§ 217

 1. Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
 2. Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.
 3. Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.
 4. Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu61), ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na otcovské nebo rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost.
 5. Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení otcovské nebo rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

§ 218

 1. Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.
 2. S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny a u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů, převést do následujícího kalendářního roku.
 3. Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle odstavce 1 nebo byla-li její část převedena podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 5 stanoveno jinak.
 4. Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
 5. Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.
 6. Čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny.

§ 219

 1. Nastoupí-li zaměstnanec během dovolené vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení v ozbrojených silách, byl-li uznán dočasně práce neschopným, byla-li mu nařízena karanténa, poskytuje-li dlouhodobou péči, ošetřuje-li nebo pečuje-li o fyzickou osobu v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění, dovolená se mu přerušuje; k přerušení dovolené v době karantény, poskytování dlouhodobé péče, ošetřování fyzické osoby nebo péče o dítě v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění, vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nedojde, požádá-li zaměstnanec o pokračování v čerpání dovolené během těchto překážek v práci. Dovolená zaměstnankyně se přerušuje také nástupem mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnance také nástupem otcovské a rodičovské dovolené.
 2. Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené; to neplatí v případě, kdy zaměstnanec by byl jinak povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 a čerpání dovolené v tento den bylo určeno na jeho žádost. Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek tak, že by připadlo do doby dovolené, je povinen určit mu náhradní volno na jiný den.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #367 Pracomat.cz 2023-02-02 12:50
Cituji Zuzana Nováková:
Dobrý den, mohu se prosím zeptat...


Dobrý den Zuzano,

zaměstnavatel může nařídit vaši celou dovolenou. Musí dodržet dvě podmínky:

1) oznámit to 14 dní předem (pokud nemáte sjednanou jinou lhůtu)
2) nařídit dovolenou alespoň dva týdny v kuse během roku, aby měl zaměstnanec dost času na odpočinek

V praxi je to většinou tak, že zaměstnanec si požádá o dovolenou a nadřízený "jen schvaluje", ale formálně podle zákona nemá zaměstnanec právo určit si kdy bude čerpat dovolenou.
Citovat
0 #366 Zuzana Nováková 2023-02-01 13:35
Dobrý den, mohu se prosím zeptat, jak je to s ,,nařízením,, dovolené zaměstnavatele k zaměstnanci.
Kolují u nás v a.s. informace:
1) zaměstnavatel může ,,nařídit,, (rozplánovat ) polovinu dovolené
2) zaměstnavatel může ,, nařídit ,, (rozplánovat) celou dovolenou

Předem děkuji za Vaší odpověď.
Citovat
0 #365 Pracomat.cz 2023-01-19 13:09
Cituji Michaela:
Dobrý den,

měla bych dotaz k čerpání dovolené. Kolega nastoupil v prosinci minulého roku do práce....


Dobrý den Michaleo, viz pracomat.cz/.../... odstavec 6:

..výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny..

Tudíž za takové situace je možné vybrat i jednu hodinu.
Citovat
0 #364 Michaela 2023-01-19 09:56
Dobrý den,

měla bych dotaz k čerpání dovolené. Kolega nastoupil v prosinci minulého roku do práce. Za toto období mu náleží dovolená 13 hodin. Ta mu byla převedena do tohoto roku, protože neměl možnost si ji ještě loni vybrat.
Jelikož se jedná o 1 den a 5 hodin ráda bych se zeptala jak je možné vybrat si těch 5 hodin? Kdyby si vzal jen půl den, znamená to 4 hodiny a pak by mu přebývala hodina, kterou si nemůže samostatně vybrat. Nebo to v tomto případě lze umožnit vybrat si 1 hodinu a pak už si vybírat půl den nebo den dovolené jako všichni ostatní?
Děkuji mnohokrát
Citovat
0 #363 Pracomat.cz 2023-01-17 21:00
Cituji Marie Nováková:
Dobrý den,
měla bych dotaz na nárok na zkrácenou dovolenou (1/2 dne)...


Dobrý den Marie,

bohužel nemusí, viz pracomat.cz/.../... odstavec §218 odstavec 6
Citovat
0 #362 Marie Nováková 2023-01-16 21:00
Dobrý den,
měla bych dotaz na nárok na zkrácenou dovolenou (1/2 dne). Zaměstnavatel nám zakázal si brát půl dne dovolené - má dle zákonu na to právo, nebo nám musí dle zákona poskytnout i kratší dobu než 1 den, prosím? V případě, že jsme v právu, na co se můžeme konkrétně odvolat?
Děkuji, Nováková
Citovat
0 #361 Pracomat.cz 2023-01-16 06:04
Cituji Martin Vaněček:
Dobrý den pracuji na částečný úvazek šesti hodinové směny měl ...


Dobrý den Martine,

pro úvod, doplním že proplacení dovolené není standardní postup (z pohledu úřadů to může vypadat, že zaměstnavatel odmítá poskytnout dovolenou), ale v praxi se to samozřejmě děje. Nicméně jak píšete, ta odměna co jste dostal neodpovídá. Jaká je reakce zaměstnavatele?
Citovat
0 #360 Martin Vaněček 2023-01-15 18:32
Dobrý den pracuji na částečný úvazek šesti hodinové směny měl jsem 100 hodin dovolené nechal jsem si dovolenou proplatit dostal jsem pouze 6500kč a při tom mám na hodinu 113.60 je to normální děkuji
Citovat
0 #359 Pracomat.cz 2022-12-17 12:33
Cituji Milan:


Dobrý den
Zaměstnavatele jsem žádal o dovolenou již začátkem prosince ale bylo mi řečeno že čerpání dovolené v období vánoc zakázal generální ředitel a proto si jí nikdo vzít nemůže.Dobrý den Milane,

v takovém případě firma (generální ředitel) porušuje zákoník práce. Můžete ho na to upozornit a pokud to nezabere podat stížnost na inspektorát práce.
Citovat
0 #358 Milan 2022-12-16 01:30
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Milan:
Dobrý den
Mám ještě 2 týdny dovolené převedené z roku 2021 ...


Dobrý den Milane,

Zaměstnavatel má umožnit čerpání převedené dovolené z minulého roku nejpozději do 30. června letošního roku. Pokud tak neudělá, může si zaměstnanec určit čerpání dovolené sám. ALE musí oznámit čerpání dovolené zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné lhůtě oznámení. Tzn. formálně se prohodí role, vy jako zaměstnanec určujete kdy si berete tuto "loňskou dovolenou", ale pořád musíte dodržet oznamovací lhůtu. Formálně vám to zaměstnavatel zakázat nemůže ale už vám to vyjde jen na pár dní v prosinci. Ale například první dva týdny v lednu si můžete vzít a zaměstnavatel tomu nemůže nijak zamezit.


Dobrý den
Zaměstnavatele jsem žádal o dovolenou již začátkem prosince ale bylo mi řečeno že čerpání dovolené v období vánoc zakázal generální ředitel a proto si jí nikdo vzít nemůže.
Citovat
0 #357 Pracomat.cz 2022-12-15 06:26
Cituji Milan:
Dobrý den
Mám ještě 2 týdny dovolené převedené z roku 2021 ...


Dobrý den Milane,

Zaměstnavatel má umožnit čerpání převedené dovolené z minulého roku nejpozději do 30. června letošního roku. Pokud tak neudělá, může si zaměstnanec určit čerpání dovolené sám. ALE musí oznámit čerpání dovolené zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné lhůtě oznámení. Tzn. formálně se prohodí role, vy jako zaměstnanec určujete kdy si berete tuto "loňskou dovolenou", ale pořád musíte dodržet oznamovací lhůtu. Formálně vám to zaměstnavatel zakázat nemůže ale už vám to vyjde jen na pár dní v prosinci. Ale například první dva týdny v lednu si můžete vzít a zaměstnavatel tomu nemůže nijak zamezit.
Citovat
0 #356 Milan 2022-12-15 02:43
Dobrý den
Mám ještě 2 týdny dovolené převedené z roku 2021 a i když má být vyčerpána do konce tohoto roku zaměstnavatel mi jí nechce povolit. Má na to právo? Podle toho co tu čtu tak z provozních důvodů může převést do příštího roku pouze letošní dovolenou a loňskou už ne.
Citovat
0 #355 Pracomat.cz 2022-12-02 13:38
Cituji Pavel:
Dobrý den,
zaměstnavatel mi poskytuje 25 dní dovolené za rok...


Dobrý den Pavle,

platí stejný limit, pokud nemáte ve smlouvě sjednáno jinak.
Citovat
0 #354 Pavel 2022-12-01 22:23
Dobrý den,
zaměstnavatel mi poskytuje 25 dní dovolené za rok. Může mi těch 5 dní nad rámec zákona nařídit kdykoliv, nebo se i na tyto dny vztahuje 14ti denní doba oznámení předem? Ve smlouvě mám napsáno 25 dní dovolené. Děkuji
Citovat
0 #353 Pracomat.cz 2022-11-10 12:38
Cituji Veronika:
Zdravím, pracuji v polovičním úvazku, vždy soboty a neděle,12h směny. Dovolenou mám krácenou, to chápu, ale zajímalo ...


Dobrý den Veroniko,

omlouvám se, ale nejsem si přesně jistý co myslíte "že se mi bude počítat od pondělka do pátku". Že v tyto dny budete mít nárok vzít si dovolenou?

Co je naopak jisté, že nárok na dovolenou se již skoro dva roky počítá v hodinách (byla novela ZP, právě kvůli podobným situacím). Pokud ji zaměstnavatel počítá ve dnech, dělá to v rozporu se zákonem.

Pokud jde o určení toho kdy se dovolená čerpá, tak strikně vzato to určuje zaměstnavatel (praxe je v mnohdy realitě benevolentnější) a může vám určit že si dovolenou budete brát každý pátek - když to bude s dostatečným předstihem. Nicméně alespoň jednou za rok musí umožnit vybrat si alespoň 14 dní v kuse (v případě kratšího úvazku poměrnou část).
Citovat
0 #352 Veronika 2022-11-10 11:34
Zdravím, pracuji v polovičním úvazku, vždy soboty a neděle,12h směny. Dovolenou mám krácenou, to chápu, ale zajímalo by mě, jak mám na ni nárok. Většinou jsem si ji brala sobota + neděle, ale teď přišel zaměstnavatel s tím, že se mi bude počítat od pondělka do pátku( kdy nepracuji) a víkend budu mít volný, s tím, že mi vezme dovolenu jen za ten víkend. Mě se tohle nelíbí, když přece dělám víkendy, mám mít dovolenou jen za víkendy? Navíc mi to pořád počítá na dny, takže mám 25 dnů dovolené s tím, že mi jeden reálný den vezme 2,5 dne dovolené, takže pak ten volný víkend odpovídá normální týdenní dovolené při plném úvazku. Lze se nějak bránit? nebo mi opravdu můžou nařídit dovolenou přes týden, kdy, víkend mi nechají volno? Děkuji.
Citovat
0 #351 Pracomat.cz 2022-10-21 16:08
Cituji Pavel:
Dobrý den, jak se prosím počítá nárok na dovolenou při nástupu do práce ...


Dobrý den Pavle,

jedná se o poměrnou část. Máte nárok na nějaký počet (5 týdnů dovolené) za rok. Podle toho jakou poměrnou část roku pracujete, na stejný poměr máte nárok i u dovolené.
Citovat
0 #350 Pavel 2022-10-21 14:39
Dobrý den, jak se prosím počítá nárok na dovolenou při nástupu do práce v polovině měsíce? (konkrétně nástup 16/5; 40 hodin týdně, standardně 5 týdnů dovolené za rok). Děkuji, Pavel T
Citovat
0 #349 Pracomat.cz 2022-10-05 14:12
Cituji Bramboříková:


Chápete to dobře. Šlo mi především o to, že pokud nebudu souhlasit s proplacením dovolené (a chtěla bych raději převést všechny zbylé dovolenkové dny/hodiny do dalšího roku), tak zda může zaměstnavatel říct "ne, to my neděláme, my vám to prostě proplatíme" a nebudeme o tom s vámi diskutovat. Což, pokud to chápu dobře, bez mého souhlasu udělat nemůže?

Děkuji za vaši předcházející i následující odpověď :).


Dobrý den,

ano bez vašeho souhlasu nemůže dovolenou proplatit.
Citovat
0 #348 Bramboříková 2022-10-04 21:54
Cituji Pracomat.cz:


Dobrý den,

dotaz je poměrně dlouhý, pokusím se ho shrnout vlastními slovy, že ho chápu správně. Ptáte se zda vám může zaměstnavatel neumožnit vybrat si dovolenou a místo toho ji proplatit? Potažmo to stejné s přesčasovými hodinami? Na proplacení dovolené se se zaměstnavatel můžete dohodnout. V případě, že nesouhlasíte a z objektivních důvodů ji není možné vybrat (např. nedostatek pracovních sil na straně zaměstnavatele), tak se převádí do dalšího roku. Během něj (pokud stále nedojde k jejímu vyčerpání), tak si po 30.6 následujícího roku sama určit čerpání dovolené. Pochopitelně to platí jen pro dovolenou z předchozího roku.

Limit pěti dní u převodu dovolené, se bere jako takový případnou kontrolou tolerovaný, pokud si zaměstnanec chce sám dovolenou převést do dalšího roku.

Pokud jde o náhradní volno, tak ho zaměstnavatel musí poskytnout do tří měsíců. Pokud k tomu nedojde (z podobných důvodů jako u dovolené), má povinnost je po této době proplatit.


Chápete to dobře. Šlo mi především o to, že pokud nebudu souhlasit s proplacením dovolené (a chtěla bych raději převést všechny zbylé dovolenkové dny/hodiny do dalšího roku), tak zda může zaměstnavatel říct "ne, to my neděláme, my vám to prostě proplatíme" a nebudeme o tom s vámi diskutovat. Což, pokud to chápu dobře, bez mého souhlasu udělat nemůže?

Děkuji za vaši předcházející i následující odpověď :).
Citovat
0 #347 Pracomat.cz 2022-10-04 19:02
Cituji Bramboříková:
Dobrý den,
Chtěla bych se Vás zeptat: za rok 2022 mi zbyde asi 16 dní dovolené, kterou si rozhodně nestihnu vybrat...


Dobrý den,

dotaz je poměrně dlouhý, pokusím se ho shrnout vlastními slovy, že ho chápu správně. Ptáte se zda vám může zaměstnavatel neumožnit vybrat si dovolenou a místo toho ji proplatit? Potažmo to stejné s přesčasovými hodinami? Na proplacení dovolené se se zaměstnavatel můžete dohodnout. V případě, že nesouhlasíte a z objektivních důvodů ji není možné vybrat (např. nedostatek pracovních sil na straně zaměstnavatele), tak se převádí do dalšího roku. Během něj (pokud stále nedojde k jejímu vyčerpání), tak si po 30.6 následujícího roku sama určit čerpání dovolené. Pochopitelně to platí jen pro dovolenou z předchozího roku.

Limit pěti dní u převodu dovolené, se bere jako takový případnou kontrolou tolerovaný, pokud si zaměstnanec chce sám dovolenou převést do dalšího roku.

Pokud jde o náhradní volno, tak ho zaměstnavatel musí poskytnout do tří měsíců. Pokud k tomu nedojde (z podobných důvodů jako u dovolené), má povinnost je po této době proplatit.
Citovat
0 #346 Bramboříková 2022-10-04 13:24
Dobrý den,
Chtěla bych se Vás zeptat: za rok 2022 mi zbyde asi 16 dní dovolené, kterou si rozhodně nestihnu vybrat, přinejmenším mi zbyde 10dní. Je pravda, že jsem byla asi 60 dní na DPN, ale tím se mi dovolená nekrátí. V práci tvrdí, že maximum dní, které si můžeme převést do dalšího roku, je 5. Je to vůbec legálně možné, když by mi zaměstnavatel stejně neumožnil z důvodu nedostatku zaměstnanců si všechnu dovolenou do konce roku vybrat, ale v tomto směru jsem na něj netlačila? Předpokládám, že zbytek dnů nám asi proplatí, ale někde jsem četla, že proplacení dovolené je možné snad až na konci pracovního poměru?
Můžeme vůbec dostat "rozkazem", že se dovolenkové hodiny neprevedou a proplatí nám je?
Mám ještě 250h přesčasu, které si rozhodně taky formou náhradního volna nevyberu, ty předpokládám na konci roku dostanu proplacené taktéž, takže tím chci říct, že by mi do dalšího roku bodla spíše dovolená než peníze.
Velmi děkuji již předem za odpověď.
Citovat
0 #345 Pracomat.cz 2022-09-29 12:34
Cituji Lucie:
Dobrý den, chci se zeptat. Pokud bych do nové práce nastupovala od 1.11.2022, měla bych nárok na volno 1.1.2023? Děkuji za odpověď


Dobrý den Lucie,

ano pokud budete ty dva měsíce pracovat, tak nárok na dovolenou máte.
Citovat
0 #344 Lucie 2022-09-28 18:05
Dobrý den, chci se zeptat. Pokud bych do nové práce nastupovala od 1.11.2022, měla bych nárok na volno 1.1.2023? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #343 Pracomat.cz 2022-09-15 16:18
Cituji Lucie:
Dobrý den,
měla bych dotaz na výpočet nároku na ...


Dobrý den Lucie,

nárok na dovolenou se počítá v hodinách. Tudíž pokud budete mít standardní dovolenou pět týdnů - 5 * 40 = 200 hodin, tento zaměstnanec bude mít 5 * 32 = 160 hodin. Ve své podstatě k pokrácení nároku dojde, jen situace díky přepočtu na hodiny zřejmější.
Citovat
0 #342 Lucie 2022-09-15 09:20
Dobrý den,
měla bych dotaz na výpočet nároku na dovolenou při zkráceném pracovním úvazku - 32 hodin týdně, ale v případě, že zaměstnanec pracuje pouze 4 dny v týdnu. Dříve se v tomto případě nárok na dny dovolené krátil, je to stále tak?
Děkuji a přeji hezký den,
Lucie
Citovat
0 #341 Pracomat.cz 2022-08-31 09:53
Cituji David:
Dobrý den,
jaký hrozí postih zaměstnanci, který si sice zažádal ...


Dobrý den Davide,

nadřízený musel mít ustanoveného zástupce. Pokud byla dovolená ohlášená mu, vše bylo splněno. Pokud dovolená nebyla nikomu oznámena a tím pádem schválena, tak se bude jednat o neomluvenou absenci. Samozřejmě se zaměstnavatelem lze domluvit na schválení zpětně, ale v extrémním případě (když zaměstnavatel nebude mít pochopení), tak se může jednat i o důvod k výpovědi. Nicméně to je za mě spíše teoretická možnost.
Citovat
0 #340 David 2022-08-30 23:21
Dobrý den,
jaký hrozí postih zaměstnanci, který si sice zažádal o dovolenou ale nenahlásil to svému nadřízenému, protože ten byl tou dobou na dovolené a zaměstnanec odjel na dovolenou?
Citovat
0 #339 Pracomat.cz 2022-06-29 18:27
Cituji Dana:
V plánované pracovní neschopnosti jsem byla od 9.11.2021. U zaměstnavatele ...


Dobrý den Dano,

dočasná pracovní neschopnost do dvacetinásobku týdenní pracovní doby, tedy při obvyklé 5denní pracovní době do 100 dnů, se počítá z pohledu nároku na dovolenou jako výkon práce. Budete mí teda nárok na tuto poměrnou část dovolené.
Citovat
0 #338 Dana 2022-06-29 16:28
V plánované pracovní neschopnosti jsem byla od 9.11.2021. U zaměstnavatele jsem pracovala od 6.2.2021. Ze zdravotních důvodů jsem ukončila pracovní poměr dohodou k 31.5.2022. Vznikl mi nárok na dovolenou za rok 2022?Děkuji,Dana
Citovat
0 #337 Pracomat.cz 2022-06-28 13:58
Cituji Jiri:
Dobrý den,

Mám dotaz ohledně čerpání dovolené. Můj manažer zjistil, že nemám na svoji pozici zástup a tak mi schválenou, naplánovanou a zaplacenou ...


Dobrý den Jiří,

ptáte se na to, zda je taková chování manažera v pořádku? Začnu od začátku, dovolenou určuje zaměstnavatel. Tudíž dovolenou zrušit může. Nicméně pokud vám tím vznikly náklady - např. jste měl zakoupený zájezd, má zaměstanvatel povinnost vám ho uhradit. Zde je chování zaměstnavatele v pořádku.

Druhá část, tj. že v tomto roce neví zda nějaká dovolená bude, již v pořádku není. Zaměstnavatel má povinnost dát vám alespoň jednou za roku 2 týdny dovolené v kuse (pokud o ni požádáte) a taktéž má povinnost vám umožnit dovolenou čerpat, pokud mu v tom nebrání zásadní provozní důvody. Případné kontroly ze strany Inspektorátu práce jsou na to poměrně přísné. Pokud zaměstnavatel (manažer) vyhrožuje že vám žádnou dovolenou letos nedá, porušuje tím zákon.
Citovat
0 #336 Jiri 2022-06-28 09:54
Dobrý den,

Mám dotaz ohledně čerpání dovolené. Můj manažer zjistil, že nemám na svoji pozici zástup a tak mi schválenou, naplánovanou a zaplacenou dovolenou zrušil v den, kdy jsem byl naposledy v zaměstnání a musel jsem normálně jít další den opět do práce. Při dotazu, kdy si budu moci dovolenou vybrat, tak jsem dostal odpověď, že neví a počítat s tím v tomto kalendářním roce nemám.

Toto asi není úplně v pořádku.

Moc děkuji.

Pěkný den,
Citovat
0 #335 Pracomat.cz 2022-06-22 19:47
Cituji Pavel:
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat ohledně zrušení dovolené ze strany vedoucího. Dovolenou jsem měl plánovanou od 4.7.-8.7. A včera(21.6.) ...


Dobrý den Pavle,

zaměsntavatel může zaměstnanci zrušit dovolenou, nemělo by se však jednat bezdůvodné zrušení, ale o zcela výjimečné situace, které jsou opodstatněné. Typicky vážné provozní důvody v podniku atd.. Pokud vám tím dojde k finanční škodě (již zaplacená dovolená atd..), musí nahradit náklady, které zaměstnanci bez jeho zavinění vznikly. Tedy proplatit dovolenou nebo storno poplatky.

Pokud jde o "starou dovolenou", tedy z minulého roku. Tak po 30.6 následujícího roku ji můžete čerpat bez schválení zaměstnavatele. Nicméně zrušit ji za výše uvedených podmínek může i tak.
Citovat
0 #334 Pavel 2022-06-22 11:56
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat ohledně zrušení dovolené ze strany vedoucího. Dovolenou jsem měl plánovanou od 4.7.-8.7. A včera(21.6.) mi byla zrušena skrze sms zprávu jelikož jsem na nemocenské. Tak by mě zajímalo, zda tak může učinit i vzhledem k tomu, že mám 75hod staré dovolené a dosud mi nebylo umožněno si ji vybrat.
Děkuji
Citovat
0 #333 Pracomat.cz 2022-05-13 17:16
Cituji Marie:
Dobrý den,
pracuji jako učitelka MŠ, v době, kdy jsem chtěla dovolenou budeme mít provoz. Potom máme dovolenou nařízenou, protože máme MŠ zavřenou....


Dobrý den Marie,

dle zákoníku práce určuje čerpání dovolené zaměstnavatel. Měl by přihlédnout k zájmům zaměstnancům, nicméně jen v případě že mu v tom nebrání závažné provozní důvody. Např. zavření provozu. Když to převedu do "lidské" řeči, tak právo na to určit si dovolenou kdy chcete nemáte. Doporučuji zkusit se zaměstnavatelem zkusit domluvit, věřím že oněch pár dní by mohlo projít.
Citovat
0 #332 Marie 2022-05-10 15:39
Dobrý den,
pracuji jako učitelka MŠ, v době, kdy jsem chtěla dovolenou budeme mít provoz. Potom máme dovolenou nařízenou, protože máme MŠ zavřenou. Zaměstnavatel nám tedy nařizuje vždy celou dovolenou (určuje, kdy si ji smíme vybrat), nebo je nějaká část, kterou si vybereme podle sebe?
Chtěly bychom si s kolegyněmi nechat pár dní dovolené, kdybychom byly nemocné my a nebo děti ...
Díky za odpověď M.
Citovat
0 #331 Pracomat.cz 2022-05-08 10:57
Cituji Dominika:
Dobrý den chtěla bych se zeptat zdali je v zákoníku práce o dovolené určeno kolik lidí může mít ze stejné směny ...


Dobrý den Dominiko,

dovolenou dle ZP určuje zaměstnavatel, není tudíž žádné omezení kolik lidí z jedné směny může mít či nemá dovolenou, ale je to plně v kompetenci zaměstnavatele. Kolika (a kdy) lidem dovolenou schválí.

Pokud jde o neplacené volno, jedná se o dohodu obou stran. Tedy zaměstnance i zaměstnavatele. Není možné si neplacené volno "jen tak vzít", stejně tak ho zaměstnavatel nemůžete "jen tak nařídit".
Citovat
0 #330 Dominika 2022-05-07 18:21
Dobrý den chtěla bych se zeptat zdali je v zákoníku práce o dovolené určeno kolik lidí může mít ze stejné směny dovolenou ve stejný den i měsíc nebo zda to určuje zaměstnavatel? Ještě bych se chtěla zeptat zdali je v zákoníku práce možnost kdykoliv si vzít neplacené volno? Děkuji s pozdravem Kratochvílová
Citovat
0 #329 Pracomat.cz 2022-04-15 16:12
Cituji Lucie:
Dobrý den,
ráda bych se informovala ohledně dovolené pro matky v zaměstnaneckém poměru? Pracuji na směny v nepřetržitém provozu (denní, noční)....


Dobrý den Lucie,

bohužel pokud jde o určení času dovolené, je více pravomocí na straně zaměstnavatele. Ten ji určuje. Pokud jde o matky, tak by měl přihlédnout k rodinné situaci zaměstnankyně. Pokud mu v tom však nebrání vážné provozní důvody. Ty nejsou nikde přesně definovány (z principu věci to ani není možné) a tak si za tuto formulaci mohou zaměstnavatelé schovat skoro cokoliv. Vím, že je to zpráva která vás nepotěší, ale pokud se zaměstnavatel nedá nějak "domluvit", pak jediné co vám mohou poradit je podat žádost o dovolenou na příští rok co nejdříve.
Citovat
0 #328 Lucie 2022-04-13 22:43
Dobrý den,
ráda bych se informovala ohledně dovolené pro matky v zaměstnaneckém poměru? Pracuji na směny v nepřetržitém provozu (denní, noční). Mám 8leteho syna a chtěla jsem si vzít dovolenou o prázdninách. V práci mi bylo řečeno, že již nemám nárok, jelikož si ji domluvily kolegyně, před více jak 3 měsíci. Tuto informaci jsem se dozvěděla tento týden. Jelikož u nás v práci nemáme vůbec přehled kdo a kdy čerpá dovolenou. Tudíž je už pozdě, abych si ji vybrala já. Zadala jsem o jeden týden v červenci a jeden týden v srpnu.

Děkuji za odpověď.Lucie
Citovat
+1 #327 Pracomat.cz 2022-04-11 21:00
Cituji Katka:
Dobrý den, mám dotaz ohledně dovolené, kterou si mohu nárokovat před odchodem ze současného zaměstnání. Se zaměstnavatelem ...


Dobrý den Katko,

dovolená se nově počítá v hodinách (jen drobná připomínka), ale principiálně je váš výpočet správně.
Citovat
0 #326 Katka 2022-04-11 14:28
Dobrý den, mám dotaz ohledně dovolené, kterou si mohu nárokovat před odchodem ze současného zaměstnání. Se zaměstnavatelem jsem domluvená na ukončení pracovního poměru za 4 měsíce, na konci července 2022. Celkově máme nárok na dovolenou v rozsahu 5 týdnů / rok. 5 dní jsem si ale ještě převedla z loňského roku a již jsem je vyčerpala.

Lze nárok na zbývající dovolenou do konce července počítat následovně? Tzn. bez ohledu na převedené (a již vyčerpané) dny?
7/12 * 25 = 14,5 dne

Předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #325 Pracomat.cz 2022-04-08 12:53
Cituji Alena:
Dobý den, prosím, jak je to podle nového zákoníku práce s nárokem na dovolenou ve zkušební době.... Od 1.3. jsem ...


Dobrý den Aleno,

Aktuální podmínka je:

Pokud pracovní poměr zaměstnance u jednoho zaměstnavatele trvá alespoň po dobu 4 týdnů a u téhož zaměstnavatele odpracoval alespoň 4násobek své týdenní pracovní doby, pak zaměstnanci vzniká právo na poměrnou část dovolené za kalendářní rok.

Tudíž, pokud odpracujete u jednoho zaměstnavatele čtyři týdny, máte nárok na poměrné část dovolené.
Citovat
0 #324 Alena 2022-04-07 20:56
Dobý den, prosím, jak je to podle nového zákoníku práce s nárokem na dovolenou ve zkušební době.... Od 1.3. jsem nastoupila do nového zaměstnání, přičemž jsem se rozhodla (a dohodla se zaměstnavatelem) toto k 14.4. ukončit ve zkušební době. Vzniká mi v tomto případě nárok na dovolenou, jelikož mám odpracovány 4 týdny??
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #323 Pracomat.cz 2022-04-05 20:33
Cituji Katka:
Dobrý den,
chtěla bych se zepat zda může zaměstnavatel nařídit dovolenou na svátek. Pracuji v nepřetržitém ...


Dobrý den Katko,

jen pro jistotu, že tomu správně rozumím. Na státní svátek připadá směna, kdy máte jít pracovat na pracoviště. Zaměstnavatel vám však nařídil dovolenou. Za předpokladu, že byla dovolená nařízená s dostatečným předstihem (běžně 14 dní, pokud nemáte sjednáno jinak) to je v pořádku a zaměstnavatel má právo nařídit dovolenou.
Citovat
0 #322 Katka 2022-04-05 17:11
Dobrý den,
chtěla bych se zepat zda může zaměstnavatel nařídit dovolenou na svátek. Pracuji v nepřetržitém provozu a vychází mi 12 hodinová směna na svátek a zaměstnavatel nám nařizuje z důvodu snížení výrobní kapacity dovolenou.
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #321 Pracomat.cz 2022-04-04 16:28
Cituji Lukáš:
Dobrý den, chtěl bych požádat o radu, jak je to s převodem dovolené ...


Dobrý den Lukáši,

ano je to porušení zákona ze strany zaměstnavatele.
Citovat
0 #320 Lukáš 2022-04-04 13:12
Dobrý den, chtěl bych požádat o radu, jak je to s převodem dovolené? Máme 20 dní v roce a v tento den mi stále zbývá 47 dní dovolené, během minulého roku jsem 2 týdny v kuse neměl, když jsem o ně koncem roku požádal, žádost mi byla zamítnuta. Není porušení zákoníku práce převádět předloňskou dovolenou a neumožnit 2 týdny v kuse? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #319 Pracomat.cz 2022-03-28 13:13
Cituji Jiri Koukal:
Dobrý den,rád bych se zeptal, jestli hrozí zaměstnavateli nějaký ...


Dobrý den Jiří,

pokud se na tom zaměstnavatel i zaměstnanec dohodnou, mohou čerpat dovolenou i po kratších časových usecích. Z pohledu zaměstnavatele bych pro jistotu doporučoval mít i nějakou evidenci o tom, že zaměstnavatel dva týdny v kuse nepožadoval. Stačí např. e-mailová komunikace atd.. V praxi je nicméně běžné, že někteří zaměstnanci využívají více kratších dovolených.
Citovat
0 #318 Jiri Koukal 2022-03-27 22:41
Dobrý den,rád bych se zeptal, jestli hrozí zaměstnavateli nějaký postih, když si zaměstnane vybere dovolenou v kalendářním roce, ale je to style, že si někdy vezmě půl dne nebo jeden celý den, ale nikdy si během roku nepožádá o více dní dovolené v kuse.

Moc děkuji
Citovat
0 #317 Pracomat.cz 2022-03-18 14:20
Cituji Nela:
Dobrý den, mám dotaz ohledně nároku dovolenou při změně úvazku v průběhu roku. Mám nárok na 25 dnů dovolené na rok ...


Dobrý den Nelo,

nárok na dovolenou se už od přeďlonského roku počítá v hodinách. Proto už změna úvazku v průběhu roku nic zásadního neznamená. A nemáte nárok na dny dovolené, ale na její hodiny. Proč je to důležité? Hypotetický případ, půl roku máte plný úvazek (40 hodin) nárok na 80 hodin dovolené za rok. V půlce roku se změní na poloviční úvazek, tedy 40 hodin dovolené za rok. Celkem tedy 120 hodin dovolené za rok. Pokud ji celou vyberete druhý kvartál, máte nárok na 30 dní dovolené (120 / 4), naopak pokud si ji vyberete "předem" tak je to 15 dní (120 / 8). Pochopitelně v praxi je to nejčastěji kombinace, část hodin vyberete v první části roku část v druhé. Není to složité, jen je třeba začít uvažovat o dovolené že je v hodinách a nikoliv dnech.
Citovat
0 #316 Nela 2022-03-16 11:11
Dobrý den, mám dotaz ohledně nároku dovolenou při změně úvazku v průběhu roku. Mám nárok na 25 dnů dovolené na rok 2022 tzn. 200 hodin při pracovním úvazku 40 hod/týden. 1.4. zkracuji úvazek na 30hod týdně. Při výpočtu zbývající dovolené mi odečetl zaměstnavatel 2 dny. Protože nárok na dovolenou se změnil na 160 hodin na rok, počítají to od začátku roku. Takže to co už jsem čerpala v 8 hodinách mi zůstává čerpané jako 8 hodin. Od ledna do března jsem čerpala 11 dnů 8h dovolené a to mi bylo odečteno od těch 160 hodin. Reálně to bylo takto:

od 1.1. do 31.3. jsem čerpala 11 dnů dovolené 88h – 8 hodinové (Pokud byl nárok na rok 2022 200hodin a já čerpala 88, zbývalo 112 hodin.

Než se změnil úvazek, zbývalo 112 h – 14 dnů dovolené 8 hodinové

Po změně úvazku (od 1.4.) mi nyní zbývá 72h – 12 dnů dovolené 6 hodinové

Z dovolené rok 2022 mám tedy 11 dnů a zbývá 12 dnů což není celkem 25.

Zaměstnavatel tvrdí, že je to v pořádku dle platné legislativy, má pravdu?
Citovat
0 #315 Pracomat.cz 2022-03-04 20:10
Cituji Ales:
Dobrý den,

děkuji za zodpovězení dotazu a mám ještě jeden dotaz. Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnancům ...


Dobrý den Aleši,

jak jsem psal, podle § 217 je zaměstnavatel povinen umožnit toto:

Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku

Pokud toto zaměstnavatel neumožní, porušuje zákoník práce.
Citovat
0 #314 Ales 2022-03-04 16:13
Dobrý den,

děkuji za zodpovězení dotazu a mám ještě jeden dotaz. Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnancům dovolenou, ale pouze v rozmezí jednoho nebo maximálně dvou dnů s tím, že si takto zaměstnanec vyčerpá celou svoji dovolenou za celý rok, je toto možné nebo je zde už porušení zákoníku práce.

Moc Vám děkuji.
Citovat
0 #313 Pracomat.cz 2022-03-01 11:19
Cituji Ales:
Dobrý den,

Mám dotaz ohledně čerpání dovolené. Zaměstnavatel vyhlásil kvůli objemům práce do odvolání ...


Dobrý den Aleši,

principiálně bohužel může. Platí totiž že zaměstnavatel schvaluje dovolenou a může si tedy stanovit podmínky za kterých Vám ji schválí. Nicméně i tak je v některých věcech limitován zákonem. Například musí poskytnout během roku alespoň 2 týdny dovolené v kuse (pokud o to zaměstnavatel požádá). Rovněž by měl přizpůsobit čerpání dovolené situaci na straně zaměstnance - například prázdniny a péče o děti. V případě, že mu v tom nebrání závažné provozní důvody. Do kterých může padat i krátkodobě zvýšený objem práce.
Citovat
0 #312 Ales 2022-03-01 09:18
Dobrý den,

Mám dotaz ohledně čerpání dovolené. Zaměstnavatel vyhlásil kvůli objemům práce do odvolání zákaz čerpání jakékoliv dovolené kromě zvláště nutných důvodů jako svatba, pohřeb atd…, ale na nic jiného nemáme do odvolání nárok a bylo nám již řečeno, že toto nebude možné ani v létě. Může něco takového zaměstnavatel vůbec udělat?

Moc Vám děkuji za vyjádření.
Citovat
0 #311 Pracomat.cz 2022-01-30 20:35
Cituji Petr:
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli po mě ...


Dobrý den Petře,

zaměstnavatel to chtít vědět může, nicméně můžete svoje rozhodnutí kdy chcete čerpat dovolenou v budoucnu změnit. Nicméně pořád platí, že dovolenou určuje zaměstnavatel (i když je většina zaměstnavatelů v praxi tolerantní) a pokud vám ji chce nařídit na určitý datum, má na to právo.
Citovat
0 #310 Petr 2022-01-30 20:31
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli po mě může zaměstnavatel začátkem roku chtít nahlásit kdy si budu vybírat dovolenou? Takhle brzy dopředu nemůžu vědět kdy kam např. pojedu. Děkuji
Citovat
0 #309 Pracomat.cz 2022-01-28 08:51
Cituji Šárka:
Hezký den,

ráda bych se optala ohledně dovolené, která mi zbývá. Pracovala jsem v kavárně, byla mi dána výpověď dle §52 a).
Na výpovědi ...


Dobrý den Šárko,

i za takové situace musí zaměstnavatel dodržovat informování o dovolené v dostatečném předstihu, v základu tedy 14 dní pokud není uvedeno jinak. Dovolenou, kterou nestihnete vyčerpat vám musí zaměstnavatel proplatit. Samozřejmě pokud s dovolenou souhlasíte, můžete se domluvit i na jejím dřívějším čerpání. Nicméně zaměstnavatel vás do toho nemá právo nutit.
Citovat
0 #308 Šárka 2022-01-27 19:59
Hezký den,

ráda bych se optala ohledně dovolené, která mi zbývá. Pracovala jsem v kavárně, byla mi dána výpověď dle §52 a).
Na výpovědi mám uvedeno, že mi bude dosud nevyčerpaná dovolená nařízena tak, aby skončila posledním dnem pracovního poměru.
Musí i přes tuto větu zaměstnavatel dát písemně 14 dní předem vědět, kdy mám dovolenou čerpat? Pokud by mi to nedal písemně vědět mám potom nárok na proplacení dovolené, nebo mám brát směrodatně to co je uvedeno ve výpovědi a již zaměstnavatel nemusí dávat písemně vědět o nařízení dovolené a její čerpání?
Děkuji
Citovat
0 #307 Pracomat.cz 2022-01-25 08:58
Cituji Kamil Vaculík:
Dobrý den.
Do kdy musí být vyčerpána ´´stará´´ dovolené z roku 2021?
Děkuji.


Dobrý den Kamile,

pokud vám čerpání dovolené (z loňského roku) nenařídí zaměstnavatel do 30.6 roku následujícího máte právo si její čerpání určit sám - nicméně máte povinnost na to zaměstnavatele upozornit (obvykle 14 dní předem). Důležitý fakt, je že taková dovolená "nemůže" propadnout.
Citovat
0 #306 Kamil Vaculík 2022-01-24 12:40
Dobrý den.
Do kdy musí být vyčerpána ´´stará´´ dovolené z roku 2021?
Děkuji.
Citovat
0 #305 Pracomat.cz 2022-01-14 20:40
Cituji Tomáš:
Dobrý dem.Mám takový problém. Pracuji u jednoho zaměstnavatele ale ve dvou různých střediscích . V jednom z těchto středisek pro názornost mu říkejme A* je pracovní doba stanovená v 3 směnném provozu na 37.5 hodiny v pravidelném střídání směn po 7,5 hodině v klasickém formátu NOR. V druhém středisku říkejme mu B* ...


Dobrý den Tomáši,

váš dotaz je extrémně dlouhý a je pro mě náročné se v něm zorientovat. Začnu od konce a od počtu hodin sražených za dovolenou. Ty se liší podle toho v jakém středisku (s jakou pracovní dobou) jste měl ten den pracovat. Ohledně celkového nároku na dovolenou co popisujete, tak se jedná o zapeklitou situaci (s kterou jsem se v praxi nesetkal), ale principiálně mi přijde podobná stavu kdy se změní délka pracovní doby během roku.

Musíte si spočítat kolik kalendářních dnů bylo odpracováno při jaké délce pracovní doby a pak získat průměrnou délku týdenní pracovní doby (součet počtu hodin / součet počtu dní). Dále spočtete počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby. Poté si určíte 1/52 týdenní pracovní doby a vynásobíte výměrou dovolené. Poté obě čísla mezi sebou vynásobíte. Jak vidíte jedná se o extrémně náročnou opereci, která se v praxi nepočítá ručně ale pomocí mdzových programů.

Upřímně moc nevím jak vám pomoci, možná jen pro orientační výpočet, jaký celkový nárok na dovolenou za rok 2021 vám účetní spočetla?
Citovat
0 #304 Tomáš 2022-01-14 00:17
Dobrý dem.Mám takový problém. Pracuji u jednoho zaměstnavatele ale ve dvou různých střediscích . V jednom z těchto středisek pro názornost mu říkejme A* je pracovní doba stanovená v 3 směnném provozu na 37.5 hodiny v pravidelném střídání směn po 7,5 hodině v klasickém formátu NOR. V druhém středisku říkejme mu B* je stanovená pracovní doba na 38 hodin týdně a to na 4 směny po 9,5 hodině které se střídají jeden týden ranní a druhý noční od pondělí do pátku přičemž vždy jedna směna v týdnu je dle rozpisu volná aby to dalo oněch 38 hodin. Tedy například Po až Čt pracuji 4x 9,5 hodin a pátek volno a další týden Po +Ut+čt +Pa 4x 9,5 hod a středa volno atd. pokaždé jinak dle rozpisu směn. Zaměstnavatel mě tyto dvě střediska mění a střídá dle jeho libovůle a potřeby a to tak, že například 2 týdny pracuji ve středisku A* a pak zase 4 týdny ve středisku B* a pak 1 týden v A* a pak 7 týdnů v B*. Doknce také třeba dva dny v A* a 3 dny v B*. Dokážete si představit jak se mi složitě vypočítával nárok dovolené na rok 2021 a přitom jde jen 0,5 hodiny rozdílu v daném týdením úvazku. Přesto jsem byl nucený na konci roku vše spočítat přes kalendářní dny abych zjistil jaký mám průměrný týdení úvazek a pak z něj vypočítával poměrnou část dovolené pro každý z těchto rozdílných úvazků abych stanovil celý nárok. No jenže naše účetní na to má nějaký jiný názor a celý rok mě stále přepočítávala různé nároky a zbytky dovolené, že se ted nemůžeme shodnout. To vše kvůli pul hodině rozdílu v týdením úvazku! To už si fakt nemohli vymyslet nic lepšího ty zákonodárci. Můžet mě prosím vysvětlit jak se to tedy správně počítá.Ještě musím dodat , že jsewm měl navíc převedenou dovolenou z roku 2020 a to 19 dní 142.5 hodiny tedy 19x 7.5 hod Výměra dovolené jsou 4 týdny. Vypočítal jsem si že za celý rok jsem 22 celých týdnů po 7 kalendářních dnech pracoval ve středisku A* tedy 22x 7= 154 dnů a 26 týdnů po 7 kal. dnech ve středisku B*tedy 26 x 7 =192 . Ted ale nevím co se zbylími 4 týdny Hned v 1 týdnu jsem od 1.1. 21 do 5.1.21 měl neschopenku a pak 6.až 8.1.21 jsem měl 3 směny po 9,5 ve středisku B* 2.-3.1.21 a 9-10.1.21 byl víkend co mám tedy připsat k počtu kalendeřních dnů pro středisko B* 10 kalendářních dnů? Dále nevím když jsem v určitý týden pracoval 2 dny v B* a tři dny v A* ke kterému uvazku mám připočítat víkendové kalendářní dny. Také nevím jak je možné že v průběhu roku jsem vybral dovolenou a to po částech 2+8+4+8+2 dny a byla mě někdy stržená jako za jeden den 9,5 hodiny a jindy zase 1 den 7,5 hodin? Podle čeho se to stanovuje ? Neměl by pro tento účel mít zaměstnavatel vypracovaný rozpis směn aby se dalo určit kdy a které dny jsem měl být v práci aby mě dle toho byla dovolená stržená s celkového nároku? A neměl bych těch 19 dní vybírat jako první a to po dnech protože jsou ještě z roku 2020 kdy neexistovala nová úprava výpočtu dovolené tak jak platí nyní? Je správné , že učetní převedla všechnu dovolenou na hodiny tedy starou i novou a tyto hodiny pak používala jak se jí chtělo budto na 9,5 hodinové nebo 7,5 hodinové srážky dovolené ?Tak například od 22.3 do 11.4. 21 jsem měl nařízenou Dovolenou /mimochodem to byle ta doba kdy se nesmělo cestovat mezi okresy, to byla tedy skvěle zvolená doba na dovolenou/ a bylo mě v březbu strženo 8 dní dovolené po 7,5 hod tedy 60 hodin a v dubnu kd do té dovolené patřily dva svátky oba v pracovní dny tedy placené mě byl zaplacený pouze 1 nsvátek tarifem a zbylých 5 dnů bylo strženo z dovolené jako 4 dny po 9,5 hodin. přitom před i po dovolené jsem pracoval ve středisku B*. To je správně? Já jsem z toho fakt už jelen "). Děkuji předem za vaši snahu a odpověd. Vím,že je to zamotané a le já nevím na koho se obrátit z řešením . Díky
Citovat
0 #303 Pracomat.cz 2022-01-11 17:41
Cituji Franta:
Dobrý den, chtěl bych se zetat na čerpání řádné dovolené. Pracuji ve školství na celý úvazek ...


Dobrý den Franto,

takto to platilo do konce roku 2020. Aktuální podmínka je, že musíte odpracovat alespoň čtyři týdny pro nárok na poměrnou část dovolené. Přesná formulace je:

Pokud pracovní poměr zaměstnance u jednoho zaměstnavatele trvá alespoň po dobu 4 týdnů a u téhož zaměstnavatele odpracoval alespoň 4násobek své týdenní pracovní doby, pak zaměstnanci vzniká právo na poměrnou část dovolené za kalendářní rok.

Nicméně stále platí, že schválení dovolené je v kompetenci zaměstnavatele. A pokud "nechce" schválit nemusí. Nicméně zákonem omezen v tomto případě není a pokud by chtěl, může dovolenou povolit.
Citovat
0 #302 Franta 2022-01-11 12:47
Dobrý den, chtěl bych se zetat na čerpání řádné dovolené. Pracuji ve školství na celý úvazek, mám prac. smlouvu na dobu neurčitou. V současné době žádám prostřednictvím "žádanky" o udělení dovolené v termínu 5. - 12. února 2022. Zaměstnavatelem mě bylo sděleno, že na tuto dovolenou nemám nárok, protože nemám odpracováno 60 pracovních dní z daného kalendářního roku. Je tato podmínka opodstatněná? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #301 Pracomat.cz 2022-01-01 10:58
Cituji Oldřich:
Dobrý den,
Chtěl jsem zeptat jestli je možný že zaměstnavatel dá člověku dovolenou když má v ten den své volno ?


Dobrý den Oldřichu,

co přesně myslíte tím "své volno"? Že na daný den nepřipadla směna?
Citovat
0 #300 Oldřich 2021-12-31 09:48
Dobrý den,
Chtěl jsem zeptat jestli je možný že zaměstnavatel dá člověku dovolenou když má v ten den své volno ?
Citovat
0 #299 Pracomat.cz 2021-12-21 08:17
Cituji Dominika:
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jak je to s nárokem na dovolenou po návratu z rodičovské dovolené.
Vrátila jsem ...


Dobrý den Dominiko,

zaměstnavatel má pravdu, při změně úvazku během roku se počítá s "průměrným počtem hodin za týden", který vychází z obou úvazků.
Citovat
0 #298 Dominika 2021-12-20 17:55
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jak je to s nárokem na dovolenou po návratu z rodičovské dovolené.
Vrátila jsem se z rodičovské dovolené 1.9.2021 a to na zkrácený úvazek 16 hodin/týden. Předtím jsem pracovala na plný úvazek (40 hodin/týden).
Do konce roku bych tedy měla odpracovat 17 týdnů, tedy více než 12 týdnů a mělo by se tedy aplikovat pravidlo, že 20 týdnů z rodičovské dovolené je považováno za odpracovaný čas.
Ovšem mzdový zpracovatel tvrdí, že daných 12 týdnů neodpracuji, jelikož moje průměrná týdenní pracovní doba v tomto roce je 31.98 hodin týdně (leden-srpen 40 hodin, září -prosinec 16 hodin), do konce roku odpracuji 276 hodin a 276 hodin / 31.98 hodin = 8 týdnů.

Je jejich výpočet správně?
Nemělo by se pro pravidlo 12 týdnů uvažovat pouze s ohledem na úvazek, který mám nyní?

Děkuji
Citovat
0 #297 Pracomat.cz 2021-12-02 09:35
Cituji Andrea:
Dobrý den,

mohu tedy doplnit, že od 1. ledna do posledního ...


Dobrý den Andreo,

v této části výpočtu:

1 750 / 36,25

nahradíte 1 750 za reálný počet odpracovaných hodin a pak pokračujete dále s novou hodnotou.
Citovat
0 #296 Andrea 2021-12-02 08:32
Dobrý den,

mohu tedy doplnit, že od 1. ledna do posledního září jsem měla odpracováno 1230 hodin.

Jak se prosím výpočet změní?

Děkuji moc. Hezký den.
Citovat
0 #295 Pracomat.cz 2021-12-01 21:08
Cituji Andrea:
Dobrý den,

moc děkuji za odpověď. Zapomněla jsem doplnit, že nám náleží celkem 5 týdnů dovolené. Co se odpracovaných hodin týče, tak nepracuji ve státní svátky ...


Dobrý den Andreo,

jen změňte v tomto výpočtu 36,25 / 52 = 0,697 * 4 (počet týdnů dovolené) = 2,788 číslo "4" za "5". Pořád to ale berte orientačně, pokud chcete absolutně přesné číslo musíte si spočítat odpracované hodiny.
Citovat
0 #294 Andrea 2021-12-01 20:43
Dobrý den,

moc děkuji za odpověď. Zapomněla jsem doplnit, že nám náleží celkem 5 týdnů dovolené. Co se odpracovaných hodin týče, tak nepracuji ve státní svátky a o víkendech také ne, nemarodila jsem. Ale přesný počet odpracovaných hodin bohužel nevím.

Mohu vás ještě jednou poprosit o přepočítání s 5ti týdenní dovolenou?

Mockrát děkuji a přeji hezký večer.


Dobrý den Andreo,

jedná se o poměrně komplexní výpočet. Uvedená čísla neberte doslova, odpracované hodiny za rok jsem bral orientačně. Pokud chcete přesný výsledek musíte doplnit svoje čísla. Principiálně je možné, že se doba dovolené nezměnila protože nepracujete v daném úvazku po celý rok.

V případě,že se změní délka pracovní doby během roku, je je třeba stanovit průměrnou délku týdenní pracovní doby s využitím počtu kalendářních dnů připadajících na jednotlivá období s různou délkou týdenní pracovní doby. Co se za touto složitou formulací skrývá? Uvedu na příkladu:

272 dnů od 1.1. do 30.9.2021
91 dnů od 1.10. do 31.12.2021

272 * 35 = 9 52091 * 40 = 3 640

Průměrná délka týdenní pracovní doby se pak spočítá takto: (9 520 + 3640) / (272 + 91) = 13 160 / 363 = 36,25 

takže odpracováno za rok cca 1 750 hodin (37 + 12 týdnů - odhadem, nevím jaké státní svátky pracuje a jaké ne) 

1 750 / 36,25 = cca 48,3 -> Počet celých násobků týdenní pracovní doby na celkovém počtu odpracovaných hodin

36,25 / 52 = 0,697 * 4 (počet týdnů dovolené) = 2,788

2,788 * 48 (počet celých násobků týdenní pracovní doby) = 133,824 hodin dovolené
Citovat
0 #293 Pracomat.cz 2021-11-30 15:41
Cituji Andrea:
Dobrý den, ve firmě jsem zaměstnaná již 5 let, po celou dobu na 7hodinový úvazek, tzn. 35 hodin týdně. V září letošního ....


Dobrý den Andreo,

jedná se o poměrně komplexní výpočet. Uvedená čísla neberte doslova, odpracované hodiny za rok jsem bral orientačně. Pokud chcete přesný výsledek musíte doplnit svoje čísla. Principiálně je možné, že se doba dovolené nezměnila protože nepracujete v daném úvazku po celý rok.

V případě,že se změní délka pracovní doby během roku, je je třeba stanovit průměrnou délku týdenní pracovní doby s využitím počtu kalendářních dnů připadajících na jednotlivá období s různou délkou týdenní pracovní doby. Co se za touto složitou formulací skrývá? Uvedu na příkladu:

272 dnů od 1.1. do 30.9.2021
91 dnů od 1.10. do 31.12.2021

272 * 35 = 9 52091 * 40 = 3 640

Průměrná délka týdenní pracovní doby se pak spočítá takto: (9 520 + 3640) / (272 + 91) = 13 160 / 363 = 36,25 

takže odpracováno za rok cca 1 750 hodin (37 + 12 týdnů - odhadem, nevím jaké státní svátky pracuje a jaké ne) 

1 750 / 36,25 = cca 48,3 -> Počet celých násobků týdenní pracovní doby na celkovém počtu odpracovaných hodin

36,25 / 52 = 0,697 * 4 (počet týdnů dovolené) = 2,788

2,788 * 48 (počet celých násobků týdenní pracovní doby) = 133,824 hodin dovolené
Citovat
0 #292 Andrea 2021-11-29 22:15
Dobrý den, ve firmě jsem zaměstnaná již 5 let, po celou dobu na 7hodinový úvazek, tzn. 35 hodin týdně. V září letošního roku mi zbývalo 91 hodin dovolené.
Od října letošního roku jsem si navýšila úvazek na 8 hodin, tzn. 40 hodin týdně. V říjnu jsem čerpala půl den dovolené.
Ve výplatní pásce za říjen mi poté zbývalo 87 hodin dovolené, tudíž se nezvýšil počet hodin v rámci navýšení úvazku, ale pouze odečetl půl den čerpané dovolené. Jak, prosím, můžu vypočítat, o kolik hodin se mi mají zbylé 3 měsíce navýšit, aby dovolená seděla?

Mockrát Vám děkuji a přeji krásný den.
Citovat
0 #291 Pracomat.cz 2021-11-14 11:36
Cituji Šárka:
Dobrý den,

po naplánovaní dovolené do konce roku mi zbývají 3 nevyčerpané hodiny. Směny mám 8 hodinové...


Dobrý den Šárko,

pokud po vás chce zaměstnavatel vyčerpat celou dovolenou, musí vám současně její čerpání umožnit. A jelikož již není žádný prostor po plánované dovolené (27-31.12), musí to být předtím. Na druhou stranu v praxi je převádění jednotek dní dovolené do dalšího roku (s tím, že se vyčerpají během úvodních měsíců dalšího roku) poměrně běžné a tolerované. Ať už zaměstnavatel (a vy) zvolí jakýkoliv postup, o tuto dovolenou nijak nepřijdete.
Citovat
0 #290 Šárka 2021-11-14 02:00
Dobrý den,

po naplánovaní dovolené do konce roku mi zbývají 3 nevyčerpané hodiny. Směny mám 8 hodinové. Podle zákona by měla být možnost vybrat si dovolenou kratší, než je délka směny (či kratší, než je polovina délky směny), právě v případě, kdy část dovolené na konci roku zbývá.

Problém je ten, že naplánovanou dovolenou mám od 27-31. prosince, takže poté už na vybrání těch 3 hodin nebude prostor - zaměstnavatel dost tlačí na to, aby se dovolená nepřeváděla do následujícího roku. Je tedy možné vybrat si 3 hodiny ještě před plánovanou dovolenou, například v půlce prosince? Nebo se zbývající hodiny mohou vybírat opravdu až po tom, co dovolená reálně proběhne? Jak potom postupovat, musí mi je zaměstnavatel převést?

Dekuji.
Citovat
0 #289 Pracomat.cz 2021-09-25 09:33
Cituji Mariana:
Dobrý den, děkuji za odpověď, ano se zaměstnavateli domluvit ...


Dobrý den Mariano,

ano nutnost "vybrat všechnu dovolenou po mateřské" v ZP nikde stanovena není. Co stanoveno je, že když vám zaměstnavatel dovolenou nařídí, musíte ji vybrat. Zaměstnavatel by měl teoreticky přihlížet k zájmům zaměstnavatele (např. dovolená během letních prázdnin pokud má děti), ale zároveň to nesmí ohrožovat provoz zaměstnavatele. Ale zpět k Vaší situaci. Doporučuji zkusit paní vysvětlit že taková povinnost není. Případně se obrátit na její kolegyni/nadřízenou (pokud je to možné).
Citovat
0 #288 Mariana 2021-09-25 09:17
Dobrý den, děkuji za odpověď, ano se zaměstnavateli domluvit se jde ,spíše z paní personální nejde která kvůli změně zákona, nerozumí jemu a má asi strach udělat něco špatného proto vnucuje mě všechnu dovolenou za rok najednou,(ano měla by být ráda, ale teď momentálně mám hlídání zajištěné) proto jsem napsala že mám nestandardní situace, ze zaměstnavateli domluvená že vracím se do práce po mateřské na rodičovskou dovolenou nenastupim, a řádnou dovolenou nechci vybírat celou je to přez 20 dní,co když potřebuji ji později do konce roku , není přece žádný zákon který nařizuje vybrat celou dovolenou hned po mateřské? Přečetla zákoník práce a hodně článku , nikde neobjevila odpověď ani takový problém nikdo neřeší, proto píšu Vám. Děkuji za informaci.
Citovat
0 #287 Pracomat.cz 2021-09-24 17:29
Cituji Mariana:
Dobrý, mám nestandardní situace, chcy vrátit se do práce hned ...


Dobrý den Mariano,

dovolená bohužel není dle přesné litery zákona o domluvě (i když v praxi je většina zaměstnavatelů tolerantní a domluvit se lze) mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Termín dovolené podle zákona určuje zaměstnavatel. Ten má pouze jedno zásadní omezení a to že musí zaměstnanci alespoň jednou za rok poskytnout dovolenou v délce dvou týdnů. Takže pokud vám zaměstnavatel nařizuje a není ochotný k domluvě nemáte s tím moc co udělat.
Citovat
0 #286 Mariana 2021-09-24 14:55
Dobrý, mám nestandardní situace, chcy vrátit se do práce hned po mateřské a nechci vybírat řádnou dovolenou hned po skončení mateřské, šla do práce domluvit se , ale bylo řečeno že musím vybírat všechnu dovolenou hned a nijak jinak to nejde je to dle zákona, není to na domluvě mezi zaměstnanci a zaměstnavateli?
Citovat
0 #285 Pracomat.cz 2021-09-20 10:18
Cituji Kristýna:
Dobrý den, může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci dovolenou, když ..


Dobrý den Kristýno,

neplacené volno nelze zaměstnanci nařídit. Na neplaceném volnu se může zaměstnavatel se zaměstnancem pouze dohodnout. Pokud je všechna dovolená vyčerpána, další nařizovat rovněž nemůže.
Citovat
0 #284 Kristýna 2021-09-20 09:26
Dobrý den, může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci dovolenou, když už svou dovolenou pro rok 2021 vyčerpal? Může mu v tomto případě nařídit neplacené volno?

Děkuji
Citovat
0 #283 Pracomat.cz 2021-09-15 16:25
Cituji Martina:
Dobrý den,
pokud mi končí pracovní poměr k 30.9.2021 a zároveň ...


Dobrý den Martino,

zaměstnanci přísluší podle zákoníku práce náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou v případě skončení pracovního poměru. Nijak o to žádat nemusíte, je to zákonná povinnost zaměstnavatele. Pro jistotu (ať se na to "nezapomene" a nemusíte to řešit zpětně), je dobré zaměstnavatele na tento fakt upozornit a připomenout se.
Citovat
0 #282 Martina 2021-09-15 08:27
Dobrý den,
pokud mi končí pracovní poměr k 30.9.2021 a zároveň mi zbývá nevyčerpaná dovolená, musím si o její proplacení zažádat, nebo by to měl zaměstnavatel udělat automaticky?
Předem děkuji.
Citovat
0 #281 Pracomat.cz 2021-08-14 18:02
Cituji Jiří:
Ještě jednou dobrý den,

jedná se o to, že zaměstnanec "nastoupí" na dovolenou, ale během této "dovolené" nadále pracuje ...


Dobrý den Jiří,

už je mi to jasné, nicméně takovým chováním porušuje zaměstnavatel zákoník práce. Doporučuji ho nahlásit na inspektorát práce.
Citovat
0 #280 Jiří 2021-08-14 07:21
Ještě jednou dobrý den,

jedná se o to, že zaměstnanec "nastoupí" na dovolenou, ale během této "dovolené" nadále pracuje buď v kanceláři nebo pracuje z domova, ale musí normálně být připojen každý den osm hodin. Pokud toto odmítne, tak me není třeba půl roku vypláceno osobní ohodnocení.

Moc děkuji,

Jiří
Citovat
0 #279 Pracomat.cz 2021-08-13 14:04
Cituji Jiří:
Dobrý den, rád bych se zeptal ...


Dobrý den Jiří,

zaměstnanec má na dovolenou právní nárok (ze ZP) a pokud ji nestihne do konce pracovního poměru vyčerpat, musí zaměstnavatel dovolenou proplatit. "Vzdání se dovolené" není v praxi ospraveditelné. Jednak by to budilo podezření, že zaměstnavatel k tomu zaměstnance nutí a za druhé má zaměstnanec právo (a povinnost) na odpočinek právě v podobě dovolené. Když pominu vše výše uvedené, proč by se měl zaměstnanec nároku na dovolenou vzdávat? Nebo máte na mysli fakt, že nedojde k faktickému čerpání dovolené a místo toho dojde k jejímu proplacení?
Citovat
0 #278 Jiří 2021-08-13 10:11
Dobrý den, rád bych se zeptal ohledně čerpání dovolené, jestli se zaměstnanec může písemně vzdát se svého nároku na dovolenou? Naše personální oddělení nám tvrdí, že to je naprosto bez problémů.

Moc děkuji.

Jiří
Citovat
0 #277 Pracomat.cz 2021-08-06 12:12
Cituji Petr:
Dobrý den, přítelkyni zaměstnavatel nechce povolit dovolenou delší, než jeden týden... Máme svatbu a ona musí hned po víkendu do práce. Nemáme šanci ani pak trevait čas. Má možnost se na něco odvolat aby dostala 2 týdny po sobě jdoucí? Dekuji


Dobrý den Petře,

dle zákoníku práce platí, že alespoň jednou za rok musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku - § 217 ZP. Na druhou stranu platí, že čerpání dovolené určuje zaměstnavatel.Tedy, dovolenou v délce dvou týdnů vám poskytnou musí, ale může určit kdy.
Citovat
0 #276 Petr 2021-08-06 11:46
Dobrý den, přítelkyni zaměstnavatel nechce povolit dovolenou delší, než jeden týden... Máme svatbu a ona musí hned po víkendu do práce. Nemáme šanci ani pak trevait čas. Má možnost se na něco odvolat aby dostala 2 týdny po sobě jdoucí? Dekuji
Citovat
0 #275 Pracomat.cz 2021-08-04 11:46
Cituji Ales:
Dobrý den, mám dotaz ohledně čerpání dovolené. Pokud je dovolená rozdělena do více částí, tak jedna část musí činit ....


Dobrý den Aleši,

pokud zaměstnavatel nedodržuje zákoník práce, tak bych doporučoval ho na tento fakt upozornit a pokud to nezabere (z toho co píšete počítám, že nejspíše ne) kontaktovat inspektorát práce a nezákonné chování zaměstnavatele nahlásit - www.suip.cz/
Citovat
0 #274 Ales 2021-08-04 09:26
Dobrý den, mám dotaz ohledně čerpání dovolené. Pokud je dovolená rozdělena do více částí, tak jedna část musí činit nejméně dva týdny v kuse. To se v naší společnosti ovšem nedodržuje a člověk já rád, když dostane pět dní dovolené v kuse a někdy ani to není možné. Dá se proti tomuto nějak bojovat? Jsem vyčerpaný a do práce chodím již pod práškama, protože mám z vyčerpání bolesti hlavy a obrovskou únavu. Moc děkuji a pěkný den.
Citovat
+1 #273 Pracomat.cz 2021-08-04 07:28
Cituji Jana:
Dobrý den,
zaměstnankyně má dva pracovní poměry a pracovní poměry ji končí ...


Dobrý den Jano,

logicky mi to smysl dává, ale s touto situací bohužel nemám zkušenost. Ani se mi nepodařilo podobnou situaci dohledat v rámci internetu. Pokud se vám podaří ověřit tuto odpověď budu moc rád, když se o ni podělíte i s našimi dalšími čtenáři.
Citovat
-1 #272 Filip 2021-08-03 20:38
Dobrý den, chtěl bych požádat o informaci jak probíhá přepočet dovolené, když pracuji krátký dlouhý týden 12 hodinové směny. Příklad: chci si vzít volno pátek až následující čtvrtek, přičemž dny které mám směnu jsou pouze středa a čtvrtek. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #271 Jana 2021-08-03 18:12
Dobrý den,
zaměstnankyně má dva pracovní poměry a pracovní poměry ji končí k 24.8.2021. Na jednom pracovním poměru ji zbývají 3 hodiny dovolené a na druhém pracovním poměru ji hodiny chybí. Chtěla bych se zeptat, zda je možné tyto hodiny mezi pracovními poměry převést či nikoliv. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #270 Pracomat.cz 2021-07-24 07:17
Cituji Lucie:
Zdravím Vás,
zaměstnankyně nastoupila do naší firmy již minulý rok...


Dobrý den Lucie,

zaměstnanec může vyčerpat i více dovolené než na kolik má "v danou chvíli nárok". Např. v lednu může jet (když mu to zaměstnavatel schválí) na týden na dovolenou, i když podle nároku na dovolenou bude mít "jen pár dní". V teoretickém případě, kdyby pracovní poměr zaměstnance trval skončil dříve, než zaměstnanec získá dostatečný nárok na dovolenou,, tak se mu dny dovolené na které neměl nárok strhnou ze mzdy. Pochopitelně nemůže čerpat více dovolené, než za kolik má nárok za kalendářní rok (+ případnou převedenou dovolenou z minulého roku). Tudíž nemá Vaše kolegyně pravdu a o "problém" se nejedná.
Citovat
0 #269 Lucie 2021-07-23 16:33
Zdravím Vás,
zaměstnankyně nastoupila do naší firmy již minulý rok. Letos v červnu jsme jí dávali dodatek se změnou platnosti smlouvy na neurčito. Má tedy nárok na 160 hodin dovolené. V květnu si vybrala 1 den dovolené - to jest 8 hodin. Dále na začátku července si vybrala 13 dní dovolené, po 8 hodinách to jest 104 hodin. Ovšem mi bylo vyčteno, že podle kalkulačky na nárok na dovolenou, nemá v tuto chvíli dostatek odpracovaných hodin na počet vyčerpané dovolené. Jaký je nynější postup? Představuje to problém z například účetního hlediska. Předpokládáme, že zaměstnankyně bude nadále pracovat v naší firmě, minimálně do konce roku 2021.
Znejistila mne kolegyně, která tvrdí, že je to problém. Nikde se to explicitně nemohu dočíst.
Děkuji Vám za odpověď

S pozdravem

Lucie
Citovat
0 #268 Pracomat.cz 2021-07-17 11:20
Cituji Lukáš:
Dobrý den, zaměstnavatel nám oznámil odstávku ve výrobě 29. a 30. července. V hromadném mailu ...


Dobrý den Lukáši,

začnu od konce. Neplacené volno je možné na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele, nelze ho nařídit. Dovolenou je skutečně nutné nařídit 14 dní předem (pokud nemáte smluvně stanovenou jinou hodnotu). Pokud vám tedy zaměstnavatel nenařídí v dostatečném předstihu předem, nedohodnete se na neplaceném volnu, pak se jedná o překážky na straně zaměstnavatele.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]