§ 91

 • (1) Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky23).
 • (2) Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.
 • (3) V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech:
  • a) naléhavé opravné práce,
  • b) nakládací a vykládací práce,
  • c) inventurní a závěrkové práce,
  • d) práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,
  • e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,
  • f) práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,
  • g) práce v dopravě,
  • h) krmení a ošetřování zvířat.
 • (4) Ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.
 • (5) Ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výkon prací uvedených v odstavcích 3 a 4 nejvýše dvakrát v průběhu období 4 týdnů po sobě jdoucích, uplatní-li se v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.
 • (6) U zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec koná práci v nočních směnách, začíná den pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu zaměstnanců té směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první. Ustanovení věty první je možné použít též pro účely práva na mzdu nebo plat, odměnu z dohody a pro zjišťování průměrného výdělku.

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 # vlastimil mohaupt 2017-04-04 12:05
Dobrý den,
noční směna začíná 13.dubna v 22.hod a končí 14.dubna v 6..hodin 2017.Státní svátek je 14dubna.
Jaká náleží mzda zaměstnanci za tuto směnu.
Vzniká nárok na proplacení příplatku za svátek
od 24 hod do 6.hodin ráno.
Děkuji.V.Mohaupt.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2017-04-04 22:41
Dobrý den Vlastimile,

s odkazem na § 91 odst. 6 zákoníku práce, kde se uvádí, že „U zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec koná práci v nočních směnách, začíná den pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu zaměstnanců té směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první. Ustanovení věty první je možné použít též pro účely práva na mzdu nebo plat, odměnu z dohody a pro zjišťování průměrného výdělku“. Na proplacení příplatku za svátek nárok mít nebudete, protože vaše směna začala ještě před státním svátkem. Naopak, kdyby vaše směna začala ve státní svátek a pokračovala do "všedního dne", nárok na příplatek by byl.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit