§ 78

 • (1) Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je
  • a) pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele,
  • b) dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou,
  • c) směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat,
  • d) dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  • e) třísměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  • f) nepřetržitým pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  • g) nepřetržitým provozem provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu,
  • h) pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele,
  • i) prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost,
  • j) noční prací práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou,
  • k) zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1,
  • l) rovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu,
  • m) nerovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.
 • (2) Ustanovení odstavce 1 písm. d) až f) platí i v případě, kdy při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, avšak jen po dobu nejvýše 1 hodiny.

§ 79 - Stanovená týdenní pracovní doba

 • (1) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně.
 • (2) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců
  • a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně,
  • b) s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně,
  • c) s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.
 • (3) Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby podle věty první nesmí však provést zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3.

 

§ 79a

 • U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více základních pracovněprávních vztazích podle § 3 nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.

 

§ 80 - Kratší pracovní doba

Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79 může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době.

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 # Kamila 2017-10-11 07:40
Dobrý den, chci se zeptat, jaka je maximálni délka pracovni doby během jednoho týdne pro pracovníka v dvousměnnem režimu při nerovnomerne rozložene pracovni době (vyrovnávací obdobi 26 tydnu). Smí tento zaměstnanec výjimecne pracovat i 60 hodin tydne (např dva týdny z daného vyrovnávací ho obdobi), když tomu bude pak přizpůsobeny plán a jiný týden umerne zkrácen ??? Dekuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2017-10-11 10:03
Dobrý den Kamilo,

zákonem stanovená pracovní doba je maximálně 40 hodin týdně. Práce nad tuto hranici je prací přesčas.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Kamila 2017-10-11 12:55
Ano, děkuji. Je ale možne zaměstnanci naplánovat 60 hodin maximalne na jeden týden ?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2017-10-11 16:03
Dobrý den Kamilo,

pokud se zaměstnavatel i zaměstnanec dobrovolně domluví na přesčasech, tak to krátkodobě možné je.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # štěpán 2017-11-05 18:17
dobrý den, muže vedouci zakázat mytí rukou před přestávkou
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2017-11-06 13:17
Dobrý den Štěpáne,

nedovedu si představit situaci, ve které by to mohlo a mělo vedoucímu pracovníkovi vadit. Můžete být více konkrétní?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Jirka 2017-11-06 17:29
Cituji Pracomat.cz:
Dobrý den Štěpáne,

nedovedu si představit situaci, ve které by to mohlo a mělo vedoucímu pracovníkovi vadit. Můžete být více konkrétní?Dobrý den, logicky od počátku pracovni doby az do jejího přerušení pracujete na svěřenem úkolu a rozhodně nemůžete krátit pracovni dobu tim, že se budete umývat před počátkem přestávky, pokud toto neni přímo stanoveno vnitřním predpisem. Kratil byste zamestnavateli planovany vykon. Jestliže charakter Vasi prace vyžaduje dukladne umyti před počátkem pracovni přestávky, abyste ji mohl vůbec zahájit, čimz se Vam tato neobvykle krati, mel byste spolu se spolupracovníky resit nutnost prodloužení přestávek na personálním oddělením či s Vašim přímym nadrizenym. Ve výrobních firmách bývají proto prestavky upraveny vnitřním předpisem nad rámec zákoníku prace. (NAPADÁ ME PROTO OTÁZKA - JAK DLOUHA JE VAŠE SMENA A JAK DLOUHÉ V NI MATE PŘESTÁVKY?)

Z me zkušenosti zaměstnavatel nevyhověl prodloužení přestávek v případě, kdy je nutne z pracoviště odejít o tři podlaží níže do šaten a kuchyňky (čas cesty z a zpet na pracoviště zabere cca 4 minuty z 30 ti minutove prestavky). Právní nárok na prodloužení nebyl potvrzen.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Čestmir 2017-11-18 15:03
muže zaměstnavatel nařidit praci v sobotu- neděli nebo ve svatek děkuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2017-11-18 17:48
Dobrý den Čestmíre,

může vám v tyto dny nařídit práci přesčas, pokud ho k tomu povedou závažné provozní důvody.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # roman 2017-12-04 15:31
dobry den,muže mi zaměstnavatel ve 2směnem provozu nařidit praci 2v tydnu 10hodin a zbyle 3dny 8hodin,všechny tyto hodiny kterých mam za 7měsicu okolo 100 mi odmita na konci roku proplatit .dik za odpověd
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2017-12-05 13:40
Dobrý den Romane,

pokud jsou to hodiny nad rámec vaší pracovní doby, tak se jedná o práci přesčas. A pokud nemáte v pracovní smlouvě, že práce přesčas je již zahrnuta ve vaší mzdě, tak by vám ji měl zaměstnavatel proplatit, případně poskytnout náhradní volno.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Dana Stříteská 2018-01-02 00:23
Dobrý den, mám fixní plat s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou 30 hodin týdně. Fond pracovní doby mám 129,5 hodiny měsíčně. Je to vpořádku, že do pracovní doby jsou zahrnuty veškeré svátky i když je firma na některé svátky zavřena a u ostatních svátků musím do práce?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2018-01-02 12:14
Dobrý den Dano,

tanovená týdenní pracovní doba zaměstnance se v týdnu, na který připadne svátek, nekrátí. Pokud proto zaměstnanci v důsledku svátku odpadne směna a zaměstnanec v tento den nepracuje, posuzuje se tato doba jako výkon práce a ve skutečnosti se zahrnuje do odpracované doby. Připadne-li naopak svátek na den pracovního volna zaměstnance, tedy na den, kdy podle rozpisu směn nepracuje, nemá to žádný vliv na jeho týdenní pracovní dobu. Tzn. ve státní svátek mimo pracovní dobu vás zaměstnavatel nemá nutit chodit do práce.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Iveta 2018-01-16 11:37
Dobrý den,moje dcera je plnoletá a pracuje při škole brigádně ve vinotéce i 12-ti hodin.směny.Její nadřízený jí zakazuje veškeré návštěvy(rodina),kdy jí vozím teplé jídlo;jelikož si tam ani nemá kde ho zehřít a uvařit a i to jí zakazuje,že prý to tam potom je cítit.Má vůbec na to právo???
přece má nárok po 6 hodinách na 1/2 hod.přestávku-zavřít to a nebo aby jí vystřídal a nechodil jí jen buzerovat-tak totiž se i před námi chová.Jsem rozhořčena chváním některých majitelů,jak jednají s lidmi-zaměstnanci.Děkuji za jakoukoliv odpověď.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2018-01-16 12:39
Dobrý den Iveto,

jednání, které popisujete určitě není v pořádku. §88 ZP uvádí:

(1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut;

(2) Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut.

Pokud se zaměstnavatelem nebude domluva, doporučji ať dcera změní brigádu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Iveta 2018-01-17 10:44
Moc děkuji za odpověd.
Přesně tak jsem si to i myslela,že to je.Určitě to s ní proberu.
Jen ten p.majitel asi nezná zákoník práce..
přeji hezký den Iveta
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Jana 2018-01-16 23:28
Dobrý den,
Chodím do práce na 12 a 12hodin dva dny a dva dny jsme doma. Takto se střídáme nepřetržitě. Pracujeme na 38,75h/týdně. Jaký to prosím je provoz podle mě nerovnoměrný. Mají nárok nás ted dát na 40h/týdně? A nutit nás nadělávat měsíčně cca 6hodin? Nebo nám náleží prac.doba 38,75h/týdně?

Máme smlouvu na 38,75h/týdně. V červenci 2017 nám řekli, že musíme pracovat 40h/týdně. Bez úpravy smlouvy jsme nadělávaly do konce roku hodiny, co nám touto změnou vznikly (mám tam navíc cca 38h.). Jak je ted mám ze zaměstnavatele dostat? Mám až ted od 1.1.2018 podepsat dodatek ke smlouvě na 40h/týdně? Mám po zaměstnavateli chtít i doklad o přesčasových hodinách at mám záruku o nápravu?
Děkuji Jana
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2018-01-17 17:13
Dobrý den Jano,

délku svojí pracovní doby musíte mít uvedenu ve své pracovní smlouvě. Pokud v ní stojí, že je 38,75 hodin za týden, tak vás zaměstnavatel nemá právo nutit pracovat více v rámci běžné pracovní doby a tedy to vypadá, že se jednalo o práci přesčas kterou by jste měla dostat zaplaceno (případně náhradní volno). Zkuste se zaměstnavatelem domluvit, uvidíte co vám odpoví.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit