§ 78

 • (1) Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je
  • a) pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele,
  • b) dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou,
  • c) směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat,
  • d) dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  • e) třísměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  • f) nepřetržitým pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  • g) nepřetržitým provozem provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu,
  • h) pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele,
  • i) prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost,
  • j) noční prací práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou,
  • k) zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1,
  • l) rovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu,
  • m) nerovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.
 • (2) Ustanovení odstavce 1 písm. d) až f) platí i v případě, kdy při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, avšak jen po dobu nejvýše 1 hodiny.

§ 79 - Stanovená týdenní pracovní doba

 • (1) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně.
 • (2) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců
  • a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně,
  • b) s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně,
  • c) s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.
 • (3) Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby podle věty první nesmí však provést zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3.

 

§ 79a

 • U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více základních pracovněprávních vztazích podle § 3 nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.

 

§ 80 - Kratší pracovní doba

Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79 může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době.

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 #112 Pracomat.cz 2019-05-22 18:57
Cituji Petra:
Dobrý den, pracuji v nepřetržitém provozu, 12 hodinové směny....


Dobrý den Petro,

zákaz diskriminace a rovné zacházení se zaměstnanci se řešív §16 ZP - pracomat.cz/.../... Hned první odstavec říká, že zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky. Tímto se můžete bránit, pokud vám zaměstnavatel dává více nočních než jiným.
Citovat
+1 #111 Petra 2019-05-21 08:34
Dobrý den, pracuji v nepřetržitém provozu, 12 hodinové směny. Může zaměstnavatel plánovat někomu např. 5 denních a 9 nočních směn a druhému 10 denních a 3 noční směny? Není to diskriminace. Noční směny jsou znevýhodněny (1,5 hod přerušení). Všichni jsme podepsali zařazení do režimu letmo, tedy nemáme turnus. Děkuji.
Citovat
0 #110 Pracomat.cz 2019-05-10 06:35
Cituji Radek:
Dobrý den ,
pracuji v nepřetržitém provozu na 2 směny ...


Dobrý den Radku,

pokud to v pracovní smlouvě nebo interním předpisu nemáte stanoveno jinak, tak dle ZP je zaměstnavatel informovat o rozvržení směn, případně o jejich změnách 2 týdny předem. V případě, že potřebuje neočekávanou práci, může po vás jako zaměstnanci chtít práci přesčas.
Citovat
0 #109 Radek 2019-05-09 14:05
Dobrý den ,
pracuji v nepřetržitém provozu na 2 směny zajímá mě v jakém předstihu a jakou formou mě zaměstnavatel musí informovat o mimořádné změně
směn oproti měsíčnímu plánu. Děkuji.
Citovat
0 #108 Pracomat.cz 2019-04-30 11:12
Cituji Pavla Šimíčková:
Dobrý den. Dělám ve třísměnném provozu, chtěla jsem se zeptat, jestli ...


Dobrý den Pavlo,

stejná odpověď jako u Jardy níže. Pokud je dodržená zákonná doba odpočinku (11 hodin) mezi směnami , tak ano.
Citovat
0 #107 Pracomat.cz 2019-04-30 11:07
Cituji jarda:
dobry den,

mam dotaz.
Podle tohoto g) nepřetržitým provozem provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů ....


Dobrý den Jardo,

ze zákona je třeba dodržet délku nepřetržité doby odpočinku mezi směnami + odpracovanou dobu dle pracovní smlouvy. Pokud se tak domluvíte se zaměstnavatelem, tak 10 směn za sebou může být.
Citovat
0 #106 Pavla Šimíčková 2019-04-25 12:12
Dobrý den. Dělám ve třísměnném provozu, chtěla jsem se zeptat, jestli mi může zaměstnavatel nařídit 6 noční, z pátku na sobotu a to jsem dělala ze čtvrtek na pátek 12 hodin. Děkuji Šimíčková
Citovat
0 #105 jarda 2019-04-25 11:20
dobry den,

mam dotaz.
Podle tohoto g) nepřetržitým provozem provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu. (3smeny provov 24/7).

mohl bych se domluvit na praci v kuse 10 dnu a pak mit 4 dny volna?
Citovat
0 #104 Pracomat.cz 2019-04-16 09:44
Cituji Andrea:
Dobrý den, chci se zeptat pracuji na 6-ti hodinový úvazek ..


Dobrý den Andreo,

práci o víkendu či ve státní svátek, vím zaměstnavatel může nařídit jako práci přesčas. Ve státní svátek to může být je ze specifických důvodů jako je:

a) naléhavé opravné práce,
b) nakládací a vykládací práce,
c) inventurní a závěrkové práce,
d)práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,
e)při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,
f) práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,
g) práce v dopravě,
h)krmení a ošetřování zvířat.

Jinak je samozřejmě možné domluvit se zaměstnancem na dobrovolné práci v těchto dnech. Takže shrnutí je, že o víkendu vám může práci přesčas nařídit, ale max do celkového počtu 150 hodin za rok a 8 hodin týdně.
Citovat
0 #103 Andrea 2019-04-15 14:00
Dobrý den, chci se zeptat pracuji na 6-ti hodinový úvazek v obchodě musím jít do práce, když chce mít zaměstnavatel otevřeno o svátcích a v neděli, když máme provozní dobu pondělí až pátek??? Děkuji
Citovat
0 #102 Pracomat.cz 2019-04-09 11:12
Cituji Dagmar:
Dobrý den, je možná pracovní doba delší než 12 hod...


Dobrý den Dagmar,

ano, zaměstnanec může pracovat déle než 12 hodin, ale stále platí zákonem daná omezení pro práci přesčas a odpočinek mezi směnami. Takže pokud řidič druhý den zase pracuje, může v jeden den odpracovat maximálně 16 (12 + 4) hodin.
Citovat
0 #101 Dagmar 2019-04-09 10:19
Dobrý den, je možná pracovní doba delší než 12 hod. denně u řidiče osobního vozidla (osobní řidič vedení podniku) za předpokladu dodržení povinných pracovních přestávek? Jedná se o situaci, kdy je na výjezdu mimo pracoviště a jízdu nemůže předčasně ukončit. Lze ošetřit pouze proplacením přesčasů? Děkuji.
Citovat
0 #100 Pracomat.cz 2019-04-04 20:57
Cituji Jana:
Dobrý den,
Mohu pracovat na dvě smlouvy u dvou zaměstnavatelu najednou na DPP. A nemít HPP? DPP je ta smlouva s výdělkem do 10000,- ....


Dobrý den Jano,

můžete mít dvě smlouvy (DPP) u dvou zaměstavatelů. Pokud nedosáhnou částky pro odvod pojištění, tak zdravotní pojištění musíte platit sama a sociální můžete či nemusíte platit, to je dobrovolné. Při překročení lze sepsat další smlouva, kde bude vymezen jiný druh pracovní náplně.
Citovat
0 #99 Jana 2019-04-03 20:27
Dobrý den,
Mohu pracovat na dvě smlouvy u dvou zaměstnavatelu najednou na DPP. A nemít HPP? DPP je ta smlouva s výdělkem do 10000,- . Kdo tedy platí SP a ZP když tu částku nepřekročím a mzda se nesčítá? Když mám dvě zaměstnání?
Vím že při DPP nemohu brát podporu na ÚP. A když přesáhnou 300h/rok lze sepsat nová smlouva?

Děkuji Jana
Citovat
0 #98 Pracomat.cz 2019-04-02 17:20
Cituji Martin:
Dobrý den,

měl bych dotaz, pracuji ve 3 směném provozu kde noční směna začína v nděli a končí ...


Dobrý den Martine,

vaše pracovní doba bude přesněji vymezena ve vaší pracovní smlouvě. Z uvedeného popisu mi přijde chování zaměstnavatele v pořádku (pokud dojde k proplacení příplatků za práci o víkendu) a můžete se s ním zkusit domluvit na úpravě pracovní doby (směn).
Citovat
0 #97 Martin 2019-04-01 20:45
Dobrý den,

měl bych dotaz, pracuji ve 3 směném provozu kde noční směna začína v nděli a končí v pátek ráno. Mohu odmítnout začínat v neděli a příjít teprve v pondělí s svoji první noční a končit v sobotu ráno ? děkují za odpověd.
Citovat
0 #96 Pracomat.cz 2019-03-27 08:48
Cituji Bohumil:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to se svátky při 3smenem provozu...


Dobrý den Bohumile,

v nepřetržitém provozu se vás opravdu týká i práce ve svátek. Pokud však budete pracovat ve svátek, máte skutečně nárok na náhradní volno nebo proplacení příplatku za práci ve svátek.
Citovat
0 #95 Bohumil 2019-03-27 06:57
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to se svátky při 3smenem provozu. Zaměstnavatel nám tvrdí, že jak jsou teď v dubnu ty dva svátky, tak se to pro nás netýká jako volný den navíc a pokud nepůjdeme do práce, tak si to budeme prostě muset napracovat. Takže se chci zeptat, jak je to se svátky v práci. Když ale půjdu oba svátky do práce, tak mi v tom případě vzniká nárok na 2 dny volna navíc ne?

Děkuji za odpověď
Citovat
0 #94 mirek 2019-03-23 12:01
Cituji Pracomat.cz:
Cituji mirek:
dobré ráno,
při návratu z přestávky jsem si ...


Dobrý den Mirku,

na základě interní pracovní směrnice možná máte povinnost (nevím jak je to ve vaší firmě), prokázat svoji přítomnost v práci tímto způsobem a tudíž zaměstnavatel takto může postupovat. Zkusil bych to se zaměstnavatel/nadřízeným vyřešit za pomoci svěděctví kolegů, nebo prostě jen čestným prohlášením, že jste skutečně byl v práci a jen si zapoměl "pípnout".

díky, už se to cca v tomto duchu vysvětlilo
Citovat
0 #93 Pracomat.cz 2019-03-20 08:49
Cituji mirek:
dobré ráno,
při návratu z přestávky jsem si ...


Dobrý den Mirku,

na základě interní pracovní směrnice možná máte povinnost (nevím jak je to ve vaší firmě), prokázat svoji přítomnost v práci tímto způsobem a tudíž zaměstnavatel takto může postupovat. Zkusil bych to se zaměstnavatel/nadřízeným vyřešit za pomoci svěděctví kolegů, nebo prostě jen čestným prohlášením, že jste skutečně byl v práci a jen si zapoměl "pípnout".
Citovat
0 #92 mirek 2019-03-20 04:51
dobré ráno,
při návratu z přestávky jsem si zapomněl odpíchnout příchod a firma po mě chce nyní napracovat 3 hodiny které mi chybí v docházce. Může takto postupovat. Děkuji
Citovat
0 #91 Pracomat.cz 2019-03-12 15:33
Cituji petr:
Dobrý den,
pracuji jako řidič MKD s turnusem 13 dní v práci a 5 dní doma. Do práce odjíždím ...


Dobrý den Petře,

dle mého by školení mělo být součástí pracovní doby a tedy proplaceno. Pokud bude v rámci přesčasu, tak za něj můžete dostat náhradní volno.
Citovat
0 #90 petr 2019-03-12 01:11
Dobrý den,
pracuji jako řidič MKD s turnusem 13 dní v práci a 5 dní doma. Do práce odjíždím z domova kolem 19:00 a jedu soukromým autem do Prahy, kde o půlnoci odjíždíme služební dodávkou do Frankfurtu nad Mohanem, od půlnoci již jsme tedy v práci. Múže mi zaměstnavatel nařídit přijet do Prahy před odjezdem do práce na školení, které bude začínat již v 8:00 ráno, čímž přijdu skoro o den svého pouze 5-ti denního volna. Školení se týká mé profese řidiče a nějaké organizační novinky zaměstnavatele. Jak mi toto školení (které jsem si schopen zajistit i v místě svého bydliště) musí zaměstnavatel proplatit a zda je povinen pokud např. školení skončí ve 14:00 proplatit i dobu strávenou do odjezdu do práce (což je půlnoc příslušného dne). Nebo zda mohu čerpat za dobu školení náhradní volno.Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #89 Pracomat.cz 2019-03-10 12:35
Cituji Anna:
dobrý den, muj přítel ma v pracovní smlouvě přesně stanovenou mzdu ....


Dobrý den Anno,

zaměstnavatel vašeho přítele má zákonem dannou povinnost mít pro svoje zaměstnance rozpis pracovní doby. Například v úterý je bude pracovní doba dle rozpisu 8 hodin, pokud bude váš přítel pracovat déle, jedná se o práci přesčas.
Citovat
0 #88 Anna 2019-03-09 19:24
dobrý den, muj přítel ma v pracovní smlouvě přesně stanovenou mzdu v nejake vyšši a take tam ma že delka týdenní pracovní doba je 40 hodin. kolik hodin by měl tedy odpracovat za měsíc. pracuje li na dvousmennem provoze /12h/ a děla kratky dlouhy týden. a je možne dělat na kratky dlouhy tyden 16hodin smeny? jak v takovem pripade pozna dosahl-li prescasu ktery mu ale neuznaji protoze to nemel predem schvalene zamestnavatelem?
Citovat
0 #87 Pracomat.cz 2019-01-28 10:51
Cituji bgvbm:
Můžete mi tu právnickou řeč přeložt do češtiny?


Dobrý den,

kterou odpověď máte na mysli?
Citovat
0 #86 bgvbm 2019-01-28 10:20
Můžete mi tu právnickou řeč přeložt do češtiny?
Citovat
-1 #85 Pracomat.cz 2019-01-21 15:26
Cituji Josef:
Dobrý den.Pracoval jsem jako řidič od 1.1.2016 až do 31.1.2018 ....


Dobrý den Josefe,

v první řadě, díky tomu že nemáte výplatní pásky jste v nevýhodné situaci. Zaměstnavatel si může vytisknout a vymyslet svoje a tím své chování obhájit. Každopádně k vašim dotazům. Nevyčerpaná dovolená se vždy proplácí, nemůže "propadnout". Zaměstnavatel vám může dovolenou nařídit, tedy i na dny kdy není práce, to je v pořádku. A pokud jste byl leden 2019 nemocný, tak skutečně nemáte nárok na dovolenou za tu dobu. Obecné doporučení do budoucna, určitě trvejte na výplatní pásce, ať máte důkaz.
Citovat
+1 #84 Pracomat.cz 2019-01-21 14:40
Cituji Petr:
Dobrý den,

Rád bych se také zeptal na pracovní dobu ... mám podepsanou smlouvu na 40h týdně...


Dobrý den Petře,

rozhodně se nejedná o standardní a korektní chování zaměstnavatele. Ke změně smlouvy by vás neměli nijak nutit. Můžete podat stížnost na inspektorát práce, ale asi bych hledal i jinou práci, s férovým zaměstnavatelem.
Citovat
0 #83 Josef 2019-01-20 09:59
Dobrý den.Pracoval jsem jako řidič od 1.1.2016 až do 31.1.2018 V prvním roce jsem vyčerpal 16 dní dovolené s tím že se mi zbytek převede do roku 2017. V roce 2017 jsem stačil vybrat 15 dní dovolené a opět s tím že se zbytková dovolená převede do následujícího roku. V roce 2018 jsem kvůli zdravotním problémům kdy jsem byl 2x práce neschopným poprvé 2 měsíce a po druhé 3 měsíce. nevybral ani den dovolené. Byl se mnou ukončen pracovní poměr dohodou k 1.2.2019 Ptal jsem se zaměstnavatele zda mi proplatí zbytek dovolené který jsem nevyčerpal.Bylo miřečeno že mám nárok na proplacení pouze za rok 2018 a navíc že se počet dovolené v kalendářním roce 2018 snížil kvůli době mé neschopnosti. Navíc pokud zaměstnavatel neměl pro mě práci tak mi dal za dny co jsem nepracoval automaticky dovolenou celkem to bylo 5 dní. Výplatní lístek zaměstnavatel nedává. Výplata se dohodla počtem ujetých km x tarif za jeden ujetý km. Taktéž mi bylo řečeno že za leden 2019 nemám nárok na žádnou dovolenou jelikož jsem byl na neschopence. Prý mám dovolenou veškerou vyčerpanou a na proplacení ničeho už nemám nárok.
Citovat
0 #82 Petr 2019-01-19 20:50
Dobrý den,

Rád bych se také zeptal na pracovní dobu ... mám podepsanou smlouvu na 40h týdně, firma v listopadu přišla, že máme podepsat zkrácený úvazek 35h týdně s čímž 7 lidí nesouhlasilo (zkrácený úvazek je pro nás -5000) a zbytek podepsala. Těm 7 lidem firma začla psát směny PO - PÁ 33 hodin a zbývajících 7hodin co nám chybí musíme chodit o víkendu. Takže např za listopad sem měl pouze 4 dny volna, za leden budu mít také jen 4 dny. Má na to firma nárok? Dalo by se to brát jako Bossing ... nějaká forma nátlaku?Děkuji za odpověď
Citovat
0 #81 Pracomat.cz 2019-01-19 20:11
Cituji Kamil:
Zdravím,
pracuji ve třísměnném provozu ve společnosti ...


Dobrý den Kamile,

v třísměnném provozu skutečně máte mít podle ZP týdenní pracovní dobu 37,5 hodiny. Před koncem pracovní doby do sprchy nesmíte, ale při práci ve stížených podmínkách můžete mít nárok na tzv. bezpečnostní přestávky. Mrkněte na toto nařízení: www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-361
Citovat
0 #80 Kamil 2019-01-19 12:09
Zdravím,
pracuji ve třísměnném provozu ve společnosti Mubea Dolní Kralovice.Pracuji v prostředi s vysokou teplotou, krátkodobě i přes 80'C, přicházím do kontaktu s prachem, nečistotamy a chemikaliemi.Má prac.doba je od 6 do 14,14 do 22 a od 22 do 6 hod. Dle směny.
Muj dotaz zní: smím odejit do sprchy 10 minut před koncem prac.směny? Vyčetl jsem, že dle par.79 odst.2 b, má byt ma tydenní prac. doba 37,5 hod a ne 40, jak vyzaduje zaměstnavatel.
Děkuji za odpověď! Kamil
Citovat
0 #79 Pracomat.cz 2019-01-14 21:42
Cituji Pavel:
Dobrý den, jak je to s proplácením svátků při ...


Dobrý den Pavle,

pokud připadne státní svátek na pondělí, který není její obvyklým pracovním dnem a práce jí proto díky svátku neodpadla, tak se tento svátek neproplácí. Když připadne na den, ve kterém by měla pracovat, tak se proplácí.
Citovat
0 #78 Pavel 2019-01-14 20:57
Dobrý den, jak je to s proplácením svátků při kratším pracovním úvazku. Zaměstnankyně chodí do práce v úterý, středu a čtvrtek. Zbývající dny má volno. Pracuje na polovinu úvazku z fondu 37,5 hodiny týdně.Jak je to, připadneli svátek například na pondělí, kdy nepracuje nebo na středu, kdy pracuje?
Děkuji.
Citovat
0 #77 Pracomat.cz 2019-01-11 17:03
Cituji standa:
Dobrý den .Prosím o radu dělám 16 hod v kuse a pak mám dva dni volno celkem za měsíc mám 160 hod jeden týden 32 a druhý ...


Dobrý den Stando,

pokud máte HPP, podle odpracovaných hodin to vypadá že ano, tak máte skutečně nárok na čtyři týdny dovolené ročně.
Citovat
0 #76 standa 2019-01-11 12:28
Dobrý den .Prosím o radu dělám 16 hod v kuse a pak mám dva dni volno celkem za měsíc mám 160 hod jeden týden 32 a druhý 48 hod odpracováno x 12 měsíců na kolik dovolený mám nárok za rok ? Bylo mi řečeno jen 10 dní pracovních protože mám dva dny volno po práci i když dělám 16 hod najednou . Ale zase já říkám , že mám stejně hodin za měsíc jako když někdo chodí do práce od pondělka do pátku na 8 hod , že by měl mít podle zákona 20 dní pracovních . děkuji
Citovat
0 #75 Pracomat.cz 2018-12-20 09:16
Cituji Martin:
Dobrý den,
v pracovní smlouvě ohledně délky pracovní doby mám napsáno...


Dobrý den Martine,

zaměstnavatel by měl vypracovat písemný rozvrh stanovené týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději dva týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem jinak.
Citovat
0 #74 Martin 2018-12-20 06:35
Dobrý den,
v pracovní smlouvě ohledně délky pracovní doby mám napsáno, že pracovní doba činní 40hod týdně rovnoměrně nebo nerovnoměrně. Může mi zaměstnavatel nařídit práci v určitý den? Např. musíš být v práci 10.11 od 8 do 16:30, nebo mohu neuposlechnout a daný den nepřijít, protože pracovní smlouva mi dovoluje nerovnoměrnou pracovní dobu? Děkuji za odpověd!
Citovat
0 #73 Pracomat.cz 2018-12-13 21:39
Cituji Tereza:
Dobrý den, ráda bych se zeptala na možnost ...


Dobrý den Terezo,

úprava práce přesčas je v zákoníku práce stejná pro všechny zaměstnance, tedy i pro ty ve směnném provozu. Maximum nařízené práce přesčas je tedy 150 hodin a po zaměstnancích jí můžete v rámci základní mzdy chtít jen tehdy, pokud byla mzda sjednána s přihlédnutím k práci přesčas. Takže pokud to máte ve smlouvě uvedeno, tak je to v pořádku. Jinak musíte za přesčasy poskytovat náhradní volno, nebo příplatek.
Citovat
0 #72 Tereza 2018-12-13 20:41
Dobrý den, ráda bych se zeptala na možnost přesčasových hodin u směnného provozu. Mám nepřetržitý provoz, zaměstnanci se střídají po dvanácti hodinách, krátký/dlouhý týden. Mohu po nich vyžadovat v souladu se zákoníkem práce 150 hodin přesčas v rámci základní mzdy či nikoliv? Samozřejmě za podmínek dodržení zákonné doby odpočinku.
děkuji T.
Citovat
0 #71 Pracomat.cz 2018-12-13 09:29
Cituji Jaroslav:
Dobrý den, pracuji v továrně v nepřetržitém ...


Dobrý den Jaroslave,

pokud jste nepodepsal dodatek k pracovní smlouvě, který by navyšoval počet hodin, tak se nejedná o správný postup ze strany zaměstnavatele. Cokoliv na 1875 hodin je v tomto případě práce přesčas a máte nárok ji dostat proplacenu nebo náhradní volno jako kompenzaci.
Citovat
0 #70 Jaroslav 2018-12-12 18:52
Dobrý den, pracuji v továrně v nepřetržitém dvanáctihodinovém provozu 37,5 h/týden. Při podpisu smlouvy před pěti lety mi byl předán i pracovní kalendář kde bylo uvedeno že musím odpracovat za rok 1875 hodin a co bude navíc to bude možné vybrat jako náhradní volno nebo proplatit jako přesčas.Postupně se hodiny navyšovaly až na současných 1950 hodin bez jakékoli úpravy smlouvy. O svátcích na nový rok a na vánoce je továrna zavřená a za tyto dny nedostaneme zaplacen svátek a ještě je musíme napracovat. Ptal jsem se zaměstnavatele ale nikdo mi nechce odpovědět. Je to tak správně ? Děkuji za odpověď
Citovat
-1 #69 Pracomat.cz 2018-12-10 15:17
Cituji Jan Urban:
Dobrý den

Chci se zeptat nadřízený mi neproplatil ...


Dobrý den Jane,

odpověď je teoreticky jednoduchá, ale její provedení v praxi už tak snadné být nemusí. V zásadě existují dvě cesty. Buď se můžete obrátit na nadřízeného svého nadřízeného a nebo se můžete obrátit na inspektorát práce - www.suip.cz/
Citovat
0 #68 Jan Urban 2018-12-09 19:50
Dobrý den

Chci se zeptat nadřízený mi neproplatil všechny prescasove hodiny 32 hodin proplatil a 39 ne.existuje nějaká obrana vůči nadřízenému... V dochazce je potvrdil ale nechal proplatit jenom zmiňovaných 32 hodin děkuji moc
Urban
Citovat
0 #67 Pracomat.cz 2018-11-03 09:51
Cituji Tomáš:
Dobrý den, chci se zeptat pracuji 37,5tydne hodin-3 směnný provoz....


Dobrý den Tomáši,

podle ZP je to 14 dní předem, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
Citovat
0 #66 Tomáš 2018-11-02 16:00
Dobrý den, chci se zeptat pracuji 37,5tydne hodin-3 směnný provoz.
Chci se zeptat jak dlouho dopředu musí zaměstnavatel dat vědet rozpis směn na další týden. Vždy ho dostáváme až ve čtvrtek či pátek tedy s víkendem 3-4 dny dopředu.
Děkuji
Citovat
0 #65 Pracomat.cz 2018-10-02 00:03
Cituji Petra:
Dobrý den,
je možné, aby zaměstnavatel manipuloval/ opravoval měsíční fond? Pracuji na 12-ti hodinové směny ve dvousměnném provozu (denní a noční směny). ...


Dobrý den Petro,

domníváme se, že bude záležet na tom, zda skutečně došlo k nutné opravě fondu měsíční doby. Například z důvodu chyby v systému, nebo zda se jednalo o "smyšlenou" úpravu na straně zaměstnavatele. Určitě bych začal tím, že bych si od zaměstnavatele, nechal vysvětlit k čemu přesně došlo a proč musel být fond pracovní doby pro tento měsíc navýšen. Z uvedených informací mě chování zaměstnavatele přijde podezřelé, ale pro úplnou a kompetetní odpověď, bych doporučoval obrátit s podrobnějším popisem problému na právníka.
Citovat
0 #64 Petra 2018-10-01 21:02
Dobrý den,
je možné, aby zaměstnavatel manipuloval/ opravoval měsíční fond? Pracuji na 12-ti hodinové směny ve dvousměnném provozu (denní a noční směny). Každé 3 měsíce jsou nám propláceny přesčasy. Dnes nám zaměstnavatel sdělil, že musel opravit měsíční fond, protože nebyl v minulém období údajně vynulován. Fond byl tedy v měsíci září navýšen a my jsme tak přišli o přesčasové hodiny, které čítají i 20 hodin, u některých zaměstnanců se objevily i záporné hodnoty - chybějící hodiny. Můžeme se jako zaměstnanci proti tomuto nějak bránit? Dekuji za odpověď.
Citovat
0 #63 Pracomat.cz 2018-09-24 14:32
Cituji Lucie:
Dobrý den, pracuji jako uklízečka na odpolední směny ale mám tři školou povinné děti...


Dobrý den Lucie,

zaměstnavatel je povinen vyhovět, pokud je požádán ženou pečující o dítě mladší než 15 let nebo těhotnou ženou o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Ale pouze v případě, že mu v tom nebrání vážné provozní důvody. V případě neshody nad tím co jsou to vážné provozní důvody je přezkoumatelná soud. Ideální je se zaměstnavatelem nebo kolegyní domluvit, druhá možnost je řešit to soudní cestou.
Citovat
0 #62 Lucie 2018-09-24 08:20
Dobrý den, pracuji jako uklízečka na odpolední směny ale mám tři školou povinné děti a chtěla bych se střídat s kolegyní která chodí jen na ranní směnu a má dospělou dceru a tuto ranní směnu měla prý jako bonus když byla dcera školou povinná. Nejdřív mi vedoucí potvrdila že to není problém a po telefonátu s ranní pracovnicí řekla, že to asi nepůjde ( jsou kamarádky)jaké mam možnosti, že bych mohla chodit na dvě směny ranní a odpolední. Nechci jí vzít celou ranní směnu, ale stačí mi se střídat. Děkuji. Lucka
Citovat
0 #61 Pracomat.cz 2018-09-13 13:01
Cituji Kristýna:
Dobrý den. Pracuji ve firmě, kde
nám paní vedoucí několikrát do mésíce mění ...


Dobrý den Kristýno,

zákaz fotit si či tisknout rozpis směn je bezpochyby nesmysl, potřebujete to už jen z důvodu, ať víte kdy dojít do práce. Takové chování zaměstnavatele není rozhodně dobrou vizitkou a na vašem místě bych se poohlížel po solidnějším zaměstnavateli.
Citovat
-2 #60 Kristýna 2018-09-12 22:56
Dobrý den. Pracuji ve firmě, kde
nám paní vedoucí několikrát do mésíce mění směny ze dne na den,aniž by nás předem upozornila. Máme se každý den koukat na rozpis, jak jdeme nastávající den do práce. Docházku máme zakázanou
si tisknout i fotit. Má na to právo ? Docházka se měni tak 4x do
měsíce. Děkuji
Citovat
0 #59 Pracomat.cz 2018-09-04 16:07
Cituji Pavel Studený:
Dobrý den, máme pevně stanovené noční směny - od 21.00 do 08.00 druhého dne....


Dobrý den Pavle,

to, že po vás zaměstnavatel chce příchod 15 minut předem je v rozporu se zákoníkem práce. Vy musíte být ve stanovený čas (tj. např. od 21:00) připraven a ustrojen k práci. To zda vám to zabere pět, patnáct nebo dvacet minut je na vás, a zaměstnavatel do toho nemá právo mluvit, pokud jste ve stanovený čas připraven vykonávat svoje pracovní povinnosti.
Citovat
+1 #58 Pavel Studený 2018-09-03 14:30
Dobrý den, máme pevně stanovené noční směny - od 21.00 do 08.00 druhého dne, resp. od 20.00 do 08.00 /víkendy, svátky/. Zaměstnavatel ale požaduje příchody čtvrthodinu před zahájením prac. doby a odchody čtvrthodinu po ukončení pracovní doby. Což je neplacená půlhodina denně. Nepřipadá mně to příliš férová, ale ani legální.... co si o tom myslíte?
Citovat
0 #57 Pracomat.cz 2018-08-14 10:26
Cituji František:
Dobrý den, pracuji v nepřetržitém provozu..


Dobrý den Františku,

pokud jste měl plánovanou směnu a do práce nedorazil, pak se skutečně jedná o absenci.
Citovat
0 #56 František 2018-08-14 10:12
Dobrý den, pracuji v nepřetržitém provozu, krátký-dlouhý týden, 12-hodinové směny. Může mně dát zaměstnavatel absenci za to, že jsem nebyl v práci o svátek, přesto, že jsem měl naplánovanou řádnou směnu? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #55 Pracomat.cz 2018-08-03 10:23
Cituji Josef Lukášek:
Dotaz: Kolega denně dováží spoluzaměstnance služebním autem ...


Dobrý den Josefe,

pokud se tato cesta děje ještě před začátkem pracovní doby, tak kolega právo na mzdu za tuto činnost nemá.
Citovat
0 #54 Josef Lukášek 2018-08-02 18:51
Dotaz: Kolega denně dováží spoluzaměstnance služebním autem z místa dohodnutého srazu na pracoviště v okolí. Jedná se stavební firmu. Zaměstnavatel mu ale platí pouze dobu až na místě stavby, přestože už vlastně během jízdy pracuje a má zodpovědnost za životy a zdraví ostatních. Má na to zaměstnavatel právo? Podle jakého ustanovení ZP by se mohl kolega bránit a požadovat mzdu už za dopravu? Děkuji za radu.
Citovat
0 #53 Pracomat.cz 2018-07-30 10:58
Cituji Petr:
Dobrý den,rád bych se zeptal jestli mi může zaměstnavatel nařídit neplacené ....


Dobrý den Petře,

takové chování zaměstnavatele není nejspíš v souladu se zákonem. Pokud takové přestávky nemáte obsaženy v pracovní smlouvě (a v takovém případě by měly mít pravidelnou a stejnou délku), tak je po vás zaměstnavatel nemá nárok požadovat.
Citovat
0 #52 Petr 2018-07-27 16:20
Dobrý den,rád bych se zeptal jestli mi může zaměstnavatel nařídit neplacené dvou hodinové přestávky ..dělám v restauraci a každý den mi zaměstnavatel nařizuje povinné neplacené přestávky podle jeho potřeb.Začnu v 10h a ve 14h musím povinně odejít na dvě hodiny na přestávku.Někdy mě pošle jen na hodinu a někdy vůbec pokud je zrovna plná restaurace..
Citovat
0 #51 Pracomat.cz 2018-07-23 10:13
Cituji Lukáš:
Dobrý den chci se zeptat jestli je možné měnit každý den pracovní dobu....


Dobrý den Lukáši,

v první řadě vám chci potvrdit, že přístup vašeho zaměstnavatele není seriózní a pohlížel bych se po změně zaměstnání. Na propustku k lékaři máte ze zákona nárok a je vás povinnen uvolnit. Co se týče přesčasů, tak mohou být oznámeny v průběhu dne, ale platí, že jich může být max. 8 hodin za týden a 150 hodin za rok. Rozvržení pracovní doby by mělo být uvedeno v pracovní smlouvě, případně ve vnitropodnikové směrnici. A zaměstnavatel je toto smluvní ujednání dodržovat.
Citovat
0 #50 Lukáš 2018-07-21 09:26
Dobrý den chci se zeptat jestli je možné měnit každý den pracovní dobu.Jeden den jdeme na 9 hodin,druhý na 11 hodin nebo na 10 mění nám to každý den. A o přesčasu ani nemluvím oznámí nám to hodinu před koncem na nastěnou televizi kdy napíšou 2 hodiny přesčas a kdo nemůže v ten den tak si to musí nadělat. A když je sezóna tak je to ještě horší denně 2 hodiny přesčas a ani propustku k lékaři nechcou dávat a když vám ji dají tak vám strhnou z výplaty 1000 korun a řeknou že lékaře si máme vyřídit mimo pracovní dobu ale kdy když jsme tam od rána do večera. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #49 Pracomat.cz 2018-07-10 11:08
Cituji David:
Dobrý den , můžu se zeptat kolik nočních 8 hodinových směn může zaměstnanec pracovat po sobě....


Dobrý den Davide,

zákoník práce neomezuje zaměstnavatele v tom, kolik nočních směn po sobě smíte vykonat. Jediné omezení je v délce odpočinku mezi směnami, který by měl být alespoň 12 hodin mezi jednotlivými směnami. Ve specifických případech může být i kratší, za předpokladu, že hned po další směně bude volno o to delší.
Citovat
0 #48 David 2018-07-10 10:42
Dobrý den , můžu se zeptat kolik nočních 8 hodinových směn může zaměstnanec pracovat po sobě.Žena pracovala pět směn,pak byla sobota neděle,potom tři,pak byly svátky a víkend,teď má odpolední celý týden a potom chtějí aby měla 14 dní noční směnu,volné víkendy.To se mi zdá příliš a snad i nezákonné.Jak to teda je?Prý na denní nemají volný stroj,protože na něm dělají jakési testy.Děkuji David
Citovat
0 #47 Pracomat.cz 2018-07-04 09:46
Cituji Petr V.:
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda-li se mohu vzdálit z pracoviště při 30minutové pauze na jídlo?Děkuji


Dobrý den Petře,

v naprosté většině případů ano. I když bude mít zaměstnavatel interním předpisem nařízen zákaz opuštění areálu pracoviště, tak bude opodstatněný pouze v případě, že k němu vedou důležité důvody. Typu bezpečnost práce, ochranu objektu, zpracování citlivých informací atd.. Pokud takové důvody nejsou, tak vás zaměstnavatel těžko může nutit v objektu zůstávat, i když je v něm například závodní jídelna.
Citovat
0 #46 Petr V. 2018-07-03 12:48
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda-li se mohu vzdálit z pracoviště při 30minutové pauze na jídlo?Děkuji
Citovat
0 #45 Pracomat.cz 2018-06-28 19:48
Cituji JANA:
Dobrý den ,
chtěla bych se zeptat zda mají nárok na všechny svátky (i ty co nemají rozvrženou práci)...


Dobrý den Jano,

nejsem si jistý, že přesně rozumím dotazu. Ale pokud se jedná o nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, tak je v pořádku, jestli na den svátku není naplánovaná směna, tak je to den odpočinku a je to stejné jako, když je u rovnoměrné doby svátek v sobotu. V tomto případě když je svátek v sobotu, tak se po zaměstnancích nechce aby pracovali pouze 32 hod, musí odpracovat 40 a že je svátek ve dny jejich odpočinku nehraje roli.
Citovat
0 #44 JANA 2018-06-28 08:57
Dobrý den ,
chtěla bych se zeptat zda mají nárok na všechny svátky (i ty co nemají rozvrženou práci)a zda se započítávají všechny svátky do rozpisu pracovní doby pracovníci obecního úřadu ,kteří pracují jako obecní strážníci v 12 hodinové nerovnoměrně rozvržené pracovní době .
Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #43 Pracomat.cz 2018-06-10 09:50
Cituji Jana:
Dobrý den,
Prosím radu. Stručně. Z roku 2017 mám nadělane cca 36hodin....


Dobrý den Jano,

pokud jste pracovali víc, než kolik byl hodinový týdenní limit uvedený v pracovní smlouvě, tak máte skutečně nárok na náhradní volno, nebo proplacení příplatku za práci přesčas. Jestliže vám volno nebude poskytnuto do 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší vám automaticky příplatek za práci přesčas.
Citovat
0 #42 Jana 2018-06-09 23:33
Dobrý den,
Prosím radu. Stručně. Z roku 2017 mám nadělane cca 36hodin. Mely jsme smlouvu na 38,75h/týdne a oni nás donutily dělat týdne 40hodin aniž by byla smlouva proto naskočily hodiny přesčas (nikdo smlouvu neresil), od 1.1.2018 nám daly podepsat dodatek, že děláme na 40h/týdne.
Tedy máme teď nárok na náhradní volno za předchozí rok, když ty hodiny tam jsou? Tvrdí,že se podepsáním dodatku překrývá asi hodiny a odmítají nám dát 3dny náhradní volno. Je divné že dají dva dny volna ale říkají tomu tzv.: Omluva za rok 2017. Což je divné, proč by dávaly dva dny volna jen tak. Oni vědi, že ty hodiny nadělane tam mám.
Druhý dvě kolegyně to dvěma dny volna budou mít časově srovnané ale já mám hodin o den víc, proto si myslim že nařídily dva dny všem a mě nechtějí uznat jeden den.
Mam nárok na dny náhradního volna ?? Když se jedná o hodiny z cervence-prosince 2017, překrývá to nový dodatek tudíž není na to nárok? Já myslím že je. V zákoníku práce se píše buď náhradní volno nebo zaplatit přesčas.
Děkuji Jana
Citovat
+1 #41 Pracomat.cz 2018-06-06 09:27
Cituji Roman:
dobrý den, rád bych si ujasnit rozpis směn. Dělám v nepřetržitém provozu železnice ...i


Dobrý den Romane,

Maximální délka směny je podle § 83 zákoníku práce 12 hodin. K tomu je nutno počítat s přestávkou v práci, která se nezapočítává do pracovní doby, a musí být poskytnuta nejpozději po 6 hodinách práce. Její délka je alespoň 30 minut. Dále platí, že zaměstnavatel je povinen zachovat zaměstnanci nepřetržitý odpočinek mezi směnami nejméně 11 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích (viz § 90 odst. 1 zákoníku práce). Tento odpočinek může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku, a to pouze v případech uvedených v § 90 odst. 2 zákoníku práce. Z toho vyplývá, že lze mít až 5 dvanáctihodinových směn za sebou, za předpokladu že se jedná o nerovnovměrnou pracovní dobu a v dalších období, bude délka směny zkrácena, aby v průměru činila nejvýše stanovenou týdenní pracovní dobu. Toto srovnávací období může mít maximálně 26 týdnů.
Citovat
0 #40 Roman 2018-06-06 09:10
dobrý den, rád bych si ujasnit rozpis směn. Dělám v nepřetržitém provozu železnice (ne ČD). Kolik nočních směn (12hod) smí maximálně následovat bezprostředně po sobě?
Děkuji
Citovat
0 #39 Pracomat.cz 2018-03-22 15:21
Cituji Janča:
Dobrý den,
může zaměstnavatel nařídit 12h pracovní dobu po celý týden ...


Dobrý den Jančo,

zaměstnavatel vám může nařídit pouze 8 hodin přesčasů týdně. Více můžete pracovat jen dobrovolně (nemůže vás nutit). Samozřejmě vám práci přesčas musí proplatit nebo za ni nabídnout náhradní volno.
Citovat
+1 #38 Janča 2018-03-22 15:09
Dobrý den,
může zaměstnavatel nařídit 12h pracovní dobu po celý týden (po-pá)? Původně se mělo chodit na 2 směny, jenže není dost lidí, takže jsou nařízeny 12ctky. Ty 4 hod denně navíc musí zaplatit jako přesčas? Děkuji, Jana
Citovat
0 #37 Pracomat.cz 2018-03-03 06:20
Cituji Ondřej:
Dobrý den, můžete mi prosím poradit ? Jsem zaměstnán na HPP(klasika smlouva se 40 hodinami na týden) a v současné době nemáme zaměstnance do práce proto mám v rozpise napsáno více směn než je běžné a navíc mi ted ještě zaměstnavatel zrušil některé volné dny o víkendu a mám tak na Březen mít nějakých 246 hodin v práci.
Můj dotaz zní, pokud mám smlouvu na těch 160 hodin na měsíc a jestliže se ten zbytek co mám mít navíc tedy 86 hodin počítá jako přesčasy , mám nárok po zaměstnavateli vymáhát nad 160 hodin příplatek za přesčasy 25% ze mzdy ? plus jestli si můžu nárokovat i příplatek za práci o víkendu 10% ? normálně to mám napsáno v rozpise směn všechny ty směny, pracuji v gastronomii pro menší firmu, případně pokud by mi nechtěl zaměstnavatel nad těch 160 hodin dávat příplatky, můžu se někde dožádat okamžitého zrušení pracovní smlouvy když i tak po mě bude zaměstnavatel žádat více směn ale nebude mi chtít proplatit ten příplatek ? Mimochodem pokud vím tak se tu nikdy nikdo o ty příplatky nezajímal, to až ted já jsem začal hledat po internetu jestli mám na to nárok.
děkuji mockrát za vaše rady


Dobrý den Ondřeji,

to co popisujete je bohužel poměrně běžná praxe v gastronomii, která je ovšem v rozporu s tím, co umožňuje zákoník práce. Zaměstnavatel má právo vám nařídit maximálně 8 hodin přesčasů týdně a to ještě ze závažných provozních důvodů. Tudíž by nemělo být pravidlem, že je máte každý týden. Dobrovolně můžete vykonávat práce přesčas víc, ale i tam je limit 416 hodin za rok. Za práci přesčas a případnou práci o víkendu máte podle zákona nárok na příspěvky, jak jste správně uvedl. Co se týče případného zrušení pracovní smlouvy, tak bych se zaměstnavatelem dohodl na ukončení dohodou. Určitě nebude chtít, abyste na jeho praktiky upozornil úřady a proto se nejspíš bez problémů dohodnete.
Citovat
0 #36 Ondřej 2018-03-02 14:37
Dobrý den, můžete mi prosím poradit ? Jsem zaměstnán na HPP(klasika smlouva se 40 hodinami na týden) a v současné době nemáme zaměstnance do práce proto mám v rozpise napsáno více směn než je běžné a navíc mi ted ještě zaměstnavatel zrušil některé volné dny o víkendu a mám tak na Březen mít nějakých 246 hodin v práci.
Můj dotaz zní, pokud mám smlouvu na těch 160 hodin na měsíc a jestliže se ten zbytek co mám mít navíc tedy 86 hodin počítá jako přesčasy , mám nárok po zaměstnavateli vymáhát nad 160 hodin příplatek za přesčasy 25% ze mzdy ? plus jestli si můžu nárokovat i příplatek za práci o víkendu 10% ? normálně to mám napsáno v rozpise směn všechny ty směny, pracuji v gastronomii pro menší firmu, případně pokud by mi nechtěl zaměstnavatel nad těch 160 hodin dávat příplatky, můžu se někde dožádat okamžitého zrušení pracovní smlouvy když i tak po mě bude zaměstnavatel žádat více směn ale nebude mi chtít proplatit ten příplatek ? Mimochodem pokud vím tak se tu nikdy nikdo o ty příplatky nezajímal, to až ted já jsem začal hledat po internetu jestli mám na to nárok.
děkuji mockrát za vaše rady
Citovat
0 #35 Pracomat.cz 2018-02-12 07:47
Dobrý den Pavle,

nařízený přesčas musíte respektovat, ale jeho maximální délka může být osm hodin týdně. K tomu musí zaměstnavatel dodržovat zákonné přestávky mezi směnami. Na vašem místě bych těch osm hodin týdně navíc ještě do konce února vydržel. Za porušení této povinnosti vás může zaměstnavatel vyhodit (to vám nejspíš nevadí), ale také potenciálně žalovat za ušlý zisk, který mu ušel kvůli tomu, že jste odmítnul přesčasy.
Citovat
0 #34 Pavel 2018-02-11 13:17
Dobrý den,
Jsem v práci, kde dělám krátký/dlouhý týden. A momentálně byla nabrána kolegyně, která je v 3 měsíční zkušební době. Ovšem nastal problém, kolegyně nejspíše zruší pracovní poměr ve zkušební době a tímpádem tu zůstanu pouze já a vedoucí pobočky. Otázka zní: Když mi bude řečeno, že musím jít do práce, protože kolegyně dala výpověď a tím tak dělat několik 12h hodinových směn po sobě, jsem nucen to přijmout? Nebo pokud tu je již zmíněný vedoucí pobočky je jeho povinností to vykrýt a já tímpádem mohu přesčasy odmítnout? Popřípadě, když to odmítnu a jsem již ve výpovědní lhůtě k 28.2.2018 a je již podepsaná, nemohou mi s tím už nijak hýbat?
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #33 Pracomat.cz 2018-02-09 09:59
Dobrý den Pavle,

podle mého ano.
Citovat
0 #32 Pavel Čičatka 2018-02-09 07:26
Dobrý den pracuji v kotelně s nepřetržitým provozem,kde se střídáme ve dvou směnách po 12 hodinách. Vztahuje se na nás týtenní prac.doba 37.5hod? Děkuji za odpověď. Pavel.
Citovat
0 #31 Jana 2018-02-08 09:23
Zkusím se ještě poradit na úřadu prace, kam jezdí pán z právní poradny. Vlastne mi jde o jeden den navic volna. Jejich výmluvy ,že nám dají dva dny jako omluvu je asi jen vymluva. Jinakji za rady děkuji.
Citovat
0 #30 Pracomat.cz 2018-02-08 09:05
Dobrý den Jano,

to zda vám je při výpovědi musí zaplatit nevím, to je dotaz spíše na právníka, který by musel vidět pracovní smlouvu. Zkusil bych se domluvit se zaměstnavatelem, aby vám jako "omluvu" dal tolik dní volna kolik jste dosud napracovala "přesčas". Zmiňovaný měsíční výkaz práce vám může pomoci je přesvědčit.
Citovat
0 #29 Jana 2018-02-06 18:41
Na státní inspekci jsem již volala, prý ty hodiny 40h/za týden je spravne.A ne 38,75h/týdne. Což je divné. Viz.pisu nahoře. Ale ted. Máme tedy po zaměstnavateli chtít nahradit hodiny přesčas? Oni se brání,že nám dají jako "omluvu" 2dny volna. Mam si vyžádat měsíční výkaz, kde jsou mě hodiny přesčas a jak je donutím nahradit ty hodiny volnem? A vůbec,když dám výpověď musejí mi zaplatit hodiny přesčas které mají v PC. Že?
Děkuji
Citovat
0 #28 Pracomat.cz 2018-02-06 16:24
Dobrý den Jano,

pokud se zaměstnavatelem nedá dohodnout, je možné se obrátit na státní inspektorát práce - www.suip.cz/ . To že zaměstnavatel tvrdí, že vám zapoměl dát podepsat dodatek je jeho chyba. Vy jste pracovala v rozsahu podle svojí platné pracovní smlouvy a vše navíc je práce přesčas.
Citovat
0 #27 Pracomat.cz 2018-02-06 14:27
Dobrý den Kamilo,

děkuji za doplnění.
Citovat
0 #26 Pracomat.cz 2018-02-06 14:26
Dobrý den Martine,

díky za upřesnění. V tom případě je to tak jak píše paní Kamila o příspěvek níže.
Citovat
0 #25 Jana 2018-02-06 09:35
Dobrý den,
daly nám podepsat dodatek ke smlouvě na 40h/týdně. A tvrdí že udělali chybu, že nám dodatek nedaly v červenci 2017, tedy nám dají dva dny volna jako omluvu. Ale tím se zamlčují moje hodiny přesčas. Ty dva dny navíc mi dělají 24h. (dvě 12h směny). Ale já mám naděláno 38,88 hodin přesčasu (dělala jsem to při původní smlouvě. Tedy přesčas.

Co ted? Mám po nich požadovat jak omluvné 2 dny volna co nabízejí + mojich 38,88 hodin? Vůbec se mi toto jednání nelíbí, dohodnou se s nima nedá. Jediný důkaz o hodinách mám z Měsíčního výkazu. Kde nadělané hodiny jsou. Jak se mám bránit?
Děkuji za odpověd.
Citovat
0 #24 Kamila 2018-02-05 19:38
Myslím, že se můžete mýlit. Pan Martin by měl dodat, jestli je v jeho zaměstnání běžný, že pracuje o víkendu ???

Domnívám se totiž, že se jedna o NEROVNOMERNE ROZLOŽENOU pracovní dobu s zde je pak opravdu běžne, že pokud má zaměstnanec volno v týdnu, kdy je svátek, na den svátku, musí si fond tohoto dne odpracovat jindy (např pracuje pondělí, utery, středa, čtvrtek volno ve svátek, patek, sobota, neděle radne volno. V tomto typu pracovní doby je fond za 26 kalendářních týdnů roven násobku týdenního pracovního fondu a 26 týdnů vyrovnávacího obdobi, za tento čas zaměstnanec musí fond odpracovat a nezáleží na dnech.
Citovat
0 #23 Martin 2018-02-05 16:36
Dobrý den,
myslel jsem to tak, že například v měsíci je 8 volných dní(sobota,neděle) a 1 svátek, který nevychází na víkend, celkem tedy 9 volných dní, a já když jsem na svátek doma, tak k němu dostanu už jen 7 dní volna, celkem tedy 8, to znamená že si svátek vlastně zadarmo napracuji.
děkuji
Citovat
0 #22 Pracomat.cz 2018-02-05 16:16
Dobrý den Martine,

pokud svátek připadl na den, který podle rozvržení pracovní doby není pro zaměstnance pracovním dnem, pak nemá svátek vliv na jeho pracovní dobu ani na výši jeho mzdy či platu. Tzn. nemáte za něj nic dostat, ale ani vás nemá nutit chodit si státní svátek "napracovávat".
Citovat
0 #21 Martin 2018-02-05 14:51
Dobrý den,
pracuji nepravidelně na 8 hodinové směny, zaměstnavatel nám za práci na svátky platí příplatek místo náhradního volna, ale když na svátek nepracujeme, vezme nám místo něj den volna z víkendů ale nic navíc nám nezaplatí a tvrdí že je to tak v pořádku. Myslím si, že to asi v pořádku není.
děkuji za odpověď
Citovat
0 #20 Pracomat.cz 2018-02-01 14:40
Dobrý den Věro,

ta půl hodina bude tzv. přestávka na jídlo a oddych (obědová pauza) a ta se nezapočítává do pracovní doby.
Citovat
0 #19 Věra Nováková 2018-02-01 08:25
Denní pracovní dobu máme od 6.00 do 13.30 ale máme zaplaceno jen 7 hodin. Děkuji.
Citovat
+1 #18 Pracomat.cz 2018-01-17 17:13
Dobrý den Jano,

délku svojí pracovní doby musíte mít uvedenu ve své pracovní smlouvě. Pokud v ní stojí, že je 38,75 hodin za týden, tak vás zaměstnavatel nemá právo nutit pracovat více v rámci běžné pracovní doby a tedy to vypadá, že se jednalo o práci přesčas kterou by jste měla dostat zaplaceno (případně náhradní volno). Zkuste se zaměstnavatelem domluvit, uvidíte co vám odpoví.
Citovat
0 #17 Iveta 2018-01-17 10:44
Moc děkuji za odpověd.
Přesně tak jsem si to i myslela,že to je.Určitě to s ní proberu.
Jen ten p.majitel asi nezná zákoník práce..
přeji hezký den Iveta
Citovat
+1 #16 Jana 2018-01-16 23:28
Dobrý den,
Chodím do práce na 12 a 12hodin dva dny a dva dny jsme doma. Takto se střídáme nepřetržitě. Pracujeme na 38,75h/týdně. Jaký to prosím je provoz podle mě nerovnoměrný. Mají nárok nás ted dát na 40h/týdně? A nutit nás nadělávat měsíčně cca 6hodin? Nebo nám náleží prac.doba 38,75h/týdně?

Máme smlouvu na 38,75h/týdně. V červenci 2017 nám řekli, že musíme pracovat 40h/týdně. Bez úpravy smlouvy jsme nadělávaly do konce roku hodiny, co nám touto změnou vznikly (mám tam navíc cca 38h.). Jak je ted mám ze zaměstnavatele dostat? Mám až ted od 1.1.2018 podepsat dodatek ke smlouvě na 40h/týdně? Mám po zaměstnavateli chtít i doklad o přesčasových hodinách at mám záruku o nápravu?
Děkuji Jana
Citovat
0 #15 Pracomat.cz 2018-01-16 12:39
Dobrý den Iveto,

jednání, které popisujete určitě není v pořádku. §88 ZP uvádí:

(1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut;

(2) Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut.

Pokud se zaměstnavatelem nebude domluva, doporučji ať dcera změní brigádu.
Citovat
0 #14 Iveta 2018-01-16 11:37
Dobrý den,moje dcera je plnoletá a pracuje při škole brigádně ve vinotéce i 12-ti hodin.směny.Její nadřízený jí zakazuje veškeré návštěvy(rodina),kdy jí vozím teplé jídlo;jelikož si tam ani nemá kde ho zehřít a uvařit a i to jí zakazuje,že prý to tam potom je cítit.Má vůbec na to právo???
přece má nárok po 6 hodinách na 1/2 hod.přestávku-zavřít to a nebo aby jí vystřídal a nechodil jí jen buzerovat-tak totiž se i před námi chová.Jsem rozhořčena chváním některých majitelů,jak jednají s lidmi-zaměstnanci.Děkuji za jakoukoliv odpověď.
Citovat
0 #13 Pracomat.cz 2018-01-02 12:14
Dobrý den Dano,

tanovená týdenní pracovní doba zaměstnance se v týdnu, na který připadne svátek, nekrátí. Pokud proto zaměstnanci v důsledku svátku odpadne směna a zaměstnanec v tento den nepracuje, posuzuje se tato doba jako výkon práce a ve skutečnosti se zahrnuje do odpracované doby. Připadne-li naopak svátek na den pracovního volna zaměstnance, tedy na den, kdy podle rozpisu směn nepracuje, nemá to žádný vliv na jeho týdenní pracovní dobu. Tzn. ve státní svátek mimo pracovní dobu vás zaměstnavatel nemá nutit chodit do práce.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na ahoj@pracomat.cz.