Nahlášení na úřad práce sebou nese výhody, ale i povinnosti. Můžete získat podporu v nezaměstnanosti a stát za vás po dobu evidence na úřadu práce hradí zdravotní pojištění. Sociální pojištění za vás úřad práce nehradí, ale také ho po vás v době co jste na úřadu práce nikdo nechce. Evidence na úřadu práce se vám započítává do důchodového pojištění, maximálně ale jeden rok + doba po kterou jste brali podporu v nezaměstnanosti.

Odstupné

Jestliže jste ve svém předchozím zaměstnání dostali odstupné, pak budete případnou podporu v nezaměstnanosti dostávat až po uplynutí tolika měsíců, za kolik jste dostali odstupné. Pokud vám zaměstnavatel nevyplatil odstupné na které máte ze zákona nárok, úřad práce vám ho může vyplatit (aby jste nezůstali úplně bez finančních prostředků) a to až do výše 65% odstupného, které vám má zaplatit zaměstnavatel. Poté bude úřad práce toto odstupné vymáhat po vašem předchozím zaměstnavateli sám.

Kdy se přihlásit na úřadu práce

Přihlásit na úřad práce se může osoba, která nemá žádný pracovně-právní vztah ani příjem a současně si hledá zaměstnání. Úřad práce není určen například pro studenty, ti se studiem připravují na svoje budoucí zaměstnání. První návštěva úřadu práce probíhá v místě vašeho trvalého bydliště. Tam je možné se přehlásit na jiný úřad práce, pokud například pracujete na a žijete jinde než je vaše trvalé bydliště, tzv. přechodné bydliště. Na úřad práce si s sebou vezměte platný doklad totožnosti, např. občanský průkaz. Také budete potřebovat potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku, případně potvrzení o ukončení studia (nebo jiné náhradní doby, např. mateřské dovolené, péče o osobu blízkou) nebo potvrzení o ukončení či přerušení samostatné výdělečné činnosti.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti

O podporu v nezaměstnanosti na úřadu práce může žádat ten, kdo za poslední dva roky odváděl důchodové pojištění v délce nejméně 12 měsíců. Takže pokud jste byli v zaměstnaneckém poměru nebo vykonávali jinou výdělečnou činnost, ze které jste odváděli důchodové pojištění v celkové délce alespoň 12 měsíců za poslední dva roky, máte nárok na podporu.

Podpora v nezaměstnanosti

Výše podpory prvních dvou měsících činí podpora 65% předchozího průměrného měsíčního platu, poté dva měsíce 50% a po zbývající dobu 45%. Pokud uchazeč opustil předcházející zaměstnání bez vážného důvodu na vlastní žádost, bude po celou dobu pobírat podporu jen ve výši 45% svých předchozích měsíčních příjmů. Maximální výše podpory je pro rok 2018 16 682 Kč měsíčně.

V případě, že vám úřad práce sežene pracovní nabídku a vy ji odmítnete, ztrácíte nárok na podporu. Totéž platí, pokud do zaměstnání nastoupíte, ale do půl roku z něj odejdete, aniž by k tomu byl závažný důvod. Zpět do evidence uchazečů o práci na úřadu práce se můžete přihlásit až po uplynutí půl roku ode dne vzniku pracovního poměru.

Studenti a úřad práce

Jak je to se studenty? Pokud jste studentem střední školy, tak pak posledním studentským dnem je 31.srpna. U vysokoškolských studentů je doba ještě kratší, je to měsíc po měsíci kdy jste ukončili studium, tzn. kdy jste složili státní závěrečnou zkoušku. Je tedy jedno zda jste ji složili 1.9. nebo 29.9., status studenta vám v obou případech skončí k poslednímu dni v říjnu.

Rady a tipy

Za evidenci na úřadu práce se neplatí žádný poplatek, je tedy bezplatné.

Pokud vám pracovníci úřadu práce nabídnou pracovní místo a vy ho odmítnete, mohou vás vyřadit z evidence na úřadu práce.

Frekvence návštěv na úřadu práce je různá, od několika týdnů až po několik měsíců. Záleží na vytíženosti jeho pracovníků.

Podpora v nezaměstnanosti trvá:

  • 5 měsíců pokud je vám méně než 50 let
  • 8 měsíců pokud je vám 50-55 let
  • 11 měsíců pokud je vám více než 56 let

Z úřadu práce se musíte odhlásit nejpozději 8 dní od doby kdy nastoupíte do nového zaměstnání.

Komentáře  

0 #476 Pracomat.cz 2018-10-15 09:41
Cituji Dana:
Dobrý den.
Dostala jsem výpověď od zamestnavatele za hrube porušení...


Dobrý den Dano,

v takovém případě nárok na podporu není. Sociální není povinné a z zdravotního musíte odvádět minimální výši, 2024 Kč měsíčně.
Citovat
0 #475 Pracomat.cz 2018-10-15 08:48
Cituji Angie:
Dobrý deň,

V práci som podala výpoveď a pracovný pomer mi skončí 31.10.2018. Môžem sa ako Slovenka bez trvalého pobytu v ČR prihlásiť na ÚP v Českej republike...


Dobrý den Angie,

legislativa říká toto:

cizinci s trvalým pobytem na území ČR, uděleným azylem nebo doplňkovou ochranou, občané EU a jejich rodinní příslušníci se mohou stát uchazeči o zaměstnání, tzn. ÚP za ně odvádí zdravotní pojištění

pokud máte jiný typ pobytu, můžete se na úřadu práce evidovat jako zájemci o zaměstnání (bez nároku na zdravotní pojištění a podporu v nezaměstnanosti)

Takže pro vás evidence na ÚP znamená jen (teoreticky) snažší přístup k novým pracovním pozicím a potenciální podporu (v podobě rad či doporučení) ze strany ÚP.
Citovat
0 #474 Dana 2018-10-14 15:25
Dobrý den.
Dostala jsem výpověď od zamestnavatele za hrube porušení.
Narok na podporu zanika?
A pokud ano,kde mam platit zdravotni poj.a sicialni poj.a jaká je výše?
Dekuji
Citovat
0 #473 Angie 2018-10-12 07:40
Dobrý deň,

V práci som podala výpoveď a pracovný pomer mi skončí 31.10.2018. Môžem sa ako Slovenka bez trvalého pobytu v ČR prihlásiť na ÚP v Českej republike? A musím sa vôbec prihlásiť na ÚP, pokiaľ by som si zdravotné poistenie hradila po dobu nástupu do nového zamestnania sama? Ďakujem za info.
Citovat
0 #472 Pracomat.cz 2018-10-11 09:35
Cituji Jaru:
Dobrý den, výpověď jsem dala k 31.8.2018, můžu se až teď zaregistrovat na úřad práce?


Dobrý den Jaru,

na ÚP se můžete registrovat kdykoliv, když nemáte zaměstnání.
Citovat
0 #471 Jaru 2018-10-11 09:02
Dobrý den, výpověď jsem dala k 31.8.2018, můžu se až teď zaregistrovat na úřad práce?
Citovat
0 #470 Pracomat.cz 2018-10-09 16:13
Cituji Eva24:


Dnes jsem byla na úp a paní mi řekla, že pokud mi zaměstnavatel nevyplatí v daném termínu odstupné tak, že mi nějskou část vyplatí sám úp s tím, že to bude zpětně vymahát po bývalém zaměstnavateli... tak když mi vyplatí jen nějakou část, kdy budu moci pobýrat podporu než si najdu nějakou práci...


Dobrý den Evo,

díky za informaci, v minulosti dával ÚP od tohoto ruce pryč. Dohledával jsem k tomu více informací a došel jsem k následujícímu:

Uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale odstupné mu nebylo vyplaceno po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu anebo v den skončení pracovního poměru, poskytne Úřad práce kompenzaci za nevyplacené odstupné za dobu od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby, která odpovídá minimální výši odstupného.

Výše kompenzace se stanoví jako násobek doby, za kterou náleží odstupné, a 65 procent průměrného měsíčního čistého výdělku. Podpora v nezaměstnanosti začne být uchazeči o zaměstnání vyplácena až po uplynutí doby, za kterou byla vyplacena kompenzace. Posunutí začátku výplaty podpory v nezaměstnanosti nemá vliv na délku podpůrčí doby.
Citovat
0 #469 Eva24 2018-10-09 14:59
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Eva24:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to když jsem dostala výpověď dohodou z organizačních důvodů a mám právo na 3 měsíční ......


Dobrý den Evo,

v případě, že zaměstnavatel nemá na zaplacení odstupného, tak ho nevyplácí ÚP. Ale můžete ho po zaměstnavateli vymáhat soudně. Takže pokud odstupné nedostanete, budete mít na podporu nárok ihned. V případě, že dostanete jen poměrnou část odstupného, tak budete mít nárok až skončí odstupné. Tedy když bude odstupné ve výši měsíčního platu, tak bude podpora až po měsíci.


Dnes jsem byla na úp a paní mi řekla, že pokud mi zaměstnavatel nevyplatí v daném termínu odstupné tak, že mi nějskou část vyplatí sám úp s tím, že to bude zpětně vymahát po bývalém zaměstnavateli... tak když mi vyplatí jen nějakou část, kdy budu moci pobýrat podporu než si najdu nějakou práci...
Citovat
0 #468 Pracomat.cz 2018-10-09 14:44
Cituji Eva24:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to když jsem dostala výpověď dohodou z organizačních důvodů a mám právo na 3 měsíční ......


Dobrý den Evo,

v případě, že zaměstnavatel nemá na zaplacení odstupného, tak ho nevyplácí ÚP. Ale můžete ho po zaměstnavateli vymáhat soudně. Takže pokud odstupné nedostanete, budete mít na podporu nárok ihned. V případě, že dostanete jen poměrnou část odstupného, tak budete mít nárok až skončí odstupné. Tedy když bude odstupné ve výši měsíčního platu, tak bude podpora až po měsíci.
Citovat
0 #467 Eva24 2018-10-09 12:01
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to když jsem dostala výpověď dohodou z organizačních důvodů a mám právo na 3 měsíční odstupné, ale bývalý zaměstnavatel nemá dostatek financí na vyplacení... a bude mi to tedy vyplaceno z Úp, tak kolik mi Úp vyplatí a když mi to vyplatí, tak kdy začnu pobírat podporu...? Děkuji za odpověď..
Citovat
0 #466 Pracomat.cz 2018-10-08 20:19
Cituji Kristýna:
Dobrý den,
ráda bych poprosila o radu.
V součastném zaměstnaní jsem ve výpovědní lhůtě, která by mi měla skončit ....


Dobrý den Kristýno,

na úřad práce se můžete registrovat až nebudete v pracovně právním vztahu. Při současné výpovědi to znamená k 1.11.2018. Pokud přistoupíte na dohodu a skončíte v práci dříve, tak hned poté můžete na ÚP nastoupit. Takže v případě, že by dohoda byla třeba k 10.10.2018, tak se na ÚP můžete registrovat od 11.10.2018.
Citovat
0 #465 Kristýna 2018-10-08 18:14
Dobrý den,
ráda bych poprosila o radu.
V součastném zaměstnaní jsem ve výpovědní lhůtě, která by mi měla skončit k 31.10. Bohužel mi v práci od podání výpovědi dělá nadřízená peklo a chce abych odešla již ted na dohodu.
Proto se chci zeptat, zda-li se můžu nahlásit na ÚP v polovině měsíce či je to možné až od 1.11.
Jelikož mě stávající zaměstnavatel odhlasí ze soc a zdravotního při podpisu dohody a nerada bych měla nějaké nedoplatky na pojistném.

Děkuji za odpověd.
Citovat
0 #464 Pracomat.cz 2018-10-05 18:02
Cituji Katka:
Dobry den,po ctrnacti letech jsem byla evidovana na up 2 mesice.po te jsem nastoupila ..


Dobrý den Katko,

nárok na evidenci rozhodně máte. Otázka je jak to bude s podporou. Jestliže pořád platí podmínka, že jste za poslední dva roky odpracovala aspoň jeden rok, tak máte na podporu (případně její nevyčerpanou část) nárok. Jak to bude se zmiňovanými příspěvky závisí na výši podpory. Úřednice na ÚP to s vámi bude schopna probrat, stačí je poprosit.
Citovat
0 #463 Katka 2018-10-04 10:34
Dobry den,po ctrnacti letech jsem byla evidovana na up 2 mesice.po te jsem nastoupila do noveprace ze zdrav.duvodu jsem skoncila.Mam neschopenku.Po ukonceni.neschopnosti mam narok se evidovat na up.Nebo nemam narok ,budu.uplne bez prijmu,mam narok na prispevek na bydleni a zivotni minimum?Dekui
Cituji Inka:
Dobrý den, prosím o info... Syn ukončil k 10/9/2018 ve zkušební době pracovní poměr. Na pracovním úřadu byl před tím registrován ddo 30/6/2018. Může se nyní znovu na UP zaregistrovat? Děkuji
Citovat
0 #462 Pracomat.cz 2018-10-02 19:25
Cituji Lukáš:
Dobrý den, s bývalým zaměstnavatelem jsem se dohodli na ukončeni pracovního poměru dohodu ...


Dobrý den Lukáši,

pro registraci na ÚP budete potřebovat zaměstnavatelem podepsanou dohodu o ukončení pracovní poměru. Dodejka vám stačit nebude.
Citovat
+1 #461 Lukáš 2018-10-02 16:28
Dobrý den, s bývalým zaměstnavatelem jsem se dohodli na ukončeni pracovního poměru dohodu k 1.10. Dnes prostřednictvím posty pošlu výpověď a chci se zeptat kdy musím se dostavit na ÚP když nebudu mít ještě podepsanou výpověď ze strany zaměstnavatele. Stačí se dostavit na ÚP s dodejkou o zaslaní vypovědí abych se mohl zaregistrovat u vás? dekuji
Citovat
+1 #460 Pracomat.cz 2018-10-01 23:37
Cituji Pepa:
Dobrý den, pracovní poměr byl ukončen k 30.9. a od 1.10. ...


Dobrý den Pepo,

jelikož k nemoci došlo v ochranné lhůtě 7 dnů od ukončení pracovního poměru, máte nárok na nemocenskou. Ale až od 15té dne nemoci. Za prvních 14 dní by měl vyplácet zaměstnavatel a jelikož už jste bez pracovního poměru, tak vám nic vyplácet nebude. Na úřad práce se můžete nahlásit až poté, co vaše pracovní neschopnost skončí. Neschopenku odevzdáváte přesto zaměstnavateli.
Citovat
0 #459 Pepa 2018-10-01 17:36
Dobrý den, pracovní poměr byl ukončen k 30.9. a od 1.10. mám neschopenku, kdy se mám přihlásit na úřadu práce? Po ukončení neschopnosti nebo normálně do 3. pracovního dne tedy 3.10.? a neschopenku je třeba dát zaměstnavateli? Nebo úřadu práce?
Předem děkuji za reakci. :)
Citovat
+1 #458 Pracomat.cz 2018-09-27 09:05
Cituji Barbara:
Dobrý den, je mi 55 let a v práci mám po po 25 letech osobní problémy se šéfem...


Dobrý den Barbaro,

začnu od konce. Zda hledat prvně práci a až poté dát výpověď je na vás. Prvně jmenované dává větší smysl a nenechá vás po nějakou dobu bez výpadku příjmu (jen s podporou), ale pokud je míra šikany neúnosná, tak chápu že vydržet v zaměstnání je velmi obtížné. Co se týče výše podpory, tak ta je ve vašem věku až 8 měsíců a pokud dáte výpověď sama, tak bude ve výši 45% průměrného měsíčního výdělku.
Citovat
0 #457 Pracomat.cz 2018-09-27 08:46
Cituji Richard:
Dobrý den,
Chci vědět, zda je možné žádat o podporu v nezaměstnanosti, když jsem byl ...


Dobrý den Richarde,

pro nárok na podporu musíte být za poslední dva roky, alespoň rok (v součtu) zaměstnaný a ze zaměstnání odváděno pojištění. Bez splnění této podmínky nárok na podporu není.
Citovat
0 #456 Barbara 2018-09-27 03:46
Dobrý den, je mi 55 let a v práci mám po po 25 letech osobní problémy se šéfem, občas náznak pracovni šikany, ponižování před kolegy. Psychicky jsem na dně, chěla bych dát výpověď. Jaké procento z platu se mi bude počítat pro výpočet státní podpory a jak dlouho mám na něj nárok? Co byste poradili, dát výpověď nebo hledat práci a následně dát výpověď?
Citovat
0 #455 Richard 2018-09-26 23:37
Dobrý den,
Chci vědět, zda je možné žádat o podporu v nezaměstnanosti, když jsem byl zaměstnán osm měsíců na dpp. Vlastně od nového roku do srpna. Předtím jsem bral podporu pouze v září a říjnu 2017. Jsou potřebná i zaměstnání z roku 2017? Tam jsem byl samozřejmě také zaměstnaný. Děkuji
Citovat
0 #454 Pracomat.cz 2018-09-26 11:46
Cituji Anonym:
Dobrý den, kvůli několika nepovedeným zaměstnáním ...


Dobrý den,

takový limit není. Jediné omezení je v nároku na podporu které v takovém případě nejspíš mít nebude a druhé v tom, když vás z ÚP vyhodí (nedostavení na schůzku atd...) v takovém případě se můžete registrovat znova až po půl roce.
Citovat
0 #453 Anonym 2018-09-25 18:00
Dobrý den, kvůli několika nepovedeným zaměstnáním během letošního roku se chci zeptat, jestli je nějaký limit pro počet přihlášení a odhlášení z ÚP, a případné postihy pro situaci, kdy se na ÚP přihlásím a odhlásím několikrát, třeba dvakrát ve dvou měsícíh.
Citovat
+1 #452 Pracomat.cz 2018-09-24 12:58
Cituji Soňa:
Dobrý den,syn má pracovní poměr na dobu určitou do konce října. Bohužel musí na operaci ...


Dobrý den Soňo,

z tohoto pohledu je pro něj lepší termín operace v říjnu.
Citovat
0 #451 Soňa 2018-09-24 09:55
Dobrý den,syn má pracovní poměr na dobu určitou do konce října. Bohužel musí na operaci má si vybrat datum buď v říjnu a nebo v listopadu. Bude pro něj lepší jít na operaci v říjnu nebo v listopadu co se týče výše nemocenské? Děkuji
Citovat
0 #450 Pracomat.cz 2018-09-23 16:36
Cituji Andrea:
Dobrý den, prosím o radu.
Jsem studentem kombinovaného studia VŠ a pracuji při tom na HOP na plný úvazek....


Dobrý den Andreo,

závažné důvody jsou v zákonu u zaměstnanosti definovány takto:

1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,

6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo

7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

Obávám se tedy, že se ve vašem případě nejedná o vážný důvod. Nicméně i pokud dáte výpověď z vaší strany, tak je nárok na podporu. Jen je ve snížené výši 45 % průměrného čistého výdělku.
Citovat
0 #449 Andrea 2018-09-23 14:09
Dobrý den, prosím o radu.
Jsem studentem kombinovaného studia VŠ a pracuji při tom na HOP na plný úvazek. V letošním školním roce mě čeká napsání diplomové práce a státní závěrečné zkoušky. Moje současná práce mi k tomu ale neposkytuje dostatek času - cesta do práce a z práce mi trvá skoro 5 hodin, to znamená, každý den trávím cestou a prací od půl šesté ráno do cca půl sedmé večer a nezbývá mi čas na školní povinnosti.
Když dám v zaměstnání výpověď, bude se dle zákona tento důvod považovat jako vážný důvod? Jaký budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti?
Prozatím zjišťuji pouze možnosti .

Předem děkuji za odpověď, Andrea
Citovat
0 #448 Pracomat.cz 2018-09-23 10:50
Cituji Petra:
Dobrý den, mám dodělanou SŠ, ještě nejsem na ÚP a práci hledám, ale našla ....


Dobrý den Petro,

pokud pracujete, tak se dokonce na ÚP hlásit nemůžete. Ten je určený pro lidi bez zaměstnání. Co se týče zdravotního (to je povinné), tak záleží na formě pracovně právního vztahu. Při dohodě o provedení práce, se při této částce zdravotní neodvádí a musíte si ho platit sama. Při dohodě o pracovní činnost se při této částce odvádí.
Citovat
+1 #447 Pracomat.cz 2018-09-23 10:35
Cituji Inka:
Dobrý den, prosím o info... Syn ukončil k 10/9/2018 ve zkušební době...


Dobrý den inko,

ano může, jen nemusí mít nárok na podporu. Pokud ji vyčerpal v době předchozí evidence.
Citovat
0 #446 Inka 2018-09-22 22:43
Dobrý den, prosím o info... Syn ukončil k 10/9/2018 ve zkušební době pracovní poměr. Na pracovním úřadu byl před tím registrován ddo 30/6/2018. Může se nyní znovu na UP zaregistrovat? Děkuji
Citovat
0 #445 Petra 2018-09-21 16:14
Dobrý den, mám dodělanou SŠ, ještě nejsem na ÚP a práci hledám, ale našla jsem jen brigádu za 9000 Kč čistého na měsíc. Musím se při brigádě hlásit na ÚP? a jak je to s placením zdrav. a soc. pojištění?
Citovat
0 #444 Pracomat.cz 2018-09-20 17:55
Cituji Filip:
Dobrý deň,

rád by som sa spýtal, priateľka dala výpoveď k 30.9.2018 a 15.10.2018 ma nastúpiť do novej práce..


Dobrý den Filipe,

pozor na to, že pokud se jednalo skutečně o výpověď, tak bude běžet ještě výpovědní lhůta. Pokud se jednalo o ukončení pracovního poměru dohodou, tak mohl skutečně skončit k 30.9.. Co se týče registrace na ÚP tak je to na ní. Jestliže nastoupí do nového zaměstnání k 15.10, tak za ni zdravotní pojištění zaměstnavatel zaplatí za celý měsíc. Jediné o co přijde je doba 15 dní při budoucím výpočtu důchodu. Pokud to chce mít "na jistotu", může se klidně na tak krátkou dobu na ÚP registrovat. Ale ani v opačném případě nejde o žádnou tragédii.
Citovat
0 #443 Filip 2018-09-20 10:56
Dobrý deň,

rád by som sa spýtal, priateľka dala výpoveď k 30.9.2018 a 15.10.2018 ma nastúpiť do novej práce. Jak to je s tými cca 15 dňami, musí zájst sa registrovať na UP, zaplatiť zdravotné atď. Jak sa nepojde registrovať na UP tak či to može mať v budúcnosti pre ňu niake negativné dopady.

Vopred ďakujem za odpoveď.
Citovat
0 #442 Pracomat.cz 2018-09-16 08:22
Cituji Gabriela:
Dobrý den, chci se zeptat: 31.8.2018 jsem ukincila praci, vypovedelo se sohodou....


Dobrý den Gabrielo,

nový zaměstnavatel za vás odvede zdravotní pojištění za celý měsíc, není nutné nic doplácet.
Citovat
0 #441 Gabriela 2018-09-14 21:58
Dobrý den, chci se zeptat: 31.8.2018 jsem ukincila praci, vypovedelo se sohodou.
A 13.9.2018 jsem nastoupila do nove prace se smlouvou samozrejme.
Moje otazka zni: jestli si mam zajit na zdravotni pojistovnu, jestli mam neco foplatit za tech asi 13 dni... protoze tech 13 dni jsem byla nezamestnana a na urad prace jsem se neregistrovala... jelikoz jsem mela domluvenou praci na toho 13.9.2018.
Díky moc.
Citovat
0 #440 Pracomat.cz 2018-09-12 09:39
Cituji Suzy:
Dobrý den,
naposledy jsem byla evidovana na UP v lednu, od te doby jsem mela prerusovane hpp...


Dobrý den,

pokud opět splňujete podmínky nároku na podporu, tak stačí jen navštívit ÚP a nechat se zaregistrovat.
Citovat
0 #439 Pracomat.cz 2018-09-11 16:10
Cituji Lenka:
Dobrý den. Po studiu SŠ jsem nastoupila do zaměstnání a ve ....


Dobrý den Lenko,

zdravotní pojištění by za vás měl zaměstnavatel odvést za celý měsíc, pro jistotu si to můžete prověřit u vaší zdravotní pojištovny. Pokud práci neseženete a zároveň nechcete, platit zdravotní pojištění, tak se od října registrujte na ÚP.
Citovat
0 #438 Lenka 2018-09-11 15:44
Dobrý den. Po studiu SŠ jsem nastoupila do zaměstnání a ve zkušební době(po týdnu) jsem podala výpověď. Mám se teď v září hlásit na PÚ, nebo je za mne již za září zdr.poj. zaplacené a stačí řešit od října, pokud neseżenu práci?
Citovat
0 #437 Suzy 2018-09-11 12:55
Dobrý den,
naposledy jsem byla evidovana na UP v lednu, od te doby jsem mela prerusovane hpp,casto jsem menila praci a mezi tim jsem někdy mela brigady a jeste nemam doplacene zdravotni pojisteni, uz mam odpracovanych 12 měsíců, jaky je postup prihlaseni se zpet na UP a mam narok na podporu?
Citovat
0 #436 Pracomat.cz 2018-09-06 17:23
Cituji Pepa:
Dobrý den, měl bych dotaz. Ověřuje si ÚP pracovní nechopnost u lékaře? jsem veden na ÚP.

Děkuji.


Dobrý den Pepo,

pracovní neschopnost vám pro úřad práce potvrzuje lékař. Pokud bude mít ÚP pochybnosti o pravosti tohoto dokladu, tak je pravděpodobné, že ho ověřovat bude.
Citovat
0 #435 Pracomat.cz 2018-09-06 17:18
Cituji Lucie:
Dobrý den, 3.9. jsem dělala opravný termín maturity a v průběhu měsíce září se tím pádem musím zaregistrovat na ÚP....


Dobrý den Lucie,

registrace na ÚP není povinnost, ale možnost. To znamená, že se na něj nemusíte přihlásit nikdy, jen si v takovém případě musíte platit zdravotní pojištění sama. Co se týče výhodnosti DPP, tak pokud budete dostávat plat do výše 10 000 Kč, tak se z této částky neodvádí zdravotní pojištění a musíte si ho platit sama. Nad tuto sumu, se již odvádí zdravotní i sociální. Obecně bych doporučoval mít příjem buď těsně pod 10 000 a platit si zdravotní sama a nebo mít příjem alespoň 14 000 Kč. Srážky, které vás čekají při překročení 10 000, vám totiž značnou část peněz seberou. Vzhledem k tomu, že nárok na podporu nejspíš nemáte (odpracovaný rok a odváděné sociální pojištění z posledních dvou let), tak bych zůstal na DPP - pokud je odměna z něj pro vás zajímavá.
Citovat
0 #434 Pracomat.cz 2018-09-06 17:05
Cituji Skalová:
Dobrý den,
mám odchozené 4 roky na střední škole..


Dobrý den,

pokud pracujete na DPP, tak se na úřad práce registrovat nemůžete.
Citovat
0 #433 Pepa 2018-09-06 13:26
Dobrý den, měl bych dotaz. Ověřuje si ÚP pracovní nechopnost u lékaře? jsem veden na ÚP.

Děkuji.
Citovat
0 #432 Lucie 2018-09-06 10:48
Dobrý den, 3.9. jsem dělala opravný termín maturity a v průběhu měsíce září se tím pádem musím zaregistrovat na ÚP. Mám ale uzavřenou DPP a podepsaný růžový papír o poplatníkovi daně. Po telefonickém kontaktu ÚP mi bylo řečeno, že ji musím zrušit a mohu mít nanejvýš DPČ. V práci se mi ale líbí, ráda bych tam zůstala, ale nemají volná pracovní místa, aby mě zaměstnali na HPP. Jak bych měla prosím postupovat? Mohu pracovat pouze na DPP bez nutnosti registrace na ÚP? Jak je to se zdravotním pojištěním? Jaký musím mít min. nebo max. výdělek, aby to pro mě bylo co nejvýhodnější?
Děkuji za odpovědi, Lucie.
Citovat
0 #431 Skalová 2018-09-05 21:28
Dobrý den,
mám odchozené 4 roky na střední škole, ale nemám kompletně doděláné maturitní zkoušky. Jsem však zaměstnaná na DPP, mohu být v tomto případě zaregistrován v registru nezaměstnaných na úřadu práce?

Předem děkuji za odpověď
Skalová
Citovat
0 #430 Pracomat.cz 2018-09-04 13:56
Cituji Terka:
Dobrý den, v květnu jsem úspěšně vykonala maturitní zkoušku a v srpnu začala hledat práci...


Dobrý den Terko,

po maturitě máte status studenta do konce prázdnin. Nejpozději do konce září, se potřebujete registrovat na ÚP, jinak si musíte platit zdravotní pojištění. Osobně doporučuji přihlásit se na něj co nejdřív, ať nezapomenete.
Citovat
0 #429 Terka 2018-09-04 12:49
Dobrý den, v květnu jsem úspěšně vykonala maturitní zkoušku a v srpnu začala hledat práci, bohužel zatím neúspěšně. Chtěla bych se zeptat, kdy se mám dostavit na úřad práce? Děkuji.
Citovat
+1 #428 Pracomat.cz 2018-08-31 11:14
Cituji Natálie:
Dobrý den, 31.8. jsem ukončila status studenta. Byla jsem dnes na úřadu prace...


Dobrý den Natálie,

po ukončení studia se potřebujete nahlásit na ÚP do konce měsíce září. V takovém případě za vás stát hradí zdravotní pojištění za celý měsíc.
Citovat
+2 #427 Natálie 2018-08-31 10:32
Dobrý den, 31.8. jsem ukončila status studenta. Byla jsem dnes na úřadu prace, kde mi řekli, že mam přijít az v průběhu září po opravném termínu maturitní zkoušky. Opravdu mám přijít az po opravném termínu, nebo musím do 3 pracovních dnu? Tzn. 1, 2 nebo 3 září? Děkuji za odpověď.
Citovat
-2 #426 Pracomat.cz 2018-08-24 12:12
Cituji Marcela:
Jenomže jsem byla 7 měsíců doma na podpoře tkž. mi to už nevychází na 12 měsíců odpracovaných během 2 let, pokud se to bude vypočítává ode dne nové registrace. Děkuji


Dobrý den Marcelo,

pokud tuto podmínku nesplňujete, tak na dočerpání podpory nárok není.
Citovat
0 #425 Marcela 2018-08-24 11:43
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Marcela:

A za jakých podmínek - musím opět doložit 12měsíců odpracovaných během 2 let a že které výplaty se vypočítá výše podpory? Děkuji


Dobrý den Marcelo,

ano, tato obecná podmínka pro nárok na podporu musí být samozřejmě dodržena. Jelikož jste psala, že jste v novém zaměstnání byla jen 15 dnů, tak by v jejím splnění neměl být problém.

Jenomže jsem byla 7 měsíců doma na podpoře tkž. mi to už nevychází na 12 měsíců odpracovaných během 2 let, pokud se to bude vypočítává ode dne nové registrace. Děkuji
Citovat
0 #424 Pracomat.cz 2018-08-24 11:27
Cituji Marcela:

A za jakých podmínek - musím opět doložit 12měsíců odpracovaných během 2 let a že které výplaty se vypočítá výše podpory? Děkuji


Dobrý den Marcelo,

ano, tato obecná podmínka pro nárok na podporu musí být samozřejmě dodržena. Jelikož jste psala, že jste v novém zaměstnání byla jen 15 dnů, tak by v jejím splnění neměl být problém.
Citovat
0 #423 Marcela 2018-08-24 11:14
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Marcela:
Dobrý den, podporu jsem brala 7 měsíců ...


Dobrý den Marcelo,

na nevyčerpanou část podpory nárok máte.

A za jakých podmínek - musím opět doložit 12měsíců odpracovaných během 2 let a že které výplaty se vypočítá výše podpory? Děkuji
Citovat
-1 #422 Pracomat.cz 2018-08-24 09:44
Cituji David:
Dobry den a co v pripade ze nemam s byvale prace zadne ukonceni ...


Dobrý den Davide,

s takovou situací nemáme zkušenost, nicméně věřím, že ji společně s pracovníky ÚP vyřešíte. Když o tom doplníte krátké info, pomůžete do budoucna i dalším čtenářům v podobné situaci.
Citovat
0 #421 David 2018-08-23 16:44
Dobry den a co v pripade ze nemam s byvale prace zadne ukonceni ani zapoctak a neni ani moznost to sehnat jsem mimo prace uz 6 mesicu muzu se zaevidovat i tak? Staci prohlaseni ze jsem nikde nepracoval.
Diky
Citovat
0 #420 Pracomat.cz 2018-08-22 20:40
Cituji Marcela:
Dobrý den, podporu jsem brala 7 měsíců ...


Dobrý den Marcelo,

na nevyčerpanou část podpory nárok máte.
Citovat
0 #419 Marcela 2018-08-22 20:34
Dobrý den, podporu jsem brala 7 měsíců a pak nastoupila do práce na 15dní.Mám nárok na zbytek podpory? (1měsíc) Děkuji za odpověď
Citovat
0 #418 Pracomat.cz 2018-08-22 20:33
Cituji Simona:
Dobrý den, chci se zeptat k 20.8. jsem dala výpověd ..


Dobrý den Simono,

pokud jste ji zaslala doporučeně a máte doručenku, tak máte důkaz o převzetí zásilky zaměstnavatelem. Pro evidenci na ÚP by to mělo stačit. Pokud chcete mít dokument podepsaný, zkuste se zaměstnvateli telefonicky ozvat a domluvit se. Případně za ním zajít osobně.
Citovat
+1 #417 Simona 2018-08-22 19:06
Dobrý den, chci se zeptat k 20.8. jsem dala výpověd ve zkušební době, kterou jsem ale zaslala poštou,do dnes tj.22.8. mi nepřišla podepsaná zpět ještě, tudíž nemůžu zajít na UP.Co se stane když tam příjdu o pár dní později? Děkuji
Citovat
0 #416 Pracomat.cz 2018-08-22 09:45
Cituji Jana:
Dobrý den mám otasku když dám vypovet v práci ...


Dobrý den Jano,

ideálně to chcete stihnout do tří pracovních dní.
Citovat
0 #415 Jana 2018-08-22 09:32
Dobrý den mám otasku když dám vypovet v práci do kolika dní mám nastoupit do nové práce a nebo na pracak a jsem po mateřské dovolené děkují Jana
Citovat
0 #414 Pracomat.cz 2018-08-17 09:09
Cituji David:
Dobry den mam dotaz jak postupovat pokud sa chci zaevidovat pul roku po tom co jsem pracoval ale nemam vypoved ani zapoctak? Diky predem


Dobrý den Davide,

pro ÚP potřebujete doklad o ukončení pracovního poměru. Tzn. výpověď z pracovního poměru nebo dohodu o rozvázání pracovního poměru. Pokud jste ji ztratil/založil, tak se domluvte s bývalým zaměstnavatelem na vystavení kopie.
Citovat
0 #413 David 2018-08-16 17:56
Dobry den mam dotaz jak postupovat pokud sa chci zaevidovat pul roku po tom co jsem pracoval ale nemam vypoved ani zapoctak? Diky predem
Citovat
0 #412 Pracomat.cz 2018-08-16 12:50
Cituji Veronika Švagrová:
Dobrý den,
Ráda bych se zeptala za jaký časový úsek se počítá průměrný výdělek pro výpočet podpory ....


Dobrý den Veroniko,

viz §354 ZP (pracomat.cz/.../...) :

(1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí.
(2) Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období.

Pokud bude v rozhodném období nemocenská, tak to sníží váš příjem za toto období a proto také pravděpodobně ovlivní výši podpory (jen v případě extra vysokého příjmu by k ovivnění nemuselo dojít).
Citovat
0 #411 Veronika Švagrová 2018-08-16 10:15
Dobrý den,
Ráda bych se zeptala za jaký časový úsek se počítá průměrný výdělek pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, na internetu jsem se dočetla dva roky, rok, čtvrtletí, informace se různí. Bohužel jsem na nemocenské (před jejím zahájením jsem podala výpověď, a jelikož to bylo z mé strany výpovědní lhůta se neprodlužuje) a výpovědní lhůta mi končí k 30.9.2018. Ráda bych věděla zda mi nemocenská nějak významně ovlivní základ pro podporu. Předem děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #410 Pracomat.cz 2018-08-15 09:00
Cituji Ivana:
Dobrý den,
Ke dni 15.8.(středa)jsem ukončila pracovní poměr, do nového zaměstnání ...


Dobrý den Ivano,

zdravotní pojištění by za vás zaměstnavatel měl zaplatit za celý měsíc, takže jediný důvod proč se hlásit na ÚP by byl, pokud si nejste jista že do nového zaměstnání nastoupíte.
Citovat
+1 #409 Ivana 2018-08-15 08:52
Dobrý den,
Ke dni 15.8.(středa)jsem ukončila pracovní poměr, do nového zaměstnání nastupuji 21.8.(úterý).Je nutné se v mezidobí nahlásit na pracovní úřad.Nebo zde platí nějaká ochranná lhůta??Děkuji za Vaši odpověď
Citovat
0 #408 Pracomat.cz 2018-08-14 09:23
Cituji Anna:
Dobrý den,
Nastoupila jsem s dcerou (4roky) na OČR. Po skončení OČR ...


Dobrý den Anno,

je důležitá zda nabízená práce odpovídá druhu práce a místu výkonu práce sjednaným v pracovní smlouvě. Pokud ne, tak nabídku nemusíte příjmout a náleží vám odstupné.
Citovat
0 #407 Anna 2018-08-13 16:22
Dobrý den,
Nastoupila jsem s dcerou (4roky) na OČR.
Po skončení OČR mi zaměstnavatel nařídil týdenní dovolenou a když jsem se vrátila do práce tak mi řek, že z provozních důvodů musel mé místo obsadit a mě nabízí místo jiné. O toto místo já, ale zájem nemám. Můžete mi prosím poradit, jak postupovat? Má na to zaměstnavatel nárok?
Děkuji
Citovat
0 #406 Pracomat.cz 2018-08-10 13:15
Cituji Veronika Dobiášová:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, rodičovská dovolená (i pracovní poměr) mi skončí k 30.8.2018...


Dobrý den Veroniko,

v takovém případě není registrace na ÚP nutná.
Citovat
0 #405 Veronika Dobiášová 2018-08-08 11:45
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, rodičovská dovolená (i pracovní poměr) mi skončí k 30.8.2018, do nové práce nastoupím 4.9. Chci se zeptat na ty dva dny (pátek a pondělí)zda je nutné se registrovat na ÚP, nebo je potřeba si zaplatit za tyto dva dny pojištění? Když na registraci na ÚP je lhůta do 3pracovních dnů, tak si každý platí za ten den dva pojištění? Děkuji moc za odpověď.
Citovat
0 #404 Pracomat.cz 2018-08-07 10:27
Cituji Liliana:
Dobry den,
mam dotaz, zda se mohu na UP zaregistrovat i za vice nez 3 dny po skonceni pracovniho pomeru ....


Dobrý den Liliano,

pokud splňujete podmínky pro vyplacení podpory, tak ano.
Citovat
0 #403 Pracomat.cz 2018-08-07 10:14
Cituji Zbyněk Linc:
Dobrý den, dne 10.8.2018 ukončuji pracovní poměr a do nové práce nastupuji 10.9.2018 ...


Dobrý den Zbyňku,

pokud jste si jistý, že do nového zaměstnání skutečně nastoupíte, tak by za vás opravdu měl původní i nový zaměstnavatel zaplatit zdravotní pojištění za celý měsíc.
Citovat
0 #402 Zbyněk Linc 2018-08-06 20:17
Dobrý den, dne 10.8.2018 ukončuji pracovní poměr a do nové práce nastupuji 10.9.2018 je tedy nutné hlásit se na úřadě práce? A jak to bude se zdravotním pojištěním? Osobně se domnívám že za měsíc 8 jej zaplatí zaměstnavatel od kterého odcházím a za měsíc 9 již můj nový zaměstnavatel. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #401 Liliana 2018-08-06 17:55
Dobry den,
mam dotaz, zda se mohu na UP zaregistrovat i za vice nez 3 dny po skonceni pracovniho pomeru a zda mam v tomto pripade narok na podporu v nezamestnanosti (samozrejme az od data registrace). Dekuji L.
Citovat
0 #400 Pracomat.cz 2018-07-30 12:48
Cituji Jan:
Dobrý den,

Teď v červenci jsem si pozastavil živnost, protože od 27. srpna nastupuji jako učitel na ZŠ....


Dobrý den Jane,

status studenta máte ještě měsíc, následující po měsíci v němž jste ukončil řádné studium na vysoké škole, pokud po dobu tohoto měsíce nevykonáváte po celý tento měsíc výdělečnou činnost. Nicméně vy už jste měl 26 let a proto si musíte zdravotní pojištění platit sám. Z tohoto pohledu pro vás potvrzení o studiu žádný význam nemá. Pojištění platit musíte, za červenec už jste ho pravděpodobně odvedl a za srpen ho za vás odvede nový zaměstnavatel. Leda byste chtěl mít pojistku, že to v novém zaměstnání nedopadne, tak se můžete na srpen registrovat na ÚP a registraci ukončit s nástupem do nového zaměstnání.
Citovat
0 #399 Pracomat.cz 2018-07-30 11:09
Cituji Daniela:
Dobrý den,

chci se zeptat, kdy se mohu opětovně přihlásit na ÚP po vyřazení z evidence..Dobrý den Danielo,

pokud jste byla z ÚP vyřazena, tak je opradvu možné se znova nahlásit až po uplynutí 6 měsíční lhůty.
Citovat
0 #398 Jan 2018-07-30 10:24
Dobrý den,

Teď v červenci jsem si pozastavil živnost, protože od 27. srpna nastupuji jako učitel na ZŠ. Od ledna jsem pracoval na živnostenský list jako lektor v soukromé jazykové škole. Do 7.12. 2017 jsem byl studentem (25 let). Mám otázku, mám se přihlásit na měsíc srpen (do 27.8) na pracovní úřad, je to mojí povinností? Poslední část závěrečné státní zkoušky jsem složil v květnu a potvrzení o studiu mám do konce srpna, ale už mi je 26 let. Proto se ptám, zda-li má potvrzení o studiu nějaký význam...... Děkuji za odpověďi
Citovat
0 #397 Daniela 2018-07-30 09:55
Dobrý den,

chci se zeptat, kdy se mohu opětovně přihlásit na ÚP po vyřazení z evidence. Vím, že je to normálně až po 6ti měsících - není ale možná i ta varianta, že doložím nynější pracovní smlouvu, kdy konám pracovní činnost, a přihlásit se dříve než po půl roce?

Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #396 Pracomat.cz 2018-07-23 08:09
Cituji Eva:
Dobrý den, byla jsem vedena na úřadu práce a ...


Dobrý den Evo,

registrovat na ÚP se můžete, ale podporu dostanete jen v tom případě, že jste ji ve své předchozí evidenci na ÚP nevyčerpala celou.
Citovat
0 #395 Eva 2018-07-22 16:05
Dobrý den, byla jsem vedena na úřadu práce a poté jsem se z úřadu odhlásila, protože jsem nastoupila do nového zaměstnání. Bohužel mi to v zaměstnání nevyšlo, tak jsem momentálně nezaměstnaná. Kdybych mezitím nic nenašla mohu se znovu evidovat a nebo zkrátka až po těch 6 měsících, i když mě propustila firma a neodešla jsem sama.
Citovat
+1 #394 Pracomat.cz 2018-07-12 14:59
Cituji Sovová:
Dobrý den,
mohu se nahlásit na ÚP v den výpovědi?...


Dobrý den,

když narazíte na ochotného úředníka/úředníci, tak možná ano, ale v ten den váš pracovní poměr ještě trvá a proto oficiálně nesplňujete podmínku pro registraci na ÚP. Doporučuji jít na ÚP následující pracovní den.
Citovat
+1 #393 Sovová 2018-07-11 16:38
Dobrý den,
mohu se nahlásit na ÚP v den výpovědi? V práci končím 31.7. a výpověď již mám podepsanou. Mohu tedy přijít hned v ten den?
Děkuji Sovová
Citovat
0 #392 Pracomat.cz 2018-07-11 10:24
Cituji Monika:
Dobrý den, na konci července mi končí status studenta. Bohužel, ale ...


Dobrý den Moniko,

jako student prezenčního studia (tzn. mající status studenta), se nemůžete registrovat na úřadu práce. To znamená, že se na úřad budeme moct registrovat až v průběhu měsíce. Nejsem si teď jistý, zda za vás úřad práce stejně jako zaměstnavatel zaplatí zdravotní pojištění za celý měsíc i když jste u něj jen část měsíce. V horším případě, si část měsíce budete muset zaplatit sama, v tom lepším ho celý uhradí ÚP. To si raději ověřte při registraci na něj s klientským pracovníkem.
Citovat
0 #391 Monika 2018-07-11 08:59
Dobrý den, na konci července mi končí status studenta. Bohužel, ale jedeme na přelomu červenec srpen na dovolenou a nebudu schopna se nahlásit na úřadě práce do 3 dnů. Je možnost se nahlásit na úřad práce o cca 14 dříve? Nebo je s tím nějaký problém?
Citovat
0 #390 Pracomat.cz 2018-07-09 10:08
Cituji Radek:
Dobrý den, chtěl bych ukončit pracovní poměr z důvodu pozdního vyplacení mzdy...


Dobrý den Radku,

ano, je třeba se na ÚP nahlásit (pokud chcete, aby za vás odváděl zdravotní pojištění).
Citovat
+1 #389 Pracomat.cz 2018-07-09 09:29
Cituji Lenka:
Dobrý den,
Pokud končím v práci k 9.7. a nastupuji do nové práce 23.7., tedy ...


Dobrý den Lenko,

zdravotní pojištění by za vás měl zaměstnavatel odvést za celý měsíc. To si ideálně ověřte na vaší zdravotní pojišťovně. Sociální pojištění řešit nemusíte, to není povinné. Na 14 dní (když máte jistotu nové práce), nemá cenu ÚP řešit, jen si pohlídejte to zdravotní pojištění.
Citovat
-1 #388 Radek 2018-07-09 08:22
Dobrý den, chtěl bych ukončit pracovní poměr z důvodu pozdního vyplacení mzdy, protože se obávám, že dojde k situaci, kdy zaměstnavatel už nebude mít na mzdy. Je nutné se hlásit na úřad práce do tří dnů po ukončení pracovního poměru, když by měl zaměstnavatel vyplatit mzdu za následující dva měsíce a odvést sociální a zdravotní pojištění?
Citovat
0 #387 Lenka 2018-07-09 05:27
Dobrý den,
Pokud končím v práci k 9.7. a nastupuji do nové práce 23.7., tedy první a poslední týden v měsíci pracuji, zaplatí za mě některý ze zaměstnavatelů sociální a zdravotní pojištění? Odcházím do práce do jiného města a přihlašování a odhlašování na pracovní úřad je tím pro mě komplikovanější. Navíc mezitím budu mít ještě jednu službu na DPP. Není tedy nutné na těch 14 dní se na pracovní úřad hlásit? Děkuji
Citovat
0 #386 Pracomat.cz 2018-07-08 14:07
Cituji Klára:
Dobrý den ,nevím si rady byla jsem 9 měsíců v pracovní neschopnosti se zády a hlavně rukama....


Dobrý den Kláro,

bezpochyby se jedná o obtížnou životní situaci a snadnou radu bohužel nemám. První možností co mě napadá je změna zaměstnání. Nevím v jaké lokalitě bydlíte, ale obecně je posledních pár let poptávka po pracovnících hodně velká a mnoho zaměstnavatelů nabírá i lidi bez zkušeností v oboru. Na vašem místě bych tuto možnost zvážil. Alespoň průzkum potenciálních příležitostí, ať víte jaké jsou vaše možnosti. Například prodavačky dostaly poslední dobou velmi slušně přidáno, nebo třeba česká pošta má v plánu další zvyšování mezd a hledá spousty pracovníků. V případě, že vám do důchodu zbývá jen krátká doba a nechcete zaměstnání měnit a současně váš závodní lékař nebude respektovat doporučení vašeho obvodního lékaře, tak se můžete zkusit na lékařskou posudkovou službu - www.cssz.cz/cz/lekarska-posudkova-sluzba/ . I když nezískáte invalidní důchod, tak může potvrdit vaše pracovní omezení.
Citovat
0 #385 Klára 2018-07-06 16:41
Dobrý den ,nevím si rady byla jsem 9 měsíců v pracovní neschopnosti se zády a hlavně rukama.
Od 1.7 jsem uschopněna a 3.7 jsem musela jít na preventivní prohlídku k závodnímu lékaři.
Lékař , který mě léčil ruce mi napsal do zprávy, že nedoporučuje ruce přetěžovat.
Moje obvodní lékařka mi vždy na prohlídky dělá výpis s chorobopisu a tam mi tuhle větu napsala.
Závodní lékař se s tímto neuspokojil a dal mi lístek na který napsal pro pana doktora co potřebuje.
Pan doktor mi napsal .....Pac.přichází k vyjádření o možné zátěži.Pac.pracuje jako vazač - balič... ( moje poznámka : je to těžký průmysl huť )
vzhledem k opak.obtížím pac.nedoporučují tuto práci vykonávat.....Tohle mi pan doktor napsal a já v pondělí 9.7 jdu opět k závodnímu lék.donést zprávu.
Bojím se, že mi to zase neuzná a řekne, že toho je málo napsáno.Závodní lékař je dost propojen s vedením firmy a firma ví, že mám před důchodem a musela by mi vyplatit odstupné , dle odpracovaných let.Lehčí práce tam pro mne není. Závodní lékař neumí jednat z lidmi bývá arogantní .Nevím jakými slovy se mám bránit aby jsem ho nepopudila.
9.7 budu ještě čerpat poslední starou dovolenou a na novou nemám ještě nárok.Nevím co si počít , když další den už by jsem měla jít do práce, ale nechci dělat tu práci vzhledem k problému ruky.Na důchod to není. Děkují za jakoukoliv radu Klára.
Citovat
0 #384 Pracomat.cz 2018-07-06 15:50
Cituji Romaneta:
Dobry den. V kvetnu jsem zacala pracovat v zahraničí....


Dobrý den Romaneto,

registrovat se můžete jakmile budete práce schopna (po ukončení pracovní neschopnosti). Takže když budete uschopněna k 16.7, můžete se ten den registrovat na ÚP.
Citovat
0 #383 Romaneta 2018-07-05 09:59
Dobry den. V kvetnu jsem zacala pracovat v zahraničí.Zkusebni doba 6 měsíců. Nyni jsem onemocněla a zaměstnavatel mi posila výpověď k 15.7.Ukoncim li neschopenku k 15.7. kdy se mohu zaregistrovat na UP. Děkuji
Citovat
+1 #382 Pracomat.cz 2018-07-04 10:08
Cituji Klára:
Ještě se vrátím k mému dotazu ...


Dobrý den Kláro,

máte nárok si vyčerpat zbývající nemocenskou z oněch 380 kalendářních dní, což jsou podle toho co píšete cca 3 měsíce. Pro "obnovení " celé podpůrčí doby je nutno aby od vaší pracovní neschopnosti uplynulo 190 kalendářních dní.
Citovat
0 #381 Klára 2018-07-04 09:59
Ještě se vrátím k mému dotazu kolík dní musím odpracovat aby jsem dostala nemocenské dávky,když jsem nastoupila po dlouhodobé nemocenské .
Mám 8 měsíců do důchodu a chtěla by jsem už dobu do důchodu promarodit.Závodní lékař mě poslal do práce a já to tam nedávám.Nevím jestli mám odpracovat měsíc nebo 2.
Tohle je první dotaz na který jsem už dostala reakci.
Dobrý den,
byla jsem od 2.října 2017 do 30.6 2018 na nemocenské....nyní nastupuji do práce, pracuji v těžkém průmyslu mám 8 měsíců před důchodem.
Moje otázka zní.....kolík dnu musím pracovat, něž by jsem měla zase nárok na nemocenské dávky?
Děkují za odpověď.Klára
Citovat
0 #380 Pracomat.cz 2018-07-04 09:49
Cituji Lenka:
Dobrý den,
Odpracováno mám 6 let ..


Dobrý den Lenko,

v takovém případě se není čeho bát, sedm let starý pobyt na ÚP vaši současnou podporu nijak neovlivní.
Citovat
0 #379 Pracomat.cz 2018-07-04 09:40
Cituji Klára:
Dobrý den,
byla jsem od 2.října 2017 do 30.6 2018 na nemocenské....


Dobrý den Kláro,

standardní maximální délka nemocenské je až 380 dní. Nicméně pokud by i po uplynutí této lhůty nadále zdravotní stav zaměstnance nedovoloval nástup do práce (a zároveň nebyl důvodem pro přiznání invalidního důchodu), tak ji může příslušná správa sociálního zabezpečení prodloužit až o dalších 350 dní.
Citovat
0 #378 Pracomat.cz 2018-07-04 09:31
Cituji Martina:
Dobrý den, prosím o radu. Synovi se nezdařila zkouška ve čtvrtém semestru na VŠ. Má na výběr - buď má jít na školu a sám podat žádost o ukončení studia, nebo čekat na ukončující dopis...


Dobrý den Martino,

když sám ukončí studium, přijde v ten moment o status studenta a bude si muset platit zdravotní pojištění. Když bude čekat, až to škola udělá za něj, má do té doby status studenta a zdravotní řešit nemusí. Na ÚP je vhodné se nahlásit pokud si nechce zdravotní pojištění platit sám (poté co přijde o status studenta), registraci poté může ukončit s tím, že nastupuje na vysokou školu. Poté za něj, jako za studenta, bude zdravotní pojištění odvádět opět stát.
Citovat
0 #377 Pracomat.cz 2018-07-04 09:24
Cituji Věra:
Dobrý den,jsem v pracovní neschopnosti a dostala jsem výpoved´...


Dobrý den Věro,

dokud jste práce neschopna kvůli zdravotnímu stavu, tak se nemůžete registrovat na úřadu práce. Tzv. lístek na peníze se až do skončení pracovní neschopnosti zasílá bývalému zaměstnavateli.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na ahoj@pracomat.cz.