§ 74 - Obecné ustanovení

 • (1) Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru.
 • (2) V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

§ 75 - Dohoda o provedení práce

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

§ 76 - Dohoda o pracovní činnosti

 • (1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.
 • (2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.
 • (3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.
 • (4) V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

§ 77 - Společné ustanovení

 • (1) Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.
 • (2) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o
  • a) převedení na jinou práci a přeložení,
  • b) dočasné přidělení,
  • c) odstupné,
  • d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,
  • e) překážky v práci na straně zaměstnance,
  • f) dovolenou,
  • g) skončení pracovního poměru,
  • h) odměňování (dále jen „odměna z dohody“), s výjimkou minimální mzdy, a
  • i) cestovní náhrady.
 • (3) Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v § 199, 206 a v části deváté. U dohody o provedení práce a u dohody o pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle § 191 až 198 a § 206.
 • (4) Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit
  • a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  • b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
  • c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.
  • Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 #8 Pracomat.cz 2018-03-20 13:20
Cituji Alice:
Dobrý den, sčítají se DPP a DPČ k hlavnímu pracovnímu poměru.Musím si teda krátit hl. prac. poměr z 1,0 na menší a o kolik.
Děkuji za odpověď


Dobrý den Alice,

pokud chcete být zaměstnaná na DPP/DPČ u stávajícího zaměstnavatele, tak musí být odlišná náplň práce od vaší běžné pracovní smlouvy. Z toho pohledu by se se pracovní úvazek neměl nijak ovlivnit.
Citovat
0 #7 Alice 2018-03-19 15:39
Dobrý den, sčítají se DPP a DPČ k hlavnímu pracovnímu poměru.Musím si teda krátit hl. prac. poměr z 1,0 na menší a o kolik.
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2018-02-12 14:15
Dobrý den Marie,

podle §77 odstavec 2 ZP (www.pracomat.cz/.../88-zakonik-prace-cast-iii.html) se přestávka na oběd na dohody nevztahuje.
Citovat
0 #5 Marie 2018-02-12 13:44
Dobrý den,
pokud pracuji na DPP, má mi správně zaměstnavatel poskytovat neplacenou půlhodinovou přestávku na oběd,takže musím odpracovat 8,5 hodiny?
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2018-02-01 09:44
Dobrý den,

ano je 73,20 Kč.
Citovat
0 #3 Monika 2018-01-31 22:09
Dobrý den,minimální hodinova mzda u DPP v roce 2018 je těch 73,20kc nebo muze byt nizsi?

Dekuji za odpověď
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2018-01-30 10:48
Dobrý den Kláro,

myslím, že nejpozději do 2.4.2018.
Citovat
+1 #1 Klára 2018-01-29 20:57
Dobrý den,
prosím když měla smlouvu na DPP, požádala jsem o potvrzení o zdanitelných příjmech. Do kdy se musí podat přiznání, aby mi vrátili srážkovou daň?
Děkuji za odpověď.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit