Jako ukončení pracovního poměru jsou v roce 2019 následující možnosti: výpověď, dohoda nebo ukončení na základě jiných právních skutečností. Pojďme se na tyto možnosti podívat trochu podrobněji. Jedná se buď o jednostranný právní úkon, který učinil jeden z účastníků - výpověď, nebo úkon, který učinili obě strany - dohoda. Poslední možností je ukončení pracovního poměru na základě jiných právních skutečností. Každý z těchto způsobů má své specifika, které si rozebereme dále.

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Pokud se oba účastníci shodli na obsahu dohody svým podpisem, je dohoda považována za uzavřenou. Dohoda o skončení pracovního (§ 49 Zákoníku práce) poměru musí být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena písemně. V dohodě je uveden den, ke kterému je pracovní poměr ukončen. Jedna kopie dohody je určena pro zaměstnavatele, druhá je určena pro zaměstnance. Zaměstnavatel je také povinen uvést do dohody důvod ukončení pracovního poměru, pokud ho o to zaměstnanec požádá. To je důležité ve chvíli, kdy je ukončení pracovního poměru dohodou uzavřeno z důvodu organizačních změn, a tudíž vzniká nárok na odstupné. Ve většině pracovních smluv je zakotvena výpovědní lhůta z pracovního poměru. Ta bývá obvykle dva měsíce, vždy ale v praxi záleží na dohodě mezi oběma stranami.

Výpověď

Jedná se o jednostranný právní úkon (§ 50 Zákoníku práce) na základě kterého končí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby § 51 Zákoníku práce) a to nezávisle na vůli druhého účastníka pracovního poměru. Výpověď může pro ukončení pracovního poměru využít jak zaměstnanec (vzor ke stažení), tak i zaměstnavatel. Podmínky, za kterých skončí pracovní poměr výpovědí danou zaměstnancem i zaměstnavatelem:

  • Musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná,
  • Výpověď doručená druhému účastníku může být odvolána s jeho souhlasem,
  • Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, činí nejméně 2 měsíce a je shodná pro obě zainteresované strany.
  • Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníku a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Pokud výpověď podává zaměstnanec, tak v tomto případě stačí aby písemně obeznámil zaměstnavatele, že s ním "rozvazuje pracovní poměr výpovědí". Důvod proč tak učinil, nemusí být uvedený. Stačí pouze výpověď podepsat a doručit zaměstnavateli. Doručení probíhá buď na firemní podatelně (je nutné nechat si předání výpovědi potvrdit) nebo zasláním výpovědi na adresu zaměstnavatele doporučeně.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů, uvedených v § 52 zákoníku práce, jinak je výpověď neplatná.Tyto důvody jsou např.:

  • Poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem svoje povinnosti vůči zaměstnavateli.
  • Pokud  se zaměstnanec stane nadbytečným.
  • Pokud se zaměstnavatel nebo některá jeho část ruší

I v tomto případě se ale zaměstnavatel a zaměstnanec mohou dohodnout na rozvázání pracovního poměru dohodou.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité ukončení pracovního poměru se využívá pouze v krajních případech, které jsou definovány v § 55 - 60 Zákoníku práce. Konkrétní důvod musí být v příslušném podání skutkově vymezen. Lze tak učinit jen ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel nebo zaměstnanec o důvodu pro toto opatření dověděl nejpozději do jednoho roku poté, co tento důvod vznikl. Z pohledu zaměstnance jsou důvodem pro takovéto ukončení pracovní poměru například skutečnost, že zaměstnavatel nezaplatil zaměstnanci mzdu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti nebo pokud zaměstnanec není podle lékařského posudku schopen vykonávat současnou práci a zaměstnavatel jej nepřevedl v době 15 dní od předložení lékařského posudku na jinou pro něj vhodnou práci.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Ukončení pracovního poměru ve zkušební může být bez udání důvodu učiněno jak zaměstnavatelem, tak i zaměstnancem (§ 66 Zákoníku práce). I zde platí nutnost písemného oznámení (vzor ke stáhnutí), přičemž pracovní poměr skončí dnem doručení, pokud není v žádosti o rozvázání pracovního poměru uvedeno jinak. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů.

Ukončení pracovní poměru uplynutím sjednané doby

V tomto případě skončí pracovní poměr dnem, ke kterému byl sjednán (§ 65 Zákoníku práce). Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se tento poměr změnil na pracovní poměr na dobu neurčitou (pokud se oba účastníci nedohodli jinak).

Na závěr myslete na to, že rozvázání pracovního poměru je významný krok jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Zaměstnanec by měl myslet na to, aby se mu rychle povedlo sehnat nové zaměstnání, pokud chce provést výpověď z pracovního poměru, například dohodou.

Nemocenská po skončení pracovního poměru v roce 2019

Zda budete mít nárok na placenou nemocenskou i po skončení pracovního poměru závisí na tom, jak dlouho po ukončení pracovního poměru vám vznikne pracovní neschopnost. Existuje totiž ochranná lhůta 7 dnů, která běž od ukončení pracovního poměru. Takže pokud pracovní neschopnost vznikne v rámci této lhůty, máte nárok na nemocenské dávky. Tyto dávky ale dostanete až od 15.tého dne nemocenské a dále.  Za 1.-3. den nemocenské totiž nejsou žádné dávky (to by se mělo změnit od 1.7.2019, kdy by se opět měla nemocenská dostávat i za první tři dny nemoci) a za 4.-14. den platí náhradu mzdy v době nemocenské zaměstnavatel a jelikož v tuto chvíli žádného nemáte, nedostanete během prvních dvou týdnů nemocenské žádné peníze.

Attachments:
Download this file (vypoved-ve-zkusebni-dobe-vzor.docx)Vzor výpovědi ve zkušební době[ ]13 kB
Download this file (vypoved-vzor.docx)Výpověď vzor[ ]14 kB

Komentáře  

0 #348 Pracomat.cz 2019-06-11 06:57
Cituji Pavlína:
Dobrý den, v mém zaměstnání dojde na konci měsíce června k uzavření pobočky...


Dobrý den Pavlíno,

z vašeho popisu není úplně jasné o jakou situaci se jedná (či možná ji jen váš současný zaměstnavatel špatně vykládá). Pokud dochází k prodeji firmy, tak je často součástí tohoto prodeje i převod jednotlivých pracovníků pod "novou hlavičku". Za předpokladu, že se na pracovní činnosti nic nemění, je to právně v pořádku a k novému zaměstnavateli přejdete i se svojí pracovní smlouvou, mzdou atd.. Opravdu se nic nemění. V takovém případě vám ale zaměstnavatel nemůže dát výpověď. Pokud by vám z nějakého důvodu výpověď opravdu dal, pak na odstupné nárok máte.
Citovat
0 #347 Pavlína 2019-06-10 23:05
Dobrý den, v mém zaměstnání dojde na konci měsíce června k uzavření pobočky. Naše prostory přebírá nový nájemce- nový zaměstnavatel. Samozřejmě jsme to zjistili pouze tři dny nazpět. To znamená, že ve dvouměsíční výpovědní době nejsme. Zaměstnavatel se nechal slyšet,že nám výpověď zašle k poslednímu dni v cervenci. Aby jsme od srpna mohli nastoupit k novému zaměstnavateli.Já se ovšem rozhodla,že pod nového zaměstnavatele nechci a tak jsem kontaktovala majitelku, že žádám odstupné,z důvodu rušení částí zamestnavatele a že bych ráda skončila právě k měsíci Červnu. Odpověď mě velice zaskočila. Bylo mi odpovezeno, že mám o odstupném milne informace, že na něj nemám nárok. Protože se vlastně nic nemění a cituji : jen hlavička zaměstnavatele bude jiná. ( ovšem úplně jiná firma) A že pokud chci skončit k Červnu, že si mám podat výpověď, což mi přijde jako nesmysl ,když pobočka naši firmy se ruší. Můžete mi prosím říct, na co vlastně mám nárok a jak na toto tvrzení reagovat? Popř. S kým to mam nadále řešit? Jsem úplně bezradná,protože mám možnost od 1.července ihned nastoupit. A jelikož se zamestnavatelem jsou neustále nějaké administrativní problémy, mám obavy aby mě vůbec vyslechl.Moc Vás prosím o radu. Dekuji
Citovat
0 #346 Pracomat.cz 2019-05-21 10:28
Cituji Martin:
Dobrý den, ke konci měsíce končím u jednoho zaměstnavatele ....


Dobrý den Martine,

pokud myslíte otcovskou dovolenou, tak ano máte na ni nárok. Zaměstnavatel vám ji musí umožnit čerpat (až se vám narodí potomek) a nevyčerpanou klasickou dovolenou poté proplatit.
Citovat
0 #345 Martin 2019-05-21 08:20
Dobrý den, ke konci měsíce končím u jednoho zaměstnavatele a nastupuji u jiného.Dovolenou mi neumožnili dříve čerpat,proto ji čerpám nyní.Manželka má 23.5.nastoupit do porodnice a sestřička mi nabízí paragraf na první dítě ať si nechám zbytek dovolené proplatit.Je toto možné nebo musím dovolenou dočerpat? Děkuji
Citovat
0 #344 Pracomat.cz 2019-05-20 12:38
Cituji Silvie:
Dobrý den, se zaměstnavatelem jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru ...


Dobrý den Silvie,

jelikož pracovní neschopnost vznikla ještě za trvání pracovního poměru, bude pokračovat i po jeho skončení. Tento fakt nemá vliv na výplatu dávek nemocenského pojištění, které vám náleží od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti (do té doby vás vyplácí zaměstnavatel)
Citovat
0 #343 Silvie 2019-05-20 11:11
Dobrý den, se zaměstnavatelem jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru k 31.5. Od 13.5. jsem ale v pracovní neschopnosti. Když ukončím pracovní poměr tak jak jsme se domluvili, budu mít nárok na nemocenské dávky?
Citovat
0 #342 Pracomat.cz 2019-05-10 06:32
Cituji Martin:
Dobrý den,
jak je to s dovolenou v době výpovědi. Kdo s ní nakládá...


Dobrý den Martine,

v prvé řadě stále zaměstnavatel, který vám může čerpání dovolené určit. Pokud tak neučiní, tak ve výpovědní době máte nárok na to si dovolenou vybrat sám (např. na hledání nového zaměstnání) a zaměstnavatel vám nesmí bránit. Pokud ani jedna strana vybrání dovolené neřeší, tak vám bude po skončení pracovního poměru proplacena.
Citovat
-1 #341 Martin 2019-05-10 05:34
Dobrý den,
jak je to s dovolenou v době výpovědi. Kdo s ní nakládá? Zaměstnavatel nebo zaměstnanec?
Chci si na konci výpovědní doby vybrat dovolenou, může mi ji zaměstnavatel zakázat vybrat?
Citovat
0 #340 Pracomat.cz 2019-05-07 14:02
Cituji David Makusak:
Dobrý den, mám dotaz, může pracovní agentůra dát výpoveď, když jsem na nemocenské a nijak ...


Dobrý den Davide,

během prvních 14 dní nemoci jste chráněn proti výpovědi. Agentura vás může stáhnout z pracovního umístění, ale nikoliv ukončit vaši pracovní smlouvu. Pokud jim věříte a chcete přistoupit na jejich podmínky, tak můžete.
Citovat
0 #339 David Makusak 2019-05-06 16:37
Dobrý den, mám dotaz, může pracovní agentůra dát výpoveď, když jsem na nemocenské a nijak jsem neporušil zákoník práce ? nastoupil jsem do nového zaměstnání, ale bohužel po odpracovaném týdnu, jsem si během hokeje zlomil malíček,stalo se to v sobotu, papíry od doktora mám od neděle (víkendy nepracujeme)a po tom co jsem napsal mistrovi a na agenturu, že budu mít ruku v sádře a nepříjdu cca 4 týdny do práce, tak mi následujicí den odepsali že mám výpoveď ode dne, kdy mám platnou nemocenskou, s tím že to mám podepsat, pokud tam chci ještě pracovat, jedná se prý o to, že oni mi nebudou platit prvních 14 dnů, a že zbytek mi zaplatí sociálka, a oni mě potom vezmou zpět.
Citovat
0 #338 Pracomat.cz 2019-05-06 07:18
Cituji Martin:
Prodlouží se mi o tento paragraf výpovědní doba?


Dobrý den Martine,

k prodloužení výpovědní doby nedojde.
Citovat
0 #337 Martin 2019-05-05 22:59
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Martin:
Dobrý den,
podal jsem výpověď. Vše proběhlo bez problémů a běží mi výpovědní ...


Dobrý den Martine,

ošetřování člena rodiny je podle § 191 ZP důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatel je povinen vás omluvit v práci po dobu jeho trvání. To, že jste ve výpovědní lhůtě na věci nic nemění.


Prodlouží se mi o tento paragraf výpovědní doba?
Citovat
+1 #336 Pracomat.cz 2019-05-05 21:49
Cituji Martin:
Dobrý den,
podal jsem výpověď. Vše proběhlo bez problémů a běží mi výpovědní ...


Dobrý den Martine,

ošetřování člena rodiny je podle § 191 ZP důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatel je povinen vás omluvit v práci po dobu jeho trvání. To, že jste ve výpovědní lhůtě na věci nic nemění.
Citovat
0 #335 Martin 2019-05-05 21:33
Dobrý den,
podal jsem výpověď. Vše proběhlo bez problémů a běží mi výpovědní doba. Můžu ve výpovědní době čerpat paragraf na těhotnou manželku. Má vysoký tlak a doma máme ještě dvě děti. Starání se o ně ji vyčerpává.
Děkuji
Citovat
0 #334 Pracomat.cz 2019-05-02 21:37
Cituji Lili:
Dobrý den,
Podala jsem výpověď poslední den v měsíci na personálním oddělení...


Dobrý den Lili,

nemá žádné právo vás v práci držet déle, ani nemá právo výpověď podepsat. Když ji podáváte vy, jako zaměstnanec, tak ji prostě předáte zaměstnavateli a po převzetí běží výpovědní lhůta. On vaši výpověď nijak neschvaluje, jen ji musí vzít na vědomí.
Citovat
0 #333 Lili 2019-05-02 21:03
Dobrý den,
Podala jsem výpověď poslední den v měsíci na personálním oddělení. Výpověď mám potvrzenou razítkem a podpisem, ale i přesto mi můj přímí nadřízený tvrdí že výpověď je neplatná, protože jí musí podepsat on nebo vedoucí mého střediska. Je to klasická výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, ne dohodou. Má nějaké zákonem podložené právo mě držet v práci o další měsíc déle? Děkuji
Citovat
0 #332 Pracomat.cz 2019-04-30 18:37
Cituji Veronika:
Dobrý den, od 2.1.2019 jsem zaměstnána smlouvu mám do 30.6. 2019 ...


Dobrý den Veroniko,

pokud se ptáte jaký důvod uvést do výpovědi, tak výpověď můžete podat i bez udání důvodu. Nemusíte zaměstnavateli písemně oznámit, důvod rozvázání pracovního poměru.
Citovat
0 #331 Veronika 2019-04-30 15:42
Dobrý den, od 2.1.2019 jsem zaměstnána smlouvu mám do 30.6. 2019 teď jsem byla na nemocenské do 30.4.dnes mam ukouncenou nemocenskou a byla jsem v práci dát výpověď ale musí být napsaná písemné jelikož mám malé deti tak se nemůžu vrátit do práce co mám napsat do výpovědi péče o dítě do 4let? Vůbec nevím jak mám postupovat děkuji za odpověď
Citovat
0 #330 Pracomat.cz 2019-04-30 09:13
Cituji Lucie Židková:
Dobrý den, mám smlouvu na dobu neurčitou pracuji ve firmě více jak 10 let. Teď k 30.4. Jsem na dlouhodobé nemocenské....


Dobrý den Lucie,

pokud podepíšete dohodu, nejspíše z "organizačních důvodů" budete mít nárok na podporu jako po klasické výpovědi ze strany zaměstnavatele. Atraktivita dohody záleží na tom, co vám zaměstnavatel nabídne. Za mě dává smysl, aby byla výhodnější (pro vás) než klasická výpověď. Tedy větší odstupné. To zda to řešit formou nemoci z povolání je na vás. Pokud jste ke svému zhoršenému zdravotnímu stavu skutečně přišla během výkonu zaměstnání, pak bych s návštěvou lékaře asi neváhal. Pokud ne, tak je to rozhodnutí čistě na vás. Předpokládám, že je vám přes 55 let, máte tedy před sebou 11 měsíců podpory + xx měsíců za odstupné. Ekonomika je stále poměrně příznivá, věřím že nějaký kratší pracovní úvazek se vám na poslední rok před důchodem povede sehnat. Přeji hodně štěstí.
Citovat
0 #329 Pracomat.cz 2019-04-30 08:49
Cituji Lenka:
Pokud tedy pauza nemá vliv, měla bych už teď nárok ...


Dobrý den Lenko,

smlouva na dobu určitou končí jejím uplynutím. To zda jste nemocná, těhotná nebo na mateřské na ni nemá vliv. To zda vám poté nabídne další, je na jeho vůli.
Citovat
0 #328 Lucie Židková 2019-04-30 03:40
Dobrý den, mám smlouvu na dobu neurčitou pracuji ve firmě více jak 10 let. Teď k 30.4. Jsem na dlouhodobé nemocenské. Zaměstnavatel si za mě našel náhradu. Chce mě propustit z důvodu nadbytecnosti samozřejmě dohodou, ze mi dá na ruku nějakou částku. Za prvé mě zajímá, pokud podepíšu dohodu, zda mám nárok z UP dostávat podporu. Nebo mám trvat na výpovědi ze strany zaměstnavatele. Pokud bych šla ke smluvnímu lékaři určitě by mi potvrdil nemoc způsobenou v práci. Vůbec nevím jak se mám teď zachovat. Chtěla bych být fér, ale nechci přijít na UP o peníze. Mám 2 roky a 4 měsíce do starobního důchodu. Moc děkuji za radu
Citovat
0 #327 Lenka 2019-04-29 23:12
Pokud tedy pauza nemá vliv, měla bych už teď nárok na pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Tomu rozumím. Ale pokud na mateřskou dovolenou nastoupím dejme tomu 8.6. a smlouva mi končí ke dni 30.6. může mi zaměstnavatel smlouvu neprodloužit??
Citovat
0 #326 Pracomat.cz 2019-04-29 14:45
Cituji Lenka:
Dobrý den,

ke dni 30.9.2016 jsem měla u svého zaměstnavatele sjednaný ukončený pracovní poměr (smlouva na neurčito). Tak se i stalo,ale ....


Dobrý den,

jestli to chápu správně, tak aktuálně končíte třetí dobu určitou u jednoho zaměstnavatele. Pokud vám nabídne další smlouvu, tak už se musí jednat o dobu neurčitou. Něco jako “ochranná lhůta” u smlouvy na dobu určitou není. Skončí uplynutím dohodnutého času. Druhé otázce úplně nerozumím. Zaměstnavatel vám musí nabídnout dobu neurčitou po třech dobách určitých. To že je mezi zaměstnáními krátká pauza na to nemá vliv.
Citovat
0 #325 Lenka 2019-04-29 11:00
Dobrý den,

ke dni 30.9.2016 jsem měla u svého zaměstnavatele sjednaný ukončený pracovní poměr (smlouva na neurčito). Tak se i stalo,ale od 28.11.2016 jsem znovu nastoupila k tomu samému zaměstnavateli. Ten mi dal opět smlouvu na určito a to do 30.6.2017, poté prodloužil do 30.6.2018 a po třetí do 30.6.2019. Tento rok by mi měl zaměstnavatel prodloužit smlouvu již znovu na dobu neurčitou, je to tak? Avšak cca v polovině června tohoto roku nastupuji na mateřskou dovolenou, tedy těsně před koncem vypršení smlouvy na určito. Otázka tedy zní, jestli platí na tuto situaci nějaká ochranná lhůta, nebo zaměstnavatel není povinnen mi smlouvu prodloužit ani v případě těhotenství. Druhá otázka zní, zda-li mi neměl zaměstnavatel v 11/2016 udělit pracovní smlouvu na neurčito automaticky,jelikož jsem nebyla pryč déle, než 2 měsíce. Pozn. nebyla jsem ani na úřadu práce,ani jsem nikde jinde nepracovala. Dá se v této situaci něčímargumentovat, nebo záleží na rozhodnutí zaměstnavatele?

Mnohokrát děkuji za odpoveď
Procházková
Citovat
0 #324 Pracomat.cz 2019-04-28 20:55
Cituji Zuzana:
Dobrý den,
můj pracovní poměr v práci ....


Dobrý den Zuzano,

ano, pokud máte dovolenou, můžete ve svém volnu dělat co chcete. Teoreticky tedy můžete mít ve své pracovní smlouvě nějakou klauzuli, která zakazuje práci v podobném oboru či pro jiného zaměstnavatele. Ale běžné to není.
Citovat
0 #323 Zuzana 2019-04-28 20:02
Dobrý den,
můj pracovní poměr v práci končí posledního května. Od června nastupuji do nového zaměstnání. Poslední týden v květnu si budu ještě vybírat dovolenou, mohu v tomto týdnu už nastoupit do nového zaměstnání na zaučení?
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #322 Pracomat.cz 2019-04-26 11:22
Cituji Čemonka:
Zdravím,
do konce výpovědní lhůty mi zbývají 3 dny. Zaměstnavatel chce, abych zde dodělala práci za loňský rok (daně - jsme účetní firma) na DPP...


Dobrý den,

osobně bych spíše doporučoval dohodu nepodepisovat a pokud vám zaměstnavatel nezaplatí to co má, tak mu zkusit pohrozit třeba předžalobní výzvou. Často jen to, že máte snahu bránit svoje práva zaměstnavatele vystraší a raději vám relativně malou částku radši dá. Pokud podepíšete DPP, které potom nebudete plnit riskujete, že se situace obrátí a zaměstnavatel může vymáhat po vás. Samozřejmě je šance, že se do toho nepustí. Obě řešení mají svoje rizika.
Citovat
0 #321 Čemonka 2019-04-26 08:52
Zdravím,
do konce výpovědní lhůty mi zbývají 3 dny. Zaměstnavatel chce, abych zde dodělala práci za loňský rok (daně - jsme účetní firma) na DPP. Já mu ale dohodu nechci podepsat, nechová se ke mně dobře a mám strach, jestli by mi vůbec zaplatil to, co má. Když ale dohodu nepodepíši, mám strach, jestli mi dá poslední výplatu v takové výši, jaká mi náleží (mám HPP + 2 DPP, aby ušetřili, takže mi klidně může dát jen HPP). Může mě zažalovat za ušlý zisk v případě, že se na to "vykašlu", i když ji podepíši dohodu? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #320 Pracomat.cz 2019-04-23 17:26
Cituji Hana:
Dobrý den,
prosím o radu, jak se chránit v zaměstnání před kolegou duševně nemocným...


Dobrý den Hano,

pokud sám zaměstnavatel nechce situaci řešit, jsou vaše možnosti velmi omezené. V zásadě můžete jen zkusit domluvit se zaměstnavatelem změnu směny/náplně práce pro dotyčnou paní nebo pro vás. Další možností je změnit zaměstnání. Jelikož pokud je dle oficiální lékařské zprávy kolegyně v pořádku, tak je z pohledu pracovního práva vše v pořádku.
Citovat
0 #319 Hana 2019-04-23 08:23
Dobrý den,
prosím o radu, jak se chránit v zaměstnání před kolegou duševně nemocným.
Pracuji jako vrátná/ostraha u státní firmy. Zaměstnavatel je rád, když sežene na tuto práci jakéhokoliv člověka, který chce pracovat. Nabral důchodkyni, se kterou pracuji na směně. Paní sice absolvovala povinnou lékařskou prohlídku, která je ale více než formální. Po čase mi na směně začala vyprávět své bludy o pronásledování, pokusech o její zavraždění atd. Dle mého paní trpí tzv. stihomamem, jsem laik, ne psychiatr. Informovala jsem vedoucí o této skutečnosti, ti si ale paní zavolali na pohovor a skončilo to tak, že paní o svých bludech nemluví. Všechno proběhlo jen ve fázi domluvy.
Jak se mohu bránit před takovým spolupracovníkem, který, dle mého, není psychicky v pořádku?
Citovat
0 #318 Pracomat.cz 2019-04-12 22:24
Cituji Renata:
Dobrý den,
chci podat výpověď z HPP, ale zároveň mám u svého zaměstnavatele ...


Dobrý den Renato,

u obou smluv platí výpovědní lhůta. Jen u HPP je to 2 měsíce a u DPP 15 dní. Ukončit pracovní vztah můžete, jak vy, tak i zaměstnavatel. Může se tedy stát, že dáve výpověď na HPP a současně vám dá zaměstnavatel výpověď na DPP. V takovém případě by samozřejmě DPP skončila dříve. Bránit se tomu nijak nemůžete, jedná se o předem domluvené podmínky obou smluv.
Citovat
0 #317 Renata 2019-04-12 21:50
Dobrý den,
chci podat výpověď z HPP, ale zároveň mám u svého zaměstnavatele i dohodu o provedení práce, na dobu neurčitou.
Pokud podám výpověď z HPP a 15 dní před vypršením hlavní pracovní smlouvy i výpověď z dohody, bude to tak v pořádku?
A taky by mě zajímalo zda může zaměstnavatel "zrušit" dohodu o provedení práce v mojí výpovědní lhůtě z HPP, jako takovou osobní mstu? Jde se proti takové případné situaci nějak bránit?
Předem děkuji za odpověď
Citovat
0 #316 Pracomat.cz 2019-03-24 17:17
Cituji Ladislava:
Mám smlouvu na dobu určitou,ktera mi nebude prodloužena. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti???


Dobrý den Ladislavo,

pokud splňujete podmínky pro přiznání podpory, tj. za poslední dva roky alespoň jeden rok odpracován (a odváděno pojištění), tak ano.
Citovat
-1 #315 Ladislava 2019-03-24 15:46
Mám smlouvu na dobu určitou,ktera mi nebude prodloužena. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti???
Citovat
0 #314 Pracomat.cz 2019-03-18 10:50
Cituji Patrik:
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, když chci ukončit pracovní poměr .....


Dobrý den Patriku,

v nejhorším případě vás může zaměstnavatel žalovat kvůli ušlému zisku, z důvodu, že jste nedodržel svoji pracovní smlouvu. Zda k tomu je ochoten zajít, nebo vás "jen nechá jít", musíte zvážit sám.
Citovat
0 #313 Pracomat.cz 2019-03-18 10:43
Cituji Jana Pospolitová:
Dobrý den, mám dotaz. V pracovní smlouvě mám ...


Dobrý den Jano,

dle pracovní smlouvy je místo výkonu práce stále v pořádku, to že zaměstnavatel nedodržel ústní dohodu je rozhodně nečestné chování, můžete zkusit jít do soudního sporu, ale ten se potáhne mnohem déle než dva měsíce výpovědní lhůty. Rozhodnutí je samozřejmě na vás.
Citovat
0 #312 Jana Pospolitová 2019-03-18 10:18
Dobrý den, mám dotaz. V pracovní smlouvě mám místo výkonu práce Mladá Boleslav a pracovala jsem na jedné z poboček uvedeného města(která nebyla v pracovní smlouvě blíže specifikována-adresa, konkrétní pobočka)a která se ruší. Zaměstnavatel mi nabídl jinou pobočku v rámci města, na kterou ale nastoupit nechci. Ústně jsme se před měsícem dohodli, že v rámci rušení pobočky můžeme odejít dohodou (byli u toho další tři zaměstnanci), ale teď mi zaměstnavatel v dohodě brání a požaduje podání klasické výpovědi ze strany zaměstnance s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Můžu se nějak bránit? Děkuji.
Citovat
0 #311 Patrik 2019-03-17 20:58
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, když chci ukončit pracovní poměr ale mám 2 měsíční výpovědní lhůtu. Když mi zaměstavatel nepřistoupí na dohodu a když prostě nepřijdu do práce hrozí mi s toho něco? Mimochodem budu si dělat živnost.
Citovat
0 #310 Pracomat.cz 2019-02-28 13:57
Cituji Kateřina:
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně prodloužení smlouvy...


Dobrý den Kateřino,

smlouva je dobrovolným aktem obou stran a jedna ze stran ji nemůže změnit bez vědomí druhé. Takže chování, které popisujete není správné a zaměstnavatel na něj nemá právo.
Citovat
0 #309 Pracomat.cz 2019-02-28 13:47
Cituji Katrin:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na odstupné v případě výpovědi ze strany ...


Dobrý den Katrin,

ano, v případě že byl zaměstnanec ve firmě déle než 2 roky má nárok na 3 měsíce odstupného + 2 měsíce místo výpovědní lhůty. Pokud ho zaměstnavatel nutí na dohodu, tak je dobré si schovávat důkazy pro případný soudní spor. Pokud se tedy rozhodne na dohodu nepřistoupit.
Citovat
0 #308 Katrin 2019-02-28 12:12
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na odstupné v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele. Na konci měsíce zaměstnanec obdržel výpověď s tím, že další den již nemá chodit do práce. Pracovní poměr měl na dobu neurčitou. Má tedy nárok na 2 platy (jako náhrada mzdy) + 3 platy odstupné? Co dělat, když s tímto zaměstnavatel nebude souhlasit a nutí ho podepsat výpověď dohodou? Jak se bránit? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #307 Kateřina 2019-02-28 07:12
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně prodloužení smlouvy. S mím zaměstnavatelem jsme podepsali 8.2.2019 smlouvu na další rok a cca do 14 dnů mi oznamil že se tato smlouva na rok anulovala a že se prodlouží na 3 měsíce. Může to takhke menit?
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #306 Pracomat.cz 2019-02-25 15:15
Cituji Zuzana:
Dobrý den,
mám dotaz na to komu přesně mou výpověď poslat. Ve smlouvě je napsán můj ...


Dobrý den Zuzano,

máte dvě možnosti. Buď poslat doporučeně výpověď do sídla zaměstnavatele nebo ji předat osobně svému vedoucímu. První možnost je jistější, pokud očekáváte nějaké problémy. Nelze pak zpochybnit, že k podání výpovědi došlo a kdy se tak stalo.
Citovat
0 #305 Zuzana 2019-02-25 14:34
Dobrý den,
mám dotaz na to komu přesně mou výpověď poslat. Ve smlouvě je napsán můj zaměstnavatel jako daná firma, ale za ní se podepsal manažer naší prodejny, který k nám jezdí jen dvakrát do měsíce a na něj adresu nemám. A na prodejně mám svou vedoucí. Stačí tedy když výpověď předám jí nebo to musím zaslat na danou sídelní adresu firmy?
Citovat
0 #304 Pracomat.cz 2019-02-19 14:24
Cituji Anna:
Dobrý den,ke dni 13.2.2019 jsem ukončila pracovní poměr dohodou,od 18.2. ...


Dobrý den Anno,

ochránná lhůta je do 7 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání a zrušena nebyla, viz. §15 - www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-187
Citovat
0 #303 Anna 2019-02-19 13:57
Dobrý den,ke dni 13.2.2019 jsem ukončila pracovní poměr dohodou,od 18.2. jsem v pracovní neschopnosti.Nemocenskou jsem odnesla bývalému zaměstnavateli,ale ten jí ode mně nepřevzal s tím,že ochranná lhůta byla zrušena.Na UP ještě nahlášená nejsem,to tím pádem nemám nárok na nemocenskou? Děkuji za odpověd.
Citovat
0 #302 Pracomat.cz 2019-02-18 10:28
Cituji Valerie:
Dobrý den,
Jaký může být následek, když zaměstnavatel nedodrží podepsanou dohodou...


Dobrý den Valerie,

máte podpsanou dohodu k 28.2., zaměstnavatel vás nemůže nutit skončit dříve. Když pro vás nemá práci, jedná se o překážky na straně zaměstnavatele a je povinnen vám dále vyplácet náhradu mzdy.
Citovat
0 #301 Valerie 2019-02-16 13:04
Dobrý den,
Jaký může být následek, když zaměstnavatel nedodrží podepsanou dohodou? Jsme se dohodli na tom, že pracovní poměr konči 28.2.2019 (každý má podepsanou kopie). Minulý týden volal mi můj vedoucí, že chtěl by abych končila v práce už v pondělí 18.2. nebo úterý 19.2.okomentoval to tím, že nemá pro mě zákazky.
Děkuji
Citovat
0 #300 Pracomat.cz 2019-02-16 11:56
Cituji Míša:
Dobrý den, prosím o radu. Přítel dostal od zaměstnavatele dohodu o ukončení pracovního poměru ke zpětnému datu 24/1...


Dobrý den Míšo,

pokud se stihne zaregistrovat na ÚP do konce února, tak přijde o cca měsíc zaměastnání, který by se mu počítal do doby pro výpočet budoucího starobního důchodu. V případě, že by se neregistroval na ÚP do konce února, bude si muset za únor uhradit sám zdravotní pojištění.
Citovat
0 #299 Míša 2019-02-16 11:06
Dobrý den, prosím o radu. Přítel dostal od zaměstnavatele dohodu o ukončení pracovního poměru ke zpětnému datu 24/1. Zaměstnavateli k tomuto datu totiž končila smlouva s provozovnou. Přítel s dohodou souhlasí, nemá zájem o práci v jiné provozovně - která se chystá. Nicméně tato dohoda s lednovými daty mu byla zaslána až 15.2.(dovolené,čekání na účetní..) Logicky se tedy nestihne do 3dnů evidovat na ÚP. O jaké výhody tím přijde ? Čekají ho nějaké sankce ?
Citovat
0 #298 Pracomat.cz 2019-02-08 10:23
Cituji Kristýna:

Takže 25 dní bych měla nárok na 4 dny


Dobrý den Kristýno,

ano je to tak.
Citovat
0 #297 Kristýna 2019-02-07 09:52
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Kristýna .k:
Dobrý den ráda bych se zeptala jak to bude s dovolenou ....


Dobrý den Kristýno,

funguje to tak, že za rok máte nárok na určitý počet dní dovolené. V případě, že k poslednímu únoru ukončíte váš pracovní poměr, pak v tomto zaměstnání máte nárok na 2/12 * celkový počet dní dovolené. Pokud od března nastoupíte do nové práce, tak tam naopak budete mít nárok na 10/12 * celkový počet dní dovolené. Samozřejmě za předpokladu, že v ní vydržíte po celý rok.

Takže 25 dní bych měla nárok na 4 dny
Citovat
0 #296 Pracomat.cz 2019-02-07 09:38
Cituji Kristýna .k:
Dobrý den ráda bych se zeptala jak to bude s dovolenou ....


Dobrý den Kristýno,

funguje to tak, že za rok máte nárok na určitý počet dní dovolené. V případě, že k poslednímu únoru ukončíte váš pracovní poměr, pak v tomto zaměstnání máte nárok na 2/12 * celkový počet dní dovolené. Pokud od března nastoupíte do nové práce, tak tam naopak budete mít nárok na 10/12 * celkový počet dní dovolené. Samozřejmě za předpokladu, že v ní vydržíte po celý rok.
Citovat
0 #295 Kristýna .k 2019-02-06 23:17
Dobrý den ráda bych se zeptala jak to bude s dovolenou V případě kdybych dala výpověď v práci teď v únoru tak i tak mám nárok na zbylou dovolenou 24 dní a u nového zaměstnavatele je to pak jak to dostanu nových 20dni děkuji za odpověď
Citovat
+1 #294 Pracomat.cz 2019-02-01 08:37
Cituji Tibor Kovac:
Dobrý den jsem co výpovědní lhůta ale dozvěděl jsem se že mně chce zaměstnavatel propustit dříve. A můžu já ukončit výpovědní lhůta dříve v rámci zákona. Děkuji a přeji pěkný den


Dobrý den Tibore,

výpovědní lhůtu nelze zkrátit, ale můžete místo výpovědi využít ukončení pracovního poměru dohodou. Tam lze domluvit konec pracovního poměru jaký chcete - pokud s tím budete vy i zaměstnavatel souhlasit.
Citovat
+1 #293 Tibor Kovac 2019-02-01 01:02
Dobrý den jsem co výpovědní lhůta ale dozvěděl jsem se že mně chce zaměstnavatel propustit dříve. A můžu já ukončit výpovědní lhůta dříve v rámci zákona. Děkuji a přeji pěkný den
Citovat
0 #292 Pracomat.cz 2019-01-28 12:37
Cituji Agneska:
Dobrý den,
jsem zaměstnána v Akademickém ústavu jako výzkumný pracovník od 01.11.2012. 29.06.2018 podepsala ....


Dobrý den Agnesko,

1) pro účely dalších případných sporů ideálně doporučeným dopisem/datovou schránkou
2) prakticky ho nemáte jak přinutit, pokud bude chtít může si například vymyslet organizační důvody
3) obvykle se to dělá, že se podepíše dohoda právě z organizačních důvodů a pak nárok na odstupné je. Pohlídejte si, že je zmíněno a vyčísleno jako součást dohody
4) bohužel s granty v tomto ohledu nemáme žádné větší zkušenosti, proto nedokážeme relevantně odpovědět. Principiálně však máte pracovní smlouvu a ten s kým jste ji sepsala je povinen vám platit mzdu. Pokud součástí smlouvy nejsou nějaké právní kličky, týkající se výplaty mzdy při ukončení grantu.
Citovat
0 #291 Agneska 2019-01-28 11:57
Dobrý den,
jsem zaměstnána v Akademickém ústavu jako výzkumný pracovník od 01.11.2012. 29.06.2018 podepsala jsem "Dohodu o zmene pracovni smlouvy", což říká ze "od 01.07.2018 do 31.10.2019 sjednany pracovny uvazek bude mi hrazen s grantu c XXX". V okamžiku, situace je, že zaměstnavatel z neznámých důvodů žádá grantovou agenturu o ukončení grantu XXX a tlači mě k podepsání "Vzájemnou dohodu o ukončení pracovního poměru". Pokud s tím nesouhlasím, říkají, že budou se snažit najít důvod k vypovědě/Okamžitému zrušení pracovního poměru.
Momentálně "Vzájemnou dohodu o ukončení pracovního poměru " podepisovat nechci, protoze si nejsem jista, že grant XXX je oficiálně zastaven nabo bude zastaven. V tomto ohledu mám několik otázek:

1) Jak oficiálne požádat zaměstnavatele o důvod ukončení pracovního poměru (napsat tuto zadost v návrhu "Vzájemné dohody"????)?
2) Existuje legitimní způsob, jak zaměstnavatele přinutit k prohlaseni skutečného důvodu ukončení pracovního poměru (např. “Predcasne ukončení grantu, z ktereho byl hrazen uvazek” které nechtějí uvádět ve "Vzájemnou dohodu o ukončení pracovního poměru ")?
3) Pokud podepíšu "Vzájemnou dohodu o ukončení pracovního poměru ", mám v mé situaci nárok na odstupné?
4) Pokud nepodepíšu buď "Vzájemnou dohodu o ukončení pracovního poměru " nebo "Dohodu o změně pracovni smlouvy" (v níž bude uvedeno, že mzda mi bude vyplacena z jiného grantu), může zaměstnavatel využít jiné zdroje (granty, režijní náklady) pro hrazeni meho uvazku?
Děkuji Vám za Vaši odpověď
Citovat
0 #290 Pracomat.cz 2019-01-25 09:40
Cituji HANA ČÍŽKOVÁ:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak postupovat v situaci, kdy zaměstnání končí ...


Dobrý den Hano,

v první řadě se domnívám, že by správně taková situace vůbec neměla vzniknout. Tedy zaměstnanec na tu cestu neměl být poslán. Protože se tak už stalo, tak nejspíš zbývá se z ní jen vrátit, nastoupit do nového zaměstnání a odevzdat pracovní výbavu původnímu zaměstnavateli.
Citovat
0 #289 HANA ČÍŽKOVÁ 2019-01-24 16:39
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak postupovat v situaci, kdy zaměstnání končí uplynutím výpovědní doby (výpověď ze strany zaměstnance) dne 31.1., nyní těsně před koncem je zaměstnanec, řidič kamionu, vyslán na cesty po Evropě a návrat je až 1.2., tento den je nástupní dnem u jiného zaměstnavatele. Děkuji za radu. Hana
Citovat
0 #288 Pracomat.cz 2019-01-22 12:50
Cituji Lenka:
Dobrý den. Vracím se do práce po mateřské dovolené. Ale provozovna,....


Dobrý den Lenko,

pokud vám zaměstnavatel nabídne změnu smlouvy (novou pozici), musíte s ní souhlasit. Když nesouhlasíte, jedná se o překážky na straně zaměstnavatele, které nejspíš vyústí ve výpověď a vy pak máte nárok na odsutpné.
Citovat
0 #287 Lenka 2019-01-19 22:39
Dobrý den. Vracím se do práce po mateřské dovolené. Ale provozovna,ve které jsem pracovala,byla uzavřena. Bylo mi nabídnuto místo v jiném městě, podobná pozice.
Práce by neodpovídala místu vykonu prace,ani pracovnimu zařazení v prac. smlouvě. Chci se zeptat,jak mám postupovat,jestli mám nárok na odstupné. Před nástupem na mateřskou jsem byla řádně zaměstnáná dva roky.
Děkuji
Citovat
0 #286 Pracomat.cz 2019-01-18 15:18
Cituji Jirka:
Dobrý den. Od zaměstnavatele jsem dostal výpověď dohodou dle paragrafu 49....


Dobrý den Jirko,

výpověď bez uvedení data ukončení pracovního poměru je skutečně neplatná. A to že si zaměstnavatel dopsal na svoji kopii, nějaký údaj perem na tom nic nemění. Pokud v zaměstnání již nechcete zůstat, tak je nejrozumnějším řešením sepsat se zaměstnavatelem novou dohodu o ukončení pracovního poměru, kde se domluvíte na požadovaném datu. Pokud v zaměstnání chcete ještě zůstat, tak vám zaměstnavatelem musí dát platnou výpověď. Pokud se bude vzpírat, můžete mu pohrozit nahlášením jeho neplatné výpovědi na inspektorát práce - www.suip.cz/
Citovat
0 #285 Pracomat.cz 2019-01-18 14:04
Cituji Zdenek:
Dobrý den. Jsem zaměstnancem soukromé společnosti od roku 2001....


Dobrý den Zdeňku,

v takovém případě se neuzavírá nová pracovní smlouva, jen přebírající zaměstnavatel (nové IČ nebo kupující) pouze písemně informuje zaměstnance o změně zaměstnavatele.
Citovat
0 #284 Zdenek 2019-01-18 11:24
Dobrý den. Jsem zaměstnancem soukromé společnosti od roku 2001. Nyní jsme se dozvěděli, ne od zaměstnavatele, že si firma změnila název, IČO má stále stejné. Kdy by nás měl zaměstnavatel seznámit s touto změnou a bude se nějakým způsobem měnit pracovní smlouva? Musím ji podepsat?
Předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #283 Jirka 2019-01-17 18:58
Dobrý den. Od zaměstnavatele jsem dostal výpověď dohodou dle paragrafu 49. Neznaly zákonů jsem se šel evidovat na úřad práce. Právní oddělení úřadu mi sdělilo,že na dohodě není uvedeno datum ukončení pracovního poměru a tudíž je dohoda neplatná. Teď žádám po zaměstnavateli novou dohodu o ukončení pracovního poměru,ale dle paragrafu 52 odstavec c pro nadbytecnost. Zaměstnavatel s tím ovšem nesouhlasí a na svou kopii dohody dopsal perem datum ukončení toho poměru. Je tedy má výpověď platná? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #282 Pracomat.cz 2019-01-16 16:06
Cituji Valerie Votočková:
Dobrý den, v srpnu mám nárok na starobní ducduchod a chtěla bych pracovat do prosince. Zaměstnavatel na mě požaduje už v lv lednu,...


Dobrý den Valerie,

zaměstnavatel vás k tomu nijak legálně nutit nemůže. Jak je zřejmé již z názvu, jedná se o dohodu obou stran. Nicméně pokud by vám udělal zajímavou nabídku (v podobě třeba nadstrandardního odstupného), tak může být finančně zajímavé na dohodu přistoupit a zbytek času strávit na podpoře (pokud na ni máte nárok).
Citovat
0 #281 Valerie Votočková 2019-01-16 05:30
Dobrý den, v srpnu mám nárok na starobní ducduchod a chtěla bych pracovat do prosince. Zaměstnavatel na mě požaduje už v lv lednu, abych podala žádost o rozvazani pracovního poměru dohodou k 15.prosinci.Musim to rok předem udělat. Děkuji.
Citovat
-1 #280 Lenka 2019-01-08 22:59
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Veronika:
Dobrý den, uz si nevim rady. Pracovala jsem v jedne malé firme u soukromnika ...


Dobrý den Veroniko,

pokud vás lékař uzná zdravotně nezpůsobilou pro výkon stávající práce, má zaměstnavatel dvě možnosti. Buď vám nabídne práci, kterou vykonávat můžete, nebo s vámi musí ukončit pracovní poměr. V případě, že zdravotní způsobilost stále máte, ale v zaměstnání pokračovat po rodičovské nechcete, zbývá vám klasická výpověď. V takovém případě, ale musíte dodržet výpovědní dobu.

Lenka

Já být tebou kašlu a ne, vyhrožují ti o to líp, zajdi na gynekologii že jsi těhotná řekni mu všecko se děje aze ti je z toho zle no a nástup nemocenskou. Ať nedopadnes tak jak jedna známá nastoupila do nové práce a od tama ji kvůli tehotenstvi ve zkusebce vyhodili, a jelikož nebyla v ochraně lhůtě půl roku aby to platilo do mateřské nakonec místo ní měla jen rodičovskou. Radši výdrž aspoň čtyři měsíce na nemocenské a pak ji klidně ukončí ať tě pak klidně výhodi. Nebo i déle hlavně ať máš mateřskou bude to dost nemocenská se do toho nepocita
Citovat
0 #279 Pracomat.cz 2019-01-03 13:17
Cituji Veronika:
Dobrý den, uz si nevim rady. Pracovala jsem v jedne malé firme u soukromnika ...


Dobrý den Veroniko,

pokud vás lékař uzná zdravotně nezpůsobilou pro výkon stávající práce, má zaměstnavatel dvě možnosti. Buď vám nabídne práci, kterou vykonávat můžete, nebo s vámi musí ukončit pracovní poměr. V případě, že zdravotní způsobilost stále máte, ale v zaměstnání pokračovat po rodičovské nechcete, zbývá vám klasická výpověď. V takovém případě, ale musíte dodržet výpovědní dobu.
Citovat
0 #278 Veronika 2019-01-02 20:57
Dobrý den, uz si nevim rady. Pracovala jsem v jedne malé firme u soukromnika v Reznictvi. Jenze jsem mela problem se zadama a pateri bo je to těžká práce. Tak jsem sla k lekari ten mi řekl ze to mam ukoncit nebojit na neschopenku tak jsem to rekla v praci a hned mi zacali vyhrožovat Ackem. Jenze jsem otěhotněla takze jsem ted na rodičovské dovolené ale chtela bych nastoupit do nove práce. Na dohodě se nedomluvime urcite tak nevim uz jak :-( nebo co mam delat:-( dekuji za radu
Citovat
0 #277 Pracomat.cz 2018-12-29 13:24
Cituji Veronika:
Jeste jeden dotaz na začátku června jsem si chodila prividelat jelikož jsem na RD moje vedoucí byla strašně v pohodě furt mi ...


Dobrý den Veroniko,

z popisu se zdá, že se k vám opravdu nová vedoucí nezachovala příliš férově. Vždy našim čtenářům doporučujeme, ať na předání smlouvy trvají co nejdříve, protože naprostá většina případů, kdy se vedoucí vymlouvá a smlouvu nedodává končí stejně jako ve vašem případě. Značí to, že zaměstnavatel vám dát HPP nechce a to může nepříjemně ovlivnit vaši budoucnost. Co se týče ošetřovného a první části vašeho dotazu, tak se výpovědní doba prodlužuje tehdy, když ochranná doba přesahuje konec výpovědní doby. Výpovědní doba se přerušuje a její zbývající část pokračuje až po skončení ochranné doby. Což by byl i váš případ.
Citovat
0 #276 Ahoj 2018-12-29 06:52
Jeste jeden dotaz na začátku června jsem si chodila prividelat jelikož jsem na RD moje vedoucí byla strašně v pohodě furt mi nabízela hpp a a každý týden jsem se bavili o tom že by bylo nejlepší vybrat si RD co nejdříve a dáme hpp stravenky atd nakonci června jsem tedy požádala o navýšení RD jenže po měsíci mojí vedoucí vychodili a vše co zařizovala ona pracovní pomůcky atd přebrala nadřízená mojí bývalé vedoucí jelikož jsem měla opracování 300hodin musela mi dát paní nadřízená smlouvu hpp vše bylo ok akorát že nenosí výplatnice, a 3mesice od toho října se prosím o smlouvu.. 18.12.2018 volám své nadřízené že ať počítá s tím že začátkem ledna nenastoupil že potřebuji volno má decera nastupuje poprvé do školky ještě ten den přijede moje nadřízení a říká že mi neprodlouží smlouvu že mi od ledna zas dá brigádu když se ptám jestli pak zas Dana hpp třeba od února. Odpověděla !no to asi ne! Nechápu toto chování kvůli tomu že potřebuji pár dní kvůli deceri mi neprodlouží smlouvu říkala jsem to do předu 3mesice že v lednu začátkem potřebuji volno Obě paní i vedoucí i nadřízená věděli otom že navysuji RD do konce roku beru to jako popasovku tak že jsem bez práce a RD bez příjmu ještě mám problém si najít práci jsme nedoslychava
Citovat
0 #275 Veronika 2018-12-29 06:28
Dobrý den. Ke dni 31.12.2018 mi končí hpp do jine práce ne
Nastupuji koncem ledna ... Od 27.12.2018 Je ma decera nemocná což potrvá tak nejméně 14dni az měsíc než se vyléčí mám nárok na paragraf včera mi ho nabídla dětská lékařka ale nevzala jsem si ho .. netuším jestli mám na něj nárok když od21,31.12.2018 máme v práci volno
Citovat
0 #274 Pracomat.cz 2018-12-20 09:20
Cituji Karel:
Dobry den.Mam smlouvu na neurcito a zemestnavatel me nuti podepsat ukonceni ...


Dobrý den Karle,

dohoda je ze své podstaty dobrovolným souhlasem obou stran. Bez vašeho souhlasu je proto neplatná a pokud vás bude chtít zaměstnavatel vyhodit, musí vám k tomu přidat podle ZP i odstupné.
Citovat
0 #273 Karel 2018-12-20 02:47
Dobry den.Mam smlouvu na neurcito a zemestnavatel me nuti podepsat ukonceni pracovniho pomeru dohodou bez odstupneho a ihned podepsat novou smlouvu u sesterske spolecnosti za stejnych podminek jako v predchozi smlouve.napln prace se nemeni.meni se pouze zamestnavatel.pokud nepodepisu tak se mnou ukonci pracovni pomer. Pokud nepodepisu,mam pravo na odstupne? Dekuji za odpoved
Citovat
0 #272 Pracomat.cz 2018-12-19 16:04
Cituji Tobiáš Novák:

Děkuji za brzkou odpověď. Ještě doplňující dotaz, co by nastalo ...


Dobrý den Tobiáši,

pokud vám zaměstnavatel nařizuje práci, kterou máte v pracovní smlouvě a současně ji nejste schopen ze zdravotních důvodů vykonávat, tak je třeba o tomto faktu zaměstnavatele písemně informovat a přiložit lékařskou zprávu, která to prokazuje. V takovém případě vám zaměstnavatel nemůže nadále tuto práci dál nařizovat.
Citovat
0 #271 Tobiáš Novák 2018-12-19 15:37
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Tobiáš Novák:
Dobrý den. Pracuji čtvrtým měsícem ...


Dobrý den Tobiáši,

důvod pro okamžité rozvázání pracovního poměru to není. Nicméně zaměstnavateli hrozí tučná pokuta. Jestli chcete ukončit pracovní poměr, můžete se pokusit o "dohodu". S tím, že když vás pustí, nebudete řešit a nahlašovat, že nebyla provedena prohlídka.


Děkuji za brzkou odpověď. Ještě doplňující dotaz, co by nastalo ve chvíli kdybych odmítl práci pro níž nejsem zdravotně způsobilí (tedy prací pro níž nemám vstupní prohlídku) vykonávat?
Citovat
0 #270 Pracomat.cz 2018-12-19 12:36
Cituji Tobiáš Novák:
Dobrý den. Pracuji čtvrtým měsícem ...


Dobrý den Tobiáši,

důvod pro okamžité rozvázání pracovního poměru to není. Nicméně zaměstnavateli hrozí tučná pokuta. Jestli chcete ukončit pracovní poměr, můžete se pokusit o "dohodu". S tím, že když vás pustí, nebudete řešit a nahlašovat, že nebyla provedena prohlídka.
Citovat
0 #269 Tobiáš Novák 2018-12-18 23:10
Dobrý den. Pracuji čtvrtým měsícem v zaměstnání s třetími stupni zdravotní zátěže u vibrací a hluku a druhým stupněm u celkové fyzické zátěže a nebyla mi provedena vstupní ani žádná jiná prohlídka. Mám v takové situaci možnost okamžitě rozvázat pracovní poměr? Předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #268 Pracomat.cz 2018-12-18 09:24
Cituji Petra:
Dobrý den,

mám dotaz ohledně výpovědi, kterou bych ráda doručila zaměstnavateli do konce roku. Bohužel ...


Dobrý den Petro,

přiznám si, že si nejsme jistí. Obecně totiž platí, že v situaci, kdy zaměstnavatel písemnost převzít odmítá nebo mu ji osobně předat nelze z jiných důvodů, je doručení skrze doporučené psaní České Pošty nejrozumnější řešení. Máte pak potvrzení o doručení v písemné podobě. U této formy doručování platí, že písemnost zaměstnance je doručena v okamžiku, kdy zaměstnavatel získá možnost seznámit se s danou písemností. A to je právě místo kde si nejsem jist, zda bude stále právní nárok na vaší straně pokud zaměstnavatel do konce "nepracuje". Každopádně kromě dohody o ukončení pracovního poměru je to nejlepší možnost jakou máte a rozhodně bych ji zkusil s tím, že požadujete ukončení pracovního poměru do konce prosince, aby vám od ledna běžela výpovědní lhůta.
Citovat
0 #267 Petra 2018-12-17 18:46
Dobrý den,

mám dotaz ohledně výpovědi, kterou bych ráda doručila zaměstnavateli do konce roku. Bohužel již nikdo nebude v práci. Prosím o radu, jak nejlépe ukončit pracovní poměr, aby to bylo platné?

Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #266 Pracomat.cz 2018-12-05 15:56
Cituji Irena:
Dobrý den chci se zeptat dostala jsem vypověd ....


Dobrý den Ireno,

na podporu v nezaměstnanosti máte nárok pokud si hledáte práci a jste na úřadu práce. Pokud už práci máte, tak podporu nedostanete.
Citovat
0 #265 Irena 2018-12-05 14:12
Dobrý den chci se zeptat dostala jsem vypověd paragrav 55. A hned druhý den jsem nastoupila do jiné prace. Budu mit nárok na podporu v nezaměstnanosti. Dèkuji
Citovat
0 #264 Pracomat.cz 2018-11-05 12:56
Cituji Jitka:
Dobrý den,
zaměstnavatel mi zrušil pracovní pozici ...


Dobrý den Jitko,

pokud zaměstnavatel nabídne zaměstnanci jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, je zcela na rozhodnutí zaměstnance, zda takovou nabídku přijme nebo odmítne. Takže ano, pokud odmítnete máte nárok na odstupné.
Citovat
0 #263 Jitka 2018-11-05 08:28
Dobrý den,
zaměstnavatel mi zrušil pracovní pozici a nabídl mi jiné, méně kvalifikované, místo. Mohu ho odmítnout a raději požadovat výpověď pro nadbytečnost s odstupným?
Citovat
-1 #262 Pracomat.cz 2018-10-30 09:03
Cituji Ladislav:
Dobrý den.Dávám výpověd dohodou k31.10.218.Kterou už mám podepsanou....


Dobrý den Ladislave,

vaše pracovní smlouva je v tento den platná a proto po vás může zaměstnavatel chtít ať celý den pracujete. Často však tento den znamená je vyřízení výstupních formalit. Samozřejmě se lze se zaměstnavatelem domluvit i na tom, že formality vyřídíte dříve a poslední den už v práci nebudete. Ale musí s tím souhlasit.
Citovat
0 #261 Ladislav 2018-10-30 08:55
Dobrý den.Dávám výpověd dohodou k31.10.218.Kterou už mám podepsanou.A chci se optat musim tento den odpracovat cely či nikoliv?A třeba si vzit neplacene volno.
Citovat
0 #260 Pracomat.cz 2018-10-23 14:45
Cituji Honza:
Dobrý den, pokud zaměstnanec odešle výpověď doporučeně například 29.10....


Dobrý den Honzo,

ZP v tomto není zcela exaktní, ale na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky např. ze dne 3. 1. 2006, sp. zn. 21 Cdo 563/2005 (kraken.slv.cz/21Cdo563/2005) bych se odvážil tvrdit, že ve chvíli kdy má možnost se k obsahu dokumentu dostat. Takže když ho odešlete 29.10 a pošta ho doručí až 1.11, poběží lhůta od prosince. Naopak jestli ho pošlete dříve, zaměstnavatel ho bude mít od 29. u sebe a jen ho neotevře, bude lhůta běžet již od listopadu. Samozřejmě je důležité poslat dokument doporučeně.
Citovat
0 #259 Honza 2018-10-22 22:25
Dobrý den, pokud zaměstnanec odešle výpověď doporučeně například 29.10., ale zaměstnavatel převezme poštu až 1.11. (bohužel se stává), od kdy tedy platí výpověď? Podle datumu odeslání nebo až převzetí?
Citovat
0 #258 Pracomat.cz 2018-10-16 15:52
Cituji Jiří:
Dobrý den, syn pracuje při studiu VŠ jako intern u jedné dopravní společnosti....


Dobrý den Jiří,

možné to je. Ale bude záležet na vůli zaměstnavatele, zda bude k této dohodě ochotný.
Citovat
0 #257 Jiří 2018-10-16 13:27
Dobrý den, syn pracuje při studiu VŠ jako intern u jedné dopravní společnosti. V lednu má odjet na půl roku na studia v zahraničí. Je možné pracovní poměr na tuto dobu přerušit? Např. formou neplaceného volna? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #256 Pracomat.cz 2018-10-07 20:59
Cituji Nikol:
Dobrý den.
Po dvaceti letech mi zaměstnavatel oznámil, že se me prac.misto ruší...


Dobrý den Nikol,

zda nabídnuté místo přijmete je na vás. Na odstupné to vliv nemá, na něj máte stále nárok.
Citovat
0 #255 Nikol 2018-10-07 15:01
Dobrý den.
Po dvaceti letech mi zaměstnavatel oznámil, že se me prac.misto ruší.
Nabízí mi práci jinou, ta se mi dělat nechce. Jsem povinná ji přijmout nebo mi náleží odstupné.
Jsem jeřábník z kabiny a oni mi nabízí práci jako jeřábník s rdo.
Děkuji NZ
Citovat
0 #254 Pracomat.cz 2018-10-03 09:18
Cituji Josef:
Dobrý den,chtel by jsem Vas poprosit o radu pripadne jak postupovat...


Dobrý den Josefe,

v první řadě, bych rozhodně nedával výpověď z Vaší strany. Jestliže zaměstnavatel chce ukončit pracovní poměr, je to jeho právo. Ale když dáte výpověď sám, přicházíte o několik výhod (vyšší podpora, odstupné atd..).
Citovat
0 #253 Josef 2018-10-03 00:01
Dobrý den,chtel by jsem Vas poprosit o radu pripadne jak postupovat.V praci se mi stal prac.uraz(spadl jsem ze zebriku)niní jsem na neschopence zamestnavatel mi zdelil at se dostavim podepsat dokumenty od pána z BOZP(zaznam o urazu)+ ke krátkému hovoru.Kdyz jsem podepsal zaznam o urazu zamestnavatel mi zdelil ze uz nechce aby jsem u nich dal pracoval a aby jsem mu v tom dobrem pripade prinesl po ukonceni prac.nechopnosti vypoved,pokud ne, tak ze udela stejne vse pro to aby jsem tam skoncil a z tezka nasel praci.Byl jsem v soku a odesel s tim ze si to necham projit hlavou.Nevim co delat.
Citovat
0 #252 Pracomat.cz 2018-09-26 11:31
Cituji Lucie:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Od 31.8.18 jsem v pracovní neschopnosti...


Dobrý den Lucie,

na úřad práce se lze hlásit až v době kdy jste práce schopná, tedy po skončení pracovní neschopnosti.
Citovat
0 #251 Lucie 2018-09-26 11:18
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Od 31.8.18 jsem v pracovní neschopnosti. Ke 30.9. jsem ukončila pracovní poměr ze zdravotních a osobních důvodů. Můžu tedy dále setrvat na "marodní" i jako nezaměstnaná? Dále tedy kdy se mám hlásit na pracovní úřad, jestli hned kdy přijde v platnost výpověď ze zaměstnání, nebo až mi lékař ukončí pracovní neschopnost? děkuji za odpověď
Citovat
0 #250 Pracomat.cz 2018-09-07 17:58
Cituji Kristýna Kejdová:
Dobrý den, jsem v pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu a mám uznanou nemoc z povolání...


Dobrý den Kristýno,

doporučoval bych se s vaším nadřízeným (případně s personálním oddělením) o situaci otevřeně pobavit. Za mě je vždy lepší problém zkusit vyřešit ke spokojenosti obou stran, než jít hned do konfliktu. Pokud pro vás zaměstnavatel skutečně nemá nové místo, které by vám zdravotní stav umožňoval vykonávat a zároveň odmítá tuto situaci dále řešit, tak bych se obrátil na státní úřad inspekce práce - www.suip.cz/ . S ním pak koordinoval svoje další kroky a využil jejich přítomnosti jako oporu v případném sporu.
Citovat
0 #249 Kristýna Kejdová 2018-09-07 12:09
Dobrý den, jsem v pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu a mám uznanou nemoc z povolání. Zaměstnavateli jsem zaslala žádost o přeřazení na jiné pracovní místo z důvodu nemoci z povolání,ale vůbec mi neodpověděl. Mohu tedy dát výpověď v práci z důvodu nepřeřazení na jiné prac.místo i když jsem v pracovní neschopnosti?A požadovat od zaměstnavatele vyplacení ročního platu z důvodu nepřeřazení na jiné pracovní místo?děkuji za odpověď.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na ahoj@pracomat.cz.