§ 69

 • (1) Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu. Náhrada podle věty první přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.
 • (2) Přesahuje-li celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy nebo platu, 6 měsíců, může soud na návrh zaměstnavatele jeho povinnost k náhradě mzdy nebo platu za další dobu přiměřeně snížit; soud při svém rozhodování přihlédne zejména k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam konal a jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil.
 • (3) Rozvázal-li zaměstnavatel pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnanec neoznámí, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne písemně na jiném dnu skončení, že jeho pracovní poměr skončil dohodou,
  • a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby,
  • b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit; v těchto případech má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby.

§ 70

 • (1) Dal-li zaměstnanec zaměstnavateli neplatnou výpověď nebo zrušil-li neplatně zaměstnanec pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době a zaměstnavatel oznámil zaměstnanci bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby dále konal svou práci, pracovní poměr trvá i nadále. Nevyhoví-li zaměstnanec výzvě zaměstnavatele, má zaměstnavatel právo na něm požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce.
 • (2) Rozvázal-li zaměstnanec pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnavatel netrvá na tom, aby zaměstnanec u něho dále pracoval, platí, pokud se se zaměstnancem nedohodne písemně na jiném dnu skončení, že jeho pracovní poměr skončil dohodou,
  • a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby,
  • b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit.
 • (3) V případech uvedených v odstavci 2 nemůže zaměstnavatel vůči zaměstnanci uplatňovat náhradu škody.

§ 71

Při neplatné dohodě o rozvázání pracovního poměru se postupuje při posuzování práva zaměstnance na náhradu ušlé mzdy nebo platu obdobně jako při neplatné výpovědi dané zaměstnanci zaměstnavatelem (§ 69). Zaměstnavatel právo na náhradu škody pro neplatnost dohody uplatňovat nesmí.

§ 72

Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 #2 Pracomat.cz 2018-03-14 10:40
Cituji Jana:
Dobrý den,
již jsem Vám psala....


Dobrý den Jano,

v § 82 ZP je uvedeno: Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny nesmí délka směny přesáhnout 9 hodin. Z toho plyne, že při 12 hodinových směnách patříte do nerovnoměrného rozvržení pracovní doby.

Co se týče nároku na dovolenou tak ta se spočítá podle následujícího vzorce:

počet plánovaných směn vycházející se stanovené týdenní pracovní doby / počet týdnů v roce (52) * počet týdnů dovolené na které máte nárok (obvykle 4 nebo 5)

Když jste podepsali dodatek, tak platí. Museli byste podepsat nový dodatek, který by anuloval ten původní. Co se týče práce přesčas v roce 2017 (smlouvu jste měla na 37,5 ale pracovala jste na 40 hodin), tak by vám je zaměstnavatel měl proplatit nebo nabídnout náhradní volno.
Citovat
0 #1 Jana 2018-03-12 22:34
Dobrý den,
již jsem Vám psala o našich 12 a 12hodinách a dvou dnů volna. (dva dny pracovní a dva dny doma, stále i svátky). Prosím jedná se o dvousměný nerovnoměrný provoz směn na 38,75h/týden? Neděláme noční. A prosím o informaci zda máme nárok na 18 nebo 20 dní dovolené. Jsme vedeni v programu Cygnus co zaměstvavatel používá.
Donutily nás podepsat dodatek na 40h/týdeně - máme ted právo na 20 dní dovolené? Jak se počítá? A pokud jsme již bohužel podepsaly pod nátlakem dodatek 40h/týdně a přesto jsme nerovnoměrný provoz na 38,75h máme šanci to vrátit? Se zaměstnavatelem není domluva.
Ještě něco, pokud mám za rok 2017 nadělané hodiny při 40h/týdně a oni nám nedaly novou smlouvu (ta původní je na 38,75h), tedy mi vznikly hodiny navíc. Zaměstnavatel mi chce dát 2 dny volna i když mám hodin více - na 3 možná 4 dny volna. Mám šanci to z něj dostat? Je nějaký zákon? Nebo jen dobré slovo?
Moc děkuji Jana
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit