§ 78

 1. Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je
  1. pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele,
  2. dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou,
  3. směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat,
  4. dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  5. vícesměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 3 nebo více směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  6. nepřetržitým pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  7. nepřetržitým provozem provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu,
  8. pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele,
  9. prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost,
  10. noční prací práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou,
  11. zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1,
  12. rovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu,
  13. nerovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.
 • Ustanovení odstavce 1 písm. d) až f) platí i v případě, kdy při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, avšak jen po dobu nejvýše 1 hodiny.

§ 79 - Stanovená týdenní pracovní doba

 1. Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně.
 2. Délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců
  1. pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně,
  2. s vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně,
  3. s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.
 3. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis a nesmí ho provést zaměstnavatel podle § 109 odst. 3. Takto zkrácená týdenní pracovní doba je stanovenou týdenní pracovní dobou.

 

§ 79a

 • U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více základních pracovněprávních vztazích podle § 3 nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.

 

§ 80 - Kratší pracovní doba

Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79 může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #252 Pracomat.cz 2022-07-23 10:20
Cituji Jakub:
Dobrý den,
zaměstnavatel po mě požaduje, abych dělal 13 a delší hodinové směny, ale ve výkazu práce si musím směny psát ....


Dobrý den Jakube,

to že pracujete delší směny než píšete do výkazu práce je porušení zákoníku práce. Kontaktovat můžete Inspektorát práce - www.suip.cz/ . Pokud jde o nařízení přesčasu, ten nemusí být písemný a zaměstnavatel (či nadřízený) ho může nařídit i ústně. Nicméně tento přesčas (odpracované hodiny) musí být správně zaznamenán.
Citovat
0 #251 Jakub 2022-07-23 08:15
Dobrý den,
zaměstnavatel po mě požaduje, abych dělal 13 a delší hodinové směny, ale ve výkazu práce si musím směny psát, jako bych chodil na 8 hodinové v pracovním týdnu, i když dělám doopravdy 12hodinové i o víkendech a svátcích. Je nějaká možnost, jak se bránit? Kam toto nahlásit? Při plánování směny na další měsíc, musí mi zaměstnavatel určit od kdy, do kdy mám v daný den přijít a pokud bude směna delší jak 12 hodin, tak mi musí dát písemně, že požaduje přesčas, jinak mám právo odejít po oněch 12 hodinách?
Citovat
0 #250 Pracomat.cz 2022-06-25 21:59
Cituji Sofie:
Dobrý den, mám stanoveno 37.5 h týdně v rovnoměrné rozvrh práce. znamená to, že mám pracovat i o víkendu?


Dobrý den Sofie,

to bude definováno v rámci pracovní smlouvy. Pouhé uvedení týdenní pracovní doby o případné práci o víkendu nic neříká. To co popisujete je běžný rozvrh, tedy 7,5 hodiny denně. Je dost pravděpodobné že se jedná o klasický rozvrh pondělí - pátek.
Citovat
0 #249 Sofie 2022-06-25 10:19
Dobrý den, mám stanoveno 37.5 h týdně v rovnoměrné rozvrh práce. znamená to, že mám pracovat i o víkendu?
Citovat
0 #248 Pracomat.cz 2022-06-16 06:12
Cituji Pavel:
Dobrý den, mám dotaz.
Máme pracovní dobu od 6h do 14h, a zaměstnavatel po nás chce, aby jsme na vrátnici ...


Dobrý den Pavle,

povinností zaměstnance je být na začátku pracovní doby připraven pracovat. Když to přeženu, tak pokud je potřeba na převléknutí a přípravu potřeba hodina, musíte tam být hodinu předem. Pokud stačí přijít a můžete "rovnou pracovat", stačí dorazit přesně na začátek směny. Zaměstnavatel nemá právo po vás chtít ať si "pícháte" 10 minut předem a 5 minut po směně. Má právo ať jste na začátku směny okamžitě připraveni pracovat.
Citovat
0 #247 Pavel 2022-06-15 04:26
Dobrý den, mám dotaz.
Máme pracovní dobu od 6h do 14h, a zaměstnavatel po nás chce, aby jsme na vrátnici "píchali" 10min před začátkem směny a v celou byly na pracovišti. To ještě chápu. Ale jde mi o to, že pracoviště musíme opouštět ve 14h, to je také ok. Po odchodu z pracoviště jdeme na šatnu, kde se převlékneme do civilu a směr vrátnice, kde nás nutí čekat do 14:05 a pak teprve můžeme "píchat" a odejít. Mají na to právo? Přeci jim může být jedno, když se převléknu např. za 2min a půjdu hned domů. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #246 Pracomat.cz 2022-05-13 18:31
Cituji Kamila:
Dobrý den, pracuji v obchodě jako prodavačka. Mám smlouvu na 40 hodin týdně....


Dobrý den Kamilo,

v případě, že svátek připadl na váš obvyklý pracovní den a vy z tohoto důvodu nepracujete, náleží vám za tento den náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zjednodušeně řečeno, dostanete zaplaceno jako by jste pracovala i když jste doma. V případě, že ve svátek pracujete, máto nárok nejen na běžnou mzdu, ale také na příplatek za práce ve svátek. A pokud by svátek připadl na den, kdy nepracujete (nemáte směnu), tak na víš nemá žádný dopad. Každopádně není nutné si svátek nijak napracovat.
Citovat
0 #245 Pracomat.cz 2022-05-13 17:11
Cituji Miroslava:
Dobrý den,
Mám dotaz k pracovní době.
Pracuji krátký - dlouhý týden, 12 hodinové směny.
Tudíž ...


Dobrý den Miroslavo,

na den pracovního svátku by jinak připadla pracovní směna? Měla by jste jít do práce? Ono se počet odpracovaných hodin mezi jednotlivými měsíci poměrně běžně liší dle toho jak vyjde víkend, státní svátky atd..
Citovat
0 #244 Miroslava 2022-05-11 07:40
Dobrý den,
Mám dotaz k pracovní době.
Pracuji krátký - dlouhý týden, 12 hodinové směny.
Tudíž i ve svátky.
Konkrétně dotaz se týká svátků.
Paní účetní napočítal pracovní dny pondělí-pátek,
vynásobí 8 hodinami, a to je naše pracovni doba.
Do teď je to v pořádku, ale v momentě, kdy jsou
placené svátky, jako např. 5-6.7.2022. Tak nám dva
dny svátků z fondu neodečte. To znamená, že za
červenec 2022 odpracujeme 168 hodin, tj. 21 dní
v četně 2 svátků.
Je to tak v pořádku?
Protože kdo pracuje jen na ranní směnu,
pondělí- pátek 8 hodin denně, má fond pracovní doby jen 19 dni, tj. 152 hodin.

Děkuji za odpivěď
Miroslava
Citovat
0 #243 Kamila 2022-05-10 12:44
Dobrý den, pracuji v obchodě jako prodavačka. Mám smlouvu na 40 hodin týdně. Chtěla jsem se zeptat jak je to se svátkem, musím si ho nadělat,když v týdnu odpracuji 40 hodin? A je rozdíl když je ve svátek obchod otevřený nebo zavřený?
Děkuji
Citovat
+1 #242 Pracomat.cz 2022-05-04 09:28
Cituji Jana Suchopárová:
Dobrý den, od února jsem začala pracovat v nepřetržitém provozu o 40 hodinách týdne. Musím se přiznat, že mě výplatní pásky jsou hotová ....


Dobrý den Jano,

z toho co popisujete je chování majitele firmy podezřelé, zejména jak mění vysvětlení o důvodech výše vaší mzdy. Nicméně ani to automaticky nemusí znamenat, že se chová nezákonně. Třeba to jen dokáže vysvětlit a mzdová účetní to počítá správně. Na druhou stranu ho ani nechci omlouvat. Co v tomto případě doporučuji je obrátit se na státní inspektorát práce s přesným zadáním - tj. jaké směny jste za daný měsíc měla, jak vám byla vypočítána mzda atd.. Kontakty najdete na adrese - www.suip.cz/web/suip/poskytovani-poradenstvi . A tento úřad má ze zákona povinnost poskytovat poradenství podobného typu. Odpověď nejspíše nebude v řádu dnů, ale můžete ji případně použít jako důkaz pro zaměstnavatele, že ve svém počínání pochybyl (pokud by tomu tak bylo)
Citovat
0 #241 Jana Suchopárová 2022-05-03 21:26
Dobrý den, od února jsem začala pracovat v nepřetržitém provozu o 40 hodinách týdne. Musím se přiznat, že mě výplatní pásky jsou hotová džungle, kdy každý měsíc mám jiné příplatky za noční a víkendy. Neustále se dohadují s majitelem firmy, a on neustále přichází s čím dál podivnějším vysvětlením o mé mzdě. Naposledy mi sdělil, že za rok nemohu přesáhnout určitý limit hodin, mluvil o 1950 hodinách, a o tom, že v červnu mi zaplatí jen 126 hodin, i když mě hodiny se pohybují měsíčně od 180 výše. A to samé udělá v prosinci. Jsem zaměstnaná na HPP jako strážná. Nemohu se nikde dopidit a najít co tím vším myslí, a proto se obracím na vás. Předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #240 Pracomat.cz 2022-04-25 20:18
Cituji Novotný:
Dobrý den,
ještě bych měl doplňující dotaz.
Za cca tři roky u této firmy mám na pásce zbývající dovolenou v celkové výši 65ti dnů....


Dobrý den,

předpokladám že na dovolenou máte nárok na relativně běžnou délku (5 týdnů za rok?), zaměstnavatel vám už nemůže bránit si tuto dovolenou vybrat pokud ji chcete mít. Při takovéto dovolené dokonce velmi riskuje při případné kontrole ze strany inspektorátu práce. Pokud vám dovolenou nechce dovolit, tak rozhodně zákon porušuje.
Citovat
0 #239 Pracomat.cz 2022-04-25 20:16
Cituji Novotný:
Dobrý den,
pracuji na 12ti hodinové směny a mám následující rozpis:
17. 4. Neděle Denní
18. 4. Pondělí Denní
...


Dobrý den,

pokud se jedná o nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, tak uvedené doby mohou být v pořádku. Jak vám vychází dlouhodobý průměr (odpracované hodiny za týden).
Citovat
0 #238 Novotný 2022-04-23 11:52
Dobrý den,
ještě bych měl doplňující dotaz.
Za cca tři roky u této firmy mám na pásce zbývající dovolenou v celkové výši 65ti dnů.
Je to z hlediska zákoníku práce v pořádku ?
S pozdravem,
Novotný
Citovat
0 #237 Novotný 2022-04-23 08:47
Dobrý den,
pracuji na 12ti hodinové směny a mám následující rozpis:
17. 4. Neděle Denní
18. 4. Pondělí Denní
19. 4. Uterý Denní
20. 4. Středa Denní

23. 4. Sobota Noční
24. 4. Neděle Noční
25. 4. Pondělí Noční

28. 4. Čtvrtek Denní
29. 4. Pátek Denní
30. 4. Sobota Noční
01. 5. Neděle Noční

Chci se zeptat, jestli je to v pořádku z hlediska zákoníku práce. Ve smlouvě mám napsáno 40 hodin týdně. Mám pocit, že mě v práci neúměrně přetěžují. Nemám prakticky vůbec čas na svoje koníčky a záliby.

S pozdravem,

Novotný
Citovat
0 #236 Pracomat.cz 2022-01-06 15:13
Cituji iva:
Dobrý den. mám dotaz kolegyně je těhotná, na neschopenku jít odmítá že nebude mýt na nájem. Sama na svou žádost chtěla dělat 12h směnu. Za měsíc má dvě směny. Porušili jsme zákon...


Dobrý den Ivo,

zákon to nezakazuje a pokud to dovoluje zdravotní stav těhotné zaměstnankyně, tak je to v pořádku.
Citovat
0 #235 iva 2022-01-05 20:23
Dobrý den. mám dotaz kolegyně je těhotná, na neschopenku jít odmítá že nebude mýt na nájem. Sama na svou žádost chtěla dělat 12h směnu. Za měsíc má dvě směny. Porušili jsme zákon...
Citovat
0 #234 Pracomat.cz 2021-12-30 07:14
Cituji Jana:
Dobrý den, manžel pracuje jako montážní dělník, 40 hod/týden, rovnoměrná prac.doba od pondělí do ....


Dobrý den Jano,

záleží jak má manžel definovánu pracovní dobu v rámci pracovní smlouvy. Pokud tam víkendy nejsou, jednalo by se o změnu pracovní smlouvy a s ní by musel souhlasit. Nárok na příplatek za práci o víkendu by dle zákona byl.
Citovat
0 #233 Jana 2021-12-21 10:55
Dobrý den, manžel pracuje jako montážní dělník, 40 hod/týden, rovnoměrná prac.doba od pondělí do pátku. Nyní chce firma rozdělit lidi na 2 skupiny - jedna by stále pracovala po-pá a druhá skupina by pracovala také 40 hod/týden, rozvnoměrně rozvržená prac.doba ale od pátku do úterý. Je to možné, že by manžel trvale pracoval přes všechny víkendy? Měl by teda příplatek za víkendy. Musel by s tím souhlasit? Děkuji.
Citovat
0 #232 Pracomat.cz 2021-12-07 12:56
Cituji Milos:
Dobrý den.
Hledám všude kde se dá ale nemohu dohledat.
Pracuji ...


Dobrý den Miloši,

pokud se jedná o stěhování jako "soukromé" záležitosti (není to kvůli zaměstnavateli), tak máte nárok na nezbytně dlouhou dobou (maximálně dva dny) neplaceného volna. Co je to nezbytně nutná doba je vždy lehce sporné, ale většinou zaměstnavatelé dva dny nijak nerozporují.
Citovat
0 #231 Milos 2021-12-07 10:41
Dobrý den.
Hledám všude kde se dá ale nemohu dohledat.
Pracuji v nepřetržitém provozu 12h směny den/noc. Potřebuju se přestěhovat z vesnice do vesnice a vzít si na to v práci volno. Kolik dní/hodin me musi zaměstnavatel poskytnout? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #230 Pracomat.cz 2021-11-24 20:22
Cituji Petra:
Dobrý den, pracuji na rehabilitaci, která je součástí nemocnice, jako fyzioterapeut, funguje u nás jednosměnný ranní provoz. V rámci nedostatku personálu ...


Dobrý den Petro,

teoreticky je to možné na základě §41 (pracomat.cz/.../...) ZP :

Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu.

Je to však značně nestandardní situace a neměla by trvat příliš dlouhou dobu. Nicméně za současných podmínek, těžko odhadovat jak dlouho se tato situace může považovat za mimořádnou událost....
Citovat
0 #229 Petra 2021-11-24 18:07
Dobrý den, pracuji na rehabilitaci, která je součástí nemocnice, jako fyzioterapeut, funguje u nás jednosměnný ranní provoz. V rámci nedostatku personálu v době kovidové jsem byla přesunuta na výpomoc na oddělení které funguje ve dvousměnném provozu, sloužím tedy i noční. Má na to zaměstnavatel právo a jak je nutné právně ošetřit změnu pracovní náplně a pracovní doby?
Citovat
0 #228 Pracomat.cz 2021-11-20 08:20
Cituji A:
Dobrý den, pracuji na dvě směny ranní a odpolední. Muže mi zaměstnavatel nakázat 3 směny odpolední po sobě? Děkuji za odpověď.


Dobrý den,

zaměstnavatel musí mezi směnami dodržet nepřetržitý odpočinek mezi směnami (pracomat.cz/.../...) a zároveň zajistit nepřetržitý odpočinek v týdnu - pracomat.cz/.../.... Pokud jsou tyto náležitosti dodrženy, zaměstnavatel není nijak omezen v počtu nočních / odpoledních / ranních směn za sebou.
Citovat
0 #227 A 2021-11-18 19:04
Dobrý den, pracuji na dvě směny ranní a odpolední. Muže mi zaměstnavatel nakázat 3 směny odpolední po sobě? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #226 Pracomat.cz 2021-11-08 18:52
Cituji Lukáš:
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat. Dělám dvousměnný provoz. 8 hod. Týden ranní ...


Dobrý den Lukáši,

stejná odpověď jako u kolegy. Máte sjednanou pracovní smlouvu kdy vy slibujete pracovat 40 hodin týdně a zaměstnavatel vám tuto práci zajistit. Může vám nakázat práci přesčas, ale to je maximálně 8 hodin týdně a maximálně 150 hodin za rok. Jinak vám nemůže přesouvat pracovní dobu jak se mu zlíbí a musí respektovat pracovní dobu sjednanou v rámci pracovní smlouvy.
Citovat
0 #225 Pracomat.cz 2021-11-08 18:46
Cituji Zdeněk Vysoký:
Dobrý den,
mám pracovní smlouvu na 40 hod/týdně, ale v reálu jsem v ..


Dobrý den Zdeňku,

v "pořádku" to není. Máte sjednanou pracovní smlouvu na 40 hodin týdně a zaměstnavatel má povinnost vám zajistit náplň práce na těchto 40 hodin. A není vaše starost, že tuto náplň nemá.
Citovat
0 #224 Lukáš 2021-11-08 14:31
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat. Dělám dvousměnný provoz. 8 hod. Týden ranní a týden noční, ale občas se stane, že při noční je práce jen na 3 dny a to z neděle na pondělí, pak z úterý na středu a ze čtvrtka na pátek. Dřív mi šéf platil za dny co nebyla práce 60%. Ale teď mi odmítá těch 60% zaplatit a říká ať si to nadělám přes víkend a nebo nočními směnami. Má na to právo? Už bych neměl volné víkendy a o tom jestli bude noční informuje až odpoledne v den kdy se má noční konat. Děkuji za radu. Lukáš
Citovat
0 #223 Zdeněk Vysoký 2021-11-08 14:23
Dobrý den,
mám pracovní smlouvu na 40 hod/týdně, ale v reálu jsem v práci denně někdy 2, někdy 6 a někdy 8 hod. týdně. Zaplaceno pak dostanu dle odpracovaných hodin, tedy, pokud týdně odpracuji 20 hod., dostanu zaplaceno za 20 hod. Je to v pořádku?
Citovat
0 #222 Pracomat.cz 2021-11-06 22:26
Cituji Martin:

Děkuji za informaci, je tohle i důvod pro okamžité zrušení ...


Dobrý den Martine,

při okamžitém zrušení pracovního poměru není nárok na odstupné, ale máte nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. A pokud vám zaměstnavatel skutečně nevyplácí mzdu (plat) či její část, pak podle § 56 ZP máte nárok na okamžité ukončení pracovního poměru.
Citovat
0 #221 Martin 2021-11-04 21:24
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Martin:
Dobrý den měl bych dotaz ohledně nepřetržitého provozu/ systém dlouhý-kratky týden 12h směny/ v tomto provozu již pracuji ...


Dobrý den Martine,

nezaplacené přesčasy je možné požadovat až tři roky zpětně.


Děkuji za informaci, je tohle i důvod pro okamžité zrušení pracovniho poměru ze strany zaměstnance kdy zaměstnavatel nevyplatil mzdu, nebo jakoukoli její část? a to s nárokem na odstupné? Dekuji za info
Citovat
0 #220 Pracomat.cz 2021-11-04 19:48
Cituji Martin:
Dobrý den měl bych dotaz ohledně nepřetržitého provozu/ systém dlouhý-kratky týden 12h směny/ v tomto provozu již pracuji ...


Dobrý den Martine,

nezaplacené přesčasy je možné požadovat až tři roky zpětně.
Citovat
0 #219 Martin 2021-11-04 18:39
Dobrý den měl bych dotaz ohledně nepřetržitého provozu/ systém dlouhý-kratky týden 12h směny/ v tomto provozu již pracuji více než 10let, ale zaměstnavatel, nám nikdy neumožnil vybrat si nahradni volno a ani nám neproplacel přesčasový priplatek nad rámec fondu 37,5h týdně.nebyla žádná výjimka 204h za měsíc bez žádného přesčas.priplatku, pouze placené hodiny. Je možné vyžadovat zpětné zaplacení? Dekuji za odpověď a radu.
Citovat
0 #218 Pracomat.cz 2021-10-24 20:22
Cituji Martina:
Dobrý den,
je možné pracovat 6dnů v kuse a to 12hod směny = 3 denni a 3dny noční a pak pouze jen 3 dny volna...


Dobrý den Martino,

pracujete tedy v 3směnném provozu, předpokládám že máte vyrovnávací období v délce 52 týdnů? Když pominu fakt, že v 3 směnném provozu je týdenní doba 37 a půl hodiny týdne. A tedy 1 950 hodin ročně. V rámci jednoho týdne pak musí zaměstnavatel dodržovat doby odpočinku mezi směnami (nepřetržitý odpočinek mezi směnami po dobu alespoň 11 hodin) a nepřetržitý odpočinek v rámci týdne (ten je alespoň 35 hodin nepřetržitého odpočinku v týdnu. Ten je možné zkrátit na 24 hodin, ale v dalším týdnu musí být nepřetržitý odpočinek v takovém rozsahu, aby jeho celkem za 2 týdny byl minimálně 70 hodin.). Takže to co popisujete teoreticky možné je, ale rozhodně se nemůže jednat o pravidelné chování. A také by vám zaměstnavatel musel následující týden poskytnout výrazně delší dobu odpočinku.
Citovat
0 #217 Martina 2021-10-24 12:41
Dobrý den,
je možné pracovat 6dnů v kuse a to 12hod směny = 3 denni a 3dny noční a pak pouze jen 3 dny volna? Jedna se o 3směnný provoz v pivovarnickém průmyslu. Je to v souladu se zákoníkem práce?

Děkuji za odpověd
Citovat
+1 #216 Pracomat.cz 2021-09-30 08:47
Cituji Jakub:
Dobrý den,

Pracuji na maloobchodní prodejně kde máme otevírací dobu 9 – 21. Pracovní dubu máme rozvrženou na dlouhý a krátký týden.....


Dobrý den Jakube,

ano takové chování je v rozporu se zákoníkem práce. Zaměstnavatel nemá právo po vás "jen tak" být v práci o 15 minut dříve. Pokud to zaměstnavatel opravdu vyžaduje, pak by se jednalo o práci přesčas (pokud je pro ni důvod). A jak správně říkáte, vaší povinností je být připraven k práci od 9.00. Nikoliv od 8.45. Stejně jako zaměstnavatel nemá žádné právo chtít od vás "pokuty" za pozdní příchod. Může se jednat o dobrovolnou formu dohody mezi zaměstnanci, ale právní nárok na ni není.
Citovat
0 #215 Jakub 2021-09-29 22:51
Dobrý den,

Pracuji na maloobchodní prodejně kde máme otevírací dobu 9 – 21. Pracovní dubu máme rozvrženou na dlouhý a krátký týden. Tento čas rovněž vykazujeme a započítává se nám do měsíčního fundu pracovní doby. Zaměstnavatel po nás vyžaduje abychom byli přítomní již 8:45 kdy by se měla konat jakási „porada“ nicméně v praxi se jedná o to že většinou jen posloucháme co kdo dělal o víkendu atd.
Problém nastává když se někdo dostaví později (třeba 8:55) – jednak se musí dodržovat nějaké nepsané pravidlo že se za „pozdní“ příchod vhazuje do kasičky 20kč a následuje výklad nadřízeného že nemáme chodit „pozdě“ a že se to bude muset nějak řešit atd..
Připomínám, že za měsíc mi tyto „přesčasy“ udělají v součtu 4 – 5 hodin.

Nejsem žádný expert na zákoník práce, ale nepletu se když tvrdím, že se v takovémto případě jedná o nařízení práce přesčas a mela by se mi započítávat do odpracovaných hodin, a pokud ne, taky by zaměstnanci neměl hrozit žádný postih a postačuje když bude v 9:00 připraven začít vykonávat práci?

Předem mockrát děkuji za odpověď,

Jakub
Citovat
0 #214 Pracomat.cz 2021-09-11 08:34
Cituji Michaela:
Dobrý den,
s personálním oddělením vedeme diskuzi a nemůžeme nalézt shodu podloženou validními argumenty...


Dobrý den Michaelo,

pokud zaměstnanci připadla směna na svátek, ale z důvodu svátku mu směna (či její část) odpadla, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Směna mu odpadne a takový den je považován za výkon práce a započítává se do pracovní doby. Nic si proto "nadpracovávat" nemusí.
Citovat
0 #213 Michaela 2021-09-09 11:07
Dobrý den,
s personálním oddělením vedeme diskuzi a nemůžeme nalézt shodu podloženou validními argumenty. Zaměstnanci pracují v Retailu chovatelských potřeb, tedy prodej chovatelských potřeb s pracovní dobou po-ne 8-20h, krátký-dlouhý týden. Řešíme neshodu ohledně povinných odpracovaných hodin za měsíc. HR oddělení argumentuje, že dle změny legislativy 2021 je zaměstnanec povinen si nahradit pracovní hodiny za státní svátek, kdy je zákonem zavřeno. Na Září 2021 by dle jejich logiky bylo povinno odpracovat 22prac. dní tedy 176hod. Argumentují tím, že se nejedná o překážku a že zaměstnanec si musí hodiny nadpracovat, jelikož si je vědom státního svátku. Žádná firemní směrnice tuto skutečnost však nezmiňuje. Dle logiky věci, pokud je zákonem nařízeno, že budou obchody určité plochy zavřeny a zaměstnanec nemůže jít vykonávat svou práci ve státní svátek, ač by chtěl/mohl, nelze mu přeci nakázat, aby si nadpracoval dobu, kdy je mu upřeno legislativou pracovat. Nemělo by tedy dojít ke snížení počtu povinných hodin na 168? Případně můžete mi podat zdůvodnění, proč setrvává povinných 176hodin, ačkoli musí být zákonem zavřen obchod? Studuji personalistiku a tímto jsme se nezabývali, nicméně mi to přijde absolutně nelogické. Děkuji
Citovat
-1 #212 Pracomat.cz 2021-08-22 20:54
Cituji Rudolf:
Dobrý večer. Pracuji v zemědělství a dnes mi bylo vzděleno že pokud dnes nezůstanu v práci do 4:00 hod. ranních ...


Dobrý den Rudolfe,

zaměstnavatel vám touto formou může přesčas nakázat. Nicméně musí dodržet nepřetržitý odpočinek mezi směnami (standardně 11 hodin, krátkodobě lze zkrátit na 8 hodin). Odmítnutí práce přesčas může být důvod pro výpověď ze strany zaměstnavatele, ale po jednom takovém "pohřešku" se mi to zdá jako kruté. Doporučuji zkusit se zaměstnavatelem promluvit a celou situaci si vyjasnit.
Citovat
0 #211 Rudolf 2021-08-20 23:07
Dobrý večer. Pracuji v zemědělství a dnes mi bylo vzděleno že pokud dnes nezůstanu v práci do 4:00 hod. ranních že v pondělí nemám chodit do práce po té otočil a nařídil mi práci na sobotu. Fakt je ten že má pracovní doba je od 7:00 do 22:00 až do 24:00. Odmítl sem přesčas a v pondělí mě čeká výpověď. Prý mi to nařídil majitel, o pokus telefonické domluvy telefon nezvedal. Nevím co dál. O pokus si nahrát zvukový záznam či o písemné nařízení se začal vykrucovat. Děkuji
Citovat
+1 #210 Pracomat.cz 2021-08-18 17:35
Cituji Jaroslav:
Dobrý den, mám noční směnu. To že mi zaměstnavatel může nakázat ...


Dobrý den Jaroslave,

zaměstnavatel je při nařizování přesčasů limitován faktem, že může nařídit pouze 8 hodin přesčasu týdně a 150 hodin přesčasu za rok. Tedy pokud už vyšší míra přesčasu již není součástí pracovní smlouvy. Druhým faktorem který ovlivňuje jak mohou směny po sobě následovat je nepřetržitý odpočinek mezi směnami - ten musí být alespoň 11 hodin (což váš případ splňuje). Druhou podmínkou je délka nepřetržitého odpočinku v týdnu. Tedy, že alespoň jednou za týden musíte mít odpočinek v délce nejméně 35 hodin. Pokud jsou tyto podmínky splněny, je chování zaměstnavatele v souladu se zákonem.
Citovat
0 #209 Jaroslav 2021-08-18 13:28
Dobrý den, mám noční směnu. To že mi zaměstnavatel může nakázat dvě dvanáctky v týdnu je mi jasné, obyčejně se ale jedná o přesčas od 18:00 do 6:00. Má právo mi nařídit přesčas od 22:00 do 10:00 a druhý den abych šel opět od 22:00 být tak dlouho do rána v práci je velmi náročné. Je to v souladu se zákonem? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #208 Pracomat.cz 2021-08-13 14:10
Cituji Aleš Glogar:
Dobrý den.
Rád bych se informoval,1.7. jsem nastoupil do práce. Pracují 12.hodin denně,dva dny ranní,dva noční a čtyři dny volno.V pracovní smlouvě mám napsáno ...


Dobrý den Aleši,

na to bohužel neexistuje jednoduchá odpověď. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby spočívá v tom, že stanovená týdenní pracovní doba není rozvrhována na jednotlivé týdny rovnoměrně s tím, ale průměrná týdenní pracovní doba za určité zaměstnavatelem zvolené vyrovnávací období v rámci přesáhnout stanovenou týdenní. Co se tím myslí, že jeden týden můžete pracovat 50 hodin, další 55 a následující 50 hodin (za dodržení zákonných limitů pro odpočinek mezi směny a v týdnu), ale zbývající týdny v rámci vyrovnávacího období musí být týdenní pracovní doba kratší, aby to v průměru období odpovídalo 37,5 hodinám týdně. 
Citovat
0 #207 Aleš Glogar 2021-08-12 08:55
Dobrý den.
Rád bych se informoval,1.7. jsem nastoupil do práce. Pracují 12.hodin denně,dva dny ranní,dva noční a čtyři dny volno.V pracovní smlouvě mám napsáno-Stanovena týdenní pracovní doba činí 37,5hodin a je rozvržena nerovnoměrné.Za to mám stanovenou základní měsíční mzdu.V červenci jsem odpracoval 16. dní,tj.192 hodin.Rad bych věděl, kolík hodin jsem měl přesčasů, mně vychází 42hodin, vedoucí mi tvrdí něco jiného.S tím, že mám 22 týdnů na to abych si je vybral. Přitom v dlouhodobém výhledu směn,mi to vychází každý měsíc 20.a více hodin nad rámec pracovní doby.Kolik hodin musím tedy odpracovat v měsíci abych měl splněný základní fond pracovní doby. Přesčasy dělat nechci, jelikož jsem invalidní důchodce. S pozdravem A.G.
Citovat
0 #206 Pracomat.cz 2021-08-11 13:31
Cituji Martin:
Dobrý den,
Měl bych na vás pár jednoduchých otázek..
Pracuji ...


Dobrý den Martine,

začnu trochu zeširoka, abych dotaz neodbyl stručnou odpovědí. Práce přesčas je dle zákoníku práce, vyjímečný nástroj, který slouží k pokrytí nečekané situaci na straně zaměstnavatele. Z toho plyne, že zde není žádná lhůta kterou musí zaměstnavatel dodržet při nařízení práce přesčas (na rozdíl třeba od nařízení dovolené). Teoreticky vám může oznámit tuto nepříjemnou novinu i pět minut před koncem směny. Z toho plyne, že není ani pevně daný způsob oznámení, a za akceptovatelnou se považuje ústní info, i třeba informací pomocí SMS nebo telefonu. Na druhou stranu, práce přesčas nedává zaměstnavateli úplnou kontrolu nad svými lidmi. Platí limity pro práci přesčas (8 hodin týdně, 150 hodin za rok) práce přesčas nad tento limit je dobrovolná a nemůže být nařízena. A rovněž musí zaměstnavatel dodržovat dobu nepřetržitého odpočinku mezi směnami.
Citovat
0 #205 Martin 2021-08-11 11:44
Dobrý den,
Měl bych na vás pár jednoduchých otázek..
Pracuji v nepřetržitém provozu, směny 12tky ranní,noční neboli krátký,dlouhý týden.
Může mi zaměstnavatel nařídit přesčas v čase kdy se to jemu hodí.? Priklad zítra přijď v 10 a skoncis v 18..a z jakým předstihem mě má informovat že na přesčas musím přijít.? A jak mi to má dát vědět, písemně,ústně nebo stačí SMS..
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #204 Pracomat.cz 2021-07-06 09:23
Cituji Štáňa:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli mi zaměstnavatel může nařídit přesčas o svátek....


Dobrý den Stáňo,

ve svátek může zaměstnavatel nařídit přesčas, za předpokladu že se týká následujících prací:

naléhavé opravné práce,
nakládací a vykládací práce,
inventurní a závěrkové práce,
práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,
při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,
práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,
práce v dopravě,
krmení a ošetřování zvířat.
Citovat
0 #203 Štáňa 2021-07-06 07:54
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli mi zaměstnavatel může nařídit přesčas o svátek. Že může kdykoliv, včetně víkendu, vím. Ale ve svátek? A když odmítnu, přijde mi jako nesmysl, si tuto směnu nějak nadělávat. Pracovní fond mám přece splněný a svátek práce se do něj nepočítá. Nejsme firma s nepřetržitým provozem.
Předem děkuji za odpověď
Citovat
+1 #202 Pracomat.cz 2021-06-12 18:43
Cituji Mirka:
Dobrý den, pracuji v retailu, kdy v pracovní smlouvě je uvedeno pouze, že ...


Dobrý den Mirko,

z toho co popisujete to opravdu vypadá, že si zaměstnavatel bere nastavování pracovní doby jako svoji soukromou záležitost a na pravidla nehledí. A to např. neproplácením přesčasů, které zmiňujete. Minimálně by mělo platit, že zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení - např. v rámci pracovní smlouvy. Respektuje alespoň toto?
Citovat
0 #201 Mirka 2021-06-12 12:13
Dobrý den, pracuji v retailu, kdy v pracovní smlouvě je uvedeno pouze, že pracovní doba činí 40 hodin týdně. Nic víc. Myslím si, že to takto mají uvedeno schválně. Přitom naše pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně. Ale žádné vyrovnávací období atd. o tom nemůže být řeč. Děláme např. Dva dny 12ky poté dva dny volno. Den 12ka den volna apod. Tudíž naše pracovní doba kolikrát vyjde na víkend a svátek. A teď můj konkrétní dotaz. Např. Červenec má pracovní fond 160 bez svátků, ale my půjdeme do práce i ve svátek. Tudíž (vzhledem k výše psanému, kdy ve smlouvě není uvedeno, jak je pracovní doba rozvržena) vztahuje se na nás fond 160hodin? A ten kdo jde ve svátek má tedy svátek placený jako přesčas? Ptám se proto, že za květen, kdy kvůli covidu bylo zavřeno a otevřelo se až 10.5. tak mi bylo řečeno že mi chybí 13hodin, protože mé směny vycházeli na víkend. A oni nám počítali pouze pracovní týden od pondělí do pátku jako 8 hodin (za dobu co bylo zavřeno, nepočítali nám směny tak jak jsme je měli rozvrženy). Tudíž je moje dedukce správná, ohledně počítání svátků jako přesčas, že? Prostě mi přijde, že oni si to upravují jak jim to zrovna přijde vhod. Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #200 Pracomat.cz 2021-05-29 21:27
Cituji Honza:
Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat ohledně maximálního počtu 12ti hodinových směn v týdnu. Případně zda jsou nějaké výjimky, děkuji.


Dobrý den Honzo,

nevím jak je vaše pracovní doba rozvržena, zda se jedná o denní nebo i noční směny, atd.. Takže spíše obecná odpověď. Zaměstnavatel je omezen § 92 ZP, který stanovuje nepřetržitý odpočinek v týdnu, který musí mít trvání alespoň 35 hodin. K tomu máte stanovenou týdenní pracovní dobu, přesčasy které může zaměstnavatel nařídit jsou maximálně 8 hodin týdně (pokud už není mzda sjednána i s přesčasy). Ale kdybych to měl shrnout, tak úplně v extrémním případě by to mohlo být až 6 12ti hodinových směn. Ale to už by byly skutečně velmi nestandardní podmínky.
Citovat
0 #199 Honza 2021-05-28 22:05
Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat ohledně maximálního počtu 12ti hodinových směn v týdnu. Případně zda jsou nějaké výjimky, děkuji.
Citovat
0 #198 Pracomat.cz 2021-05-18 15:50
Cituji Honza:
Dobrý den, je možné, aby mi zaměstnavatel změnil směny ve třísměnném provozu (N,O,R) ...


Dobrý den Honzo,

dlouhodobě rozhodně může, jedná se o jedno ze základních práv zaměstnavatele. Zaměstnavatel určuje rozdělení směn zaměstnanci. S rozvrhem musí zaměstnavatel zaměstnance seznámit, a to nejpozději 2 týdny předem (pokud se nedomluví se zaměstnancem jinak). Stejně tak ho musí seznámit i s jakoukoliv změnou rozvrhu. Dále musí zaměstnavatel dodržovat i dobu odpočinku mezi směnami. Minimální délka nepřetržitého odpočinku mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny na 11 hodin.
Citovat
0 #197 Honza 2021-05-18 14:46
Dobrý den, je možné, aby mi zaměstnavatel změnil směny ve třísměnném provozu (N,O,R) na N,N,O nebo třeba R,R,N,O? Ať už dlouhodobě či krátkodobě?

Předem děkuji za odpověď
Citovat
0 #196 Pracomat.cz 2021-04-11 11:48
Cituji Petr Zlámal:
Může mne zaměstnavatel nutit dělat odpolední směny, když to nemám uvedeno v pracovní smlouvě uzavřené před patnácti léty? Dosud jsem pracoval ...


Dobrý den Petře,

ujednání o délce a délce pracovní doby je součástí vaše pracovní dohody se zaměstnavatelem, ať už součástí pracovní smlouvy či jejího doplňku/dodatku. Vycházel bych proto z toho, jak je pracovní doba definována v pracovní smlouvě. Pokud tam odpolední směny nejsou, zaměstnavatel vás do nich nemůže nutit (krom krátkodobých přesčasů). Z toho co píšete to nevypadá, že by měl zaměstnavatel tyto formální záležitosti v pořádku.
Citovat
+1 #195 Petr Zlámal 2021-04-10 15:24
Může mne zaměstnavatel nutit dělat odpolední směny, když to nemám uvedeno v pracovní smlouvě uzavřené před patnácti léty? Dosud jsem pracoval, dle pracovní smlouvy, vždy jen na ranních směnách. Taková byla tehdejší domluva, když jsem byl přijat do pracovního poměru. Mohu tedy odpolední směny odmítnout s tím, že tato forma práce není písemně uvedena v pracovní smlouvě? Není v ni definováno nic, tedy ani ranní směna. V době mého přijetí do pracovního poměru vůbec odpolední směna - pro mé pracovní zařazení - nepřipadala v úvahu. Pracoval jsem sám na CNC stroji a neměl mne kdo střídat.
Citovat
-1 #194 Pracomat.cz 2021-03-09 08:56
Cituji PETER Fonody:
Je možné pracovat 5 dní v týdnu od 03.00-18.00+sobota od 06.00-12.00?


Dobrý den Petere,

v zákoníku práce je stanovena minimální délka nepřetržitého odpočinku mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny na 11 hodin. To váš příklad nesplňuje. Výjimečně může být nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami zkrácen až na 8 hodin po sobě jdoucích během 24 hodin zaměstnancům starším 18 let za podmínky, že nejblíže následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. To znamená, že jeden den můžete mít pauzu mezi směnami jen 8 hodin, ale ten druhý ji musíte mít prodlouženu na 14 hodin.
Citovat
0 #193 PETER Fonody 2021-03-08 23:45
Je možné pracovat 5 dní v týdnu od 03.00-18.00+sobota od 06.00-12.00?
Citovat
0 #192 Pracomat.cz 2021-02-24 17:54
Cituji Dagmar Pokorná:
Dobrý den, mam sjednanou ...


Dobrý den Dagmar,

bohužel, doba dojíždění do zaměstnání se nepočítá do výkonu práce a tudíž se de facto jedná o dobu odpočinku. Tudíž (dle zákona) máme délku odpočinku dostatečnou. Tím chci říct, že zaměstnavatel vám samozřejmě vyjít vstříc může, ale nemusí. Nemá zákonnou povinnost takto učinit.
Citovat
0 #191 Dagmar Pokorná 2021-02-24 15:56
Dobrý den, mam sjednanou pracovní dobu 40hodin týdně. Do práce dojíždim, takže při rozvržení sněm 9.00 až 18.30, 4-5 dní za sebou nemám prakticky žádné volno. Může mi zaměstnavatel vyjít vstříc s kratší pracovní smenou? Děkuji.
Citovat
0 #190 Pracomat.cz 2021-01-23 09:26
Cituji Filip:
Dobrý den,budu nastupovat do práce ...


Dobrý den Filipe,

možné to samozřejmě je, ale zaměstnavatel nemá zákonnou povinnost vám vyhovět. Záleží na jeho dobré vůli.
Citovat
0 #189 Filip 2021-01-23 08:15
Dobrý den,budu nastupovat do práce na 12ti hodinové směny,jedná se o denní směny od 9 do 21,mám ale problém,že vlak jede ve 21:08,ten ale nestihnu a další jede až ve 22:47,je možné se domluvit na dřívějším odchodu pouze o 15 minut abych stihl vlak?

Předem děkuji
Citovat
0 #188 Pracomat.cz 2021-01-23 06:59
Cituji David N:
Dobrý den,
jsem THP z vyšších pozic, ale pracovní dobu mám určenou: ranní 5:30 - 13:45, odpolední 13:45 - 22:00...


Dobrý den Davide,

z definice pracovní doby vyplývá, že pokud má zaměstnanec během pracovní doby vykonávat pro zaměstnavatele práci, pak musí být již na začátku pracovní doby připraven k výkonu práce. Příprava na výkon práce, kam lze zařadit i přebírání směny, není zákoníkem práce konkrétně vymezeno. Obecně lze říct, že předání směny lze považovat za přípravu na práci, na druhou stranu půl hodinová doba je poměrně dlouhá. Jako nejrozumnější mi přijde zkusit se zaměstnavatelem domluvit na nějaké formě kompenzace, či zkrácení času pro předání směny (třeba část provést v rámci pracovní doby pokud je to možné. Bohužel nelze jednoznačně potvrdit, že zaměstnavatel koná mimo soulad se zákonem a žádat po něm nápravu.
Citovat
0 #187 David N 2021-01-22 14:49
Dobrý den,
jsem THP z vyšších pozic, ale pracovní dobu mám určenou: ranní 5:30 - 13:45, odpolední 13:45 - 22:00. Zaměstnavatel po mne chce, abych na ranní předával směnu a chodil tak o 15-30 min. později domů. Na odpolední zase chce, abych chodil minimálně o 15 min. dříve a přebíral směnu.

Je toto přípustné?

Předem děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #186 Pracomat.cz 2021-01-07 11:42
Cituji Martina:
Dobry den,chtěla bych se poradit ohledně práce pohotovost helpdesku.Pracuji 7 dní v týdnu od 6 do 22 hodin. A to i ve svátky. Je tohle přípustné? Děkuji za odpověď..


Dobrý den Martino,

rychlá odpověď: pokud toto trvá dlouhodobě tak to přípustné není.

podrobnější odpověď: zaměstnavatel musí dodržovat zákoník práce a pracovní smlouvu. V ní máte uvedenu pracovní dobu a pochybuji, že je vymezena takto. Zákoník práce vymezuje i nutnou dobu nepřetržitého odpočinku v týdnu, ta má činit nejméně 35 hodin. Tedy aspoň jednou za týden musíte mít takovou dobu volna mezi směnami. To rovněž z popisu nesplňujete.
Citovat
0 #185 Martina 2021-01-07 10:34
Dobry den,chtěla bych se poradit ohledně práce pohotovost helpdesku.Pracuji 7 dní v týdnu od 6 do 22 hodin. A to i ve svátky. Je tohle přípustné? Děkuji za odpověď..
Citovat
0 #184 Pracomat.cz 2020-12-02 19:56
Cituji Mirek:
Dobrý den, jsem pracovník THP se smlouvou na ...


Dobrý den Mirku,

pokud je vaše pracovní doba v rámci pracovní smlouvy stanovena na ranní směnu, tak vás zaměstnavatel nemůže posílat pracovat v jiný čas. Se zkráceným úvazkem nemůžete dostat ani práci přesčas, pokud jste se v rámci pracovní smlouvy nedomluvili jinak.
Citovat
+1 #183 Mirek 2020-11-30 12:22
Dobrý den, jsem pracovník THP se smlouvou na ranní směnu a ještě k tomu na zkrácený úvazek. Chci se zeptat, jestli mě může zaměstnavatel nutit dělat odpolední směny.A ještě chce abych šel občas i o víkendu. Děkuji za odpověď Mirek
Citovat
-1 #182 Pracomat.cz 2020-11-12 13:13
Cituji Adriana:
Dobry den, pracuji na HPP, zaměstnavatel nedodržuje daných ...


Dobrý den Adriano,

 v takovém případě (když zaměstnavatel nedodrží pracovní smlouvu) se lze obrátit na příslušný inspektorát práce, který je v tomto ohledu dozorčím orgánem.
Citovat
0 #181 Adriana 2020-11-12 08:13
Dobry den, pracuji na HPP, zaměstnavatel nedodržuje daných 40hod./týdne co je ve smlouvě. Nyní mi hodiny zkrátil na 30 hod./týdne. Je možné se proti tomu bránit?
Děkuji
Citovat
0 #180 Pracomat.cz 2020-11-10 08:33
Cituji Eva:
Dobrý den , je v pořádku když mě vedoucí ráno ...


Dobrý den Evo,

pokud jste se se zaměstnavatelem nedomluvila jinak, může vám zaměstnavatel směnu změnit, ale musí vás o změně písemně informovat alespoň 14 dní předem.
Citovat
0 #179 Eva 2020-11-10 08:14
Dobrý den , je v pořádku když mě vedoucí ráno napíše ,že mám přijít později ( tedy budu mít zkrácenou směnu) a napíše mě to hodinu předem ?
Citovat
0 #178 Pracomat.cz 2020-10-12 22:06
Cituji Petr N:
Dobrý den, pracuji v třísměném provozu, v rizikovém prostředí, (prach, hluk, stroje ) zaměstnavatel nám ...


Dobrý den Petře,

chování zaměstnavatele které popisujete není v souladu se zákoníkem práce. Doporučuji ho upozornit na tuto skutečnost, případně máte možnost informovat inspektorát práce.
Citovat
-1 #177 Petr N 2020-10-12 15:22
Dobrý den, pracuji v třísměném provozu, v rizikovém prostředí, (prach, hluk, stroje ) zaměstnavatel nám nařídil 6 noční, a sobotní směny, výměnou za volno kvůli rozšíření provozu. Kdo neodpracuje všechny nařízené směny, přijde o prémie. I při normálním provozu nařizuje soboty bez toho aby nám byli proplaceny. Díky
Citovat
-1 #176 Pracomat.cz 2020-08-13 07:35
Cituji Lenka:
Dobrý den,
pracuji za zkrácený úvazek 6 hodin. Může mi zaměstnavatel bez mého souhlasu plánovat ...


Dobrý den Lenko,

pokud máte v pracovní smlouvě uveden úvazek šest hodin, nemůže vás zaměstnavatel nutit pracovat více. U zkrácených úvazků totiž nemůže nařídit práci přesčas. Můžete ji vykonávat pouze dobrovolně, pokud s ní souhlasíte.
Citovat
0 #175 Lenka 2020-08-12 23:39
Dobrý den,
pracuji za zkrácený úvazek 6 hodin. Může mi zaměstnavatel bez mého souhlasu plánovat delší směny? Uvedu příklad: 3 dny odpracuji 8 hodinové směny, a za tyto směny dostanu 1 den volna navíc, o který nemám zájem, chci pracovat pouze 6 hodin denně. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #174 Pracomat.cz 2020-07-15 14:26
Cituji Kateřina:
Dobrý den.Ve smlouvě mám napsáno že mám odpracovat 40 hodin tydne přesně ...


Dobrý den Kateřino,

délka a rozložení pracovní doby je součástí pracovní smlouvy s kterou souhlasil zaměstnavatel i vy. Toto jste potvrdili svými podpisy. Není možné beze změny (a odsouhlasení vámi oběma) obsah pracovní smlouvy jednostranně měnit. To je v principu to stejné, jako kdyby zaměstnavatel řekl, že za stejnou práci budete dostávat poloviční plat.
Citovat
0 #173 Kateřina 2020-07-15 10:57
Dobrý den.Ve smlouvě mám napsáno že mám odpracovat 40 hodin tydne přesně tam mám napsáno 40h/5 dni...zamestnavatel si teď rozmyslel a řekl že mám chodit dlouhý a krátký týden což je podle něj 7 dni v týdnu a další týden 4 dny ....můžu chodit celý týden v kuse bez volna?Nikde nic takového napsáno nemám pouze mi to oznámily...Děkuji
Citovat
0 #172 Pracomat.cz 2020-06-29 09:13
Cituji Klara:
Dobrý den, chtěla bych se ....


Dobrý den Kláro,

zákon žádnou přesnou lhůtu nestanovuje. Lze tedy tolerovat, že vám při příchodu do práce zaměstnavatel oznámí, že máte v rámci pracovní doby služební cestu. Na druhou stranu v podobném případě (bez předchozího upozornění) může zaměstnavatel nařídit pracovní cestu na více pracovních dní. Co je u pracovní cesty důležité je fakt, že je výsledkem dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud s ní nesouhlasíte tak ji akceptovat nemusíte. To samozřejmě platí jen za předpokladu, že dohoda o pracovních cestách již není součástí pracovní smlouvy, kterou jste podepsala. V takovém případě, vás zaměstnavatel na pracovní cestu vyslat může, protože již má váš souhlas. Odmítnout vyslání na pracovní cestu mohou těhotné zaměstnankyně, samostatně žijící osoby pečující o dítě do 15 let atd..
Citovat
0 #171 Klara 2020-06-28 21:12
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak dlouho dopředu musí zaměstnavatel dát zaměstnanci vědět o pracovní cestě mimo místo výkonu práce. Děkuji Klara
Citovat
0 #170 Pracomat.cz 2020-06-11 21:51
Cituji Richarx:
Dobrý den, při práci v nepretržitem provozu, kdy výrobní linky ...


Dobrý den,

zaměstnavatel platí zaměstnancům za odpracovanou dobu. Z toho co uvádíte to vypadá na dvě dvanáctihodinové směny a odečtené dvě půlhodinové přestávky na jídlo a oddech. Není to případ i uvedeného provozu?
Citovat
0 #169 Richarx 2020-06-10 20:29
Dobrý den, při práci v nepretržitem provozu, kdy výrobní linky jedou 24 hodin, ttak zaměstnavatel platí svým zaměstnancům ve dvousměnném provozu jen 22 hodin. Znamená to, že ty linky vyrábí ty dvě hodiny zdarma a nemusí za práci na nich vlastně nikomu zaplatit? Děkuji
Citovat
0 #168 Pracomat.cz 2020-05-29 06:51
Cituji Martin:
Dobrý den. Dělám v obchoďáku a chtěl jsem se zeptat kolik dní mohu jít v kuse když dělám na 8,hodinové směny. Děkuji za odpověď Martin.


Dobrý den Martine,

nepřetržitý odpočinek mezi směnami musí být alespoň 11 hodin. To splňujete. Dále platí, že musí být splněna podmínka tzv. nepřetržitého odpočinku v týdnu. Ta je alespoň 35 hodin. Zjednodušeně řečeno, musíte mít alespoň jeden den v týdnu volno.
Citovat
0 #167 Martin 2020-05-29 02:37
Dobrý den. Dělám v obchoďáku a chtěl jsem se zeptat kolik dní mohu jít v kuse když dělám na 8,hodinové směny. Děkuji za odpověď Martin.
Citovat
0 #166 Pracomat.cz 2020-05-06 12:08
Cituji Zdeňka:
Dobrý den,
přítel pracuje u ochranky v hypermarketu. Chci se zeptat, zda jsou tyto body porušení zákoníku práce? ...


Dobrý den Zdeňko,

to co popisujete skutečně není korektní (dle zákona) chování zaměstnavatele. Pro povinnost oznámení směny platí ze zákona lhůta dva týdny, pokud není smluvně domluveno jinak. Nejrozumnější možností pro přítele je změna zaměstnání. Za zvážení stojí, zda chování zaměstnavatele nenahlásit na inspektorát práce  - www.suip.cz/ 
Citovat
0 #165 Zdeňka 2020-05-05 16:25
Dobrý den,
přítel pracuje u ochranky v hypermarketu. Chci se zeptat, zda jsou tyto body porušení zákoníku práce?

1)Jeho šéf (=vedoucí ostrahy v tom hypermarketu) často vyvěšuje směny třeba i jen 5 dní před začátkem nového měsíce a někdy ani to ne.
2)Šéf při plánování směn rozhodně nedodržuje max 40 hodin týdně - např. běžně má můj přítel 4-6x 11,5 hodinovku týdně. Například minulý týden bral v pondělí službu za kamaráda (to se nepočítá, chápu) a poté byl 3 dny před novým měsícem seznámen s tím, že má služby středa až neděle (vše 11,5 h ->to je 57,5h za týden! Bez počítání služby, kterou bral za někoho jiného)
3) Na základě předchozího bodu se přítel ozval, a oznámil, že další službu už nezvládne, protože je naprosto vyčerpaný. Do práce tedy nepřišel. Následně unikl vyhazovu, ale s tím, že slyšel telefonní rozhovor jeho šéfa s šéfovým zástupcem, kde daný šéf na něj začal nadávat a oznámil tomu zástupci, že mému příteli ukáže co proto, a že si to pořádně odmaká, že z něj sedře kůži a dokonce padlo, že na další směně dostane nakládačku. Následně ještě prodloužili volno někomu jinému a místo toho dali mého přítele - s tím, že se tomu druhému zaměstnanci ještě nemají ukazovat směny, že toho využijí. A navíc, že se ho zbaví a vyhodí ho až skončí koronavirová krize. To mi upřímně přijde opravdu hodně jako diskriminace a bossing.
4) Přítel by rád změnil kvůli tohoto práci, ale čeká na schválení oddlužení (insolvenční řízení), proto se bojí že by to mohlo způsobit zamítnutí oddlužení. A šéf to ví a myslím si, že toho i využívá. Navíc přímo mu šéf vyhrožuje, že když podá výpověď, tak mu napíše vytýkací dopis, a že kdyby chtěl pracovat u jakékoliv jiné ochranky, tak zařídí, že ho nikde nevezmou, protože má všude známosti.

Opravdu mi přijde toto jednání totálně přes čáru, proto si chci ověřit, zda je to opravdu protizákonné? A pokud ano, je možnost se tomu nějak úspěšně bránit? Popř. zajistit, aby mu to neudělalo problémy se schválením insolvence?
V práci se toho šéfa bojí úplně všichni a nikdo se mu nepostaví - a kdyby na to přišlo, myslím, že by i lhali o tom, jak to tam chodí, jen aby to neschytali... Oznámit to vedení celé securitky nepřipadá v úvahu, protože vlastník securitky tam tohoto šéfa sám dosadil a jsou dobří přátelé.

Předem díky,
Zdeňka
Citovat
0 #164 Pracomat.cz 2020-04-23 11:24
Cituji Michal:
Dobry den. Pracuji jako zamecnik a svaruji celou pracovni dobu. Nekde jsem slysel, ze bych mel svarovat max 4 hodiny a co hodinu mit 10 minut prestavku. Je toto pravda? Dekuji za informaci.


Dobrý den Michale,

nedokážu takto jednozačně odpovědět, protože nárok na bezpečnostní přestávku při práci a její četnost je poměrně složitá problematika, ke které potřebujete znát hodně informací o vykonávané práci. Pro bližší info doporučím Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-361). Obecně mi jak laikovi přijde profese svářeče náročná a nárok na bezpečností přestávku bych očekával. Respektive nedokážu si představit, že je možné svařovat bez odpočinku třeba 4 hodiny v kuse.
Citovat
0 #163 Michal 2020-04-22 21:52
Dobry den. Pracuji jako zamecnik a svaruji celou pracovni dobu. Nekde jsem slysel, ze bych mel svarovat max 4 hodiny a co hodinu mit 10 minut prestavku. Je toto pravda? Dekuji za informaci.
Citovat
0 #162 Pracomat.cz 2020-04-21 08:13
Cituji Ondrej:
Dobry den.

Delam ve trismennem provozu....


Dobrý den Ondřeji,

ano možné to je, a budete v takovém případě mít náron na příplatek za práci o víkendu.
Citovat
0 #161 Ondrej 2020-04-21 01:26
Dobry den.

Delam ve trismennem provozu. Je možné, aby mi zamestnavatel naridil zacatek pracovniho tydne pri nocni smene na nedeli, 22h?
Mam pak pripadne narok na priplatek za praci o víkendu?

Dekuji za odpověď.
Citovat
0 #160 Pracomat.cz 2020-02-25 19:40
Cituji Lea Vávrová:
Dobrý den.
Děkuji Vám za odpověď. Ráda bych položila doplňující otázku (k již vznesenému dotazu). Je tedy v pořádku.....


Dobrý den Leo,

pracovní doba není mezi náležitostmi požadovanými zákoníkem práce (§ 34). Každopádně informace tohoto typu musí být od zaměstnavatele specifikována (i když ne nutně formou pracovní smlouvy), společně s dalšími informacemi jako jsou údaje o délce dovolené, o výpovědních dobách, o týdenní pracovní době a jejím rozvržení,  o mzdě/platu a způsobu odměňování, splatnosti a termínu výplaty mzdy/platu, místu a způsobu vyplácení mzdy/platu.
Citovat
0 #159 Lea Vávrová 2020-02-24 09:58
Dobrý den.
Děkuji Vám za odpověď. Ráda bych položila doplňující otázku (k již vznesenému dotazu). Je tedy v pořádku, že smlouva neuvádí, jaký pracovní režim zaměstnání obnáší? Když je hotel v provozu, zaměstnanci začínají pracovat od ranních hodin postupně (v 7,8,9 hodin ráno a postupně dál) a někteří od této doby pracují až do (16,23, nebo až do ranních hodin následujícího dne). Všichni zaměstnanci mají ve smlouvě uvedenou délku 40 hodin týdně. Nic víc není specifikováno.
Ze zkušeností od předešlého zaměstnavatele to bylo tak, že provoz byl každý den (nebyl žádný den bez hostů), ve smlouvě uvedená délka 37,5 právě proto, že se při nástupu do práce postupně navyšoval počet zaměstnanců, aby bylo pokryté vytížení po celý den. Včetně úklidu v nočních hodinách.
To je důvod, proč se nad tím zamýšlím. Režim 40 hodin týdně chápu jako pro jednosměnný provoz, kdy zaměstnanec v době státního svátku zůstává doma s plným hrazením mzdy, nebo při odpracování s příplatkem. I v případě nenaplánované směny na takový den, kdy má neodpracované hodiny, ale má je započítané do fondu pracovní doby (za takový den).
Ještě jednou předem za odpověď.
Citovat
0 #158 Pracomat.cz 2020-02-22 10:14
Cituji Lea Vávrová:
Jakým způsobem by bylo možné posuzovat práci v hotelu, kde ne každý den je obsazený hosty (v tuto dobu ....


Dobrý den Leo,

domluvené délka pracovní doby je součástí smlouvy. Ve vašem případě tedy 40 hodin týdně. Její rozvržení bude rovněž definováno v pracovní smlouvě (nemusí být pravidelné, tedy 8 hodin každý den). Jako každý zaměstnavatel i ten váš, má právo vám nařídit práci přesčas. Ovšem jen v mezích zákonem omezených limitů (8 hodin týdně, 150 hodin ročně). To že pracujete o víkendu, či ve státní svátek je v takovém provozu přípustné. Nicméně vám musí náležet patřičné příplatky (noční práce/ práce o víkendu/ příplatek za práci ve svátek). Z toho jak to popisujete mi přijde, že zaměstnavatel nemá pevně daný rozpis pracovních směn pro jednotlivé pracovníky (viz § 84 ZP - Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.) To že se stane, že není dostatek hostů není problém zaměstnance, ale zaměstnavatele. Bez ohledu na to je zaměstnanec v práci a má nárok na odměnu za ni.
Citovat
0 #157 Pracomat.cz 2020-02-22 10:07
Cituji Jiří:
Dobrý den, v práci se mi stal prac.úraz a mám neschopenku. Zaměstnavatel mě nutí si hodiny které jsem strávil v prac.neschopnosti nadělat. Má na toto právo?


Dobrý den Jiří,

žádný den nemoci nenahrazujete, máte neschopenku a tedy omluvenou překážku v práci.
Citovat
0 #156 Lea Vávrová 2020-02-21 19:40
Jakým způsobem by bylo možné posuzovat práci v hotelu, kde ne každý den je obsazený hosty (v tuto dobu zaměstnanci vykonávají jinou činnost spojenou s chodem hotelu, nebo jsou doma). Takže provoz je nepravidelný.
V prvním případě je zaměstnanec při obsazenosti hotelu na směně i 18 hodin (9:00-3:00 následujícího dne), s přestávkou 6-7 hodin na spánek a pak další jeho směna v délce 14 hodin. Do jakého režimu lze tento provoz zařadit? Není to nepřetržitý provoz, protože to tahle není každý den v týdnu. Na takovou směnu se snad běžně vztahuje pouze noční příplatek. Tomuto zaměstnanci měsíčně často vznikají přesčasové hodiny v délce cca 10 až 30 hodin měsíčně. Zajímá mě, jakým způsobem se má ze zákona správně započítávat fond povinné odpracované doby (40hodinů; 38,75hodin; nebo 37,5hodin)? V pracovní smlouvě není specifikováno, o jaký provoz se jedná, ale pracuje se (skoro každý) kterýkoliv den svátek-nesvátek a zaměstnavatel chce po zaměstnanci měsíčně odpracovat fond hodin jako při jednosměnném režimu (40 hodin týdně). Je to v pořádku?
Ve druhém případě je zaměstnanec, který má domluvenou pracovní dobu na po-pá od 8:00-16:30, v některých případech se změní pracovní den za víkendový. Délka pracovního týdne (ve smlouvě) je stanovena na 40 hodin. Ale den státního svátku je zaměstnavatelem považován jako povinný pracovní den, který podle něj musí odpracovat. Nemám tedy jasno, v jakém případě má zaměstnanec právo ve státní svátek nepracovat, aniž by mu dle zaměstnavatele nechyběly odpracované hodiny.
Při Vaší odpovědi by velice pomohly odkazy na konkrétní paragrafy, které toto specifikují. Snad jedině tím se dá v případě daného zaměstnavatele argumentovat.
Citovat
0 #155 Jiří 2020-02-21 12:38
Dobrý den, v práci se mi stal prac.úraz a mám neschopenku. Zaměstnavatel mě nutí si hodiny které jsem strávil v prac.neschopnosti nadělat. Má na toto právo?
Citovat
0 #154 Pracomat.cz 2020-02-06 16:11
Cituji Marie Lišková:
Je den, kdy přijdu ráno z noční směny dnem volna? ...


Dobrý den Marie,

pokud se ptáte na dobu nepřetržitého odpočinku mezi směnami, tak platí že zaměstnanec musí mezi jednou a druhou směnou „nepřetržitě odpočívat“ alespoň 11 hodin. Kromě toho je nárok i na tzv. nepřetržitý odpočinek v týdnu, který musí trvat alespoň 35 hodin. Tedy jestli chápu správně váš dotaz, má zaměstnavatel pravdu - pokud mezi koncem noční směny a začátkem další máte alespoň 11 hodin volna.
Citovat
0 #153 Marie Lišková 2020-02-06 11:17
Je den, kdy přijdu ráno z noční směny dnem volna? Zaměstnavatel tvrdí, že ano. Tři noční a doba mezi nočními je prý mé volno.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]