§ 69

 1. Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu. Náhrada podle věty první přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.
 2. Přesahuje-li celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy nebo platu, 6 měsíců, může soud na návrh zaměstnavatele jeho povinnost k náhradě mzdy nebo platu za další dobu přiměřeně snížit; soud při svém rozhodování přihlédne zejména k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam konal a jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil.
 3. Rozvázal-li zaměstnavatel pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnanec neoznámí, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne písemně na jiném dnu skončení, že jeho pracovní poměr skončil dohodou,
  1. byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby,
  2. byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit; v těchto případech má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby.

§ 70

 1. Dal-li zaměstnanec zaměstnavateli neplatnou výpověď nebo zrušil-li neplatně zaměstnanec pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době a zaměstnavatel oznámil zaměstnanci bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby dále konal svou práci, pracovní poměr trvá i nadále. Nevyhoví-li zaměstnanec výzvě zaměstnavatele, má zaměstnavatel právo na něm požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce.
 2. Rozvázal-li zaměstnanec pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnavatel netrvá na tom, aby zaměstnanec u něho dále pracoval, platí, pokud se se zaměstnancem nedohodne písemně na jiném dnu skončení, že jeho pracovní poměr skončil dohodou,
  1. byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby,
  2. byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit.
 3. V případech uvedených v odstavci 2 nemůže zaměstnavatel vůči zaměstnanci uplatňovat náhradu škody.

§ 71

Při neplatné dohodě o rozvázání pracovního poměru se postupuje při posuzování práva zaměstnance na náhradu ušlé mzdy nebo platu obdobně jako při neplatné výpovědi dané zaměstnanci zaměstnavatelem (§ 69). Zaměstnavatel právo na náhradu škody pro neplatnost dohody uplatňovat nesmí.

§ 72

Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #16 Pracomat.cz 2021-10-23 17:21
Cituji OLIVIE:
Dobrý den,jsem zaměstnancem soukromé osoby 2roky,smlouvu mám na dobu neurčitou.Pracuji v kavárně,kde jsem práci vykonávala pouze já. V současné době jsem v pracovní neschopnosti necelé dva měsíce...


Dobrý den Olivie,

důležité je vědět, že zaměstnavatel musí vždy uvést důvod výpovědi. A může se jednat jen o důvody uvedené v zákoníku práce, jinak je výpověď neplatná. Například z organizačních důvodů, za neuspokojivé pracovní výsledky nebo porušování pracovních povinností. Vaše situace není fakticky vzato ani jeden z těchto případů. Správně vás tedy zaměstnavatel nemůže vyhodit pro ani jeden z uvedených důvodů. V praxi může zkusit různé "finty". Například výpověď z organizačních důvodů a místo vás najme "jinou pozici". V praxi bude obtížné se proti výpovědi bránit či dokazovat její neplatnost. Tím se nechci nijak zastávat zaměstnavatele, ani vás od těchto kroků odrazovat ale jen konstatuji fakt. Nejrozumnějším řešením mi přijde se zaměstnavatelem zkusit přece jen domluvit.
Citovat
0 #15 OLIVIE 2021-10-23 13:34
Dobrý den,jsem zaměstnancem soukromé osoby 2roky,smlouvu mám na dobu neurčitou.Pracuji v kavárně,kde jsem práci vykonávala pouze já. V současné době jsem v pracovní neschopnosti necelé dva měsíce.Můj zaměstnavatel mě kontaktoval telefonicky s tím,že za mě přijme náhradu a tím pádem pro mě již nebude mít práci po ukončení mé PN.Potřebovala bych vědět,jestli je tohle jednání v pořádku. Neporušila jsem nikdy žádné své pracovní povinnosti,se zaměstnavatelem jsme vycházeli v dobrém. Nemám představu jakým způsobem se mnou může ukončit pracovní poměr a z jakého důvodu.Nejsem přesvědčená ani o tom,že má právo dosadit na mé místo někoho jiného a po ukončení mé PN mě propustit.Děkuji Vám za odpověd
Citovat
0 #14 Pracomat.cz 2020-07-10 13:35
Cituji Monika:
Dobry den,
Chtěla bych poptat, zda mohu dostat výpověď ze zaměstnání, když odmítnu jiné pracovní ....


Dobrý den Moniko,

pokud je jako místo výkonu práce uveden jen název společnosti, tak se domnívám, že to není správně a pracovní smlouva není platná. Místo výkonu práce můžete být uvedeno poměrně vágně, např. celá ČR. Název společnosti pak evokuje spíše adresu provozovny, či zaměstnavatele. Z toho důvodu se domnívám, že vás zaměstnavatel bez vašeho souhlasu nemůžete převést na pobočku v jiném městě.
Citovat
0 #13 Monika 2020-07-10 11:22
Dobry den,
Chtěla bych poptat, zda mohu dostat výpověď ze zaměstnání, když odmítnu jiné pracovní místo mimo obvod mého bydliště či pracoviště (na jiné pobočce společnosti v jiném městě), když nežiji s manželem ve společně domácnosti a pečuji o dítě do 10-ti let věku. Jako místo výkonu práce mám pouze název společnosti. Smlouvu na dobu neurčitou.
S díky Monika
Citovat
0 #12 Pracomat.cz 2020-07-06 13:35
Cituji Andrea:
Dobrý deň,
Vo firme kde pracujem už tri roky mám zmluvu ....


Dobrý den Andreo,

pokud zaměstnavatel přemístil na vaše místo jiného pracovníka a vás nechává doma na "překážkách", tak to určitě správné není. Za mě se nabízí možnost využít toho, že jste doma (sice za 60 % mzdy) a máte volný čas, k hledání nového pracovního místa. Případně čekat na výpověď. Často se to v praxi dělá tak, že i když nový člověk vykonává stejnou práci, jakou jste vykonávala vy, tak v pracovní smlouvě má jinou pozici a popis práce. Díky tomu je možné, že můžete dostat výpověď pro nadbytečnost. Příjemnou zprávou v takovém případě je, že máte nárok na odstupné.
Citovat
0 #11 Andrea 2020-07-05 21:46
Dobrý deň,
Vo firme kde pracujem už tri roky mám zmluvu na neurčito ma nominovali na premiestnenie, vraj z dôvodu že u nás práca nieje. Ponúkli mi prácu na najnižšej pozícii a ja som odmietla s tým že s vysokoškolským vzdelaním nebudem pracovať na pozícii kde postačuje základné vzdelanie. Tak mi manažér povedal vraj už sa na svoju pozíciu nevrátim lebo tam práca nieje ale teraz sa dozvedám že namiesto mňa prijali niekoho z nižšej pozície na ktorú som mala ísť ja a ja sedím doma už mesiac za 60 percent, pritom ostatní nominovaní chodia normálne ďalej do práce.Čo môžem podľa zákona od zamestnávateľa vyžadovať? Má právo ma prepustiť pre nadbytok keď tam vzal niekoho iného?
Citovat
0 #10 Pracomat.cz 2020-06-15 08:57
Cituji Barbora:
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, mám smlouvu na dobu neurčitou, ale k ....


Dobrý den Barboro,

rozhodně doporučuji výpověď z vaší strany nepodávat. To stejné pro nabízenou pozici. Pokud náplň práce neodpovídá tomu co máte v pracovní smlouvě, nebo je mzda nastavena za stejnou práci níže, tak s ní souhlasit nemusíte. A zaměstnavatel vás buď musí nechat na současné pozici, nebo (pokud pro vás nemá práci) jsou to překážky na straně zaměstnavatele a vy máte nárok na náhradu mzdy. Při výpovědi ze strany zaměstnavatele samozřejmě máte nárok na odstupné.Rozumným řešením je zde "vyčkávací taktika", nutnost jednat je na straně zaměstnavatele.
Citovat
0 #9 Barbora 2020-06-14 20:47
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, mám smlouvu na dobu neurčitou, ale k 30.6.2020 chce můj zaměstnavatel abych dala výpověď ( jelikož na mě nemá finanční prostředky ), snaží se za každou cenu ode mě dostat výpověď, zjistila jsem, že ji mohu dát z organizačních důvodů s odůvodněním proč a měla bych nárok na odstupné ve výši dvojnásobku platu, nyní mi zaměstnavatel nabídl jinou pozici za minimální mzdu, když odmítnu mám stále nárok má odstupné nebo jo tím ztratím? Děkuji
Citovat
0 #8 Pracomat.cz 2020-01-31 14:50
Cituji Dana D.:
Dobrý den, nevím si rady:
Pracovní smlouva ....


Dobrý den Dano,

jen pro ujištění, že chápu situaci správně: do konce roku 2019 jste pracovala na základě pracovní smlouvy s platností do konce tohoto roku. Podepsala jste dodatek o jejím prodloužení, ale fyzicky ho nemáte. Dále vykonáváte stejnou pracovní činnost pro tohoto zaměstnavatele? V takovém případě, doporučili zaměstnavatele požádat o vydání podepsaných dodatků a pokud tak neučiní a vy pro něj nadále pracujete, pracovní poměr takto přechází na dobu neurčitou. Pokud máte pochybnosti o solidnosti zaměstnavatele co se týče platby zdravotního pojištění, doporučuji ověřit přímo u své zdravotní pojišťovny zda za vás pojištění odvádí.
Citovat
0 #7 Dana D. 2020-01-31 10:43
Dobrý den, nevím si rady:
Pracovní smlouva byla uzavřena na dobu určitou do konce kalendářního roku. Pracovní pozice nezanikla. Zaměstnavatel přislíbil před uplynutím této doby trvání smlouvy za změněných podmínek, ale podepsané dodatky oběma stranami mi nebyly doručeny žádným způsobem. Trvá původní prac. smlouva (po 30 dnech výkonu obvyklé prac. činnosti)? Jsem z nastalé situace nesvá a obávám se porušení povinností plátce zdrav. pojištění, uchazeče o zaměstnání (jsem jím?), daňového poplatníka, aj.
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2019-08-22 17:53
Cituji Dana:
Dobrý den,
může ...


Dobrý den Dano,

předpokládám, že máte se zaměstnavatelem smluvně ujednáno, že vám uhradil profesní kurz a vy se za to zavazujete odpracovat pro něj určitou dobu, jinak budete muset tento kurz platit ze svého. Pokud jste pracovní poměr ukončila z důvodu, že jste pozbyla zdravotní způsobilost vykonávat danou práci (a máte to potvrzeno lékařským posudkem), tak po vás zaměstnavatel právo vymáhat peníze za kurz nemá. V případě, že jste pracovní poměr ukončila ze své strany (a bez zdravotních omezení potvrzených lékařem), tak jste v horší situaci. Ideálním způsobem je se zaměstnavatelem domluvit, na odpuštění či alespoň částečném odpuštění pohledávky, kterou k němu máte.
Citovat
0 #5 Dana 2019-08-21 19:56
Dobrý den,
může odemne požadovat zaměstnavatel peníze za kurz,který za mně zaplatil a já mu měla rok a půl odpracovat?Za stresových podmínek jsem dala výpověď už po 3 měsících absolvování kurzu. Počas 2 měsační výpovědní lhůty jsem dostala infarkt.Nějak sem to v Zákoníku práce nenašla.
Děkuji za odpověď. Hana
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2019-03-03 23:13
Cituji Alena Hamackova:
Dobry den.Jsem zamestnana u uklidove firmy a dostanu ke konci měsice vypoved...


Dobrý den Aleno,

pokud je v pracovní smlouvě výslovně uvedeno místo výkonu práce v konkrétní firmě (kde už nebudete uklízet), tak pokud vás zaměstnavatel bude chtít poslat jinam musíte upravit pracovní smlouvu. A obě strany s tím musí souhlasit. Pokud s tím souhlasit nebudete, tak vám buď bude platit mzdu za to, že nebudete pracovat (protože pracovat na dohodnutém místě již není možné) a nebo vám může dát výpověď. V takovém případě budete mít nárok na odstupné.
Citovat
0 #3 Alena Hamackova 2019-03-03 22:05
Dobry den.Jsem zamestnana u uklidove firmy a dostanu ke konci měsice vypoved. Protože ma firma pracuje pro jeden podnik a tam konči.Ja mam místo vykonu prace ve smlouve u tohoto podniku kde muj zamestnavatel konči. Zajima me jestli me muže přeřadit na jiné misto a ja to musím přijmout. A co narok na odstupné? Dekuji Alena
Citovat
+2 #2 Pracomat.cz 2018-03-14 10:40
Cituji Jana:
Dobrý den,
již jsem Vám psala....


Dobrý den Jano,

v § 82 ZP je uvedeno: Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny nesmí délka směny přesáhnout 9 hodin. Z toho plyne, že při 12 hodinových směnách patříte do nerovnoměrného rozvržení pracovní doby.

Co se týče nároku na dovolenou tak ta se spočítá podle následujícího vzorce:

počet plánovaných směn vycházející se stanovené týdenní pracovní doby / počet týdnů v roce (52) * počet týdnů dovolené na které máte nárok (obvykle 4 nebo 5)

Když jste podepsali dodatek, tak platí. Museli byste podepsat nový dodatek, který by anuloval ten původní. Co se týče práce přesčas v roce 2017 (smlouvu jste měla na 37,5 ale pracovala jste na 40 hodin), tak by vám je zaměstnavatel měl proplatit nebo nabídnout náhradní volno.
Citovat
0 #1 Jana 2018-03-12 22:34
Dobrý den,
již jsem Vám psala o našich 12 a 12hodinách a dvou dnů volna. (dva dny pracovní a dva dny doma, stále i svátky). Prosím jedná se o dvousměný nerovnoměrný provoz směn na 38,75h/týden? Neděláme noční. A prosím o informaci zda máme nárok na 18 nebo 20 dní dovolené. Jsme vedeni v programu Cygnus co zaměstvavatel používá.
Donutily nás podepsat dodatek na 40h/týdeně - máme ted právo na 20 dní dovolené? Jak se počítá? A pokud jsme již bohužel podepsaly pod nátlakem dodatek 40h/týdně a přesto jsme nerovnoměrný provoz na 38,75h máme šanci to vrátit? Se zaměstnavatelem není domluva.
Ještě něco, pokud mám za rok 2017 nadělané hodiny při 40h/týdně a oni nám nedaly novou smlouvu (ta původní je na 38,75h), tedy mi vznikly hodiny navíc. Zaměstnavatel mi chce dát 2 dny volna i když mám hodin více - na 3 možná 4 dny volna. Mám šanci to z něj dostat? Je nějaký zákon? Nebo jen dobré slovo?
Moc děkuji Jana
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]