§ 74 - Obecné ustanovení

 1. Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru.
 2. V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

§ 75 - Dohoda o provedení práce

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

§ 76 - Dohoda o pracovní činnosti

 1. Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.
 2. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.
 3. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.
 4. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

§ 77 - Společné ustanovení

 1. Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.
 2. Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o
  1. převedení na jinou práci a přeložení,
  2. dočasné přidělení,
  3. odstupné,
  4. pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,
  5. překážky v práci na straně zaměstnance,
  6. dovolenou,
  7. skončení pracovního poměru,
  8. odměňování (dále jen „odměna z dohody“), s výjimkou minimální mzdy, a
  9. cestovní náhrady.
 3. Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v § 199, 206 a v části deváté. U dohody o provedení práce a u dohody o pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle § 191198 a § 206.
 4. Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit
  1. dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  2. výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
  3. okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

+1 #40 Pracomat.cz 2022-09-21 14:18
Cituji Romana:
Dobrý večer chtěla bych se zeptat jsem vedena na pracovním úřadě ale už nepopírám ...


Dobrý den Romano,

pokud to chápu správně, jste registrovaná na ÚP, ten za vás platí zdravotní pojištění a chcete aby to tak zůstalo a zároveň si mohla vydělat nějaké peníze z brigády. Je to tak? Je to možná při tzv. nekolidujícím zaměstnání, což je do maximálního příjmu 8 100 Kč. A musí se skutečně jednat přímo o DPČ. Pokud splníte tyto podmínky, je registrace na ÚP i nadále možná.
Citovat
+2 #39 Romana 2022-09-20 21:05
Dobrý večer chtěla bych se zeptat jsem vedena na pracovním úřadě ale už nepopírám
dávku v nezaměstnanosti a našla jsem si brigádu na DPP bylo mi řečeno že smím jen DPČ tak tet nevím jestli tam mohu zůstat? Je to jen na zavolání a max dva dny v týdnu a na tři hodiny. Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #38 Pracomat.cz 2022-07-20 21:07
Cituji Petr:
Dobrý den,
Jsem zaměstnán jako řidič lkw na mkd a mám dovolenou,mohu během mé dovolené mít Brigádu (dohodu) ve stejném oboru u jiného zaměstnavatele?


Dobrý den Petře,

ve stejném oboru jen se souhlasem zaměstnavatele, jinak porušujete § 304 ZP (pracomat.cz/.../...)
Citovat
+1 #37 Petr 2022-07-20 18:54
Dobrý den,
Jsem zaměstnán jako řidič lkw na mkd a mám dovolenou,mohu během mé dovolené mít Brigádu (dohodu) ve stejném oboru u jiného zaměstnavatele?
Citovat
+1 #36 Pracomat.cz 2022-06-09 19:35
Cituji Tomáš:
Dobrý den. Jsem zaměstnán u Dopr. podniku jako řidič tramvaje. Nyní budu nastupovat do kurzu Strojvedoucího. Můžu k tomu mít na dohodu řidiče tramvaje?


Dobrý den Tomáši,

nevidím důvod proč by tomu tak být nemohlo, pokud zvládnete obě činnosti vykonávat současně.
Citovat
+1 #35 Tomáš 2022-06-09 11:26
Dobrý den. Jsem zaměstnán u Dopr. podniku jako řidič tramvaje. Nyní budu nastupovat do kurzu Strojvedoucího. Můžu k tomu mít na dohodu řidiče tramvaje?
Citovat
+1 #34 Pracomat.cz 2021-12-15 19:00
Cituji Jan:
Dobrý den,

pokud zaměstnáme pracovníka na DPP nebo DPČ na určitý počet hodin a určitou výši odměny...


Dobrý den Jane,

omezení u DPP, či DPČ nemusíte nutně využít plný počet hodin které nabízejí. Jste omezeni tím, že je nemůžete překročit. Teoreticky můžete sjednat DPP a pracovník odpracovat třeba jen pět hodin.
Citovat
+1 #33 Jan 2021-12-15 18:57
Dobrý den,

pokud zaměstnáme pracovníka na DPP nebo DPČ na určitý počet hodin a určitou výši odměny. Je mojí povinností jako zaměstnavatele využít pracovníka na celý rozsah počtu hodin? Nebo je možné pracovníkovi zadat práci podle potřeby např. jen na poloviční počet hodin a vyplatit tedy za odpovídající poloviční výši odměny.

Děkuji a hezký den.
Citovat
+1 #32 Pracomat.cz 2021-06-03 17:11
Cituji Jan:
Dobrý den,
je možné mít dvě DPČ u jednoho zaměstnavatele? ....


Dobrý den Jane,

souběh pracovněprávních vztahů u jednoho zaměstnavatele je možný, za situace kdy je se zaměstnancem sjednán u každého pracovněprávního vztahu jiný druh práce a tedy i jiná pracovní náplň. Z popisu chápu, že smlouvy neběží ve stejný čas, ale jsou postupně. Proto čas průměrujte pro každou z nich.
Citovat
+1 #31 Jan 2021-06-03 09:08
Dobrý den,
je možné mít dvě DPČ u jednoho zaměstnavatele? První od března do prosince na 450 hodin a druhou (v rámci jiného projektu, ale u stejného zaměstnavatele) od června do prosince v rozsahu 20 hodin týdně?

Co je potom "celková doba trvání smlouvy", na kterou se průměruje odpracovaný čas?

Sčítají se hodiny odpracované na obou projektech v rámci práce pro zaměstnavatele a počítá se s nimi z hlediska hodin, jako by byla smlouva jen jedna?

Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #30 Pracomat.cz 2021-05-19 16:53
Cituji Marcela Niemczyková:
Dobrý den, jak je to s přestávkou na jídlo u DPP. Platí pro dospělého zaměstnance po 6 hodinách a pro mladistvého po 4,5 hodinách stejně jako u hlavního pracovního poměru?
Děkuji


Dobrý den Marcelo,

DPP se tato úprava netýká. Viz § 77 odstavec 1 d) pracomat.cz/.../88-zakonik-prace-cast-3.html#77
Citovat
0 #29 Marcela Niemczyková 2021-05-19 08:46
Dobrý den, jak je to s přestávkou na jídlo u DPP. Platí pro dospělého zaměstnance po 6 hodinách a pro mladistvého po 4,5 hodinách stejně jako u hlavního pracovního poměru?
Děkuji
Citovat
+1 #28 Pracomat.cz 2020-12-19 14:45
Cituji Jaroslav:
Může si pracovnice úklidu v domě sama napsat pracovní náplň.
Děkuji


Dobrý den Jaroslave,

pracovní náplň je součástí smlouvy, která je dobrovolným aktem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Teoreticky je tedy možné, aby ji napsal zaměstnanec i když je to značně nestandardní. V naprosté většině případů je to zaměstnavatel, který chce obsadit danou pracovní pozici a má představu o tom, jakou činnost je třeba vykonávat. 
Citovat
+1 #27 Jaroslav 2020-12-18 09:52
Může si pracovnice úklidu v domě sama napsat pracovní náplň.
Děkuji
Citovat
+1 #26 Pracomat.cz 2020-04-05 07:11
Cituji bohdana:
Dobrý den, dcera mi pomáhá a s pracemi na autorském honoráři na dohodu. Mám si její příjem odečíst a pak uvést do daňového formuláře můj příjem? Děkuji.


Dobrý den Bohdano,

doporučuji konzultovat s vaší účetní. Obecně to bude záležet na tom, zda uplatňujete výdaje ve skutečné výši (kdy musíte vést daňovou evidenci), nebo  máte tzv. "paušál". V prvním případě by se o výdaj jednalo, v druhém výdaje neřešíte.
Citovat
+1 #25 bohdana 2020-04-04 16:41
Dobrý den, dcera mi pomáhá a s pracemi na autorském honoráři na dohodu. Mám si její příjem odečíst a pak uvést do daňového formuláře můj příjem? Děkuji.
Citovat
+1 #24 Pracomat.cz 2019-07-22 12:22
Cituji mirka:
Dobrý den,dcera měla DPP,ale zaměstnavatel ...


Dobrý den Mirko,

ano, u DPP je výpovědní lhůta v délce 15 dní a zaměstnavatel ji musí dle zákona dodržet. Viz § 77 odstavec (4) d) ZP.
Citovat
+1 #23 mirka 2019-07-22 12:13
Dobrý den,dcera měla DPP,ale zaměstnavatel jí dal výpověď bez udání důvodu a ukončil jí poměr ke dni 17.7.Výpověď byla doručena 22.7 s datumem ukončení 17.7.Neměla by tam být lhůta 15 dní a ukončení DPP k 5.8?
Citovat
+1 #22 Pracomat.cz 2019-04-29 16:21
Cituji Kateřina:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda mám nárok na ...


Dobrý den Kateřino,

u dohod nárok na přestávku není. Jediné omezení je, že zaměstnanec nesmí v jeden den odpracovat více než 12 hodin.
Citovat
+1 #21 Kateřina 2019-04-29 13:50
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda mám nárok na přestávku při DPP, když pracuju přes 7 hodin v kuse.
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #20 Pracomat.cz 2019-03-10 14:29
Cituji Martina:
Dobrý den,je možné mít zkrácený úvazek na 5 hodin denně nebo musím mít jen 4 či 6 hodin denně?Děkuji


Dobrý den Martino,

ano je možné mít úvazek jen pět hodin.
Citovat
+1 #19 Martina 2019-03-09 19:49
Dobrý den,je možné mít zkrácený úvazek na 5 hodin denně nebo musím mít jen 4 či 6 hodin denně?Děkuji
Citovat
+1 #18 Pracomat.cz 2019-03-08 13:00
Cituji Martina:
Dobrý den, je možné, aby byla DPP sjednaná na dobu neurčitou? Děkuji.


Dobrý den Martino,

ano může.
Citovat
+1 #17 Martina 2019-03-06 19:15
Dobrý den, je možné, aby byla DPP sjednaná na dobu neurčitou? Děkuji.
Citovat
+1 #16 Pracomat.cz 2018-11-26 12:23
Cituji Miroslav Michalec:
Dobrý den,
k 31.12.2018 odcházím pro nadbytečnost a obdržím 3měsiční odstupné...


Dobrý den Miroslave,

v této situaci těžko něco radit, je to zejména o domluvě mezi vámi a zaměstnavatelem a v zásadě se můžete domluvit na čemkoliv. Tedy, žádné odstupné a pokračovat rovnou v práci. Nebo odstupné a po jeho uplynutí nastoupíte na novou pozici ...
Citovat
+1 #15 Miroslav Michalec 2018-11-26 12:13
Dobrý den,
k 31.12.2018 odcházím pro nadbytečnost a obdržím 3měsiční odstupné. Jsme velká společnost a v úplně jiném oddělení bych okamžitě od 1.1.2019 mohl pracovat na DPČ ( poloviční úvazek) a za 3 měsíce od 1.4.2019 bych tam nastoupil v té samé práci na plný úvazek. Poraďte mi prosím podrobnosti, jak takový přechod na tento druh práce v rámci jedné firmy asi probíhá a jakou část odstupného budu vracet ? Já se tomu nebráním, právě naopak jim to klidně celé vrátím, když bych mohl u firmy zůstat. Moc Vám předem děkuji za všechny podrobnosti. Přeji Vám hezký den. Míra .
Citovat
+1 #14 Pracomat.cz 2018-11-22 11:41
Cituji Anabelle:
Potřebuji podepsat DPČ s grafikem, který není plnoletý. Je třeba uvést a zapsat do dohody jeho právního zástupce jakožto nezletilého?


Dobrý den,

mám za to, že to nutné není. Na druhou stranu, ten podpis tam ničemu vadit nebude.
Citovat
+1 #13 Anabelle 2018-11-22 10:17
Potřebuji podepsat DPČ s grafikem, který není plnoletý. Je třeba uvést a zapsat do dohody jeho právního zástupce jakožto nezletilého?
Citovat
+1 #12 Pracomat.cz 2018-06-22 08:47
Cituji Monika:
Dobry den chrela bych se zeptat kdyz ...


Dobrý den Moniko,

300 hodin za rok je limit pro tento druh pracovní smlouvy. Pokud chcete dále pracovat u stejné společnosti, je to možné na DPČ nebo na hlavní pracovní poměr.
Citovat
+1 #11 Monika 2018-06-22 07:25
Dobry den chrela bych se zeptat kdyz jsem byla zamestnana ne DPP a oddelala jsem 300 hodin za 2,5 mesice a smlouvu jsem mela do 31.10 a bylo mi receno ze uz nenastoupim protoze jsem podle zakoba oddelala vysi hodin kterou sem mela. Chtela bych se zeptat jak mam jesnat dal. Dekuji Monika
Citovat
+1 #10 Pracomat.cz 2018-06-13 08:45
Cituji Tali:
Dobrý den.Chtěla bych se zeptat pracovala j...


Dobrý den Tali,

zaměstnavatel vás rozhodně nemůže nutit do podepsání výpovědi. Navíc vám smlouva za pár dní končí, tak bych ji nechal v klidu doběhnout.
Citovat
+1 #9 Tali 2018-06-12 09:59
Dobrý den.Chtěla bych se zeptat pracovala jsem necelý rok na dohodu minulý měsíc jsem šla na nemocenskou stim že po měsíci mě kontaktoval zaměstnavatel že za mě našel náhradu a potřebuje podepsat výpověď i když mi nemocenská stále běží a smlouvu mám uzavřenou do 19.6 2018.Tak by mě zajímalo jestli jsem povinná to podepisovat kdy jsem v ochrane lhůtě.Předem děkuji za odpověď
Citovat
+1 #8 Pracomat.cz 2018-03-20 13:20
Cituji Alice:
Dobrý den, sčítají se DPP a DPČ k hlavnímu pracovnímu poměru.Musím si teda krátit hl. prac. poměr z 1,0 na menší a o kolik.
Děkuji za odpověď


Dobrý den Alice,

pokud chcete být zaměstnaná na DPP/DPČ u stávajícího zaměstnavatele, tak musí být odlišná náplň práce od vaší běžné pracovní smlouvy. Z toho pohledu by se se pracovní úvazek neměl nijak ovlivnit.
Citovat
+1 #7 Alice 2018-03-19 15:39
Dobrý den, sčítají se DPP a DPČ k hlavnímu pracovnímu poměru.Musím si teda krátit hl. prac. poměr z 1,0 na menší a o kolik.
Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #6 Pracomat.cz 2018-02-12 14:15
Dobrý den Marie,

podle §77 odstavec 2 ZP (www.pracomat.cz/.../88-zakonik-prace-cast-iii.html) se přestávka na oběd na dohody nevztahuje.
Citovat
+3 #5 Marie 2018-02-12 13:44
Dobrý den,
pokud pracuji na DPP, má mi správně zaměstnavatel poskytovat neplacenou půlhodinovou přestávku na oběd,takže musím odpracovat 8,5 hodiny?
Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #4 Pracomat.cz 2018-02-01 09:44
Dobrý den,

ano je 73,20 Kč.
Citovat
+1 #3 Monika 2018-01-31 22:09
Dobrý den,minimální hodinova mzda u DPP v roce 2018 je těch 73,20kc nebo muze byt nizsi?

Dekuji za odpověď
Citovat
+1 #2 Pracomat.cz 2018-01-30 10:48
Dobrý den Kláro,

myslím, že nejpozději do 2.4.2018.
Citovat
+4 #1 Klára 2018-01-29 20:57
Dobrý den,
prosím když měla smlouvu na DPP, požádala jsem o potvrzení o zdanitelných příjmech. Do kdy se musí podat přiznání, aby mi vrátili srážkovou daň?
Děkuji za odpověď.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]