§ 67

 • (1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
  • a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
  • b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
  • c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,
  • d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.
   Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.
 • (2) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Byl-li se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, protože nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela zprostí své povinnosti podle § 270 odst. 1, odstupné podle věty druhé zaměstnanci nepřísluší.
 • (3) Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek.
 • (4) Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

§ 68

 • (1) Bude-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru konat práci u dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen tomuto zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část.
 • (2) Poměrná část odstupného se stanoví podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby podle odstavce 1.

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 #46 Pracomat.cz 2018-12-02 20:20
Cituji Aneta:
Dobrý den,

pracovala jsem u jedné firmy na dobu určitou (od 2/2016 do 2/2019). Od října 2017 j...


Dobrý den Aneto,

podle vašeho popisu situace máte bezesporu na odstupné nárok. To že zaměstnavatel nezískal zakázku mu nedává právo propustit zaměstnance bez odsutpného. Zpětně se ho dožadovat můžete a to až po dobu tří let.
Citovat
0 #45 Aneta 2018-12-01 22:54
Dobrý den,

pracovala jsem u jedné firmy na dobu určitou (od 2/2016 do 2/2019). Od října 2017 jsem v PN, přesto mi byl ke 31.3.2018 ukončen pracovní poměr. Poštou mi přišlo "Oznámení o ukončení pracovního poměru" z důvodu ukončení smluvního vztahu mezi firmou 'xx' a firmou 'xy' - Firma ve které jsem pracovala prohrála výběrové řízení a propustila všechny zaměstnance.
Zaměstnavatel mi odmítl vyplatit odstupné. V potrvzení pro úp výslovně píše, že zaměstnání nebylo skončeno z organizačních důvodů a tudíž mi odstupné nenáleží.
Podle mého názoru ale zrušení části zaměstnavatele do organizčních důvodů patří a odstupné bych dostat měla.
Kdo je v právu? Jde to případně řešit i takhle zpětně?
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #44 Pracomat.cz 2018-11-09 10:49
Cituji Zdeněk:
Dobrý den,

stejná otázka jako poslední dotaz - ohledně mého kolegy, jenž má ale smlouvu na dobu neurčitou.


Dobrý den Zdeňku,

pokud myslíte dotaz ohledně agenturního zaměstnání, tak opět záleží jak je specifikována pracovní smlouva, ale obecně platí, že pokud se vás bude chtít zaměstnavatel "zbavit" bude vám náležet odstupné.
Citovat
0 #43 Pracomat.cz 2018-11-09 10:28
Cituji Antonín Indráček:
Dobrý den, ptal jsem se už jednou na odstupné....


Dobrý den Antoníne,

při prodeji dalšímu zaměstnavateli dochází i k přechodu jeho závazků k zaměstnancům, tak "jak jsou". To znamená, že se nemění výše mzdy, druh práce atd... Proto, pokud dáte výpověď, tak na odstupné opravdu nemáte nárok, protože je z vaší vůle. Samozřejmě kdyby zaměstnavatel trval na změně pracovní smlouvy, tak na ni přistoupit nemusíte a potom nárok na odstupné je.
Citovat
0 #42 Antonín Indráček 2018-11-08 18:24
Dobrý den, ptal jsem se už jednou na odstupné. Nyní jsme se dozvěděli, že nás (zaměstnance)"prodá" novému zaměstnavateli včetně smluv a kdo nebude souhlasit, žádné odstupné nedostane. Jde to takto prý podle obchodního zákoníku.Děkuji


Cituji Pracomat.cz:
Cituji Antonín Indráček:
Dobrý den,pracuji u jednoho zaměstnavatele 24 let.Ted prohrál výběrové řízení a bude končit, ale jen zde...


Dobrý den Antoníne,

když dojde ke zrušení vašeho pracovního místa a zaměstnavatel vám nabídne jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, je zcela na vašem rozhodnutí, zda takovou nabídku přijmete nebo odmítnete. Pokud ji odmítnete, nárok na odstupné máte.
Citovat
0 #41 Zdeněk 2018-11-08 18:11
Dobrý den,

stejná otázka jako poslední dotaz - ohledně mého kolegy, jenž má ale smlouvu na dobu neurčitou.
Citovat
0 #40 Pracomat.cz 2018-11-08 14:36
Cituji Zdeněk:
Dobrý den,

pracuji pod agenturou již 4 roky...


Dobrý den Zdeňku,

záleží co je přesně obsahem smlouvy mezi vámi a agenturou. Obecně bych se rozhodoval nějak takto: Smlouva vám předpokládám končí k 31.1.2019. Takže máte 1,5 měsíce po kterou pro vás možná nebude mít agentura práci. Tedy vám po tuto dobu bude vyplácet plat. Takže pokud v agentuře chcete končit, tak by mi dohoda a odstupné ve výši 1 - 1,5 platu, přišlo fér. Protože jim stačí tento měsíc a půl dodržet a vaše smlouva stejně skončí. Navíc budete mít volný čas.
Citovat
0 #39 Zdeněk 2018-11-08 01:49
Dobrý den,

pracuji pod agenturou již 4 roky, smlouva na dobu určitou, vždy na 1 rok, smlouva mi končí v lednu 2019. Firma, kde celou dobu pracuji rozvazuje s agenturou kontrakt a to k 15. prosinci 2018. Tudíž v této firmě přijdu o práci. Bylo mi nabídnuto od agentury ukončení pracovního poměru dohodou, ale bez udání důvodu, tak jsem to nepodepsal. Mám nárok na odstupné v tomto případě, vzhledem k tomu že od 15.prosince nebudu mít práci? Co když mi do té doby nedají ani výpověd, do které se důvod už uvést musí, čímž bych měl nárok už na odstupné a budou jen čekat než uplyne doba do konce ledna, do kdy mám smlouvu ( přestože nebudu mít od 15. prosince do konce ledna možnost pracovat z výše uvedených důvodů), jak bych měl v takovém případě postupovat, abych se onoho odstupného domohl. Děkuji
Citovat
0 #38 Pracomat.cz 2018-10-25 09:24
Cituji Antonín Indráček:
Dobrý den,pracuji u jednoho zaměstnavatele 24 let.Ted prohrál výběrové řízení a bude končit, ale jen zde...


Dobrý den Antoníne,

když dojde ke zrušení vašeho pracovního místa a zaměstnavatel vám nabídne jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, je zcela na vašem rozhodnutí, zda takovou nabídku přijmete nebo odmítnete. Pokud ji odmítnete, nárok na odstupné máte.
Citovat
0 #37 Antonín Indráček 2018-10-25 06:02
Dobrý den,pracuji u jednoho zaměstnavatele 24 let.Ted prohrál výběrové řízení a bude končit, ale jen zde. Jinak firma v republice nezanikne.Dostanu odstupné, pokud odmítnu nastoupit k nové firmě, nebo se přesunout na jiné místo u stávající firmy v ČR? Smlouvu mám na to určité místo,kde pracuji doteď. Firma je proslulá, že hledá kličky jak odstupné nedat.Děkuji
Citovat
0 #36 Pracomat.cz 2018-10-16 16:46
Cituji ONDREJ kanci:
dobri den delal jsem pod agenturou skoro rok a...


Dobrý den Ondřeji,

to záleží na druhu a obsahu smlouvy mezi vámi a pracovní agenturou. Obecně lze říci, že pokud měl váš pracovní poměr ještě trvat a agentura jej ukončila předčasně, tak na odstupné můžete mít nárok.
Citovat
0 #35 ONDREJ kanci 2018-10-15 13:03
dobri den delal jsem pod agenturou skoro rok a pak jsem onemocnel rakovinou tim padem jsem dostal vypoved od firmi a od agentury mam narok na odstupne
Citovat
0 #34 Pracomat.cz 2018-10-03 18:25
Cituji Marťa:
Dobrý den,
prosím Vás, pracovní poměr jsem uzavřela 1.7.2018 (neděle) a ukončila k 31.8.2018....


Dobrý den Marťo,

pokud se nemýlím, tak v zápočtovém listu se uvádní "skutečný" den začátku zaměstnání, kdežto v pracovní smlouvě může být uveden i den, kdy jste ještě reálně nepracovala. Jako ve Vašem případě, neděle prvního.
Citovat
0 #33 Marťa 2018-10-03 17:23
Dobrý den,
prosím Vás, pracovní poměr jsem uzavřela 1.7.2018 (neděle) a ukončila k 31.8.2018.
Na zápočtovém listu mám uvedeno, že jsem pracovní poměr uzavřela 2.7.2018. Bylo mi řečeno, že to tak je, protože 1.byla neděle. není to blbost?
Díky
Citovat
0 #32 Pracomat.cz 2018-10-02 19:30
Cituji Josef Turnovec:
Dobrý den,
chci se zeptat, na jakou podporu mám nárok když jsem u svého zaměstnavatele od začátku ...


Dobrý den Josefe,

pokud to chápu správně, tak mezi jednotlivými pracovními poměry bylo přerušení. V takovém případě, váš poslední pracovní poměr trval méně než jeden rok a budete mít nárok minimalně na odstupné ve výši jednonásobku jeho průměrného výdělku. Zaměstnavatel vám může dát odstupné i ve vyšší výši, ale to záleží na jeho vůli.
Citovat
0 #31 Josef Turnovec 2018-10-02 07:23
Dobrý den,
chci se zeptat, na jakou podporu mám nárok když jsem u svého zaměstnavatele od začátku Března do konce Listopadu 2017 na dobu určitou a od začátku Února do konce Prosince 2018 na dobu určitou s tím že jsem dostal v červnu smlouvu na dobu neurčitou. Koncem září 2018 nám zástupce zaměstnavatele zdělil že v říjnu dostaneme výpověď a 2 měsíce poběží výpovědní lhůta,pak dostaneme odstupné platy. Rád bych věděl jakou částku mám čekat, mam-li na ní vůbec nárok.
Děkuji s pozdravem Josef Turnovec
Citovat
0 #30 Pracomat.cz 2018-09-24 14:24
Cituji Petr:
Dobrý den,

v červnu mi byla dána výpověd dle § 52 c)nadbytečnst. Tzn výpovědní lhůta byla bežné dva měsíce a pracovní poměr skončil 30.Srpna 2018. Ve výpovědi nebylo odstupné zmíněno ani kdy by se mělo vyplatit pouze § 52 c)....


Dobrý den Petře,

pokud byla výpověď na základě tohoto paragrafu, tak nárok na odstupné máte. Máte možnost obrátit se na oblastní inspektorát práce, který může zaměstnavateli udělit poměrně vysokou pokutu. To by ho mohlo "postrašit", aby vám odstupné vyplatil. Bohužel inspektorát práce, za vás odstupné vymáhat nebude, to musíte (v případě, že zaměstnavatel nezaplatí) budete muset soudně. Pokud chcete krok s inspektorátem vynechat, klidně rovnou kontaktujte advokáta. Co se délky odpracované doby týče, tak je jeden rok a jeden měsíc. Během výpovědní lhůty běžně pracujete a proto se počítá do odpracované doby.
Citovat
0 #29 Petr 2018-09-23 20:42
Dobrý den,

v červnu mi byla dána výpověd dle § 52 c)nadbytečnst. Tzn výpovědní lhůta byla bežné dva měsíce a pracovní poměr skončil 30.Srpna 2018. Ve výpovědi nebylo odstupné zmíněno ani kdy by se mělo vyplatit pouze § 52 c).

Zaměstnavatel mi zatím žádné odstupné nezaslat i když je po obvyklém výplaním termínu (mzdu jako takovou za srpen jsem obrdžel)

Jak v takovém případě pokračovat? (zatím jsem vyzval k úhradě pomocí e-mailu bez odpovědi)

Je dalš krok zaslat výzvu písemně s potvrzením o doručení a v případě nespolupráce přímo kontaktovat advokáta?

A druhá otázka, pracovní poměr vznikl 1.8.2018, výpověd byla dána v červnu 2018, a konec pracovního poměru (včetně výpovědní lhůty 30.8.2018), je v tomto případě odstupné dvojnásobné ? Tzn méně než dva roky a více než 1rok? Nevím zda je v tom i výpovědní lhůta proto se ptám.


Děkuji mnohokrát za odpověd,

Přeji hezký den.

Petr
Citovat
0 #28 Pracomat.cz 2018-08-06 10:03
Cituji Lucie Králová:
Dobry den chtěla bych se zeptat jsem ve výpovědní době ...


Dobrý den Lucie,

právo ji po vás požadovat má, ale také má povinnost ji proplatit.
Citovat
0 #27 Lucie Králová 2018-08-03 15:25
Dobry den chtěla bych se zeptat jsem ve výpovědní době ta my trva do 31.8.2018 muze my zamestnavatel naridit vystupni kontrolu a neproplatit my ji??????Kdyz ji vyzaduje on
Citovat
0 #26 Pracomat.cz 2018-07-23 14:06
Cituji Vladimíra Kramešová:
Dobrý den.

Chtěla bych se zeptat zda mám nárok na odstupné v případě,že zaměstnavatel uzavírá ...


Dobrý den Vladimíro,

S prodejem podniku nebo jeho části, je ze zákona spojen přechod všech zaměstnanců pod nového zaměstnavatele. V případě, že byste dostala výpověď pro uzavření provozovny, tak na odstupné nárok máte.
Citovat
+1 #25 Vladimíra Kramešová 2018-07-23 11:33
Dobrý den.

Chtěla bych se zeptat zda mám nárok na odstupné v případě,že zaměstnavatel uzavírá svojí prodejnu a předává ji respektive prodává jinému majiteli.Prodejnu stávající majitel uzavírá k 31.7.2018 a doposud jsem od něj nedostala žádnou výpověď a nový zaměstnavatel uz se mnou sepsal a podepsal pracovní smlouvu od 6.8.2018.

Děkuji za odpověď
Vladimira
Citovat
0 #24 Pracomat.cz 2018-04-20 08:26
Cituji Petr Hrodek:
dobrý den...je možné aby zaměstnavatel při podpisu ...


Dobrý den Petře,

taková smlouva je v rozporu se zákoníkem práce. Viz. výše uvedený §67.
Citovat
0 #23 Petr Hrodek 2018-04-20 07:45
dobrý den...je možné aby zaměstnavatel při podpisu smlouvy do ní uvedl že se vzdávám jakéhokoli odstupného? Byla to jeho podmínka při nástupu... Jak se j tomu staví zákon?
Citovat
0 #22 Pracomat.cz 2018-04-20 07:29
Cituji Pavla:
Dobry den,
zamestnavatel mi oznamil...


Dobrý den Pavlo,

ano, budete mít nárok na odstupné.
Citovat
+1 #21 Pavla 2018-04-19 14:17
Dobry den,
zamestnavatel mi oznamil, ze by mi rad snizil uvazek na polovinu...(jelikož jako obchodni firma mame ted malo práce) s tim jsem nesouhlasila a nepodesala. Tak prisel s nabídkou... ze mi praci prida, ale uplne jiného razu.... mam do konce dubna na rozmyslenou. V pripade, ze neprijmu a on mi da vypoved, mam nárok na odstupne?? Dekuji Pavla
Citovat
0 #20 Pracomat.cz 2018-04-18 07:56
Cituji Tereza:
Dobrý den, firma končí činnost a tlačí nás do dohody o ukončení prac.poměru bez nároku na odstupné. Pokud by uvedli v dohodě "z důvodu nadbytečnosti" ,vzniká tím nárok na odstupné? A na jakou výši podpory bychom měli poté nárok? Ve firmě pracujem 7 měsíců.
Děkuji.


Dobrý den Terezo,

při propuštění z nadbytečnosti nárok na odstupné máte. Podpora poté bude v základní (nesnížené) výši.
Citovat
0 #19 Tereza 2018-04-17 21:58
Dobrý den, firma končí činnost a tlačí nás do dohody o ukončení prac.poměru bez nároku na odstupné. Pokud by uvedli v dohodě "z důvodu nadbytečnosti" ,vzniká tím nárok na odstupné? A na jakou výši podpory bychom měli poté nárok? Ve firmě pracujem 7 měsíců.
Děkuji.
Citovat
0 #18 Pracomat.cz 2018-04-13 09:43
Cituji Silvie:
Dobrý den,
zaměstnavatel mi oznámil, že mi dál nebude přidělovat práci...


Dobrý den Silvie,

pokud dostanete výpověď tak ano.
Citovat
0 #17 Silvie 2018-04-12 16:06
Dobrý den,
zaměstnavatel mi oznámil, že mi dál nebude přidělovat práci a jako důvod uvedl překážky v práci ze strany zaměstnavatele. V organizaci pracuji rok. Mám nárok na odstupné?
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #16 Pracomat.cz 2018-04-03 15:29
Cituji Martin:
Dobrý den,
část provozu naší firmy bude převedena na jinou firmu. Ta má také převzít nás, zaměstnance....


Dobrý den Martine,

pokud vás převzal nový zaměstnavatel, převzal vás i za stávajících podmínek vašich smluv. To znamená, že se pracovní smlouvy nemění. A u případného nároku na odstupné se bude počítat doba u zaměstnavatele od počátku pracovní smlouvy.
Citovat
0 #15 Martin 2018-04-03 14:37
Dobrý den,
část provozu naší firmy bude převedena na jinou firmu. Ta má také převzít nás, zaměstnance. Máme oprávněné obavy, že stejně někteří dostanou od nového zaměstnavatele výpověď pro nadbytečnost.
Zajímá nás, zda se doba zaměstnání u původního zaměstnavatele započítává do délky zaměstnání pro stanovení odstupného, při případné výpovědi dané novým zaměstnavatelem když:
a) nebyla podepsána nová pracovní smlouva, popř.
b) byla podepsána nová pracovní smlouva?

Děkuji za odpověď.

Martin
Citovat
0 #14 Pracomat.cz 2018-03-26 19:36
Cituji Zita:
Zdravím chci se zeptat 14let pracují ujali kuchařka ...


Dobrý den Zito,

pokud lékař rozhodl, že k tomuto zhorčení zdravotní stavu došlo z důvodu vykonávání vaší prácovní náplně, tak máte nárok na odstupné. Pokud to není důsledkem vaší pracovní náplně, tak podle zákona na odstupné nárok nemáte.
Citovat
0 #13 Zita 2018-03-25 21:56
Zdravím chci se zeptat 14let pracují ujali kuchařka rok marodim mám vyrizlou plotenku a že zdravotních důvodů paní lékařka napsala posudek zdravotně nezpůsobila to mi podnik uznal a dává mi výpověď mám nárok na odstupne nebo ne dekuji
Citovat
0 #12 Pracomat.cz 2018-03-23 14:20
Cituji Miroslava Hanušová:
Dobrý den.Naši firmu koupila úplně nová firma...


Dobrý den Miroslavo,

při prodeji firmy dochází i k převedení smluv zaměstnanců na nový subjekt. Nárok na odstupné by byl pouze v případě, že by někdo před/při prodeji dostal výpověď.
Citovat
0 #11 Miroslava Hanušová 2018-03-22 15:35
Dobrý den.Naši firmu koupila úplně nová firma-prý se pro nás nic nemění jen název.Pracovní smlouvy zůstávají neměnné .Kolují však zvěsti , že nám původní firma měla vyplatit odstupné - je to pravda.Děkuji
Citovat
0 #10 Pracomat.cz 2018-02-07 17:02
Dobrý den,

zaměstnavatek vám pravděpodoběn navrhnul dohodu o ukončení pracovního poměru. Podle délky pracovního vztahu u zaměstnavatele budete mít nárok na odstupné. Ve vašem případě to budou nejspíše až tři měsíční platy.
Citovat
0 #9 Pracomat.cz 2018-02-07 16:10
Dobrý den Michale,

pokud jste ve firmě odpracoval více než rok budete mít nárok na odstupné ve výši dvou měsíčních platů.
Citovat
0 #8 Michal 2018-02-06 22:53
Dobrý den,
Dne 10.2016 jsem podepsal pracovní smlouvu.
Teď za mnou přišlo vedení a zatím se řeší vše ústně,nic na papíru nemám,ale do předu se chci zeptat na co mám nárok,tudíž 10.2017 byl rok odpracovan na firmě a dne 5.2.2018 bylo zatím výslovně řečeno,že budu propuštěn z důvodu nadbytečnosti.
Citovat
+1 #7 Jana 2018-02-06 17:30
Dobry den,mam smlouvu na dobu neurčitou s tim,ze jsem býka tři roky doma s dítětem a nechala jsem si to prodloužit na 4roky- teď již neplacené volno z důvodu pece o dite do 4let věku s tim ze mam příspěvek na dite rozpocitany do 4let.Snizovaly se stavy,takže se nebudu mit kam vrátit.Mam nárok na odstupné a popřípadě jaké?Dekuji. Jana H.
Citovat
+1 #6 Pracomat.cz 2018-02-01 09:51
Dobrý den,

to záleží jaký je oficiální důvod výpovědi. Na odstupné je nárok pokud je výpověď z těchto důvodů:

1) Zaměstnavatel nebo jeho část (například pobočka) se ruší.
2) Zaměstnavatel nebo jeho část se přemísťuje.
3) Pokud se zaměstnanec stane tzv. nadbytečným (při snižování stavů).
4) Pokud zaměstnanec nemůže danou práci nadále vykonávat kvůli nemoci z povolání nebo zdravotnímu úrazu.

Jelikož jste u zaměstnavatele pracovala méně než rok, bylo by odstupné ve výši jednoho měsíčního platu.
Citovat
0 #5 Mima 2018-02-01 07:38
Dobrý den,
zaměstnavatel mi právě (1.2.) oznámil, že naše spolupráce mu semnou nevyhovuje a že si místo mě našel někoho jiného, někoho kdo nastupuje už za měsíc (1.3.). Pracuju zde od 1.7.17 (teď 8. měsíc). Mám nárok na odstupné? Smlouvu mám na rok. Děkuji.
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2017-12-25 18:07
Dobrý den Tonko,

jestliže se jednalo o změnu vykonávané práce z organizačních důvodů, tak jste novou pracovní smlouvu mohla odmítnout a tím si nechat dát výpověď z důvodu nadbytečnosti. V takovém případě by byl nárok na odstupné. V případě, že vám vyprší smlouva na dobu určitou, nárok na odstupné bohužel není.
Citovat
0 #3 Tonka 2017-12-20 19:09
Dobré den , mám nárok na odstupné , zaměstnavatel mi letos v květnu změnil pracovní smlouvu z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2017 z organizačních důvodů. Pracuji tam od roku 2000 Novotná
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2017-12-01 14:33
Dobrý den Ondřeji,

pokud máte na odstupné nárok (podle odpracovaných let), tak ano. V případě, že by vaši smlouvu nechal doběhnout do konce května 2018, tak nárok na odstupné není.
Citovat
0 #1 Ondřej Borgosz 2017-11-30 19:20
Dobrý den,

smlouva na dobu určitou mi končí k poslednímu dni v květnu 2018. Dozvěděl jsem se, že mi zaměstnavatel chce dát výpověď dříve. Mám nárok na odstupné i přes to, že mám smlouvu na dobu určitou?
Děkuji za odpověď
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit