§ 55 - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

 • (1) Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy,
  • a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
  • b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.
 • (2) Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

§ 56 - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

 • (1) Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,
  • a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
  • b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).
 • (2) Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Pro účely náhrady mzdy nebo platu se použije § 67 odst. 3.

§ 56a

 • zrušeno

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 #2 Pracomat.cz 2018-11-12 14:49
Cituji Katerina Kostelecka:
Dobry den, byl mi priznan invalidni duchod 1.stupne,mohu.pracovat,jako ucitelka na Zakladni skole na cely uvazek?dekuji


Dobrý den Kateřino,

to záleží na konkrétním zdravotním omezenín, které máte. Ideální řešení je konzultovat to s lékařem. Jen tak předejdete riziku odebrání invalidního důchodu.
Citovat
0 #1 Katerina Kostelecka 2018-11-12 13:22
Dobry den, byl mi priznan invalidni duchod 1.stupne,mohu.pracovat,jako ucitelka na Zakladni skole na cely uvazek?dekuji
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit