§ 78

 1. Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je
  1. pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele,
  2. dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou,
  3. směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat,
  4. dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  5. vícesměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 3 nebo více směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  6. nepřetržitým pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  7. nepřetržitým provozem provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu,
  8. pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele,
  9. prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost,
  10. noční prací práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou,
  11. zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1,
  12. rovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu,
  13. nerovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.
 • Ustanovení odstavce 1 písm. d) až f) platí i v případě, kdy při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, avšak jen po dobu nejvýše 1 hodiny.

§ 79 - Stanovená týdenní pracovní doba

 1. Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně.
 2. Délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců
  1. pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně,
  2. s vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně,
  3. s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.
 3. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis a nesmí ho provést zaměstnavatel podle § 109 odst. 3. Takto zkrácená týdenní pracovní doba je stanovenou týdenní pracovní dobou.

 

§ 79a

 • U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více základních pracovněprávních vztazích podle § 3 nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.

 

§ 80 - Kratší pracovní doba

Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79 může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #282 Pracomat.cz 2023-02-03 19:25
Cituji David:
Dobry den. Muze nam zamestnavatel naridit sestou nocni smenu 2x do mesice? ...


Dobrý den Davide,

chápu to správně, že pracujete běžně pondělí až pátek a dvakrát do měsíce máte nařízenu noční směnu v sobotu? Jedná se tedy o práci přesčas? Tu může zaměstnavatel nařídit v rozsahu osm hodin týdně a až 150 hodin za rok. Zaměstnavatel je dále povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. Tzn, aby mezi koncem sobotní směny a začátkem pondělní bylo alespoň 35 hodin, je toto dodrženo?
Citovat
0 #281 David 2023-02-03 10:00
Dobry den. Muze nam zamestnavatel naridit sestou nocni smenu 2x do mesice? + kazdou sobotu. Dostali jsme kalendar smen az do konce roku a vsechny smeny, tak pisi, jsou povinne. Pracujeme v trismennem provoze. Dekuji
Citovat
0 #280 Pracomat.cz 2023-01-30 20:25
Cituji Martin:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli je možno chodit na jednosměrný provoz kdy pracovní doba je od 5 do 13.30....


Dobrý den Martine,

z pohledu zaměstnavatele je logické, že chce posunout pracovní dobu na 6.00, přesně z důvodu aby nemusel vyplácet příplatek za práci v noci. Nevím jak máte definovánu pracovní dobu (součást pracovní smlouvy - tzn. nejde jednostranně změnit, nebo vnitropodnikovým předpisem - zaměstnavatel může měnit "dle libosti).
Citovat
0 #279 Martin 2023-01-29 20:58
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli je možno chodit na jednosměrný provoz kdy pracovní doba je od 5 do 13.30. Začli jsme tak chodit v době Covidu abychom se nepotkávali na šatně s jinými profesemi.(jinak začíná směna 6-14.30) A zvykli si na to a všem nám to vyhovuje, že chodíme dřív do práce. Teď nám bylo oznámeno, že už tak chodit nemůžeme, že by se musel přepsat pracovní předpis, případně by nám musel zaměstnavatel vyplácet hodinu od 5 do 6 noční příplatek.
Citovat
0 #278 Pracomat.cz 2022-12-21 16:20
Cituji Galina humlova:
Dobrý den, můžu se optat, pracuji na 12 ký pouze denní...


Dobrý den Galino,

z toho co píšete nedochází ke střídání směn a tudíž se jedná o jednosměnný provoz.
Citovat
0 #277 Galina humlova 2022-12-21 13:57
Dobrý den, můžu se optat, pracuji na 12 ký pouze denní, ale máme od 7 do 19.00 nebo od 7 do 20.00,jsme brání jako 1 směnný provoz či máme nárok být dvousměnný, pracujeme nepřetržitě celý rok, ale denní dekuji
Citovat
0 #276 Pracomat.cz 2022-11-30 19:18
Cituji Marta:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat - pracuji jako matrikářka a účetní. Týdenní pracovní doba je 40 hodin ...


Dobrý den Marto,

z toho co popisujete nejsou soboty součástí pracovní doby a ani se nejedná o práci přesčas. Tudíž dle mého ze svého HPP nejste povinna (pokud by se nejednalo o práci přesčas) v sobotu pracovat. Nejsou svatby řešeny pomocí DPP/DPČ?
Citovat
0 #275 Marta 2022-11-30 10:34
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat - pracuji jako matrikářka a účetní. Týdenní pracovní doba je 40 hodin, ale celé léto mám ještě každou sobotu svatby. Volná je tedy jen neděle. Může po mě zaměstnavatel požadovat chodit každou sobotu do práce? Odměna za sobotu je 500 Kč hrubého. Hodiny strávené svatbami nejsou propláceny ani není možné vybírat náhradní volno. Předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #274 Pracomat.cz 2022-11-29 21:25
Cituji karel:
Dobrý den,
pracuji jako recepční v nepřtržitém dvojsměnném ...


Dobrý den Karle,

pokud jde o dovolenou, tak předpokládám, že máte čtyři týdny, tedy 38,75 * 4 = 155 hodin. Popisovaná pracovní doba vypadá v pořádku.
Citovat
0 #273 karel 2022-11-28 15:05
Dobrý den,
pracuji jako recepční v nepřtržitém dvojsměnném provozu dle paragrafu 79/2c na fonnd 38,75h/týden. Práce je rozdělena mezi 4 recepční (2x denní 12h a 2x noční 12h a poté 4 dny volna), je to tak v pořádku? Fond je 166h (30 dnů) a 171,5h (31dnů), je to v pořádku? Na kolik hodin dovolené mám nárok? Děkui za odpověď. Karel Pavlíček
Citovat
0 #272 Pracomat.cz 2022-11-26 23:04
Cituji Jan Trávník:
Dobrý den. Pracuji v obchodě otevřeno od 6:30 do 18:30, jsem ...


Dobrý den Jane,

z Vašeho popisu je jasné, že zaměstnavatel rozhodně nedodržuje všechny náležitosti zákoníku práce. Je mi jasné, že se mi to lehce říká, ale zvažte zda by Vám "jinde nebylo lépe".
Citovat
0 #271 Jan Trávník 2022-11-26 12:28
Dobrý den. Pracuji v obchodě otevřeno od 6:30 do 18:30, jsem tu v pondělí, úterý, volno ve středu a čtvrtek, pátek a sobota zase v práci, neděle volno. Přestávku si dle zaměstnavatele vyberu když zrovna nejde zákazník. Jsem sám na směně. Další týden to samé. A to vše již 16 let. Zdá se Vám to v pořádku ? Evidenci docházky žádnou nevedu. Mám fixní plat a to nezáleží na hodinách ? Už mě to unavuje. Díky Jenda.
Citovat
0 #270 Pracomat.cz 2022-11-23 17:19
Cituji Nikola:

A mohu se tedy zeptat mám směny 19,20,21 od 7:30 do ...


Dobrý den Nikolo,

podle zákoníku práce je stanovena minimální délka nepřetržitého odpočinku mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny na 11 hodin. Dále je zaměstnavatel povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl během každého období 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 35 hodin. Pokud jsou tyto podmínky splněny (a zároveň dodrženy zákonné limity u přesčasů), je to z pohledu zákona v pořádku.
Citovat
0 #269 Nikola 2022-11-23 16:19
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Nikola:
Dobrý den, chci se zeptat. Pracuji jako prodavačka. Máme 11cti hodinové směny...


Dobrý den Nikolo,

chápu to správně, že se jedná o práci nad rámec stanovené týdenní pracovní doby? Pokud ano, jedná se o práci přesčas kterou může zaměstnavatel nařídit max. 8 hodin týdně. Delší doba to může být jen se souhlasem se zaměstnance. Pokud nemáte od lékaře zákaz práce přesčas, tak zaměstnavetel nemá povinnost vás z přesčasů uvolnit. Je to tedy o domluvě vás a zaměstnavatele.A mohu se tedy zeptat mám směny 19,20,21 od 7:30 do 19:00 poté mám jen 22 volno, 23 jdu opět od 7:30-190:00 a 24 jdu jen od 7:30 do 12:00. Všichni ostatní mají mezi směnami dva dny volno a jen já mám v tomto období (od 19 do 24) jen jeden den. Děkuji
Citovat
0 #268 Pracomat.cz 2022-11-23 09:28
Cituji Nikola:
Dobrý den, chci se zeptat. Pracuji jako prodavačka. Máme 11cti hodinové směny...


Dobrý den Nikolo,

chápu to správně, že se jedná o práci nad rámec stanovené týdenní pracovní doby? Pokud ano, jedná se o práci přesčas kterou může zaměstnavatel nařídit max. 8 hodin týdně. Delší doba to může být jen se souhlasem se zaměstnance. Pokud nemáte od lékaře zákaz práce přesčas, tak zaměstnavetel nemá povinnost vás z přesčasů uvolnit. Je to tedy o domluvě vás a zaměstnavatele.
Citovat
0 #267 Nikola 2022-11-22 22:26
Dobrý den, chci se zeptat. Pracuji jako prodavačka. Máme 11cti hodinové směny. V prosinci nám ale přidaly směny navíc. 3 dny práce a 2 dny volna. Celý měsíc. Chci se zeptat zda na to má zaměstnavatel právo (ohání se tvrzením, že bude chodit hodně lidí, proto musíme být na prodejně všichni i přesčas) Já již v minulosti měla zdravotní problémy s takto rozvrženými směnami. Děkuji za odpovědi.
Citovat
0 #266 Pracomat.cz 2022-11-07 17:15
Cituji Bára:


Dobrý den, nene myslela jsem to tak, že budu pracovat jeden den patnáctku a pak dva dny volno a pořád takhle dokola, měsíčně bych měla 150 hodin.


Dobrý den Báro,

pravidelně to možné není, příležitostně (12 hodin směna + 3 hodiny přesčas) to legislativně možné je.
Citovat
0 #265 Bára 2022-11-06 21:54
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Bára:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné pracovat na 15-ti hodinové směny. Pracuji jako obsluha ČS a s kolegyněmi se střídáme ...


Dobrý den Báro,

chápu to správně, že chcete pravidelně (každý den) pracovat 15 hodin denně? Zaměstnavatel totiž musí dodržovat zákoník práce a ten mimojiné definuje nepřetržitý odpočinek mezi směnami, který musí činit minimálně 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Za určitých podmínek (např. kvůli práci přesčas) ho zle zkrátit až na 8 hodin, za situace, že bude poté o zkrácenou dobu odpočinek prodloužen. Nicméně pravidelně přetahovat dobu 12 hodin a mít delší směnu není možné. A myslím, že to ani dlouhodobě zdravé pro lidské tělo.


Dobrý den, nene myslela jsem to tak, že budu pracovat jeden den patnáctku a pak dva dny volno a pořád takhle dokola, měsíčně bych měla 150 hodin.
Citovat
0 #264 Pracomat.cz 2022-11-05 08:59
Cituji Vlaďka:
Dobrý den, mám dotaz. Můj zaměstnavatel měl překážku v práci, tak nám dal ...


Dobrý den Vlaďko,

neznám rozvržení vaší pracovní doby, ale pokud v sobotu běžně nepracujete, tak by to musel být nařízení přesčas ze strany zaměstnavatele, kdy vám musí proplatit nejen víkend, ale i práci přesčas.
Citovat
0 #263 Vlaďka 2022-11-04 15:20
Dobrý den, mám dotaz. Můj zaměstnavatel měl překážku v práci, tak nám dal 70% na ten den, byli jsme doma. Potom potřeboval v tom samém měsíci, aby jsme šli v sobotu. Poté bez našeho vědomí nahradil ten čtvrtek tou sobotou. Zaplatil jen práci o víkendu 120kč.Žádný přezčas, má na to právo?
Citovat
0 #262 Pracomat.cz 2022-10-22 19:32
Cituji Bára:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné pracovat na 15-ti hodinové směny. Pracuji jako obsluha ČS a s kolegyněmi se střídáme ...


Dobrý den Báro,

chápu to správně, že chcete pravidelně (každý den) pracovat 15 hodin denně? Zaměstnavatel totiž musí dodržovat zákoník práce a ten mimojiné definuje nepřetržitý odpočinek mezi směnami, který musí činit minimálně 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Za určitých podmínek (např. kvůli práci přesčas) ho zle zkrátit až na 8 hodin, za situace, že bude poté o zkrácenou dobu odpočinek prodloužen. Nicméně pravidelně přetahovat dobu 12 hodin a mít delší směnu není možné. A myslím, že to ani dlouhodobě zdravé pro lidské tělo.
Citovat
0 #261 Bára 2022-10-22 06:57
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné pracovat na 15-ti hodinové směny. Pracuji jako obsluha ČS a s kolegyněmi se střídáme po 7,5 h, ale chtěly bychom všechny pracovat jeden celý den. Vždy by jedna šla do práce a po ní ty další dvě následující dva dny. Pak by byl jeden den v práci a dva dny volna. Vedení nám řeklo, že celé dny se nesmí dělat, že ze zákona se smí pouze 12ti hodinové směny. Jak to tedy prosím skutečně je?
Citovat
0 #260 Pracomat.cz 2022-10-20 20:06
Cituji Daniel:
Dobrý den, pracuji na dvě směny ranní a odpolední. Muže mi zaměstnavatel nakázat 3 směny odpolední po sobě? Děkuji za odpověď.


Dobrý den Danieli,

pokud jsou dodrženy přestávky mezi směnami, délka vašeho týdenního úvazku, je respektován rozvrh směn atd.. tak obecně v tomto zaměstnavateli nic nebrání.
Citovat
0 #259 Daniel 2022-10-20 16:17
Dobrý den, pracuji na dvě směny ranní a odpolední. Muže mi zaměstnavatel nakázat 3 směny odpolední po sobě? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #258 Pracomat.cz 2022-09-02 13:41
Cituji Alena:
Dobrý den, může zaměstnavatel přikázat zaměstnanci ve strojírenské výrobě práci na dvou obráběčských ...


Dobrý den Aleno,

na kolika strojích má zaměstnanec pracovat žádný zákon neupravuje. Vlastní pracovní činnost zaměstnance je definovaná pracovní smlouvou. Pokud je výše uvedená činnost v souladu s pracovní náplní v pracovní smlouvě (a pochopitelně nedochází k porušení bezpečnosti práce, zaměstnanec má dostatečnou kvalifikaci, schopnosti atd..), tak to možné je.
Citovat
0 #257 Alena 2022-09-02 12:25
Dobrý den, může zaměstnavatel přikázat zaměstnanci ve strojírenské výrobě práci na dvou obráběčských strojích současně? Hrozí za neuposlechnutí porušením pracovní kázně a důtkou.
Citovat
0 #256 Pracomat.cz 2022-09-02 08:37
Cituji Ladislava:
Dobrý den, je stanoveno, jaký fond pracovní doby může mít člověk ...


Dobrý den Ladislavo,

nejste omezena v tom kolik pracovněprávních vztahů budete mít uzavřeno (ani počtem hodin celkem), ale musíte dodržovat podmínky co v těch smlouvách jsou - jednoduše řečeno, když uzavřete dvě HPP co mají stejnou pracovní dobu, tak minimálně v jednom nebudete schopna tyto podmínky dodržet.
Citovat
0 #255 Ladislava 2022-09-01 21:54
Dobrý den, je stanoveno, jaký fond pracovní doby může mít člověk celkem u více zaměstnavatelů? Například: u jednoho zaměstnavatele HPP na úvazek 1, zároveň u jiného zaměstnavatele 2 různé DPČ (každá úvazek 0,5, tedy celkem úvazek 1 na DPČ.
Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #254 Pracomat.cz 2022-08-26 14:03
Cituji Martin:
Dobrý den,měl bych dotaz. Zaměstnavatel nám mění směnnost z 12h 5 dní v týdnu ...


Dobrý den Martine,

přesná odpověď záleží na obsahu vaší pracovní smlouvy, ale obecně to možné je.
Citovat
0 #253 Martin 2022-08-26 09:56
Dobrý den,měl bych dotaz. Zaměstnavatel nám mění směnnost z 12h 5 dní v týdnu na nepřetržitý provoz, taktéž 12h. Změna vychází tak, že 30. a 31.8. máme noční a 1.9. už ranní což logicky nejde. Zaměstnavatel tvrdí že směnu z 1.9. si musíme napracovat, má pravdu?
Citovat
0 #252 Pracomat.cz 2022-07-23 10:20
Cituji Jakub:
Dobrý den,
zaměstnavatel po mě požaduje, abych dělal 13 a delší hodinové směny, ale ve výkazu práce si musím směny psát ....


Dobrý den Jakube,

to že pracujete delší směny než píšete do výkazu práce je porušení zákoníku práce. Kontaktovat můžete Inspektorát práce - www.suip.cz/ . Pokud jde o nařízení přesčasu, ten nemusí být písemný a zaměstnavatel (či nadřízený) ho může nařídit i ústně. Nicméně tento přesčas (odpracované hodiny) musí být správně zaznamenán.
Citovat
0 #251 Jakub 2022-07-23 08:15
Dobrý den,
zaměstnavatel po mě požaduje, abych dělal 13 a delší hodinové směny, ale ve výkazu práce si musím směny psát, jako bych chodil na 8 hodinové v pracovním týdnu, i když dělám doopravdy 12hodinové i o víkendech a svátcích. Je nějaká možnost, jak se bránit? Kam toto nahlásit? Při plánování směny na další měsíc, musí mi zaměstnavatel určit od kdy, do kdy mám v daný den přijít a pokud bude směna delší jak 12 hodin, tak mi musí dát písemně, že požaduje přesčas, jinak mám právo odejít po oněch 12 hodinách?
Citovat
0 #250 Pracomat.cz 2022-06-25 21:59
Cituji Sofie:
Dobrý den, mám stanoveno 37.5 h týdně v rovnoměrné rozvrh práce. znamená to, že mám pracovat i o víkendu?


Dobrý den Sofie,

to bude definováno v rámci pracovní smlouvy. Pouhé uvedení týdenní pracovní doby o případné práci o víkendu nic neříká. To co popisujete je běžný rozvrh, tedy 7,5 hodiny denně. Je dost pravděpodobné že se jedná o klasický rozvrh pondělí - pátek.
Citovat
0 #249 Sofie 2022-06-25 10:19
Dobrý den, mám stanoveno 37.5 h týdně v rovnoměrné rozvrh práce. znamená to, že mám pracovat i o víkendu?
Citovat
0 #248 Pracomat.cz 2022-06-16 06:12
Cituji Pavel:
Dobrý den, mám dotaz.
Máme pracovní dobu od 6h do 14h, a zaměstnavatel po nás chce, aby jsme na vrátnici ...


Dobrý den Pavle,

povinností zaměstnance je být na začátku pracovní doby připraven pracovat. Když to přeženu, tak pokud je potřeba na převléknutí a přípravu potřeba hodina, musíte tam být hodinu předem. Pokud stačí přijít a můžete "rovnou pracovat", stačí dorazit přesně na začátek směny. Zaměstnavatel nemá právo po vás chtít ať si "pícháte" 10 minut předem a 5 minut po směně. Má právo ať jste na začátku směny okamžitě připraveni pracovat.
Citovat
0 #247 Pavel 2022-06-15 04:26
Dobrý den, mám dotaz.
Máme pracovní dobu od 6h do 14h, a zaměstnavatel po nás chce, aby jsme na vrátnici "píchali" 10min před začátkem směny a v celou byly na pracovišti. To ještě chápu. Ale jde mi o to, že pracoviště musíme opouštět ve 14h, to je také ok. Po odchodu z pracoviště jdeme na šatnu, kde se převlékneme do civilu a směr vrátnice, kde nás nutí čekat do 14:05 a pak teprve můžeme "píchat" a odejít. Mají na to právo? Přeci jim může být jedno, když se převléknu např. za 2min a půjdu hned domů. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #246 Pracomat.cz 2022-05-13 18:31
Cituji Kamila:
Dobrý den, pracuji v obchodě jako prodavačka. Mám smlouvu na 40 hodin týdně....


Dobrý den Kamilo,

v případě, že svátek připadl na váš obvyklý pracovní den a vy z tohoto důvodu nepracujete, náleží vám za tento den náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zjednodušeně řečeno, dostanete zaplaceno jako by jste pracovala i když jste doma. V případě, že ve svátek pracujete, máto nárok nejen na běžnou mzdu, ale také na příplatek za práce ve svátek. A pokud by svátek připadl na den, kdy nepracujete (nemáte směnu), tak na víš nemá žádný dopad. Každopádně není nutné si svátek nijak napracovat.
Citovat
0 #245 Pracomat.cz 2022-05-13 17:11
Cituji Miroslava:
Dobrý den,
Mám dotaz k pracovní době.
Pracuji krátký - dlouhý týden, 12 hodinové směny.
Tudíž ...


Dobrý den Miroslavo,

na den pracovního svátku by jinak připadla pracovní směna? Měla by jste jít do práce? Ono se počet odpracovaných hodin mezi jednotlivými měsíci poměrně běžně liší dle toho jak vyjde víkend, státní svátky atd..
Citovat
0 #244 Miroslava 2022-05-11 07:40
Dobrý den,
Mám dotaz k pracovní době.
Pracuji krátký - dlouhý týden, 12 hodinové směny.
Tudíž i ve svátky.
Konkrétně dotaz se týká svátků.
Paní účetní napočítal pracovní dny pondělí-pátek,
vynásobí 8 hodinami, a to je naše pracovni doba.
Do teď je to v pořádku, ale v momentě, kdy jsou
placené svátky, jako např. 5-6.7.2022. Tak nám dva
dny svátků z fondu neodečte. To znamená, že za
červenec 2022 odpracujeme 168 hodin, tj. 21 dní
v četně 2 svátků.
Je to tak v pořádku?
Protože kdo pracuje jen na ranní směnu,
pondělí- pátek 8 hodin denně, má fond pracovní doby jen 19 dni, tj. 152 hodin.

Děkuji za odpivěď
Miroslava
Citovat
0 #243 Kamila 2022-05-10 12:44
Dobrý den, pracuji v obchodě jako prodavačka. Mám smlouvu na 40 hodin týdně. Chtěla jsem se zeptat jak je to se svátkem, musím si ho nadělat,když v týdnu odpracuji 40 hodin? A je rozdíl když je ve svátek obchod otevřený nebo zavřený?
Děkuji
Citovat
+1 #242 Pracomat.cz 2022-05-04 09:28
Cituji Jana Suchopárová:
Dobrý den, od února jsem začala pracovat v nepřetržitém provozu o 40 hodinách týdne. Musím se přiznat, že mě výplatní pásky jsou hotová ....


Dobrý den Jano,

z toho co popisujete je chování majitele firmy podezřelé, zejména jak mění vysvětlení o důvodech výše vaší mzdy. Nicméně ani to automaticky nemusí znamenat, že se chová nezákonně. Třeba to jen dokáže vysvětlit a mzdová účetní to počítá správně. Na druhou stranu ho ani nechci omlouvat. Co v tomto případě doporučuji je obrátit se na státní inspektorát práce s přesným zadáním - tj. jaké směny jste za daný měsíc měla, jak vám byla vypočítána mzda atd.. Kontakty najdete na adrese - www.suip.cz/web/suip/poskytovani-poradenstvi . A tento úřad má ze zákona povinnost poskytovat poradenství podobného typu. Odpověď nejspíše nebude v řádu dnů, ale můžete ji případně použít jako důkaz pro zaměstnavatele, že ve svém počínání pochybyl (pokud by tomu tak bylo)
Citovat
0 #241 Jana Suchopárová 2022-05-03 21:26
Dobrý den, od února jsem začala pracovat v nepřetržitém provozu o 40 hodinách týdne. Musím se přiznat, že mě výplatní pásky jsou hotová džungle, kdy každý měsíc mám jiné příplatky za noční a víkendy. Neustále se dohadují s majitelem firmy, a on neustále přichází s čím dál podivnějším vysvětlením o mé mzdě. Naposledy mi sdělil, že za rok nemohu přesáhnout určitý limit hodin, mluvil o 1950 hodinách, a o tom, že v červnu mi zaplatí jen 126 hodin, i když mě hodiny se pohybují měsíčně od 180 výše. A to samé udělá v prosinci. Jsem zaměstnaná na HPP jako strážná. Nemohu se nikde dopidit a najít co tím vším myslí, a proto se obracím na vás. Předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #240 Pracomat.cz 2022-04-25 20:18
Cituji Novotný:
Dobrý den,
ještě bych měl doplňující dotaz.
Za cca tři roky u této firmy mám na pásce zbývající dovolenou v celkové výši 65ti dnů....


Dobrý den,

předpokladám že na dovolenou máte nárok na relativně běžnou délku (5 týdnů za rok?), zaměstnavatel vám už nemůže bránit si tuto dovolenou vybrat pokud ji chcete mít. Při takovéto dovolené dokonce velmi riskuje při případné kontrole ze strany inspektorátu práce. Pokud vám dovolenou nechce dovolit, tak rozhodně zákon porušuje.
Citovat
0 #239 Pracomat.cz 2022-04-25 20:16
Cituji Novotný:
Dobrý den,
pracuji na 12ti hodinové směny a mám následující rozpis:
17. 4. Neděle Denní
18. 4. Pondělí Denní
...


Dobrý den,

pokud se jedná o nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, tak uvedené doby mohou být v pořádku. Jak vám vychází dlouhodobý průměr (odpracované hodiny za týden).
Citovat
0 #238 Novotný 2022-04-23 11:52
Dobrý den,
ještě bych měl doplňující dotaz.
Za cca tři roky u této firmy mám na pásce zbývající dovolenou v celkové výši 65ti dnů.
Je to z hlediska zákoníku práce v pořádku ?
S pozdravem,
Novotný
Citovat
0 #237 Novotný 2022-04-23 08:47
Dobrý den,
pracuji na 12ti hodinové směny a mám následující rozpis:
17. 4. Neděle Denní
18. 4. Pondělí Denní
19. 4. Uterý Denní
20. 4. Středa Denní

23. 4. Sobota Noční
24. 4. Neděle Noční
25. 4. Pondělí Noční

28. 4. Čtvrtek Denní
29. 4. Pátek Denní
30. 4. Sobota Noční
01. 5. Neděle Noční

Chci se zeptat, jestli je to v pořádku z hlediska zákoníku práce. Ve smlouvě mám napsáno 40 hodin týdně. Mám pocit, že mě v práci neúměrně přetěžují. Nemám prakticky vůbec čas na svoje koníčky a záliby.

S pozdravem,

Novotný
Citovat
0 #236 Pracomat.cz 2022-01-06 15:13
Cituji iva:
Dobrý den. mám dotaz kolegyně je těhotná, na neschopenku jít odmítá že nebude mýt na nájem. Sama na svou žádost chtěla dělat 12h směnu. Za měsíc má dvě směny. Porušili jsme zákon...


Dobrý den Ivo,

zákon to nezakazuje a pokud to dovoluje zdravotní stav těhotné zaměstnankyně, tak je to v pořádku.
Citovat
0 #235 iva 2022-01-05 20:23
Dobrý den. mám dotaz kolegyně je těhotná, na neschopenku jít odmítá že nebude mýt na nájem. Sama na svou žádost chtěla dělat 12h směnu. Za měsíc má dvě směny. Porušili jsme zákon...
Citovat
0 #234 Pracomat.cz 2021-12-30 07:14
Cituji Jana:
Dobrý den, manžel pracuje jako montážní dělník, 40 hod/týden, rovnoměrná prac.doba od pondělí do ....


Dobrý den Jano,

záleží jak má manžel definovánu pracovní dobu v rámci pracovní smlouvy. Pokud tam víkendy nejsou, jednalo by se o změnu pracovní smlouvy a s ní by musel souhlasit. Nárok na příplatek za práci o víkendu by dle zákona byl.
Citovat
0 #233 Jana 2021-12-21 10:55
Dobrý den, manžel pracuje jako montážní dělník, 40 hod/týden, rovnoměrná prac.doba od pondělí do pátku. Nyní chce firma rozdělit lidi na 2 skupiny - jedna by stále pracovala po-pá a druhá skupina by pracovala také 40 hod/týden, rozvnoměrně rozvržená prac.doba ale od pátku do úterý. Je to možné, že by manžel trvale pracoval přes všechny víkendy? Měl by teda příplatek za víkendy. Musel by s tím souhlasit? Děkuji.
Citovat
0 #232 Pracomat.cz 2021-12-07 12:56
Cituji Milos:
Dobrý den.
Hledám všude kde se dá ale nemohu dohledat.
Pracuji ...


Dobrý den Miloši,

pokud se jedná o stěhování jako "soukromé" záležitosti (není to kvůli zaměstnavateli), tak máte nárok na nezbytně dlouhou dobou (maximálně dva dny) neplaceného volna. Co je to nezbytně nutná doba je vždy lehce sporné, ale většinou zaměstnavatelé dva dny nijak nerozporují.
Citovat
0 #231 Milos 2021-12-07 10:41
Dobrý den.
Hledám všude kde se dá ale nemohu dohledat.
Pracuji v nepřetržitém provozu 12h směny den/noc. Potřebuju se přestěhovat z vesnice do vesnice a vzít si na to v práci volno. Kolik dní/hodin me musi zaměstnavatel poskytnout? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #230 Pracomat.cz 2021-11-24 20:22
Cituji Petra:
Dobrý den, pracuji na rehabilitaci, která je součástí nemocnice, jako fyzioterapeut, funguje u nás jednosměnný ranní provoz. V rámci nedostatku personálu ...


Dobrý den Petro,

teoreticky je to možné na základě §41 (pracomat.cz/.../...) ZP :

Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu.

Je to však značně nestandardní situace a neměla by trvat příliš dlouhou dobu. Nicméně za současných podmínek, těžko odhadovat jak dlouho se tato situace může považovat za mimořádnou událost....
Citovat
0 #229 Petra 2021-11-24 18:07
Dobrý den, pracuji na rehabilitaci, která je součástí nemocnice, jako fyzioterapeut, funguje u nás jednosměnný ranní provoz. V rámci nedostatku personálu v době kovidové jsem byla přesunuta na výpomoc na oddělení které funguje ve dvousměnném provozu, sloužím tedy i noční. Má na to zaměstnavatel právo a jak je nutné právně ošetřit změnu pracovní náplně a pracovní doby?
Citovat
0 #228 Pracomat.cz 2021-11-20 08:20
Cituji A:
Dobrý den, pracuji na dvě směny ranní a odpolední. Muže mi zaměstnavatel nakázat 3 směny odpolední po sobě? Děkuji za odpověď.


Dobrý den,

zaměstnavatel musí mezi směnami dodržet nepřetržitý odpočinek mezi směnami (pracomat.cz/.../...) a zároveň zajistit nepřetržitý odpočinek v týdnu - pracomat.cz/.../.... Pokud jsou tyto náležitosti dodrženy, zaměstnavatel není nijak omezen v počtu nočních / odpoledních / ranních směn za sebou.
Citovat
0 #227 A 2021-11-18 19:04
Dobrý den, pracuji na dvě směny ranní a odpolední. Muže mi zaměstnavatel nakázat 3 směny odpolední po sobě? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #226 Pracomat.cz 2021-11-08 18:52
Cituji Lukáš:
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat. Dělám dvousměnný provoz. 8 hod. Týden ranní ...


Dobrý den Lukáši,

stejná odpověď jako u kolegy. Máte sjednanou pracovní smlouvu kdy vy slibujete pracovat 40 hodin týdně a zaměstnavatel vám tuto práci zajistit. Může vám nakázat práci přesčas, ale to je maximálně 8 hodin týdně a maximálně 150 hodin za rok. Jinak vám nemůže přesouvat pracovní dobu jak se mu zlíbí a musí respektovat pracovní dobu sjednanou v rámci pracovní smlouvy.
Citovat
0 #225 Pracomat.cz 2021-11-08 18:46
Cituji Zdeněk Vysoký:
Dobrý den,
mám pracovní smlouvu na 40 hod/týdně, ale v reálu jsem v ..


Dobrý den Zdeňku,

v "pořádku" to není. Máte sjednanou pracovní smlouvu na 40 hodin týdně a zaměstnavatel má povinnost vám zajistit náplň práce na těchto 40 hodin. A není vaše starost, že tuto náplň nemá.
Citovat
0 #224 Lukáš 2021-11-08 14:31
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat. Dělám dvousměnný provoz. 8 hod. Týden ranní a týden noční, ale občas se stane, že při noční je práce jen na 3 dny a to z neděle na pondělí, pak z úterý na středu a ze čtvrtka na pátek. Dřív mi šéf platil za dny co nebyla práce 60%. Ale teď mi odmítá těch 60% zaplatit a říká ať si to nadělám přes víkend a nebo nočními směnami. Má na to právo? Už bych neměl volné víkendy a o tom jestli bude noční informuje až odpoledne v den kdy se má noční konat. Děkuji za radu. Lukáš
Citovat
0 #223 Zdeněk Vysoký 2021-11-08 14:23
Dobrý den,
mám pracovní smlouvu na 40 hod/týdně, ale v reálu jsem v práci denně někdy 2, někdy 6 a někdy 8 hod. týdně. Zaplaceno pak dostanu dle odpracovaných hodin, tedy, pokud týdně odpracuji 20 hod., dostanu zaplaceno za 20 hod. Je to v pořádku?
Citovat
0 #222 Pracomat.cz 2021-11-06 22:26
Cituji Martin:

Děkuji za informaci, je tohle i důvod pro okamžité zrušení ...


Dobrý den Martine,

při okamžitém zrušení pracovního poměru není nárok na odstupné, ale máte nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. A pokud vám zaměstnavatel skutečně nevyplácí mzdu (plat) či její část, pak podle § 56 ZP máte nárok na okamžité ukončení pracovního poměru.
Citovat
0 #221 Martin 2021-11-04 21:24
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Martin:
Dobrý den měl bych dotaz ohledně nepřetržitého provozu/ systém dlouhý-kratky týden 12h směny/ v tomto provozu již pracuji ...


Dobrý den Martine,

nezaplacené přesčasy je možné požadovat až tři roky zpětně.


Děkuji za informaci, je tohle i důvod pro okamžité zrušení pracovniho poměru ze strany zaměstnance kdy zaměstnavatel nevyplatil mzdu, nebo jakoukoli její část? a to s nárokem na odstupné? Dekuji za info
Citovat
0 #220 Pracomat.cz 2021-11-04 19:48
Cituji Martin:
Dobrý den měl bych dotaz ohledně nepřetržitého provozu/ systém dlouhý-kratky týden 12h směny/ v tomto provozu již pracuji ...


Dobrý den Martine,

nezaplacené přesčasy je možné požadovat až tři roky zpětně.
Citovat
0 #219 Martin 2021-11-04 18:39
Dobrý den měl bych dotaz ohledně nepřetržitého provozu/ systém dlouhý-kratky týden 12h směny/ v tomto provozu již pracuji více než 10let, ale zaměstnavatel, nám nikdy neumožnil vybrat si nahradni volno a ani nám neproplacel přesčasový priplatek nad rámec fondu 37,5h týdně.nebyla žádná výjimka 204h za měsíc bez žádného přesčas.priplatku, pouze placené hodiny. Je možné vyžadovat zpětné zaplacení? Dekuji za odpověď a radu.
Citovat
0 #218 Pracomat.cz 2021-10-24 20:22
Cituji Martina:
Dobrý den,
je možné pracovat 6dnů v kuse a to 12hod směny = 3 denni a 3dny noční a pak pouze jen 3 dny volna...


Dobrý den Martino,

pracujete tedy v 3směnném provozu, předpokládám že máte vyrovnávací období v délce 52 týdnů? Když pominu fakt, že v 3 směnném provozu je týdenní doba 37 a půl hodiny týdne. A tedy 1 950 hodin ročně. V rámci jednoho týdne pak musí zaměstnavatel dodržovat doby odpočinku mezi směnami (nepřetržitý odpočinek mezi směnami po dobu alespoň 11 hodin) a nepřetržitý odpočinek v rámci týdne (ten je alespoň 35 hodin nepřetržitého odpočinku v týdnu. Ten je možné zkrátit na 24 hodin, ale v dalším týdnu musí být nepřetržitý odpočinek v takovém rozsahu, aby jeho celkem za 2 týdny byl minimálně 70 hodin.). Takže to co popisujete teoreticky možné je, ale rozhodně se nemůže jednat o pravidelné chování. A také by vám zaměstnavatel musel následující týden poskytnout výrazně delší dobu odpočinku.
Citovat
0 #217 Martina 2021-10-24 12:41
Dobrý den,
je možné pracovat 6dnů v kuse a to 12hod směny = 3 denni a 3dny noční a pak pouze jen 3 dny volna? Jedna se o 3směnný provoz v pivovarnickém průmyslu. Je to v souladu se zákoníkem práce?

Děkuji za odpověd
Citovat
+1 #216 Pracomat.cz 2021-09-30 08:47
Cituji Jakub:
Dobrý den,

Pracuji na maloobchodní prodejně kde máme otevírací dobu 9 – 21. Pracovní dubu máme rozvrženou na dlouhý a krátký týden.....


Dobrý den Jakube,

ano takové chování je v rozporu se zákoníkem práce. Zaměstnavatel nemá právo po vás "jen tak" být v práci o 15 minut dříve. Pokud to zaměstnavatel opravdu vyžaduje, pak by se jednalo o práci přesčas (pokud je pro ni důvod). A jak správně říkáte, vaší povinností je být připraven k práci od 9.00. Nikoliv od 8.45. Stejně jako zaměstnavatel nemá žádné právo chtít od vás "pokuty" za pozdní příchod. Může se jednat o dobrovolnou formu dohody mezi zaměstnanci, ale právní nárok na ni není.
Citovat
0 #215 Jakub 2021-09-29 22:51
Dobrý den,

Pracuji na maloobchodní prodejně kde máme otevírací dobu 9 – 21. Pracovní dubu máme rozvrženou na dlouhý a krátký týden. Tento čas rovněž vykazujeme a započítává se nám do měsíčního fundu pracovní doby. Zaměstnavatel po nás vyžaduje abychom byli přítomní již 8:45 kdy by se měla konat jakási „porada“ nicméně v praxi se jedná o to že většinou jen posloucháme co kdo dělal o víkendu atd.
Problém nastává když se někdo dostaví později (třeba 8:55) – jednak se musí dodržovat nějaké nepsané pravidlo že se za „pozdní“ příchod vhazuje do kasičky 20kč a následuje výklad nadřízeného že nemáme chodit „pozdě“ a že se to bude muset nějak řešit atd..
Připomínám, že za měsíc mi tyto „přesčasy“ udělají v součtu 4 – 5 hodin.

Nejsem žádný expert na zákoník práce, ale nepletu se když tvrdím, že se v takovémto případě jedná o nařízení práce přesčas a mela by se mi započítávat do odpracovaných hodin, a pokud ne, taky by zaměstnanci neměl hrozit žádný postih a postačuje když bude v 9:00 připraven začít vykonávat práci?

Předem mockrát děkuji za odpověď,

Jakub
Citovat
0 #214 Pracomat.cz 2021-09-11 08:34
Cituji Michaela:
Dobrý den,
s personálním oddělením vedeme diskuzi a nemůžeme nalézt shodu podloženou validními argumenty...


Dobrý den Michaelo,

pokud zaměstnanci připadla směna na svátek, ale z důvodu svátku mu směna (či její část) odpadla, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Směna mu odpadne a takový den je považován za výkon práce a započítává se do pracovní doby. Nic si proto "nadpracovávat" nemusí.
Citovat
0 #213 Michaela 2021-09-09 11:07
Dobrý den,
s personálním oddělením vedeme diskuzi a nemůžeme nalézt shodu podloženou validními argumenty. Zaměstnanci pracují v Retailu chovatelských potřeb, tedy prodej chovatelských potřeb s pracovní dobou po-ne 8-20h, krátký-dlouhý týden. Řešíme neshodu ohledně povinných odpracovaných hodin za měsíc. HR oddělení argumentuje, že dle změny legislativy 2021 je zaměstnanec povinen si nahradit pracovní hodiny za státní svátek, kdy je zákonem zavřeno. Na Září 2021 by dle jejich logiky bylo povinno odpracovat 22prac. dní tedy 176hod. Argumentují tím, že se nejedná o překážku a že zaměstnanec si musí hodiny nadpracovat, jelikož si je vědom státního svátku. Žádná firemní směrnice tuto skutečnost však nezmiňuje. Dle logiky věci, pokud je zákonem nařízeno, že budou obchody určité plochy zavřeny a zaměstnanec nemůže jít vykonávat svou práci ve státní svátek, ač by chtěl/mohl, nelze mu přeci nakázat, aby si nadpracoval dobu, kdy je mu upřeno legislativou pracovat. Nemělo by tedy dojít ke snížení počtu povinných hodin na 168? Případně můžete mi podat zdůvodnění, proč setrvává povinných 176hodin, ačkoli musí být zákonem zavřen obchod? Studuji personalistiku a tímto jsme se nezabývali, nicméně mi to přijde absolutně nelogické. Děkuji
Citovat
-1 #212 Pracomat.cz 2021-08-22 20:54
Cituji Rudolf:
Dobrý večer. Pracuji v zemědělství a dnes mi bylo vzděleno že pokud dnes nezůstanu v práci do 4:00 hod. ranních ...


Dobrý den Rudolfe,

zaměstnavatel vám touto formou může přesčas nakázat. Nicméně musí dodržet nepřetržitý odpočinek mezi směnami (standardně 11 hodin, krátkodobě lze zkrátit na 8 hodin). Odmítnutí práce přesčas může být důvod pro výpověď ze strany zaměstnavatele, ale po jednom takovém "pohřešku" se mi to zdá jako kruté. Doporučuji zkusit se zaměstnavatelem promluvit a celou situaci si vyjasnit.
Citovat
0 #211 Rudolf 2021-08-20 23:07
Dobrý večer. Pracuji v zemědělství a dnes mi bylo vzděleno že pokud dnes nezůstanu v práci do 4:00 hod. ranních že v pondělí nemám chodit do práce po té otočil a nařídil mi práci na sobotu. Fakt je ten že má pracovní doba je od 7:00 do 22:00 až do 24:00. Odmítl sem přesčas a v pondělí mě čeká výpověď. Prý mi to nařídil majitel, o pokus telefonické domluvy telefon nezvedal. Nevím co dál. O pokus si nahrát zvukový záznam či o písemné nařízení se začal vykrucovat. Děkuji
Citovat
+1 #210 Pracomat.cz 2021-08-18 17:35
Cituji Jaroslav:
Dobrý den, mám noční směnu. To že mi zaměstnavatel může nakázat ...


Dobrý den Jaroslave,

zaměstnavatel je při nařizování přesčasů limitován faktem, že může nařídit pouze 8 hodin přesčasu týdně a 150 hodin přesčasu za rok. Tedy pokud už vyšší míra přesčasu již není součástí pracovní smlouvy. Druhým faktorem který ovlivňuje jak mohou směny po sobě následovat je nepřetržitý odpočinek mezi směnami - ten musí být alespoň 11 hodin (což váš případ splňuje). Druhou podmínkou je délka nepřetržitého odpočinku v týdnu. Tedy, že alespoň jednou za týden musíte mít odpočinek v délce nejméně 35 hodin. Pokud jsou tyto podmínky splněny, je chování zaměstnavatele v souladu se zákonem.
Citovat
0 #209 Jaroslav 2021-08-18 13:28
Dobrý den, mám noční směnu. To že mi zaměstnavatel může nakázat dvě dvanáctky v týdnu je mi jasné, obyčejně se ale jedná o přesčas od 18:00 do 6:00. Má právo mi nařídit přesčas od 22:00 do 10:00 a druhý den abych šel opět od 22:00 být tak dlouho do rána v práci je velmi náročné. Je to v souladu se zákonem? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #208 Pracomat.cz 2021-08-13 14:10
Cituji Aleš Glogar:
Dobrý den.
Rád bych se informoval,1.7. jsem nastoupil do práce. Pracují 12.hodin denně,dva dny ranní,dva noční a čtyři dny volno.V pracovní smlouvě mám napsáno ...


Dobrý den Aleši,

na to bohužel neexistuje jednoduchá odpověď. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby spočívá v tom, že stanovená týdenní pracovní doba není rozvrhována na jednotlivé týdny rovnoměrně s tím, ale průměrná týdenní pracovní doba za určité zaměstnavatelem zvolené vyrovnávací období v rámci přesáhnout stanovenou týdenní. Co se tím myslí, že jeden týden můžete pracovat 50 hodin, další 55 a následující 50 hodin (za dodržení zákonných limitů pro odpočinek mezi směny a v týdnu), ale zbývající týdny v rámci vyrovnávacího období musí být týdenní pracovní doba kratší, aby to v průměru období odpovídalo 37,5 hodinám týdně. 
Citovat
0 #207 Aleš Glogar 2021-08-12 08:55
Dobrý den.
Rád bych se informoval,1.7. jsem nastoupil do práce. Pracují 12.hodin denně,dva dny ranní,dva noční a čtyři dny volno.V pracovní smlouvě mám napsáno-Stanovena týdenní pracovní doba činí 37,5hodin a je rozvržena nerovnoměrné.Za to mám stanovenou základní měsíční mzdu.V červenci jsem odpracoval 16. dní,tj.192 hodin.Rad bych věděl, kolík hodin jsem měl přesčasů, mně vychází 42hodin, vedoucí mi tvrdí něco jiného.S tím, že mám 22 týdnů na to abych si je vybral. Přitom v dlouhodobém výhledu směn,mi to vychází každý měsíc 20.a více hodin nad rámec pracovní doby.Kolik hodin musím tedy odpracovat v měsíci abych měl splněný základní fond pracovní doby. Přesčasy dělat nechci, jelikož jsem invalidní důchodce. S pozdravem A.G.
Citovat
0 #206 Pracomat.cz 2021-08-11 13:31
Cituji Martin:
Dobrý den,
Měl bych na vás pár jednoduchých otázek..
Pracuji ...


Dobrý den Martine,

začnu trochu zeširoka, abych dotaz neodbyl stručnou odpovědí. Práce přesčas je dle zákoníku práce, vyjímečný nástroj, který slouží k pokrytí nečekané situaci na straně zaměstnavatele. Z toho plyne, že zde není žádná lhůta kterou musí zaměstnavatel dodržet při nařízení práce přesčas (na rozdíl třeba od nařízení dovolené). Teoreticky vám může oznámit tuto nepříjemnou novinu i pět minut před koncem směny. Z toho plyne, že není ani pevně daný způsob oznámení, a za akceptovatelnou se považuje ústní info, i třeba informací pomocí SMS nebo telefonu. Na druhou stranu, práce přesčas nedává zaměstnavateli úplnou kontrolu nad svými lidmi. Platí limity pro práci přesčas (8 hodin týdně, 150 hodin za rok) práce přesčas nad tento limit je dobrovolná a nemůže být nařízena. A rovněž musí zaměstnavatel dodržovat dobu nepřetržitého odpočinku mezi směnami.
Citovat
0 #205 Martin 2021-08-11 11:44
Dobrý den,
Měl bych na vás pár jednoduchých otázek..
Pracuji v nepřetržitém provozu, směny 12tky ranní,noční neboli krátký,dlouhý týden.
Může mi zaměstnavatel nařídit přesčas v čase kdy se to jemu hodí.? Priklad zítra přijď v 10 a skoncis v 18..a z jakým předstihem mě má informovat že na přesčas musím přijít.? A jak mi to má dát vědět, písemně,ústně nebo stačí SMS..
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #204 Pracomat.cz 2021-07-06 09:23
Cituji Štáňa:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli mi zaměstnavatel může nařídit přesčas o svátek....


Dobrý den Stáňo,

ve svátek může zaměstnavatel nařídit přesčas, za předpokladu že se týká následujících prací:

naléhavé opravné práce,
nakládací a vykládací práce,
inventurní a závěrkové práce,
práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,
při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,
práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,
práce v dopravě,
krmení a ošetřování zvířat.
Citovat
0 #203 Štáňa 2021-07-06 07:54
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli mi zaměstnavatel může nařídit přesčas o svátek. Že může kdykoliv, včetně víkendu, vím. Ale ve svátek? A když odmítnu, přijde mi jako nesmysl, si tuto směnu nějak nadělávat. Pracovní fond mám přece splněný a svátek práce se do něj nepočítá. Nejsme firma s nepřetržitým provozem.
Předem děkuji za odpověď
Citovat
+1 #202 Pracomat.cz 2021-06-12 18:43
Cituji Mirka:
Dobrý den, pracuji v retailu, kdy v pracovní smlouvě je uvedeno pouze, že ...


Dobrý den Mirko,

z toho co popisujete to opravdu vypadá, že si zaměstnavatel bere nastavování pracovní doby jako svoji soukromou záležitost a na pravidla nehledí. A to např. neproplácením přesčasů, které zmiňujete. Minimálně by mělo platit, že zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení - např. v rámci pracovní smlouvy. Respektuje alespoň toto?
Citovat
0 #201 Mirka 2021-06-12 12:13
Dobrý den, pracuji v retailu, kdy v pracovní smlouvě je uvedeno pouze, že pracovní doba činí 40 hodin týdně. Nic víc. Myslím si, že to takto mají uvedeno schválně. Přitom naše pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně. Ale žádné vyrovnávací období atd. o tom nemůže být řeč. Děláme např. Dva dny 12ky poté dva dny volno. Den 12ka den volna apod. Tudíž naše pracovní doba kolikrát vyjde na víkend a svátek. A teď můj konkrétní dotaz. Např. Červenec má pracovní fond 160 bez svátků, ale my půjdeme do práce i ve svátek. Tudíž (vzhledem k výše psanému, kdy ve smlouvě není uvedeno, jak je pracovní doba rozvržena) vztahuje se na nás fond 160hodin? A ten kdo jde ve svátek má tedy svátek placený jako přesčas? Ptám se proto, že za květen, kdy kvůli covidu bylo zavřeno a otevřelo se až 10.5. tak mi bylo řečeno že mi chybí 13hodin, protože mé směny vycházeli na víkend. A oni nám počítali pouze pracovní týden od pondělí do pátku jako 8 hodin (za dobu co bylo zavřeno, nepočítali nám směny tak jak jsme je měli rozvrženy). Tudíž je moje dedukce správná, ohledně počítání svátků jako přesčas, že? Prostě mi přijde, že oni si to upravují jak jim to zrovna přijde vhod. Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #200 Pracomat.cz 2021-05-29 21:27
Cituji Honza:
Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat ohledně maximálního počtu 12ti hodinových směn v týdnu. Případně zda jsou nějaké výjimky, děkuji.


Dobrý den Honzo,

nevím jak je vaše pracovní doba rozvržena, zda se jedná o denní nebo i noční směny, atd.. Takže spíše obecná odpověď. Zaměstnavatel je omezen § 92 ZP, který stanovuje nepřetržitý odpočinek v týdnu, který musí mít trvání alespoň 35 hodin. K tomu máte stanovenou týdenní pracovní dobu, přesčasy které může zaměstnavatel nařídit jsou maximálně 8 hodin týdně (pokud už není mzda sjednána i s přesčasy). Ale kdybych to měl shrnout, tak úplně v extrémním případě by to mohlo být až 6 12ti hodinových směn. Ale to už by byly skutečně velmi nestandardní podmínky.
Citovat
0 #199 Honza 2021-05-28 22:05
Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat ohledně maximálního počtu 12ti hodinových směn v týdnu. Případně zda jsou nějaké výjimky, děkuji.
Citovat
0 #198 Pracomat.cz 2021-05-18 15:50
Cituji Honza:
Dobrý den, je možné, aby mi zaměstnavatel změnil směny ve třísměnném provozu (N,O,R) ...


Dobrý den Honzo,

dlouhodobě rozhodně může, jedná se o jedno ze základních práv zaměstnavatele. Zaměstnavatel určuje rozdělení směn zaměstnanci. S rozvrhem musí zaměstnavatel zaměstnance seznámit, a to nejpozději 2 týdny předem (pokud se nedomluví se zaměstnancem jinak). Stejně tak ho musí seznámit i s jakoukoliv změnou rozvrhu. Dále musí zaměstnavatel dodržovat i dobu odpočinku mezi směnami. Minimální délka nepřetržitého odpočinku mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny na 11 hodin.
Citovat
0 #197 Honza 2021-05-18 14:46
Dobrý den, je možné, aby mi zaměstnavatel změnil směny ve třísměnném provozu (N,O,R) na N,N,O nebo třeba R,R,N,O? Ať už dlouhodobě či krátkodobě?

Předem děkuji za odpověď
Citovat
0 #196 Pracomat.cz 2021-04-11 11:48
Cituji Petr Zlámal:
Může mne zaměstnavatel nutit dělat odpolední směny, když to nemám uvedeno v pracovní smlouvě uzavřené před patnácti léty? Dosud jsem pracoval ...


Dobrý den Petře,

ujednání o délce a délce pracovní doby je součástí vaše pracovní dohody se zaměstnavatelem, ať už součástí pracovní smlouvy či jejího doplňku/dodatku. Vycházel bych proto z toho, jak je pracovní doba definována v pracovní smlouvě. Pokud tam odpolední směny nejsou, zaměstnavatel vás do nich nemůže nutit (krom krátkodobých přesčasů). Z toho co píšete to nevypadá, že by měl zaměstnavatel tyto formální záležitosti v pořádku.
Citovat
+1 #195 Petr Zlámal 2021-04-10 15:24
Může mne zaměstnavatel nutit dělat odpolední směny, když to nemám uvedeno v pracovní smlouvě uzavřené před patnácti léty? Dosud jsem pracoval, dle pracovní smlouvy, vždy jen na ranních směnách. Taková byla tehdejší domluva, když jsem byl přijat do pracovního poměru. Mohu tedy odpolední směny odmítnout s tím, že tato forma práce není písemně uvedena v pracovní smlouvě? Není v ni definováno nic, tedy ani ranní směna. V době mého přijetí do pracovního poměru vůbec odpolední směna - pro mé pracovní zařazení - nepřipadala v úvahu. Pracoval jsem sám na CNC stroji a neměl mne kdo střídat.
Citovat
-1 #194 Pracomat.cz 2021-03-09 08:56
Cituji PETER Fonody:
Je možné pracovat 5 dní v týdnu od 03.00-18.00+sobota od 06.00-12.00?


Dobrý den Petere,

v zákoníku práce je stanovena minimální délka nepřetržitého odpočinku mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny na 11 hodin. To váš příklad nesplňuje. Výjimečně může být nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami zkrácen až na 8 hodin po sobě jdoucích během 24 hodin zaměstnancům starším 18 let za podmínky, že nejblíže následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. To znamená, že jeden den můžete mít pauzu mezi směnami jen 8 hodin, ale ten druhý ji musíte mít prodlouženu na 14 hodin.
Citovat
0 #193 PETER Fonody 2021-03-08 23:45
Je možné pracovat 5 dní v týdnu od 03.00-18.00+sobota od 06.00-12.00?
Citovat
0 #192 Pracomat.cz 2021-02-24 17:54
Cituji Dagmar Pokorná:
Dobrý den, mam sjednanou ...


Dobrý den Dagmar,

bohužel, doba dojíždění do zaměstnání se nepočítá do výkonu práce a tudíž se de facto jedná o dobu odpočinku. Tudíž (dle zákona) máme délku odpočinku dostatečnou. Tím chci říct, že zaměstnavatel vám samozřejmě vyjít vstříc může, ale nemusí. Nemá zákonnou povinnost takto učinit.
Citovat
0 #191 Dagmar Pokorná 2021-02-24 15:56
Dobrý den, mam sjednanou pracovní dobu 40hodin týdně. Do práce dojíždim, takže při rozvržení sněm 9.00 až 18.30, 4-5 dní za sebou nemám prakticky žádné volno. Může mi zaměstnavatel vyjít vstříc s kratší pracovní smenou? Děkuji.
Citovat
0 #190 Pracomat.cz 2021-01-23 09:26
Cituji Filip:
Dobrý den,budu nastupovat do práce ...


Dobrý den Filipe,

možné to samozřejmě je, ale zaměstnavatel nemá zákonnou povinnost vám vyhovět. Záleží na jeho dobré vůli.
Citovat
0 #189 Filip 2021-01-23 08:15
Dobrý den,budu nastupovat do práce na 12ti hodinové směny,jedná se o denní směny od 9 do 21,mám ale problém,že vlak jede ve 21:08,ten ale nestihnu a další jede až ve 22:47,je možné se domluvit na dřívějším odchodu pouze o 15 minut abych stihl vlak?

Předem děkuji
Citovat
0 #188 Pracomat.cz 2021-01-23 06:59
Cituji David N:
Dobrý den,
jsem THP z vyšších pozic, ale pracovní dobu mám určenou: ranní 5:30 - 13:45, odpolední 13:45 - 22:00...


Dobrý den Davide,

z definice pracovní doby vyplývá, že pokud má zaměstnanec během pracovní doby vykonávat pro zaměstnavatele práci, pak musí být již na začátku pracovní doby připraven k výkonu práce. Příprava na výkon práce, kam lze zařadit i přebírání směny, není zákoníkem práce konkrétně vymezeno. Obecně lze říct, že předání směny lze považovat za přípravu na práci, na druhou stranu půl hodinová doba je poměrně dlouhá. Jako nejrozumnější mi přijde zkusit se zaměstnavatelem domluvit na nějaké formě kompenzace, či zkrácení času pro předání směny (třeba část provést v rámci pracovní doby pokud je to možné. Bohužel nelze jednoznačně potvrdit, že zaměstnavatel koná mimo soulad se zákonem a žádat po něm nápravu.
Citovat
0 #187 David N 2021-01-22 14:49
Dobrý den,
jsem THP z vyšších pozic, ale pracovní dobu mám určenou: ranní 5:30 - 13:45, odpolední 13:45 - 22:00. Zaměstnavatel po mne chce, abych na ranní předával směnu a chodil tak o 15-30 min. později domů. Na odpolední zase chce, abych chodil minimálně o 15 min. dříve a přebíral směnu.

Je toto přípustné?

Předem děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #186 Pracomat.cz 2021-01-07 11:42
Cituji Martina:
Dobry den,chtěla bych se poradit ohledně práce pohotovost helpdesku.Pracuji 7 dní v týdnu od 6 do 22 hodin. A to i ve svátky. Je tohle přípustné? Děkuji za odpověď..


Dobrý den Martino,

rychlá odpověď: pokud toto trvá dlouhodobě tak to přípustné není.

podrobnější odpověď: zaměstnavatel musí dodržovat zákoník práce a pracovní smlouvu. V ní máte uvedenu pracovní dobu a pochybuji, že je vymezena takto. Zákoník práce vymezuje i nutnou dobu nepřetržitého odpočinku v týdnu, ta má činit nejméně 35 hodin. Tedy aspoň jednou za týden musíte mít takovou dobu volna mezi směnami. To rovněž z popisu nesplňujete.
Citovat
0 #185 Martina 2021-01-07 10:34
Dobry den,chtěla bych se poradit ohledně práce pohotovost helpdesku.Pracuji 7 dní v týdnu od 6 do 22 hodin. A to i ve svátky. Je tohle přípustné? Děkuji za odpověď..
Citovat
0 #184 Pracomat.cz 2020-12-02 19:56
Cituji Mirek:
Dobrý den, jsem pracovník THP se smlouvou na ...


Dobrý den Mirku,

pokud je vaše pracovní doba v rámci pracovní smlouvy stanovena na ranní směnu, tak vás zaměstnavatel nemůže posílat pracovat v jiný čas. Se zkráceným úvazkem nemůžete dostat ani práci přesčas, pokud jste se v rámci pracovní smlouvy nedomluvili jinak.
Citovat
+1 #183 Mirek 2020-11-30 12:22
Dobrý den, jsem pracovník THP se smlouvou na ranní směnu a ještě k tomu na zkrácený úvazek. Chci se zeptat, jestli mě může zaměstnavatel nutit dělat odpolední směny.A ještě chce abych šel občas i o víkendu. Děkuji za odpověď Mirek
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]