§ 94- Noční práce

 • (1) Délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne.
 • (2) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb
  • a) před zařazením na noční práci,
  • b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně,
  • c) kdykoliv během zařazení na noční práci, pokud o to zaměstnanec požádá.
   Úhrada poskytnutých zdravotních služeb nesmí být na zaměstnanci požadována.
 • (3) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení.
 • (4) Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Předchozí stránka

Další stránka

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit