§ 30

  • (1) Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností je v působnosti zaměstnavatele, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu12) jiný postup; předpoklady kladené zvláštními právními předpisy na fyzickou osobu jako zaměstnance tím nejsou dotčeny.
  • (2) Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.

§ 31

Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní místo vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru.

§ 32

V případech stanovených zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se fyzická osoba před vznikem pracovního poměru podrobila vstupní lékařské prohlídce.

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 #2 Pracomat.cz 2019-01-04 15:06
Cituji Petr:
Dobrý den,
V roce 2016 jsem uzavřel dohodu o dočasném přidělení ,která byla již v roce 2017 ...


Dobrý den Petře,

povinnost není, je to na uvážení zaměstnavatele. S ohledem na to, že už spolu máte pracovní zkušenost si myslím, že se lze dohodnout na vynechání zkušebky.
Citovat
0 #1 Petr 2019-01-03 17:46
Dobrý den,
V roce 2016 jsem uzavřel dohodu o dočasném přidělení ,která byla již v roce 2017 prodloužena do 31:1.2018. Momentálně mám nabídku přejít od agentury do kmene. Musí být ze zákona znovu sjednána zkušební doba?
s pozdravem
Petr
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit