§ 67

 • (1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
  • a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
  • b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
  • c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,
  • d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.
   Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.
 • (2) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Byl-li se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, protože nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela zprostí své povinnosti podle § 270 odst. 1, odstupné podle věty druhé zaměstnanci nepřísluší.
 • (3) Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek.
 • (4) Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

§ 68

 • (1) Bude-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru konat práci u dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen tomuto zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část.
 • (2) Poměrná část odstupného se stanoví podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby podle odstavce 1.

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 # Ondřej Borgosz 2017-11-30 19:20
Dobrý den,

smlouva na dobu určitou mi končí k poslednímu dni v květnu 2018. Dozvěděl jsem se, že mi zaměstnavatel chce dát výpověď dříve. Mám nárok na odstupné i přes to, že mám smlouvu na dobu určitou?
Děkuji za odpověď
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2017-12-01 14:33
Dobrý den Ondřeji,

pokud máte na odstupné nárok (podle odpracovaných let), tak ano. V případě, že by vaši smlouvu nechal doběhnout do konce května 2018, tak nárok na odstupné není.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Tonka 2017-12-20 19:09
Dobré den , mám nárok na odstupné , zaměstnavatel mi letos v květnu změnil pracovní smlouvu z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2017 z organizačních důvodů. Pracuji tam od roku 2000 Novotná
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2017-12-25 18:07
Dobrý den Tonko,

jestliže se jednalo o změnu vykonávané práce z organizačních důvodů, tak jste novou pracovní smlouvu mohla odmítnout a tím si nechat dát výpověď z důvodu nadbytečnosti. V takovém případě by byl nárok na odstupné. V případě, že vám vyprší smlouva na dobu určitou, nárok na odstupné bohužel není.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Mima 2018-02-01 07:38
Dobrý den,
zaměstnavatel mi právě (1.2.) oznámil, že naše spolupráce mu semnou nevyhovuje a že si místo mě našel někoho jiného, někoho kdo nastupuje už za měsíc (1.3.). Pracuju zde od 1.7.17 (teď 8. měsíc). Mám nárok na odstupné? Smlouvu mám na rok. Děkuji.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2018-02-01 09:51
Dobrý den,

to záleží jaký je oficiální důvod výpovědi. Na odstupné je nárok pokud je výpověď z těchto důvodů:

1) Zaměstnavatel nebo jeho část (například pobočka) se ruší.
2) Zaměstnavatel nebo jeho část se přemísťuje.
3) Pokud se zaměstnanec stane tzv. nadbytečným (při snižování stavů).
4) Pokud zaměstnanec nemůže danou práci nadále vykonávat kvůli nemoci z povolání nebo zdravotnímu úrazu.

Jelikož jste u zaměstnavatele pracovala méně než rok, bylo by odstupné ve výši jednoho měsíčního platu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Jana 2018-02-06 17:30
Dobry den,mam smlouvu na dobu neurčitou s tim,ze jsem býka tři roky doma s dítětem a nechala jsem si to prodloužit na 4roky- teď již neplacené volno z důvodu pece o dite do 4let věku s tim ze mam příspěvek na dite rozpocitany do 4let.Snizovaly se stavy,takže se nebudu mit kam vrátit.Mam nárok na odstupné a popřípadě jaké?Dekuji. Jana H.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2018-02-07 17:02
Dobrý den,

zaměstnavatek vám pravděpodoběn navrhnul dohodu o ukončení pracovního poměru. Podle délky pracovního vztahu u zaměstnavatele budete mít nárok na odstupné. Ve vašem případě to budou nejspíše až tři měsíční platy.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Michal 2018-02-06 22:53
Dobrý den,
Dne 10.2016 jsem podepsal pracovní smlouvu.
Teď za mnou přišlo vedení a zatím se řeší vše ústně,nic na papíru nemám,ale do předu se chci zeptat na co mám nárok,tudíž 10.2017 byl rok odpracovan na firmě a dne 5.2.2018 bylo zatím výslovně řečeno,že budu propuštěn z důvodu nadbytečnosti.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2018-02-07 16:10
Dobrý den Michale,

pokud jste ve firmě odpracoval více než rok budete mít nárok na odstupné ve výši dvou měsíčních platů.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit