§ 215

 1. Zaměstnanci, který pracuje u téhož zaměstnavatele po stanovenou týdenní pracovní dobu celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné, přísluší dodatková dovolená v délce stanovené týdenní pracovní doby, a pracoval-li za těchto podmínek po kratší týdenní pracovní dobu, přísluší mu dodatková dovolená v délce odpovídající této kratší týdenní pracovní době.
 2. Pracuje-li zaměstnanec za podmínek uvedených v odstavci 1 jen část kalendářního roku, přísluší mu za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce dodatková dovolená v délce jedné dvaapadesátiny stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby; jde-li o právo na dodatkovou dovolenou za výkon práce v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech, postupuje se podle odstavce 4 písm. f).
 3. Dodatková dovolená z důvodu výkonu prací zvlášť obtížných přísluší zaměstnanci při splnění stanovených podmínek, i když má právo na dodatkovou dovolenou z důvodu výkonu prací pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.
 4. Za zaměstnance, kteří konají práce zvlášť obtížné, se pro účely poskytování dodatkové dovolené považují zaměstnanci, kteří
  1. trvale pracují alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby u poskytovatelů zdravotních služeb nebo na jejich pracovištích, kde se ošetřují nemocní s nakažlivou formou tuberkulózy,
  2. jsou při práci na pracovištích s infekčními materiály vystaveni přímému nebezpečí nákazy, pokud tuto práci vykonávají alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby,
  3. jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření,
  4. pracují při přímém ošetřování nebo obsluze duševně chorých nebo mentálně postižených alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby,
  5. jako vychovatelé provádějí výchovu mládeže za ztížených podmínek nebo jako zdravotničtí pracovníci pracují ve zdravotnické službě Vězeňské služby České republiky alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby,
  6. pracují nepřetržitě alespoň 1 rok v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech. Zaměstnanec, který dovršil 1 rok nepřetržité práce v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech, má právo na dodatkovou dovolenou již za tento rok; pracuje-li zaměstnanec v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech nepřetržitě více než 1 rok, přísluší mu za každých 21 odpracovaných dnů v těchto oblastech jedna dvanáctina dodatkové dovolené,
  7. pracují ve Vězeňské službě České republiky v přímém styku s obviněnými ve výkonu vazby nebo odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby,
  8. pracují jako potápěči za zvýšeného tlaku ve skafandrech nebo jako zaměstnanci (kesonáři) provádějící kesonovací práce ve stlačeném vzduchu v pracovních komorách,
  9. jako zdravotničtí pracovníci vykonávají činnosti při poskytování zdravotnické záchranné služby alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby,
  10. při čištění stok, kalových prostor, kanálových odpadů, žump, vpustí, kanalizačního potrubí a přípojek, hubení škodlivých živočichů ve stokách a při obsluhování čistíren odpadních vod přicházejí do přímého styku s biologickými odpadními vodami a odpady alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby.
 5. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou tropické nebo jinak zdravotně obtížné oblasti.
 6. Dodatková dovolená přísluší za stanovených podmínek jen zaměstnancům uvedeným v odstavcích 1 až 4.
 7. Při změně délky stanovené týdenní pracovní doby v průběhu příslušného kalendářního roku se pro účely stanovení práva na dodatkovou dovolenou použije § 212 odst. 4 obdobně.
 8. Pro účely dodatkové dovolené se v případech uvedených v odstavci 4 písm. a) až e) a g) až j) za výkon práce, s výjimkou čerpání dovolené, nepovažují doby uvedené v § 216 odst. 2 a § 348 odst. 1; právo na dodatkovou dovolenou v těchto případech vzniká jen na základě skutečného výkonu práce za podmínek uvedených v odstavcích 1 až 4.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #12 Pracomat.cz 2023-01-14 20:53
Cituji Zuzana:
Dobrý den, započitává se státní státní svátek...


Dobrý den Zuzano,

nárok na dodatkovou dovolenou se vám kvůli státnímu svátku nekrátí.
Citovat
0 #11 Zuzana 2023-01-14 17:07
Dobrý den, započitává se státní státní svátek, který vychází na pracovní týden např.pondelí, když pracovník nejde do práce do dodatkové dovolené a nebo se na základě toho krátí dodatková dovolená za neodpracovane hodiny. Děkuji
Citovat
0 #10 Pracomat.cz 2021-11-20 08:24
Cituji Jana Nedbalova:
Dobry den, chci se zeptat zda mam narok na dodatkovou dovolenou. Pracuji ...


Dobrý den Jano,

podle § 215, odstavce 4 d) mají na dodatkovou dovolenou nárok lidé pracující při přímém ošetřování nebo obsluze duševně chorých nebo mentálně postižených alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Do této definice nespadáte?
Citovat
-1 #9 Jana Nedbalova 2021-11-18 19:58
Dobry den, chci se zeptat zda mam narok na dodatkovou dovolenou. Pracuji jako pecovatelka v Dennim stacionari pro lidi s Alhzaimrem nebo jinou demenci
Pracuji tam 40 hodin tydne a dnes jsem se nahodou dovedela, ze na tuhle dovolenou nemam narok. Predem moc dekuji za odpoved J.Nedbalova
Citovat
0 #8 Pracomat.cz 2021-09-26 14:44
Cituji Lenka:
Dobrý den pracuji jako sestra v domově pro seniory se zvlástním režimem ...


Dobrý den Lenko,

podle vašeho popisu se zdá, že splňujete podmínku § 215 4 d) (viz níže), jelikož alzheimerova choroba i demence patří mezi duševní poruchy.
"pracují při přímém ošetřování nebo obsluze duševně chorých nebo mentálně postižených alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby"
Citovat
0 #7 Lenka 2021-09-26 14:03
Dobrý den pracuji jako sestra v domově pro seniory se zvlástním režimem (alzheimer centrum - není to státní ale soukromy majitel). Máme 5 tydný dovolené. A zajímalo by mě zda nemáme nárok na dodatkovou dovolenou. Pracujeme v příme pečí o klienty s alzheimerovou chorobou a s různými fázemi demence. Takže by mě zajímalo zda se toto považuje jako práce s duševně nemocnými.
Děkuji za odpověd
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2021-07-15 18:20
Cituji Šárka:
Dobrý den, má právo zaměstnavatel zrušit mi dovolenou 2 dny před čerpáním. děkují za odpověď Malá


Dobrý den Šárko,

ano právo na to má. V případě, že utrpíte finanční újmu (např. nemůžete odjet na zaplacenou dovolenou), tak vám ji zaměstnavatel musí nahradit.
Citovat
0 #5 Šárka 2021-07-15 15:39
Dobrý den, má právo zaměstnavatel zrušit mi dovolenou 2 dny před čerpáním. děkují za odpověď Malá
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2019-02-01 21:18
Cituji Miluše Knapová:
Dobrý den, jsme domov pro seniory, můžete prosím vysvětlit co znamená ...


Dobrý den Miluše,

právě za těch, které jsou vymezeny v uvedeném odstavci. Jestliže více než polovina vaší pracovní doby spočívá v práci s mentálně postiženými, pak podmínky splňujete. Předpokládám, že se to však "běžného" domova pro seniory netýká.
Citovat
0 #3 Miluše Knapová 2019-02-01 19:19
Dobrý den, jsme domov pro seniory, můžete prosím vysvětlit co znamená tato věta pro dodatkovou dovolenou §215 d) ZP pracují při přímém ošetřování nebo obsluze duševně chorých nebo mentálně postižených alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby.
Nejsme ani domov se zvláštním režimem. Jen bych se chtěla zeptat, za jakých podmínek by mohli mít pracovních dodatkovou dovolenou.

Děkuji Knapová
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2018-08-06 09:36
Cituji Romana Stohlová:
Dobrý den, pracuji ve FN Ostrava jako dětská sestra pro intenzivní péči v nepřetržitém provozu. Máme dodatkovou dovolenou. Zaměstnavatel nám poskytuje v rámci benefitů jeden den tzv.sick day. Tento jsem čerpala letos v červenci. ...


Dobrý den Romano,

podle nás argumentace vašeho zaměstnavatele není správná a při využití sickday (který je samostatným benefitem, který zaměstnavatel nabízí), by nemělo dojít ke krácení dodatkové dovolené. Nepodařilo se nám dohledat žádný právní předpis, který by takové chování ospravedlňoval. V kolektivní smlouvě také nic nemáte, zkuste se zeptat zaměstnavatele proč si myslí, že má k takovímu chování nárok.
Citovat
0 #1 Romana Stohlová 2018-08-04 12:20
Dobrý den, pracuji ve FN Ostrava jako dětská sestra pro intenzivní péči v nepřetržitém provozu. Máme dodatkovou dovolenou. Zaměstnavatel nám poskytuje v rámci benefitů jeden den tzv.sick day. Tento jsem čerpala letos v červenci. Mzdovou účetní jsem byla upozorněna, že pokud si sick day vyberu-zkrátí se mi dodatková dovolená o jeden den a je to podle zákona. Loni, kdy tento benefit zavedli-nic takového nebylo, a ani letos v dubnu, kdy kolegyně čerpala sick day, se jí nic nekrátilo. V naší kolektivní smlouvě jsem nic o krácení dodatkové dovolené při čerpání S.D. nenašla a taktéž ani v zákoníku práce. Zákoník práce ani nezná pojem sick day, tudíž by mě zajímalo, podle jakého zákona či nařízení zaměstnavatel postupuje a jestli jeho postup je lege artis či nikoli. Děkuji Vám za odpověď, Romana Stohlová
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]