§ 48

 • (1) Pracovní poměr může být rozvázán jen
  • a) dohodou,
  • b) výpovědí,
  • c) okamžitým zrušením,
  • d) zrušením ve zkušební době.
 • (2) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby.
 • (3) Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí
  • a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
  • b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky,
  • c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání20), zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

 • (4) Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Zánik pracovního poměru v případě smrti zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, upravuje § 342 odst. 1.

Předchozí stránka

Další stránka

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit