o vysvětlení, je-li toto pravda.
Děkuji.
Citovat
0 #196 Pracomat.cz 2018-04-14 09:27
Cituji Soňa:
Dobrý den, prosím o radu. 30.dubna 2018 mi končí smlouva na dobu určitou, která již nebude prodloužená. Na ...


Dobrý den Soňo,

pokud nesplníte podmínku odpracovaných 12 měsíců za poslední dva roky (případně pokud jste měla náhradní dobu pojištění - např. pečovala osobně o dítě mladší čtyř let), tak nárok na podporu není.
Citovat
0 #195 Pracomat.cz 2018-04-13 20:22
Cituji Marek Dluhoš:
Dobrý den,
dostal jsem nabídku jiné práce. V současné firmě mám smlouvu na neurčito....


Dobrý den Marku,

ano lze to realizovat skrze DPČ (dohoda o prac...) s novým zaměstnavatelem.
Citovat
0 #194 Soňa 2018-04-13 17:00
Dobrý den, prosím o radu. 30.dubna 2018 mi končí smlouva na dobu určitou, která již nebude prodloužená. Na 24. dubna 2018 mám naplánovanou operaci a budu tedy asi 2 měsíce v pracovní neschopnosti (přibližně do 20.června). K 30.dubnu 2018 budu mít odpracováno celkem 11 měsíců za poslední 2 roky. Vznikne mi po ukončení pracovní neschopnosti nárok na podporu v nezaměstnanosti? Děkuji předem za odpověď.
Citovat
0 #193 Marek Dluhoš 2018-04-13 16:50
Dobrý den,
dostal jsem nabídku jiné práce. V současné firmě mám smlouvu na neurčito. Výpověď tedy dva měsíce. V nové práci mi bylo nabídnuto dočerpat dovolenou, kterou mám a v rámci této dovolené docházet na zaškolení a zapracování. Mám to chápat, že již nyní se mnou podepíší jakousi dohodu o pracovní činnosti? Dá se to tak provést?
Citovat
0 #192 Pracomat.cz 2018-04-12 16:28
Cituji Petra:
Dobrý den, manželovi končila zkušební doba v práci 31.3. Dnes za ním zaměstnavatel přišel...


Dobrý den Petro,

záleží jak dlouho manžel u zaměstnavatele pracuje. Podle zákona je nárok na odstupné následující:

a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,

K dohodě ho zaměstnavatel nutit nemůže, pokud s ní nebude souhlasit tak poběží klasická výpovědní lhůta.
Citovat
0 #191 Petra 2018-04-12 14:53
Dobrý den, manželovi končila zkušební doba v práci 31.3. Dnes za ním zaměstnavatel přišel, aby mu podepsal dohodu o ukončení pracovního poměru ke konci dubna s tím, že mu dá ještě mzdu za duben a květen. Připadá mi to ale pro něj nevýhodné. Nebylo by lepší žádat klasickou výpověď? Může zaměstnavatel využít nějakých sankcí, pokud manžel tu dohodu odmítne podepsat? Předem děkuji za zprávu.
Citovat
0 #190 Pracomat.cz 2018-04-11 09:41
Cituji Martina:
Dobrý den,
Prosím o radu. Mám pracovní smlouvu na dobu určitou...


Dobrý den Martino,

při pracovní smlouvě na dobu určitou nemá nemoc na její konec vliv. Pokud chcete v práci dále pokračovat, musíte se zaměstnavatelem domluvit na prodloužení smlouvy.
Citovat
0 #189 Martina 2018-04-10 23:55
Dobrý den,
Prosím o radu. Mám pracovní smlouvu na dobu určitou, která končí 30.4 2018 a jsem na neschopence. Chtěla bych se zeptat zda je to jako u zkušební doby že se trvání posouvá o dobu neschopnosti nebo zda do daného termínu musím podepsat prodloužení smlouvy.
Děkuji
Citovat
0 #188 Pracomat.cz 2018-04-09 06:44
Cituji Dana Vaňková:
Jsem na nemocenské a bylo mi zděleno zaměstnavatelem telefonycký že jsem přesunutá na jiné pracoviště ještě horší,bez vody,záchodů a z výparů aut na 12hod. směny a to jsem na invalidním důchodě. Je to možné a na koho se obrátit o pomoc. Děkují Dana


Dobrý den Dano,

pokud na novém místě máte vykonávat stejnou práci jako na původním, tak je důležité jaké místo (či místa) výkonu práce máte sjednané v pracovní smlouvě. Pokud v ní to nové není uvedené, tak vás na něj zaměstnavatel nemůže bez vašeho souhlasu (a změny pracovní smlouvy) přeložit. Co se týče náročnosti vykonávané práce, tak platí to stejné co v předchozí odpovědi. Je důležité zjistit zda takovou práci můžete se svým zdravotním omezením vykonávat. Pokud je s ním v rozporu, mohlo by dojít i k odebrání invalidního důchodu.
Citovat
0 #187 Pracomat.cz 2018-04-09 06:36
Cituji Dana Vaňková:
ještě jeden dotaz? Můžou invalidní důchdci pracovat 15,5 hod denně i dva dny po sobě v 16C mrazu,v noci a každou hodinu chodít na obchůzky? Jak odmítnete tak 53§ je to možné? děkují Dana


Dobrý den Dano,

jakou máte běžnou délku směny - 8 hodin? 15,5 hodiny dva dny za sebou je extrémní množství. Co se týče pracovních podmínek (zima a pravidelné obchůzky), tak záleží na vašich pracovních omezeních plynoucích z invalidního důchodu. To je otázka na lékaře, aby zvážil, zda je výkon takovéto práce v souladu s vaším zdravotním stavem.
Citovat
0 #186 Dana Vaňková 2018-04-07 17:51
ještě jeden dotaz? Můžou invalidní důchdci pracovat 15,5 hod denně i dva dny po sobě v 16C mrazu,v noci a každou hodinu chodít na obchůzky? Jak odmítnete tak 53§ je to možné? děkují Dana
Citovat
0 #185 Dana Vaňková 2018-04-07 17:44
Jsem na nemocenské a bylo mi zděleno zaměstnavatelem telefonycký že jsem přesunutá na jiné pracoviště ještě horší,bez vody,záchodů a z výparů aut na 12hod. směny a to jsem na invalidním důchodě. Je to možné a na koho se obrátit o pomoc. Děkují Dana
Citovat
0 #184 Pracomat.cz 2018-04-04 10:44
Cituji Radek:
Dobrý den. Chtěl bych ukončit pracovní poměr ke dni 20.4. 2018. Jak bych to měl udělat aby mě zaměstnavatel pustil?


Dobrý den Radku,

pro takto brzké ukončení je potřeba se zaměstnavatelem dohodnout a pracovní poměr ukončit vzájemnou dohodou k požadovanému datu.
Citovat
0 #183 Radek 2018-04-03 18:47
Dobrý den. Chtěl bych ukončit pracovní poměr ke dni 20.4. 2018. Jak bych to měl udělat aby mě zaměstnavatel pustil?
Citovat
0 #182 Pracomat.cz 2018-04-02 11:12
Cituji Lana:
Dobrý den.
Mám na Vás takový dotaz...


Dobrý den Lano,

pokud vám zaměstnavatel do ničeho nenutil a vy jste podepsala dobrovolně, tak k porušení zákona rozhodně nedošlo. Pokud vám obsah ukončení pracovního poměru nevyhovoval, nemusela jste ho podepsat nebo jak správně říkáte, jste si mohla připravit vlastní.
Citovat
0 #181 Lana 2018-04-01 18:37
Dobrý den.
Mám na Vás takový dotaz. Oznámila jsem zaměstnavatelů zě chci dat výpověď ve skušebni době. Po dopracování směny podepsala výpověď ale ta byla napsána ve smyslu tak jakoby zaměstnavatel zrušil se mnou pracovní poměr a ne já požadovala zrušení.Je to pořušeni zákona , a když je to jak se mám bránit nebo já udělala chybu že nedonesla výpověď sama? Děkuji.
Citovat
0 #180 Pracomat.cz 2018-03-24 14:20
Cituji Martin:
Dobrý den, chci se zeptat ...


Dobrý den Martine,

to zda je pracovní poměr ukončen výpovědí zaměstnavatele, výpovědí zaměstnance nebo vzájemnou dohodou nemá vliv na čerpání nemocenské v ochranné lhůtě po skončení pracovního poměru.
Citovat
0 #179 Martin 2018-03-22 19:14
Dobrý den, chci se zeptat když mě 21.3 vyhodili z práce, jestli i když pracovní poměr ukončí zaměstnavatel, tak jestli i přes to mám právo na ochrannou lhůtu 7 dnů i přes to že jsem neukončil poměr já, ale že mě vyhodil zaměstnavatel. Potřebuji to zjistit skrz to, že jsem se dozvěděl že mám jít na operaci, po které budu minimálně 2 měsíce neschopen pracovat. Předem mockrát děkuji.
Citovat
0 #178 Pracomat.cz 2018-03-22 14:11
Cituji Karel Hájek:
Dobrý den, prosím o radu. Zaměstnavatel odmítá převzít výpověď...


Dobrý den Karle,

pokud máte doklad z pošty o doporučeném odeslání výpovědi, pak ji můžete považovat za doručenou. Zaměstnavatel se k výpovědi nijak nemusí vyjadřovat nebo souhlasit. I když si dopis nepřebere, existuje tzv. fikce doručení. Tj. za 14 dní od odeslání doporučeně je dokument považovaný právně za doručený. V případě potíží se zaměstnavatelem se obraťte na Státní úřad inspekce práce www.suip.cz/ .
Citovat
-1 #177 Karel Hájek 2018-03-22 13:27
Dobrý den, prosím o radu. Zaměstnavatel odmítá převzít výpověď, kterou jsem mu zaslal doporučeně, že podávám výpověď ví po telefonu jsem se s ním o tom bavil. Ale d te doby neni k zastižení a čeká na další měsíc, aby se prodloužila výpovědní lhůta. Jsem pouze jediný zaměstnanec a na nikoho jineho se tu nemuzu obratit o potvrzení výpovědi. Co můžu v tomto případě prosím dělat ? Mohu poslat výpověď adresovanou na firmu na detašované pracoviště (nikoliv tedy na sídlo firmy, kde si to odmítá převzít), kde pracuji a jsem kompetentní v přebírání pošty. Bude to bráno jako doručení výpovědi ?

Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #176 Pracomat.cz 2018-03-21 11:43
Cituji Majule:
Dobrý den, mám na vás takový dotaz: jsem na HPP doba určitá mám po zkušební době a to pod agenturou a zjistila jsem, ze jsem těhotná...


Dobrý den,

pokud jste s agenturou měla platnou pracovní smlouvu, oznámila jim, že jste těhotná a oni s vámi pracovní poměr ukončili, pak je jejich jednání skutečně protiprávní. Těhotné zaměstnankyně jsou proti výpovědi chráněny zákonem. V případě, že byste svoje těhotenství neoznámila, bylo by v tom více dohadování a agentura by mohla tvrdit, že vás vyhodila z jiných důvodů.
Citovat
+1 #175 Majule 2018-03-20 19:40
Dobrý den, mám na vás takový dotaz: jsem na HPP doba určitá mám po zkušební době a to pod agenturou a zjistila jsem, ze jsem těhotná, mám rizikové těhotenství při této těžké praci a jsem na nemocenské, v agentuře mě dali výpověď a tím ze se o nic nejedna, ze o nic nepřijdu, ale ze už nemusím být u nich pod agenturou, což mě se nelíbilo a řekla jsem ze si to vezmu domu a poradím se. Někde jsem dokonce četla, ze je to protiprávní.. proto se chci zeptat jak tomu tedy je? Předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #174 Pracomat.cz 2018-03-09 13:32
Cituji Jiri Tretina:
Dobry den 1.3.2018 mi konci dvou mesicni vypovedni lhuta,ale zacal jsem mit velke problemy se zady a asi budu delsi dobu na neschopence chci se zeptat u koho nebo kdo mi bude vyplacet nemocenskou


Dobrý den Jiří,

pokud onemocníte do 7 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání, tak máte nárok na nemocenskou u bývalého zaměstnavatele. Pokud je již po tomto termínu, tak vám nemocenskou nikdo vyplácet nebude.
Citovat
+1 #173 Jiri Tretina 2018-03-09 13:03
Dobry den 1.3.2018 mi konci dvou mesicni vypovedni lhuta,ale zacal jsem mit velke problemy se zady a asi budu delsi dobu na neschopence chci se zeptat u koho nebo kdo mi bude vyplacet nemocenskou
Citovat
0 #172 Pracomat.cz 2018-03-05 10:44
Cituji Zuzana:
Dobrý den. Manžel ukončil pracovni poměr 28.2.2018. K 1.3. má podepsanou smlouvu s novým zaměstnavatelem. 27.2.1018 ale začal mít zdravotní problémy a je na neschopence. Platí teď podepsaná smlouva i kdyz do zaměstnáni nenastoupil? A jak je to s neschopenkou, měl by doktor vystavit novou neschopenku pro noveho zaměstnavatele kdyz jsme ji odeslali puvodnimu. Děkuji.Dobrý den Zuzano,

pokud má manžel podepsanou pracovní smlouvu, tak je platná. Určitě je ale dobré se zaměstnavatelem spojit, vysvětlit mu situaci a informovat ho o dalším průběhu. To jest, do kdy bude nejspíše pracovní neschopnost trvat atd .. Co se neschopenky týče, tak ji stačí mít pro starého zaměstnavatele, protože u nového nemáte na nemocenskou nárok. Protože nemocenské pojištění vzniká až zahájením práce. A ta v novém zaměstnání zahájena nebyla.
Citovat
0 #171 Zuzana 2018-03-04 14:46
Dobrý den. Manžel ukončil pracovni poměr 28.2.2018. K 1.3. má podepsanou smlouvu s novým zaměstnavatelem. 27.2.1018 ale začal mít zdravotní problémy a je na neschopence. Platí teď podepsaná smlouva i kdyz do zaměstnáni nenastoupil? A jak je to s neschopenkou, měl by doktor vystavit novou neschopenku pro noveho zaměstnavatele kdyz jsme ji odeslali puvodnimu. Děkuji.
Citovat
0 #170 Pracomat.cz 2018-03-02 08:55
Cituji Radek:
Dobry den. 7.2. 2018 jsem v dobe trvani pracovni neschopnosti podal vypoved.ma neschpence budu nejspis az do kvetna kdy minzaroven konci vypovedni lhuta. Zaměstnavatel mi ale rekl ze aby mi mohla zacit plynout vyp lhuta musim zrusit neschopenku. Je to pravda? Pry je to normalni ale ja swm o tom nikdy neslysel děkuji za odpoved


Dobrý den Radku,

když podáte výpověď vy, tak se výpovědní lhůta neprodlužuje. Ta se v případě nemoci prodlužuje jen u výpovědi dané zaměstnavatelem.
Citovat
0 #169 Radek 2018-03-01 18:34
Dobry den. 7.2. 2018 jsem v dobe trvani pracovni neschopnosti podal vypoved.ma neschpence budu nejspis az do kvetna kdy minzaroven konci vypovedni lhuta. Zaměstnavatel mi ale rekl ze aby mi mohla zacit plynout vyp lhuta musim zrusit neschopenku. Je to pravda? Pry je to normalni ale ja swm o tom nikdy neslysel děkuji za odpoved
Citovat
0 #168 Pracomat.cz 2018-03-01 13:10
Cituji Marie:
Dobrý den mám dotaz
Jestli mám nárok na odstupné, i když mám ve smlouvě napsané dvě provozovny? V jedné jsem pracovala 3 roky a ta se zavírá, a v té druhé jsem nikdy nepracovala a nemůžu pracovat z důvodu dojíždění
Děkuji za odpověď


Dobrý den Marie,

chápu to správně, že máte v pracovní smlouvě uvedeny dvě prozovny, jedna se zavírá a zda dostanete výpověd a odstupné?
Citovat
0 #167 Marie 2018-02-28 17:19
Dobrý den mám dotaz
Jestli mám nárok na odstupné, i když mám ve smlouvě napsané dvě provozovny? V jedné jsem pracovala 3 roky a ta se zavírá, a v té druhé jsem nikdy nepracovala a nemůžu pracovat z důvodu dojíždění
Děkuji za odpověď
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit