§ 93

 • (1) Práci přesčas je možné konat jen výjimečně.
 • (2) Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.
 • (3) Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený v odstavci 2 pouze na základě dohody se zaměstnancem.
 • (4) Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.
 • (5) Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období podle odstavce 4 se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

§ 93a - Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví

 • (1) Další dohodnutou prací přesčas ve zdravotnictví (dále jen „další dohodnutá práce přesčas“) se rozumí práce v nepřetržitém provozu spojená s příjmem, léčbou, péčí nebo se zajištěním přednemocniční neodkladné péče v nemocnicích, ostatních lůžkových zdravotnických zařízeních a zdravotnických zařízeních zdravotnické záchranné služby, kterou vykonává
  • a) lékař, zubní lékař nebo farmaceut23a),
  • b) zdravotnický pracovník nelékařských zdravotnických povolání pracující v nepřetržitém pracovním režimu23b),
   (dále jen „zaměstnanec ve zdravotnictví“). Další dohodnutá práce přesčas je práce konaná nad rozsah uvedený v § 93 odst. 4.
 • (2) Zaměstnanec ve zdravotnictví, který nesouhlasí s výkonem další dohodnuté práce přesčas, nesmí být k jejímu sjednání nucen ani být vystaven jakékoli újmě. O uplatnění další dohodnuté práce přesčas je zaměstnavatel povinen písemně vyrozumět příslušný orgán inspekce práce.
 • (3) Další dohodnutá práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí přesáhnout v průměru 8 hodin týdně, a v případě zaměstnanců poskytovatele zdravotnické záchranné služby v průměru 12 hodin týdně, v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích; jen kolektivní smlouva může toto období vymezit na nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích.
 • (4) Dohoda o další dohodnuté práci přesčas
  • a) musí být sjednána písemně,
  • b) nesmí být sjednána v prvních 12 týdnech ode dne vzniku pracovního poměru,
  • c) nesmí být sjednána na dobu delší než 52 týdnů po sobě jdoucích,
  • d) může být okamžitě zrušena, a to i bez udání důvodu v období 12 týdnů od sjednání; okamžité zrušení musí být provedeno písemně,
  • e) může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu; výpověď musí být dána písemně. Pokud nebyla výpovědní doba sjednána kratší, činí 2 měsíce a musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance ve zdravotnictví.
 • (5) Zaměstnavatel vede aktuální seznam všech zaměstnanců ve zdravotnictví vykonávajících další dohodnutou práci přesčas.
 • (6) Pokud se v tomto ustanovení nestanoví něco jiného, platí pro další dohodnutou práci přesčas obdobně ustanovení zákoníku práce týkající se práce přesčas.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #93 Pracomat.cz 2020-10-08 19:16
Cituji Lída:

Dobrý den.
Prosím, jsem zaměstnaná na část. úvazek u ...


Dobrý den Lído,

při částečném úvazku (na kterém pokud to čtu správně jste), vám zaměstnavatel nemůže přikazovat práci přesčas. Jen v případě, že se s vámi na tom předem dohodl.
Citovat
0 #92 Lída 2020-10-07 19:25
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Iveta:
Dobrý den, může zaměstnanec se ZPS odmítnout práci přesčas? Děkuji.


Dobrý den Iveto,

pokud bude mít lékařský posudek, který stanoví, že může vykonávat práci jen v rozsahu běžné pracovní doby a nikoliv práci přesčas, tak ano, může odmítnout. Jinak se předpokládá, že pokud je schopen vykonávat danou práci, je schopen i případného přesčasu.

Dobrý den.
Prosím, jsem zaměstnaná na část. úvazek u jednoho zaměstanvatele a to takto: 5hod. na HPP a 1 hod. na DPP, pobírám ČID 2. st. a mám totální endoprotézu v kyčli.Může po mně chtít zaměstanavatel, abych byla k dispozici i o sobotách a nedělích popř.mi nařídit, abych byla v práci déle než mám prac. úvazek? Jedná se o úklid ve fabrice a kvůli auditům je požadováno, abych byla v práci déle než mohu být. Dojíždím os. autem, jinak se do práce nedostanu.Děkuji za případnou odpověď.
Citovat
0 #91 Pracomat.cz 2020-09-24 15:53
Cituji Petr:
Dobry den mam dotaz..bezi mi 2mesicni vypovedni lhuta..vypoved jsem dal ja. Muze mi zamestnavatel naridit prescas ve vypovedni lhute?Delam u soukromnika.


Dobrý den Petře,

i během výpovědní lhůty platí práva i povinnosti pracovní vztahu pro vás i zaměstnavatele. Zaměstnavatel vám tedy může pořád nařizovat práci přesčas v zákonem stanovených limitech (8 hodin týdně).
Citovat
0 #90 Petr 2020-09-24 09:50
Dobry den mam dotaz..bezi mi 2mesicni vypovedni lhuta..vypoved jsem dal ja. Muze mi zamestnavatel naridit prescas ve vypovedni lhute?Delam u soukromnika.
Citovat
0 #89 Pracomat.cz 2020-09-23 11:42
Cituji Jakub:
Dobrý den,mám dotaz.V práci nás jako každý rok čekají inventury...


Dobrý den Jakube,

pokud vykonávání inventury spadá do náplně práce dle vaší pracovní smlouvy, tak se výkonu této činnosti nijak bránit nemůžete - pokud vám v tom nebrání zdravotní důvody.
Citovat
0 #88 Jakub 2020-09-22 23:45
Dobrý den,mám dotaz.V práci nás jako každý rok čekají inventury.Bez mého vědomí jsem byl zapsán na seznam účastníků.Může mi to zaměstnavatel nařídit?Dá se proti tomu bránit?Když se jich účastnit nechci? A nejedná se o práci přesčas dělá se to přes pracovní týden kdy má firma celozávodní dovolenou.Děkuji za odpověď
Citovat
0 #87 Pracomat.cz 2020-07-16 22:29
Cituji Dana:
Dobrý den,
mám dotaz ohledně nařízených přesčasů - naše směny jsou 12h, pokud máme pondělí ...


Dobrý den Dano,

principiálně přesčas dostat můžete i za takovýchto podmínek, ale kromě obecného limitu na nařízené přesčasy (za týden, za rok), musí zaměstnavatel respektovat ještě minimální délku odpočinku mezi směnami. Ta je standardně 11 hodin a může být zkrácen na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.  Samozřejmě pak musí být o snížené hodiny odpočinek prodloužen příště.
Citovat
0 #86 Dana 2020-07-16 20:23
Dobrý den,
mám dotaz ohledně nařízených přesčasů - naše směny jsou 12h, pokud máme pondělí - pátek dle rozpisu 4 pracovní 12 h směny může nám firma nařídit ještě 8h přesčas ?Je stanovena maximální odpracovaná doba během týdne tj. pondělí - pátek? Děkuji
Citovat
0 #85 Pracomat.cz 2020-06-26 15:08
Cituji Tomáš:
Dobrý den , mám dotaz. S kolegou máme řádnou pracovní dobu pondělí až čtvrtek a firemní auto můžu parkovat doma....


Dobrý den Tomáši,

v otázce, zda zaměstnanci náleží mzda za dobu strávenou na pracovní cestě panují často nejasnosti. Existuje jedno důležité pravidlo (viz. § 210 ZP - pracomat.cz/.../... ). Pokud pracovní cesta spadá do pracovní doby, tak se jedná o překážku na straně zaměstnavatele a mzda za ni náleží. Pokud je mimo pracovní dobu, tak za ni mzda nenáleží. Uvedeno na příkladu, pokud jedete 3 hodiny do Berouna a 3 hodiny zpět, tak jde o to, kolik času v Berouně odpracujete. Pokud to bude celá pracovní doba, tak za dobu strávenou během cesty mzdu nedostanete. V opačném případě ano. To platí jak pro vás, tak pro vašeho kolegu.
Citovat
0 #84 Tomáš 2020-06-26 13:16
Dobrý den , mám dotaz. S kolegou máme řádnou pracovní dobu pondělí až čtvrtek a firemní auto můžu parkovat doma. Pokud nás firma pošle na přesčas třeba v sobotu mám já , protože řídím zaplacenou celou dobu přesčasu včetně cesty , ale kolega jen dobu strávenou na stavbě. Pak vznikají situace , že jedeme např. do Berouna 3 hodiny, 3 hodiny zpět a kolega tak 6 hodin svého volného času stráví pro firmu zadarmo. Je tento postup ze strany firmy správný ?
Citovat
0 #83 Pracomat.cz 2020-03-06 10:51
Cituji Josef:
Dobrý den měl bych dotaz může zaměstavatel nařídit jít do práce v sobotu?


Dobrý den Josefe,

zaměstnavatel může zaměstnanci přikázat osm hodin práce přesčas. Bez ohledu na to o jaký den týdne se jedná. Pro víkend však přeci jen platí jistá omezení. V tyto dny může  zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech. Jedná se o tyto druhy prací:

naléhavé opravné práce,nakládací a vykládací práce,inventurní a závěrkové práce,práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,práce v dopravě,krmení a ošetřování zvířat.
Citovat
0 #82 Josef 2020-03-06 10:42
Dobrý den měl bych dotaz může zaměstavatel nařídit jít do práce v sobotu?
Citovat
0 #81 Pracomat.cz 2019-11-29 14:09
Cituji Iveta:
Dobrý den, může zaměstnanec se ZPS odmítnout práci přesčas? Děkuji.


Dobrý den Iveto,

pokud bude mít lékařský posudek, který stanoví, že může vykonávat práci jen v rozsahu běžné pracovní doby a nikoliv práci přesčas, tak ano, může odmítnout. Jinak se předpokládá, že pokud je schopen vykonávat danou práci, je schopen i případného přesčasu.
Citovat
0 #80 Iveta 2019-11-27 07:47
Dobrý den, může zaměstnanec se ZPS odmítnout práci přesčas? Děkuji.
Citovat
0 #79 Pracomat.cz 2019-10-04 18:44
Cituji Karla Mrackova:
Dobrý den můj dotaz se týká mého bratra v práci pracuje 12 a bylo mu ...


Dobrý den Karlo,
váš bratr má ze zákona nárok na přestávku v práci jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut (nejpozději po šesti hodinách v práci). Pokud mu v tom zaměstnavatel brání, tak porušuje zákoník práce.
Citovat
0 #78 Karla Mrackova 2019-10-04 16:34
Dobrý den můj dotaz se týká mého bratra v práci pracuje 12 a bylo mu zakázáno svacit nechápu jak je to možné.Jakym způsobem se dá bránit ve firmě pracuje cca 30 let a odejít nechce.Dekuji za odpověď Mráčková h
Citovat
0 #77 Pracomat.cz 2019-07-05 18:32
Cituji Marie:
Dobrý den, pracuji ve firmě na poloviční úvazek (50%) ....


Dobrý den Marie,

zaměstnancům co pracují na zkrácený úvazek nemůže zaměstnavatel práci přesčas nařídit. Musíte s ní souhlasit a konat ji dobrovolně.
Citovat
0 #76 Marie 2019-07-05 13:02
Dobrý den, pracuji ve firmě na poloviční úvazek (50%) se standardní pracovní smlouvou (NE DPČ), kde mám ve smlouvě stanoveno, že mám odpracovat 20 hod. týdně. Práce je v korporaci, v oblasti HR - v zákaznickém servisu pro zaměstnance z jiných zemí v rámci Evropy, Středního východu a Afriky, kdy celé oddělení funguje od pondělí do pátku (8-18 hod.). Chci se zeptat, jak je to v případě práce ve státní svátek - může mi v mém případě (poloviční úvazek) zaměstnavatel nařídit práci ve státní svátek nebo je to možné pouze s mým souhlasem? Předem děkuji za odpověď. Marie
Citovat
0 #75 Pracomat.cz 2019-04-26 18:56
Cituji Libuše:
Dobrý den,
Přicházím s dotazem docela zajímavým a to že po dobu ...


Dobrý den Libuše,

váš zaměstnavatel nerespektuje zákoník práce. Můžete mu zkusit pohrozit oznámením na inspektorát práce.
Citovat
0 #74 Libuše 2019-04-26 14:00
Dobrý den,
Přicházím s dotazem docela zajímavým a to že po dobu 6 a půl měsíce pracuji jako servírka v rychlém občerstvení, mám každý měsíc kolem 30 až 40 hodin přesčasů a za minulý měsíc mám oddelanych 322,5 hodin a když jsem žádala o pár dní volna, nebo potřebovala jsem si zajít k lékaři, bylo mi řečeno, že nemohu a že nemá kdo za mne pracovat a to že začátek směny je v 10:00 a konec v 24:00 a to klasicky dva dny v kuse bez půl hodiny přestávky na jídlo a odpočinek. Po které mám jeden den volný a pak pátek a sobotu které dělám jednou za týden 18 hodin, dodnes jsem neměla proplacené přesčasy a ani práci v noci a a na tož víkendy a svátky.
Citovat
0 #73 Pracomat.cz 2019-04-24 14:50
Cituji Mirka:
Dobrý večer,
Zaměstnavatel nám nařídil práci na oba květnové svátky s tím, že budeme mít volno 3.a 6.kvetna ...


Dobrý den Mirko,

zaměstnavatel má primárně nabízet za práci přesčas příplatek, ale může se se zaměstnancem domluvit na poskytnutí náhradního volna (místo příplatku). Tato dohoda může být součástí pracovní smlouvy nebo interního předpisu. Pokud to platí i u vás, tak na to zaměstnavatel právo má.
Citovat
+1 #72 Mirka 2019-04-23 21:00
Dobrý večer,
Zaměstnavatel nám nařídil práci na oba květnové svátky s tím, že budeme mít volno 3.a 6.kvetna s náhradou mzdy, znamená to, že budeme mít zaplacené jen odpracované hodiny a svátky ne a jestli ano, má na toto zaměstnavatel právo?
Citovat
0 #71 Pracomat.cz 2019-02-27 17:13
Cituji Petr:
Dobrý den,

Máme doma dvouměsíční dítě, manželka je na mateřské. Někde na internetu jsem se dočetl, že mi v tomto případě nemůže zaměstnavatel ....


Dobrý den Petře,

tato ochranna je primárně zamýšlena přímo pro matky či osoby, které jsou s dítětem doma a starají se o něj po většinu času. Každopádně vám zaměstnavatel může nakázat maximálně 8 hodin přesčasů týdně.
Citovat
0 #70 Petr 2019-02-27 16:11
Dobrý den,

Máme doma dvouměsíční dítě, manželka je na mateřské. Někde na internetu jsem se dočetl, že mi v tomto případě nemůže zaměstnavatel nařídit práci přesčas, co je na tom pravdy? Na každý týden po nás požaduje min 8hodin přesčas a občas i po noční směně tentýž den odpolední směnu.

Děkuji, Petr
Citovat
0 #69 Pracomat.cz 2019-02-15 10:07
Cituji Petr:
Dobrý den.
A ještě do třetice... Když mám na adrese svého bydliště sklad s pracovním materiálem...


Dobrý den Petře,

přiznávám, že se skladem materiálu v místě bydliště se setkáváme prvně a nemáme s tím žádnou zkušenost. Ještě zpátky k vašemu dotazu ohledně cesty na místo jednání. Nemalá část firem to řeší flexibilní pracovní dobou a situaci řeší tak, že po zaměstnanci nechtějí odpracovat celý den, když je na cestě. Typicky 2 hodiny cesta tam, 2 hodiny cesta zpět. Vlastní práce - schůzky, jednání s klientem je třeba 5 hodin. Zaměstnavatel počítá celých 8. Vždy je to ale o domluvě v rámci firmy. I když k tomu zákonem vázani nejsou, jsou firmy které jsou tolerantní a chovají se takto. V případě, že váš zaměstnavatel k drobnějším ústupkům svolný není. možná je na místě zapřemýšlet o změně firmy.
Citovat
0 #68 Petr 2019-02-14 18:01
Dobrý den.
A ještě do třetice... Když mám na adrese svého bydliště sklad s pracovním materiálem, který každé ráno doplňuji do auta, tak ani touto činností pracovní doba nezačíná? Je totiž divné, že mě firma může poslat třeba 100km na služební jednání, pracovní doba se mi bude počítat, až od dojezdu na místo, jednání budou s přestávkou 8,5hod, ale já budu v práci hodin třeba 12 a zaplacených dostanu 8hod.
Moc Vám děkuji za odpověď!
Citovat
0 #67 Pracomat.cz 2019-02-14 14:26
Cituji Petr:
Dobrý den. Moc děkuji za odpověď, která mě sice nepotěšila...


Dobrý den Petře,

v takovém případě by stále mělo jít o pracovní úraz. Ten totiž může nastat přímo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi (sem spadá právě cesta za výkonem práce).
Citovat
0 #66 Petr 2019-02-13 22:00
Dobrý den. Moc děkuji za odpověď, která mě sice nepotěšila, ale musím se s tím smířit. Ještě mě však napadá, co když budu mít během cesty na pracovní návštěvy autonehodu s případným úrazem? Úraz by byl posouzený jako pracovní, nebo soukromý? Moc Vám děkuji za odpověď!
Citovat
0 #65 Pracomat.cz 2019-02-13 15:07
Cituji Petr:
Dobrý den. Pracuji u společnosti jako obchodní zástupce...


Dobrý den Petře,

aktuálně má bohužel pro vás opravdu pravdu zaměstnavatel. Nicméně na úrovni Evropské Soudu nedávno vešel v platnost rozsudek, který cestu z i na místo výkonu práce považuje za pracovní dobu. Zda a kdy se to projeví i v českých zákonech zatím nevíme.
Citovat
0 #64 Petr 2019-02-13 12:10
Dobrý den. Pracuji u společnosti jako obchodní zástupce. Služebním vozidlem parkuji na místě svého bydliště, kde mám i příruční sklad. Zaměstnavatel mi nechce počítat do pracovní doby nakládání a vykládání vozu, ani dobu příjezdu na první pracovní schůzku a ani dobu návratu z poslední pracovní schůzky. Je v právu zaměstnavatel, nebo se mají tyto aktivity do pracovní doby počítat? Moc Vám děkuji za odpověď!
Citovat
0 #63 Pracomat.cz 2019-02-10 09:04
Cituji Tom:
Dobrý den, prosím o vysvětlení. Jedná se o výpočet mzdy práce přesčas...


Dobrý den Tome,

příplatek se vypočítává z průměru za poslední tři měsíce. To znamená, že z těch 285 Kč za hodinu. K tomu se přidá navýšení hrubé mzdy za odpracovanou dobu přesčas. Příklad: základní mzda je 23 000 Kč, přesčas je 18 hodin. Výpočet základní mzdy: (23 000 : 160) x (160 + 18) = 25 587,50 Kč + k tomu příplatek 25% za těch 18 hodin přesčasu spočítáná z průměrné dosažené mzdy za poslední tři měsíce.
Citovat
0 #62 Tom 2019-02-09 21:00
Dobrý den, prosím o vysvětlení. Jedná se o výpočet mzdy práce přesčas. Průměr mzdy na hodinu díky vánočním prémiím za poslední 3 měsíce (10,11,12) byl 285 Kč/h. V lednu jsem měl základní plat 30200. Hodin 176. Měl jsem 22 hodin přesčasu (k těm 176). Příplatek za práci přesčas 25 proc. vypočítala účetní z těch 285 (tedy 1567), ale těch 22 hodin, nárok na mzdu počítala z 30200/176x22. Proč se nepočítá nárok na mzdu také z průměru z předešlých měsíců? 2. dotaz: Předchozí zaměstnavatel (3 roky zpět) vypočítával vše z průměru za poslední 3 měsíce (svátky, víkendy, přesčasy).Jaký výpočet je správně a kde je napsáno co znamená: "Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo" (ZP) (průměrná za poslední 3 měsíce, nebo průměrná v daném měsíci, nebo si může udělat průměr za jakékoliv období). 3) Předchozí zaměstnavatel navyšoval při práci přesčas i hrubou mzdu( v daném měsíci, kdy byl přesčas vykonán) o procento, které přesčas z dané měsíční mzdy tvořil. př: 200 hodin práce, 50 hodin přesčas, mzda 10000. 200/50x10000/100=4000 navýšení hrubé mzdy 10000 + 4000 a k tomu se teprve připočítávala práce za přesčas. Snad je to srozumitelné. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #61 Pracomat.cz 2018-12-04 11:26
Cituji Stanislav:
Dobry den,
zajimalo by mne jak to je s prescasem ktery je nad ramec pracovni doby ...


Dobrý den Stanislave,

pokud se nejedná o práci přesčas, na které jste se zaměstnavatelm dobrovolně nedohodl, tak se na ni vztahuje limit 8 hodin týdně.
Citovat
0 #60 Stanislav 2018-12-03 23:07
Dobry den,
zajimalo by mne jak to je s prescasem ktery je nad ramec pracovni doby z duvodu dokonceni prace? Zda se zapocitava do doby 8 hodin tydne, ktere muze zamestnavatel naridit ci nikoliv. ( Napr. Kdyz kazdy den pracuji 1,5 hodiny prescas a nasledne mi zamestnavatel naridi dalsich 8 prescasu v temz pracovnim tydnu).
Dekuji za odpoved.
Citovat
+1 #59 Pracomat.cz 2018-11-26 21:27
Cituji Evel:
Dobrý den,

Může mi zaměstnavatel nařídit práci o víkendu...


Dobrý den Evel,

práce přesčas může být v tomto případě nařízena i na víkend. Její maximální délka je osm hodin týdně.
Citovat
0 #58 Evel 2018-11-26 17:00
Dobrý den,

Může mi zaměstnavatel nařídit práci o víkendu, i když mám pracovní dobu po-pá ? Nejedná se ani o mimořádnou výrobu, ale pouze o inventuru.
Děkuji
Citovat
0 #57 Pracomat.cz 2018-11-13 09:34
Cituji Pavel:
Dobrý den. V kolektivní smlouvě máme stanoveno...


Dobrý den Pavle,

prvně pár definicí: Pracovní pohotovost je doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce (§78 ZP). Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele. V rámci této dohody může být pohotovost zaměstnanci nařízena (§95 ZP). Po dobu pracovní pohotovosti nepřísluší zaměstnanci mzda (nejedná se o výkon práce), ale odměna za pracovní pohotovost nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, není-li sjednáno v kolektivní smlouvě jinak. Výkon práce v rámci pracovní pohotovosti je prací přesčas, pokud výkon práce přesahuje stanovenou týdenní pracovní dobu, a zahrnuje se do limitů práce přesčas. Takže z pohledu práce přesčas, je jedno zda ji konáte v rámci pohotovosti nebo mimo ni. Vždy se jedná o stejnou práci práci přesčas, která spadá do stejného limitu.
Citovat
0 #56 Pavel 2018-11-12 19:16
Dobrý den. V kolektivní smlouvě máme stanoveno, že nám zaměstnavatel může nařídit 150 hodin přesčas a 2500 hodin pohotovostí. Jak rozlišit nařízený přesčas od ostatního? Je rozdíl, když přesčas povíme v pohotovosti a nebo mimo ni? Děkuji Pavel Pecl
Citovat
0 #55 Radomír 2018-10-16 17:53
Dobrý den, děkuji za rychlou odpověď. Měl jsem za to, že pokud se jedná o pravidelně rozvrženou pracovní dobu, jsou dny na které vychází v cyklu volno chápány jako dny mého pracovního klidu. Podobně jako u zaměstnanců pracujících v klasickém pracovním týdnu jsou soboty a neděle.A v nich lze nařídit práci jen ve specifických případech. Ale jde jen o můj výklad a pravdou je, že se v uvedené problematice příliš nevyznám :)
Citovat
0 #54 Pracomat.cz 2018-10-16 15:47
Cituji Radomír:
Dobrý den, pracuji v nepřetržitém provozu, směny máme rozvržené v cyklu 2 ranní, 2 noční, po té by mělo následovat ...


Dobrý den Radomíre,

na situaci se lze dívat ve dvou rovinách. Tou první je, zda je v souladu se zákoníkem práce. Zde platí, že pracovní dobu a jednotlivé směny rozvrhuje zaměstnavatel. Kromě odpočinku mezi směnami musí být alespoň jednou v týdnu zaměstnanci umožněn delší odpočinek, tzv. nepřetržitý odpočinek v týdnu. Ten je v délce alespoň 35 hodin. Takže pokud jsou tyto základní podmínky splněny, z pohledu ZP je to v pořádku. Druhý pohled je na "solidnost" chování zaměstnavatele. Pokud se tato situace dlouhodobě opakuje, tak je na vašem zvážení zda chcete takovou práci vykonávat. Protože skloubeního rodinného a pracovního života bude opravdu náročné.
Citovat
0 #53 Radomír 2018-10-16 14:16
Dobrý den, pracuji v nepřetržitém provozu, směny máme rozvržené v cyklu 2 ranní, 2 noční, po té by mělo následovat 4 denní volno. Neustále se ovšem stává, že jsou směny posunuté, v době volna musíme do práce, pravidelnost se narušuje. Dokonce jsme nuceni hlásit, který den opravdu potřebujeme mít volný, aby s tím zaměstnavatel mohl počítat. Je to v pořádku?
Citovat
0 #52 Pracomat.cz 2018-10-16 11:05
Cituji Lukáš:
Dobrý den, mám splněný limit 150 přesčasových hodin...


Dobrý den Lukáši,

ano, v případě že za přesčas dostanete náhradní volno, tak se do limitu nepočítá. Nicméně s náhradním volnem místo příplatku musíte souhlasit, ideálně písemně ať je o tom jasný důkaz. Zaměstnavatel vás nemůže takto nuti.
Citovat
0 #51 Lukáš 2018-10-16 06:51
Dobrý den, mám splněný limit 150 přesčasových hodin. Je možné tento limit překročit bez mého souhlasu s tím, že za hodiny které tento limit překračují bude poskytnuté náhradní volno, hodiny se tedy odečtou a limit překročený vlastně nebude?
Citovat
0 #50 Pracomat.cz 2018-10-05 18:17
Cituji martin:
Dobrý den,
mám pracovní smlouvu jako THP s přihlédnutím k práci přesčas 150hod...


Dobrý den Martine,

náhradní volno za práci přesčas je neplacené.
Citovat
0 #49 martin 2018-10-04 14:04
Dobrý den,
mám pracovní smlouvu jako THP s přihlédnutím k práci přesčas 150hod. Mám aktuálně celkem asi 300hod přesčasů a zaměstnavatel mi chce dát nějaké náhradní volno místo přesčasových hodin. Pokud tedy v měsící budu čerpat např. 16hod. náhradního volna, náleží mi i tak nějaká mzda nebo se mi tyto hodiny prostě odečtou? Navíc je u nás používán systém, kdy případné hodiny přesčas jsou propláceny až po půl roce a tudíž je tedy na nás požadováno , abychom si během tohoto půl roku vybrali náhradní volno. Děkuji za radu
Citovat
0 #48 Pracomat.cz 2018-09-20 08:02
Cituji Kateřina:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, z jaké sazby se počítá práce přesčas? Mám základní mzdu + osobní ohodnocení (každý měsíc )....


Dobrý den Kateřino,

ve svém mzdovém výměru máte sjednanou mzdu, která je vám vyplácena za odpracované hodiny bez ohledu na to zda se jedná o práci přesčas nebo nikoliv. Pokud tedy ve mzdovém výměru osobní ohodnocení nemáte, případně je uvedeno jako nenároková složka mzdy, tak je v pořádku, že se vám základní mzda počítá jen ze "základu".
Citovat
0 #47 Kateřina 2018-09-20 02:19
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, z jaké sazby se počítá práce přesčas? Mám základní mzdu + osobní ohodnocení (každý měsíc ). Přesčas mi byl proplacen ze základní mzdy a příplatek za přesčas z použitého průměru.Je to tak správně? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #46 Pracomat.cz 2018-09-10 09:28
Cituji Martin:
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli jsem dobře pochopil ohodnocení práce v sobotu a neděli. ...


Dobrý den Martine,

pokud se jednalo o práci přesčas (a ne náhradu za běžný pracovní den), tak vám náleží i příspěvek za práci přesčas. Takže běžná odměna za odpracovaný den + příplatek za práci o víkendu + příplatek za práci přesčas.
Citovat
0 #45 Martin 2018-09-09 23:25
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli jsem dobře pochopil ohodnocení práce v sobotu a neděli. Pracuji na 1,0 úvazku, běžně o víkendu práci nekonám, a proto jsem se se zaměstnavatelem dohodl, že mi práci zaplatí. Pracoval jsem 8 hodin v sobotu a 8 hodin v neděli.
Moje interpretace je taková, že jsem si odpracované hodiny v sobotu a neděli napsal do docházky, jako to dělám u běžných pracovních dnů. K tomu očekávám, že dostanu ve mzdě navýšení platu za práci o víkendu.

Děkuji za informaci.
Martin Pazlar
Citovat
0 #44 Pracomat.cz 2018-08-01 13:20
Cituji Pavel:
Dobrý den. Nemohu nikde najít nebo jestli je to vůbec možný, pokud dosáhnu dříve ...


Dobrý den Pavle,

přes 416 hodin ročně to bohužel podle zákona není možné. V praxi se podobné případy obcházejí, že zaměstnavatel dá prémie ke mzdě a práce přesčas se oficiálně nepočítá. Případně pomocí další smlouvy (např. DPP), která je psaná na jinou činnost, než jaká je vaše pracovní smlouva.
Citovat
0 #43 Pavel 2018-08-01 13:12
Dobrý den. Nemohu nikde najít nebo jestli je to vůbec možný, pokud dosáhnu dříve než za kalendářní rok 416h za přesčasovou práci-bez náhradního volna to se odečítá.Chtěl bych dále pracovat v přesčasové práci jak mám dále postupovat jeli to možné.
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #42 Pracomat.cz 2018-07-19 16:23
Cituji Bobos:
Dobrý den mám dotaz ohledně prace přesčas .Jestliže dělám vice jak 9,5hod.tak mi zamestnavatel počítá 1hod.za prestavku.takže mi zaplatí ....


Dobrý den,

nevím jakou délku pracovní doby máte definovanou v pracovní smlouvě, ale předpokládám, že to bude 8 hodin (+ 0,5 zákonná pauza). Práce nad tento limit je prací přesčas a může vám být nařízena v rozsahu maximálně 150 hodin ročně. Za přesčasy vám náleží náhradní volno nebo proplacení. Argumentace, že je to tak nastavené neobstojí, pokud nastavené podmínky nejsou v souladu se zákoníkem práce. V případě, že nejste spokojen s chováním zaměstnavatel tak se můžete obrátit na státní inspekci práce - www.suip.cz/
Citovat
0 #41 Pracomat.cz 2018-07-19 16:10
Cituji Ján Hrčka:
Dobry den mam rovnomernu pracovni dobu 8hodinovu mužu ...


Dobrý den Jáne,

nařízených přesčasů můžete mít maximálně 150 hodin ročně a zaměstnavatel vám za ně musí poskytnou náhradní volno/příplatek za práci přesčas - pokud není v pracovní smlouvě definováno jinak. Na sobotu vám práci přesčas (pokud spadá do výše uvedeného limitu), nařídit mohou.
Citovat
0 #40 Ján Hrčka 2018-07-18 20:47
Dobry den mam rovnomernu pracovni dobu 8hodinovu mužu mi nařidit prescas sobotu a už mam svojvolnych 250hodin presčasu za 7 mesiacu a ješte nam řikaji že nam mužov nařidit virobni sobotu a že nam ju nezaplati co je na tom pravda za odpověď dekuji
Citovat
0 #39 Bobos 2018-07-18 20:01
Dobrý den mám dotaz ohledně prace přesčas .Jestliže dělám vice jak 9,5hod.tak mi zamestnavatel počítá 1hod.za prestavku.takže mi zaplatí jen 8,5h.a tu další 0,5hod.mi neproplati protože je to nad ramec pracovní směny a říká že musí byt další přestávka i když mám mám za ten den odpracovano maximálně 10,5hod.Není to mou vinou ale nakladam kamion,nebo obsluhuji ostatní provoz.argumentuje tim že to je tak nastavené.připadá mi to že je to nespravedlive vůči tu kdo má maximálně přesčas 1až 2 hod.přesčas za pracovní dobu.A také se mi nelíbí že mi to zamestnavatel nezaplati.
Citovat
0 #38 Pracomat.cz 2018-05-31 10:14
Cituji Jan:
Dobrý den,
je znění následujících vět v pracovní smlouvě korektní?...


Dobrý den Jane,

ano možné to je. Zvažte zda je pro vás nabízení ohodnocení zajímavé i když do něj započtete oněch 150 hodin práce přesčas za rok navíc.
Citovat
-1 #37 Jan 2018-05-30 22:46
Dobrý den,
je znění následujících vět v pracovní smlouvě korektní?

"Smluvní strany se dohodly, že mzda zaměstnance je určena již s přihlédnutím k případné práci přesčas v maximálním zákonném limitu nařízené přesčasové práce podle § 93 odst. 2 zákoníku práce."

Jinými slovy, zaměstnanec dostává plat bez nároku na příplatky (do 150h za rok).
Citovat
0 #36 Pracomat.cz 2018-05-04 14:47
Cituji Romana:
Takze muzu dělat od pondělí do neděle a znovu pokračovat pondělí až pátek bez volna ?


Dobrý den Romano,

zákoník práce omezuje nařízenou přesčasovou práci na maximuálně 8 hodin za týden a 150 hodin za kalendářní rok.
Citovat
0 #35 Romana 2018-05-03 17:28
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Romana:
Dobrý den pracuji od pondělí do patku ve státním sektoru muze me zaměstnavatel nařídit prescas na sobotu i neděli?


Dobrý den Romano,

ano může. Ale musí vám nahradit jak práci přesčas, tak práci o víkendu. Ve formě příspěvku či náhradního volna.

Cituji Romana:
Dobrý den pracuji od pondělí do patku ve státním sektoru muze me zaměstnavatel nařídit prescas na sobotu i neděli?
Takze muzu dělat od pondělí do neděle a znovu pokračovat pondělí až pátek bez volna ?
Citovat
0 #34 Pracomat.cz 2018-05-03 17:18
Cituji Romana:
Dobrý den pracuji od pondělí do patku ve státním sektoru muze me zaměstnavatel nařídit prescas na sobotu i neděli?


Dobrý den Romano,

ano může. Ale musí vám nahradit jak práci přesčas, tak práci o víkendu. Ve formě příspěvku či náhradního volna.
Citovat
0 #33 Romana 2018-05-03 17:09
Dobrý den pracuji od pondělí do patku ve státním sektoru muze me zaměstnavatel nařídit prescas na sobotu i neděli?
Citovat
+1 #32 Pracomat.cz 2018-04-25 09:34
Cituji Rosta:
Dobrý den, můžete mi prosím poradit? Dostal jsem do smlouvy toto ..


Dobrý den Rosťo,

chápu to tak, že tímto ve smlouvě definují, že za práci přesčas nemáte nárok na finanční odměnu/příplatky. Zvažte zda je pro vás nabízená mzda zajímavá i v tomto případě.
Citovat
0 #31 Rosta 2018-04-24 20:12
Dobrý den, můžete mi prosím poradit? Dostal jsem do smlouvy toto znění a nejsem si jistý, jestli to znamená, že musím každý týden udělat 8 hodin přesčasů nebo že mi může nařídit až 8 hodin týdně. "Mzda zahrnuje veškerý časový rozsah činností potřebných pro splnění úkolů stanovených zaměstnanci. Nařízená práce přesčas je možná v rozsahu 150 hodin ročně, u vedoucích zaměstnanců až 416 hodin ročně, dohodnutá přesčasová práce 8 hodin týdně a dodržením zákonných přestávek mezi směnami." Děkuji za objasnění.
Citovat
0 #30 Pracomat.cz 2018-04-07 12:36
Cituji PETR:
dobrý den,
mam dotaz jsem placeny paušalně a chci se zeptat jak me ma firma platit o svatku přes týden...


Dobrý den Petře,

máte nárok na stejný počet dní volna kolik jste odpracoval přesčas. Tedy za jeden odpracovaný den je jeden den volna. Bez ohledu na
to zda byl svátek či nikoliv. Druhou možností je nesouhlasit s náhradním volnem a chtít po zaměstnavateli místo něj proplacení práce přesčas.
Citovat
0 #29 Pracomat.cz 2018-04-07 12:31
Cituji Mirek:
Dobrý den, mám dotaz. Mám sjednanou pevnou pracovní dobu Po- Pá a fixní měsíční mzdu....


Dobrý den Mirku,

zaměstnavatel vám nahradní volno nemůže nařídit, jedná se o domluvu mezi vámi a zaměstnavatelem. Pokud se s ním nedá domluvit, doporučuji písemně náhradní volno odmítnout a požadovat proplacení. Můžete argumentovat i vyjádřením Státního Inspektorátu práce - suip.cz/.../...
Citovat
0 #28 Mirek 2018-04-06 17:57
Dobrý den, mám dotaz. Mám sjednanou pevnou pracovní dobu Po- Pá a fixní měsíční mzdu. Dělám však servis a povaha práce vyžaduje s vědomím zaměstnavatele práci během víkendu a v noci. Jeho představa je, že si mám tuto odpracovanou dobu vybrat jako NV s čímž nesouhlasím. Zaměstnavatel nemá uzavřenou KS. Jak na tento odpracovaný čas nahlíží ZP ? Který odstavec toto řeší ? Jaký by měl být příplatek z průměrné mzdy ? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #27 PETR 2018-04-06 12:42
dobrý den,
mam dotaz jsem placeny paušalně a chci se zeptat jak me ma firma platit o svatku přes týden!!!
momentalne zato mam jen jedno nahradní volno!
ale podle mého,když kolega je doma tak ma zaplaceny svatek v týdnu v paušalu.a když ja osobně jdu v tydnu o svatku doprace nemel bych dostat 2 nahradni volna??? děkuji
Citovat
0 #26 Pracomat.cz 2018-03-26 19:44
Cituji Bára:
Dobrý den, zajímalo by mě kolik přesčasů za měsíc může zaměstnavatel nařídit? Dělám tří směnný provoz. Děkuji


Dobrý den Báro,

je to 8 hodin týdně a maximálně 150 hodin za rok. Když předpokládáme, že měsíc má čtyři týdny, tak je to 32 hodin měsíčně.
Citovat
0 #25 Bára 2018-03-26 15:48
Dobrý den, zajímalo by mě kolik přesčasů za měsíc může zaměstnavatel nařídit? Dělám tří směnný provoz. Děkuji
Citovat
0 #24 Pracomat.cz 2018-03-23 13:56
Cituji petr:
dobrý den,
děkuji za odpověď, chci se zeptat ve vaší odpovědi co to v mém případě znamena...


Dobrý den Petře,

dosažená mzda je to, co vám skutečně za ten měsíc přišlo na účet. Ve vašem případě tedy zhruba těch 22 000 Kč.
Citovat
0 #23 petr 2018-03-23 10:48
dobrý den,
děkuji za odpověď, chci se zeptat ve vaší odpovědi co to v mém případě znamena:(dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. přesně dale jen dosažená mzda (je to základ 13 000 nebo průměrna mzda těch 22 000???)
Citovat
0 #22 Pracomat.cz 2018-03-22 14:49
Cituji petr:
dobrý den,
mám dotaz v práci jsem placeny z fixní mzdy....


Dobrý den Petře,

týká se vás §114 ZP - Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

Tedy máte být placen ze svého průměrného výdělku a nikoliv ze základní mzdy. Zaměstnavatel nepostupuje správně.
Citovat
0 #21 Pracomat.cz 2018-03-22 14:43
Cituji René V.:
Dobrá den,
Mohu se zeptat jestli zaměstnavatel může přikázat 16ti hodinovou směnu a jak dlouho předem to musí oznámit?
Děkuji za odpověď


Dobrý den René,

na dotaz o maximálně délce směny existuje velmi podrobná odpověď na kterou vás odkáži - www.bozpinfo.cz/maximalni-mozna-delka-smeny

Co se povinnosti oznámit přesčas předem tak není. Teoreticky vám mohou práci přesčas oznámit pět minut před koncem pracovní doby.
Citovat
0 #20 petr 2018-03-22 10:10
dobrý den,
mám dotaz v práci jsem placeny z fixní mzdy.
příklad 13 000 kc základ plus prémiova složka 6000 kž za docházku + 3000 bonus za odvedeou praci. suma sumárum 22 000 hrubého.
z tohodle platu funguji podle informaci od pondělí do pátku a když mám nařízený přesčas tak jsem placený pouze ze základu což je 13 000 kc. je nekde v zákoníku práce povoleno pracovat přescas za menší peníze než pres tyden? nebo má zaměstnavatel plati vikendový přescas z průměrné mzdy děkuji za odpověd
Citovat
0 #19 René V. 2018-03-22 09:49
Dobrá den,
Mohu se zeptat jestli zaměstnavatel může přikázat 16ti hodinovou směnu a jak dlouho předem to musí oznámit?
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #18 Pracomat.cz 2018-03-21 10:15
Cituji Roman:
kolik dní dopředu musí zaměstnavatel nařídit povinné přesčasy. Může nařídit např dnes pracovní směna o 3h déle?


Dobrý den Romane,

není žádný limit pro ohlášení přesčasů, pokud jsou to vážné provozní důvody. Ale zaměstnavatel bych této situace neměl zneužívat.
Citovat
0 #17 Roman 2018-03-21 07:44
kolik dní dopředu musí zaměstnavatel nařídit povinné přesčasy. Může nařídit např dnes pracovní směna o 3h déle?
Citovat
0 #16 Pracomat.cz 2018-03-15 09:35
Cituji Karel:
Dobrý den.Zajimalo by mě ,jestli si musím práci přesčas nadělat když nemůže přesčas vykonat děkuju


Dobrý den Karle,

asi úplně nechápu dotaz. Zaměstnavatel ji po vás chce a vy jste ji nemohl vykonat?
Citovat
-1 #15 Karel 2018-03-14 15:53
Dobrý den.Zajimalo by mě ,jestli si musím práci přesčas nadělat když nemůže přesčas vykonat děkuju
Citovat
0 #14 Pracomat.cz 2018-03-05 10:52
Cituji Jana:
Dobrý den, mám dotaz ohledně práce v sobotu. Může ji vykonávat zaměstnanec, který je v záuční době? Tento zaměstnanec
se přihlásil dobrovolně na sobotní směnu. Jak bude zaplacen, když je ve zkušební lhůtě? Děkuji Jana


Dobrý den Jano,

Zákoník Práce nezakazuje práci přesčas ve zkušební době. Pokud je to jeho první měsíc a dosud není známa jeho reálná průměrná mzda, tak se nejspíš bude vycházet z domluvené mzdy ve smlouvě. Ale to je jen můj odhad, kvalifikovanou odpověď získáte od mzdové účetní.
Citovat
+1 #13 Jana 2018-03-05 08:51
Dobrý den, mám dotaz ohledně práce v sobotu. Může ji vykonávat zaměstnanec, který je v záuční době? Tento zaměstnanec
se přihlásil dobrovolně na sobotní směnu. Jak bude zaplacen, když je ve zkušební lhůtě? Děkuji Jana
Citovat
0 #12 Pracomat.cz 2018-02-28 08:53
Cituji Václav Zitta:
dobrý den, pracuji na HPP u firmy BLESK SERVIS jako recepční - vrátný ve FN na Karlově náměstí v Praze. Pracuji stálé noční směny - 12 ti hodinové...19-07.... Zajímalo by mne kolik činí dle zákona moje nejnižší hodinová mzda. Od 1.1. 2018 by měla být navýšena minimální mzda a mě by zajímalo kolik mám mít na hodinu při nočních službách ČISTÉHO...Jsem pobiratelem ČID - 2.stupně


Dobrý den Václave,

jako recepční budete nejspíš patřit do druhého stupně pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy (ta se určuje podle náročnosti vykonávané práce - viz. www.mpsv.cz/files/ip/nv567_2006.pdf). Nejnižší zákonem povolené mzda pro tuto skupinu je 80,80 Kč za hodinu. Tyto sezby se neliší mezi poživatelem a nepoživatelem invalidního důchodu. Za noční práci je v zákoně stanovem příplatek ve výši nejméně 10%.
Citovat
+1 #11 Václav Zitta 2018-02-27 18:47
dobrý den, pracuji na HPP u firmy BLESK SERVIS jako recepční - vrátný ve FN na Karlově náměstí v Praze. Pracuji stálé noční směny - 12 ti hodinové...19-07.... Zajímalo by mne kolik činí dle zákona moje nejnižší hodinová mzda. Od 1.1. 2018 by měla být navýšena minimální mzda a mě by zajímalo kolik mám mít na hodinu při nočních službách ČISTÉHO...Jsem pobiratelem ČID - 2.stupně
Citovat
0 #10 Pracomat.cz 2018-02-14 13:12
Dobrý den Tomáši,

pokud to v pracovní smlouvě nemáte mezi pracovní náplní tak nikoli.
Citovat
0 #9 Tomáš 2018-02-14 12:56
Dobrý den mam dotaz mohou me v praci nutit jezdit v jesterce cili ovladat vysokozdvyzny vozik kdyz mam ve smlouve manipulant a zadny ridic nic jineho jen manipulant dekuji
Citovat
+1 #8 Pracomat.cz 2018-01-30 14:46
Dobrý den Hanko,

jaká je délka vaší pracovní doby podle pracovní smlouvy?
Citovat
0 #7 Hanka 2018-01-29 20:46
Dobrý den,
my už druhý týden děláme celý týden dvanáctky - noční i denní. Vůbec se ne to nedá vydržet... Naše vedení nám pak nadává, že plníme normy. Je to vůbec možné dělat celotýdenní dvanáctky?
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2018-01-16 22:14
Dobrý den Moniko,

pokud se jedná o práci přesčas v zákonech stanovených limitech (max 8 hodin týdně a max 150 hodin za rok), pak na ni podle Zákoníku práce musíte nastoupit. Zkuste se zaměstnavatelem domluvit ohledně vaší situace s dětmi, snad bude mít pochopení.
Citovat
0 #5 Monika 2018-01-15 16:11
Dobrý den,mám prosbu.V práci nám bylo ústně a vyvěšením na nástěnku nařízen přesčas v sobotu(do odvolání).Mám dvě děti a pracuji na týden ranní ,týden odpolední 8hodin.Přitom nám bylo v prosinci sděleno,že se firma do konce března celá zavírá.Byly rozdány i první výpovědi.Už jsem zoufalá.Nemá mi kdo hlidat děti.Prosím o radu .předem děkuji za odpověď
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2018-01-14 20:45
Dobrý den Zdeňku,

pokud by to mělo být pravidlem, měl by jste správně podepsat novou pracovní smlouvu nebo její dodatek, kde bude upravena pracovní doba. Jak jste si správně přečetl, práci přesčas lze konat jen výjimečně a ze závažných provozních důvodů. Neměla by rozhodně být pravidlem.
Citovat
0 #3 Zdeněk bernat 2018-01-14 19:50
Dobrý den rád bych se zeptal.Ted po novém roce nám zaměstnavatel oznámil ustně že budeme muset povinně chodit do práce v sobotu a to tak že jednu sobotu o výkendu budeme mít volno a druhou sobotu budeme muset jít do práce a tak by se nám to střídalo jedna volná a druhá sobota pracovní .Tak mě zajímá jestli má na to zaměstnavatel právo a když ano tak za jakých podmínek .Dočetl jsem se že práce o výkendu muže být jen vyjímečná a že lze vykonávat jen práce co nejdou vykonávat přes bežné pracovní dny .Přitom práce co po nás zaměstnavatel vyžaduje na sobotu jsou běžně vykonávány přes týden .předem děkuji za vaši odpověd .Bernat
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2017-06-12 09:24
Dobrý den Martine,

začněme od konce. Zde platí, že:

Konto pracovní doby je způsob rozvržení pracovní doby, který smí zavést jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace.

viz: §86 ZP (pracomat.cz/.../...)

Pokud jde o dorovnání fondu hodin, pak záleží na tom jak má váš zaměstnavatel nastaveno konto pracovní doby. Jak dlouhé je vyrovnávací období atd.. Obecně v tomto typu organizování práce platí, že pokud zaměstnanec v rozvržené doběnepracuje, nejedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy.
Citovat
0 #1 Martin 2017-06-10 18:19
Dobrý den. Zajímalo by mě, jestli mi zaměstnavatel může nařídit práci přesčas z důvodu dorovnání fondu hodin (momentálně jsem v mínusu), kdy tento hodinový deficit vznikl vinou zaměstnavatele nikoliv mou. Po celé inkriminované období jsem chodil do práce řádně jak jsem měl, ale z důvodu špatně seskládaných směn jsem se dostal do mínusu. Také bych rád věděl, jestli musí být fond hodin zmíněn v pracovní smlouvě nebo pracovním řádu (ve smlouvě mám pouze pracovní úvazek na 40 hodin týdně).
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]