§ 90

 • (1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.
 • (2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku
  • a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas,
  • b) v zemědělství,
  • c) při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména
   • 1. ve veřejném stravování,
   • 2. v kulturních zařízeních,
   • 3. v telekomunikacích a poštovních službách,
   • 4. ve zdravotnických zařízeních,
   • 5. v zařízeních sociálních služeb22a),
  • d) u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců,
  • e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.

§ 90a

Odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny, zkrácený v rozsahu podle § 90 odst. 2, může být zaměstnanci staršímu 18 let nahrazen při sezónních pracích v zemědělství tak, že mu bude poskytnut v období následujících 3 týdnů od jeho zkrácení.

Předchozí stránka

Další stránka

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit