§ 217

 • (1) Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
 • (2) Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.
 • (3) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.
 • (4) Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu61), ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost.
 • (5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

§ 218

 • (1) Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.
 • (2) Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle odstavce 1, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 4 stanoveno jinak.
 • (3) Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
 • (4) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

§ 219

 • (1) Nastoupí-li zaměstnanec během dovolené vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení v ozbrojených silách, byl-li uznán dočasně práce neschopným nebo ošetřuje-li nemocného člena rodiny, dovolená se mu přerušuje; to neplatí, určil-li zaměstnavatel čerpání dovolené na dobu ošetřování nemocného člena rodiny nebo na dobu výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení na žádost zaměstnance. Dovolená zaměstnankyně se přerušuje také nástupem mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnance také nástupem rodičovské dovolené.
 • (2) Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek tak, že by připadlo do doby dovolené, je povinen určit mu náhradní volno na jiný den.

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 #10 Pracomat.cz 2018-10-18 17:33
Cituji Jan Pospíšil:
Dobrý den,
ad § 218 (1)
"zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit .... dovolenou" - z toho mi plyne, ž..i


Dobrý den Jane,

při doslovném výkonu zákona by tomu tak asi bylo, ale je běžná praxe, že se zaměstnanec i se zaměstnavatelem na čerpání dovolené dohodnou. Pouze v případě, že se k dohodě neschyluje, tak zaměstnavatel její čerpání určuje.
Citovat
0 #9 Jan Pospíšil 2018-10-18 14:06
Dobrý den,
ad § 218 (1)
"zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit .... dovolenou" - z toho mi plyne, že zaměnstnavetel musí dovolenou naříd a nelze tedy udělat dohodu? Takže už to není, že "může" nařídit, ale přímo "musí"?

Děkuji
Citovat
0 #8 Pracomat.cz 2018-10-16 11:12
Cituji Severa:
Dobrý den,

Jsem ve zkušební době. Mám odpracovaný měsíc a půl. Žádal jsem zaměstnavatele o 3 dny dovolené. Mám na ní nárok ?
Děkuji za odpověď.


Dobrý den,

nárok na dovolenou ve zkušební době ze zákona není. S většinou zaměstnavatelů se však lze domluvit. Jen počítejte s tím, že se o její dobu prodlužuje zkušební doba.
Citovat
0 #7 Severa 2018-10-15 15:17
Dobrý den,

Jsem ve zkušební době. Mám odpracovaný měsíc a půl. Žádal jsem zaměstnavatele o 3 dny dovolené. Mám na ní nárok ?
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2018-10-15 08:57
Cituji Václava Hofmanová:
Dobrý den,

mám pracovní úvazek 30 hodin týdně, sezónní práce, pracuji od 14. června ...


Dobrý den Václavo,

předpokládám, že jste v klasickém pracovně právním vztahu, tedy žádné DPP ani DPČ. Pracujete každý den 6 hodin a tedy pět dní týdně. V takovém případě je dle zákoníku práce nárok na dovolenou 4 týdny za kalendářní rok. Vy pracujete v tomto poměru cca 4 měsíce, tedy 1/3 roku. Poměrová nároková část dovolené je tedy cca 7 dní.
Citovat
0 #5 Václava Hofmanová 2018-10-12 14:40
Dobrý den,

mám pracovní úvazek 30 hodin týdně, sezónní práce, pracuji od 14. června letošního roku a obchůdek končí nyní v říjnu po inventuře 17. řína. Na kolik dní dovolené mám nárok, prosím, díky Hofmanová
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2018-10-06 11:07
Cituji alena:
Dobrý den,můj zaměstnavatel mi na příští rok nařídil ....


Dobrý den Aleno,

čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, takže se s ním můžete zkusit domluvit, ale povinnost vyhovět vám nemá.
Citovat
0 #3 alena 2018-10-06 09:38
Dobrý den,můj zaměstnavatel mi na příští rok nařídil čerpání dovolené 14 dní v listopadu,týden v srpnu a týden v čevenci.Já ale každoročně jezdím poslední týden v červnu k moři.Mohu se nějak bránit?Děkuji za odpověď na můj e-mail.
Alena
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2018-10-05 18:10
Cituji petrová:
Dobrý den, může mi zaměstnavatel nařídit ...


Dobrý den,

ano zaměstnavatel skutečně určuje čerpání dovolené a může po vás chtít, ať ji celou vyberete do konce roku.
Citovat
0 #1 petrová 2018-10-04 14:30
Dobrý den, může mi zaměstnavatel nařídit vyčerpat si celou dovolenou do konce roku, i když není pro to schopen uvést žádný důvod? Chtěla bych si ponechat 2-3 dny do dalšího roku z důvodu péče o nemocnou matku. Děkuji Petrová
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na ahoj@pracomat.cz.