§ 217

 • (1) Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
 • (2) Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.
 • (3) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.
 • (4) Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu61), ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost.
 • (5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

§ 218

 • (1) Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.
 • (2) Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle odstavce 1, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 4 stanoveno jinak.
 • (3) Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
 • (4) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

§ 219

 • (1) Nastoupí-li zaměstnanec během dovolené vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení v ozbrojených silách, byl-li uznán dočasně práce neschopným, poskytuje-li dlouhodobou péči nebo ošetřuje-li nemocného člena rodiny, dovolená se mu přerušuje; to neplatí, určil-li zaměstnavatel čerpání dovolené na dobu poskytování dlouhodobé péče, na dobu ošetřování nemocného člena rodiny nebo na dobu výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení na žádost zaměstnance. Dovolená zaměstnankyně se přerušuje také nástupem mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnance také nástupem rodičovské dovolené.
 • (2) Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek tak, že by připadlo do doby dovolené, je povinen určit mu náhradní volno na jiný den.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #169 Pracomat.cz 2019-12-13 23:24
Cituji Milena:
Z důvodu nemoci 22.7-3.11., jsem si nevybrala dovolenou. Od 4.11. ....


Dobrý den Mileno,

chápu to správně, že i když jste celý měsíc odpracovala, šéf vím na část toho měsíce napsal čerpání dovolené? To v pořádku dle zákona rozhodně není. Záleží na vás, zda věříte, že vám za to zaměstnavatel skutečně poskytne volno v březnu. Pokud do konce roku nestihnete dovolenou vyčerpat, převede se vám dle zákona do dalšího roku. Případně se můžete se zaměstnavatel zkusit domluvit na jejím proplacení.
Citovat
0 #168 Pracomat.cz 2019-12-13 23:20
Cituji Antonín:
Dobrý den,nastoupil ....


Dobrý den Antoníne,

pokud odpracujete za prosinec alespoň 21 pracovních dní, máte nárok na 1/12 dovolené. I tak je to na domluvě se zaměstnavatelem, aby vám umožnil dovolenou vybrat. Za přesčasy (pokud za ně nedostanete náhradní volno), máte nárok na příplatek za práci přesčas. To stejné platí i pro víkendy.
Citovat
0 #167 Antonín 2019-12-13 21:29
Dobrý den,nastoupil jsem 2.12.2019 do zaměstnání od 21.12 se nepracuje a nastupuje se 2.1.2020 ,4 pracovní dny si odpracuji na přesčas ,mám nárok na příplatek za práci přesčas v týdnu a za 2 soboty, vznikne mi nárok na dovolenou za prosinec? Děkuji.
Citovat
0 #166 Milena 2019-12-12 09:35
Z důvodu nemoci 22.7-3.11., jsem si nevybrala dovolenou. Od 4.11. jsem v práci aa mám ještě 19 dnů dovolené. Může mi šéf napsat dovolenou i když jsem odpracoval celý měsíc? Prý že si vezmu za to dovolenou do konce března. Teď v listopadu mi napsal 10 dnů a v prosinci taky 9 dní, ale v práci jsem. Může to udělat? Dekuji za odpověď Dokoupilová
Citovat
0 #165 Pracomat.cz 2019-12-09 17:49
Cituji Daniel Nový:
Dobrý den mám ve smlouvě dovolenou..


Dobrý den Danieli,

to, že vám zaměstnavatel odpírá dovolenou, která je uvedena v pracovní smlouvě je v rozporu se zákonem a jeho argumentace není pravdivá.
Citovat
0 #164 Daniel Nový 2019-12-09 07:11
Dobrý den mám ve smlouvě dovolenou,ale zaměstnavatel ji neproplácí. Je to dáno tím,že dostáváme min.částku ze které se odvádí min.odvody a zbytek je vyplácen bokem.Dovolená se prý pak na nás nevztahuje
Citovat
0 #163 Pracomat.cz 2019-12-04 22:46
Cituji Daniel:
Dobrý den chtěl bych se zeptat ,v práci máme narizeny každý pátek být ...


Dobrý den Dane,

bohužel, zaměstnavatel má právo nařídit zaměstnanci termín dovolené.
Citovat
0 #162 Daniel 2019-12-04 06:07
Dobrý den chtěl bych se zeptat ,v práci máme narizeny každý pátek být na 70% z duvodu poklesu zakázek, ovšem jelikož mám ještě dovolenou tak mi zaměstnavatel místo zmíněných 70% dal na tyto dny dovolenou ,samozřejmě se mi to nelíbí, dovolenou si chci vybírat kdy potřebuji už tak že jsme měněli 15dnu nařizenych .Mohu se nejak ohradit proti tomuto jednání?
Dekuji
Dan
Citovat
0 #161 Pracomat.cz 2019-11-29 13:02
Cituji Jana:
Dobrý den. Pracuji jako učitelka ve škole. Když odečtu dny dovolené na vánoční prázdniny, zbývá mi ještě pár dní....


Dobrý den Jano,

situace, kterou popisujete je dle mého na hraně zákona. Ten totiž říká, že zaměstnavatel má povinnost nařídit čerpání dovolené zaměstnanci v tom roce, ve kterém mu na ni vzniklo právo. Tuto povinnost nemá tehdy, pokud mu v tom brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo překážky v práci na straně zaměstnance. Osobně mi jako jarní prázdniny v dalším roce jako vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nepřijdou.
Citovat
0 #160 Jana 2019-11-28 21:22
Dobrý den. Pracuji jako učitelka ve škole. Když odečtu dny dovolené na vánoční prázdniny, zbývá mi ještě pár dní. Chtěla jsem je vyčerpat při nemoci syna s tím, že jsem myslela, že je třeba je vyčerpat do konce kalendářního roku. Vedení mi žádost zamítlo s tím, že je budu čerpat v příštím roce na jarní prázdniny. Je tento postup v pořádku? Děkuji za Vaši odpověď
Citovat
0 #159 Pracomat.cz 2019-11-22 08:14
Cituji Katty:
Dobrý den, je konec roku a já jsem již vyčerpala všechnu dovolenou na rok 2019. Je nějaká šance vyčerpat i dva dny z roku 2020? Děkuji za odpověď


Dobrý den Katty,

nejsnadnějším řešením (pokud to zaměstnavatel akceptuje), je domluvit se na čerpání v prosinci, s tím že se oficiálně vybere až v lednu dalšího roku. Tím se hodně zjednoduší administrativa. Pokud byste přečerpala dovolenou (měla víc dní, než na kolik je ten rok nárok), tak platí že zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za takto přečerpanou dovolenou, tudíž by se vlastně jednalo o neplacené volno (na kterém se lze se zaměstnavatelem rovněž domluvit). Pro všechny možnosti je společný fakt, že s nimi musí zaměstnavatel souhlasit.
Citovat
0 #158 Katty 2019-11-22 07:59
Dobrý den, je konec roku a já jsem již vyčerpala všechnu dovolenou na rok 2019. Je nějaká šance vyčerpat i dva dny z roku 2020? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #157 Pracomat.cz 2019-11-10 08:18
Cituji Tereza:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Pracuji na čerpací stanici, smlouvu mám na dobu neurčitou , mám krátký dlouhý ...


Dobrý den Terezo,

10 hodin ročně by odpovídalo zkrácenému pracovnímu úvazku, ale to nejde dohromady s extra vysokým počtem hodin za měsíc. Podíval bych se do vaší pracovní smlouvy, kde bude specifikována pracovní doba, typ úvazku i nárok na dovolenou. Na první pohled mi přijde, že zaměstnavatel nebude postupovat úplně korektně.
Citovat
0 #156 Tereza 2019-11-10 06:17
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Pracuji na čerpací stanici, smlouvu mám na dobu neurčitou , mám krátký dlouhý týden po 15 hodinách. Měsíčně tak odpracuji kolem 225 hodin. Ročně mám ovšem nárok pouze na 10 dní dovolené, proč? Děkuji
Citovat
0 #155 Pracomat.cz 2019-10-25 10:22
Cituji Standa:
Dobrý den,
chtěl bych do nově založené firmy svým zaměstnancům jako benefit umožnit delší dovolenou..


Dobrý den Stando,

zákoník práce omezuje pouze minimální dobu dovolené, tedy 4 týdny. Pokud chcete poskytovat zaměstnancům dovolenou delší, ať už ve formě klasické dovolené nebo třeba sick days, tak můžete.
Citovat
0 #154 Standa 2019-10-24 19:03
Dobrý den,
chtěl bych do nově založené firmy svým zaměstnancům jako benefit umožnit delší dovolenou. Přesněji 30 dnů. Mohu to takto udělat, nebo mě v tomto zákon omezuje?
Citovat
0 #153 Pracomat.cz 2019-10-22 08:35
Cituji Krátká:
Od ledna do června jsem měla půl úvazek ve škole, následně se čerpala dovolená červenec srpen.Od září mám plný úvazek...


Dobrý den,

co myslíte vyrovnáním za dovolenou? Pokud finance, tak dovolená vám má být dle zákoníku práce proplacena.
Citovat
0 #152 Krátká 2019-10-22 07:06
Od ledna do června jsem měla půl úvazek ve škole, následně se čerpala dovolená červenec srpen.Od září mám plný úvazek, do konce roku tedy 4 měsíce budu mít odpracován plný úvazek. Náleží mi nějaké vyrovnání za dovolenou, kterou jsem si musela,jako zaměstnanec školy, vybrat o prázdninách.
Citovat
0 #151 Pracomat.cz 2019-10-11 06:37
Cituji Marie:
Dobry den,zamestnavatel nam naridil nechat si na vanoce 7 dni,to jsme si samozrejme ...


Dobrý den Marie,

zaměstnavatel má právo určit zaměstnanci čerpání dovolené, ale nemůže vám určit čerpání dovolené, kterou již nemáte. Nutit "nadělat" tyto dny vás podle zákoníku práce nemůže.
Citovat
0 #150 Marie 2019-10-10 15:55
Dobry den,zamestnavatel nam naridil nechat si na vanoce 7 dni,to jsme si samozrejme vsichni nechali a zbytek dovolene vybrali.Ted po nas chce zamestnavatel 9 dni,ktere samozrejme nikdo nema a buhvi jestli za tyden nebude po nas chtit dalsi dny ktere nemame.Muze nas nutit si dny nadelat?Nebo jak to muzeme resit,kdyz nas necha vse si vybrat a pak to chce zpatky?
Dekuji za odpoved
Citovat
0 #149 Pracomat.cz 2019-09-25 19:00
Cituji Petr:
Dobrý den,
Jsem zaměstnán na dobu neurčitou od 1.12. 2016. Na konci srpna ....


Dobrý den Petře,
určování termínu čerpání dovolené je v pravomoci zaměstnavatele. Pokud vám ji neumožní vyčerpat (tomu se bránit nelze), musí vám ji při ukončení pracovního poměru proplatit.
Citovat
+1 #148 Petr 2019-09-25 13:15
Dobrý den,
Jsem zaměstnán na dobu neurčitou od 1.12. 2016. Na konci srpna jsem dal výpověď a končím tedy 31.10.2019. Zbývá mi do konce pracovního poměru 7 dní dovolené. Chtěl bych si ji vybrat a firma mi ji chce proplatit. Mám nějaký nárok si ji vybrat nebo mám smůlu, když ji nechtějí podepsat.
Citovat
0 #147 Pracomat.cz 2019-09-23 13:29
Cituji Milan:
Dobry den. muze mi zamestnavatel naridit cerpani dovolene kdykoliv v prubehu roku...


Dobrý den Milane,

určení čerpání dovolené je primárně v režimu zaměstnavatele, takže odpověď na vaši otázku je ano, může.
Citovat
0 #146 Milan 2019-09-23 09:48
Dobry den. muze mi zamestnavatel naridit cerpani dovolene kdykoliv v prubehu roku?
treba kdyz mi zbyvaji 3 dny, ktere bych nevycerpal, ale rad bych si je usetril pro pokryti jarnich prazdnin, kdy potrebuji hlidat deti. muze mi treba v Listopadu naridit vycerpani do konce roku?
Dekuji
Citovat
0 #145 Pracomat.cz 2019-09-17 14:53
Cituji Petra:
Dobrý den, v tomto roce jsem 2x marodila, 1 .....


Dobrý den Petro,

pokud budete v pracovní neschopnosti, tak vám zaměstnavatel nemůže nařídit čerpat dovolenou. Stejně tak pokud bude dovolená přerušena, pokud během ní onemocníte (za předpokladu, že tuto skutečnost spolu s potvrzenou "neschopenkou" předáte svému zaměstnavateli).
Citovat
0 #144 Petra 2019-09-17 14:25
Dobrý den, v tomto roce jsem 2x marodila, 1 měsíc v únoru, 1 měsíc v červnu. Dovolenou jsem téměř nečerpala. Mám jet na 4 týdny do lázní. Může mi zaměstnavatel na tu dobu nařídit vyčerpat dovolenou, namísto běžně vystavované pracovní neschopenky po dobu léčebného pobytu v lázních?? Děkujiza odpověď.
Citovat
0 #143 Pracomat.cz 2019-09-16 18:22
Cituji Karel:
Dobrý den,
po dohodě se zaměstnavatelem jsem během zkušební doby čerpal dovolenou. Na konci ...


Dobrý den Karle,

při standardní délce zkušební doby skutečně nejspíš nárok na dovolenou nemáte. Rozhodující dobou pro uznání dovolené je totiž minimálně 60 dní trvání nepřetržitého právního poměru. Záleží zda jste tento počet dní odpracoval, či nikoliv.
Citovat
0 #142 Karel 2019-09-16 18:09
Dobrý den,
po dohodě se zaměstnavatelem jsem během zkušební doby čerpal dovolenou. Na konci zkušební doby jsem zrušil pracovní poměr s tímto zaměstnavatelem a ten mi teď nechce dovolenou proplatit a argumentuje tím, že na ni během zkušební doby nemám nárok.
Rád bych se zeptal, jestli mi podle odpracovaných dnů ve zkušební době nárok na dovolenou vzniká, ale do konce zkušební doby nemám nárok si ji vybrat, nebo jestli mi nárok na dovolenou vzniká podle odpracovaných dnů až po zkušební době? Musí mi zaměstnavatel tuto dovolenou zaplatit?
Citovat
0 #141 Pracomat.cz 2019-09-09 09:11
Cituji Eva:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda při nahlášení dovolené ....


Dobrý den Evo,

zákonnou povinnost k tomuto faktu přihlížet zaměstnavatel nemá. Záleží zde jen na jeho dobré vůli.
Citovat
0 #140 Eva 2019-09-08 22:14
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda při nahlášení dovolené na příští rok musí zaměstnavatel přihlížet k tomu, že si dovolenou beru na dětský tábor kde budu vařit a zaměstnavatele o tom informuji, že je to na tuto činnost. Ptám se proto, že se nás na stejný termín sešlo vice a bude problém termín dodržet. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #139 Pracomat.cz 2019-08-21 14:51
Cituji Honza:
Dobrý den,
podal jsem u zaměstnavatele před více než týdnem žádost o dovolenou.....


Dobrý den Honzo,

bohužel žádná taková lhůta není. Dokud vám zaměstnavatel dovolenou neschválí, tak je neschválená. Musíte se zaměstnavatelem zkusit domluvit a přesvědčit ho. V určování dovolené jsou pravomoce výrazněji na straně zaměstnavatele.
Citovat
0 #138 Honza 2019-08-21 14:27
Dobrý den,
podal jsem u zaměstnavatele před více než týdnem žádost o dovolenou. Stále však nemám jednoznačnou odpověď. Je nějaká lhůta během které mi musí dát odpověď, ať už pozitivní nebo negativní? Podmiňuje odpovědí od zákazníka zda bude mít čas (možná schůzka v době mé plánované dovolené). Zákazník má v současné době dovolenou a je možné, že další dva týdny neodpoví. Potřebuji vědět, zda mám dovolenou schválenou či nikoliv.
Mockrát děkuji za pomoc a za odpověď.
Citovat
0 #137 Pracomat.cz 2019-08-07 16:20
Cituji Tereza:
Dobry den,chci se zeptat,jestli je mozne dostat tyden dovolene...


Dobrý den Terezo,

v pořádku a v souladu se zákonem to samozřejmě není a to, že v zaměstnání neexistuje evidence docházky je dalším signálem, že to nebude zcela v pořádku. Jak vám zaměstnavatel vysvětlil, že nedošlo k proplacení dovolené?
Citovat
0 #136 Tereza 2019-08-06 18:42
Dobry den,chci se zeptat,jestli je mozne dostat tyden dovolene,kterou vam urcil zamestnavatel a vubec vam ji nezaplatil?jsem z toho v soku.mam vyplatu vzdy kazdy patek ale kdyz jsem byla na dovolene,tak jsem proste nic nedostala.dovolenou jsem dostala 1.7.2019 na tyden a do ted jsem za ni nedostala ani korunu.a to nemluvim o tom,ze tam jsem neustale vic hodin a nemam to vubec zaplacene.neexistuje tam ani dochazka,aby vubec nekdo videl,jak kdo chodi do prace.proste tam delam jen otroka.predem vam dekuji
Citovat
0 #135 Pracomat.cz 2019-08-05 10:59
Cituji Vláďa:
Dobrý den, jsem v řádném zam. poměru, zbývá ...


Dobrý den Vláďo,

viz §218 3) Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.

Takže pokud se jedná o dovolenou z minulého roku a zaměstnavatel vám dosud nenařídil její čerpání, tak máte právo si určit si její čerpání sám. Za podmínek uvedených v odstavci výše.
Citovat
0 #134 Vláďa 2019-08-04 21:13
Dobrý den, jsem v řádném zam. poměru, zbývá mi 5 dní staré dovolené z r. 2018. 3.8.19 jsem písemně zaslal žádost zaměstnavateli o čerpání dovolené 20.8.-23.8.19 (4 prac. dny)a 29.8.-5.9.19 (6 prac. dnů). Zaměstnavatel mi to obratem týž den zamítl. Dovolenou nám zaměstnavatel neurčuje s výjimkou konce roku, kdy probíhají inventury a navazují vánoce, až do konce roku. Je to v souladu se ZP?
Citovat
0 #133 Pracomat.cz 2019-08-02 09:07
Cituji Zdenka:
Dobrý den,
jsem ve služebním poměru se zkušební dobou 6 měsíců. Je ...


Dobrý den Zdenko,

podle § 212 ZP

(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku.

Takže jestli vaše zkušební doba trvala déle než 60 kalendářních dní, tak máte nárok na poměrnou část dovolené za celý rok. POkud vám ji zaměstnavatel neumožní vyčerpat, musí ji proplatit.
Citovat
0 #132 Zdenka 2019-08-02 08:20
Dobrý den,
jsem ve služebním poměru se zkušební dobou 6 měsíců. Je zaměstnavatel povinen mi proplatit poměrnou část dovolené, pokud ve zkušební době odejdu a dovolenou nevyčerpám?
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #131 Pracomat.cz 2019-07-26 16:40
Cituji Alena:
Dobrý den, pracovala jsem jako vzdálený obchodní zástupce...


Dobrý den Aleno,

začnu od konce. U tohoto zaměstnavatele se zdá, že domluva neplatí a svoje slovo nedrží. Určitě bych zvážil, zda v práci pro takového zaměstnavatele pokračovat, protože je velmi pravděpodobné, že se takové chování může opakovat. Druhým bodem je zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Pokud to chápu správně, tak nebylo učiněno písemnou formou. V takovém případě je neplatné a je v přímém rozporu s §66 ZP, který říká: "Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží."
Citovat
0 #130 Alena 2019-07-26 16:23
Dobrý den, pracovala jsem jako vzdálený obchodní zástupce. Majitel firmyv době, kdy byl v zahraničí, mi prostřednictvím sekretářky vzkázal, že jsem na hodinu propuštěna (byla jsem ve zkušební době). Nikdo jiný mě nekontaktoval. Protože byl na dovolené i s mým nadřízeným, toho jsem po jejich návratu telefonem naháněla - ten mi řekl, že mám dále pracovat a že se pokusí o to, aby mě majitel znovu vzal do pracovního poměru, avšak až za cca měsíc. Výpověd mi přišla poštou. Majitel ale nechce proplatit dny do převzetí výpovědi a argumentuje, že jsem nepracovala a mám neomluvenou absenci. přitom mě nikdo nekontroloval, naopak mi řpestali zadávat úkoly, já jsem sama proaktivně na základě toho rozhovoru s nadřízeným úkoly plnila. Navíc majitel se snaží i zneužít toho, že neplní své povinnosti (neuzavřel se mnou písemnou dohodu o služebních cestách a teď o proplacených ujetých kilometrech začal tvrdit, že je to jen záloha a že ji chce zpět, protože mi jako obchodníkovi nedal příkaz k jízdám). Navíc jsem zjistila, že neplnil ani ústní dohodu přispívat na telefon (výplatní pásky mi dodal až po měsíci po skončení PP). Poraďte, co s tím? Děkuji.
Citovat
0 #129 Pracomat.cz 2019-07-23 14:10
Cituji Mirek:
Dobrý den,

bude ze zákona plošně dovolená zvýšena z 20 dnů na 25 dnů, který by měl ...


Dobrý den Mirku,

dosud taková úprava Zákoníku Práce schválena nebyla. Bližší informace k této problematice nemáme.
Citovat
0 #128 Mirek 2019-07-23 13:44
Dobrý den,bude ze zákona plošně dovolená zvýšena z 20 dnů na 25 dnů, který by měl nabýt účinnosti od ledna roku 2020? Nebo jaký je posun a postavení KSČM?


Děkuji,

Neubauer
Citovat
+1 #127 Pracomat.cz 2019-07-23 11:03
Cituji Kateřina:
Dobrý den, budu končit pracovní poměr dohodou. V této práci jsem 11. Měsíců ...


Dobrý den Kateřino,

pokud vám zaměstnavatel neumožní vyčerpání zbylé dovolené, musí vám ji při ukončení pracovního poměru proplatit.
Citovat
0 #126 Kateřina 2019-07-22 18:46
Dobrý den, budu končit pracovní poměr dohodou. V této práci jsem 11. Měsíců a mám nevycerpanou dovolenou. Chtěla bych se zeptat, zda mám právo na proplacení dovolené nebo mi ji zamestnavatel nemusí proplatit?
Citovat
0 #125 Pracomat.cz 2019-07-17 21:11
Cituji Pavel:
Dobrý den. Pracuji ve firmě s nepřetržitým provozem. Harmonogram ....


Dobrý den Pavle,

krátká odpověď, ano má. Teď ta delší a podrobnější. U zaměstnanců, kteří pracují v rozdílně dlouhých směnách vznikají často ohledně dovolené nepřesnosti. Jednou z možností přepočíst nárok na dovolenou podle vzorce DPD = (PS x DT) / PT. Kde DPD je nárok na dovolenou, PS je počet plánovaných pracovních směn v kalendářním roce, DT je počet týdnů dovolené, na které má zaměstnanec v roce nárok a PT je počet týdnů v roce (52,143 v nepřestupném) a vyjde vám nárok na dovolenou. ZP v takových případech ani nezakazuje čerpání nároku na dovolenou a na hodiny (což je váš případ). Tento postup lze brát jako spravedlivý, neboť zabraňuje tomu, aby nebyl znevýhodněn ani zvýhodněn jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel.
Citovat
0 #124 Pavel 2019-07-17 19:14
Dobrý den. Pracuji ve firmě s nepřetržitým provozem. Harmonogram směn se skládá ze 7,5hodinových směn přes týden a každých 14 dní pracovní víkend 12h směny. Mám dotaz právě k pracovnímu víkendu. Když si v pracovní víkend vezmu dovolenou,tak mi zaměstavatel odečítá 1,5 dne dovolené za celý víkend tedy 3dny. Mám nárok na 25 dnů dovené, ale pokud bych si všechnu dovolenou vybíral o víkendech tak svých 25 dnů vypotřebuji za 16,5 dnů. Má zaměstnavatel právo vzít mi 3 dny dovené, když ve skutečnosti jsem měl dovenou jen dny 2? Děkuji.
Citovat
0 #123 Pracomat.cz 2019-07-09 11:00
Cituji Jan:
Dobrý den.V práci nám neustále dělá vedoucí peklo ohledně dovolených....


Dobrý den Jane,

ZP nestanovuje omezení čerpání dovolené v tom, že si můžete za každý měsíc vyčerpat jen tu část na kterou máte nárok. Ale je fakt, že určování dovolené je v moci zaměstnavatele. Vy žádáte, on schvaluje. Takže argumentace, kterou využívá je chybná, ale nárok na takovéto chování má.
Citovat
0 #122 Jan 2019-07-09 10:44
Dobrý den.V práci nám neustále dělá vedoucí peklo ohledně dovolených. Deklaruje nárok 1,66 dne/měsíc (při 20dní/rok), jinak nám dovolenou bez napracování nedá. Příklad, v červnu budu žádat o dovolenou 14 dní a on mi ji zamítne s tím, že mám nárok jen na 10 dní (červen 6x1,66)a 4 musím napracovat. Ohání se přitom zákoníkem práce. Existuje takový nějaký zákon v ZP nebo si to jen tahá z kapsy? Může takto vůbec jednat? Děkuji za odpověď , s pozdravem, Jan.
Citovat
0 #121 Pracomat.cz 2019-07-02 13:31
Cituji Šárka:
Hezký den,
ráda bych se informovala ohledně čerpání loňské dovolené....


Dobrý den Šárko,

obecně platí, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Vyjímkou je právě situace, kdy se jedná o loňskou dovolenou. Pokud termín jejího čerpání neurčí zaměstnavatel nejpozději do 30. června roku, který následuje po roce, ke kterému dovolená náležela, může si termín čerpání dovolené určit i sám zaměstnanec. Zde platí ona povinnost oznámení čerpání dovolené aspoň dva týdny předem. To že zaměstnavatel "nemá lidi", není omluva před zákonem.
Citovat
0 #120 Šárka 2019-07-02 09:41
Hezký den,
ráda bych se informovala ohledně čerpání loňské dovolené.
Manžel pracuje v hotelu na recepci. Již v loňském roce si nevyčerpal téměř žádnou dovolenou, protože není nikdo, kdo by jej při dovolené zastoupil, je málo personálu. Má krátký, dlouhý týden směny, tak si to s kolegyní vždy nějak přehodil.
Letos jsem chtěla ať si vezme dovolenou v krátkém týdnu a potom týden koncem srpna tak, aby si vyčerpal loňskou dovolenou. Opět to stejné vysvětlení - nejsou lidi, žádná dovolená.
Ze zákona pokud vím, tak se čerpání loňské dovolené nahlásí písemně zaměstnavateli 14 dní předem.
Nebo prosím jak mohu jednat tak, aby to bylo dle zákona správné?
Citovat
0 #119 Pracomat.cz 2019-06-13 18:40
Cituji Markéta:
Dobrý den, ve firmě pracuji od prosince 2018 a mám smlouvu do ....


Dobrý den Markéto,

máte teoreticky nárok na celou zbývající dovolenou do konce vašeho pracovního poměru. S tím, že je na zaměstnavateli, zda vám ji umožní si ji vybrat v červenci a srpnu.
Citovat
0 #118 Markéta 2019-06-11 18:13
Dobrý den, ve firmě pracuji od prosince 2018 a mám smlouvu do konce roku 2019. Doba dovolené činí 24 dní. Na kolik dní dovolené mám nárok v červenci a poté v srpnu, když v červenci vyčerpám 12 dní? Dekuji
Citovat
0 #117 Pracomat.cz 2019-06-09 21:13
Cituji Zdenka:
Dobrý den, pracuji v provozu ve smenach kratky a dlouhy,12-13 hodinove smeny....


Dobrý den Zdenko,

pracujete nejspíše podle harmonogramu směn v průměru 3 nebo 3,5 směny v týdnu (v 12 hodinových směných) a proto budete mít nárok na 4 (nebo 5) týdnů dovolené po 3 (nebo 3,5) dnech, které jsou samozřejmě 12hodinové. Takže způsob zaměstnavatele s odčítáním 1,5 dne není správný.
Citovat
0 #116 Zdenka 2019-06-09 13:51
Dobrý den, pracuji v provozu ve smenach kratky a dlouhy,12-13 hodinove smeny. Snlouvu mam na 40h/tydne na dobu neurcitou. Zamestnavatel nam strhava za 1 den dovolene 1,5dne,je tento zpusob správný? Dekuji za odpoved
Citovat
0 #115 Pracomat.cz 2019-06-04 13:48
Cituji Martina:
Dobrý den,
prosím o radu, podala jsem výpověď a zaměstnavatel mi oznámil, že mi nedá naplánovanou ...


Dobrý den Martino,

pokud se jedná o dovolenou na kterou vznikl nárok během letoška, tak její čerpání zamítnout může. Nejčastěji se tak děje z "provozních důvodů". Může vám ji pak převést do dalšího roku, nebo se můžete domluvit na jejím proplacení.
Citovat
-1 #114 Martina 2019-06-04 13:21
Dobrý den,
prosím o radu, podala jsem výpověď a zaměstnavatel mi oznámil, že mi nedá naplánovanou dovolenou, ale proplatí mi ji. Já o proplacení však nestojím, chci dovolenou. Může mi v tomto případě zaměstnavatel odmítnout poskytnout naplánovanou dovolenou za podmínek že ji proplatí?
Citovat
0 #113 Pracomat.cz 2019-05-30 16:29
Cituji Andrea:
Krásný den přeji ,

mám dotaz ohledně dovolené .Pracuji jako servírka v režimu krátky/dlouhý týden - 12hod.směna.
...


Dobrý den Andreo,

nejsem si jistý, že tomu chápu správně. Za rok máte nárok na 20 dní dovolené. Z loňska převádíte 3,5 dne. Pro rok 2019 tedy 23,5 dne. V únoru jste vyčerpala dle zaměstnavatele 9 dní dovolené a myslíte si, že jste měla čerpat více?
Citovat
0 #112 Pracomat.cz 2019-05-30 16:20
Cituji Martin:
Dobrý den. Přítelkyně přišla z práce s tím, že když si vezme 10 dní dovolené...


Dobrý den Martine,

dovolená je ze svého principu pracovní volno a určitě by se neměla napracovávat (pokud se jedná o skutečnou dovolenou na kterou má mít dle zákona nárok).
Citovat
0 #111 Martin 2019-05-30 16:05
Dobrý den. Přítelkyně přišla z práce s tím, že když si vezme 10 dní dovolené, tak si musí část napracovat. To se ale jedná o práci přesčas, je to tak? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #110 Andrea 2019-05-30 11:54
Krásný den přeji ,

mám dotaz ohledně dovolené .

Pracuji jako servírka v režimu krátky/dlouhý týden - 12hod.směna.
Pracovní smlouvu mám na 40h týdně v nepravidelném rozvržení .
U zaměstnávatele jsem zaměstnaná od 1.listopadu 2018 .
Z min.roku mi zbyla stará dovolená 3.5dne plus 20dni pro tento rok .
V únoru jsem čerpala dovolenou na svých 9 pracovních 12hod.směn , stejně tak mi aj byla dovolena proplacená i přesto že podle prac.smlouvy bych měla mít vyčerpaných více dnu. Trošku mne to překvapilo a po dotazu zaměstnávateli mi bylo řečeno , že to dělá účetní a že je to tím v pořádku . No, benefit by to byl příjemný ale jde mi o to,že podle účetní mám z 23.5dnu dovolené pořád nárok na 14.5dnů do konce roku.
Další dovolenou budu čerpat 8dní ( mých 12hod.směn ) od 24.6.2019 do 7.7.2019 , takže dle účetní mi zůstane 6.5dne .
Což je ale nemožné dle pracovní smlouvy. Nechápu co je záměr zaměstnávatele ale celkově jeho praktiky se mi nelíbi a po dovolené v červnu , zvažuji odchod.
Zajíma mne , zda budu muset vracet zaměstnávatelovi poměrnou část dovolené , nebo co mám očekávat ? Nikdy jsem nebyla v podobné situaci .
Děkuji předem za Váš čas a odpověď.
S pozdravem Andrea
Citovat
0 #109 Pracomat.cz 2019-05-28 16:11
Cituji Zuzka:
Dobrý den, zamšstnavatel mi dal výpověď ...


Dobrý den Zuzko,

zaměstnavatel vám dovolenou nařídit může, ale musí tak učinit v předstihu 14 dní (pokud nemáte smluvně sjednanou jinou dobu oznámení). Zákon omezení možnosti určovat dovolenou při překážkách na straně zaměstnavatele jinak neřeší.
Citovat
0 #108 Zuzka 2019-05-28 14:13
Dobrý den, zamšstnavatel mi dal výpověď pro nadbytečnost a překážku v práci. A v té překážce mi nařídil dovybrat dovolenou. Má na to právo nebo by mi měl dovolenou proplatit po skončení 2 měsíční výpovědi (překážky) ? děkuji
Citovat
0 #107 Pracomat.cz 2019-05-24 20:35
Cituji Dominik Nádvorník:
Dobry den zamestnavatel mi naridil dnes tudiz v patek na pristi tyden dovolenou....


Dobrý den Dominiku,

podle § 217 ZP odstavec 1 (pracomat.cz/.../...), je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Takže pokud nemáte součástí nějaké jiné dohody, či interního předpisu kratší oznamování dovolené, tak nejednal v souladu se zákonem.
Citovat
0 #106 Dominik Nádvorník 2019-05-24 15:46
Dobry den zamestnavatel mi naridil dnes tudiz v patek na pristi tyden dovolenou. Jsem ve vypovedni lhute a koncim k poslednimu dni v mesici coz je za tyden. Dovolenou mi nearidili z duvodu aby nemuseli proplacet celych 10 dni proplati mi tedy jen 5. Je tento postup v souladu se zakonem? muzou mi naridit dovolenou ze dne na den ve vypovedni lhute? Dodavam ze firma ma financni potize a na zamestnancich setri kazdou korunu
Citovat
0 #105 Pracomat.cz 2019-05-15 17:21
Cituji Břetislav:
Dobrý den,pracuji ve firmě se smlouvou na dobu určitou na ....


Dobrý den Břetislave,

ano, při dlouhodobé nemoci dochází ke krácení dovolené. Krácení probíhá podle následujícího vzorce: Za prvních sto pracovních dní nemoci, zaměstnavatel zaměstnanci zkrátí dovolenou o jednu dvanáctinu. Za každých dalších 21 dní nemoci se pak dovolená zase krátí o dvanáctinu.
Citovat
0 #104 Břetislav 2019-05-15 15:45
Dobrý den,pracuji ve firmě se smlouvou na dobu určitou na 1rok,bohužel jsem 10měsíců promarodil(červen 2018-březen 2019)když jsem se vrátil do zaměstnaní na výplatnici jsem měl 13dní staré dovolené a 10nové,protože my smlouva končí 30.května.Nejprve my zaměstnavatel strhnul půl staré dovolené a po odpracovaném měsíci dalších 8 dní nové.je to tím že pokud sem marodil zaníká my za tohle období nárok na dovolenou?děkuji
Citovat
0 #103 Pracomat.cz 2019-04-17 10:28
Cituji Anna:
Dobrý den.
Prosím pěkně, když mi zaměstnavatel odmítne podepsat dovolenou .....


Dobrý den Anno,

podle zákoníku práce vám může zaměstnavatel nařídit celou dovolenou, z toho vyplývá, že vám teoreticky nemusí schválit žádný z vámi navrhovaných termínů. Upřímně jestli vám musí vydat písemné potvrzení nevím, ale zkusil bych žádost o dovolenou zaslat oficiální cestou skrze doporučený dopis, zvyšuje to šanci, že dostanete odpověď ve stejné formě, tedy písemně. Ad druhý dotaz, ano dokud vám zaměstnavatel dovolenou neschválí a vy si zakoupíte dovolenou, je bohužel riziko na vaší straně.

Ke třetímu dotazu, důvod čerpání a místo pobytu během dovolené nemáte povinnost svému zaměstnavateli sdělovat. Poslední dotaz, souvisí s tím prvním. Zaměstnavatel má právo vám dovolenou nařídit a proto teoreticky může změnit i již naplánovaný rozpis dovolené. Dle zákona je tedy rozhodně více pravomocí na straně zaměstnavatele. V praxi je však spousta situací řešena pomocí domluvy a většina zaměstnavatelů se alespoň v rámci možností snaží vyjít vstříc. Pokud od svého zaměstnavatele žádnou takovou podporu necítíte, tak bych zvažoval další setrvání v tomto zaměstnání.
Citovat
0 #102 Anna 2019-04-17 07:01
Dobrý den.
Prosím pěkně, když mi zaměstnavatel odmítne podepsat dovolenou na mnou zvolený termín a já to od něj potřebuji písemně, protože na tom závisí jiné skutečnosti (je-li pro vás důležité vědět jaké, napíšu, pokud možno, mimo zveřejnění), má právo mi toto písemné odmítnutí nevydat? - toto je pro mne důležitá otázka, pokud bychom ji mohli rozebrat mimo zveřejnění, doptala bych se konkrétně - děkuji moc)
Druhý dotaz:
V lednu jsem zaměstnavateli oznámila, že chci jet na přelomu června a července na dovolenou do zahraničí, když jsem chtěla podepsat dovolenku, odmítl to s tím, že je ještě brzy a dovolenou na polovinu roku nepodepisuje. Poté jsem byla 2x za sebou na nemocenské. Poprvé na 14dní, poté na měsíc. Když jsem mu znova předložila po návratu vypsané dovolenky, opět mi je odmítl podepsat, až si dohoním zameškanou práci. Fajn, ale díky tomu opět nepodepsal ani tu již dříve oznámenou dovolenou, kterou jsem už si zařídila a zaplatila - v březnu. To je chyba na mé straně, že?
Třetí dotaz: Zaměstnavatel musí vědět, z jakého důvodu si dovolenou vybírám nebo mu do toho nic není? A musí vědět kde jsem?
Čtvrtý dotaz: U firmy se vyplňuje papír s plánem dovolených, je pak tento papír závazný? Oboustranně? A co když jej odmítnu vyplnit, že již po dvakráte mi bylo odmítnuto podepsání dovolené, tak k čemu plánování?
Chtěla bych požádat, kdyby vám cokoli nebylo jasné, napište, doplním vám informace, ale nechtěla bych je zveřejňovat.
Děkuji za pochopení. S pozdravem, Anna.
Citovat
0 #101 Pracomat.cz 2019-04-16 12:42
Cituji Stanislav:
Dobrý den chci se optat, kdyz mam celou dovolenou ....


Dobrý den Stanislave,

zaměstnavatel vám může v krajním případě nařídit celou dovolenou. Zkuste se s ním domluvit na nějaké kompromisní variantě, kdy část vyberete dle svých preferencí.
Citovat
0 #100 Stanislav 2019-04-16 11:57
Dobrý den chci se optat, kdyz mam celou dovolenou ma zamestnavatel narok me chybat s celou dovolenou nebo je to pul na pul, ze pul me muze naridit a pulku nesmí. Dekuji
Citovat
+1 #99 Pracomat.cz 2019-04-05 21:28
Cituji Jana:
Dobrý den,může mi zaměstnavatel v nepřetržitém provozu ......


Dobrý den Jano,

zaměstnavatel obecně může zaměstnanci nařídit dovolenou a státní svátek v nepřetržitém provozu není vyjímkou.
Citovat
0 #98 Iv 2019-04-05 17:15
Dobrý den, já se s tím jako mzdová účetní občas setkám. Mám osobní zkušenost s tím, že situace je mnohdy trošku jinak než pan Jirka uvádí. Zaměstnanec z běžné praxe předchozích let a informací na začátku roku velmi dobře ví, že - lidově řečeno: "ve firmě se mezi Vánoci nepracuje". Dokonce je obvykle tímto potěšen. Nicméně v průběhu roku dojde k tomu, že si vybere tolik dovolené, že mu příslušný počet dnů v prosinci již nezbývá (jeho nadřízený si toho buď nepovšimne nebo mu přímo chce vyjít vztříc v jeho požadavcích či problémech v soukromém životě). Potom v prosinci nastane celozávodní dovolená mezi svátky a příslušnému zaměstnanci jsou tím pádem ve výplatě chybějící dny strženy jako neplacené volno. Načež nastane strašlivý kravál ze strany zaměstnance cože to má znamenat a když byla nařízena dovolená (kterou on vlastně si teď vzpomíná že by ani nechtěl...) tak mu přece musí být zaplacena navíc, jinak ho zaměstnavatel šikanuje! (tedy spíše mzdová účetní osobně)


Cituji Pracomat.cz:
Cituji Jirka:
Dobrý den,letos mi zbývají tři dny dovolené a zaměstnavatel ...


Dobrý den Jirko,

s tímto se setkávám prvně a nezdá se mi podle ZP v pořádku, aby vám zaměstnavatel nařizoval vybrat dovolenou na kterou v tomto roce nemáte nárok.

Cituji Pracomat.cz:
Cituji Jirka:
Dobrý den,letos mi zbývají tři dny dovolené a zaměstnavatel ...


Dobrý den Jirko,

s tímto se setkávám prvně a nezdá se mi podle ZP v pořádku, aby vám zaměstnavatel nařizoval vybrat dovolenou na kterou v tomto roce nemáte nárok.
Citovat
0 #97 Jana 2019-04-05 07:35
Dobrý den,může mi zaměstnavatel v nepřetržitém provozu nařídit ve státní svátek dovolenou? Odůvodňuje to tím, že vedl soudní spor se zaměstnancem, kdy mu nařídil dovolenou ve svátek. Zaměstnanec se ze zaměstnavatelem o toto soudil a zaměstnavatel vyhrál....
Citovat
0 #96 Pracomat.cz 2019-04-03 12:12
Cituji Věra Kreisingerova:
Dobry den může firma prokázat zaměstnancům 3 týdny v celku celozavodni dovolenou dekuji


Dobrý den Věro,

ano zaměstnavatel může nařídit i tří týdenní dovolenou pro svoje zaměstnance.
Citovat
0 #95 Věra Kreisingerova 2019-04-03 11:56
Dobry den může firma prokázat zaměstnancům 3 týdny v celku celozavodni dovolenou dekuji
Citovat
0 #94 Pracomat.cz 2019-03-09 16:50
Cituji Kure:
Dobrý den, pracuji jako učitelka v MŠ, dovolenou čerpáme ....


Dobrý den,

s tímto se setkávám poprvé a přijde mi, že principiálně by to možné být mohlo. Podobně jako můžete například o vlastní dovolené na konci pracovního poměru již začít pracovat pro nového zaměstnavatele. Každopádně váš k tomu zaměstnavatel nemůže nutit a je tedy na vás, zda podobnou nabídku přijmete. Případně za jakých mzdových podmínek.
Citovat
0 #93 Kure 2019-03-09 13:43
Dobrý den, pracuji jako učitelka v MŠ, dovolenou čerpáme zpravidla vcelku během letních prázdnin. Letos se mám účastnit týdne letního provozu, zaměstnavatel chce se mnou na tuto dobu (1 týden) uzavřít DPP na mnou zajištěný letní provoz MŠ, zároveň však mám v totožné době čerpat dovolenou - tedy pracovat o dovolené u stejného zaměstnavatele na jiný typ smluvy. Je takový postup v pořádku? Může to po mně zaměstnavatel chtít?
Citovat
0 #92 Pracomat.cz 2019-03-08 09:44
Cituji Irena:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na kolik dní dovolené mám nárok ...


Dobrý den Ireno,

máte nárok na poměrnou část dovolené za rok 2019, takže na ty čtyří dny máte mít nárok.
Citovat
0 #91 Pracomat.cz 2019-03-08 09:35
Cituji Josef:
Dobrý den,
z minulého roku mi vzali 4 dny dovolené na Vánoce a ještě k tomu mi vzali tři dny z nové dovolené za rok 2019. Tyto tři dny nejsou uvedené ...


Dobrý den Josefe,

krátit dovolenou může zaměstnavatel jen při závažných důvodech jako je neomluvená absence. Sám od sebe vám nemůže "sebrat" dny dovolené. Pokud vám odmítá vysvětlit co se stalo, tak se máte možnost obrátit na inspektorát práce - www.suip.cz/
Citovat
0 #90 Irena 2019-03-07 17:57
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na kolik dní dovolené mám nárok v roce 2019, když jsem ukončila k 28.2.2019 pracovní poměr. V lednu jsem čerpala 1 den staré dovolené z roku 2018 a jinak jsem řádně odpracovala všechny pracovní dny. V únoru jsem 22.2.byla poslední den v práci a od25.-28. čerpala po prvotní domluvě se zaměstnavatelem dovolenou. Počet dní dovolené na rok máme 25 dní. Dnes když mi má zaměstnavatel zaslat mzdu tvrdí že na dovolenou jsem neměla nárok. Můžete mi poradit? Mám nárok na 4 dny dovolené? Děkuji
Citovat
0 #89 Josef 2019-03-07 15:09
Dobrý den,
z minulého roku mi vzali 4 dny dovolené na Vánoce a ještě k tomu mi vzali tři dny z nové dovolené za rok 2019. Tyto tři dny nejsou uvedené ani na výplatní pásce z prosince ani z ledna, je toto legální a jaké mám možnosti toto řešit. Pokud by nyní nenastal problém s dovolenou v létě, nikdy bych se to ani nedozvěděl.
Děkuji Josef
Citovat
0 #88 Pracomat.cz 2019-03-05 12:43
Cituji Jitka:
Dobrý den, prosím o informaci, zda zaměstnanec může čerpat dovolenou i půl dnech, idkyž mu na něj nevznikl nárok? Děkuji


Dobrý den Jitko,

ZP výslovně délku dovolené nespecifikuje, ale půl den je mezi zaměstnavateli běžně uznávaná praxe. Zaměstnanci je možné umožnit vybrat i více dovolené než na kolik má aktuálně nárok (například týden na hory v lednu).
Citovat
0 #87 Jitka 2019-03-05 12:37
Dobrý den, prosím o informaci, zda zaměstnanec může čerpat dovolenou i půl dnech, idkyž mu na něj nevznikl nárok? Děkuji
Citovat
+1 #86 Pracomat.cz 2019-02-27 10:27
Cituji Tomáš:
Dobrý den, Chtěl bych se Vás zeptat, zda má zaměstnavatel právo určit, že nejdéle trvající dovolená v kuse bude 14 dní ...


Dobrý den Tomáši,

věc se má skutečně tak, že vám zaměstnavatel musí alespoň jednou za rok poskytnout 2 týdny dovolené v kuse. K tomu, aby vám dal tři týdny není žádným předpisem nucen a je to čistě na jeho vůli.
Citovat
-1 #85 Tomáš 2019-02-27 10:08
Dobrý den, Chtěl bych se Vás zeptat, zda má zaměstnavatel právo určit, že nejdéle trvající dovolená v kuse bude 14 dní, delší dobu v kuse zaměstnavatel zakazuje, byl jsem ve staré práci zvyklí na to, že si beru v létě 3 týdny dovolené v kuse a chtěl bych i tady, ale zaměstnavatel to zakázal, s tím, že se může čerpat výše zmiňovaných max. 14 dní v kuse(10 pracovních).Chtěl bych se tedy zeptat, zda může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit maximální délku čerpání dovolené. Předem Vám mockrát děkuji za odpověď.
Citovat
0 #84 Pracomat.cz 2019-02-19 21:01
Cituji Vasek:
Dobry den,

Dne 3.1.2019 nastupuji do nove prace. Ve stavajicim zamestnani mam narok na cerpani 4 dnu dovolene do konce mesice unora 2019....


Dobrý den Vašku,

bohužel pro vás může. Tedy musí si situaci obhájit tím, že se jedná o vážné provozní důvody a musí vám nevyčerpanou dovolenou proplatit.
Citovat
-1 #83 Vasek 2019-02-19 18:28
Dobry den,

Dne 3.1.2019 nastupuji do nove prace. Ve stavajicim zamestnani mam narok na cerpani 4 dnu dovolene do konce mesice unora 2019. Tyto 4 dny jsem si chtel vybrat v poslednim pracovnim tydnu mesice unora. Zamestnavatel mi vsak rekl, ze potrebuje abych prisel do prace a ze mi tyto dny proplati. Vyber volna bych uvital na zarizeni veci pro dalsi zamestnani. Muze mi vyber tohoto volna na ktery mam narok zamestnavatel zakazat?

Dekuji za odpoved.
Citovat
0 #82 Pracomat.cz 2019-02-18 12:11
Cituji Michaela:
Dobrý den, chci se zeptat, v lednu 2018 jsem měla na pásce 39 dnu dovolené (19 za 2017, a 20 za 2018).. pro představu ....


Dobrý den Michaelo,

ano prvně by se měla čerpat stará (z předchozích let) dovolená. Také je důležité vědět, že "nemůže propadnout" - jak si někdy zaměstnavatelé myslí.
Citovat
+1 #81 Michaela 2019-02-15 13:04
Dobrý den, chci se zeptat, v lednu 2018 jsem měla na pásce 39 dnu dovolené (19 za 2017, a 20 za 2018).. pro představu rok 2018 jsem odpracovala celý, čili mi nevyčerpaných 20 dnů za 2018 zůstalo- během čerpání dovolené v roce 2018- došlo k vyčerpání 9 dnů- ty předpokládám se nejdříve odečítají ze staré tj 2017 dovolené, zbylých 10 dnů (2017), jsme se se zamestnavatelem domluvili kdy a jak vyčerpám ještě v prosinci 2018, čili u prosincové výplatnice bych měla mít nárok 39, čerpáno 19. a nyní u ledna bych tedy měla mít 20 z 2018 a nově vzniklý nárok na 20 z 2019, pakliže odpracuji celý rok.
JE TO TAK? ona totiž naše mzdová účetní vytváří dost hausnumera, a já se pouze chci přesvědčit, že cesta mojí myšlenky je správná. Děkuji. :-)
Citovat
+1 #80 Pracomat.cz 2019-02-15 12:46
Cituji Ladislav Stulík:
Dobrý den Mám celou lonskou dovolenou a jeden den předlonské zaměstnavatel my nyní odebral tento den bez náhrady má nato nárok Děkuji


Dobrý den Ladislave,

zaměstnavatel vám nemůže bez náhrady odebrat den dovolené, na kterou máte nárok.
Citovat
0 #79 Ladislav Stulík 2019-02-15 12:27
Dobrý den Mám celou lonskou dovolenou a jeden den předlonské zaměstnavatel my nyní odebral tento den bez náhrady má nato nárok Děkuji
Citovat
0 #78 Pracomat.cz 2019-02-15 10:57
Cituji Jan Pospíšil:
Dobrý den,
kdy a jak se přičítá dovolená v novém roce? Pokud zaměstnanec pracoval celý předchozí ....


Dobrý den Jane,

může se stát, že během prvních měsíců vyčerpáte více, než na kolik máte nárok. V případě dřívějšího ukončení zaměstnání, by se to řešilo tak, že se dovolená "navíc" strhne z poslední mzdy. Každopádně nic nebrání čerpání dovolené v lednu a únoru, pokud s tím zaměstnavatel souhlasí.
Citovat
+1 #77 Jan Pospíšil 2019-02-15 10:24
Dobrý den,
kdy a jak se přičítá dovolená v novém roce? Pokud zaměstnanec pracoval celý předchozí rok u daného zaměstnavatele, kdy lze začít čerpat dovolenou v následujícím roce? Hned v lednu? A lze využít hned plných 20 dní? Nebo jen pouze poměrnou část za odpracované dny v novém roce? Nebo musí zaměsnanec odpracovat v nocém roce 60 dní aby měl nárok na dovolenou? Pak by ale vlastně nešlo leden-únor-březen čerpat dovolenou a lyžařská střediska by zela prázdnotou....
Citovat
+1 #76 Pracomat.cz 2019-02-15 09:56
Cituji rabab:
dobrý den, pracuji jako zdr.sestra na směny....


Dobrý den,

je pravda že vám zaměstnavatel může určit čerpání dovolené, takže vlastně i neschválit dovolenou na určitou dobu - viz váš případ.
Citovat
+1 #75 rabab 2019-02-14 23:30
dobrý den, pracuji jako zdr.sestra na směny.Obvykle 2 dvanáctky 2dny volna. chtěla jsem dovolenou mezi vánočními svátky,ale jako směnař prý na to nemám nárok.takže jsem si zbylou dovolenou musela vybrat následující měsíc-v lednu ač śe mi to vůbec nehodilo. Je pravda,že si nesmím vzít dovolenou mezi ván.svátky ač provoz odd. by nebyl narušen?
Citovat
0 #74 Pracomat.cz 2019-02-04 10:21
Cituji Erik:
Dobrý den. Dělám dvě dvanáctky a dva dni volno. Zaměstnavatel mi bez mého vědomí do těchto volných dů napsal dovolenou. Dozvěděl jsem se to až z výplatní pásky. Co s tím.


Dobrý den Eriku,

den dovolené ve vašem osobním volnu určitě v pořádku není. Zkuste to vyřešit se zaměstanvatelem, možná jde jen o nedorozumnění. Případně máte možnost se obrátit na Státní inspektorát práce - www.suip.cz/
Citovat
0 #73 Erik 2019-02-03 19:56
Dobrý den. Dělám dvě dvanáctky a dva dni volno. Zaměstnavatel mi bez mého vědomí do těchto volných dů napsal dovolenou. Dozvěděl jsem se to až z výplatní pásky. Co s tím.
Citovat
+1 #72 Pracomat.cz 2019-01-31 09:58
Cituji Doksanska:
Dobry den,
Na zacatku roku jsem si vybrala dva dny dovolene z minuleho roku, jsem...


Dobrý den,

již za leden máte nárok na poměrnou část dovolené za rok 2019. Nicméně zaměstanavatel vám může určit kdy tu dovolenou budete čerpat. Tedy může vám de facto zakázat čerpání dovolené, ale jeho argumentace že je to kvůli čerpání dovolené z roku 2018 je chybná.
Citovat
+1 #71 Pracomat.cz 2019-01-31 09:46
Cituji Petr:
Dobry den, pracuji v režimu tyden práce , týden volno, nicméně mam...


Dobrý den Petře,

zaměstnavatel vám chce za jeden reálně vybraný den dovolené, strhnout dva dny z vaší celkové dovolené? To skutečně nevypadá jako správné a férové jednání. Celkový nárok na dovolenou by měl být vypočten s ohledem na reálně odpracovanou dobu a proto by se i za den dovolené měl strhnout právě jeden den.
Citovat
-1 #70 Doksanska 2019-01-30 23:02
Dobry den,
Na zacatku roku jsem si vybrala dva dny dovolene z minuleho roku, jsem ve vypovedni lhute a zajimalo by mne zda si za leden mohu vybrat dovolenou z tohoto roku? Mam kratky dlouhy tyden a vzhledem k vybrane dovolene z lonska, pry nemam nyni narok na dovolenou za mesic leden.
Dekuji za odpoved
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na ahoj@pracomat.cz.