§ 94- Noční práce

 • (1) Délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne.
 • (2) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb
  • a) před zařazením na noční práci,
  • b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně,
  • c) kdykoliv během zařazení na noční práci, pokud o to zaměstnanec požádá.
   Úhrada poskytnutých zdravotních služeb nesmí být na zaměstnanci požadována.
 • (3) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení.
 • (4) Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 #4 Pracomat.cz 2018-03-13 14:25
Cituji Radoslava Klapalová:
Pravuji na svoji žádost z důvodu ošetřování člena rodiny ...


Dobrý den Radoslavo,

pokud se zaměstnavatelem nemůžete domluvit na nápravě, máme možnost obrátit se na Státní úřad inspekce práce - www.suip.cz/
Citovat
0 #3 Radoslava Klapalová 2018-03-13 14:15
Pravuji na svoji žádost z důvodu ošetřování člena rodiny (92 letá matka přítelkyně po mozkové příhodě s těžkou demencí). Bylo mi umožněno upravit pracovní dobu od pů4 do 12.00 hod.Pracuji už takto půl roku a odmítli mi proplácet příplatky za noční práci. Zdůvodněno tím, že mi vyšli vstříc a tudíž na příplatky nemám nárok. Přitom ZP §94. písm, j,k praví, že nárok mám. Kde se domohu práva?
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2018-02-07 16:59
Dobrý den Miloslave,

ZP § 78 odst. 1 písm. j) definuje noční práci jako práci konanou v noční době mezi 22. a 6. hodinou. Následně písm. k) definuje zaměstnance pracujícího v noci jako zaměstnance, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby. Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, přičemž je možné sjednat v kolektivní smlouvě jinou minimální výši a způsob určení příplatku.
Citovat
0 #1 Miloslav Szabó 2018-02-07 16:48
Dobrý den, chtěl bych vědět, jak, a vjakém časovém rozmezí se počítá a vypočítává noční práce. Předem děkuji Szabó
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit