§ 78

 • (1) Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je
  • a) pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele,
  • b) dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou,
  • c) směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat,
  • d) dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  • e) třísměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  • f) nepřetržitým pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  • g) nepřetržitým provozem provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu,
  • h) pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele,
  • i) prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost,
  • j) noční prací práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou,
  • k) zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1,
  • l) rovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu,
  • m) nerovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.
 • (2) Ustanovení odstavce 1 písm. d) až f) platí i v případě, kdy při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, avšak jen po dobu nejvýše 1 hodiny.

§ 79 - Stanovená týdenní pracovní doba

 • (1) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně.
 • (2) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců
  • a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně,
  • b) s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně,
  • c) s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.
 • (3) Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby podle věty první nesmí však provést zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3.

 

§ 79a

 • U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více základních pracovněprávních vztazích podle § 3 nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.

 

§ 80 - Kratší pracovní doba

Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79 může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době.

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 # Kamila 2017-10-11 07:40
Dobrý den, chci se zeptat, jaka je maximálni délka pracovni doby během jednoho týdne pro pracovníka v dvousměnnem režimu při nerovnomerne rozložene pracovni době (vyrovnávací obdobi 26 tydnu). Smí tento zaměstnanec výjimecne pracovat i 60 hodin tydne (např dva týdny z daného vyrovnávací ho obdobi), když tomu bude pak přizpůsobeny plán a jiný týden umerne zkrácen ??? Dekuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2017-10-11 10:03
Dobrý den Kamilo,

zákonem stanovená pracovní doba je maximálně 40 hodin týdně. Práce nad tuto hranici je prací přesčas.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Kamila 2017-10-11 12:55
Ano, děkuji. Je ale možne zaměstnanci naplánovat 60 hodin maximalne na jeden týden ?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2017-10-11 16:03
Dobrý den Kamilo,

pokud se zaměstnavatel i zaměstnanec dobrovolně domluví na přesčasech, tak to krátkodobě možné je.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # štěpán 2017-11-05 18:17
dobrý den, muže vedouci zakázat mytí rukou před přestávkou
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2017-11-06 13:17
Dobrý den Štěpáne,

nedovedu si představit situaci, ve které by to mohlo a mělo vedoucímu pracovníkovi vadit. Můžete být více konkrétní?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Jirka 2017-11-06 17:29
Cituji Pracomat.cz:
Dobrý den Štěpáne,

nedovedu si představit situaci, ve které by to mohlo a mělo vedoucímu pracovníkovi vadit. Můžete být více konkrétní?Dobrý den, logicky od počátku pracovni doby az do jejího přerušení pracujete na svěřenem úkolu a rozhodně nemůžete krátit pracovni dobu tim, že se budete umývat před počátkem přestávky, pokud toto neni přímo stanoveno vnitřním predpisem. Kratil byste zamestnavateli planovany vykon. Jestliže charakter Vasi prace vyžaduje dukladne umyti před počátkem pracovni přestávky, abyste ji mohl vůbec zahájit, čimz se Vam tato neobvykle krati, mel byste spolu se spolupracovníky resit nutnost prodloužení přestávek na personálním oddělením či s Vašim přímym nadrizenym. Ve výrobních firmách bývají proto prestavky upraveny vnitřním předpisem nad rámec zákoníku prace. (NAPADÁ ME PROTO OTÁZKA - JAK DLOUHA JE VAŠE SMENA A JAK DLOUHÉ V NI MATE PŘESTÁVKY?)

Z me zkušenosti zaměstnavatel nevyhověl prodloužení přestávek v případě, kdy je nutne z pracoviště odejít o tři podlaží níže do šaten a kuchyňky (čas cesty z a zpet na pracoviště zabere cca 4 minuty z 30 ti minutove prestavky). Právní nárok na prodloužení nebyl potvrzen.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Čestmir 2017-11-18 15:03
muže zaměstnavatel nařidit praci v sobotu- neděli nebo ve svatek děkuji
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2017-11-18 17:48
Dobrý den Čestmíre,

může vám v tyto dny nařídit práci přesčas, pokud ho k tomu povedou závažné provozní důvody.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit