§ 67

 • (1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
  • a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
  • b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
  • c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,
  • d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.
   Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.
 • (2) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Byl-li se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, protože nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela zprostí své povinnosti podle § 270 odst. 1, odstupné podle věty druhé zaměstnanci nepřísluší.
 • (3) Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek.
 • (4) Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

§ 68

 • (1) Bude-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru konat práci u dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen tomuto zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část.
 • (2) Poměrná část odstupného se stanoví podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby podle odstavce 1.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #117 Pracomat.cz 2020-03-05 21:32
Cituji Adam:
Dobrý den,
v zaměstnání dochází ke změnám a ruší se pozice...


Dobrý den Adame,

to záleží na tom jak je v pracovní smlouvě definována vaše pracovní činnost. Pokud je skutečně obecná a odpovídá i výkonu profese dělníka ("ne předáka"), tak vás na ni nejspíše opravdu převést mohou. Pokud by nová pracovní pozice neodpovídala pracovní činnosti sjednané v pracovní smlouvě, tak bez vaše souhlasu převod není možný.
Citovat
+1 #116 Adam 2020-03-05 18:56
Dobrý den,
v zaměstnání dochází ke změnám a ruší se pozice. Nicméně mi nechtějí přistoupit na odstupné. V pracovní smlouvě mám, že jsem dělník (předák) a argumentují tím, že mě můžou takhle přiřadit na jakoukoliv jinou dělnickou pozici a nebo že mám odejít dohodou. Je to vskutku takhle a nebo se semnou snaží jen vyběhnut?
Citovat
0 #115 Pracomat.cz 2020-01-31 14:46
Cituji Tereza Nová:
Dobrý den, prosím o radu. Manzelovi zrušili pracovní místo a nabídli mu jinou práci, která mu však ze ...


Dobrý den Terezo,

pokud manžel na základě lékařského posudku nemůže danou pracovní pozici vykonávat, pak nárok na odstupné mít bude. Jeho výše pak závisí na tom, zda ke zhoršení zdravotního stavu došlo v souvislosti s výkonem zaměstnání. Pokud ano, je odstupné vyšší.
Citovat
0 #114 Tereza Nová 2020-01-30 10:02
Dobrý den, prosím o radu. Manzelovi zrušili pracovní místo a nabídli mu jinou práci, která mu však ze zdravotních důvodů nevyhovuje. Jak dale postupovat? Musí mu tuto nabídku dat písemně? Vše vyrizuji jen formou vzkazů, hrozné jednání. Výpověď ani dohodu mu zatím nenabidli. Může pozici odmítnout ? Pracuje jako dělník v chemickém průmyslu, v jedné společnosti více než 25 let. Má nárok na odstupné? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #113 Pracomat.cz 2020-01-24 11:28
Cituji Světlik:
Dobrý den, 27.1.2020 bych měla nastoupit po rodičovské dovolené do zaměstnání. Jelikož školku mám pro dceru až od září,tak jsem zazadala o neplacené volno. Bohužel mě žádosti nebylo ....


Dobrý den,

chápu, že nejste v lehké situaci. Pokud zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let požádá o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Co jsou to vážné provozní důvody již specifikováno není, takže zkušený zaměstnavatel dokáže argumentovat (a chybějící 2 pracovní úvazky by nejspíše jako tento důvod prošly). Tím pádem se skutečně dostáváte do situace, že buď musíte pokračovat v pracovním poměru za podmínek před rodičovskou dovolenou a nebo ukončit pracovní poměr z vlastní vůle. Pak bohužel není nárok na odstupné. Co se týče změny sídla v rámci Prahy, záleží jak je definováno místo vaší práce. Pokud je to obecně "Praha", je to právně (nehodnotím etiku chování zaměstnavatele) v pořádku. Říkám to nerad, ale vaše šance získat odstupné jsou minimální. A závisí v zásadě jen na dobré vůli zaměstnavatele.
Citovat
0 #112 Světlik 2020-01-23 21:04
Dobrý den, 27.1.2020 bych měla nastoupit po rodičovské dovolené do zaměstnání. Jelikož školku mám pro dceru až od září,tak jsem zazadala o neplacené volno. Bohužel mě žádosti nebylo vyhověno a vyzývají mě do práce. Požádala jsem tedy o kompromis home office, neprošlo to. Tak jsem zadala o zkrácený úvazek a bylo mi zodpovězeno, že to nic neřeší,že postrádají 2 plne úvazky. Takže také nevyhoveli. Takže otázka zní,co tedy teď mám dělat. Podepsat jim dohodu nechci. Požadují jedině 3 platy odstupného a to mi tvrdí,že na ně právo nemám. A ještě jedna věc,dnes jsem se dověděla,z webovych stranek firmy, že firma se od 20.1.2020 prestehovala na druhý konec Prahy a tuto skutečnost mi nikdo nedal vědět. Což také beru,za pochybení firmy.
Mám nějakou šanci uspět a získat odstupné? Jejich chování je dle mého nekorektní. Děkuji za odpověď, S.
Citovat
0 #111 Pracomat.cz 2020-01-11 21:17
Cituji Hana Chmelová:
Dobrý den, byla jsem pod jedním zaměstnavatelem cca 14 let...


Dobrý den Hano,

co přesně myslíte "přerušením"? Pracovní smlouva stále trvala a jednalo se o neplacené volno? Každopádně pokud jste pro daného zaměstnavatele pracovala déle než 2 roky, máte nárok na 3 měsíce odstupného. Pokud byste například podepsala dohodu a souhlasila s dvěmi platy odstupného, nic už s tím zpětně neuděláte. Pokud si myslíte, že máte nárok na tři platy, poté doporučuji na tomto trvat a za jiných podmínek nic nepodepisovat.
Citovat
0 #110 Hana Chmelová 2020-01-11 17:23
Dobrý den, byla jsem pod jedním zaměstnavatelem cca 14 let, změny IČO, ale poslední ičo je cca 4roky. Poslední smlouva byla 7/2016 do 30.6.2018 přerušení na 4 měsíce a nástup 1.11.2018 a dostali jsme výpověď k 31.12.2019. Provozovna končí, nejprve zaměstnavatel chtěl, ať podepíši výpověď parag.49 nakonec podpis parag.52 odst.a
jedná se mi o to, že jsem se dozvěděla, že mi chce vyplatit 2měs.platy....zaměstnavatel moc nekomunikuje....ale mé přerušení bylo pouze 4.měsíce...mám tedy nárok na 3 odstupné platy?
Děkuji za odpověď, popř kdyby jsem dostala ptaty dva a měla nárok na tři, jak postupovat dál? Děkuji moc za odpověď.
Citovat
0 #109 Pavlína Řeháčková 2020-01-09 17:07
Ja vám moc děkuji za odpověď. Samozřejmě, ze jste si troufl správně, ani jedno není příčina toho, proč bych měla brát pouze 60% z platu.
Důvodem zaměstnavatele bylo jen to, ze proste není práce.
Citovat
+1 #108 Pracomat.cz 2020-01-09 15:12
Cituji Pavlína Řeháčková:
Dobry den. Chtěla bych vědět, když jsem k 31.12.2019 dostala ....


Dobrý den Pavlíno,

jaké je zdůvodnění zaměstnavatele ohledně náhrady mzdy ve výši 60 %? Pokud se jedná o překážky na straně zaměstnavatele, tak se sazba 60 % uplatňuje u nepříznivých povětrnostních vlivů nebo živelních událostí. Což si troufám tvrdit, že nebude váš případ. 
Citovat
0 #107 Pavlína Řeháčková 2020-01-09 13:38
Dobry den. Chtěla bych vědět, když jsem k 31.12.2019 dostala výpověď, s 2 měsíční výpovědní lhůtou, kdy po jejím uplynutí ještě vzniká nárok na odstupné trojnásobku platu, což takhle ve výpovědi stojí. Ale má otázka zní, zda-li mě zaměstnavatel muže ty dva měsíce poslat z práce domu, a říct mi, ze budu doma s 60% ? Děkuji.!
Citovat
0 #106 Pracomat.cz 2020-01-08 10:04
Cituji Jitka:
Dobrý den, moc vás prosím o radu. Dnes mi volala účetní z naší firmy, že firma ukončila svoji činnost k poslednímu dni roku 2019...


Dobrý den Jitko,

rozhodně nepodepisujte ukončení pracovního poměru dohodou bez odstupného. V tomto případě je míč na straně zaměstnavatele. Pokud firma končí a zaměstnanci jsou převedeni na novou firmu (se stejnou pracovní náplní), tak se to děje i bez vašeho souhlasu. Pokud vás převést nechce, buď budete na překážkách na straně zaměstnavatele (s náhradou mzdy), nebo vám musí dát klasickou výpověď včetně odstupného. Reálně je možné, že když je zaměstnavatel zadlužený, že na vyplacení odstupného nebudou peníze. Ale pořád je za mě lepší mít šanci, že odstupné bude, než podepsat dohodu bez něj a s určitostí o něj přijít. Zvlášť ve vaší situaci, kdy po ukončení mateřské (případně rodičovské) do firmy vracet.
Citovat
0 #105 Jitka 2020-01-07 22:31
Dobrý den, moc vás prosím o radu. Dnes mi volala účetní z naší firmy, že firma ukončila svoji činnost k poslednímu dni roku 2019. Já jsem na mateřské dovolené, synovi jsou tři měsíce. Mám prý podepsat výpověď dohodou a na odstupné ať si nemyslím, protože firma má dluhy. Ostatní zaměstnanci byli převedeni na další firmu co majitelka vlastní. Když jsem podotkla, že mám nárok na odstupné a proč mám výpověď podepisovat zpětně, nebylo mi úplně odpovězeno. Prý bude informovat paní majitelku, že žádám odstupné. Může mě převést také na jinou firmu, kde bych nespíš byla vedena pod stejným tipem zaměstnání? Musím s tím v tomto případě souhlasit? Pouze se chci připravit i na tuto variantu. Po mateřské se určitě na toto pracoviště vracet nechci, tudíž výpověď mi celkem i vyhovuje, ale nechci se vzdát odstupného i když firma zkrachovala a má prý dluhy kde se podívá. Je to s.r.o
Moc vám děkuji za odpověď a váš čas
Citovat
0 #104 Pracomat.cz 2020-01-04 08:45
Cituji Gabi:
Přeji dobrý den. Chci se zeptat zda mám nárok na odstupné ...


Dobrý den Gabi,

pokud pro vás nemá firma práci, která je svojí náplní shodná s tou, na kterou jste byla nabírána, tak nárok na odstupné máte. To, že vám nabízí práci v jiném oboru, přijmout můžete, ale nemusíte. Záleží na vás. Firma vás nemůže nutit.
Citovat
0 #103 Gabi 2020-01-02 13:26
Přeji dobrý den. Chci se zeptat zda mám nárok na odstupné když zaměstnavatel sice zůstává ale zrušil část oddělení kde pracuji. Nabízí kvalifikační dohodu na kterou nechci přistoupit. Já byla přijata jako pracovník v sociálních službách a firma přechází do zdravotního sektoru. Nabízí právě rekvalifikaci a úpis firmě na určité roky. Musím na to přistoupit? Děkuji za odpověď Gabi
Citovat
0 #102 Pracomat.cz 2019-12-23 09:45
Cituji Dana Tikovska:
Dobrý den chtěla bych se zeptat dostala sem výpověď pro nadbytecnost mám dostat odstupné....


Dobrý den Dano,

vaše případná nemoc nemá na výši odstupného vliv. Nárok na něj budete mít.
Citovat
0 #101 Dana Tikovska 2019-12-22 20:35
Dobrý den chtěla bych se zeptat dostala sem výpověď pro nadbytecnost mám dostat odstupné.Dostanu odstupné když půjdu marodit po výpovědi v ochrane doby 7 dnů předem děkuji za odpověď pracovala sem tam 14 let moc dekuji
Citovat
0 #100 Pracomat.cz 2019-12-05 15:33
Cituji Michal:

Dobrý den, to jste odpověděl na první část o odstupnem při nemoci ....


Dobrý den Michale,

v případě co popisujete by to nebyla výpověď pro nadbytečnost (pracovní pozice stále je, jen zaměstnanec ztratil zdravotní způsobilost ji vykonávat), ale jedná se o důvod z § 52 e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost, . Pokud by se zaměstnanec nedařilo domluvit, či doručit výpověď z neustálého využívání ochranné doby (nemocenské), tak bych doporučoval spolupracovat přímo s úřadem práce či právníkem.
Citovat
0 #99 Pracomat.cz 2019-12-05 15:22
Cituji Oli:
Dobrý den, mám smlouvu na dobu určitou do konce srpna 2020...


Dobrý den Oli,

to záleží na skutečnosti zda nabídnuté pracovní místo odpovídalo pracovní činnosti původně vykonávané práce. Pokud by splňovalo náplň práce dle podepsané pracovní smlouvy a vy jste se rozhodla ho nepřijmout/podat výpověď tak by nárok na odstupné nebyl. Pokud se v případě nové pracovní pozice nejedná o stejný druh práce jako na předchozí pozici, tak odmítnout můžete a nárok na odstupné máte.
Citovat
0 #98 Oli 2019-12-05 10:57
Dobrý den, mám smlouvu na dobu určitou do konce srpna 2020, nyní v lednu dostanu výpoveď kvůli zrušení pracovní pozice. Zaměstnavatel mi nabídl pracovní místo na jiné pozici, které jsem odmítla a on mi ted´sdělil, že když jsem toto místo odmítla je to důvod k nevyplacení odstupného. Má na to právo?
Citovat
0 #97 Michal 2019-12-05 07:10
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Michal:
dotaz prodavačka zaměstnana na neurčito,v práci vic jak 4 roky,ted po pulročni nemocenske nastup do práce...


Dobrý den Michale,

v případě, že není příčinou změny pracovní schopnosti nemoc z povolání, tak je řešením buď dohoda, či výpověď (bez odstupného), pokud pro zaměstnance nelze najít ve firmě vhodnou pracovní pozici. Dohoda je samozřejmě pro obě strany většinou příjemnější řešení.

Dobrý den, to jste odpověděl na první část o odstupnem při nemoci z povoláni, to je i v zákoniku,ale může zaměstnavatel dat v tomto případě výpověď pro nadbytečnost? Co když s dohodou bez odstupného nebude souhlasit? Do práce půjde na jeden den a druhý den na nemocenskou se zády. Zaměstnavatel bude platit 14 dní nemocenskou a potom stát. To bude tak pracovat až do důchodu?
Citovat
0 #96 Pracomat.cz 2019-12-04 20:00
Cituji Michal:
dotaz prodavačka zaměstnana na neurčito,v práci vic jak 4 roky,ted po pulročni nemocenske nastup do práce...


Dobrý den Michale,

v případě, že není příčinou změny pracovní schopnosti nemoc z povolání, tak je řešením buď dohoda, či výpověď (bez odstupného), pokud pro zaměstnance nelze najít ve firmě vhodnou pracovní pozici. Dohoda je samozřejmě pro obě strany většinou příjemnější řešení.
Citovat
0 #95 Michal 2019-12-04 16:57
dotaz prodavačka zaměstnana na neurčito,v práci vic jak 4 roky,ted po pulročni nemocenske nastup do práce,nemocenska s páteři,oznamila zaměstnavateli,že nemůže zvedat těžké věci,ten po ní chce potvrzeni od lékaře.Když nebude moci zvedat těžké přepravky, bude pro zaměstnavatele k ničemu,tak ji bude asi chtít ukončit pracovní smlouvu.Nebude to asi nemoc s povoláni,tak asi bude chtit dohodu. Když ji odmítne, může navrhnout zaměstnavateli nadbytečnost. Potom by dostala odstupne?Je možno nemocného brát jako nadbytečného,nebo má nastoupit na den do práce a druhý den na nemocenskou? A tak pracovat až do důchodu :-)
Citovat
0 #94 Pracomat.cz 2019-12-03 18:43
Cituji Michaela Nováková:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat,Můj zaměstnavatel ukončuje pobočku ....


Dobrý den Michaelo,

pokud nepodepíšete dohodu (což bez odstupného nedělejte), tak vám zaměstnavatel musí dle zákona vyplatit odstupné.
Citovat
0 #93 Michaela Nováková 2019-12-02 10:57
Dobrý den, chtěl bych se zeptat,Můj zaměstnavatel ukončuje pobočku a celá se ruší. Mám nárok na 1 odstupné, ale zaměstnavatel odmítl mi ho vyplatit a přinesl mi výpověď dohodou, natož jsem mu řekla že nepodepíšu. Mohu se zeptat jak to dal řešit?
Citovat
0 #92 Pracomat.cz 2019-11-22 12:32
Cituji Petra Ficková:
Dobrý den chtěla jsem se zeptat ...


Dobrý den Petro,

v případě, že se jedná o jinou pracovní pozici než jaká je ve vaší pracovní smlouvě s jinou pracovní náplní, tak máte právo odmítnout a budete mít nárok na odstupné.
Citovat
0 #91 Petra Ficková 2019-11-22 11:35
Dobrý den chtěla jsem se zeptat zrušení pracovního místa a nabídka jiné pozice za menší plat mám nárok na odstupné když odmítnut? Děkuji za odpověď Petra
Citovat
0 #90 Pracomat.cz 2019-10-26 17:38
Cituji Kateřina Vajrychová:
Dobrý den, můj zaměstnavatel ruší firmu a pro mne je tato práce jako vedlejší, jako domácí ...


Dobrý den Kateřino,

předpokládám, že se jedná o práci na DPP či DPČ. V takovém případě nárok na odstupné není.
Citovat
0 #89 Kateřina Vajrychová 2019-10-26 15:17
Dobrý den, můj zaměstnavatel ruší firmu a pro mne je tato práce jako vedlejší, jako domácí pracovník. Mám nárok na odstupné i v tomto případě, že jedno zaměstnání mám jinde. Děkuji za odpověď Vajrychová Kateřina
Citovat
0 #88 Pracomat.cz 2019-10-01 16:53
Cituji Havlíčkova:
Dobrý den,Můj Zaměstnavatel předal společnost s novému jednateli který je teď můj nový zaměstnavatel. Jsem od 1.8.2019 zaměstnaná na překážky jelikož nemá pro mě praci...


Dobrý den,

v takovém případě bych rovnou z počátku doporučil kontaktovat inspektorát práce (www.suip.cz). Z vašeho popisu situace se zdá, že zaměstnavatel bude "dělat problémy" a zásah či hrozba zásahu ze stranu úřadu ho možná přesvědčí k lepšímu chování. Zkoušel bych dopátrat skutečné kontaktní místo pro pana jednatele a případně využil fikci doručení. Daň z příjmů zkuste vypočítat z výplatních pásek, pokud vám je zaměstnavatel předával (což je jeho povinnost).
Citovat
0 #87 Havlíčkova 2019-09-30 22:39
Dobrý den,Můj Zaměstnavatel předal společnost s novému jednateli který je teď můj nový zaměstnavatel. Jsem od 1.8.2019 zaměstnaná na překážky jelikož nemá pro mě praci. Jednatel mě nevyplatil dvě mzdy. Budu podávat okamžitou výpověď.
Jednatel se mnou nekomunikuje, veškeré výzvy nebo oznámení které mu zasílám na dodejku se mě vždy vrátí že je adresát neznámý na adrese. Předpokládám že nedostanou ani souhrn příjmu od 1.1. do 15.10.2019. nevím jak si vypočítám daně za tento rok. Nebudu mít z čeho. Do nového zaměstnání jsem nastoupila v polovině srpna tam příjmy budu mít. Tím že mám současně dva zaměstnavatele jak si mám vypočítat daně z příjmů fyzických osob za rok 2019? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #86 Pracomat.cz 2019-09-30 09:19
Cituji Štěpánka:
Dobrý den ještě jedno.
Děkuji za odpověď ,chci se ještě zeptat na to jestli ...


Dobrý den Štěpánko,
dohoda je dobrovolným aktem obou stran, těžko vyčítat zaměstnavateli že vám v ní odstupné nenabídl. Pokud si myslíte, že jste byla v psychickém stavu, ve kterém jste nebyla odpovědná za své činy, budete to muset prokázat. V takovém případě bych doporučoval obrátit se na právníka a řešit celou situaci s ním.
Citovat
0 #85 Štěpánka 2019-09-30 09:14
Dobrý den ještě jedno.
Děkuji za odpověď ,chci se ještě zeptat na to jestli o tom měli začít oni třeba mi navrhnout, neboť v tom stavu co jsem byla jsem nemohla reálně uvažovat a chtela jsem vše rychle podepsat jen at jsem z tama pryč a nepotkam mistra nebo nekoho kdo by se na něco vyptával. Opět děkuji za odpověď a prosim i o radu co a jakjak. Děkuji
Citovat
0 #84 Pracomat.cz 2019-09-30 07:45
Cituji Štěpánka:
Dodobrý den,je to tři měsíce co jsem dala výpověď v práci neboť mi vyhodili mistra ...


Dobrý den Štěpánko,
jestli to chápu správně, tak jste podepsala ukončení pracovního poměru formou dohodu. V takovém případě záleží, zda bylo odstupné specifikováno a domluveno v této dohodě. Pokud nebylo, tak na něj nárok nemáte.
Citovat
0 #83 Štěpánka 2019-09-30 07:12
Dodobrý den,je to tři měsíce co jsem dala výpověď v práci neboť mi vyhodili mistra a zhoršily se pracovní podminky v praci a ja novpožádala mistra o okamžité uvolnění tedy výpověď dohodou, neboť jsem psychicky nezvládla chodit do prace. Zaměstnavatel po několika přemlouvání abych zůstala nakonec přijal,ale požádal mě o vyšetření u psychiatrického lékaře, který mi diagnostikoval stredni deprese. Takze jsem byla pod firmou ještě měsíc na nemocenské,ale věděla jsem,že se tam nezvladnu vrátit,tak jsem výpověď dohodou po 2,5 letech trvání pracovního poměru a smlouvě na dobu neurčitou výpověď podepsala. Chtela jsem se pouze optat jestli mi vznikl nárok na nějaké odstupne či jsem neměla nárok na nic. Neboť firma mi nic nedala. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #82 Pracomat.cz 2019-08-06 13:09
Cituji Monika Zemánková:
Dobrý den, zaměstnavatel ...


Dobrý den Moniko,

zdravotní pojištění by za vás zaměstnavatel měl odvést za celý měsíc (zdravotní pojištění se musí odvádět alespoň z výše minimální mzdy, pokud je vaše poměrná část odvedeného zdravotního pojištění menší než pojistné z minimální mzdy, může vám ho zaměstnavatel strhnout z poslední výplaty). Sociální pojištění není povinné (když nevykonávate výdělečnou činnost), to za vás zaměstnavatel odvede jen za tu poměrnou část.
Citovat
0 #81 Monika Zemánková 2019-08-05 17:26
Dobrý den, zaměstnavatel chce se mnou v průběhu měsíce např. Ke dni 10.8.rozvazat pracovní poměr dohodou. Zda za těch 10 dní mě bude vyplacena mzda který bude počítat z průměrného měsíčního výdělku? A zda za dobu těch 10 dní mě bude platit sociální a zdravotní pojištění nebo zaměstnavatel bude platit celý měsíc? Děkuji za odpověď. Zemánková
Citovat
0 #80 Pracomat.cz 2019-07-16 09:27
Cituji Petra Brabcová:
Dobrý den,

mám smlouvu na dobu určitou 0d 1.11.2018 do 1.11.2019 zaměstnavatel....


Dobrý den Petro,

pokud zaměstnavatel zavře prodejnu a skončí dříve, než dojde k vypršení času vaší pracovní smlouvy, tak na odstupné nárok máte.
Citovat
0 #79 Petra Brabcová 2019-07-15 14:58
Dobrý den,

mám smlouvu na dobu určitou 0d 1.11.2018 do 1.11.2019 zaměstnavatel uzavírá prodejnu a ruší se. Mám nárok na odstupné ve výši jednoho průměrného měsíčního výdělku i na dobu určitou? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #78 Pracomat.cz 2019-07-09 17:12
Cituji Michala:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Jsem zaměstnaná 4 roky u ....


Dobrý den Michalo,

pokud firmu prodá, tak záleží zda ji prodá i s zaměstnanci a jejich práva a povinnosti přejdou na nového zaměstnavatele. V takovém případě se pro vás nic nezmění. Pokud se s vámi starý či nový majitel firmy rozhodne spolupráci ukončit, pak nárok na odstupné máte.
Citovat
0 #77 Michala 2019-07-09 15:55
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Jsem zaměstnaná 4 roky u živnostníka který má firmu. Teď to chce prodat a on bude končit. Nevím jestli mám nárok na odstupné nebo ne. Děkuji za Vaši odpověď.
Citovat
0 #76 Pracomat.cz 2019-07-08 11:48
Cituji Zdeňka:
Zaměstnanci končí pracovní poměr 30.6.2019. Budu počítat odstupné z 1.čtvrtleti?


Dobrý den Zdeňko,

ano, počítá se z předchozího ukončeného kalendářního čtvrtletí.
Citovat
0 #75 Zdeňka 2019-07-06 14:06
Zaměstnanci končí pracovní poměr 30.6.2019. Budu počítat odstupné z 1.čtvrtleti?
Citovat
0 #74 Pracomat.cz 2019-06-11 07:05
Cituji Tereza:
Dobrý den,

Chtěla bych se zeptat z jaké složky se počítá odstupné? ....


Dobrý den Terezo,

počítá se z hrubých příjmů za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí. Takže pokud jste v tom období byla na neschopence, bude vaše odstupné nižší.
Citovat
0 #73 Tereza 2019-06-10 19:55
Dobrý den,

Chtěla bych se zeptat z jaké složky se počítá odstupné? Počítá se i měsíc na neschopence? Mohu si to nějak spočítat sama? Moc Vám děkuji a přeji hezký den
Citovat
0 #72 Pracomat.cz 2019-05-31 09:39
Cituji Jiří:
Co se odehraje se zaměstnanci, pokud spadne společnost do konkurzuDobrý den Jiří,

jednoduchá otázka, na kterou není úplně snadná odpověd. Začnu od začátku. V takovém případě se jedná o tzv. úpadek společnosti. To je stav, kdy zaměstnavatel není schopen plnit své závazky. Úpadek končí konkurzem nebo reorganizací. U vás došlo k té první možnosti, která znamená konec společnosti. Pokud vám nevyplatil mzdu nebo odstupné, máte možnost požádat Úřad práce o jejich výplatu. Nárok máte jen na proplacení takové mzdy (nebo odstupného), které vzniklo tzv. rozhodném období - tedy v měsíci, v němž bylo insolvenční řízení zahájeno, ve třech měsících před ním a ve třech měsících po něm.
Citovat
0 #71 Jiří 2019-05-31 09:32
Co se odehraje se zaměstnanci, pokud spadne společnost do konkurzu
Citovat
0 #70 Pracomat.cz 2019-05-02 21:42
Cituji Jirka:
Mám dotaz za 3mesice zaniká naše středisko ...


Dobrý den Jirko,

i když se vás bude "chtít zbavit dříve", musí vám podle zákona vyplatit odstupné.
Citovat
0 #69 Jirka 2019-05-02 17:18
Mám dotaz za 3mesice zaniká naše středisko a zaměstnavatel se nás chce zbavit dřív aby nemusel platit odstupné, da se tomu nějak zabránit?
Citovat
0 #68 Pracomat.cz 2019-04-29 08:45
Cituji Petr:
Dobrý den!
Můj zaměstnavatel končí a firmu přebírá jiný majitel...


Dobrý den Petře,

zaměstnavatel obvykle přebírá firmu včetně jejích zaměstnanců, jde o tzv. plynulý přechod práv a povinností mezi předchozím a následujícím zaměstnavatelem. V takovém případě se nové smlouvy nepodepisují a vy dále pracujete za stejných podmínek pro nového majitele. Pokud vám nabízí k podpisu změněnou smlouvu, tak tu samozřejmě podepsat nemusíte. Pokračujete nadále podle původní a pokud se vás zaměstnavatel chce "zbavit", bude to i s odstupným.
Citovat
+1 #67 Petr 2019-04-29 00:10
Dobrý den!
Můj zaměstnavatel končí a firmu přebírá jiný majitel.Jsem povinen podepsat smlouvu s novým majitelem?Pokud nepodepíšu novou smlouvu mám nárok na odstupné?Děkuji za odpověď
Citovat
0 #66 Pracomat.cz 2019-03-18 11:10
Cituji Romča:
Dobrý den,
k.1.7. mám mít zrušenou pracovní pozici a dostat odstupné.
Z čeho se bude počítat v případě že jsem na pracovní neschopnosti?


Dobrý den Romčo,

půjde o tzv. pravděpodobného průměrného výdělku, zde zaměstnavatel odhadne, jaký by byl příjem, kdyby zaměstnanec "normálně pracoval".
Citovat
0 #65 Romča 2019-03-18 09:09
Dobrý den,
k.1.7. mám mít zrušenou pracovní pozici a dostat odstupné.
Z čeho se bude počítat v případě že jsem na pracovní neschopnosti?
Citovat
0 #64 Pracomat.cz 2019-03-13 16:14
Cituji Vlastimil:
Dobrý den můžu prosím dát výpověď v nemocenské ...


Dobrý den Vlastimile,

jako zaměstnanec můžete dát výpověď kdykoliv, i během nemoci. A pokud bude výpověď z vaší strany, tak se výpovědní lhůta při nemoci neprodlužuje.
Citovat
0 #63 Vlastimil 2019-03-13 15:33
Dobrý den můžu prosím dát výpověď v nemocenské tzn např.31.3.2019 jít ten den na nemocenskou a poběží mi lhůta výpovědidva měsíce s tím že např.nastoupím zpět do práce 30.5. 2019 s tím že ten den odejdu na základě výpovědi z práce?
Citovat
0 #62 Pracomat.cz 2019-03-08 12:39
Cituji Marcela:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jsem na mateřské a 1.4 2019 bych...


Dobrý den Marcelo,

na odstupné nárok mít budete, ale pokud jste v insolvenci tak skutečně nejspíš bude použito na její úhradu.
Citovat
0 #61 Pracomat.cz 2019-03-08 10:56
Cituji Petr:
Dobrý den. Odstupné se počítá z průměrného výdělku, ale z průměrného výdělku jak dlouhé doby? Pracuji ve firmě 7 let. Moc Vám děkuji za odpověď.


Dobrý den Petře,

z posledního uplynulého čtvrletí. Takže když dostanete výpověď (a odstupné) v dubnu, bude se počítat z platu (leden - březen).
Citovat
+1 #60 Marcela 2019-03-08 07:55
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jsem na mateřské a 1.4 2019 bych se měla vrátit do zaměstnání. Prodejna na které jsem pracovala byla zrušená a další pobočka je asi 300km tím pádem jsem dostala výpověď ze strany zaměstnance mám nárok na odstupné s MD jsem tam pracovala 5 let? Pokud bych měla nárok na odstupné bude mi vyplaceno když mám insolvenci. Děkuji předem za odpověď Marcela
Citovat
0 #59 Petr 2019-03-07 15:46
Dobrý den. Odstupné se počítá z průměrného výdělku, ale z průměrného výdělku jak dlouhé doby? Pracuji ve firmě 7 let. Moc Vám děkuji za odpověď.
Citovat
0 #58 Pracomat.cz 2019-02-25 15:07
Cituji Petra:
Dobrý den,
moc Vás prosím o radu. Mam pracovní pomer na neurcito. Pracovala ...


Dobrý den Petro,

odstupné se počítá na základě délky trvání pracovního poměru. A během mateřské pracovní poměr stále trvá.
Citovat
0 #57 Petra 2019-02-25 10:33
Dobrý den,
moc Vás prosím o radu. Mam pracovní pomer na neurcito. Pracovala jsem necely rok a pak odesla na materskou na 3 roky. Nemohu se vratit uz pro mne misto nemaji. Prosím pocita se jen muj necely odpracovany rok nebo 4 roky i s materskou a tim padem na jakou vysi odstupneho mam narok? Asi jen na jednonásobek že?
Mnohokrat Vám dekuji
Citovat
0 #56 Pracomat.cz 2019-01-31 09:07
Cituji Sarka:
Dobrý den, mám dotaz ohledně odstupného. Dne 28.1. jsem obdržela výpověď po 4 letech ve firmě k 31.1. z důvodu rušení ..


Dobrý den Šárko,

ano při čtyřech letech ve firmě by to měl být trojnásobek.
Citovat
0 #55 Sarka 2019-01-30 23:04
Dobrý den, mám dotaz ohledně odstupného. Dne 28.1. jsem obdržela výpověď po 4 letech ve firmě k 31.1. z důvodu rušení me pracovni pozice, tudíž nadbytecnost. Na výpovědi mi byl dán dvojnásobek průměrného platu za poslední 3 mesice. Ráda bych se zeptala bych spravne neměla dostat trojnásobek? Je mi jasné, že teď už to nezměním, jelikož výpověď je již podepsaná, ale ráda bych věděla pravdu.. Předem dekuji
Citovat
0 #54 Pracomat.cz 2019-01-26 12:50
Cituji Petr Dvořák:
Dobrý den.Kolik mi přísluší odstupné,když
nemám ani jeden měsíc kompletně odpracovaný,
z důvodu ošetřování dítěte?


Dobrý den Petře,

to záleží na době jakou jste u zaměstnavatel zaměstnaný a jakou část této doby jste strávil ošetřováním dítěte?
Citovat
0 #53 Petr Dvořák 2019-01-26 08:33
Dobrý den.Kolik mi přísluší odstupné,když
nemám ani jeden měsíc kompletně odpracovaný,
z důvodu ošetřování dítěte?
Citovat
0 #52 Pracomat.cz 2019-01-15 14:41
Cituji Marian B.:
Dobry den.
Chtel bych se zeptat z ceho (nebo co presne) se zapicitava do odstupneho?


Dobrý den Mariane,

při výpočtu odstupného se má brát v potaz reálná hrubá mzda, tedy včetně případných bonusů , příplatků či odměn.
Citovat
0 #51 Marian B. 2019-01-15 13:41
Dobry den.
Chtel bych se zeptat z ceho (nebo co presne) se zapicitava do odstupneho?Ve firme jse pracoval dele nez 7 let.A v odstupnem mam zapocitane pouze hod.fond x hodin.sazba, bez jakykoliv priplatku.
Dekuji.
Citovat
0 #50 Pracomat.cz 2019-01-13 10:56
Cituji Marek:
Dobry den,mam smlouvu na dobu urcitou do odprodani prodejny.Ve firme pracuji od 1.2.1995, k 31.12.2018 firma zanikla.Mam narok na odtupné?


Dobrý den Marku,

zde bude záležet na konkrétní formulaci vaší pracovní smlouvy. Pokud je ustanovení o konci pracovního poměru definováno tak, že pracovní poměr pozbyl platnosti k dni zániku firmy, tak na odstupné nárok není. Pokud firma zanikla dříve, než měl skončit váš poměr na dobu určitou tak na odstupné nárok máte.
Citovat
0 #49 Marek 2019-01-13 10:44
Dobry den,mam smlouvu na dobu urcitou do odprodani prodejny.Ve firme pracuji od 1.2.1995, k 31.12.2018 firma zanikla.Mam narok na odtupné?
Citovat
0 #48 Pracomat.cz 2019-01-08 09:51
Cituji Zdeněk:
Dobrý den,jsem u firmy zaměstnaný pres 3 roky. K 31.1. 2019 mám výpověď z důvodu zrušení firmy. Od 1.1.2019 mám novou práci. Mám nárok na odstupné? Děkuji za odpověď.


Dobrý den Zdeňku,

nárok na odstupné v tomto případě je.
Citovat
+1 #47 Zdeněk 2019-01-08 07:16
Dobrý den,jsem u firmy zaměstnaný pres 3 roky. K 31.1. 2019 mám výpověď z důvodu zrušení firmy. Od 1.1.2019 mám novou práci. Mám nárok na odstupné? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #46 Pracomat.cz 2018-12-02 20:20
Cituji Aneta:
Dobrý den,

pracovala jsem u jedné firmy na dobu určitou (od 2/2016 do 2/2019). Od října 2017 j...


Dobrý den Aneto,

podle vašeho popisu situace máte bezesporu na odstupné nárok. To že zaměstnavatel nezískal zakázku mu nedává právo propustit zaměstnance bez odsutpného. Zpětně se ho dožadovat můžete a to až po dobu tří let.
Citovat
0 #45 Aneta 2018-12-01 22:54
Dobrý den,

pracovala jsem u jedné firmy na dobu určitou (od 2/2016 do 2/2019). Od října 2017 jsem v PN, přesto mi byl ke 31.3.2018 ukončen pracovní poměr. Poštou mi přišlo "Oznámení o ukončení pracovního poměru" z důvodu ukončení smluvního vztahu mezi firmou 'xx' a firmou 'xy' - Firma ve které jsem pracovala prohrála výběrové řízení a propustila všechny zaměstnance.
Zaměstnavatel mi odmítl vyplatit odstupné. V potrvzení pro úp výslovně píše, že zaměstnání nebylo skončeno z organizačních důvodů a tudíž mi odstupné nenáleží.
Podle mého názoru ale zrušení části zaměstnavatele do organizčních důvodů patří a odstupné bych dostat měla.
Kdo je v právu? Jde to případně řešit i takhle zpětně?
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #44 Pracomat.cz 2018-11-09 10:49
Cituji Zdeněk:
Dobrý den,

stejná otázka jako poslední dotaz - ohledně mého kolegy, jenž má ale smlouvu na dobu neurčitou.


Dobrý den Zdeňku,

pokud myslíte dotaz ohledně agenturního zaměstnání, tak opět záleží jak je specifikována pracovní smlouva, ale obecně platí, že pokud se vás bude chtít zaměstnavatel "zbavit" bude vám náležet odstupné.
Citovat
+1 #43 Pracomat.cz 2018-11-09 10:28
Cituji Antonín Indráček:
Dobrý den, ptal jsem se už jednou na odstupné....


Dobrý den Antoníne,

při prodeji dalšímu zaměstnavateli dochází i k přechodu jeho závazků k zaměstnancům, tak "jak jsou". To znamená, že se nemění výše mzdy, druh práce atd... Proto, pokud dáte výpověď, tak na odstupné opravdu nemáte nárok, protože je z vaší vůle. Samozřejmě kdyby zaměstnavatel trval na změně pracovní smlouvy, tak na ni přistoupit nemusíte a potom nárok na odstupné je.
Citovat
0 #42 Antonín Indráček 2018-11-08 18:24
Dobrý den, ptal jsem se už jednou na odstupné. Nyní jsme se dozvěděli, že nás (zaměstnance)"prodá" novému zaměstnavateli včetně smluv a kdo nebude souhlasit, žádné odstupné nedostane. Jde to takto prý podle obchodního zákoníku.Děkuji


Cituji Pracomat.cz:
Cituji Antonín Indráček:
Dobrý den,pracuji u jednoho zaměstnavatele 24 let.Ted prohrál výběrové řízení a bude končit, ale jen zde...


Dobrý den Antoníne,

když dojde ke zrušení vašeho pracovního místa a zaměstnavatel vám nabídne jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, je zcela na vašem rozhodnutí, zda takovou nabídku přijmete nebo odmítnete. Pokud ji odmítnete, nárok na odstupné máte.
Citovat
0 #41 Zdeněk 2018-11-08 18:11
Dobrý den,

stejná otázka jako poslední dotaz - ohledně mého kolegy, jenž má ale smlouvu na dobu neurčitou.
Citovat
0 #40 Pracomat.cz 2018-11-08 14:36
Cituji Zdeněk:
Dobrý den,

pracuji pod agenturou již 4 roky...


Dobrý den Zdeňku,

záleží co je přesně obsahem smlouvy mezi vámi a agenturou. Obecně bych se rozhodoval nějak takto: Smlouva vám předpokládám končí k 31.1.2019. Takže máte 1,5 měsíce po kterou pro vás možná nebude mít agentura práci. Tedy vám po tuto dobu bude vyplácet plat. Takže pokud v agentuře chcete končit, tak by mi dohoda a odstupné ve výši 1 - 1,5 platu, přišlo fér. Protože jim stačí tento měsíc a půl dodržet a vaše smlouva stejně skončí. Navíc budete mít volný čas.
Citovat
0 #39 Zdeněk 2018-11-08 01:49
Dobrý den,

pracuji pod agenturou již 4 roky, smlouva na dobu určitou, vždy na 1 rok, smlouva mi končí v lednu 2019. Firma, kde celou dobu pracuji rozvazuje s agenturou kontrakt a to k 15. prosinci 2018. Tudíž v této firmě přijdu o práci. Bylo mi nabídnuto od agentury ukončení pracovního poměru dohodou, ale bez udání důvodu, tak jsem to nepodepsal. Mám nárok na odstupné v tomto případě, vzhledem k tomu že od 15.prosince nebudu mít práci? Co když mi do té doby nedají ani výpověd, do které se důvod už uvést musí, čímž bych měl nárok už na odstupné a budou jen čekat než uplyne doba do konce ledna, do kdy mám smlouvu ( přestože nebudu mít od 15. prosince do konce ledna možnost pracovat z výše uvedených důvodů), jak bych měl v takovém případě postupovat, abych se onoho odstupného domohl. Děkuji
Citovat
0 #38 Pracomat.cz 2018-10-25 09:24
Cituji Antonín Indráček:
Dobrý den,pracuji u jednoho zaměstnavatele 24 let.Ted prohrál výběrové řízení a bude končit, ale jen zde...


Dobrý den Antoníne,

když dojde ke zrušení vašeho pracovního místa a zaměstnavatel vám nabídne jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, je zcela na vašem rozhodnutí, zda takovou nabídku přijmete nebo odmítnete. Pokud ji odmítnete, nárok na odstupné máte.
Citovat
0 #37 Antonín Indráček 2018-10-25 06:02
Dobrý den,pracuji u jednoho zaměstnavatele 24 let.Ted prohrál výběrové řízení a bude končit, ale jen zde. Jinak firma v republice nezanikne.Dostanu odstupné, pokud odmítnu nastoupit k nové firmě, nebo se přesunout na jiné místo u stávající firmy v ČR? Smlouvu mám na to určité místo,kde pracuji doteď. Firma je proslulá, že hledá kličky jak odstupné nedat.Děkuji
Citovat
0 #36 Pracomat.cz 2018-10-16 16:46
Cituji ONDREJ kanci:
dobri den delal jsem pod agenturou skoro rok a...


Dobrý den Ondřeji,

to záleží na druhu a obsahu smlouvy mezi vámi a pracovní agenturou. Obecně lze říci, že pokud měl váš pracovní poměr ještě trvat a agentura jej ukončila předčasně, tak na odstupné můžete mít nárok.
Citovat
0 #35 ONDREJ kanci 2018-10-15 13:03
dobri den delal jsem pod agenturou skoro rok a pak jsem onemocnel rakovinou tim padem jsem dostal vypoved od firmi a od agentury mam narok na odstupne
Citovat
0 #34 Pracomat.cz 2018-10-03 18:25
Cituji Marťa:
Dobrý den,
prosím Vás, pracovní poměr jsem uzavřela 1.7.2018 (neděle) a ukončila k 31.8.2018....


Dobrý den Marťo,

pokud se nemýlím, tak v zápočtovém listu se uvádní "skutečný" den začátku zaměstnání, kdežto v pracovní smlouvě může být uveden i den, kdy jste ještě reálně nepracovala. Jako ve Vašem případě, neděle prvního.
Citovat
0 #33 Marťa 2018-10-03 17:23
Dobrý den,
prosím Vás, pracovní poměr jsem uzavřela 1.7.2018 (neděle) a ukončila k 31.8.2018.
Na zápočtovém listu mám uvedeno, že jsem pracovní poměr uzavřela 2.7.2018. Bylo mi řečeno, že to tak je, protože 1.byla neděle. není to blbost?
Díky
Citovat
-1 #32 Pracomat.cz 2018-10-02 19:30
Cituji Josef Turnovec:
Dobrý den,
chci se zeptat, na jakou podporu mám nárok když jsem u svého zaměstnavatele od začátku ...


Dobrý den Josefe,

pokud to chápu správně, tak mezi jednotlivými pracovními poměry bylo přerušení. V takovém případě, váš poslední pracovní poměr trval méně než jeden rok a budete mít nárok minimalně na odstupné ve výši jednonásobku jeho průměrného výdělku. Zaměstnavatel vám může dát odstupné i ve vyšší výši, ale to záleží na jeho vůli.
Citovat
0 #31 Josef Turnovec 2018-10-02 07:23
Dobrý den,
chci se zeptat, na jakou podporu mám nárok když jsem u svého zaměstnavatele od začátku Března do konce Listopadu 2017 na dobu určitou a od začátku Února do konce Prosince 2018 na dobu určitou s tím že jsem dostal v červnu smlouvu na dobu neurčitou. Koncem září 2018 nám zástupce zaměstnavatele zdělil že v říjnu dostaneme výpověď a 2 měsíce poběží výpovědní lhůta,pak dostaneme odstupné platy. Rád bych věděl jakou částku mám čekat, mam-li na ní vůbec nárok.
Děkuji s pozdravem Josef Turnovec
Citovat
0 #30 Pracomat.cz 2018-09-24 14:24
Cituji Petr:
Dobrý den,

v červnu mi byla dána výpověd dle § 52 c)nadbytečnst. Tzn výpovědní lhůta byla bežné dva měsíce a pracovní poměr skončil 30.Srpna 2018. Ve výpovědi nebylo odstupné zmíněno ani kdy by se mělo vyplatit pouze § 52 c)....


Dobrý den Petře,

pokud byla výpověď na základě tohoto paragrafu, tak nárok na odstupné máte. Máte možnost obrátit se na oblastní inspektorát práce, který může zaměstnavateli udělit poměrně vysokou pokutu. To by ho mohlo "postrašit", aby vám odstupné vyplatil. Bohužel inspektorát práce, za vás odstupné vymáhat nebude, to musíte (v případě, že zaměstnavatel nezaplatí) budete muset soudně. Pokud chcete krok s inspektorátem vynechat, klidně rovnou kontaktujte advokáta. Co se délky odpracované doby týče, tak je jeden rok a jeden měsíc. Během výpovědní lhůty běžně pracujete a proto se počítá do odpracované doby.
Citovat
0 #29 Petr 2018-09-23 20:42
Dobrý den,

v červnu mi byla dána výpověd dle § 52 c)nadbytečnst. Tzn výpovědní lhůta byla bežné dva měsíce a pracovní poměr skončil 30.Srpna 2018. Ve výpovědi nebylo odstupné zmíněno ani kdy by se mělo vyplatit pouze § 52 c).

Zaměstnavatel mi zatím žádné odstupné nezaslat i když je po obvyklém výplaním termínu (mzdu jako takovou za srpen jsem obrdžel)

Jak v takovém případě pokračovat? (zatím jsem vyzval k úhradě pomocí e-mailu bez odpovědi)

Je dalš krok zaslat výzvu písemně s potvrzením o doručení a v případě nespolupráce přímo kontaktovat advokáta?

A druhá otázka, pracovní poměr vznikl 1.8.2018, výpověd byla dána v červnu 2018, a konec pracovního poměru (včetně výpovědní lhůty 30.8.2018), je v tomto případě odstupné dvojnásobné ? Tzn méně než dva roky a více než 1rok? Nevím zda je v tom i výpovědní lhůta proto se ptám.


Děkuji mnohokrát za odpověd,

Přeji hezký den.

Petr
Citovat
0 #28 Pracomat.cz 2018-08-06 10:03
Cituji Lucie Králová:
Dobry den chtěla bych se zeptat jsem ve výpovědní době ...


Dobrý den Lucie,

právo ji po vás požadovat má, ale také má povinnost ji proplatit.
Citovat
0 #27 Lucie Králová 2018-08-03 15:25
Dobry den chtěla bych se zeptat jsem ve výpovědní době ta my trva do 31.8.2018 muze my zamestnavatel naridit vystupni kontrolu a neproplatit my ji??????Kdyz ji vyzaduje on
Citovat
0 #26 Pracomat.cz 2018-07-23 14:06
Cituji Vladimíra Kramešová:
Dobrý den.

Chtěla bych se zeptat zda mám nárok na odstupné v případě,že zaměstnavatel uzavírá ...


Dobrý den Vladimíro,

S prodejem podniku nebo jeho části, je ze zákona spojen přechod všech zaměstnanců pod nového zaměstnavatele. V případě, že byste dostala výpověď pro uzavření provozovny, tak na odstupné nárok máte.
Citovat
+1 #25 Vladimíra Kramešová 2018-07-23 11:33
Dobrý den.

Chtěla bych se zeptat zda mám nárok na odstupné v případě,že zaměstnavatel uzavírá svojí prodejnu a předává ji respektive prodává jinému majiteli.Prodejnu stávající majitel uzavírá k 31.7.2018 a doposud jsem od něj nedostala žádnou výpověď a nový zaměstnavatel uz se mnou sepsal a podepsal pracovní smlouvu od 6.8.2018.

Děkuji za odpověď
Vladimira
Citovat
-1 #24 Pracomat.cz 2018-04-20 08:26
Cituji Petr Hrodek:
dobrý den...je možné aby zaměstnavatel při podpisu ...


Dobrý den Petře,

taková smlouva je v rozporu se zákoníkem práce. Viz. výše uvedený §67.
Citovat
0 #23 Petr Hrodek 2018-04-20 07:45
dobrý den...je možné aby zaměstnavatel při podpisu smlouvy do ní uvedl že se vzdávám jakéhokoli odstupného? Byla to jeho podmínka při nástupu... Jak se j tomu staví zákon?
Citovat
0 #22 Pracomat.cz 2018-04-20 07:29
Cituji Pavla:
Dobry den,
zamestnavatel mi oznamil...


Dobrý den Pavlo,

ano, budete mít nárok na odstupné.
Citovat
+1 #21 Pavla 2018-04-19 14:17
Dobry den,
zamestnavatel mi oznamil, ze by mi rad snizil uvazek na polovinu...(jelikož jako obchodni firma mame ted malo práce) s tim jsem nesouhlasila a nepodesala. Tak prisel s nabídkou... ze mi praci prida, ale uplne jiného razu.... mam do konce dubna na rozmyslenou. V pripade, ze neprijmu a on mi da vypoved, mam nárok na odstupne?? Dekuji Pavla
Citovat
0 #20 Pracomat.cz 2018-04-18 07:56
Cituji Tereza:
Dobrý den, firma končí činnost a tlačí nás do dohody o ukončení prac.poměru bez nároku na odstupné. Pokud by uvedli v dohodě "z důvodu nadbytečnosti" ,vzniká tím nárok na odstupné? A na jakou výši podpory bychom měli poté nárok? Ve firmě pracujem 7 měsíců.
Děkuji.


Dobrý den Terezo,

při propuštění z nadbytečnosti nárok na odstupné máte. Podpora poté bude v základní (nesnížené) výši.
Citovat
0 #19 Tereza 2018-04-17 21:58
Dobrý den, firma končí činnost a tlačí nás do dohody o ukončení prac.poměru bez nároku na odstupné. Pokud by uvedli v dohodě "z důvodu nadbytečnosti" ,vzniká tím nárok na odstupné? A na jakou výši podpory bychom měli poté nárok? Ve firmě pracujem 7 měsíců.
Děkuji.
Citovat
0 #18 Pracomat.cz 2018-04-13 09:43
Cituji Silvie:
Dobrý den,
zaměstnavatel mi oznámil, že mi dál nebude přidělovat práci...


Dobrý den Silvie,

pokud dostanete výpověď tak ano.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na ahoj@pracomat.cz.