Jako ukončení pracovního poměru jsou v roce 2020 následující možnosti: výpověď, dohoda nebo ukončení na základě jiných právních skutečností. Pojďme se na tyto možnosti podívat trochu podrobněji. Jedná se buď o jednostranný právní úkon, který učinil jeden z účastníků - výpověď, nebo úkon, který učinili obě strany - dohoda. Poslední možností je ukončení pracovního poměru na základě jiných právních skutečností. Každý z těchto způsobů má své specifika, které si rozebereme dále.

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Pokud se oba účastníci shodli na obsahu dohody svým podpisem, je dohoda považována za uzavřenou. Dohoda o skončení pracovního (§ 49 Zákoníku práce) poměru musí být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena písemně. V dohodě je uveden den, ke kterému je pracovní poměr ukončen. Jedna kopie dohody je určena pro zaměstnavatele, druhá je určena pro zaměstnance. Zaměstnavatel je také povinen uvést do dohody důvod ukončení pracovního poměru, pokud ho o to zaměstnanec požádá. To je důležité ve chvíli, kdy je ukončení pracovního poměru dohodou uzavřeno z důvodu organizačních změn, a tudíž vzniká nárok na odstupné. Ve většině pracovních smluv je zakotvena výpovědní lhůta z pracovního poměru. Ta bývá obvykle dva měsíce, vždy ale v praxi záleží na dohodě mezi oběma stranami.

Výpověď

Jedná se o jednostranný právní úkon (§ 50 Zákoníku práce) na základě kterého končí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby § 51 Zákoníku práce) a to nezávisle na vůli druhého účastníka pracovního poměru. Výpověď může pro ukončení pracovního poměru využít jak zaměstnanec (vzor ke stažení), tak i zaměstnavatel. Podmínky, za kterých skončí pracovní poměr výpovědí danou zaměstnancem i zaměstnavatelem:

  • Musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná,
  • Výpověď doručená druhému účastníku může být odvolána s jeho souhlasem,
  • Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, činí nejméně 2 měsíce a je shodná pro obě zainteresované strany.
  • Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníku a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Pokud výpověď podává zaměstnanec, tak v tomto případě stačí aby písemně obeznámil zaměstnavatele, že s ním "rozvazuje pracovní poměr výpovědí". Důvod proč tak učinil, nemusí být uvedený. Stačí pouze výpověď podepsat a doručit zaměstnavateli. Doručení probíhá buď na firemní podatelně (je nutné nechat si předání výpovědi potvrdit) nebo zasláním výpovědi na adresu zaměstnavatele doporučeně.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů, uvedených v § 52 zákoníku práce, jinak je výpověď neplatná.Tyto důvody jsou např.:

  • Poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem svoje povinnosti vůči zaměstnavateli.
  • Pokud  se zaměstnanec stane nadbytečným.
  • Pokud se zaměstnavatel nebo některá jeho část ruší

I v tomto případě se ale zaměstnavatel a zaměstnanec mohou dohodnout na rozvázání pracovního poměru dohodou.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité ukončení pracovního poměru se využívá pouze v krajních případech, které jsou definovány v § 55 - 60 Zákoníku práce. Konkrétní důvod musí být v příslušném podání skutkově vymezen. Lze tak učinit jen ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel nebo zaměstnanec o důvodu pro toto opatření dověděl nejpozději do jednoho roku poté, co tento důvod vznikl. Z pohledu zaměstnance jsou důvodem pro takovéto ukončení pracovní poměru například skutečnost, že zaměstnavatel nezaplatil zaměstnanci mzdu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti nebo pokud zaměstnanec není podle lékařského posudku schopen vykonávat současnou práci a zaměstnavatel jej nepřevedl v době 15 dní od předložení lékařského posudku na jinou pro něj vhodnou práci.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Ukončení pracovního poměru ve zkušební může být bez udání důvodu učiněno jak zaměstnavatelem, tak i zaměstnancem (§ 66 Zákoníku práce). I zde platí nutnost písemného oznámení (vzor ke stáhnutí), přičemž pracovní poměr skončí dnem doručení, pokud není v žádosti o rozvázání pracovního poměru uvedeno jinak. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů.

Ukončení pracovní poměru uplynutím sjednané doby

V tomto případě skončí pracovní poměr dnem, ke kterému byl sjednán (§ 65 Zákoníku práce). Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se tento poměr změnil na pracovní poměr na dobu neurčitou (pokud se oba účastníci nedohodli jinak).

Na závěr myslete na to, že rozvázání pracovního poměru je významný krok jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Zaměstnanec by měl myslet na to, aby se mu rychle povedlo sehnat nové zaměstnání, pokud chce provést výpověď z pracovního poměru, například dohodou.

Nemocenská po skončení pracovního poměru v roce 2020

Zda budete mít nárok na placenou nemocenskou i po skončení pracovního poměru závisí na tom, jak dlouho po ukončení pracovního poměru vám vznikne pracovní neschopnost. Existuje totiž ochranná lhůta 7 dnů, která běž od ukončení pracovního poměru. Takže pokud pracovní neschopnost vznikne v rámci této lhůty, máte nárok na nemocenské dávky. Tyto dávky ale dostanete až od 15.tého dne nemocenské a dále.  Za 1.-14. den platí náhradu mzdy v době nemocenské zaměstnavatel a jelikož v tuto chvíli žádného nemáte, nedostanete během prvních dvou týdnů nemocenské žádné peníze.

Attachments:
Download this file (vypoved-ve-zkusebni-dobe-vzor.docx)Vzor výpovědi ve zkušební době[ ]13 kB
Download this file (vypoved-vzor.docx)Výpověď vzor[ ]14 kB
Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #419 Pracomat.cz 2020-05-24 18:41
Cituji Crock:
Dobrý den,
v mém zaměstnání jsou dlouhodobě kladené vysoké nároky na ...


Dobrý den Crocku,

pokud vám zaměstnavatel neumožní vybrat dovolenou (včetně té z loňska), či náhradní volno za přesčas, je jeho povinností vám je při ukončení pracovního poměru proplatit.
Citovat
0 #418 Crock 2020-05-24 13:19
Dobrý den,
v mém zaměstnání jsou dlouhodobě kladené vysoké nároky na výkon, v současné době už je to však nesnesitelné. Je mi špatně psychicky potažmo i fyzicky, potřeboval bych co nejdříve rozvázat pracovní poměr.
Mám nevybranou celou loňskou dovolenou - 4 týdny + letošní (poměrnou část roku ze 4 týdnů). Odpracovaný přesčas za měsíc květen se blíží ke 100 hodinám. Má otázka zní: pokud podám v květnu výpověď, výpovědní lhůta
poběží od 1.6., letošní dovolenou mi nemusí umožnit vybrat, jak je to s tou loňskou a s těmi přesčasy?
Citovat
0 #417 Pracomat.cz 2020-02-26 15:13
Cituji Petra:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, pozbyla jsem způsobilosti k výkonu své práce a ...


Dobrý den Petro,

ano, výpovědní dobu je vám zaměstnavatel povinnen proplatit formou náhrady mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.
Citovat
0 #416 Petra 2020-02-26 14:02
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, pozbyla jsem způsobilosti k výkonu své práce a zaměstnavatel pro mě nemá jinou vhodnou práci a dal mi výpověd na základě par. 52e, kdy mi nenáleží odstupné. Jaký je dále postup? Jsou povinni mi zaplatit 2 měsíce, kdy budu doma ve výpovědní lhůtě? Děkuji
Citovat
0 #415 Pracomat.cz 2020-02-24 20:09
Cituji Bernadett:
Dobrý den, u bývalého zaměstnavatele jsem pracovala 4 a půl roku. ...


Dobrý den Bernadett,

pokud už máte podepsanou dohodu bez odstupného, tak už budete velice těžko dokazovat, že tato dohoda byla podepsána pod nátlakem. Můžete si najít advokáta a zkusit věc řešit soudně. Do budoucna doporučuji dohodu, která pro vás není výhodná (bez odstupného) nepodepisovat.
Citovat
0 #414 Bernadett 2020-02-24 19:59
Dobrý den, u bývalého zaměstnavatele jsem pracovala 4 a půl roku. Donutil mě podepsat dohodu do které ovšem uvedl, že mě propouští ze zdravotních důvodů. Ovšem odstupné mi vyplatit nechce. Podle mě na nej mám nárok. Můžete mi prosím poradit jak na to?? Na inspektoratu prace mi neporadili. Děkuji
Citovat
0 #413 Pracomat.cz 2020-02-20 13:30
Cituji Jarka:
Dobrý den, je mi 60 let, jsem OZZ a od r.2016 jsem začala ...


Dobrý den Jarko,

výpověď můžete dát z jakéhokoliv důvodu, v tomto vás zákoník práce nijak neomezuje. V takovém případě se vám podpora krátí na maximálně 45%. Pokud ji chcete v nezkrácené výši, musíte ukončit pracovní poměr ze závažného důvodu. Zhoršený zdravotní stav ÚP může uznat jako závažný důvod, ale doporučuji, aby byl potvrzen lékařem. A ne jen "vaším pocitem". V takovém případě se totiž obávám, že by došlo ke zkrácení výše podpory.
Citovat
0 #412 Jarka 2020-02-19 20:48
Dobrý den, je mi 60 let, jsem OZZ a od r.2016 jsem začala pracovat na plný úvazek, ale zjišťuji, že ze zdravotních důvodů plný úvazek nezvládám. chci se zeptat jestli mohu dát výpověď ze zdravotních důvodů, a jestli mi bude krácena podpora. Děkuji. Jarka
Citovat
0 #411 Pracomat.cz 2020-02-19 14:03
Cituji Jaroslav:
Hezký den,
v únoru 2019 jsem se vrátil po delší nemoci. Protože jsem byl po ...


Dobrý den Jaroslave,

pokud dáte výpověď vy, tak nárok na odstupné nevzniká. Každopádně pokud nemáte nový mzdový výměr, tak je zaměstnavatel povinnen vás stále vyplácet podle původního mzdového výměru.
Citovat
0 #410 Jaroslav 2020-02-19 10:13
Hezký den,
v únoru 2019 jsem se vrátil po delší nemoci. Protože jsem byl po nemoci a náplň práce byla částečně jiná, tak jsem přistoupil (po překvapení z výše první mzdy) na ústní dohodu o výši mzdy, s tím že se do konce roku uvidí. Mzda postupně rostla ze 75% původní hodnoty na 95%. Takto ji nyní chce zaměstnavatel už nechat. K pracovnímu výkonu nemá připomínky, jen argumentuje jinou náplní práce, respektive jinou odpovědností. Chystám se dát výpověď. Na změnu práce nemám smlouvu, nemám ani nový mzdový výměr. Nevzniká mi nárok na odstupné, protože mi zaměstnavatel změnil náplň práce (mé původní místo už bylo obsazené), i když dám výpověď já?
Citovat
0 #409 Pracomat.cz 2020-01-29 15:56
Cituji Dana Tikovská:
Dobrý den dostala sem výpověď pro nadbytecnost,pracovala ...


Dobrý den Dano,

31.1.2020 vám skončí výpovědní lhůta a tedy i pracovní poměr u bývalého zaměstnavatele? V takovém případě jste skutečně v ochranné lhůtě a uvedete informace o původním zaměstanavateli.
Citovat
0 #408 Dana Tikovská 2020-01-29 08:56
Dobrý den dostala sem výpověď pro nadbytecnost,pracovala sem tam 15 let a ani jednou sem nemarodilal.Ukonceni je 31.1 2020 od 3.2 2020 půjdu marodit v ochranné lhůtě 7 dnů jakou adresu mám udat u doktora myslím si že adresu bývalého zaměstnavatele kde sem pracovala.Nevim jestli to tak je předem moc dekuji za odpověď p. Dana T.
Citovat
-1 #407 Pracomat.cz 2020-01-13 11:40
Cituji Pavla:
Dobrý den, zaměstnavatel mně chce propustit pro nadbytečnost. Smlouvu mám na dobu neurčitou. Mám nárok na odstupné i když mi dá 2 měsíční výpovědní lhůtu?? U firmy pracují 13 let. Děkuji Pavla


Dobrý den Pavlo,

nárok na odstupné máte. Za výpovědní dobu dostáváte mzdu za to, že pro firmu pracujete a po jejím ukončení dostanete odstupné.
Citovat
0 #406 Pavla 2020-01-12 11:20
Dobrý den, zaměstnavatel mně chce propustit pro nadbytečnost. Smlouvu mám na dobu neurčitou. Mám nárok na odstupné i když mi dá 2 měsíční výpovědní lhůtu?? U firmy pracují 13 let. Děkuji Pavla
Citovat
0 #405 Pracomat.cz 2019-11-27 11:23
Cituji Romana:
Dobrý den, jsem zaměstnána jako hlavní účetní (zároveň ....


Dobrý den Romano,

pokud nemáte ve smlouvě uvedeny nějaká nadstandardní závazky, tak váš pracovní poměr končí k 31.12.2019 a je starostí firmy, aby do té doby našla náhradu na pozici účetní. Teoreticky jim můžete nabídnout pomoc v podobě třeba DPP, pokud se jim nepovede najít náhradu a nechcete nechat bývalé kolegy v nouzi.
Citovat
0 #404 Romana 2019-11-27 10:28
Dobrý den, jsem zaměstnána jako hlavní účetní (zároveň jediná účetní) firmy. Jsem již ve starobním důchodu a podala jsem výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Pracovní poměr skončí 31.12.2019. Mám jako účetní nějaké povinnosti vůči firmě, např. co se týče uzávěrky roku 2019? Předem moc děkuji za odpověď.
Citovat
0 #403 Pracomat.cz 2019-11-20 10:22
Cituji Karolina:
Dobry den, chtela bych se zeptat...


Dobrý den Karolíno,

pokud se jedná o výpověď kterou podáte vy (a nikoliv zaměstnavatel), tak ano je to možné.
Citovat
-1 #402 Karolina 2019-11-20 05:39
Dobry den, chtela bych se zeptat, zda je mozne ukoncit pracovni pomer, kdyz jsem na neschopence a zda muzu byt behem 2 mesicni vypovedni lhuty stale na naschopence. Dekuji
Citovat
0 #401 Pracomat.cz 2019-11-12 15:50
Cituji Milan:
Dobrý den,měl jsem sjednanou pr.smlouvu od 3.9.2018 do 31.8.2019...


Dobrý den Milane,
pokud jste měl sjednanou smlouvu na dobu určitou do 31.8.2019, pak je právně chování zaměstnavatele právně v pořádku. Samozřejmě to od něj nebylo zcela férové a čestné.
Citovat
0 #400 Milan 2019-11-12 13:27
Dobrý den,měl jsem sjednanou pr.smlouvu od 3.9.2018 do 31.8.2019
Dne 27.8.2019 mi dali ukončení pracovního poměru ke dni 31.8.2019
Údajně,že nemají pro mne práci,ale zjistil jsem,že již od 20.8.2019 měli podaný inzerát,že hledají obsluhu.
Je to v pořádku?
Jsem od 1.9.2019 na ÚP.
Chci jen vědět zda je vše ok.
Děkuji
Citovat
0 #399 Pracomat.cz 2019-11-08 16:48
Cituji Tibor:
Dobrý den, pracuji jako obchodní zástupce, mam smlouvu na dobu neurcitou, kde jsou uvedeny konkrétní regiony, které mam na starosti...


Dobrý den Tibore,

dodatek se nedá považovat sám o sobě zrušení pracovního poměru. Je to návrh na úpravu pracovní smlouvy, který můžete a nebo nemusíte odsouhlasit. 
Citovat
0 #398 Tibor 2019-11-06 18:20
Dobrý den, pracuji jako obchodní zástupce, mam smlouvu na dobu neurcitou, kde jsou uvedeny konkrétní regiony, které mam na starosti. Obdržel jsem nyní k podpisu dodatek s tím, ze místo výkonu práce bude celá ČR. Dodatek nechci podepsat. Dá se tato změna ze strany zaměstnavatele považovat za zrušení konkrétně me prac.pozice a vzniká mi nárok na odstupné? Pokud ano, kolikamesicni? A na který paragraf v zákoníku práce se mohu odkázat?

Předem děkuji za odpověď nebo případnou radu
Tibor
Citovat
+1 #397 Pracomat.cz 2019-10-31 17:17
Cituji jiří:
Dobrý den,
měl bych na Vás jeden dotaz. Mám nárok na odstupné pokud..


Dobrý den Jiří,

za takové situace máte nárok na odstupné.
Citovat
0 #396 jiří 2019-10-31 13:35
Dobrý den,
měl bych na Vás jeden dotaz. Mám nárok na odstupné pokud:? jsem ve firmě pracoval 19 měsíců a potom se mi stal úraz (ne pracovní) od té doby marodím zhruba 15 měsíců. OSSZ mi už dál nemocenskou neprodlouží, i přesto, že nejsem zcela zdráv a nemůžu vykonávat stávající zaměstnání.(na OSSZ mi bylo řečeno, že si mám najít jiné zaměstnání) Po oznámení zaměstnavateli s danou situací, že bych se měl vrátit do pracovního poměru, ale s jistými omezeními, mi bylo sděleno, že zaměstnavatel nemá pro mě jinou práci a hodlá mě propustit.
mockrát děkuji za Vaši odpověď
Citovat
+1 #395 Pracomat.cz 2019-10-25 10:17
Cituji Marek 2:
Dobrý den pracuju v jedne společnosti od 2.7.2019 mám po zkusební době a chtel bych dát 2 mesícní vypověd...


Dobrý den Marku,

jen ověření, že to chápu správně:

Jste zaměstnán, po zkušební době a máte smlouvu na dobu určitou do konce roku 2019? Poté u stejného zaměstnavatele a při výkonu stejné práce pokračuje další kolo smlouvy na dobu určitou až do konce roku 2020? V takovém případě, když dáte výpověď teď, tak se vztahuje i na budoucí prodloužení smlouvy. Tedy výpovědní doba bude listopad a prosinec (když ji stihnete podat v říjnu) a poté již u zaměstnavatele nepracujete.
Citovat
0 #394 Marek 2 2019-10-24 18:13
Dobrý den pracuju v jedne společnosti od 2.7.2019 mám po zkusební době a chtel bych dát 2 mesícní vypověd. Mám ale problém že jsem po skončení zkusební doby podepsal smlouvu na dobu určitou do konce roku tj od 1.1.2020-31.12.2020
v tomto jsem udelal fakt blbost práce me neskutecne bavila a zmenilo se to defakto ze dne na den . Chci se zeptat podám-li ted 2mesicní vypoved budu pak muset podat opet 2 mesicní vypoved na rok 2020 když jsem to podepsal ? :/
Citovat
0 #393 Pracomat.cz 2019-10-16 14:12
Cituji Zuzana:
Dobry den
Mam dotaz.
Pritel okamzite ukoncil pracovni pomer kvuli neschodam se zamestnavatelem....


Dobrý den Zuzano,

pokud není přítel ve zkušební době, tak ho může okamžitě ukončit jen za situace, kdy by mu zaměstnavatel neplatil mzdu. Jinak pro něj dle zákona platí výpovědní lhůta. Alternativou je dohoda, ale ta z vašeho popisu nevypadá moc pravděpodobně. Přesto by mi přišla jako nejrozumnější způsob. Domluvit se na dřívějším skončením pracovního poměru (ne okamžitém) a věřím, že i zaměstnavatel nebude dělat takové komplikace. Z vašeho popisu mi přijde, že ani jedna strana nejedná v souladu se zákoníkem práce.
Citovat
0 #392 Zuzana 2019-10-16 10:39
Dobry den
Mam dotaz.
Pritel okamzite ukoncil pracovni pomer kvuli neschodam se zamestnavatelem. Ten mu napáil AAA ted kdyz chce pritel vyplatu a proplacenou dovolenou kterou mel na zacatku zari tvrdi zamestnavatel to ze třemi A prichazi o 6 dni dovolene prijde mi to jako nesmysl . Nikdy jsem o tom neslysela muzete mi prosim poradit . Predem moc dekuji vim ze to neni ferovy odchod ze zamestnani ale nekdy to proste jinak nejde . Predem moc dekuji za pomoc a preji hezky den
Citovat
+1 #391 Silvie 2019-09-12 13:22
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Silvie:
Děkuji. Je nějaká jiná varianta, u které se nemusí zaměstnavatel obávat, abych nežádala odstupné, a přesto neměla krácenou podporu?


Dobrý den Silvie,
pokud by jste podala výpověď vy, tak by ke krácení došlo (podpora ve výši max 45% mzdy). Pokud je cílem dohody ukončit pracovní poměr z vaší strany a zároveň dostat maximální míru podpory, tak mi to přijde jako velmi rozumné řešení. 


Děkuji Vám za pomoc.
Citovat
0 #390 Pracomat.cz 2019-09-11 17:09
Cituji Silvie:
Děkuji. Je nějaká jiná varianta, u které se nemusí zaměstnavatel obávat, abych nežádala odstupné, a přesto neměla krácenou podporu?


Dobrý den Silvie,
pokud by jste podala výpověď vy, tak by ke krácení došlo (podpora ve výši max 45% mzdy). Pokud je cílem dohody ukončit pracovní poměr z vaší strany a zároveň dostat maximální míru podpory, tak mi to přijde jako velmi rozumné řešení. 
Citovat
0 #389 Silvie 2019-09-11 13:54
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Silvie:
Dobrý den,
děkuji za odpověď. ....


Dobrý den Silvie,

obvykle se jako používají "organizační důvody", ty by měly zabezpečit výplatu v podpory v maximální výši. Jaká je motivace zaměstnavatele pro dohodu, lze je hádat. Žádný jasný a zřejmý důvod mě nenapadá.Děkuji. Je nějaká jiná varianta, u které se nemusí zaměstnavatel obávat, abych nežádala odstupné, a přesto neměla krácenou podporu?
Citovat
0 #388 Pracomat.cz 2019-09-11 12:51
Cituji Silvie:
Dobrý den,
děkuji za odpověď. ....


Dobrý den Silvie,

obvykle se jako používají "organizační důvody", ty by měly zabezpečit výplatu v podpory v maximální výši. Jaká je motivace zaměstnavatele pro dohodu, lze je hádat. Žádný jasný a zřejmý důvod mě nenapadá.
Citovat
0 #387 Silvie 2019-09-11 12:30
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Silvie:
Dobrý den,

se zaměstnavatelem jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru dohodou...


Dobrý den Silvie,

pokud se domluvíte na ukončení pracovního poměru formou dohody, tak skutečně zákonem nejsou nijak omezeny podmínky na kterých se můžete dohodnout. Na druhou stranu je nutné mít na paměti, že zároveň nejsou věci typu (odstupné, finanční odměna) pro dohodu povinné. Je tedy na vás, co budete jako součást dohody požadovat. Hodně to záleží na vašem vzájemném vztahu. Ve zkratce můžete žádat co chcete, ale zaměstnavatel není povinnen vám to dát. Musíte se na požadavcích shodnout obě strany.


Dobrý den,
děkuji za odpověď.
Jaké důvody ukončení je dobré v tomto případě do dohody napsat (v případě, že bych se na nějakou dobu musela nahlásit na úřad práce)?

Zárověň by mě zajímalo, proč je pro zaměstnavatele lepší dohoda než výpověď ze strany zaměstnance (datum ukončení je delší než 2 měsíce).
Citovat
-1 #386 Pracomat.cz 2019-09-11 08:30
Cituji Silvie:
Dobrý den,

se zaměstnavatelem jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru dohodou...


Dobrý den Silvie,

pokud se domluvíte na ukončení pracovního poměru formou dohody, tak skutečně zákonem nejsou nijak omezeny podmínky na kterých se můžete dohodnout. Na druhou stranu je nutné mít na paměti, že zároveň nejsou věci typu (odstupné, finanční odměna) pro dohodu povinné. Je tedy na vás, co budete jako součást dohody požadovat. Hodně to záleží na vašem vzájemném vztahu. Ve zkratce můžete žádat co chcete, ale zaměstnavatel není povinnen vám to dát. Musíte se na požadavcích shodnout obě strany.
Citovat
0 #385 Silvie 2019-09-10 15:35
Dobrý den,

se zaměstnavatelem jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru dohodou. Iniciativa přišla z mé strany. Zaměstnavatel mi řekl, ať si promyslím za jakých podmínek chci z práce odejít. Zaskočilo mě to, resp. nevěděla jsem, že i v takovém případě můžu navrhnout podmínky. Mohu žádat i odstupné, resp. odměnu? případně jaké podmínky je dobré si při odchodu z práce sjednat? S tím, že se zaměstnavatelem plánujeme do budoucna spolupracovat externě.
Citovat
0 #384 Pracomat.cz 2019-09-09 12:30
Cituji Vanesa:
Dobrý den, od 16.9. jsem měla nastoupit do nové práce na plný úvazek. Avšak dnes mi bylo oznámeno, že je nedostatek ....


Dobrý den Vaneso,

odstoupení podepsat nemusíte, ale hned první den co nastoupíte do zaměstnání, s vámi může zaměstnavatel bez udání důvodu ukončit pracovní poměr ve zkušební době. Za mě ten den nic neřeší, ale pokud to zaměstnavateli "nechcete dát zadarmo", ta možnost tu je. Odstupné nedostanete, na to nemáte nárok. Ani na výpovědní lhůtu, ta se zkušební doby netýká. Na ÚP se hlásit můžete, pokud jste za poslední dva roky alespoň rok odpracovala budete mít nárok na podporu (pokud ji již nemáte vyčerpanou z předchozí evidence na ÚP).
Citovat
0 #383 Vanesa 2019-09-09 11:54
Dobrý den, od 16.9. jsem měla nastoupit do nové práce na plný úvazek. Avšak dnes mi bylo oznámeno, že je nedostatek práce, tudíž se mnou musí podepsat odstoupení od smlouvy. Chtěla jsem se zeptat, jaké mám nyní možnosti. Jelikož jsem s tou prací počítala, nemám nyní jinou alternativu. Lze se proti odstoupení nějak bránit? Poběží klasicky dvouměsíční výpovědní lhůta, ačkoli jsem do práce ani nenastoupila? Mám nějaké právo na odstupné? Musím se hlásit na úřad práce? Děkuji moc za odpověď.
Citovat
0 #382 Pracomat.cz 2019-09-06 11:00
Cituji hann:
Dobrý den,
syn má smlouvu na rok a bylo mu slíbeno, že při spokojenosti ...


Dobrý den,

u jednoho zaměstnavatele mohou být maximálně 3 smlouvy na dobu určitou za sebou. Takže připadá v úvahu ještě jedno proloužení na dobu určitou.
Citovat
0 #381 hann 2019-09-06 10:08
Dobrý den,
syn má smlouvu na rok a bylo mu slíbeno, že při spokojenosti dostane smlouvu na dobu neurčitou. Po uplynutí roku mu opět zaměstnavatel dal smlouvu opět na rok. Žádné výtky k jeho práci nejsou, pracuje dobře. Může se syn domoci prac. smlouvy na dobu neurčitou nebo může zaměstnavatel bez důvodu řetězit prac. smlouvy?
Děkuji
Citovat
0 #380 Pracomat.cz 2019-08-31 19:35
Cituji Karel:
Dobrý den, mohu doručit zaměstnavateli ....


Dobrý den Karle,

pokud má dokument v práci kdo přijmout, můžete ho předat i o víkendu. Jen upozorňuji, že dohoda je dobrovolným aktem obou stran a zaměstnavatel s ní musí souhlasit. Pokud chcete ukončit pracovní poměr bez souhlasu zaměstnavatele, je nutné podat výpověď. Pokud by se jednalo o výpověď stačí ji předat nadřízenému zaměstnanci.
Citovat
0 #379 Karel 2019-08-31 14:07
Dobrý den, mohu doručit zaměstnavateli dohodu o ukončení prac. poměru i o víkendu (například dnes 31.8. 2019-v sobotu s datem ukončení 31.8. 2019), kdy je v práci jen můj přímý nadřízený (mistr), který nemá pravomoc to podepsat (má jí jen personální nebo jednatel společnosti)? Dělám na směny a svojí hloupostí mi nedošlo, že 30. je pátek a posledního je sobota.
Citovat
+1 #378 Pracomat.cz 2019-08-24 10:05
Cituji Milan:
Dobrý den 2.5.2019 jsem uzavřel pracovní ...


Dobrý den Milane,

máte pravdu v tom, že o dobu nemoci se zkušební doba prodlužuje. Stejně tak platí, že během prvních 14 dní nemoci jste chráněn proti ukončení ze strany zaměstnavatele (poté vám může zkušební dobu ukončit i když jste v pracovní neschopnosti). Vy jako zaměstnanec ji můžete rovněž ukončit i když jste v pracovní neschopnosti. Ideální formou je doporučen dopis, kdy budete mít evidenci o převzetí dopisu zaměstnavatelem (tzv. dodejka).
Citovat
0 #377 Milan 2019-08-23 17:04
Dobrý den 2.5.2019 jsem uzavřel pracovní smlouvu s klasickou zkušební dobou 3 měsíce. Jedná se mi o to zda se mi tato zkušební doba prodlužuje o dobu pracovní neschopnosti. Jsem pevně rozhodnut ukončit pracovní poměr k 30.8.2019 jenže nevím zda do té doby budu uschopen. Jedná se mi tedy o to jak je to v tomto případě nejlepší provést. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #376 Pracomat.cz 2019-08-19 20:14
Cituji Kamca:
Dobry den, mam smlouvu na dobu neurcitou...


Dobrý den Kamčo,

za rodičovskou nárok na dovolenou není, pouze za mateřskou. Proplacenou ji nedostanete, bude na vás "čekat", až se vrátíte do zaměstnání. Proplacena by byla jen v případě, že byste pracovní poměr ukončila a nevybraná dovolená by se proplácela.
Citovat
0 #375 Kamca 2019-08-19 11:45
Dobry den, mam smlouvu na dobu neurcitou. Jsem tehotna a az nastoupim na materskou, tak me zajima, vznika mi behem 3 let co budu doma nejaky narok na dovolenou, kterou mi zamestnavatel proplati? Dekuji
Citovat
0 #374 Pracomat.cz 2019-08-09 09:29
Cituji Matěj:
Dobry den. Cerstve sem se dovedel ze pokud ....


Dobrý den Matěji,

pokud nemáte vstupní zdravotní prohlídku, tak se jedná o pochybení zaměstnavatele a případné pokuty a rizika hrozí jemu. Pokud vás zaměstnavatel z tohoto důvodu propustí a vy se odvoláte u soudu, tak skoro určitě uspějete. Rozhodne bych však doporučoval prohlídku absolvovat a zaměstnavatele přesvědčit, že je i pro jeho dobro, aby ji měl.
Citovat
0 #373 Pracomat.cz 2019-08-09 09:23
Cituji Andrea:
Dobrý den chci se zeptat když je ....


Dobrý den Andreo,

bývá to obvyklé, protože benefity jsou většinou součástí pracovní smlouvy a ta platí i během výpovědní lhůty.
Citovat
0 #372 Andrea 2019-08-08 16:41
Dobrý den chci se zeptat když je zaměstnanec ve výpovědi má nárok na benefity od firmy u který končí děkuji
Citovat
0 #371 Matěj 2019-08-08 16:18
Dobry den. Cerstve sem se dovedel ze pokud nemam zdravotni prohlidku od doktora zamestnavatele tak nejsem zpusobily pracovat ... zamestnavatel zamestnavatel doktora neresi a mam strach ze pokud prijde kontrola tak budu mit problem ... je to pravda? popripade je to dostatecny duvod k ukonceni pracovniho pomeru ze dne na den? dekuji za radu
Citovat
0 #370 Pracomat.cz 2019-08-07 16:02
Cituji Hana:
Dobrý den, vedoucí zjistil, že pracovnice ve .....


Dobrý den Hano,

ano, po uplynutí lhůty 14 dnů nemoci lze ve zkušební době ukončit pracovní poměr i těhotné zaměstnantkyni.
Citovat
0 #369 Hana 2019-08-07 15:19
Dobrý den, vedoucí zjistil, že pracovnice ve zkušební době je těhotná, těhotná již nastoupila, lze v tomto případě zrušit pracovní poměr ve zkušební době? Již uběhla lhůta 14 dnů, je v pracovní neschopnosti

Dekuji
Citovat
0 #368 Pracomat.cz 2019-08-05 15:50
Cituji Pavel Moučka:
Dobrý den,živím se jako řidič s povolání a jezdím noční linky. Ze zdravotních důvodů mi bylo doporučeno ...


Dobrý den Pavle,

v takovém případě vám zaměstnavatel může nabídnout jinou práci, i odlišného typu než je součástí pracovní smlouvy. Samozřejmě s ohledem na váš zdravotní stav. Je možné, že pro vás žádnou takovou práci nemá. V takovém případě se nabízí dohoda o ukončení pracovního poměru a pokud ji nebude chtít podepsat, tak výpověď. V jejím případě lze očekávat, že ještě před ní vás zaměstnavatel pošle na mimořádnou lékařskou prohlídku ke svému smluvnímu lékaři. U výpovědi pak není zcela jasný přístup, jak je to s náhradou mzdy během výpovědní lhůta. Nemůžete vykonávat svoji práci, ale případný soud v takovém případě už několikrát rozhodl, že náhrada mzdy za výpovědní lhůtu zaměstnanci nepříšluší. Vždy ale záleží na každém případu a jeho situaci. Obecně bych za úspěch považoval dohodu o ukončení pracovního s odstupným 4 platy a vyšším. Tři platy (pokud jste v zaměstnání déle než 2 roky), je odstupné na které máte dle ZP bez pochyb nárok. Situaci by samozřejmě měnilo, kdyby vaše zdravotní nezpůsobilost byla způsobena výkonem povolání či pracovním úrazem. V takovém případě by byl nárok na vyšší odstupné.
Citovat
0 #367 Pavel Moučka 2019-08-05 15:30
Dobrý den,živím se jako řidič s povolání a jezdím noční linky. Ze zdravotních důvodů mi bylo doporučeno změnit zaměstnání. Jaká je možnost odejít ihned a nečekat 2 měsíce? Nynější zaměstnavatel nemá jinou práci než li v noci. Pomůže vyjádření lékaře? Nebo jak postupovat? Děkuji za odpověď Moučka Pavel
Citovat
0 #366 Pracomat.cz 2019-08-01 13:07
Cituji Jana:
Dobry den. Zamestnavatel rusi poboccku, ve smlouve ...


Dobrý den Jano,

v rozhodování bude rozhodně hrát fakt v jaké fázi těhotenství jste. Pokud v pokročilé, asi bych to řešil spíše tou nemocenskou. Alternativou je dohoda, případně výpověď z vaší strany, ale tam pak skutečně dojde ke snížení maximální výše podpory na 45 % z vaší čisté mzdy, s tím že limit je nastaven na 18 111 Kč. Vyšší podporu nelze dostat.
Citovat
0 #365 Pracomat.cz 2019-08-01 12:35
Cituji Vlaďka:
Dobrý den,
Smlouvu mám na dobu určitou do konce roku, a můžu mít jinou práci lépe placenou....


Dobrý den Vlaďko,

v souladu se zákonem jiná možnost než dohoda není (pokud by vám zaměstnavatel např. nevyplácel mzdu, to by situaci změnilo). Pracovní smlouva v tomto ohledu chrání obě strany stejně, a zaměstnavatel vás také nemůže vyhodit dříve než za dva měsíce (pokud neporušítě svoje povinnosti závažným způsobem). Můžete se rozhodnout porušit pracovní smlouvu a už nepřijít do práce. Nicméně vás zaměstnavatel v takovém případě může žalovat za ušlý zisk. Zvažte zda vám to stojí za to. Ideálním řešením je dohoda, ale s ní musí zaměstnavatel souhlasit.
Citovat
0 #364 Vlaďka 2019-07-31 18:09
Dobrý den,
Smlouvu mám na dobu určitou do konce roku, a můžu mít jinou práci lépe placenou, nástup co nejdříve, prostě nebudou čekat 2 měsíce, jaké mám možnosti ukončit pracovní poměr v souladu se zákonem. A co když zaměstnavatel nebude chtít podepsat dohodu. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #363 Jana 2019-07-30 16:33
Dobry den. Zamestnavatel rusi poboccku, ve smlouve je misto cela CR, takze me muze prelozit, coz nechci a jeste k tomu silene dojizdet a navic jsem tehotna. Zbyva mi jit na nemocenskou, nebo co kdyz bych sama chtela odejit klasickou vypovedi nebo dohodou. Porad se zkracuje podpora? Nebo mam moznost neceho jineho?
Citovat
0 #362 Pracomat.cz 2019-07-28 14:37
Cituji Iveta:
Dobrý den,

před pár dny jsem zaslala výpověď z HPP na dobu určitou ....


Dobrý den Iveto,

pokud je vaše nová (nižší pozice) náplň práce součástí vaší pracovní smlouvy, tak budete muset pracovní smlouvu dodržet. Myšleno výpovědní lhůtu. Na okamžité zrušení pracovního poměru máte nárok pouze v případě, že by vám zaměstnavatel nevyplácel mzdu.
Citovat
0 #361 Iveta 2019-07-28 05:01
Dobrý den,

před pár dny jsem zaslala výpověď z HPP na dobu určitou (ta končí až v roce 2021), nicméně zaměstnavatel se zachoval neslušně. Byla jsem na pozici manažera, ale přeřadili mě na nižší pozici, kterou odmítám dělat. Mám 2 měsíční výpovědní lhůtu, chci se zeptat, zda je možnost ukončit pracovní poměr nějakým způsobem dříve? Smlouvy jsou u tohoto zaměstnavatele velmi "chytře" řešeny a bohužel mám v ní napsanou onu nižší pozici (nedošlo totiž ke změně smlouvy při "povýšení"). Děkuji za odpověď
Citovat
0 #360 Pracomat.cz 2019-07-19 10:15
Cituji Petr:
Dobrý den,
Chtěl bych dát v práci výpověď do konce měsíce ale celá firma má celozávodní dovolenou ....


Dobrý den Petře,

pokud výpověď pošlete doporučeně poštou, tak budeme považována za doručenou ve chvíli převzetí psaní a vyplnění tzv. dodejky (pokud si zásilku nemá kdo převzít, tak se za doručenou nepovažuje). To je písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci. Záleží tedy zda je firmě někdo, kdo je schopen přijímat poštu i během celozávodní dovolenné. Předpokládám, že ano (pro firmu by bylo velmi riskantní nepřebírat žádnou poštu po dobu několika týdnů), takže by v tomto problém být neměl.
Citovat
0 #359 Petr 2019-07-19 08:25
Dobrý den,
Chtěl bych dát v práci výpověď do konce měsíce ale celá firma má celozávodní dovolenou takže tady nikdo z perzonalniho nebude, jak to bude platit v případě že ji zašlu poštou doporučeně s dodakem, od kdy výpověď začne platit? Od doby kdy si ji zaměstnavatel převezme(vyzvedne)? Nebo od doby kdy se zemestnavateli pošta pokusi dorucit zasilku ale zaměstnavatel ji ještě neprevzal(dafakto, že firma byla vyrozuměna o uložení zásilky)?
DĚKUJI
Citovat
0 #358 Pracomat.cz 2019-07-19 07:57
Cituji Vlaďka:
Dobrý den,
byla podaná řádná výpověď ....


Dobrý den Vlaďko,

pokud byla výpověď ze strany zaměstnance, tak nemá nemoc na výpovědní dobu žádný vliv.
Citovat
0 #357 Vlaďka 2019-07-18 09:27
Dobrý den,
byla podaná řádná výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou ze strany zaměstnance, během této výpovědní doby, začal zaměstnanec marodit.

Platí stále to, že v tom případě se mu přerušuje výpovědní doba a pokračuje se v ní až po ukončení pracovní neschopnosti ?
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #356 Pracomat.cz 2019-07-13 15:30
Cituji Jiřina:
Dobrý den,včera jsem odnesla výpověď na pracoviště.....


Dobrý den Jiřino,

fakticky vzato váš zaměstnavatel jedná správně. Mezi výpovědí a dohodou je totiž velký rozdíl. Dohodu může (ale nemusí) druhá strana schválit a akceptovat, zatímco výpověď jen předáte, druhá strana ji musí akceptovat a běží klasická výpovědní lhůta. Situaci by měnilo, kdyby jste měla dohodu o ukončení pracovního poměru podepsanou oprávněnými osobami ze strany zaměstnavatele. Pokud tomu tak je, tak je dohoda o ukočení pracovního poměru platná.
Citovat
0 #355 Jiřina 2019-07-13 12:12
Dobrý den,včera jsem odnesla výpověď na pracoviště.Kde jsem uvedla dohodou a měla zde datum kdy končím,kdy jsem ji donesla Datum kde byla napsána kdo ji převza (zástupce vedoucí) kde v tomto případě mám 2 podpisy zástupců jelikož vedoucí má dovolenou.Pri čemž jista p.vedouci večer telefonovala zástupci a vypadala,ze to podepsala a totéž i ta druhá.Me pouze sms zaslala vedoucí,ze výpověď je neplatná ať přijdu a napisu si novou s dvouměsíční lhůtou.Ze toto nepodepíše na dohodu.Proto mě zajímá muže podepsat a převzít výpověď zástupce nebo je to neplatné?Dekuji
Citovat
0 #354 Pracomat.cz 2019-06-29 07:01
Cituji Iva:
Dobrý den,
Jsem zaměstnaná od roku 2010 jako asistentka. Roku 2018 jsem nastoupila na ...


Dobrý den Ivo,

pokud vám bude chtít zaměstnavatel dát výpověď, je to jeho právo a pokud neuvede nevhodné důvody výpovědi, tak ji ani nemůžete nijak zpochybnit. Klasicky se v takovém případě dává výpověď z organizačních důvodů, nebo vám nabídnou dohodu o ukončení pracovního poměru. Na druhou stranu máte samozřejmě nárok na odstupné, které je právě kompenzací za výpověď.
Citovat
0 #353 Iva 2019-06-29 03:32
Dobrý den,
Jsem zaměstnaná od roku 2010 jako asistentka. Roku 2018 jsem nastoupila na mateřskou a řodičák. Nyní 1.7. My rodí ak končí a ja nastupuji zpět do prace. Od ledna letošního roku došlo k fúzi zaměstnavatele, kdy se stal novy zaměstnavatel. Proslýchá se, že mě bude chtít vyhodit. Jaké mám práva aby mi práci nechal nebo jaké možnosti výpovědi. A je i nárok na odstupné? Děkuji
Citovat
0 #352 Pracomat.cz 2019-06-21 14:58
Cituji Petr:
Dobry den podal jsem vypověd dohodou ale zaměstnavatel mi ji zamýtl po te ...


Dobrý den Petře,

ano je to v pořádku. Ukončení pracovního poměru dohodou je dobrovolným aktem obou stran a zaměstnavatel s ním nemusí souhlasit. Co není o souhlasu zaměstnavatele je výpověď, ale u ní je dvou měsíční výpovědní lhůta. Nicméně pokud vám dal zaměstnavatel výpověď hned poté co jste onemocněl, tak výpověď nemusí být platná.
Citovat
0 #351 Petr 2019-06-21 14:34
Dobry den podal jsem vypověd dohodou ale zaměstnavatel mi ji zamýtl po te sem nastoupil na nemocenskou a zaměstnavatel mi poslal dopis že se tato vypověd zamita a od 1.dne v měsíci mi běží 2 měsični lhuta a nic jsem nepodepsal je to možne? i když s tou 2 měsíční lhutou nesouhlasím? předem děkuji za odpověd
Citovat
0 #350 Pavel 2019-06-21 09:12
Cituji Naďa:
Dobrý den, pracuji u Bezpečnostní agentury a jsem v částečném invalidním důchodu. Zaměstnavatel provádí organizační změny ....


Dobrý den Naďo,

ano zaměstnavatel má povinnost provést vstupní lékařskou prohlídku, aby zjistil zda je uchazeč schopen vykonávat danou pracovní činnost. Fixní výše pokuty není, o jejím určení rozhoduje inspektorát práce. Rozhodně je to dobrý argument, pomocí kterého můžete dosáhnout na dohodu i odstupným.
Citovat
0 #349 Naďa 2019-06-21 07:24
Dobrý den, pracuji u Bezpečnostní agentury a jsem v částečném invalidním důchodu. Zaměstnavatel provádí organizační změny a nabídl mi ukončit pracovní poměr dohodou ze strany zaměstnance bez možnosti odstupného. Nabídla jsem dohodu z organizačních změn zaměstnavatele a místo dvou odstupných platů jsem v dohodě požádala pouze o jeden odstupný měsíc. Odmítli. Zde jsem se dočetla že u jednoho pána nebyla provedena vstupní zdravotní prohlídka a že díky tomu může zaměstnavatel dostat tučnou pokutu. Ode mne nemají vstupní zdravotní prohlídku. Má každý zaměstnavatel povinnost vstupní zdravotní prohlídky? Kde bych se dozvěděla výši pokuty? Myslím že tato situace by vyřešila podepsání mnou nabídnuté dohody. Děkuji za váš čas a radu.Naďa
Citovat
0 #348 Pracomat.cz 2019-06-11 06:57
Cituji Pavlína:
Dobrý den, v mém zaměstnání dojde na konci měsíce června k uzavření pobočky...


Dobrý den Pavlíno,

z vašeho popisu není úplně jasné o jakou situaci se jedná (či možná ji jen váš současný zaměstnavatel špatně vykládá). Pokud dochází k prodeji firmy, tak je často součástí tohoto prodeje i převod jednotlivých pracovníků pod "novou hlavičku". Za předpokladu, že se na pracovní činnosti nic nemění, je to právně v pořádku a k novému zaměstnavateli přejdete i se svojí pracovní smlouvou, mzdou atd.. Opravdu se nic nemění. V takovém případě vám ale zaměstnavatel nemůže dát výpověď. Pokud by vám z nějakého důvodu výpověď opravdu dal, pak na odstupné nárok máte.
Citovat
0 #347 Pavlína 2019-06-10 23:05
Dobrý den, v mém zaměstnání dojde na konci měsíce června k uzavření pobočky. Naše prostory přebírá nový nájemce- nový zaměstnavatel. Samozřejmě jsme to zjistili pouze tři dny nazpět. To znamená, že ve dvouměsíční výpovědní době nejsme. Zaměstnavatel se nechal slyšet,že nám výpověď zašle k poslednímu dni v cervenci. Aby jsme od srpna mohli nastoupit k novému zaměstnavateli.Já se ovšem rozhodla,že pod nového zaměstnavatele nechci a tak jsem kontaktovala majitelku, že žádám odstupné,z důvodu rušení částí zamestnavatele a že bych ráda skončila právě k měsíci Červnu. Odpověď mě velice zaskočila. Bylo mi odpovezeno, že mám o odstupném milne informace, že na něj nemám nárok. Protože se vlastně nic nemění a cituji : jen hlavička zaměstnavatele bude jiná. ( ovšem úplně jiná firma) A že pokud chci skončit k Červnu, že si mám podat výpověď, což mi přijde jako nesmysl ,když pobočka naši firmy se ruší. Můžete mi prosím říct, na co vlastně mám nárok a jak na toto tvrzení reagovat? Popř. S kým to mam nadále řešit? Jsem úplně bezradná,protože mám možnost od 1.července ihned nastoupit. A jelikož se zamestnavatelem jsou neustále nějaké administrativní problémy, mám obavy aby mě vůbec vyslechl.Moc Vás prosím o radu. Dekuji
Citovat
0 #346 Pracomat.cz 2019-05-21 10:28
Cituji Martin:
Dobrý den, ke konci měsíce končím u jednoho zaměstnavatele ....


Dobrý den Martine,

pokud myslíte otcovskou dovolenou, tak ano máte na ni nárok. Zaměstnavatel vám ji musí umožnit čerpat (až se vám narodí potomek) a nevyčerpanou klasickou dovolenou poté proplatit.
Citovat
0 #345 Martin 2019-05-21 08:20
Dobrý den, ke konci měsíce končím u jednoho zaměstnavatele a nastupuji u jiného.Dovolenou mi neumožnili dříve čerpat,proto ji čerpám nyní.Manželka má 23.5.nastoupit do porodnice a sestřička mi nabízí paragraf na první dítě ať si nechám zbytek dovolené proplatit.Je toto možné nebo musím dovolenou dočerpat? Děkuji
Citovat
0 #344 Pracomat.cz 2019-05-20 12:38
Cituji Silvie:
Dobrý den, se zaměstnavatelem jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru ...


Dobrý den Silvie,

jelikož pracovní neschopnost vznikla ještě za trvání pracovního poměru, bude pokračovat i po jeho skončení. Tento fakt nemá vliv na výplatu dávek nemocenského pojištění, které vám náleží od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti (do té doby vás vyplácí zaměstnavatel)
Citovat
0 #343 Silvie 2019-05-20 11:11
Dobrý den, se zaměstnavatelem jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru k 31.5. Od 13.5. jsem ale v pracovní neschopnosti. Když ukončím pracovní poměr tak jak jsme se domluvili, budu mít nárok na nemocenské dávky?
Citovat
0 #342 Pracomat.cz 2019-05-10 06:32
Cituji Martin:
Dobrý den,
jak je to s dovolenou v době výpovědi. Kdo s ní nakládá...


Dobrý den Martine,

v prvé řadě stále zaměstnavatel, který vám může čerpání dovolené určit. Pokud tak neučiní, tak ve výpovědní době máte nárok na to si dovolenou vybrat sám (např. na hledání nového zaměstnání) a zaměstnavatel vám nesmí bránit. Pokud ani jedna strana vybrání dovolené neřeší, tak vám bude po skončení pracovního poměru proplacena.
Citovat
-1 #341 Martin 2019-05-10 05:34
Dobrý den,
jak je to s dovolenou v době výpovědi. Kdo s ní nakládá? Zaměstnavatel nebo zaměstnanec?
Chci si na konci výpovědní doby vybrat dovolenou, může mi ji zaměstnavatel zakázat vybrat?
Citovat
0 #340 Pracomat.cz 2019-05-07 14:02
Cituji David Makusak:
Dobrý den, mám dotaz, může pracovní agentůra dát výpoveď, když jsem na nemocenské a nijak ...


Dobrý den Davide,

během prvních 14 dní nemoci jste chráněn proti výpovědi. Agentura vás může stáhnout z pracovního umístění, ale nikoliv ukončit vaši pracovní smlouvu. Pokud jim věříte a chcete přistoupit na jejich podmínky, tak můžete.
Citovat
0 #339 David Makusak 2019-05-06 16:37
Dobrý den, mám dotaz, může pracovní agentůra dát výpoveď, když jsem na nemocenské a nijak jsem neporušil zákoník práce ? nastoupil jsem do nového zaměstnání, ale bohužel po odpracovaném týdnu, jsem si během hokeje zlomil malíček,stalo se to v sobotu, papíry od doktora mám od neděle (víkendy nepracujeme)a po tom co jsem napsal mistrovi a na agenturu, že budu mít ruku v sádře a nepříjdu cca 4 týdny do práce, tak mi následujicí den odepsali že mám výpoveď ode dne, kdy mám platnou nemocenskou, s tím že to mám podepsat, pokud tam chci ještě pracovat, jedná se prý o to, že oni mi nebudou platit prvních 14 dnů, a že zbytek mi zaplatí sociálka, a oni mě potom vezmou zpět.
Citovat
0 #338 Pracomat.cz 2019-05-06 07:18
Cituji Martin:
Prodlouží se mi o tento paragraf výpovědní doba?


Dobrý den Martine,

k prodloužení výpovědní doby nedojde.
Citovat
0 #337 Martin 2019-05-05 22:59
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Martin:
Dobrý den,
podal jsem výpověď. Vše proběhlo bez problémů a běží mi výpovědní ...


Dobrý den Martine,

ošetřování člena rodiny je podle § 191 ZP důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatel je povinen vás omluvit v práci po dobu jeho trvání. To, že jste ve výpovědní lhůtě na věci nic nemění.


Prodlouží se mi o tento paragraf výpovědní doba?
Citovat
+1 #336 Pracomat.cz 2019-05-05 21:49
Cituji Martin:
Dobrý den,
podal jsem výpověď. Vše proběhlo bez problémů a běží mi výpovědní ...


Dobrý den Martine,

ošetřování člena rodiny je podle § 191 ZP důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatel je povinen vás omluvit v práci po dobu jeho trvání. To, že jste ve výpovědní lhůtě na věci nic nemění.
Citovat
0 #335 Martin 2019-05-05 21:33
Dobrý den,
podal jsem výpověď. Vše proběhlo bez problémů a běží mi výpovědní doba. Můžu ve výpovědní době čerpat paragraf na těhotnou manželku. Má vysoký tlak a doma máme ještě dvě děti. Starání se o ně ji vyčerpává.
Děkuji
Citovat
0 #334 Pracomat.cz 2019-05-02 21:37
Cituji Lili:
Dobrý den,
Podala jsem výpověď poslední den v měsíci na personálním oddělení...


Dobrý den Lili,

nemá žádné právo vás v práci držet déle, ani nemá právo výpověď podepsat. Když ji podáváte vy, jako zaměstnanec, tak ji prostě předáte zaměstnavateli a po převzetí běží výpovědní lhůta. On vaši výpověď nijak neschvaluje, jen ji musí vzít na vědomí.
Citovat
0 #333 Lili 2019-05-02 21:03
Dobrý den,
Podala jsem výpověď poslední den v měsíci na personálním oddělení. Výpověď mám potvrzenou razítkem a podpisem, ale i přesto mi můj přímí nadřízený tvrdí že výpověď je neplatná, protože jí musí podepsat on nebo vedoucí mého střediska. Je to klasická výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, ne dohodou. Má nějaké zákonem podložené právo mě držet v práci o další měsíc déle? Děkuji
Citovat
0 #332 Pracomat.cz 2019-04-30 18:37
Cituji Veronika:
Dobrý den, od 2.1.2019 jsem zaměstnána smlouvu mám do 30.6. 2019 ...


Dobrý den Veroniko,

pokud se ptáte jaký důvod uvést do výpovědi, tak výpověď můžete podat i bez udání důvodu. Nemusíte zaměstnavateli písemně oznámit, důvod rozvázání pracovního poměru.
Citovat
0 #331 Veronika 2019-04-30 15:42
Dobrý den, od 2.1.2019 jsem zaměstnána smlouvu mám do 30.6. 2019 teď jsem byla na nemocenské do 30.4.dnes mam ukouncenou nemocenskou a byla jsem v práci dát výpověď ale musí být napsaná písemné jelikož mám malé deti tak se nemůžu vrátit do práce co mám napsat do výpovědi péče o dítě do 4let? Vůbec nevím jak mám postupovat děkuji za odpověď
Citovat
0 #330 Pracomat.cz 2019-04-30 09:13
Cituji Lucie Židková:
Dobrý den, mám smlouvu na dobu neurčitou pracuji ve firmě více jak 10 let. Teď k 30.4. Jsem na dlouhodobé nemocenské....


Dobrý den Lucie,

pokud podepíšete dohodu, nejspíše z "organizačních důvodů" budete mít nárok na podporu jako po klasické výpovědi ze strany zaměstnavatele. Atraktivita dohody záleží na tom, co vám zaměstnavatel nabídne. Za mě dává smysl, aby byla výhodnější (pro vás) než klasická výpověď. Tedy větší odstupné. To zda to řešit formou nemoci z povolání je na vás. Pokud jste ke svému zhoršenému zdravotnímu stavu skutečně přišla během výkonu zaměstnání, pak bych s návštěvou lékaře asi neváhal. Pokud ne, tak je to rozhodnutí čistě na vás. Předpokládám, že je vám přes 55 let, máte tedy před sebou 11 měsíců podpory + xx měsíců za odstupné. Ekonomika je stále poměrně příznivá, věřím že nějaký kratší pracovní úvazek se vám na poslední rok před důchodem povede sehnat. Přeji hodně štěstí.
Citovat
0 #329 Pracomat.cz 2019-04-30 08:49
Cituji Lenka:
Pokud tedy pauza nemá vliv, měla bych už teď nárok ...


Dobrý den Lenko,

smlouva na dobu určitou končí jejím uplynutím. To zda jste nemocná, těhotná nebo na mateřské na ni nemá vliv. To zda vám poté nabídne další, je na jeho vůli.
Citovat
0 #328 Lucie Židková 2019-04-30 03:40
Dobrý den, mám smlouvu na dobu neurčitou pracuji ve firmě více jak 10 let. Teď k 30.4. Jsem na dlouhodobé nemocenské. Zaměstnavatel si za mě našel náhradu. Chce mě propustit z důvodu nadbytecnosti samozřejmě dohodou, ze mi dá na ruku nějakou částku. Za prvé mě zajímá, pokud podepíšu dohodu, zda mám nárok z UP dostávat podporu. Nebo mám trvat na výpovědi ze strany zaměstnavatele. Pokud bych šla ke smluvnímu lékaři určitě by mi potvrdil nemoc způsobenou v práci. Vůbec nevím jak se mám teď zachovat. Chtěla bych být fér, ale nechci přijít na UP o peníze. Mám 2 roky a 4 měsíce do starobního důchodu. Moc děkuji za radu
Citovat
0 #327 Lenka 2019-04-29 23:12
Pokud tedy pauza nemá vliv, měla bych už teď nárok na pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Tomu rozumím. Ale pokud na mateřskou dovolenou nastoupím dejme tomu 8.6. a smlouva mi končí ke dni 30.6. může mi zaměstnavatel smlouvu neprodloužit??
Citovat
0 #326 Pracomat.cz 2019-04-29 14:45
Cituji Lenka:
Dobrý den,

ke dni 30.9.2016 jsem měla u svého zaměstnavatele sjednaný ukončený pracovní poměr (smlouva na neurčito). Tak se i stalo,ale ....


Dobrý den,

jestli to chápu správně, tak aktuálně končíte třetí dobu určitou u jednoho zaměstnavatele. Pokud vám nabídne další smlouvu, tak už se musí jednat o dobu neurčitou. Něco jako “ochranná lhůta” u smlouvy na dobu určitou není. Skončí uplynutím dohodnutého času. Druhé otázce úplně nerozumím. Zaměstnavatel vám musí nabídnout dobu neurčitou po třech dobách určitých. To že je mezi zaměstnáními krátká pauza na to nemá vliv.
Citovat
0 #325 Lenka 2019-04-29 11:00
Dobrý den,

ke dni 30.9.2016 jsem měla u svého zaměstnavatele sjednaný ukončený pracovní poměr (smlouva na neurčito). Tak se i stalo,ale od 28.11.2016 jsem znovu nastoupila k tomu samému zaměstnavateli. Ten mi dal opět smlouvu na určito a to do 30.6.2017, poté prodloužil do 30.6.2018 a po třetí do 30.6.2019. Tento rok by mi měl zaměstnavatel prodloužit smlouvu již znovu na dobu neurčitou, je to tak? Avšak cca v polovině června tohoto roku nastupuji na mateřskou dovolenou, tedy těsně před koncem vypršení smlouvy na určito. Otázka tedy zní, jestli platí na tuto situaci nějaká ochranná lhůta, nebo zaměstnavatel není povinnen mi smlouvu prodloužit ani v případě těhotenství. Druhá otázka zní, zda-li mi neměl zaměstnavatel v 11/2016 udělit pracovní smlouvu na neurčito automaticky,jelikož jsem nebyla pryč déle, než 2 měsíce. Pozn. nebyla jsem ani na úřadu práce,ani jsem nikde jinde nepracovala. Dá se v této situaci něčímargumentovat, nebo záleží na rozhodnutí zaměstnavatele?

Mnohokrát děkuji za odpoveď
Procházková
Citovat
0 #324 Pracomat.cz 2019-04-28 20:55
Cituji Zuzana:
Dobrý den,
můj pracovní poměr v práci ....


Dobrý den Zuzano,

ano, pokud máte dovolenou, můžete ve svém volnu dělat co chcete. Teoreticky tedy můžete mít ve své pracovní smlouvě nějakou klauzuli, která zakazuje práci v podobném oboru či pro jiného zaměstnavatele. Ale běžné to není.
Citovat
0 #323 Zuzana 2019-04-28 20:02
Dobrý den,
můj pracovní poměr v práci končí posledního května. Od června nastupuji do nového zaměstnání. Poslední týden v květnu si budu ještě vybírat dovolenou, mohu v tomto týdnu už nastoupit do nového zaměstnání na zaučení?
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #322 Pracomat.cz 2019-04-26 11:22
Cituji Čemonka:
Zdravím,
do konce výpovědní lhůty mi zbývají 3 dny. Zaměstnavatel chce, abych zde dodělala práci za loňský rok (daně - jsme účetní firma) na DPP...


Dobrý den,

osobně bych spíše doporučoval dohodu nepodepisovat a pokud vám zaměstnavatel nezaplatí to co má, tak mu zkusit pohrozit třeba předžalobní výzvou. Často jen to, že máte snahu bránit svoje práva zaměstnavatele vystraší a raději vám relativně malou částku radši dá. Pokud podepíšete DPP, které potom nebudete plnit riskujete, že se situace obrátí a zaměstnavatel může vymáhat po vás. Samozřejmě je šance, že se do toho nepustí. Obě řešení mají svoje rizika.
Citovat
+1 #321 Čemonka 2019-04-26 08:52
Zdravím,
do konce výpovědní lhůty mi zbývají 3 dny. Zaměstnavatel chce, abych zde dodělala práci za loňský rok (daně - jsme účetní firma) na DPP. Já mu ale dohodu nechci podepsat, nechová se ke mně dobře a mám strach, jestli by mi vůbec zaplatil to, co má. Když ale dohodu nepodepíši, mám strach, jestli mi dá poslední výplatu v takové výši, jaká mi náleží (mám HPP + 2 DPP, aby ušetřili, takže mi klidně může dát jen HPP). Může mě zažalovat za ušlý zisk v případě, že se na to "vykašlu", i když ji podepíši dohodu? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #320 Pracomat.cz 2019-04-23 17:26
Cituji Hana:
Dobrý den,
prosím o radu, jak se chránit v zaměstnání před kolegou duševně nemocným...


Dobrý den Hano,

pokud sám zaměstnavatel nechce situaci řešit, jsou vaše možnosti velmi omezené. V zásadě můžete jen zkusit domluvit se zaměstnavatelem změnu směny/náplně práce pro dotyčnou paní nebo pro vás. Další možností je změnit zaměstnání. Jelikož pokud je dle oficiální lékařské zprávy kolegyně v pořádku, tak je z pohledu pracovního práva vše v pořádku.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na ahoj@pracomat.cz.