§ 93

 • (1) Práci přesčas je možné konat jen výjimečně.
 • (2) Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.
 • (3) Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený v odstavci 2 pouze na základě dohody se zaměstnancem.
 • (4) Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.
 • (5) Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období podle odstavce 4 se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

§ 93a - Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví

 • (1) Další dohodnutou prací přesčas ve zdravotnictví (dále jen „další dohodnutá práce přesčas“) se rozumí práce v nepřetržitém provozu spojená s příjmem, léčbou, péčí nebo se zajištěním přednemocniční neodkladné péče v nemocnicích, ostatních lůžkových zdravotnických zařízeních a zdravotnických zařízeních zdravotnické záchranné služby, kterou vykonává
  • a) lékař, zubní lékař nebo farmaceut23a),
  • b) zdravotnický pracovník nelékařských zdravotnických povolání pracující v nepřetržitém pracovním režimu23b),
   (dále jen „zaměstnanec ve zdravotnictví“). Další dohodnutá práce přesčas je práce konaná nad rozsah uvedený v § 93 odst. 4.
 • (2) Zaměstnanec ve zdravotnictví, který nesouhlasí s výkonem další dohodnuté práce přesčas, nesmí být k jejímu sjednání nucen ani být vystaven jakékoli újmě. O uplatnění další dohodnuté práce přesčas je zaměstnavatel povinen písemně vyrozumět příslušný orgán inspekce práce.
 • (3) Další dohodnutá práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí přesáhnout v průměru 8 hodin týdně, a v případě zaměstnanců poskytovatele zdravotnické záchranné služby v průměru 12 hodin týdně, v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích; jen kolektivní smlouva může toto období vymezit na nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích.
 • (4) Dohoda o další dohodnuté práci přesčas
  • a) musí být sjednána písemně,
  • b) nesmí být sjednána v prvních 12 týdnech ode dne vzniku pracovního poměru,
  • c) nesmí být sjednána na dobu delší než 52 týdnů po sobě jdoucích,
  • d) může být okamžitě zrušena, a to i bez udání důvodu v období 12 týdnů od sjednání; okamžité zrušení musí být provedeno písemně,
  • e) může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu; výpověď musí být dána písemně. Pokud nebyla výpovědní doba sjednána kratší, činí 2 měsíce a musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance ve zdravotnictví.
 • (5) Zaměstnavatel vede aktuální seznam všech zaměstnanců ve zdravotnictví vykonávajících další dohodnutou práci přesčas.
 • (6) Pokud se v tomto ustanovení nestanoví něco jiného, platí pro další dohodnutou práci přesčas obdobně ustanovení zákoníku práce týkající se práce přesčas.

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 # Martin 2017-06-10 18:19
Dobrý den. Zajímalo by mě, jestli mi zaměstnavatel může nařídit práci přesčas z důvodu dorovnání fondu hodin (momentálně jsem v mínusu), kdy tento hodinový deficit vznikl vinou zaměstnavatele nikoliv mou. Po celé inkriminované období jsem chodil do práce řádně jak jsem měl, ale z důvodu špatně seskládaných směn jsem se dostal do mínusu. Také bych rád věděl, jestli musí být fond hodin zmíněn v pracovní smlouvě nebo pracovním řádu (ve smlouvě mám pouze pracovní úvazek na 40 hodin týdně).
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2017-06-12 09:24
Dobrý den Martine,

začněme od konce. Zde platí, že:

Konto pracovní doby je způsob rozvržení pracovní doby, který smí zavést jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace.

viz: §86 ZP (pracomat.cz/.../...)

Pokud jde o dorovnání fondu hodin, pak záleží na tom jak má váš zaměstnavatel nastaveno konto pracovní doby. Jak dlouhé je vyrovnávací období atd.. Obecně v tomto typu organizování práce platí, že pokud zaměstnanec v rozvržené doběnepracuje, nejedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Zdeněk bernat 2018-01-14 19:50
Dobrý den rád bych se zeptal.Ted po novém roce nám zaměstnavatel oznámil ustně že budeme muset povinně chodit do práce v sobotu a to tak že jednu sobotu o výkendu budeme mít volno a druhou sobotu budeme muset jít do práce a tak by se nám to střídalo jedna volná a druhá sobota pracovní .Tak mě zajímá jestli má na to zaměstnavatel právo a když ano tak za jakých podmínek .Dočetl jsem se že práce o výkendu muže být jen vyjímečná a že lze vykonávat jen práce co nejdou vykonávat přes bežné pracovní dny .Přitom práce co po nás zaměstnavatel vyžaduje na sobotu jsou běžně vykonávány přes týden .předem děkuji za vaši odpověd .Bernat
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2018-01-14 20:45
Dobrý den Zdeňku,

pokud by to mělo být pravidlem, měl by jste správně podepsat novou pracovní smlouvu nebo její dodatek, kde bude upravena pracovní doba. Jak jste si správně přečetl, práci přesčas lze konat jen výjimečně a ze závažných provozních důvodů. Neměla by rozhodně být pravidlem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Monika 2018-01-15 16:11
Dobrý den,mám prosbu.V práci nám bylo ústně a vyvěšením na nástěnku nařízen přesčas v sobotu(do odvolání).Mám dvě děti a pracuji na týden ranní ,týden odpolední 8hodin.Přitom nám bylo v prosinci sděleno,že se firma do konce března celá zavírá.Byly rozdány i první výpovědi.Už jsem zoufalá.Nemá mi kdo hlidat děti.Prosím o radu .předem děkuji za odpověď
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2018-01-16 22:14
Dobrý den Moniko,

pokud se jedná o práci přesčas v zákonech stanovených limitech (max 8 hodin týdně a max 150 hodin za rok), pak na ni podle Zákoníku práce musíte nastoupit. Zkuste se zaměstnavatelem domluvit ohledně vaší situace s dětmi, snad bude mít pochopení.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit