§ 215

 • (1) Zaměstnanci, který pracuje u téhož zaměstnavatele po celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné, přísluší dodatková dovolená v délce 1 týdne. Pracuje-li zaměstnanec za podmínek uvedených ve větě první jen část kalendářního roku, přísluší mu za každých 21 takto odpracovaných dnů jedna dvanáctina dodatkové dovolené. Dodatková dovolená z důvodu výkonu prací zvlášť obtížných přísluší zaměstnanci při splnění stanovených podmínek, i když má právo na dodatkovou dovolenou z důvodu výkonu prací pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.
 • (2) Za zaměstnance, kteří konají práce zvlášť obtížné, se pro účely poskytování dodatkové dovolené považují zaměstnanci, kteří
  • a) trvale pracují alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby u poskytovatelů zdravotních služeb nebo na jejich pracovištích, kde se ošetřují nemocní s nakažlivou formou tuberkulózy,
  • b) jsou při práci na pracovištích s infekčními materiály vystaveni přímému nebezpečí nákazy, pokud tuto práci vykonávají alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby,
  • c) jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření,
  • d) pracují při přímém ošetřování nebo obsluze duševně chorých nebo mentálně postižených alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby,
  • e) jako vychovatelé provádějí výchovu mládeže za ztížených podmínek nebo jako zdravotničtí pracovníci pracují ve zdravotnické službě Vězeňské služby České republiky alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby,
  • f) pracují nepřetržitě alespoň 1 rok v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech. Zaměstnanec, který dovršil 1 rok nepřetržité práce v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech, má právo na dodatkovou dovolenou již za tento rok; pracuje-li zaměstnanec v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech nepřetržitě více než 1 rok, přísluší mu za každých 21 odpracovaných dnů v těchto oblastech jedna dvanáctina dodatkové dovolené,
  • g) pracují ve Vězeňské službě České republiky v přímém styku s obviněnými ve výkonu vazby nebo odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby,
  • h) pracují jako potápěči za zvýšeného tlaku ve skafandrech nebo jako zaměstnanci (kesonáři) provádějící kesonovací práce ve stlačeném vzduchu v pracovních komorách,
  • i) jako zdravotničtí pracovníci vykonávají činnosti při poskytování zdravotnické záchranné služby alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby.
 • (3) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou tropické nebo jinak zdravotně obtížné oblasti.
 • (4) Dodatková dovolená přísluší za stanovených podmínek jen zaměstnancům uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3.

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 #2 Pracomat.cz 2018-08-06 09:36
Cituji Romana Stohlová:
Dobrý den, pracuji ve FN Ostrava jako dětská sestra pro intenzivní péči v nepřetržitém provozu. Máme dodatkovou dovolenou. Zaměstnavatel nám poskytuje v rámci benefitů jeden den tzv.sick day. Tento jsem čerpala letos v červenci. ...


Dobrý den Romano,

podle nás argumentace vašeho zaměstnavatele není správná a při využití sickday (který je samostatným benefitem, který zaměstnavatel nabízí), by nemělo dojít ke krácení dodatkové dovolené. Nepodařilo se nám dohledat žádný právní předpis, který by takové chování ospravedlňoval. V kolektivní smlouvě také nic nemáte, zkuste se zeptat zaměstnavatele proč si myslí, že má k takovímu chování nárok.
Citovat
0 #1 Romana Stohlová 2018-08-04 12:20
Dobrý den, pracuji ve FN Ostrava jako dětská sestra pro intenzivní péči v nepřetržitém provozu. Máme dodatkovou dovolenou. Zaměstnavatel nám poskytuje v rámci benefitů jeden den tzv.sick day. Tento jsem čerpala letos v červenci. Mzdovou účetní jsem byla upozorněna, že pokud si sick day vyberu-zkrátí se mi dodatková dovolená o jeden den a je to podle zákona. Loni, kdy tento benefit zavedli-nic takového nebylo, a ani letos v dubnu, kdy kolegyně čerpala sick day, se jí nic nekrátilo. V naší kolektivní smlouvě jsem nic o krácení dodatkové dovolené při čerpání S.D. nenašla a taktéž ani v zákoníku práce. Zákoník práce ani nezná pojem sick day, tudíž by mě zajímalo, podle jakého zákona či nařízení zaměstnavatel postupuje a jestli jeho postup je lege artis či nikoli. Děkuji Vám za odpověď, Romana Stohlová
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit