§ 312

 1. Zaměstnavatel je oprávněn vést osobní spis zaměstnance. Osobní spis smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v základním pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3.
 2. Do osobního spisu mohou nahlížet vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřízeni. Právo nahlížet do osobního spisu má orgán inspekce práce, Úřad práce České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů, soud, státní zástupce, policejní orgán, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby. Za nahlížení do osobního spisu se nepovažuje předložení jednotlivé písemnosti zaměstnavatelem z tohoto spisu vnějšímu kontrolnímu orgánu, který provádí kontrolu u zaměstnavatele a který si tuto písemnost vyžádal v souvislosti s předmětem kontroly prováděné u zaměstnavatele.
 3. Zaměstnanec má právo nahlížet do svého osobního spisu, činit si z něho výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to na náklady zaměstnavatele.

§ 313

 1. Při skončení pracovního poměru nebo právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce, pokud dohoda o provedení práce založila účast na nemocenském pojištění podle jiného právního předpisu 114) anebo pokud byl z odměny z této dohody prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy 116), je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm
  1. údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,
  2. druh konaných prací,
  3. dosaženou kvalifikaci,
  4. odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
  5. zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, který orgán srážky nařídil, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,
  6. údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.
 2. Údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti 90) je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.

§ 314

 1. Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti (pracovní posudek), je zaměstnavatel povinen do 15 dnů zaměstnanci tento posudek vydat; zaměstnavatel však není povinen vydat mu jej dříve, než v době 2 měsíců před skončením jeho zaměstnání. Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce.
 2. Jiné informace o zaměstnanci než ty, které mohou být obsahem pracovního posudku (odstavec 1 věta druhá), je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

§ 315

Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku, může se domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #4 Pracomat.cz 2021-11-01 05:58
Cituji Jan:
Dobrý den,
mám dotaz ohledně "osobního spisu", respektive ohledně ...


Dobrý den Jane,

obecně platí, že podle § § 338 dochází při prodeji podniku k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - zjednodušeně řečeno si nová společnost kupuje tu původní "včetně zaměstnanců a jejich smluv". Neznám přesný vztah mezi oběma společnostmi, ani nejsem expertem na právo ohledně osobních údajů, ale principiálně mi sdílení informací z pracovní smlouvy mezi mateřskou a dceřinou společností přijde v pořádku. 
Citovat
0 #3 Jan 2021-11-01 01:21
Dobrý den,
mám dotaz ohledně "osobního spisu", respektive ohledně osobních údajů a pracovní smlouvy: mám pracovní smlouvu s určitou společností (právním subjektem), kterou koupil nadnárodní koncern. Může společnost, se kterou mám podepsanou pracovní smlouvu, poskytnout mé osobní údaje a pracovní smlouvu třetí straně bez mého souhlasu, byť se nyní jedná o "mateřskou" společnost? Je to porušením pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele?
Děkuji.
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2018-03-12 09:34
Cituji Martina:
Dobrý den,potřebuji poradit.Byla jsem zaměstnána téměř 3 roky u jednoho zaměstnavatele.Pak jsem dala výpověď a na 14 dní se přihlásila na ÚP.Poté získala zaměstnání.Dnes jsem po cca měsíci dostala výpověď ve zkušební době.Mohu se vrátit na ÚP s nárokem na podporu?Děkuji


Dobrý den Martino,

ano budete mít nárok na zbývající část podpůrčí doby.
Citovat
0 #1 Martina 2018-03-11 19:33
Dobrý den,potřebuji poradit.Byla jsem zaměstnána téměř 3 roky u jednoho zaměstnavatele.Pak jsem dala výpověď a na 14 dní se přihlásila na ÚP.Poté získala zaměstnání.Dnes jsem po cca měsíci dostala výpověď ve zkušební době.Mohu se vrátit na ÚP s nárokem na podporu?Děkuji
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].