§ 217

 • (1) Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
 • (2) Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.
 • (3) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.
 • (4) Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu61), ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost.
 • (5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

§ 218

 • (1) Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.
 • (2) Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle odstavce 1, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 4 stanoveno jinak.
 • (3) Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
 • (4) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

§ 219

 • (1) Nastoupí-li zaměstnanec během dovolené vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení v ozbrojených silách, byl-li uznán dočasně práce neschopným, poskytuje-li dlouhodobou péči nebo ošetřuje-li nemocného člena rodiny, dovolená se mu přerušuje; to neplatí, určil-li zaměstnavatel čerpání dovolené na dobu poskytování dlouhodobé péče, na dobu ošetřování nemocného člena rodiny nebo na dobu výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení na žádost zaměstnance. Dovolená zaměstnankyně se přerušuje také nástupem mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnance také nástupem rodičovské dovolené.
 • (2) Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek tak, že by připadlo do doby dovolené, je povinen určit mu náhradní volno na jiný den.

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 #38 Pracomat.cz 2018-12-12 12:55
Cituji Pavla:
Dobrý den,
mám nevyčerpanou dovolenou za rok 2018 (zaměstnavatel neumožnil ..


Dobrý den Pavlo,

v případě, že vám zaměstnavatel neumožní vyčerpat dovolenou do konce pracovního poměru (například z provozních důvodů, kterými se může ohánět a zákoník práce mu to umožňuje), tak vám bude muset nevyčerpané dny po jeho konci proplatit.
Citovat
0 #37 Pavla 2018-12-12 11:27
Dobrý den,
mám nevyčerpanou dovolenou za rok 2018 (zaměstnavatel neumožnil její vyčerpání). Měsíce leden a únor 2019 mi poběží výpovědní lhůta. Zaměstnavatel mi nechce umožnit čerpání dovolené (za rok 2018 ani vzniklý poměr dovolené v roce 2019) v měsících výpovědní lhůty.
Má zaměstnavatel na toto jednání nárok? Popřípadě jaká jsou má práva v nárokování dovolené?

Předem velmi děkuji za Vaši odpověď!
Citovat
0 #36 Pracomat.cz 2018-12-09 10:42
Cituji vlasta:
Zdravim. Zamestnavatel mi nechce zapocist zkusebni dobu do dovolene. Ma nato narok? A podle ceho prosim


Dobrý den Vlasto,

viz ZP § 214 (pracomat.cz/.../...). Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.

Tedy na dovolenou za práci konanou ve zkušební době nárok máte. S tím, že zaměstnavatel vám není ji povinen dát hned ve zkušební době, ale o nárok nepřicházíte.
Citovat
0 #35 Pracomat.cz 2018-12-09 10:37
Cituji Eva:
Dobry den,muze mi zamestnavatel disponovat z celou dovolenou nebo jen jeho casti?Dekuji


Dobrý den Evo,

pokud se ptáte zda vám může zaměstnavatel nařídit čerpání celé dovolené v kuse, tak teoreticky může. V praxi to však není příliš obvyklé a zaměstnavatel by měl přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance. Samozřejmě pokud jsou v rozporu s jeho provozními důvody, tak finální slovo má zaměstnavatel.
Citovat
0 #34 Eva 2018-12-08 17:03
Dobry den,muze mi zamestnavatel disponovat z celou dovolenou nebo jen jeho casti?Dekuji
Citovat
0 #33 vlasta 2018-12-07 19:04
Zdravim. Zamestnavatel mi nechce zapocist zkusebni dobu do dovolene. Ma nato narok? A podle ceho prosim
Citovat
0 #32 Pracomat.cz 2018-12-06 10:24
Cituji Jiří:
Dobrý den.Zaměstnavatel mi do konce roku nařídil vybrat čtyři dni dovolené.....


Dobrý den Jiří,

podle ZP je proplacení možné jen v případě ukončení pracovního poměru, viz pracomat.cz/.../... §222 2) . Realita je nicméně často jiná a proplácení se děje. Pokud proplacení nebudete chtít, tak by vám měli všechnu nevyčerpanou dovolenou převést do dalšího roku.
Citovat
0 #31 Jiří 2018-12-05 21:26
Dobrý den.Zaměstnavatel mi do konce roku nařídil vybrat čtyři dni dovolené.Mám ještě 18 dní a proto bych si chtěl vybrat dovolené více ,ale to prý z provozních důvodů není možné.Takže mi chtějí do příštího roku převést jenom 5 dní a zbytek mi zaplatit.Je to možné? Děkuji Jiří.
Citovat
0 #30 Pracomat.cz 2018-12-05 09:44
Cituji Jaroslav:
Dobrý den.
Do konce roku zbývá 26 dní, zbývá mi ještě 11 dní dovolené, letos jsem ještě ....


Dobrý den Jaroslave,

ZP zde říká, že:

Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené.

Takže pokud se zaměstnavatelem nedohodnote jinak, tak nárok na 14 skutečně máte.
Citovat
0 #29 Pracomat.cz 2018-12-05 09:01
Cituji Eda:
Dobrý den. může mi zaměstnavatel vzít dovolenou když marodím díl jak 6 měsíců?


Dobrý den Edo,

ano dovolená se při delší nemoci krátí. Funguje to takto:

Za prvních sto pracovních dní, které jste nemocný zaměstnavatel zkrátí dovolenou o jednu dvanáctinu. Za každých dalších dokončených 21 dní absencí se pak dovolená zase krátí o dvanáctinu.
Citovat
0 #28 Jaroslav 2018-12-05 07:23
Dobrý den.
Do konce roku zbývá 26 dní, zbývá mi ještě 11 dní dovolené, letos jsem ještě neměl 14 dní dovolené v kuse, mám na ní nárok i když jsme dlouhodobě podstav? A tento se jeví, že se ani v příštím roce nezlepší, tudíž se mi do nového roku nechce s 36 dny dovolené a s nemožností si jí v podstatě jakkoliv řádně vybrat ( zaměstnavatele jsem informoval 18 dní před nástupem na řádnou dovolenou) Děkuji za info.
Citovat
0 #27 Eda 2018-12-05 00:00
Dobrý den. může mi zaměstnavatel vzít dovolenou když marodím díl jak 6 měsíců?
Citovat
0 #26 Pracomat.cz 2018-12-03 16:50
Cituji Lukáš:
Dobrý den,

může být povinná doba 14.dní ohlášení předem zkrácena? Ze strany zaměstnavatele?


Dobrý den Lukáši,

lhůta 14 dní je stanovena zákoník práce a zkrácena může být pouze, pokud se na tom se zaměstnavatelem dohodnete.
Citovat
0 #25 Lukáš 2018-12-03 15:29
Dobrý den,

může být povinná doba 14.dní ohlášení předem zkrácena? Ze strany zaměstnavatele?
Citovat
+1 #24 Pracomat.cz 2018-11-29 19:22
Cituji Jirka:
Dobrý den,letos mi zbývají tři dny dovolené a zaměstnavatel ...


Dobrý den Jirko,

s tímto se setkávám prvně a nezdá se mi podle ZP v pořádku, aby vám zaměstnavatel nařizoval vybrat dovolenou na kterou v tomto roce nemáte nárok.
Citovat
0 #23 Jirka 2018-11-29 18:20
Dobrý den,letos mi zbývají tři dny dovolené a zaměstnavatel prodloužil celozávodní dovolenou v prosinci na pět dní.Dva dny mě chtějí vzít z příštího roku.Má na to zaměstnavatel právo? Děkuji,
Citovat
0 #22 Pracomat.cz 2018-11-22 11:53
Cituji Martin:
Dobrý den,

Zbývají mi nějaké dny dovolené....


Dobrý den Martine,

zákoník práce v tomto směru není zcela exaktní. Zjednodušeně rečeno vám má dovolenou do konce roku nařídit, pokud mu v tom nebrání provozní důvody. V praxi je to hlavně o domluvě. Nicméně, když dojde na lámání chleba, tak je při určování termínu dovolené větší síla na straně zaměstnavatele.
Citovat
0 #21 Martin 2018-11-22 09:40
Dobrý den,

Zbývají mi nějaké dny dovolené. Musí mi zaměstnavatel umožnit do konce roku si ty zbývající dny vybrat? Nebo mi může nařídit si je převést do dalšího roku?

Díky Martin
Citovat
0 #20 Pracomat.cz 2018-11-19 15:38
Cituji Ivana:
dobrý den manžel dělal ve 12 hodinových směnách na začátku roku dostal 17,5 ....


Dobrý den Ivano,

záleží zda dočasná pracovní neschopnost, vznikla v souvislosti s prací a nebo nikoliv. Dočasná pracovní neschopnost, která nevznikla v souvislosti s výkonem práce se nepovažuje za výkon práce a tudíž v takovém případě nárok na dovolenou není. Tedy ani na její případné vyplacení.
Citovat
0 #19 Ivana 2018-11-17 19:30
dobrý den manžel dělal ve 12 hodinových směnách na začátku roku dostal 17,5 dne dovolený v lednu si 2 dny vybral, od února marodil a v září zemřel zbývalo mu 15,5 dne dovolený měla by mi fabrika proplatit jeho zbývající dovolenou za ty měsíce co marodil děkuji za odpověď
Citovat
0 #18 Pracomat.cz 2018-11-06 09:05
Cituji Jitka:
Dobrý den,
může mi zaměstnavatel dát ....


Dobrý den Jitko,

myslíte to tak, že si chcete vybrat celou dovolenou na kterou máte nárok do konce roku a přitom jste ten čas ještě neodpracovala? Obvykle to nebývá problém ...
Citovat
0 #17 Jitka 2018-11-05 16:39
Dobrý den,
může mi zaměstnavatel dát dovolenou pokud nemám odpracovaný plný počet hodin.Mám HPP Velmi děkuji Jitka
Citovat
0 #16 Pracomat.cz 2018-11-01 17:24
Cituji Pepa:
Dobry den muze zamestnavatel cerpat dovolenou pro rok 2019 na prosinec2018?


Dobrý den Pepo,

pokud máte na mysli zaměstnance, tak ten situaci kdy mu dojde řádná dovolená může řešit neplaceným volnem.Jinak lze samozřejmě neoficiálně domluvit cokoliv, záleží na ochotě zaměstnavatele.
Citovat
0 #15 Pepa 2018-11-01 13:33
Dobry den muze zamestnavatel cerpat dovolenou pro rok 2019 na prosinec2018?
Citovat
0 #14 Pracomat.cz 2018-10-29 16:39
Cituji Tom:
Dobrý den
Zaměstnavatel nám zakázal dovolené dokud nebude plán plněn na sto procent(což se ještě nikdy nestalo) může si tohle vůbec dovolit?
Děkuji


Dobrý den Tome,

zaměstnavatel vám nemůže dovolenou zcela zakázat, ale může vám určit kdy ji budete čerpat do konce roku. Takže do konce roku vám musí umožnit si ji vybrat, ale bohužel pro vás může pracovat s termínem kdy vám to povolí.
Citovat
0 #13 Tom 2018-10-29 15:27
Dobrý den
Zaměstnavatel nám zakázal dovolené dokud nebude plán plněn na sto procent(což se ještě nikdy nestalo) může si tohle vůbec dovolit?
Děkuji
Citovat
0 #12 Pracomat.cz 2018-10-25 15:14
Cituji Ivana:
Dobrý den,je mi zaměstnavatel povinen proplatit zbyvajici dovolenou po zemřelém mamanželovi děkuji za odpověď


Dobrý den Ivano,

peněžitá práva zaměstnance vůči zaměstnavateli zásadně nezanikají a jsou převážně součástí pozůstalosti zemřelého zaměstnance. Mezi ně se řadí i neproplacená dovolená a lze je čerpat až do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku
Citovat
0 #11 Ivana 2018-10-25 14:49
Dobrý den,je mi zaměstnavatel povinen proplatit zbyvajici dovolenou po zemřelém mamanželovi děkuji za odpověď
Citovat
0 #10 Pracomat.cz 2018-10-18 17:33
Cituji Jan Pospíšil:
Dobrý den,
ad § 218 (1)
"zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit .... dovolenou" - z toho mi plyne, ž..i


Dobrý den Jane,

při doslovném výkonu zákona by tomu tak asi bylo, ale je běžná praxe, že se zaměstnanec i se zaměstnavatelem na čerpání dovolené dohodnou. Pouze v případě, že se k dohodě neschyluje, tak zaměstnavatel její čerpání určuje.
Citovat
0 #9 Jan Pospíšil 2018-10-18 14:06
Dobrý den,
ad § 218 (1)
"zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit .... dovolenou" - z toho mi plyne, že zaměnstnavetel musí dovolenou naříd a nelze tedy udělat dohodu? Takže už to není, že "může" nařídit, ale přímo "musí"?

Děkuji
Citovat
0 #8 Pracomat.cz 2018-10-16 11:12
Cituji Severa:
Dobrý den,

Jsem ve zkušební době. Mám odpracovaný měsíc a půl. Žádal jsem zaměstnavatele o 3 dny dovolené. Mám na ní nárok ?
Děkuji za odpověď.


Dobrý den,

nárok na dovolenou ve zkušební době ze zákona není. S většinou zaměstnavatelů se však lze domluvit. Jen počítejte s tím, že se o její dobu prodlužuje zkušební doba.
Citovat
0 #7 Severa 2018-10-15 15:17
Dobrý den,

Jsem ve zkušební době. Mám odpracovaný měsíc a půl. Žádal jsem zaměstnavatele o 3 dny dovolené. Mám na ní nárok ?
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2018-10-15 08:57
Cituji Václava Hofmanová:
Dobrý den,

mám pracovní úvazek 30 hodin týdně, sezónní práce, pracuji od 14. června ...


Dobrý den Václavo,

předpokládám, že jste v klasickém pracovně právním vztahu, tedy žádné DPP ani DPČ. Pracujete každý den 6 hodin a tedy pět dní týdně. V takovém případě je dle zákoníku práce nárok na dovolenou 4 týdny za kalendářní rok. Vy pracujete v tomto poměru cca 4 měsíce, tedy 1/3 roku. Poměrová nároková část dovolené je tedy cca 7 dní.
Citovat
-1 #5 Václava Hofmanová 2018-10-12 14:40
Dobrý den,

mám pracovní úvazek 30 hodin týdně, sezónní práce, pracuji od 14. června letošního roku a obchůdek končí nyní v říjnu po inventuře 17. řína. Na kolik dní dovolené mám nárok, prosím, díky Hofmanová
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2018-10-06 11:07
Cituji alena:
Dobrý den,můj zaměstnavatel mi na příští rok nařídil ....


Dobrý den Aleno,

čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, takže se s ním můžete zkusit domluvit, ale povinnost vyhovět vám nemá.
Citovat
0 #3 alena 2018-10-06 09:38
Dobrý den,můj zaměstnavatel mi na příští rok nařídil čerpání dovolené 14 dní v listopadu,týden v srpnu a týden v čevenci.Já ale každoročně jezdím poslední týden v červnu k moři.Mohu se nějak bránit?Děkuji za odpověď na můj e-mail.
Alena
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2018-10-05 18:10
Cituji petrová:
Dobrý den, může mi zaměstnavatel nařídit ...


Dobrý den,

ano zaměstnavatel skutečně určuje čerpání dovolené a může po vás chtít, ať ji celou vyberete do konce roku.
Citovat
+1 #1 petrová 2018-10-04 14:30
Dobrý den, může mi zaměstnavatel nařídit vyčerpat si celou dovolenou do konce roku, i když není pro to schopen uvést žádný důvod? Chtěla bych si ponechat 2-3 dny do dalšího roku z důvodu péče o nemocnou matku. Děkuji Petrová
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit