§ 1

Tento zákon

 1. upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními,
 2. upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy a podporu vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů. Právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními,
 3. zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1),
 4. upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a),
 5. upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění107) a některé sankce za jeho porušení.

§ 1a

 1. Smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují i základní zásady pracovněprávních vztahů, jimiž jsou zejména
  1. zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance,
  2. uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce,
  3. spravedlivé odměňování zaměstnance,
  4. řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele,
  5. rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.
 2. Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, spravedlivého odměňování zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek.

§ 2

 1. Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.
 2. Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

§ 3

Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy.2) Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

§ 4

Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.

§ 4a

 1. Odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné.
 2. Podle odstavce 1 může dojít k odchylné úpravě smlouvou, jakož i vnitřním předpisem; k úpravě povinností zaměstnance však smí dojít jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
 3. Od ustanovení uvedených v § 363 je možné se odchýlit jen ve prospěch zaměstnance.
 4. Vzdá-li se zaměstnanec práva, které mu tento zákon, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis poskytuje, nepřihlíží se k tomu.

§ 5

 1. Na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce se tento zákon vztahuje, pokud to výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpisy.
 2. Jestliže je veřejná funkce vykonávána v pracovním poměru, řídí se tento pracovní poměr tímto zákonem.

Další strana Zákoníku práce

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #14 Pracomat.cz 2022-01-05 16:11
Cituji Mario:
Dobrý den pracoval jsem agentura ranstad je my 19 roků je správné že jsem dělal 12 hodin v práci děkuji Pokuta Mario


Dobrý den Mario,

bez dalšího kontextu nelze přesně říct. Obecně to možné je (ať už v rámci 12ti hodinové směny, nebo směny kratší a přesčasů). Nicméně by se rozhodně nemělo jednat o pravidelný jev - pet dnů v týdnu v takovéto délce směny.
Citovat
0 #13 Mario 2022-01-05 03:04
Dobrý den pracoval jsem agentura ranstad je my 19 roků je správné že jsem dělal 12 hodin v práci děkuji Pokuta Mario
Citovat
0 #12 Pracomat.cz 2021-03-21 16:12
Cituji ivo:
Dobrý den,
pracuji v zem.podniku ve skladě náhr. dílů jako řidič,zásobovač a skladník....


Dobrý den Ivo,

z toho co píšete máte sníženou schopnost pracovat a máte omezen výkon činností, které můžete vykonávat. Doporučuji zaměstnavatele upozornit, že tato práce pro vás není vhodná. Pokud zaměstnavatel stále nebude souhlasit, doporučuji ověřit u lékaře, zda je to činnost kterou můžete s vaším zdravotním stavem vykonávat.
Citovat
0 #11 ivo 2021-03-21 14:49
Dobrý den,
pracuji v zem.podniku ve skladě náhr. dílů jako řidič,zásobovač a skladník. Před několika lety jsem měl pracovní úraz(prasklá čéška kolene) mám trvalé následky,nesmím nosit těžká břemena a nadměrně nohu zatěžovat. Tahle pracovní pozice mě vyhovovala. Nyní mě chce zaměstnavatel přeřadit do dílny jako opraváře zem. strojů z důvodu mála těchto zaměstnanců a já si nedovedu představit stát celý den na nohou. Prosím o radu. Děkuji.
Citovat
+1 #10 Pracomat.cz 2021-03-04 15:50
Cituji Nováková S:
Dobrý den, ráda bych požádala o odbornou radu. Pokud zaměstnavatel ...


Dobrý den,

pokud máte platnou smlouvu na dobu neurčitou a zaměstnavatel se s vámi rozhodne ukončit pracovní poměr, máte nárok na výpovědní lhůtu (standardně 2 měsíce) + odstupné (podle let v zaměstnání, ale minimálně jeden plat). Nutit do podpisu OSVČ vás nemůže. Na vašem místě, bych dále setrvával v současném pracovním poměru. Pokud to zaměstnavateli nebude pochuti, musí konat on. Tedy výpověď a s ní spojené odstupné a výpovědní lhůta pro vás.
Citovat
0 #9 Nováková S 2021-03-04 15:11
Dobrý den, ráda bych požádala o odbornou radu. Pokud zaměstnavatel chce nadále pokračovat ve spolupráci pouze za předpokladu, že odsouhlasím přechod na OSVČ a změnu názvu pozice, ale to je pro mne nevýhodné a nesouhlasím, mám nějaké právo na odstupné / výpovědní lhůtu / možnost se nějak bránit? A pokud ne, jak by měla být HPP ukončen, abych z toho nevyšla nevýhodně já. Předem velice děkuji za odpověď.
Citovat
0 #8 Pracomat.cz 2021-03-03 19:51
Cituji Peter:
Dobry den chci se zeptat jestli muze ...


Dobrý den Petere,

ptáte se zda můžete ukončit pracovní poměr, pokud vám zaměstnavatel nevyplácí mzdu? Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Tudíž pokud je již více než 15 dnů po splatnosti a vy jste stále nedostat peníze, můžete pracovní poměr ukončit.
Citovat
0 #7 Peter 2021-03-03 19:27
Dobry den chci se zeptat jestli muze zamestnavatel dat svimu zamestnanci pokutu kdyz odjede spraci kvuli tomu ze jeho zamestnavatel nesplna splatnost terminu jak je uvedene ve zmlouve
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2020-12-02 18:33
Cituji Lenka:
Dobrý den,může mě zaměstnavatel vyhodit,dát výpověď pokuď odmítám test z nosu...


Dobrý den Lenko,

zaměstnavatel má povinnost zajistit ochranu pro svoje zaměstnance a ta může znamenat i testování jiného zaměstnance na infekční choroby. To zda je rovnoprávnou náhradou test z nosu (vůči krvi a krku) nedokážu říct, to je na posouzení lékaře. Pokud ano, a máte důvod proč se tohoto testu účastnit nechcete, věřím že by to měl zaměstnavatel doporučení lékařem respektovat. Co se týče místa výkonu práce, tak k jeho změně může dojít na základě souhlasu vás i zaměstnavatele - typicky dodatek k pracovní smlouvě. Pokud takový dodatek podepsat odmítnete je to důvod pro výpověd ve smyslu ust. § 52 písm. b) zákoníku práce ze strany zaměstnavatele a vy máte nárok na odstupné.
Citovat
0 #5 Lenka 2020-12-01 15:41
Dobrý den,může mě zaměstnavatel vyhodit,dát výpověď pokuď odmítám test z nosu,ale svolím test z krku nebo z krve.A také mám pracovní smlouvu ve Svojšicích a teť se přestěhovali jinam.Velice děkuji,je to pro mě důležité
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2020-07-20 21:39
Cituji Zdeněk Trubač:
Dobrý den,
mám dotaz ohledně nařízeného přesčasu.Kdy je možné jej odmítnout a kdy nikoli.


Dobrý den Zdeňku,

práci přesčas je možné odmítnout pokud je nad stanovený limit 150 hodin ročně. Jinak ji konat musíte. Pokud vám v tom nebrání zdravotní důvody. Nicméně pak budete muset obtížně prokazovat, že běžnou pracovní dobu práci vykonávat můžete a práci přesčas nikoliv.
Citovat
0 #3 Zdeněk Trubač 2020-07-20 12:12
Dobrý den,
mám dotaz ohledně nařízeného přesčasu.Kdy je možné jej odmítnout a kdy nikoli.
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2019-05-19 14:00
Cituji Radek:
Dobrý den,
zajímá mě jaký zákon či paragraf řeší tzv. pokutování zaměstnance srážkou ze mzdy za neplnění ....


Dobrý den Radku,

obecně řeší odpovědnost za škodu §250 ZP - pracomat.cz/.../... Pokud máte spíše na mysli, že nesplníte nějaký plán, či cíl, tak taková dohoda musí být součástí pracovní smlouvu nebo dodatku k ní, s kterým jak správně říkáte musíte souhlasit. Takže pokud jste nic takového nepodepsal, tak po vás zaměstnavatel může chtít jen případnou ušlou škodu, kterou jste mu svým chováním způsobil
Citovat
0 #1 Radek 2019-05-18 10:13
Dobrý den,
zajímá mě jaký zákon či paragraf řeší tzv. pokutování zaměstnance srážkou ze mzdy za neplnění svých povinností. Zda musí být již uvedeno v pracovní smlouvě, nebo se podepisuje nějaký dodatek ke smlouvě. A pokud se jedná o nějaký dodatek ke smlouvě či nějaký interní předpis jestli musím - nemusím souhlasit s takovým předpisem. Děkuji .
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]