§ 67

 1. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
  1. jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
  2. dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
  3. trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,
  4. součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.
   Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.
 2. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Byl-li se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, protože nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela zprostí své povinnosti podle § 270 odst. 1, odstupné podle věty druhé zaměstnanci nepřísluší.
 3. Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek.
 4. Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

§ 68

 1. Bude-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru konat práci u dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen tomuto zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část.
 2. Poměrná část odstupného se stanoví podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby podle odstavce 1.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #191 Pracomat.cz 2023-01-25 11:30
Cituji Barbora P.:
Dobrý den. V září 2023 bych se po 9-ti letech měla po mateřské vrátit do práce. Moji pozici ale úplně zrušili...


Dobrý den Barboro,

zaměstnavatel vám musí nabídnout práci, která odpovídá náplni práce jakou jste měla před mateřskou dovolenou. Pokud ji nemá, jsou to překážky na straně zaměstnavatele, kdy vám musí vyplácet mzdu. V praxi se takové situace řeší výpovědí, pochopitelně s odstupným. S ohledem na to že máte malé děti je zaměstnavatel povinnen poskytnout úpravu pracovní dobu, s jedním výrazným ALE. A to je když mu v tom nebrání závažné provozní důvody. Ty nejsou nikde přesně vymezeny, není tedy jednoznačná odpověď na vaši otázku.
Citovat
0 #190 Barbora P. 2023-01-25 10:56
Dobrý den. V září 2023 bych se po 9-ti letech měla po mateřské vrátit do práce. Moji pozici ale úplně zrušili. S ohledem na to, že mám doma 3 děti a manžel pracuje v zahraničí, požadovala bych pouze práci na poloviční úvazek. Pokud firma nebude schopna mi takovou pozici nabídnout, mohu požadovat odstupné? A prosím, pokud moji předchozí pozici zrušili, s největší pravděpodobností mi nabídnou pozici jinou. Pokud tuto možnost odmítnu, mám nárok na odstupné? Moc vám děkuji, Barbora Pleško.
Citovat
0 #189 Pracomat.cz 2023-01-04 20:58
Cituji Kateřina Nováková:
Dobrý den, po 17 letech ...


Dobrý den Kateřino,

máte nárok na tři měsíční mzdy odstupného a k tomu mzdu za výpovědní lhůtu (nejspíše dva měsíce).
Citovat
0 #188 Kateřina Nováková 2023-01-04 00:44
Dobrý den, po 17 letech jsem dostala výpověď. Firma zkracuje stav zaměstnanců. Jaký nárok mám na odstupné?

Děkuji
Citovat
0 #187 Pracomat.cz 2022-12-08 14:32
Cituji Štefan:
Ano, k výplatě odstupného už došlo. Pracoval jsem tam 6 měsíců, firma se mnou ...Dobrý den Štefane,

pokud jde o různé kalkulačky, nevím jaký vzorec používají pro výpočet. Nicméně z vašeho popisu to vážně vypadá na nenaplnění 21 dnů a tím pádem použití pravděpodobného výdělku. Držím pěsti s odpovědí od zaměstnavatele. Alespoň ty tři měsíce odstupného jsou dle zákona rozhodně správně.
Citovat
0 #186 Štefan 2022-12-07 20:07
Ano, k výplatě odstupného už došlo. Pracoval jsem tam 6 měsíců, firma se mnou uzavřela dohodu o ukončení zaměstnání z důvodu snižování stavu a jako odstupné mi dala 1+2 měsíce. Mám o tom smlouvu. Celkem 3 měsíce odstupného. Bohužel, jako podklad k výši odstupného použila firma výpočet na dovolenou. Ale to je podle podkladů Zákoníku práce a § 67 - § 68 zcela špatně. Jak jsem psal dříve, výpočet podle předpisu, než jsem dostal, dělá celkem víc jak 38 000 čistého. Proto jsem se rozhodl napsat dopis zaměstnavateli s tím, že výpočet odstupného není to samé jako výpočet na dovolenou. Také jsem jim napsal přesný postup , jak jsem k tomu výpočtu došel, bohužel nikde na netu nemůžu najít odkaz na prováděcí vyhlášku, předpis, jak je to přesné, musím se spoléhat na různé servry.
Co se týká těch 21 dní, uvidím co mi odpoví, protože při 7,5 hodin denně to dělá pro výpočet rozhodného období 20,5 dne!!!
Citovat
0 #185 Pracomat.cz 2022-12-07 19:05
Cituji Štefan:
Omlouvám se za špatné slovní vyjádření. Ano, rozvázání pr. poměru dohodou....


Dobrý den Štefane,

díky za vyjasnění ohledně typu rozvázání poměru. Ještě zvažte jak je pro vás tato nabídka výhodná - kolik let pracujete ve firmě? Pokud dva a více, máte nárok na tři měsíce odstupného + pokud k dohodě dochází okamžitě, je poměrně běžné že se do ní počítají i dva měsíce které jinak trvá výpovědní doba. Ohledně kalkulaček - nechal bych si od zaměstnavatele dát info o tom jak k výpočtu došel. Z vašeho popisu to vypadá, že nedošlo k naplnění podmínky 21 dnů a vypadá to na použití "pravděpodobného výdělku". Tudíž by výše odstupného měla být velmi blízká násobku průměrné měsíční mzdy.
Citovat
0 #184 Štefan 2022-12-07 11:35
Omlouvám se za špatné slovní vyjádření. Ano, rozvázání pr. poměru dohodou. Dali mi 1+2 měsíce odstupnéo. Snižování stavu. Ale dnes jsem při počítání odpracovaných hodin zjistil, že jsem odpracoval pouze 20.5 dne, v hodinách to je 132+22+0 (druhý měsíc dovolená a nemocenská, třetí měsíc celý nemocenská) s tím, že pracujeme na 11 hodinových směnách, ale vychází to na 7,5 hodiny na měsíc. Mám spočítat tyto hodiny pro výpočet, nebo mám použít variantu s neodpracovaným počtem 21 pracovních dnů? Protože firma mi vypočetla 26 000 hrubého, no mne vychází 37 198,- hrubého. Mám toto u zaměstnavatele rozporovat?
Citovat
0 #183 Pracomat.cz 2022-12-07 06:57
Cituji Štefan:
Dobrý den. Dostal jsem výpověd dohodou, snižování počtu zaměstnanců. V rozhodujícím období, čtvrtletí...


Dobrý den Štefane,

je to jen pro přesnost, ale nic takového jako výpověď dohodou neexistuje. Buď jste dostal výpověď nebo vám zaměstnavatel navrhl ukončení pracovního poměru dohodou (a s tím můžete nebo nemusíte souhlasit). Nevím o jaké kalkulačce mluvíte, ale obvykle se nezadává počet hodin ale výše výdělku. Pokud je za rozhodné období odpracováno méně než 21 dnů, tak se použije institut pravděpodobného výdělku (§ 355 ZP). Nezapočítává se doba dovolené a nemocenské.
Citovat
0 #182 Štefan 2022-12-06 19:44
Dobrý den. Dostal jsem výpověd dohodou, snižování počtu zaměstnanců. V rozhodujícím období, čtvrtletí, jsem odpracoval jeden celá měsíc, z druhého jen 22 hodin (směny 11 hodinové) nemoc a dovolená, z třetího měsíce ani jednu hodinu z důvodu nemoci. Jak se vypočítává odstupné, když v jednom rozhodném měsíci nemám odpracovanou ani hodinu z důvodu nemoci? Jak mám do tzv. kalkulačky zadat týdení pracovní dobu, když se pracovalo 2 dny prace, 2 volna, a 3 dny práce a 3 dny volna v 11 hodinových směnách
Citovat
0 #181 Pracomat.cz 2022-11-18 09:34
Cituji Aleš Tomala:
Dobrý den,
Chtěl bych se vás na něco zeptat ( berme to jako příklad)kdyby byl od roku 2007-2022 veden jako zaměstnanec nějaké nadnárodní silné firmy ...


Dobrý den Aleši,

jen že to chápu správně: s někým byl ukončen poměr ve zkušební době, ale firma ho formálně dál vede jako svého zaměstnance? A ptáte se zda by takový člověk měl pořád nárok na odstupné? Takový příběh mi přijde trochu jako sci-fi, firma by musela za takového člověka stále odvádět odvody, posílat mu mzdu atd... Aby byla iluze zaměstnance dokonalé. Nedovedu si představit co by ji k takovému chování vedlo.
Citovat
0 #180 Aleš Tomala 2022-11-18 00:49
Dobrý den,
Chtěl bych se vás na něco zeptat ( berme to jako příklad)kdyby byl od roku 2007-2022 veden jako zaměstnanec nějaké nadnárodní silné firmy( kde v roce 2007 nějakou chvilku pracoval /resp. Ho ve zkušebce( asi na oko před zamestnancem vyhodili ale dal ho vedou jako zamestnance jde podle mne o nějaký druh tunelování, mělo by se to dát někam vědět už jen proto že ho tehdy vyhodili ve zkušebce,pak že ho dál vedou jako zaměstnance a měla by vůbec ta osoba nárok na odstupné???
Citovat
+2 #179 Marcel Hankó 2022-10-31 15:15
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Marcel Hanko:

Dobrý den,
moc děkuji za odpověď.
Na původní smlouvě je provozna Otrokovice, sklad v areálu společnosti Barum.
Pak dodatkem se ...


Dobrý den Marceli,

to vypadá (pro vás nadějně) na poměrně striktně definovanou provozovnu zaměstnavatele. V nové smlouvě musí být sjednán druh práce a místo výkonu práce. Pokud tam není, tak je to chyba. Náplň práce je velmi obecná, z ní lze stěží něco vyčíst. Ale vidím to stejně jak píšete, jedná se o "novou smluvu" - minimálně jiné místo výkonu práce, dost možná i pracovní náplň. Tudíž ho nemáte povinnost přijmout a pokud pro vás zaměstnavatel nebude mít práci, je tu odstupné.


Dobrý den,
moc vám děkuji za odpověď a utvrzení, že se nepletu v tom na co mám nárok.
Výpověď mám již podepsanou i s tříměsíčním odstupným.
Ať se vám daří a pěkný zbytek dne.


S pozdravem p.Marcel Hanko
Citovat
0 #178 Pracomat.cz 2022-10-27 13:54
Cituji Marcel Hanko:

Dobrý den,
moc děkuji za odpověď.
Na původní smlouvě je provozna Otrokovice, sklad v areálu společnosti Barum.
Pak dodatkem se ...


Dobrý den Marceli,

to vypadá (pro vás nadějně) na poměrně striktně definovanou provozovnu zaměstnavatele. V nové smlouvě musí být sjednán druh práce a místo výkonu práce. Pokud tam není, tak je to chyba. Náplň práce je velmi obecná, z ní lze stěží něco vyčíst. Ale vidím to stejně jak píšete, jedná se o "novou smluvu" - minimálně jiné místo výkonu práce, dost možná i pracovní náplň. Tudíž ho nemáte povinnost přijmout a pokud pro vás zaměstnavatel nebude mít práci, je tu odstupné.
Citovat
0 #177 Marcel Hanko 2022-10-26 20:24
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Marcel Hanko:
Dobrý den,
pracuji 20let u naší firmy na pozici mistr skladu v areálu ...


Dobrý den Marceli,

to záleží na definici místa výkonu práce - to bude předpokládám obecné "Otrokovice". V takovém případě, to že to do něj máte 30-45 minut chůze zaměstnavatele "nemusí zajímat". Pokud jde o náplň práce, tak jde o to jak moc se liší. Ale pokud jsou si poměrně podobné, musel by jste prokázat, v čem je tak zásadní odlišnost od současně vykonávané pozice. A pokud by se vám o tom nepovedlo přesvědčit zaměstnavatele, tak soud.

Dobrý den,
moc děkuji za odpověď.
Na původní smlouvě je provozna Otrokovice, sklad v areálu společnosti Barum.
Pak dodatkem se ruší bod 1 a 3.
A tam není místo výkonu práce vůbec,jen v pracovních činnostech je zmiňováno, že musím dodržovat směrnice společnosti Barum, spolupracovat s mistry provozů v Barumu atd
Co se týká náplně,tak doteď jsem pracoval v kanceláři na PC a reprezentoval firmu a na nové pozici dostanu sice nálepku mistr skladu,ale budu více manipulační dělník v montérkách.
Což se s původní náplní práce shoduje z 20-30%.
Na inspektorátu práce mi bylo řečeno že jakákoliv úprava smlouvy či dodatek,pokud jí odmítnu by neměla mít vliv na nárok na odstupné.
Protože kdyby mi nabídli místo výkonu práce dle smlouvy a náplň by byla totožná není důvod k úpravám či dodatkům ke smlouvě stávající a jen bych byl převelen po zániku mé stávající pozice a smlova by platila dál.
Snad jsem vám nastalou situaci přiblížil více.
Děkuji za odpověď,s pozdravem p.Marcel Hanko
Citovat
+1 #176 Pracomat.cz 2022-10-26 18:09
Cituji Marcel Hanko:
Dobrý den,
pracuji 20let u naší firmy na pozici mistr skladu v areálu ...


Dobrý den Marceli,

to záleží na definici místa výkonu práce - to bude předpokládám obecné "Otrokovice". V takovém případě, to že to do něj máte 30-45 minut chůze zaměstnavatele "nemusí zajímat". Pokud jde o náplň práce, tak jde o to jak moc se liší. Ale pokud jsou si poměrně podobné, musel by jste prokázat, v čem je tak zásadní odlišnost od současně vykonávané pozice. A pokud by se vám o tom nepovedlo přesvědčit zaměstnavatele, tak soud.
Citovat
0 #175 Marcel Hanko 2022-10-26 02:00
Dobrý den,
pracuji 20let u naší firmy na pozici mistr skladu v areálu fy Barum Otrokovice
Naše firma neprošla výběrovým řízením a na konci roku mé místo zaniká.
Nabídli mi skoro totožnou pozici mistra skladu,ale obsah pracovní náplně se trochu liší a hlavně místo výkonu. Sice je to také ve městě Otrokovice,ale dostupnost bez auta je špatná. Cca 30-45min.chůze. Vše by se upravilo novou smlouvou nebo jen dodatkem.
Odmítl jsem na to přistoupit a podepsat
Mám nárok na klasické 3 měsíční odstupné?
Firma mi tvrdí, že ne.
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #174 Pracomat.cz 2022-07-14 20:45
Cituji Marcela Volfová:
Dobrý den, do 27.11.2022 jsem na rodičovské dovolené, ale ve firmě mé místo zrušili a již se nemám kam vrátit. Od září mám možnost nastoupit k jinému zaměstnavateli pouze na zkrácený úvazek a místo bych ráda vzala. Má otázka zní, jestli je možné nastoupit do nového zaměstnání, ale nepřijít o možnost odstupného u nynějšího zaměstnavatele? Mohu mít dvě zaměstnání současně a odstupné řešit až toho 27.11. až budou synovi 3 roky? Moc vám děkuji za pomoc, jak situaci vyřešit.


Dobrý den Marcelo,

je důležité si uvědomit, že nejste limitována tím, kolik HPP máte ve stejný čas. Jediné co musíte zajistit, že dokáže dostát svým závazkům u obou zaměstnavatelů. Pokud pro vás (první) zaměstnavatel nemá práci,přichází na řadu skutečně odstupné. A to zda pracujete u jiného zaměstnavatele na to nemá vliv. Na co bych si dal pozor, je to abych aktivně informoval původního zaměstnavatele o tom, že máte v úmyslu po skončení rodičovské v pracovním poměru pokračovač. On vám pochopitelně nemůže tu pozici nabidnout, ale minimalizujete tak riziko případných budoucích sporů.
Citovat
0 #173 Marcela Volfová 2022-07-14 12:13
Dobrý den, do 27.11.2022 jsem na rodičovské dovolené, ale ve firmě mé místo zrušili a již se nemám kam vrátit. Od září mám možnost nastoupit k jinému zaměstnavateli pouze na zkrácený úvazek a místo bych ráda vzala. Má otázka zní, jestli je možné nastoupit do nového zaměstnání, ale nepřijít o možnost odstupného u nynějšího zaměstnavatele? Mohu mít dvě zaměstnání současně a odstupné řešit až toho 27.11. až budou synovi 3 roky? Moc vám děkuji za pomoc, jak situaci vyřešit.
Citovat
0 #172 Pracomat.cz 2022-04-01 09:44
Cituji Jiří Pilík:
Dobrý den chci se zeptat dělám nepřetržitý provoz zaměstnavatel chce jenom ranní směnu mám nárok na odstupné
Když s tím nebudu souhlasit


Dobrý den Jiří,

na dotaz nelze jednozačně odpovědět bez hlubší znalosti kontexu. Například zda u vás ve firmě fungují odbory, jak je vymezena pracovní doba v rámci pracovní smlouvy atd... Obecně platí, že pokud je nově navrhovaná úprava pracovní doby v rozporu s pracovní smlouvou, nemůže ji zaměstnavatel jednostraně změnit. Pokud je definice pracovní doby v pracovní smlouvě dostatečně široká, může ji zaměstnavatel změnit za pomoci interního nařízení a vy s tím mnoho nenaděláte. Tedy pochopitelně můžete dát výpověď, ale v tom případě není nárok na odstupné.
Citovat
0 #171 Jiří Pilík 2022-03-30 21:49
Dobrý den chci se zeptat dělám nepřetržitý provoz zaměstnavatel chce jenom ranní směnu mám nárok na odstupné
Když s tím nebudu souhlasit
Citovat
0 #170 Pracomat.cz 2022-03-10 20:10
Cituji Yveta Vlčková:
Dobrý den, chci se Vás zeptat, zda mám nárok na odstupné. Pracuji 19 let v ZŠ na dětském oddělení Nemocnice ...


Dobrý den Yveto,

pokud je místo výkonu práce v pracovní smlouvě specifikováno na Havířov, musí vám zaměstnavatel zajistit místo v tomto městě (a pochopitelně stejná náplň práce). Pokud ne, jsou to překážky na straně zaměstnavatele a z toho (velmi pravděpodobně) plynoucí výpověď a odstupné. Pokud je místo výkonu práce definováno šířeji a spadá do něj i Karviná, nic s tím nenaděláte - respektive můžete dát výpověď sama, ale pak tam není odstupné.
Citovat
0 #169 Yveta Vlčková 2022-03-10 16:54
Děkuji za odpověď a zdravím Vlčková
Citovat
0 #168 Yveta Vlčková 2022-03-10 16:52
Dobrý den, chci se Vás zeptat, zda mám nárok na odstupné. Pracuji 19 let v ZŠ na dětském oddělení Nemocnice Havířov jako učitelka. Škola při nemocnici spadá do SŠ, ZŠ, MŠ Karviná a 30.6.2022 skončí provoz. Paní ředitelka mi nabídla práci ve škole v Karviné, kde pracovat nechci kvůli dojíždění. Když odmítnu nabídnutou práci, mám nárok na odstupné?
Citovat
0 #167 Pracomat.cz 2022-02-23 06:49
Cituji Erik:
Dobrý den, pracuji jako ostraha objektu na zakázce která byla ukončená...


Dobrý den Eriku,

jen že to chápu správně - současné doba pracovní smlouvy je stanovena délkou zakázky, která byla ukončena. Pokud je to takto, na odstupné nárok nemáte a pracovní poměr končí koncem zakázky.

Pokud jde o druhá část dotazu, je v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce? Nebo je definováno obecně (např. celá ČR).
Citovat
0 #166 Erik 2022-02-23 06:27
Dobrý den, pracuji jako ostraha objektu na zakázce která byla ukončená. Pracovní smlouvu mám na dobu určitou do prosince 2022 a s dodatkem po konání této zakázky. Ve smlouvě je také že jsem přijat na tuto zakázku. Chci se zeptat zda mám nárok na odstupné a jestli mě mohou přeřadit na jinou zakázku vzdálenu (cca 50 km) na kterou nemám žádné autobusové spojení. Děkuji.
Citovat
0 #165 Pracomat.cz 2021-11-11 09:56
Cituji Eliška:
Dobrý den,
Prosím o radu... Pracuji ve firmě (obchodě) přes 10 let (HPP na dobu neurčitou). Firma do pár měsíců odchází úplně z ČR...


Dobrý den Eliško,

pokud budete chtít pracovní poměr ukončit vy, tak nárok na odstupné je pouze teoretický. Musela by jste u soudu prokázat, že se vám u "nového" zaměstnavatele výrazně zhoršili pracovní podmínky. Podrobněji tuto problematiku rozebíráme v tomto článku - pracomat.cz/.../... . Podívejte se na něj, obsahuje odpovědi na většinu vašich otázek.
Citovat
0 #164 Eliška 2021-11-09 15:18
Dobrý den,
Prosím o radu... Pracuji ve firmě (obchodě) přes 10 let (HPP na dobu neurčitou). Firma do pár měsíců odchází úplně z ČR. Pro naše dobro hledají nové nájemce, kteří by nás převzali. Pokud přijde firma s tím ze nás převezme jiný obchod s úplně jiným sortimentem, ale budou si chtít nechat nás zaměstnance a já ale řeknu že v takovém obchodě pracovat nechci... Mám pak nárok na odstupné ?(Pokud ano, můžu žádat i více jak 3 měsíce?) Nebo si nás můžou převzít a jen nám dají třeba dodatek ? A v případě že bych řekla ano tak já tu pod jinou firmou zůstanu dál tak pak už na odstupné nárok nemám že ?
Moc děkuji za odpověď...
Citovat
0 #163 Pracomat.cz 2021-11-09 07:40
Cituji Klára:
Dobrý den v polovině tohoto měsíce zkrachovala firma pro kterou jsem pracovala ...


Dobrý den Kláro,

zeptám se co znamená pracovní závazek končí na konci měsíce? Dostala jste výpověď a výpovědní lhůta končí ke konci měsíce? V takovém případě nárok na odstupné je. Dokonce pokud by na společnost byl podán insolvenční návrh, můžete požádat o uspokojení svých mzdových nároků (i odstupného) úřad práce. Laicky řečeno i když firma nebude mít peníze na vyplacení, dostanete je od ÚP. 
Citovat
0 #162 Klára 2021-11-09 00:40
Dobrý den v polovině tohoto měsíce zkrachovala firma pro kterou jsem pracovala a můj pracovní závazek končí na konci měsíce.Mam nárok na odstupné.Pracuji tam 8 let s 3letou přestávkou na MD děkuji za odpověď
Citovat
0 #161 Pracomat.cz 2021-07-10 10:05
Cituji Kristína:
Ano, měla bych do firmy X nastoupit zpět, ale nenastoupím, když ...


Dobrý den Kristíno,

pokud pro vás zaměstnavatel nemá během výpovědní lhůty práci odpovídající vaší pracovní smlouvě, jde o překážku na jeho straně. Tudíž vy dál dostáváte plat. V praxi se to často řeší dohodou, kdy podepíšete okamžité ukončení pracovního poměru ale dostanete odstupné navýšené o dva měsíce výpovědní lhůty.
Citovat
0 #160 Kristína 2021-07-10 08:17
Ano, měla bych do firmy X nastoupit zpět, ale nenastoupím, když je mé místo již zrušeno. Pracovala jsem zde více než 3 roky, tedy tříměsíční odstupné. A jak to probíhá, jestliže budu trvat i na dvouměsíční výpovědní lhůtě?
Děkuji
Citovat
0 #159 Pracomat.cz 2021-07-10 07:02
Cituji Kristína:
Dobrý den,
Můj dotaz zní, zda vzniká nárok na odstupné od firmy X, ...


Dobrý den Kristíno,

nemá být v poslední větě ta firma do které nastupujete "Y"? Jinak se v tom trochu ztrácím. Každopádně nárok na odstupné z firmy X budete mít, jeho výše je závislá na délce trvání pracovního poměru u této firmy.
Citovat
0 #158 Kristína 2021-07-09 23:03
Dobrý den,
Můj dotaz zní, zda vzniká nárok na odstupné od firmy X, kde jsem pracovala před nástupem na MD a následně RD, jestliže si přivydělávám na zkrácený úvazek u jiné firmy Y. Firma X v průběhu mé RD zrušila pobočku a za krátkou dobu bych měla nastoupit do firmy X.
Dekuji za odpověď
Citovat
+1 #157 Pracomat.cz 2021-05-06 13:54
Cituji Tomas:
Dobry, zcela strucne, mam jako agenturni zamestnanec, ktereho propustili ...


Dobrý den Tomáši,

kratší odpověď - nelze jednoznačně říct, bez hlubší znalosti podmínek vašeho pracovního vztahu. Podrobnější odpověď - pracovní agentury v pracovních smlouvách (případně dohodách o pracovní činnosti) ujednávají často se zaměstnanci pracovní poměr na dobu určitou, kterou vymezují jako dobu trvání dočasného přidělení zaměstnance k uživateli. Takže pokud uživatel (firma kde reálně vykonáváte práci) rozhodne, že vás již "nechce" dochází k ukončení pracovního poměru, tím že uplynul. Nárok na odstupné nevzniká. Pokud to takto ve vašem případě nebylo, doporučuji se obrátit minimálně na úřad práce, kde můžete celou situaci detailněji probrat. Bohužel u agenturního zaměstnání není odpověď tak snadná, jako při klasickém pracovním vztahu.
Citovat
0 #156 Tomas 2021-05-06 01:11
Dobry, zcela strucne, mam jako agenturni zamestnanec, ktereho propustili kvuli nadbytecnosti pravo na odstupne po vice nez pul roku? Dekuji za odpoved.
Citovat
+1 #155 Pracomat.cz 2021-02-24 19:09
Cituji Vilem:
Dobrý den, mám dotaz.. mám smlouvu na ...


Dobrý den Viléme,

ano, pokud to bude výpověď ze strany zaměstnavatele, tak nárok na odstupné máte.
Citovat
0 #154 Vilem 2021-02-24 18:52
Dobrý den, mám dotaz.. mám smlouvu na dobu určitou do srpna 2021. Ve firmě pracuji roka půl a zaměstnavatel mě chce nyní propustit i když mi nabídl varianty a to snížení platu nebo spolupráce na IČO. Ani jednu variantu nechci. Pokud mi dá začátkem března výpověď mám nárok na odstupné? Děkuji za radu.
Citovat
0 #153 Pracomat.cz 2021-02-12 09:17
Cituji Marek:
Dobrý den, chtěl bych si ověřit jaký mám nárok na odstupné. Pracuji od 02.2020 ...


Dobrý den Marku,

pokud dáváte výpověď vy nárok na odstupné není. Pokud jste na základě změny svého zdravotního stavu pozbyl schopnosti vykonávat současnou práci, je důležité zda tato změna zdravotního stavu souvisí s výkonem zaměstnání nebo ne. Jednoduše řečeno, pokud máte zničená záda, pokud jste ve skladu 20 let zvedal těžké předměty, nárok na odstupné bude a není dobré podávat výpověď, je dobré počkat až vám ji dá zaměstnavatel. Pokud jste přišel o schopnost vykonávat práci díky úrazu, který jste si způsobil ve volném čase, nárok na odstupné není. Pokud by došlo ke ztrátě zdravotní způsobilosti v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, máte ze zákona nárok nejméně na dvanáctinásobek svého průměrného výdělku.
Citovat
0 #152 Marek 2021-02-11 17:28
Dobrý den, chtěl bych si ověřit jaký mám nárok na odstupné. Pracuji od 02.2020 doposud teď jsem v PN ale budu podávat výpověď ze zdravotních důvodů děkuji
Citovat
0 #151 Pracomat.cz 2020-12-29 06:47
Cituji Hana:
Pracovní poměr dle výpovědi zaměstnavatele mi končí k 31.12., k tomuto datu končí i výpovědní lhůta ...


Dobrý den Hano,

první větu jsem přehlédl, omlouvám se. V takovém případě máte nárok jen na odstupné. Nepracujete, tudíž nemůžete dostat zaplaceny dva měsíce výpovědní lhůty a ta uběhla v rámci RD.
Citovat
0 #150 Hana 2020-12-29 00:43
Pracovní poměr dle výpovědi zaměstnavatele mi končí k 31.12., k tomuto datu končí i výpovědní lhůta. Do práce nechodím, neboť jsem momentálně na rodičovské dovolené, jak jsem uvedla ve svém prvním dotazu. Děkuji Cituji Pracomat.cz:
Cituji Hana:
Dobrý den, jsem na RD. Můj zaměstnavatel ale končí, takže jsem dostala výpověď ...


Dobrý den Hano,

předpokládám, že během výpovědní lhůty budete ještě chodit do zaměstnání a dva platy dostanete po skončení patřičného měsíce. Nebo je to tak, že již došlo ke zrušení zaměstnavatele do zaměstnání již nechodíte? V takovém případě je běžné, že se vyplácí rovnou celá částka (tj. odstupné + peníze za výpovědní lhůtu). Obrátil bych se přímo na zaměstnavatele a zeptal se ho kdy částku uhradí. Povinnost uhradit ji má, stejně jako odstupné.
Citovat
0 #149 Pracomat.cz 2020-12-28 21:45
Cituji Hana:
Dobrý den, jsem na RD. Můj zaměstnavatel ale končí, takže jsem dostala výpověď ...


Dobrý den Hano,

předpokládám, že během výpovědní lhůty budete ještě chodit do zaměstnání a dva platy dostanete po skončení patřičného měsíce. Nebo je to tak, že již došlo ke zrušení zaměstnavatele do zaměstnání již nechodíte? V takovém případě je běžné, že se vyplácí rovnou celá částka (tj. odstupné + peníze za výpovědní lhůtu). Obrátil bych se přímo na zaměstnavatele a zeptal se ho kdy částku uhradí. Povinnost uhradit ji má, stejně jako odstupné.
Citovat
0 #148 Hana 2020-12-28 19:47
Dobrý den, jsem na RD. Můj zaměstnavatel ale končí, takže jsem dostala výpověď dle 52a ZP s dvouměsíční výpovědní dobou.Již jsem obdržela tříměsíční odstupné. Je pravda, že mám nárok ještě na náhradu ve výši dvou měsících platů za dvouměsíční výpovědní dobu? Pokud ano, kdy je povinen tuto částku uhradit. Děkuji
Citovat
0 #147 Pracomat.cz 2020-11-23 12:33
Cituji Martin:
Dobrý den,
pokud dostávám výpověď z důvodu nadbytečnosti ...


Dobrý den Martine,

pokud dva roky u zaměstnavatele dosáhnete poslední den pracovního poměru, tak je nárok na odstupné ve výši tří měsíčních platů.

Viz 1.) b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky .... Ve vašem případě se o méně než dva roky nejedná, tudíž máte nráok na trojnásobek.
Citovat
0 #146 Martin 2020-11-23 09:24
Dobrý den,
pokud dostávám výpověď z důvodu nadbytečnosti a 2 roky vyprší přesně v době skončení pracovního poměru, tzn.poslední den v zaměstnání, mám dle § 67 nárok na 3 nebo 2 platy jako odstupné? děkuji
Martin
Citovat
+1 #145 Pracomat.cz 2020-10-11 20:25
Cituji Jana:
Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené, pobírám RP, synovi budou 3 roky v srpnu 2021. Nyní jsem se dozvěděla ...


Dobrý den Jano,

pro výpočet odstupné se použije institut pravděpodobného výdělku podle § 355 ZP ( pracomat.cz/.../... ) dle kterého se pravděpodobný výdělek zjistí z hrubé mzdy, kterou by jste dosáhla, pokud byste pracovala. O výši odstupného se tedy bát nemusíte. To zda jít na dohodu nebo výpověď záleží na podmínkách dohody. Osobně bych dohodu volil pouze v případě, že by byla zajímavější než výpověď, tedy větší odstupné. V případě ukončení pracovního poměru dohodou může být nižší podpora v nezaměstnanosti. To záleží na výši vašeho výdělku, ale obecně lze říct že pro člověka s průměrným platem je výpověď vždy lepší.
Citovat
+1 #144 Jana 2020-10-10 21:07
Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené, pobírám RP, synovi budou 3 roky v srpnu 2021. Nyní jsem se dozvěděla, že můj zaměstnavatel, u kterého jsem zaměstnaná přes 10 let, ukončí během mé RD svoji činnost. Nabízí mi ukončení pracovního poměru dohodou, ale nebrání se ani výpovědi. Která možnost je pro mě výhodnější z hlediska odstupného ale třeba i pro případ, že bych po ukončení RD nenašla hned vhodnou práci a byla bych vedená na ÚP v evidenci uchazečů o práci. Je pak nějaký rozdíl v tom, jakým způsobem budu mít ukončený svůj pracovní poměr? A ještě dotaz ohledně odstupného. Za jaké období mi bude vypočteno? Od začátku těhotenství jsem byla na rizikovém, tj. do nástupu na mateřskou dovolenou jsem pobírala nemocenskou. Děkuji
Citovat
+2 #143 Pracomat.cz 2020-09-26 18:35
Cituji Luboš:
Dobrý den,

mám ve výpovědi dohodnuté dvouměsíční odstupné z důvodu přemístění firmy do ....


Dobrý den Luboši,

v takovém případě byste odstupné vracel. Viz. § 69 ZP:

Bude-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru konat práci u dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen tomuto zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část.
Citovat
0 #142 Luboš 2020-09-26 18:11
Dobrý den,

mám ve výpovědi dohodnuté dvouměsíční odstupné z důvodu přemístění firmy do jiného regionu. Mám nárok na vyplacení celé výše odstupného i v případě, že bych se se současným zaměstnavatelem dohodl na nové pracovní smlouvě s výkonem práce v nové lokalitě s dnem nástupu do práce hned následující den po ukončení výpovědi, tedy původní pracovní smlouvy?

Děkuji
Citovat
0 #141 Pracomat.cz 2020-09-17 14:57
Cituji Ondřej Krabica:
Dobrý den,

firma mi vyplatila odstupné z 65% a ne z normálního průměru. Má na to nárok?Dobrý den Ondřeji,

odstupné se počítá jako průměrný hrubý výdělek za celé nejblíže předcházející kalendářní čtvrtletí, tedy hrubá mzda (plat), kterou jste za toto období obdržel. Pokud by byla výpověď v srpnu, odstupné by se počítalo z příjmu za duben až červen. Pokud byl váš příjem z některých důvodů za toto období menší (nemoc, omezení na straně zaměstanavatele), bude nižší i odstupné.
Citovat
0 #140 Ondřej Krabica 2020-09-17 09:50
Dobrý den,

firma mi vyplatila odstupné z 65% a ne z normálního průměru. Má na to nárok?
Citovat
0 #139 Pracomat.cz 2020-08-09 15:01
Cituji Hanka:
Dobrý den, v srpnu bych se měla vracet do zaměstnání po rodičovské ....


Dobrý den Hanko,

ano pokud dojde k ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, budete mít nárok na odstupné za odpracovanou dobu pro vašeho zaměstnavatele.
Citovat
0 #138 Hanka 2020-08-08 22:09
Dobrý den, v srpnu bych se měla vracet do zaměstnání po rodičovské dovolené. Rodičovskou dovolenou mám prodlouženou do čtyř let věku dítěte se souhlasem zaměstnavatele. Pracovní poměr mám na dobu neurčitou. Zaměstnavatel se mnou bude chtít s největší pravděpodobností rozvázat pracovní poměr. Mám nárok na odstupné? Zaměstnavatel má povinnost držet místo do tří let, vůbec netuším, jak je to v tomto případě. Mohu Vás prosím požádat o odpověd. Moc Vám děkuji, Hanka.
Citovat
-1 #137 Pracomat.cz 2020-07-15 09:07
Cituji Adéla:
Dobrý den, v pracovní smlouvě mám svoji mzdu rozdělenou do dvou ....


Dobrý den Adélo,

případné odstupné se počítá z toho co vám zaměstnavatel skutečně zaplatil - tedy kompletní mzda + případné odměny.
Citovat
0 #136 Adéla 2020-07-15 06:51
Dobrý den, v pracovní smlouvě mám svoji mzdu rozdělenou do dvou složek - základní mzda (dvě třetiny mzdy) a osobní ohodnocení (třetina mzdy). U zaměstnavatele pracuji déle než dva roky a vždy se mi jako hrubá mzda počítal součet těchto dvou složek (o osobní ohodnocení jsem nikdy nepřišla). Mám v případě odstupného nárok na trojnásobek kompletní mzdy nebo jenom její základní části? Děkuji
Citovat
0 #135 Pracomat.cz 2020-07-08 21:35
Cituji Pavel:
Dobrý den,mám smlouvu na neurčito, odpracováno 9let a momentálně nemá firma zakázky, tak každému šéf oznámil...


Dobrý den Pavle,

pokud vám nabídnou novou smlouvu, přijímat nemusíte. Bez ohledu na to zda je lepší či horší než ta současná. Pracovní smlouva je vždy dobrovolným vztahem zaměstnancem a zaměstnavatele a nemůžete do ní být nucen. Pokud se dohodnete na ukončení pracovního poměru, pozor na to jaké budou jeho podmínky. Zákon je nijak nespecifikuje a čistě na vás a zaměstnavateli na čem se dohodnete. Osobně bych nepřijal jiné podmínky než odstupné ve výši nejméně tří měsíčních platů. Pokud na novou smlouvu nebo ukončení pracovního poměru dohodou nepřistoupíte, zaměstnavatel vás buď nadále bude držet na stejné pozici, nebo dostanete výpověď pro nadbytečnost. Samozřejmě s nárokem na odstupné.
Citovat
0 #134 Pavel 2020-07-08 17:49
Dobrý den,mám smlouvu na neurčito, odpracováno 9let a momentálně nemá firma zakázky, tak každému šéf oznámil, že si s každým jednotlivcem sedne a probere budoucnost ve firmě. Je mi jasné, že buď bude navrhovat dohodu o ukončení pracovního vztahu (kvůli nadbytečnosti) nebo předkládat novou pracovní smlouvu s menší hrubou mzdou. Musím na novou smlouvu přistoupit a trvat na té staré (s větší mzdou) nebo se mám připravit na to, že se dohodneme na ukončení prac.vztahu samozřejmě s 3měsíčním odstupným? A dále mě zajímá, jestli si můžu daný dokument o dohodě ukončení spolupráce vzít na den sebou pro konzultaci s právníkem třeba. Díky za odpověď a pěkný den.
Citovat
0 #133 Pracomat.cz 2020-07-02 16:25
Cituji Zdeňka:
Dobrý den, dostala jsem výpověď s nárokem na 3 měsíční odstupné....


Dobrý den Zdeňko,

ptáte se zda ještě během práce (kterou fakticky nevykonáváte) pro jednoho zaměstnavatele, můžete současně vykonávat práci pro druhého zaměstnavatele? Pokud vám to nezakazuje vaše pracovní smlouva (např. konkurenční doložka), tak můžete. Jen v případě, že by původní zaměstnavatel "obnovil provoz", musíte být schopna pracovat i tam. V případě, že by jste nebyla, tak tam hrozí ukončení pracovního poměru pro neplnění pracovních povinností a pak by odstupné nebylo. Zda to "risknout" se musíte rozhodnout sama.
Citovat
0 #132 Zdeňka 2020-07-02 10:07
Dobrý den, dostala jsem výpověď s nárokem na 3 měsíční odstupné. Výpovědní lhůta mi končí 31.8. Jsem nyní na nařízené odstávce a do práce se už vracet nemohu. Nepřijdu o nárok na odstupné v případě, že si najdu jinou práci na plný úvazek před koncem výpovědní lhůty (jiná pracovní pozice)? Děkuji.
Citovat
0 #131 Pracomat.cz 2020-06-01 16:54
Cituji Lenka:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, končí mi rodičovská dovolená a ....


Dobrý den Lenko,

obsah pracovního poměru (kam spadá samozřejmě i případná změna pracovní pozice) je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a zaměstnance. Pokud s novou pozicí nesouhlasíte, tak jsou to překážky na straně zaměstnavatele a ten vám musí vyplácet náhradu mzdy. V takovém případě to končí v praxi výpovědí ze strany zaměstnavatele. Pro výpočet odstupného se v takovém případě použije základní mzda dle pracovní smlouvy tzv. pravděpodobný průměrný výdělek.
Citovat
0 #130 Lenka 2020-05-31 19:45
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, končí mi rodičovská dovolená a zaměstnavatel se rozhodl si ponechat na mem miste zástupce. Nabídl mi nižší pozici s jiným platem. Mám nárok na odstupné, když odmitnu jinou nabídku? Ještě se chci zeptat, když jsem odcházela těhotná na nemocenskou s rizikovým těhotenství lednu 2017,jak se prosím počítá odstupné? I z té nemocenské co za mě platil úřad?Děkuji Lenka
Citovat
+1 #129 Pracomat.cz 2020-05-27 17:34
Cituji Marta:
Dobrý den,
pracuji v MŠ jako asistentka pedagoga. Prac.smlouvu mám ....


Dobrý den Marto, 

z vašeho popisu se jedná o výpověd pro nadbytečnost zaměstnance podle § 52 písm. c) zákoníku práce, což je situace vůči které jste během OČR chráněna. Rozvázat pracovní poměr s vámi může až od 1.7., kdy poběží výpovědní lhůta. Do jejího skončení vám však stejně skončí pracovní poměr a z pohledu zaměstnavatele tak případná výpověď a odstupné nedává smysl. Pokud by jste výpověď dostala, máte nárok na výpovědní lhůtu i odstupné. Čerpání dovolené může zaměstnavatel nařídit pokud jste v práci, ale ne během OČR. Ani vás nemůže nutit, ať si OČR zrušíte.
Citovat
0 #128 Marta 2020-05-27 11:06
Dobrý den,
pracuji v MŠ jako asistentka pedagoga. Prac.smlouvu mám sepsanou na dobu určitou do 31.8.2020 a není vázaná na dítě, ke kterému jsem byla přidělena. K 31.5.nicméně maminka chlapce podepsala ukončení docházky. Já jsem aktuálně do 30.6. na OČR. Pracovní poměr chce se mnou zaměstnavatel rozvázat už k tomu 30.6., kdy ještě budu pobírat OČR. Lze to nebo může až od 1.7.? A mám nárok na 2měs.výpovědní lhůtu a odstupné? Také po mne žádá, abych si ošetřovné ukončila k 8.6. s tím, že pak si budu čerpat dovolenou, podle mne to taky nelze takto nařídit. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #127 Pracomat.cz 2020-05-22 21:07
Cituji Karin:
Dobrý den, majitel společnosti se rozhodl ....


Dobrý den Karin,

zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď během trvání ošetřovného. Viz  § 53 odst. 1 písm. f) zákoníku práce ( pracomat.cz/.../... ). Můžete se zkusit domluvit na ukončení dohodou, jinak musíte počkat až se vrátí do práce. 
Citovat
0 #126 Karin 2020-05-22 08:51
Dobrý den, majitel společnosti se rozhodl prodat firmu. Ve firmě byl v té době jeden zaměstnanec na ošetřovném, který byl automaticky převeden na nového majitele firmy. Nový majitel nemá o tohoto zaměstnance zájem a chce s ním ukončit spolupráci. Kdy je možné s ním ukončit smlouvu (ke kterému datu), když se zaměstnanec nehodlá do práce vrátit dříve než v červnu, možná i déle (z jeho strany není žádná snaha o brzký návrat do práce)? Je možné napsat výpověď/dohodu k datu, kdy je na ošetřovném nebo je nutné vyčkat až se vrátí a až v tento den smlouvu ukončit?
Děkuji
S pozdravem
M.
Citovat
0 #125 Pracomat.cz 2020-05-22 07:40
Cituji Jiří P.:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Po 23 letech mi bylo v práci sděleno, že ...


Dobrý den Jiří,

máte samozřejmě pravdu a má se použít institut pravděpodobného výdělku. Je nesmysl, že by nebyl nárok na odstupné po 23 letech práce, kvůli dočasnému OČR. Pravděpodobný výdělek se používá, pokud zaměstnanec neodpracoval v rozhodném období alespoň 21 dnů. Což u vás dle popisu platí.
Citovat
0 #124 Jiří P. 2020-05-21 17:41
Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Po 23 letech mi bylo v práci sděleno, že k 31.8. končím. Dle kolektivní smlouvy mám nárok na odstupné 6-8 platů (výpověď nebo dohoda). Ale jsem na OČR se synem a řekli mi, že za 2.Q budu mít průměr 0 a tudíž odstupné nedostanu žádné, nebo velmi krácené. Dle mého názoru by se ale mělo počítat z pravděpodobného výdělku. Je to tak správně? Děkuji za odpověď. Jiří P.
Citovat
0 #123 Pracomat.cz 2020-04-26 17:02
Cituji Zdena:
Dobrý den,
momentálně jsem na 60% a zítra si pravděpodobně půjdu pro výpověď...


Dobrý den Zdeno,

odstupné se počítá z posledního ukončeného čtvrtletí, tedy za leden až březen 2020.
Citovat
0 #122 Zdena 2020-04-23 17:35
Dobrý den,
momentálně jsem na 60% a zítra si pravděpodobně půjdu pro výpověď. Zaměstanavatel upřednostňuje dodhodu sice podle § 52 ale zato okamžitě. Pakliže nepřistoupím na dohodu, končila bych k 30.6. podle ZP, ale zároveň by mě okamžitě poslali na 60%. Jak se bude počítat odstupné? z 1. nebo 2. čtvrtletí? Děkuji moc za odpověď
Citovat
0 #121 Pracomat.cz 2020-04-21 08:32
Cituji Vlaďka Švarcová:
Dobry den, podnik docasne zastavil provoz a nechal nas ...


Dobrý den Vlaďko,

zákon nic takového jako odstupné ve výši 60 % nezná. Odstupné vychází z vašeho průměrného výdělku z předchozího ukončeného čtvrtletí (což ve vašem případě bude průměrný příjem za leden až březen). To že jste aktuálně doma na náhradě mzdy na jeho výši nemá vliv. Rozhodně se nenechte natlačit do žádné nevýhodné dohody o ukončení pracovního poměru, kde mohou být podmínky ukončení stanoveny dle domluvy obou stran. V případě klasické výpovědi (která se vás bude týkat pokud nepodepíšete dohodu), budete mít nárok na odstupné v plné výši.
Citovat
0 #120 Vlaďka Švarcová 2020-04-21 07:10
Dobry den, podnik docasne zastavil provoz a nechal nas doma na 60% (s tim jsem souhlasila). Ted nas chce propustit a vyplatit nam odstupne jen 60% je to mozne? Nebo mame narok na 100% odstupne. Dekuji
Citovat
-1 #119 Pracomat.cz 2020-04-16 22:31
Cituji Marcela:
Dobrý den, u firmy jsem zaměstnaná přes dva roky a zaměstnavatel mi ....


Dobrý den Marcelo,

ukončení pracovní poměru dohodou je možné, jen pokud s ním souhlasíte. Nejedná se o výpověď ve smyslu toho slova. Pokud jste dosud v řádném pracovním poměru je povinností zaměstnavatele platit vám mzdu za odvedenou práci případně náhradu mzdy pokud za současných podmínek svoji pracovní činnost vykonávat nemůžete. V případě, že by se zaměstnavatel této povinnosti vyhýbal, máte možnost obrátit se inspektorát práce - www.suip.cz/.
Citovat
0 #118 Marcela 2020-04-16 19:12
Dobrý den, u firmy jsem zaměstnaná přes dva roky a zaměstnavatel mi chce dát výpověď dohodou. Nepřistoupila jsem na to, protože mám nárok na odstupné, které mi zaměstnavatel odmítá vyplatit. Řekl mi pokud výpověď dohodou nepodepíšu přestane mi vyplácet mzdu. Jak se v tomhle případě bránit? Děkuji
Citovat
0 #117 Pracomat.cz 2020-04-08 14:34
Cituji Klara:
Dobrý den, dostala jsem od zaměstnavatele výpověď a nyní mi běží ...


Dobrý den Klárko,

v případě, že vám firma nevyplatí odstupné jí můžete zkusit pohrozit úřadem práce, případně se něj rovnou obrátit. V případěm že by ho ani poté zaměstnavatel nevyplatil, máte nárok na kompenzaci, kterou poskytne krajská pobočka úřadu práce.
Citovat
0 #116 Klara 2020-04-08 09:15
Dobrý den, dostala jsem od zaměstnavatele výpověď a nyní mi běží výpovědní lhůta. Výpověď jsem dostala jelikož zrušili moji pozici a teď budu dva měsíce doma ve výpovědní lhůtě a potom mi má přijít odstupné. Když jsem si to spočítala na vaši kalkulačce tak mi to vyšlo na nějakých 95000,- ale jelikož vím, ze firma ve které jsem byla zamestnana dost často lidi “okradla” na jejich nevědomosti tak se bojim ze tak bude i u mě, jak mužů případně postupovat dále když mi nevyplatí částku kterou mají. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #115 Pracomat.cz 2020-03-05 21:32
Cituji Adam:
Dobrý den,
v zaměstnání dochází ke změnám a ruší se pozice...


Dobrý den Adame,

to záleží na tom jak je v pracovní smlouvě definována vaše pracovní činnost. Pokud je skutečně obecná a odpovídá i výkonu profese dělníka ("ne předáka"), tak vás na ni nejspíše opravdu převést mohou. Pokud by nová pracovní pozice neodpovídala pracovní činnosti sjednané v pracovní smlouvě, tak bez vaše souhlasu převod není možný.
Citovat
+1 #114 Adam 2020-03-05 18:56
Dobrý den,
v zaměstnání dochází ke změnám a ruší se pozice. Nicméně mi nechtějí přistoupit na odstupné. V pracovní smlouvě mám, že jsem dělník (předák) a argumentují tím, že mě můžou takhle přiřadit na jakoukoliv jinou dělnickou pozici a nebo že mám odejít dohodou. Je to vskutku takhle a nebo se semnou snaží jen vyběhnut?
Citovat
0 #113 Pracomat.cz 2020-01-31 14:46
Cituji Tereza Nová:
Dobrý den, prosím o radu. Manzelovi zrušili pracovní místo a nabídli mu jinou práci, která mu však ze ...


Dobrý den Terezo,

pokud manžel na základě lékařského posudku nemůže danou pracovní pozici vykonávat, pak nárok na odstupné mít bude. Jeho výše pak závisí na tom, zda ke zhoršení zdravotního stavu došlo v souvislosti s výkonem zaměstnání. Pokud ano, je odstupné vyšší.
Citovat
0 #112 Tereza Nová 2020-01-30 10:02
Dobrý den, prosím o radu. Manzelovi zrušili pracovní místo a nabídli mu jinou práci, která mu však ze zdravotních důvodů nevyhovuje. Jak dale postupovat? Musí mu tuto nabídku dat písemně? Vše vyrizuji jen formou vzkazů, hrozné jednání. Výpověď ani dohodu mu zatím nenabidli. Může pozici odmítnout ? Pracuje jako dělník v chemickém průmyslu, v jedné společnosti více než 25 let. Má nárok na odstupné? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #111 Pracomat.cz 2020-01-24 11:28
Cituji Světlik:
Dobrý den, 27.1.2020 bych měla nastoupit po rodičovské dovolené do zaměstnání. Jelikož školku mám pro dceru až od září,tak jsem zazadala o neplacené volno. Bohužel mě žádosti nebylo ....


Dobrý den,

chápu, že nejste v lehké situaci. Pokud zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let požádá o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Co jsou to vážné provozní důvody již specifikováno není, takže zkušený zaměstnavatel dokáže argumentovat (a chybějící 2 pracovní úvazky by nejspíše jako tento důvod prošly). Tím pádem se skutečně dostáváte do situace, že buď musíte pokračovat v pracovním poměru za podmínek před rodičovskou dovolenou a nebo ukončit pracovní poměr z vlastní vůle. Pak bohužel není nárok na odstupné. Co se týče změny sídla v rámci Prahy, záleží jak je definováno místo vaší práce. Pokud je to obecně "Praha", je to právně (nehodnotím etiku chování zaměstnavatele) v pořádku. Říkám to nerad, ale vaše šance získat odstupné jsou minimální. A závisí v zásadě jen na dobré vůli zaměstnavatele.
Citovat
0 #110 Světlik 2020-01-23 21:04
Dobrý den, 27.1.2020 bych měla nastoupit po rodičovské dovolené do zaměstnání. Jelikož školku mám pro dceru až od září,tak jsem zazadala o neplacené volno. Bohužel mě žádosti nebylo vyhověno a vyzývají mě do práce. Požádala jsem tedy o kompromis home office, neprošlo to. Tak jsem zadala o zkrácený úvazek a bylo mi zodpovězeno, že to nic neřeší,že postrádají 2 plne úvazky. Takže také nevyhoveli. Takže otázka zní,co tedy teď mám dělat. Podepsat jim dohodu nechci. Požadují jedině 3 platy odstupného a to mi tvrdí,že na ně právo nemám. A ještě jedna věc,dnes jsem se dověděla,z webovych stranek firmy, že firma se od 20.1.2020 prestehovala na druhý konec Prahy a tuto skutečnost mi nikdo nedal vědět. Což také beru,za pochybení firmy.
Mám nějakou šanci uspět a získat odstupné? Jejich chování je dle mého nekorektní. Děkuji za odpověď, S.
Citovat
0 #109 Pracomat.cz 2020-01-11 21:17
Cituji Hana Chmelová:
Dobrý den, byla jsem pod jedním zaměstnavatelem cca 14 let...


Dobrý den Hano,

co přesně myslíte "přerušením"? Pracovní smlouva stále trvala a jednalo se o neplacené volno? Každopádně pokud jste pro daného zaměstnavatele pracovala déle než 2 roky, máte nárok na 3 měsíce odstupného. Pokud byste například podepsala dohodu a souhlasila s dvěmi platy odstupného, nic už s tím zpětně neuděláte. Pokud si myslíte, že máte nárok na tři platy, poté doporučuji na tomto trvat a za jiných podmínek nic nepodepisovat.
Citovat
0 #108 Hana Chmelová 2020-01-11 17:23
Dobrý den, byla jsem pod jedním zaměstnavatelem cca 14 let, změny IČO, ale poslední ičo je cca 4roky. Poslední smlouva byla 7/2016 do 30.6.2018 přerušení na 4 měsíce a nástup 1.11.2018 a dostali jsme výpověď k 31.12.2019. Provozovna končí, nejprve zaměstnavatel chtěl, ať podepíši výpověď parag.49 nakonec podpis parag.52 odst.a
jedná se mi o to, že jsem se dozvěděla, že mi chce vyplatit 2měs.platy....zaměstnavatel moc nekomunikuje....ale mé přerušení bylo pouze 4.měsíce...mám tedy nárok na 3 odstupné platy?
Děkuji za odpověď, popř kdyby jsem dostala ptaty dva a měla nárok na tři, jak postupovat dál? Děkuji moc za odpověď.
Citovat
0 #107 Pavlína Řeháčková 2020-01-09 17:07
Ja vám moc děkuji za odpověď. Samozřejmě, ze jste si troufl správně, ani jedno není příčina toho, proč bych měla brát pouze 60% z platu.
Důvodem zaměstnavatele bylo jen to, ze proste není práce.
Citovat
+1 #106 Pracomat.cz 2020-01-09 15:12
Cituji Pavlína Řeháčková:
Dobry den. Chtěla bych vědět, když jsem k 31.12.2019 dostala ....


Dobrý den Pavlíno,

jaké je zdůvodnění zaměstnavatele ohledně náhrady mzdy ve výši 60 %? Pokud se jedná o překážky na straně zaměstnavatele, tak se sazba 60 % uplatňuje u nepříznivých povětrnostních vlivů nebo živelních událostí. Což si troufám tvrdit, že nebude váš případ. 
Citovat
0 #105 Pavlína Řeháčková 2020-01-09 13:38
Dobry den. Chtěla bych vědět, když jsem k 31.12.2019 dostala výpověď, s 2 měsíční výpovědní lhůtou, kdy po jejím uplynutí ještě vzniká nárok na odstupné trojnásobku platu, což takhle ve výpovědi stojí. Ale má otázka zní, zda-li mě zaměstnavatel muže ty dva měsíce poslat z práce domu, a říct mi, ze budu doma s 60% ? Děkuji.!
Citovat
0 #104 Pracomat.cz 2020-01-08 10:04
Cituji Jitka:
Dobrý den, moc vás prosím o radu. Dnes mi volala účetní z naší firmy, že firma ukončila svoji činnost k poslednímu dni roku 2019...


Dobrý den Jitko,

rozhodně nepodepisujte ukončení pracovního poměru dohodou bez odstupného. V tomto případě je míč na straně zaměstnavatele. Pokud firma končí a zaměstnanci jsou převedeni na novou firmu (se stejnou pracovní náplní), tak se to děje i bez vašeho souhlasu. Pokud vás převést nechce, buď budete na překážkách na straně zaměstnavatele (s náhradou mzdy), nebo vám musí dát klasickou výpověď včetně odstupného. Reálně je možné, že když je zaměstnavatel zadlužený, že na vyplacení odstupného nebudou peníze. Ale pořád je za mě lepší mít šanci, že odstupné bude, než podepsat dohodu bez něj a s určitostí o něj přijít. Zvlášť ve vaší situaci, kdy po ukončení mateřské (případně rodičovské) do firmy vracet.
Citovat
0 #103 Jitka 2020-01-07 22:31
Dobrý den, moc vás prosím o radu. Dnes mi volala účetní z naší firmy, že firma ukončila svoji činnost k poslednímu dni roku 2019. Já jsem na mateřské dovolené, synovi jsou tři měsíce. Mám prý podepsat výpověď dohodou a na odstupné ať si nemyslím, protože firma má dluhy. Ostatní zaměstnanci byli převedeni na další firmu co majitelka vlastní. Když jsem podotkla, že mám nárok na odstupné a proč mám výpověď podepisovat zpětně, nebylo mi úplně odpovězeno. Prý bude informovat paní majitelku, že žádám odstupné. Může mě převést také na jinou firmu, kde bych nespíš byla vedena pod stejným tipem zaměstnání? Musím s tím v tomto případě souhlasit? Pouze se chci připravit i na tuto variantu. Po mateřské se určitě na toto pracoviště vracet nechci, tudíž výpověď mi celkem i vyhovuje, ale nechci se vzdát odstupného i když firma zkrachovala a má prý dluhy kde se podívá. Je to s.r.o
Moc vám děkuji za odpověď a váš čas
Citovat
0 #102 Pracomat.cz 2020-01-04 08:45
Cituji Gabi:
Přeji dobrý den. Chci se zeptat zda mám nárok na odstupné ...


Dobrý den Gabi,

pokud pro vás nemá firma práci, která je svojí náplní shodná s tou, na kterou jste byla nabírána, tak nárok na odstupné máte. To, že vám nabízí práci v jiném oboru, přijmout můžete, ale nemusíte. Záleží na vás. Firma vás nemůže nutit.
Citovat
0 #101 Gabi 2020-01-02 13:26
Přeji dobrý den. Chci se zeptat zda mám nárok na odstupné když zaměstnavatel sice zůstává ale zrušil část oddělení kde pracuji. Nabízí kvalifikační dohodu na kterou nechci přistoupit. Já byla přijata jako pracovník v sociálních službách a firma přechází do zdravotního sektoru. Nabízí právě rekvalifikaci a úpis firmě na určité roky. Musím na to přistoupit? Děkuji za odpověď Gabi
Citovat
0 #100 Pracomat.cz 2019-12-23 09:45
Cituji Dana Tikovska:
Dobrý den chtěla bych se zeptat dostala sem výpověď pro nadbytecnost mám dostat odstupné....


Dobrý den Dano,

vaše případná nemoc nemá na výši odstupného vliv. Nárok na něj budete mít.
Citovat
0 #99 Dana Tikovska 2019-12-22 20:35
Dobrý den chtěla bych se zeptat dostala sem výpověď pro nadbytecnost mám dostat odstupné.Dostanu odstupné když půjdu marodit po výpovědi v ochrane doby 7 dnů předem děkuji za odpověď pracovala sem tam 14 let moc dekuji
Citovat
+1 #98 Pracomat.cz 2019-12-05 15:33
Cituji Michal:

Dobrý den, to jste odpověděl na první část o odstupnem při nemoci ....


Dobrý den Michale,

v případě co popisujete by to nebyla výpověď pro nadbytečnost (pracovní pozice stále je, jen zaměstnanec ztratil zdravotní způsobilost ji vykonávat), ale jedná se o důvod z § 52 e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost, . Pokud by se zaměstnanec nedařilo domluvit, či doručit výpověď z neustálého využívání ochranné doby (nemocenské), tak bych doporučoval spolupracovat přímo s úřadem práce či právníkem.
Citovat
0 #97 Pracomat.cz 2019-12-05 15:22
Cituji Oli:
Dobrý den, mám smlouvu na dobu určitou do konce srpna 2020...


Dobrý den Oli,

to záleží na skutečnosti zda nabídnuté pracovní místo odpovídalo pracovní činnosti původně vykonávané práce. Pokud by splňovalo náplň práce dle podepsané pracovní smlouvy a vy jste se rozhodla ho nepřijmout/podat výpověď tak by nárok na odstupné nebyl. Pokud se v případě nové pracovní pozice nejedná o stejný druh práce jako na předchozí pozici, tak odmítnout můžete a nárok na odstupné máte.
Citovat
0 #96 Oli 2019-12-05 10:57
Dobrý den, mám smlouvu na dobu určitou do konce srpna 2020, nyní v lednu dostanu výpoveď kvůli zrušení pracovní pozice. Zaměstnavatel mi nabídl pracovní místo na jiné pozici, které jsem odmítla a on mi ted´sdělil, že když jsem toto místo odmítla je to důvod k nevyplacení odstupného. Má na to právo?
Citovat
0 #95 Michal 2019-12-05 07:10
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Michal:
dotaz prodavačka zaměstnana na neurčito,v práci vic jak 4 roky,ted po pulročni nemocenske nastup do práce...


Dobrý den Michale,

v případě, že není příčinou změny pracovní schopnosti nemoc z povolání, tak je řešením buď dohoda, či výpověď (bez odstupného), pokud pro zaměstnance nelze najít ve firmě vhodnou pracovní pozici. Dohoda je samozřejmě pro obě strany většinou příjemnější řešení.

Dobrý den, to jste odpověděl na první část o odstupnem při nemoci z povoláni, to je i v zákoniku,ale může zaměstnavatel dat v tomto případě výpověď pro nadbytečnost? Co když s dohodou bez odstupného nebude souhlasit? Do práce půjde na jeden den a druhý den na nemocenskou se zády. Zaměstnavatel bude platit 14 dní nemocenskou a potom stát. To bude tak pracovat až do důchodu?
Citovat
0 #94 Pracomat.cz 2019-12-04 20:00
Cituji Michal:
dotaz prodavačka zaměstnana na neurčito,v práci vic jak 4 roky,ted po pulročni nemocenske nastup do práce...


Dobrý den Michale,

v případě, že není příčinou změny pracovní schopnosti nemoc z povolání, tak je řešením buď dohoda, či výpověď (bez odstupného), pokud pro zaměstnance nelze najít ve firmě vhodnou pracovní pozici. Dohoda je samozřejmě pro obě strany většinou příjemnější řešení.
Citovat
0 #93 Michal 2019-12-04 16:57
dotaz prodavačka zaměstnana na neurčito,v práci vic jak 4 roky,ted po pulročni nemocenske nastup do práce,nemocenska s páteři,oznamila zaměstnavateli,že nemůže zvedat těžké věci,ten po ní chce potvrzeni od lékaře.Když nebude moci zvedat těžké přepravky, bude pro zaměstnavatele k ničemu,tak ji bude asi chtít ukončit pracovní smlouvu.Nebude to asi nemoc s povoláni,tak asi bude chtit dohodu. Když ji odmítne, může navrhnout zaměstnavateli nadbytečnost. Potom by dostala odstupne?Je možno nemocného brát jako nadbytečného,nebo má nastoupit na den do práce a druhý den na nemocenskou? A tak pracovat až do důchodu :-)
Citovat
0 #92 Pracomat.cz 2019-12-03 18:43
Cituji Michaela Nováková:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat,Můj zaměstnavatel ukončuje pobočku ....


Dobrý den Michaelo,

pokud nepodepíšete dohodu (což bez odstupného nedělejte), tak vám zaměstnavatel musí dle zákona vyplatit odstupné.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]