§ 86

 • (1) Konto pracovní doby je způsob rozvržení pracovní doby, který smí zavést jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace.
 • (2) Konto pracovní doby nesmí být uplatněno u zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3.
 • (3) Jestliže je uplatněno konto pracovní doby, nemůže vyrovnávací období přesáhnout 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva však může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.
 • (4) Jen bude-li to sjednáno v kolektivní smlouvě, může být práce přesčas odpracovaná v kontu pracovní doby ve vyrovnávacím období sjednaném v kolektivní smlouvě, které nepřesáhne nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích, v rozsahu nejvýše 120 hodin započtena do pracovní doby jen v bezprostředně následujícím vyrovnávacím období.

§ 87

 • (1) Při uplatnění konta pracovní doby je zaměstnavatel povinen vést účet pracovní doby zaměstnance a účet mzdy zaměstnance.
 • (2) Na účtu pracovní doby zaměstnance se vykazuje
  • a) stanovená týdenní pracovní doba, popřípadě kratší pracovní doba,
  • b) rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce směny a
  • c) odpracovaná pracovní doba v jednotlivých pracovních dnech a za týden.
 • (3) Jestliže se při uplatnění konta pracovní doby použije kratší období, než je uvedeno v § 86 odst. 3, musí být posuzován rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou, popřípadě kratší pracovní dobou a odpracovanou pracovní dobou po ukončení tohoto kratšího období.

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 #2 Pracomat.cz 2017-12-05 13:36
Dobrý den Romane,

rozumím tomu správně, že od dubna do konce října máte vyrovnávací období pro konto pracovní doby? V tom případě, by na jeho konci, tedy na konci října měl zaměstnavatel vyrovnat všechny nároky vůči vám.
Citovat
0 #1 roman 2017-12-04 15:55
dobry den ,jak dlouho muže zaměstnavatel mit ve fondu me hodiny když zacinam pracovat do fondu hodin v dubnu a končim v řijnu.mam nárok na konci kalendářního roku na proplaceni těchto hodin
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit