Nahlášení na úřad práce sebou nese výhody, ale i povinnosti. Můžete získat podporu v nezaměstnanosti a stát za vás po dobu evidence na úřadu práce hradí zdravotní pojištění. Sociální pojištění za vás úřad práce nehradí, ale také ho po vás v době co jste na úřadu práce nikdo nechce. Evidence na úřadu práce se vám započítává do důchodového pojištění, maximálně ale jeden rok + doba po kterou jste brali podporu v nezaměstnanosti.

Odstupné

Jestliže jste ve svém předchozím zaměstnání dostali odstupné, pak budete případnou podporu v nezaměstnanosti dostávat až po uplynutí tolika měsíců, za kolik jste dostali odstupné. Pokud vám zaměstnavatel nevyplatil odstupné na které máte ze zákona nárok, úřad práce vám ho může vyplatit (aby jste nezůstali úplně bez finančních prostředků) a to až do výše 65% odstupného, které vám má zaplatit zaměstnavatel. Poté bude úřad práce toto odstupné vymáhat po vašem předchozím zaměstnavateli sám.

Kdy se přihlásit na úřadu práce

Přihlásit na úřad práce se může osoba, která nemá žádný pracovně-právní vztah ani příjem a současně si hledá zaměstnání. Úřad práce není určen například pro studenty, ti se studiem připravují na svoje budoucí zaměstnání. První návštěva úřadu práce probíhá v místě vašeho trvalého bydliště. Tam je možné se přehlásit na jiný úřad práce, pokud například pracujete na a žijete jinde než je vaše trvalé bydliště, tzv. přechodné bydliště. Na úřad práce si s sebou vezměte platný doklad totožnosti, např. občanský průkaz. Také budete potřebovat potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku, případně potvrzení o ukončení studia (nebo jiné náhradní doby, např. mateřské dovolené, péče o osobu blízkou) nebo potvrzení o ukončení či přerušení samostatné výdělečné činnosti.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti

O podporu v nezaměstnanosti na úřadu práce může žádat ten, kdo za poslední dva roky odváděl důchodové pojištění v délce nejméně 12 měsíců. Takže pokud jste byli v zaměstnaneckém poměru nebo vykonávali jinou výdělečnou činnost, ze které jste odváděli důchodové pojištění v celkové délce alespoň 12 měsíců za poslední dva roky, máte nárok na podporu.

Podpora v nezaměstnanosti

Výše podpory prvních dvou měsících činí podpora 65% předchozího průměrného měsíčního platu, poté dva měsíce 50% a po zbývající dobu 45%. Pokud uchazeč opustil předcházející zaměstnání bez vážného důvodu na vlastní žádost, bude po celou dobu pobírat podporu jen ve výši 45% svých předchozích měsíčních příjmů. Maximální výše podpory nesmí přesáhnout 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku. V tomto případě tedy roku 2018. Ta byla v 1-3. čtvrtletí roku 2018 31 225 Kč. Z toho plyne že maximnální výše podpory pro rok 2019 je 18 111 Kč měsíčně.

V případě, že vám úřad práce sežene pracovní nabídku a vy ji odmítnete, ztrácíte nárok na podporu. Totéž platí, pokud do zaměstnání nastoupíte, ale do půl roku z něj odejdete, aniž by k tomu byl závažný důvod. Zpět do evidence uchazečů o práci na úřadu práce se můžete přihlásit až po uplynutí půl roku ode dne vzniku pracovního poměru.

Studenti a úřad práce

Jak je to se studenty? Pokud jste studentem střední školy, tak pak posledním studentským dnem je 31.srpna. U vysokoškolských studentů je doba ještě kratší, je to měsíc po měsíci kdy jste ukončili studium, tzn. kdy jste složili státní závěrečnou zkoušku. Je tedy jedno zda jste ji složili 1.9. nebo 29.9., status studenta vám v obou případech skončí k poslednímu dni v říjnu.

Rady a tipy

Za evidenci na úřadu práce se neplatí žádný poplatek, je tedy bezplatné.

Pokud vám pracovníci úřadu práce nabídnou pracovní místo a vy ho odmítnete, mohou vás vyřadit z evidence na úřadu práce.

Frekvence návštěv na úřadu práce je různá, od několika týdnů až po několik měsíců. Záleží na vytíženosti jeho pracovníků.

Podpora v nezaměstnanosti trvá:

  • 5 měsíců pokud je vám méně než 50 let
  • 8 měsíců pokud je vám 50-55 let
  • 11 měsíců pokud je vám více než 56 let

Z úřadu práce se musíte odhlásit nejpozději 8 dní od doby kdy nastoupíte do nového zaměstnání.

Komentáře  

0 #761 Pavel 2019-06-21 08:43
Cituji Kristýna:
Dobrý den, 31.7. mi bude ukončen pracovní poměr na dobu určitou. Do nového zaměstnání mám nastoupit 22.8. Mám mezi tímto obdobím nárok od ÚP na nějakou fin. podporu ?


Dobrý den Kristýno,

pokud máte za poslední dva roky alespoň jeden rok odpracován (odváděno pojištění), tak na podporu nárok máte.
Citovat
0 #760 Kristýna 2019-06-20 21:12
Dobrý den, 31.7. mi bude ukončen pracovní poměr na dobu určitou. Do nového zaměstnání mám nastoupit 22.8. Mám mezi tímto obdobím nárok od ÚP na nějakou fin. podporu ?
Citovat
0 #759 Pavel 2019-06-19 14:16
Cituji Eliška:

Děkuji za odpověď. Jen nerozumím, jakou místní správu máte na ...


Dobrý den Eliško,

myslel jsem Okresní pobočku České správy soc. zabezpečení.
Citovat
0 #758 Eliška 2019-06-19 11:45
Cituji Pavel:
Cituji Markéta:
Dobrý den, od prosince 2018 jsem registrována na ÚP...


Dobrý den Markéto,

pro konkrétní možnosti sociálních dávek doporučuji zajít na vaši místní správu sociálního zabezpečení. Projdou s vámi vaši životní situaci a zjistíte na jaké dárky máte nárok. Je jich hodně, mají různé podmínky pro jejich získání a takto zaručíte, že žádnou nevynecháte.


Děkuji za odpověď. Jen nerozumím, jakou místní správu máte na mysli. Okresní pobočku České správy soc. zabezpečení nebo máte na mysli sociální odbor městského úřadu? Děkuji moc za radu
Citovat
0 #757 Pavel 2019-06-19 10:14
Cituji Eliška:
Dobrý den, jsem v evidenci ÚP a v srpnu odjíždím s rodinou na dovolenou, kterou mám už od loňského roku zaplacenou...


Dobrý den Eliško,

úřady skutečně nemají pochopení pro předem naplánovanou a zaplacenou dovolenou. V takovém případě (a s ohledem na to že pečujete o dítě mladší 7 let a zároveň nastupujete od září do nové práce), tak je rozumné se z úp odhlásit. Zdravotní pojištění za vás bude díky tomuto "institutu" platit za srpen stát a od září máte novou práci. Nezapomeňte se ale registrovat u své zdravotní pojištovny, ať ví, že za vás má zdravotní platit.
Citovat
0 #756 Pavel 2019-06-19 10:08
Cituji Markéta:
Dobrý den, od prosince 2018 jsem registrována na ÚP...


Dobrý den Markéto,

pro konkrétní možnosti sociálních dávek doporučuji zajít na vaši místní správu sociálního zabezpečení. Projdou s vámi vaši životní situaci a zjistíte na jaké dárky máte nárok. Je jich hodně, mají různé podmínky pro jejich získání a takto zaručíte, že žádnou nevynecháte.
Citovat
0 #755 Eliška 2019-06-19 04:08
Dobrý den, jsem v evidenci ÚP a v srpnu odjíždím s rodinou na dovolenou, kterou mám už od loňského roku zaplacenou. Na tu dobu mi zrovna vychází termín informační schůzky. S paní na ÚP příliš rozumná řeč není. Jak celou situaci řešit? Od září bych měla nastoupit do práce, mám se tedy případně v srpnu z evidence ÚP odhlásit? Mám malé dítě a prý existuje něco jako institut "osoby pečující o dítě do 7 let". Jak se o to žádá a jaké nevýhody jsou s tím spojené?
Citovat
0 #754 Markéta 2019-06-19 03:43
Dobrý den, od prosince 2018 jsem registrována na ÚP. Nyní mi finanční podpora skončila a než seženu zaměstnání, čeká mě možná operace a následné rehabilitace. Mám nárok na nějaké dávky? Jak mám situaci řešit? Dále jsem matka nezletilého dítěte, přihlíží se i k této skutečnosti?
Děkuji
Citovat
0 #753 Pavel 2019-06-17 21:29
Cituji Berenika:
Děkuji za odpověď. Ona není podmínka registrace do tří dnů....


Dobrý den Bereniko,

výše podpory vám bude vypočtena z vašich příjmů v posledním ukončeném kalendářním čtvrtletí. Lhůta tří dnů při registraci na ÚP se vztahuje k náhradní době pojištění z pohledu nároku na důchod. Když se registrujete během těchto tří dní, tak se to bere jako bez přerušení od posledního ukočeného zaměstnání. Vliv na výplatu či výši podpory tato lhůta nemá.
Citovat
0 #752 Berenika 2019-06-17 21:23
Cituji Pavel:
Cituji Berenika:
Dobrý den,

před vypršením pracovní smlouvy jsem onemocněla a pracovní neschopnost mi bude ukončena k poslednímu červnu (pracovní poměr skončil...


Dobrý den Bereniko,

při evidenci na ÚP máte povinnost dostavit se na informační schůzky, pokud vás k tomu ÚP vyzve. To, že máte zaplacenu dovolenou předem je nebude zajímat. Máte dvě možnosti. Evidovat se na ÚP až po návratu z dovolené, nebo zariskovat, jet na dovolenou a doufat, že vás v té době ÚP nepozve. Pokud ano, tak budete z evidence vyřazena. Osobně bych volil první možnost. Přijdete o pár dní případné podpory, nemocenské pojištění za vás ÚP odvede i když se zaregistrujete až po 10.7.Děkuji za odpověď. Ona není podmínka registrace do tří dnů, abych měla nárok na podporu v nezaměstnanosti? Nebo z čeho mi bude vypočtena podpora, když se registruji až o 11 dnů později? Berenika.
Citovat
0 #751 Pavel 2019-06-17 21:05
Cituji Berenika:
Dobrý den,

před vypršením pracovní smlouvy jsem onemocněla a pracovní neschopnost mi bude ukončena k poslednímu červnu (pracovní poměr skončil...


Dobrý den Bereniko,

při evidenci na ÚP máte povinnost dostavit se na informační schůzky, pokud vás k tomu ÚP vyzve. To, že máte zaplacenu dovolenou předem je nebude zajímat. Máte dvě možnosti. Evidovat se na ÚP až po návratu z dovolené, nebo zariskovat, jet na dovolenou a doufat, že vás v té době ÚP nepozve. Pokud ano, tak budete z evidence vyřazena. Osobně bych volil první možnost. Přijdete o pár dní případné podpory, nemocenské pojištění za vás ÚP odvede i když se zaregistrujete až po 10.7.
Citovat
0 #750 Berenika 2019-06-17 16:30
Dobrý den,

před vypršením pracovní smlouvy jsem onemocněla a pracovní neschopnost mi bude ukončena k poslednímu červnu (pracovní poměr skončil a pobírám nemocenské dávky). Od ledna mám rezervovanou dovolenou v zahraničí, na kterou bych měla odjet 2.7. (vracím se 10.7.), tudíž bych se 1.7. chtěla hlásit na ÚP a požádat i o podporu. Do nového zaměstnání nastupuji k 1.9. - jsem učitelka. Vím od kamarádky, že s títmto měla na ÚP velký problém kvůli nějakým povinným informačním schůzkám. Nikdy jsem nebyla v evidenci ÚP a nemám s tím zkušenosti.Nerada bych rušila dovolenou a přišla o již zaplacené peníze. Děkuji za odpověď, Berenika.
Citovat
0 #749 Pavel 2019-06-17 12:46
Cituji Karel:
Dobrý den, mám v plánu dát po mnoho letech v práci výpověď a odjet za bratrem na přibližně 3 měsíce do ...


Dobrý den Karle,

ano, můžete.
Citovat
0 #748 Karel 2019-06-17 11:16
Dobrý den, mám v plánu dát po mnoho letech v práci výpověď a odjet za bratrem na přibližně 3 měsíce do zahraničí.
Mohu se po návratu registrovat na ÚP?
Děkuji za odpověď
K.
Citovat
0 #747 Pavel 2019-06-16 12:10
Cituji V.D.:
DobrY den, chci se zeptat v půlce června mi skončila práv.smlouva ....


Dobrý den,

máte dvě možnosti. Buď se z toho vymluvit (myšleno u zaměstnavatele kam vás pošlou), nebo práci přijmout. Při evidenci na ÚP totiž dostáváte od státu pomoc (placení zdravotního pojištění, případně výplata podpory) a ten za to očekává, že přijmete první práci, kterou vám "sežene". V praxi samozřejmě posílání na pohovory tak časté není a zejména v prvním půl roce často spoléhá na iniciativu evidovaného člověka. Takže je vysoká šance, že ten půl rok na úřadu práce přežijete bez potíží a pak nastoupíte na původní místo. Když však dojde k nějaké komplikaci, univerzální rada neexistuje.
Citovat
0 #746 V.D. 2019-06-15 12:49
DobrY den, chci se zeptat v půlce června mi skončila práv.smlouva půjdu se hlásit na pracák, ale od ledna se do toho zaměstnání budu vracet (sezónní práce) zajímá mě to když mě pošlou na nějakou práci a já ji nebudu chtít nevím jak reagovat. Dekuji
Citovat
0 #745 Pracomat.cz 2019-06-10 10:59
Cituji JARMILA:
JEŠTĚ PROSÍM...PAPÍR NA PENÍZE DONESU KAM...


Dobrý den Jarmilo,

ten donesete svému původnímu zaměstnavateli.
Citovat
0 #744 JARMILA 2019-06-09 21:19
JEŠTĚ PROSÍM...PAPÍR NA PENÍZE DONESU KAM,KDYŽ SMLOUVA UKONČENA 5.6....ÚP AŽ PO UKONČENÍ NESCHOPENKY-CHÁPU TO DOBŘE...JÁ JEN,ABYCH NĚCO NEZANEDBALA
Citovat
0 #743 Pracomat.cz 2019-06-09 20:36
Cituji Lucie:
Dobrý den, když mám výpověď ze strany zaměstnance ....


Dobrý den Lucie,

měla by vám stačit klasická výpověď.
Citovat
0 #742 Pracomat.cz 2019-06-09 20:34
Cituji JARMILA:
DOBRÝ DEN.MĚLA JSEM SMLOUVU PO DOBU NEMOCI ZA PANI,DĚL.....


Dobrý den Jarmilo,

neschopenku zanesete svému původnímu zaměstnavateli (protože nemoc začala během vašeho pracovního poměru) a na úřad práce se můžete registrovat až po skončení pracovní nechopnosti.
Citovat
0 #741 JARMILA 2019-06-09 20:21
DOBRÝ DEN.MĚLA JSEM SMLOUVU PO DOBU NEMOCI ZA PANI,DĚLALA JSEM 2 A PŮL MĚSÍCE...BOHUŽEL JSEM OD 14.5.JSEM NA NESCHOPENCE A K 5.6 MÁM UKONČENEJ PRACOVNÍ POMĚR.KDY SE HLÁSIT NA ÚP A KAM DÁVAT PAPÍRY NA PENÍZE,PODLE DOKTROKY JE TO JEŠTĚ TAK NA MĚSÍC A 1/2.....DĚKUJI
Citovat
0 #740 Lucie 2019-06-09 14:56
Dobrý den, když mám výpověď ze strany zaměstnance ze zdravotních problémů a budu se hlásit na úřad práce, potřebují doklad od doktora?
Citovat
0 #739 Pracomat.cz 2019-06-07 10:37
Cituji Michaela:
Dobrý den,

pracuji v mateřské školce a mám smlouvu na dobu určitou a to do ...


Dobrý den Michaelo,

pokud budete na neschopence, tak se na ÚP hlásit nemůžete, jelikož nejste práce schopna.
Citovat
0 #738 Michaela 2019-06-06 18:59
Dobrý den,

pracuji v mateřské školce a mám smlouvu na dobu určitou a to do 31.8.2019 jsem, ale těhotná a 1.8.2019 nastoupím na neschopenku. Musím se 1.9.2019 nahlásit na úřad práce když mi skočí smlouva v zaměstnání?

Děkuji
Citovat
0 #737 Pracomat.cz 2019-06-03 16:12
Cituji jan:
dobrý den, prosím o radu: dal jsem výpověď po 20ti letech v zaměstnání dne ...


Dobrý den Jane,

teoreticky nic řešit nemusíte a pokud skutečně nastoupíte 12.8., tak za vás nový zaměstnavatel zaplatí zdravotní pojištění za celý měsíc. Sociální povinné není a vy prijdete "jen" z o těch 11 z pohledu potřebné doby pro nárok a výpočet důchodu. Pokud si nejste jistý nástupem do nové práce, nebo chcete mít těch 11 dní navíc, tak se klidně registrujte na ÚP.
Citovat
+1 #736 jan 2019-06-03 15:05
dobrý den, prosím o radu: dal jsem výpověď po 20ti letech v zaměstnání dne 30.5.2019. Konec zaměstnání je tedy k 31.7.2019. Nástup do nového zaměstnání je až 12.8.2019 z důvodu celozávodní dovolené. Prosím o radu jak vyřešit těch 11 dní. Zaregistrovat se na úřadu práce (ještě jsem nikdy nebyl registrován)? Nebo PN (začátek ještě v červenci a ukončení do 11.8.2019)? děkuji za odpověď.
Citovat
0 #735 Pracomat.cz 2019-06-03 13:53
Cituji Barbora kamesova:
Dobrý dne chtěla jsem se zeptat když sem...


Dobrý den Barboro,

dle zákona o zaměstnanosti, § 25 se nemůže na ÚP registrovat jednatel s.r.o.. Pokud je to i váš případ, tak nárok na podporu není.
Citovat
+1 #734 Barbora kamesova 2019-06-03 09:09
Dobrý dne chtěla jsem se zeptat když sem byla propuštěna z práce kvůli nadbitecnosti a mám založenou firmu s.r.o ale ta firma nevnevidelava vůbec nic od začátku tak mám právo na podporu v nezaměstnanosti?Předem děkuji za odpověď Kamesova
Citovat
0 #733 Pracomat.cz 2019-05-31 13:54
Cituji Lucie:
Dobrý den,

dne 7.5.2019 jsem se registrovala na ÚP a a dnes 31.5.2019 na ....


Dobrý den Lucie,

7.5. vám běžela pracovní smlouva (DPP), takže registrace na ÚP nebyla možná. Zkuste se domluvit, že vám zpětně posunou datum registrace k 8.5.2019. Ze zaměstnání, od 20.2 do 3.5 by vám mzdu měl zaplatit váš zaměstnavatel.
Citovat
0 #732 Lucie 2019-05-31 11:55
Dobrý den,

dne 7.5.2019 jsem se registrovala na ÚP a a dnes 31.5.2019 na první schůzi mi sdělili, že mám dpp ukončené dne 7.5.2019 tudíž mi nemohou proplatit podporu v nezaměstnanosti. Musela jsem se tedy registrovat znova. Znamená to tedy, že ten necelý měsíc mi neproplatí? Plus k tomu jsem mela jeste pred tím zaměstnání od 20.2. do 3.5., z zoho mi také nic neproplatí?
Dekuji.
Lucie
Citovat
0 #731 Pracomat.cz 2019-05-29 14:50
Cituji Sevčiková:
Na úřadu práce jsem od půlky května, ale výplatu z brigády ...


Dobrý den,

vliv by to být nemělo, ale stejně bych raději informoval vašeho kontaktního pracovníka na ÚP.
Citovat
0 #730 Sevčiková 2019-05-29 13:50
Na úřadu práce jsem od půlky května, ale výplatu z brigády za duben dostanu prý zaplacenou až v červnu. Brigáda ukončená v dubnu. Prý to zpracovávali tu práci až v květnu a zaplatí nám to až v červnu. Je to možné a má to vliv na vyplacení podpory v nezaměstnanosti? děkuji
Citovat
0 #729 Pracomat.cz 2019-05-28 13:24
Cituji L.:
Dobrý den,
K 31.5. ukončuji pracovní poměr (po 5 letech a uplynutím výpovědní doby)....


Dobrý den,

pokud s vámi ukončil pracovní poměr zaměsnavatel, tak první dva měsíce berete 65% a poté procentní sazba dále klesá až na finálních 45%. Pokud jste dala výpověď sama, tak se bude jednat o 45%.
Citovat
0 #728 Pracomat.cz 2019-05-28 11:57
Cituji Petra:
Dobrý den, mám na Vás prosím dotaz. V případě ...


Dobrý den Petro,

přivydělat na ÚP si skutečně můžete, jedná se o tzv. nekolidující zaměstnání. Jeho maximální výše je polovina minimální mzdy pro daný rok. Letos tedy až 6675 Kč hrubého. To však platí pouze v případě, že nepobíráte podporu. Současné pobírání podpory a výkon nekolidujícího zaměstnání není možný. Je to tedy výhodné, pokud na podporu není nárok, nebo vám již skončila. Pokud bude příjem z DPČ (na kterou bude nekolidující zaměstnání vykonáváno) nižší než 3000, tak se pojistné neodvádí. Pokud je vyšší, tak se odvádí jak sociální, tak zdravotní. V praxi se to často obchází, tak že je více DPČ s různými zaměstnavateli, aby se nedosáhlo rozhodné částky.
Citovat
0 #727 Pracomat.cz 2019-05-27 18:18
Cituji L.:
Dobrý den,
K 31.5. ukončuji pracovní poměr (po 5 letech a uplynutím výpovědní doby)...


Dobrý den,

pokud s vámi ukončil pracovní poměr zaměsnavatel, tak první dva měsíce berete 65% a poté procentní sazba dále klesá až na finálních 45%. Pokud jste dala výpověď sama, tak se bude jednat o 45%.
Citovat
0 #726 Petra 2019-05-27 17:59
Dobrý den, mám na Vás prosím dotaz. V případě, že se člověk nahlásí na úřad práce, kde si zažádá o podporu v nezaměstnanosti (která mu bude vyplácena), tak má v tomto případě možnost si sehnat i nějakou brigádu? Koukala jsem na internetu, že je to samozřejmě omezené, a to jak částkou, tak také daným typem dohody.

V jakém případě tedy lze prosím pobírat podporu v nezaměstnanosti a současně i nějakou peněžitou část z brigády?

Dále vím, že ÚP odvádí pouze zdravotní pojištění. Jak by to bylo v případě, když by byl člověk na brigádě. Bylo by za něho odváděno sociální pojištění? Zdravotní pojištění by v tomto případě zřejmě bylo odváděno dvakrát, což asi není v pořádku.

Předem Vám moc děkuji za ujasnění mých výše uvedených požadavků.

Přeji hezký zbytek slunečného dne

Petra
Citovat
0 #725 L. 2019-05-27 16:42
Dobrý den,
K 31.5. ukončuji pracovní poměr (po 5 letech a uplynutím výpovědní doby), měla jsem domluvené jiné zaměstnání bohužel to nakonec nevyšlo. Chci se tedy zeptat, když se k 3.6. nahlásím na ÚP jakou budu pobírat výši podpory než si najdu jiné zaměstnání. Chápu dobře, že první 2 měsíce 65% platu a pak se mi to bude snižovat? nebo po celou dobu od nahlášení jen těch 45% z čisté mzdy? Děkuji moc za odpověď L.
Citovat
0 #724 Pracomat.cz 2019-05-27 15:54
Cituji Ludmila:
Dobrý den, pracuji jako asistent pedagoga a mám uzavřenou ...


Dobrý den Ludmilo,

teoreticky ano. O existenci dané pracovní smlouvy ví jen zaměstnavatel a vy. U reálného nástupu můžete sepsat novou, k aktuálnímu datu a původní skartovat. Pokud to váš současný zaměstnavatel umožní, přijde mi rozumnější domluvit se s ním na ukončení pracovního poměru dohodou k 25.8.2019. Tu dohodu můžete podepsat již teď a ÚP nemusíte vůbec řešit.
Citovat
0 #723 Ludmila 2019-05-27 12:24
Dobrý den, pracuji jako asistent pedagoga a mám uzavřenou pracovní smlouvu do 31.8.2019. Dále mě již současný zaměstnavatel nemůže zaměstnávat. Jelikož mám nabídku nového pracovního místa od 26.8. 2019, rozhodla jsem se dát do 31. 5. 2019 výpověď, abych už neměla v srpnu pracovní závazek. Mohu se prosím na mezičas od 1. 8. - do nástupu na nové místo zaregistrovat na Úřadu práce, i když už budu mít v červnu sepsanou novou pracovní smlouvu s nástupem 26. 8. 2019? Předem moc děkuji za odpověď.
Citovat
0 #722 Pracomat.cz 2019-05-26 10:56
Cituji Ivana:
Dobrý den, měla bych dotaz. 31.5.mi konci prprac.poměr z organizačních důvodů...


Dobrý den Ivano,

na brigádu můžete, ale musíte dodržet pravidla tzv., nekolidujícího zaměstnání. To znamená, že příjem z něj nepřekročí 6675 Kč hrubého měsíčně.
Citovat
0 #721 Ivana 2019-05-26 08:30
Dobrý den, měla bych dotaz. 31.5.mi konci prprac.poměr z organizačních důvodů. Nárok na 3měsíční odstupné mám ale zaměstnavatel mi jej nevyplatí budu tedy žádat ÚP o jeho vyplacení. Můžu v této době 3 měsíců jít na brigádu? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #720 Pracomat.cz 2019-05-24 20:31
Cituji Eta:
Dobrý den.
K 31.5.jsem ukončila pracovní poměr a do nového zaměstnání nastupuji 10.6. Vznikají mi nějaké povinosti ohledně pojištění?
Děkuji za odpověď.


Dobrý den Evo,

pokud skutečně nastoupíte do zaměstnání od 10.6., tak za vás za červen uhradí zdravotní pojištění nový zaměstnavatel a registrace na ÚP postrádá smysl.
Citovat
0 #719 Eta 2019-05-24 18:29
Dobrý den.
K 31.5.jsem ukončila pracovní poměr a do nového zaměstnání nastupuji 10.6. Vznikají mi nějaké povinosti ohledně pojištění?
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #718 Pracomat.cz 2019-05-23 16:35
Cituji Ondrej Odehnal:
Dobry den,

na cervenec, srpen a zari budu prerusovat zivnost....


Dobrý den Ondřeji,

pokud máte přerušenou živnost a splňuje podmínku pro přiznání podpory (tzn. zaplaceno minimálně 12 měsíců sociálního pojištění za poslední dva roky), tak ji dostanete. Situaci je možné po osmi měsících zase zopakovat. Samozřejmě musíte opět přerušit živnost a mít splněnu podmínku 12 měsíců.
Citovat
0 #717 Ondrej Odehnal 2019-05-23 09:43
Dobry den,

na cervenec, srpen a zari budu prerusovat zivnost. Jsem OSVC od prosince 2017 (prerusena pouze cervenec, srpen a zari 2018; bez evidence na UP). Mam tedy plne pravo po dobu techto 3 mesicu pobirat podporu v nezamestnanosti? A je mozne pristi rok na tyto mesice (cili po 8 mesicich nebot vim ze na leden budu zivnost preusovat) o podporu opet pozadat?

Dekuji a preji krasny den

Ondrej Odehnal
Citovat
0 #716 Pracomat.cz 2019-05-22 16:54
Cituji Anna:
Dobrý den k 6.5.2019 jsem ukončila studium na VŠ a na ÚP jsem byla evidovaná od 7.5...


Dobrý den Anno,

za květen by za vás měl odvést zdravotní pojištění ÚP. Sociální je nepovinné a platit ho nemusíte. Pro jistotu bych si zavolal/zašel na zdravotní pojišťovnu a tam ověřil, že k převodu skutečně došlo.
Citovat
0 #715 Anna 2019-05-22 16:14
Dobrý den k 6.5.2019 jsem ukončila studium na VŠ a na ÚP jsem byla evidovaná od 7.5 a z duvodu uzavření dohody na brigádu jsem byla vyřazena z evidence na ÚP. Zajimalo by mě, jak to mám, zda li si za květen mám zaplatit zdravotní a sociální nebo už to mám zaplaceno nebo to mám zaplatit sama ?
Citovat
0 #714 Pracomat.cz 2019-05-21 06:15
Cituji jana:
dobry den , skoncil mi rodicovsky prispevek, a jsem student od zari denni studium ...


Dobrý den Jano,

jste studentem už teď (myšleno od září loňského roku), nebo jím teprve budete (září letos)? Pokud platí to první, tak se registrovat na ÚP nemůžete (chodíte na denní studium a nemáte kdy pracovat), pokud platí to druhé, tak nárok na podporu mít budete a má smysl se na ÚP registrovat. Rodičovská dovolená je tzv. náhradní doba pojištění, z které nárok na podporu vzniká.
Citovat
0 #713 jana 2019-05-19 17:25
dobry den , skoncil mi rodicovsky prispevek, a jsem student od zari denni studium je mi 24let byla jsem na UP, tam mi bylo receno ,ze abych mela narok na podporu mam se zaevidovat stim, ze bych se pak mohla nechat na vlastni zadost vyradit a bylo by to jedno protoze jsem student jde to takhle ? prisli mi tam ze tomu ani nerozumi tak se radeji ptam tady dekuji za odpoved
Citovat
0 #712 Pracomat.cz 2019-05-19 13:52
Cituji Lucka:
Dobrý den, posledního května mi konci pracovní smlouva ...


Dobrý den Lucko,

v místě svého současného (aktuálně platného) trvalého bydliště, že se rovnou při první návštěvě můžete přehlásit na místo budoucího trvalého bydliště. Tedy pokud se tam skutečně budete vyskytovat a je pro vás výhodné tam být nahlášena.
Citovat
0 #711 Lucka 2019-05-19 09:27
Dobrý den, posledního května mi konci pracovní smlouva a tak bych se od června měla jít zaregistrovat na urad prace, protože novou ještě nemám. Zároveň ale uvazuji o změně trvalého pobytu. Pokud si tedy požádal o změnu trvalého pobytu do konce května(Ale očekávám že do konce května vyřízena nebude), tak kam bych mel jit poprvé na urad prace? V místě svého byvaleho bydliště a nebo v místě svého budoucího bydliště? Děkuji za odpoved
Citovat
0 #710 Pracomat.cz 2019-05-16 19:40
Cituji Anna:
Dobrý den jsem evidována na UP a ...


Dobrý den Anno,

mělo by, pro jistotu si rovnou v tom e-mailu ověřte že je s tím váš kontaktní pracovník na ÚP v pohodě.
Citovat
0 #709 Anna 2019-05-16 16:39
Dobrý den jsem evidována na UP a dnes jsem podepsala dohodu o provedeni práce a zajímalo by mě zda li by stačilo dohodu vyfotit a poslat přes email ?
Citovat
0 #708 Pracomat.cz 2019-05-14 20:59
Cituji jakub:
dobry dem mam prozbu kdyz sem se nenahlasil na urad prace do tri dnu mohu si zaplatit socialni zdravotni a pristi mesic se jit registrovat na urad prace


Dobrý den Jakube,

sociální pojištění není povinné, to platit nemusíte. Zdravotní pojištění za vás ÚP zaplatí za celý květen, pokud se stihnete během května ještě registrovat. To proč doporučujeme provést registraci ideálně do tří dnů má dva důvody. Za prvné to změnšuje šanci, že zapomenete a za druhé se to pak počítá jako bez přerušení, z pohledu náhradní doby důchodového pojištění.
Citovat
0 #707 jakub 2019-05-14 19:34
dobry dem mam prozbu kdyz sem se nenahlasil na urad prace do tri dnu mohu si zaplatit socialni zdravotni a pristi mesic se jit registrovat na urad prace
Citovat
0 #706 Pracomat.cz 2019-05-13 18:05
Cituji Jana:
Dobrý den,
v březnu 2019 mi skončila MD ale od 1.3.2019 jsem nastoupila ...


Dobrý den Jano,

neschopenku jste měla až do konce dubna, v dubnu jste se tedy na ÚP registrovat nemohla. Pokud se zaregistrujete teď, tak za vás ÚP odvede zdravotní pojištění za květen. Nicméně minimálně při prvé návštěvě chtějí v místě trvalého pobytu, poté se můžete přehlásit na místo svého přechodného bydliště a navštěvovat ÚP tam. Na podporu máte nárok, ale jelikož jste po rodičovské dovolené, tak se bude počítat z průměrné mzdy v národním hospodářství a počítejte s její nižší výší, lehce nad čtyři tisíce Kč.
Citovat
0 #705 Jana 2019-05-13 12:50
Dobrý den,
v březnu 2019 mi skončila MD ale od 1.3.2019 jsem nastoupila do práce po pár dnech bohužel pitomě onemocnila,pracovní poměr mi ukončili k 10.4.2019 i když neschopenka skončila 30.4.2019,doklady a započtoví list mi přišli až dnes 13.5.2019,nebudou z toho nějaké problémy a mám nárok na podporu a dá se přihlasit i na přechodné adrese mimo bydliště trvalého pobytu? děkuji Jana
Citovat
0 #704 Pracomat.cz 2019-05-09 10:25
Cituji Veronika:
Dobrý den, k 30.4. Mi skoncil pracovní poměr. Měla jsem byt zamestnana ..


Dobrý den Veroniko,

přijdete o ty dva týdny (1-13) jako náhradní dobu pojištění pro nárok na důchod. Zdravotní pojištění za vás ÚP odvede, pokud se stihnete registrovat během května.
Citovat
0 #703 Veronika 2019-05-09 09:50
Dobrý den, k 30.4. Mi skoncil pracovní poměr. Měla jsem byt zamestnana jinde ale nakonec nebudu, co kdyz se na up nahlasim az 13.5. (Byly statni svatky a víkendy) tak tu dobu mezi 1.5. - 13.5. Bude pro me znamenat co ? Děkuji
Citovat
0 #702 Pracomat.cz 2019-05-09 09:42
Cituji Slabina Nová:
DOBRY DEN. Byla jsem v evidenci Úřadu práce...


Dobrý den Slabino,

budete mít vyčerpanou část podpůrčí doby a budete dostávat podporu v nezaměstnanosti jen po její zbytek. Tedy zbývající 4 měsíce z 8.
Citovat
0 #701 Slabina Nová 2019-05-09 00:14
DOBRY DEN. Byla jsem v evidenci Úřadu práce 4 měsice (mam ID 1.stupně),je mě 51 let .
Nastoupila jsem na 6 hodin do zaměstnáni, bohužel po měsíci ve zkušební době jsem musela ZE zdravotních důvodů skončit (na základě vyjádření odborného lékaře).
Jaký bude mít vliv ,tato situace při znovu přihlášení na úřadu práce?
Citovat
0 #700 Pracomat.cz 2019-05-07 16:01
Cituji Ondrej:
Dobrý den,
mám pochybnosti například kvůli daňovém přiznání (nepodával jsem), kde se musí uvést co člověk celý rok dělal, kde pracoval..A pokud budu chtít podat daňové přiznání v příštím roce, jestli po mně nebudou chtít zpětně dokázat co jsem vlastně v tomto období dělal a podobně. Mnohokrát Vám děkuji za odpověď, hodně jste mi pomohl :)


Dobrý den Ondřeji,

nemáte zač.
Citovat
0 #699 Pracomat.cz 2019-05-07 15:13
Cituji Šárka:
Dobrý den kdyz dam vypoved dohodou a nahlasim se na UP mam narok na podporu? Dekuji


Dobrý den Šárko,

ano, doporučuji mít v dohodě o ukončení poměru důvod "organizační důvody/zrušení pracovního místa atd..".
Citovat
0 #698 Šárka 2019-05-06 23:39
Dobrý den kdyz dam vypoved dohodou a nahlasim se na UP mam narok na podporu? Dekuji
Citovat
0 #697 Ondrej 2019-05-06 13:40
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Ondrej:
Dobrý den,
po dobu cca 9 měsíců jsem nebyl zaměstnancem, ani jsem nebyl nahlášen na ÚP...


Dobrý den Ondřeji,

na ÚP se hlásit nemusíte, jen si potom musíte platit zdravotní pojištění sám. Pokud jste tak činil, tak by vše mělo být v pořádku. Z jakého důvodu máte pochybnosti?


Dobrý den,
mám pochybnosti například kvůli daňovém přiznání (nepodával jsem), kde se musí uvést co člověk celý rok dělal, kde pracoval..A pokud budu chtít podat daňové přiznání v příštím roce, jestli po mně nebudou chtít zpětně dokázat co jsem vlastně v tomto období dělal a podobně.
Mnohokrát Vám děkuji za odpověď, hodně jste mi pomohl :)
Citovat
0 #696 Pracomat.cz 2019-05-04 10:07
Cituji Lenka Kokšalová:
Jsem na neschopnosti od 19.3.2018 ...


Dobrý den Lenko,

pokud máte za poslední dva roky alespoň jeden rok odpracováno, tak ano.
Citovat
0 #695 Lenka Kokšalová 2019-05-04 07:01
Jsem na neschopnosti od 19.3.2018 po prodloužení mi končí 7.5.2018.Smlouva mi skončila 15.5.2018 a už nebyla prodloužena.Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti prosím.Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #694 Pracomat.cz 2019-05-03 10:54
Cituji Anna:
Dobrý den předčasně jsem ukončila studium na VŠ (1.ročník) a ...Dobrý den Anno,

stačí vám doklad totožnosti a doklad o ukončené vzdělání (to vysvědčení).
Citovat
0 #693 Anna 2019-05-03 10:16
Dobrý den předčasně jsem ukončila studium na VŠ (1.ročník) a tak bych chtêla vědět jaké dokumenty vzít na ÚP zda li mám vzít maturitní vysvědčení ze SŠ a na ÚP si udělají kopii, nebo mám vzít jiné potvrzení ?
Citovat
0 #692 Pracomat.cz 2019-05-02 21:39
Cituji Vendula:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat...


Dobrý den Vendulo,

na výši podpory to nemá žádný vliv a pokud se nahlásíte toho 7.5., tak za vás ÚP odvede zdravotní pojištění. Jediné o co přicházíte, je těch pár dní jako náhradní doba pro důchodové pojištění.
Citovat
0 #691 Vendula 2019-05-02 20:26
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat.
Skončil mi pracovní poměr v Praze a nyní se stehujeme zpět na Moravu.
Chci se zaevidovat na úřadu prace, ale budu tam moci až v úterý 7.5., budu mít i tak zaplaceno od ÚP zdravotní pojištění a vyplacenou podporu? Ikdyz jsem se nezaevidovala do 3 pracovních dnu od skončení zaměstnání?
Předem děkuji za odpověď.
Podhorná
Citovat
+1 #690 Pracomat.cz 2019-04-30 19:05
Cituji Petra:
Dobrý den, poprosím Vás o informaci, zdali se při výpočtu nároku ....


Dobrý den Petro,

dovolená se sjednává v pracovní smlouvě a za každý měsíc máte nárok na její poměrnou část. Zkuste si nechat vysvětlit jak zaměstnavatel dovolenou počítá ve vašem případě a proč. Obvykle žádný rozdíl mezi dobou určitou a neurčitou není.
Citovat
+1 #689 Petra 2019-04-30 14:59
Dobrý den, poprosím Vás o informaci, zdali se při výpočtu nároku dovolené zohledňuje to, zdali je smlouva u zaměstnavatele uzavřena na dobu určitou či neurčitou. Nechala jsem si totiž od Vás vypočítat nárok dní na dovolenou, počítala jsem i já samotná a shodla jsem se s Vámi. Teď jsem se ale dozvěděla, že když mám smlouvu uzavřenu na dobu určitou, tak že je tam jiný postup (není použit ten vzorec (25/12 x počet dní, případně jaký. Předem Vám moc děkuji za Vaši ochotu, krásný den a hezký svátek přeji, Petra
Citovat
+1 #688 Pracomat.cz 2019-04-30 09:39
Cituji Petra:
Dobrý den, měla bych na Vás prosím dotaz ohledně nároku na dovolenou.....


Dobrý den Petro,

z toho co píšete by celkový nárok na dovolenou měl být:

(20 * 1/12 * 3) + (25 * 1/12 *7) + (25 * 1/12 *4) = 28 dní

Mínus vyčerpaných 13 dní dovolené a máte tedy nárok na 15 dní.
Citovat
0 #687 Petra 2019-04-30 01:29
Dobrý den, měla bych na Vás prosím dotaz ohledně nároku na dovolenou. Do současné práce jsem nastoupila v březnu roku 2018. Od března do května jsem měla nárok na 20 dnů dovolené, od června doposud se mi zvýšil nárok na 25 dnů.

Co se týče vybrané dovolené, tak v dubnu jsem si vybrala tři dny, a to kvůli zákroku, který jsem musela absolvovat se zuby.

V září jsem pak jela na dovolenou do zahraničí, tak to bylo 10 dnů. V ostatních měsících do konce roku 2018 a doposud v roce 2019 (od ledna do dubna) jsem již žádnou dovolenou nevybírala. Pokoušela jsem se to co nejlépe spočítat na kalkulačkách, které jsem si našla na internetu, pak i ručně dle toho doporučeného vzorce. Nakonec jsem dospěla k určitému číslu. Má se to tak, že jsem v práci podala výpověď a ráda bych, aby mi byla zbývající dovolená spočítána dobře. Ze strany účetní mi totiž každý měsíc chodí zcela jinak, takže bych to chtěla mít i ověřené. Poprosím Vás tedy o zpětnou vazbu. Předem Vám moc děkuji za ochotu, krásný a úspěšný zbytek dne přeji, Petra
Citovat
0 #686 Pracomat.cz 2019-04-29 14:26
Cituji Anna:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat rozhodla jsem se ukončit studium na VŠ ....


Dobrý den Anno,

nemusíte. Jen v případě, že z brigády nebude odváděno zdravotní pojištění, tak si ho musíte platit sama.
Citovat
0 #685 Anna 2019-04-29 14:22
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat rozhodla jsem se ukončit studium na VŠ z důvodu přechodu na jinou VŠ v září. Studium bude ukončeno ke dni 3.5 a od poloviny května bych měla nastoupit na brigádu, tak by mě zajímalo zda li se musím ještě evidovat na úřad práce ? .
Citovat
0 #684 Pracomat.cz 2019-04-28 21:07
Cituji Bětka:
Dobrý den ,na prac.úřadě jsem od 1.7.2018 ....


Dobrý den Bětko,

pokud jste dosud nevyčerpala celou podpůrčí dobu, tak nyní dojde k jejímu dočerpání.
Citovat
0 #683 Pracomat.cz 2019-04-28 21:02
Cituji Ondrej:
Dobrý den,
po dobu cca 9 měsíců jsem nebyl zaměstnancem, ani jsem nebyl nahlášen na ÚP...


Dobrý den Ondřeji,

na ÚP se hlásit nemusíte, jen si potom musíte platit zdravotní pojištění sám. Pokud jste tak činil, tak by vše mělo být v pořádku. Z jakého důvodu máte pochybnosti?
Citovat
0 #682 Bětka 2019-04-28 19:48
Dobrý den ,na prac.úřadě jsem od 1.7.2018 . Je mi 53 let . V říjnu a listopadu jsem byla hospitalizována . Jak to je s podporou v nazaměstnanosti ? počítá se do toho i neschopenka nebo se doba podpory posouvá ?
Citovat
0 #681 Ondrej 2019-04-28 19:12
Dobrý den,
po dobu cca 9 měsíců jsem nebyl zaměstnancem, ani jsem nebyl nahlášen na ÚP, zdravotní pojištění jsem si platil sám. Žil jsem v domnění, ze jsem OBZP, o čemž teď začínám pochybovat. Chci se zeptat jestli je to v pořádku nebo mi při zjištění finančním úřadem hrozí nějaký postih ?
Citovat
-1 #680 Pracomat.cz 2019-04-26 18:53
Cituji Marcela:
Dobrý den, začátkem května končím ...


Dobrý den Marcelo,

pokud skutečně nastoupíte do nového zaměstnání, tak se na ÚP hlásit nemusíte. Zdravotní za květen za vás zaplatí nový zaměstnavatel.
Citovat
0 #679 Marcela 2019-04-26 17:03
Dobrý den, začátkem května končím ve stávající práci. Ještě před oficiálním koncem odjíždím do zahraničí a hned jak se vrátím (v průběhu května) nastupuji do nového zaměstnání. Bez práce budu deset dní. Je potřeba se někde hlásit, platit si pojištění? Jsem Slovenka bez trvalého pobytu. Děkuji za radu. Marcela
Citovat
+1 #678 Pracomat.cz 2019-04-26 12:10
Cituji Tomáš:
Dobrý den, pobírám podporu v ...


Dobrý den Tomáši,

v případě nekolidujícího zaměstnání se přeruší pobírání podpory. Doporučuji ho teda využít, až dojde k vyčerpání podpory. Maximální výše částky je polovina minimální mzdy, tedy 13350/2. Oznámit ho musíte pracovníkovi na ÚP, s kterým komunikujete.
Citovat
0 #677 Pracomat.cz 2019-04-26 12:04
Cituji Alena:
Dobry den,

Za posledni roky jsem pracovala 12 mesicu v zahranici, kde jsem i....


Dobrý den Aleno,

pokud se jedná o zemi z EU,EPH ... tak ano.
Citovat
0 #676 Pracomat.cz 2019-04-26 11:59
Cituji Helga:
Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat ...


Dobrý den Helgo,

v dubnu dostatene vyplacenu poměrnou část za březen (podle délky evidence v březnu).
Citovat
0 #675 Helga 2019-04-26 10:03
Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat ,nastoupila jsem na úřad práce koncem měsíce března ,dostanu podporu ještě za březen nebo až v květnu za duben ? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #674 Alena 2019-04-26 00:58
Dobry den,

Za posledni roky jsem pracovala 12 mesicu v zahranici, kde jsem i platila duchodove, socialni a zdravitni pojisteni.
Muzu se nyni prihlasit na pracovni urad v cr?

Dekuji, Alena
Citovat
0 #673 Tomáš 2019-04-25 19:51
Dobrý den, pobírám podporu v nezaměstnanosti a chci se zeptat, jestli je možný přivýdělek - nekolidující zaměstnání při pobírání podpory. Jakým způsobem a do kdy se zaměstnání oznamuje a do jaké výše může výdělek být. Děkuji
Citovat
0 #672 Pracomat.cz 2019-04-24 10:56
Cituji Jana:
Dobrý den,

jsem student VŠ, ale chci prerusit/ukončit studium z důvodu, že chceme s přítelem dítě...


Dobrý den Jano,

čistě z pragmatického pohledu by pro vás bylo nejvýhodnější nastoupit do práce, a až po nějaké době se pokoušet o dítě. Tím si zajistíte potřebnou délku nemocenského pojištění. Pokud budete student, nebo člověk s přerušeným studiem, tak velkou pomoc od státu nečekejte. Samozřejmě záleží i na tom, kolik vydělává přítel, případně pomoc od zbytku rodiny. Ale dítě zvýší vaše životní náklady a zároveň sníží vaše příjmy. Na to je dobré myslet. Samozřejmě chápu, že myšlenky o pořízení potomka jsou hodně založeny na emocích. Ale i tak je dobré myslet na to, jaká bude ekonomická situace rodiny.
Citovat
0 #671 Jana 2019-04-24 07:33
Dobrý den,

jsem student VŠ, ale chci prerusit/ukončit studium z důvodu, že chceme s přítelem dítě. Pracuji celou dobu jen na DPP a přítel je OSVČ. Co by pro mě bylo nejlepší? Nastoupit do zaměstnání i když nesplním 270 dnů (nemocenské pojištění) nebo budu mít nárok nastoupit na úřad práce a pobírat nějaký příspěvek? A nebo neukoncovat studium a být furt vedená jako student, ale vím, že ztrácím nárok na mateřskou dovolenou a tím pádem i na volbu doby kdy bych byla s dítětem doma.
Moc děkuji za odpověď!
Citovat
0 #670 Pracomat.cz 2019-04-23 14:40
Cituji Renata:
Dobrý den, ráda bych Vás požádala o radu. Od února 2017 do ledna 2019 ....


Dobrý den Renato,

výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od vaší průměrné čisté mzdy v posledním ukončeném kalendářním čtvrtletí.
Citovat
0 #669 Pracomat.cz 2019-04-23 13:52
Cituji Petra:
Dobrý den,
prosím Vás, měla bych na Vás pár dotazů, na které neznám odpověď a byla bych Vám fakt vděčná, kdyby jste mě pomohli s odpovědí.....


Dobrý den Petro,

v první řadě platí že pokud zaměstnanec ve zkušební době onemocní, je chráněn před skončením pracovního poměru ve zkušební době jen prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti a zaměstnavatel ho tedy nesmí propustit. Právně vzato se tedy nejedná o výpověď, ale pravdou je, že vás zaměstnavatel může propustit. Evidovat na ÚP můžete až po skončení pracovní neschopnosti, doporučuji to poté neodkládat. Budoucím zaměstnavatelům povězte pravdu. Bohužel vás dostihla nemoc během zkušební doby a zaměstnavatel využil svého práva pracovní poměr ukončit. Všichni zaměstnavatelé nejsou takto přísní. Podporu dostanete, pokud máte odpracováno alespoň 12 měsíců za poslední dva roky a zároveň jste v době kratší než půl roku nevyčerpala svoji předchozí podporu. Co se týče rekvalifikace a dalších kurzů, tak doporučuji konzultovat přímo na daném ÚP. Jsou zde regionální rozdíly v nabídce a poskytnou vám nejpřesnější odpověď. To stejné platí pro dotace. Práci při evidenci na ÚP můžete vykonávat jen do poloviny výše minimální mzdy. V takovém případě se jedná o tzv. nekolidující zaměstnání. Pozor na to, že současně s ním nelze pobírat podporu.
Citovat
0 #668 Petra 2019-04-23 13:27
Dobrý den,
prosím Vás, měla bych na Vás pár dotazů, na které neznám odpověď a byla bych Vám fakt vděčná, kdyby jste mě pomohli s odpovědí.
18.2.2019 jsem nastoupila do zaměstnání, kam jsem chodila až do 8.3.2019, ale chtě nechtě jsem musela jít marodit kvůli silnému zánětu močových cest. Bolesti už jsem měla i před tím, ale snažila jsem se to vydržet, protože jsem tam pracovala jen chvíli. Nakonec jsem ale musela jít do pracovní neschopnosti, kde jsem až do teď.
Minulý týden jsem měla telefonát se zaměstnavatelem, kde mě bylo řečeno, že jsem propuštěná a kdy příjdu podepsat výpověď. Tak jsem z toho celkem v šoku a nevím teď, jak dál postupovat.
A moje otázky jsou:
Můžu být takhle propuštěná kvůli neplánované nemoci?
Co mám teď na pohovorech říkat potencionálním zaměstnavatelům, když jsem byla propuštěná kvůli nemoci a nebyla hned odmítnutá?
Kdy se mám nejpozději evidovat na ÚP?
Mám nárok na nějakou podporu?
Můžu si na ÚP udělat nějaký rekvalifikační kurz a v případě, že ano, tak co musím splňovat?
Je možné si udělat i jazykový kurz?
Jak dlouho musím být v evidenci, aby na mě zaměstnavatel mohl pobírat dotace?
A poslední otázka je, zda si můžu zatím najít aspoň nějakou brigádu, když nemám nic jiného a být zároveň evidovaná na Úřadě práce.
Děkuji Vám moc za Váš čas a rady.
S pozdravem
Peťula.
Citovat
0 #667 Renata 2019-04-23 04:31
Dobrý den, ráda bych Vás požádala o radu. Od února 2017 do ledna 2019 jsem pracovala při studiu na HPP. Od února pro danou firmu pracuji pouze na DPP (do 10 000). Vzhledem k tomu, že stále studuji, půjdu se ba úřad práce zaregistrovat až v červnu po dokončení studia. Není mi však jasné, z čeho se bude vypočítávat výše podpory. Z HPP nebo DPP?

Předem Vám velice děkuji.
Citovat
0 #666 Pracomat.cz 2019-04-16 12:54
Cituji Aneta Holisova:
Cjci se zeptat, zda moho pozadat o zmenu terminu schuzky o zprostredkovani prace z duvodu cesty do zahranici


Dobrý den Aneto,

požádat můžete, ale odhaduji, že vám ÚP spíše nevyhoví.
Citovat
0 #665 Aneta Holisova 2019-04-15 16:27
Cjci se zeptat, zda moho pozadat o zmenu terminu schuzky o zprostredkovani prace z duvodu cesty do zahranici
Citovat
0 #664 Pracomat.cz 2019-04-12 22:20
Cituji Veronika:
Dobrý večer, chci zeptat zaměstnaná jsem od 2.1.2019 doposud ...


Dobrý den Veroniko,

nárok na podporu máte, jelikož rodičovská dovolená se počítá jako tzv. náhradní doba pojištění. Nepočítejte, ale s nijak vysokou částkou. Očekával bych pod 5 000 Kč (bez přesné znalosti vašeho platu).
Citovat
0 #663 Veronika 2019-04-12 20:52
Dobrý večer, chci zeptat zaměstnaná jsem od 2.1.2019 doposud jelikož jsem měla zdrazdravotni problémy šla jsem na nemocenskou od 23.1. Do 1.4.
Chci ale dát výpověď v práci z důvodů péče o dítě do 4let. Před pracovní smlouvou jsem byla 6let na mateřské mám nárok na dávku z ÚP. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #662 Pracomat.cz 2019-04-12 07:12
Cituji Nikola:
Dobrý den, jsem nezaměstnana od 2/18. Jsem těhotná a termín mám na konci 6/19. Budu si moct žádat o finanční pomoc nebo budu mít možnost nějaké finanční pomoci? Děkuji


Dobrý den Nikolo,

nevím zda pobíráte podporu v nezaměstnanosti nebo nikoliv, ani jak dlouho jste pracovala v předchozím zaměstnání. Kromě případné podpory jsou tu dávky nemocenského pojištění + případné ostatní příspěvky (třeba na bydlení), které vycházejí z vaší životní situace. Doporučuji vydat se na úřad a probrat s nimi jaké máte možnosti. Obecně platí, že finanční pomoci (dávek) se dočkáte až ve chvíli, kdy dojde k narození potomka ...
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na ahoj@pracomat.cz.