§ 212

  • (1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.
  • (2) Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.
  • (3) Poměrná část dovolené přísluší v délce jedné dvanáctiny též za kalendářní měsíc, v němž zaměstnanec změnil zaměstnání, pokud skončení pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a vznik pracovního poměru u nového zaměstnavatele na sebe bezprostředně navazují; zaměstnanci přísluší v takovém případě poměrná část dovolené od nového zaměstnavatele.
  • (4) Byl-li zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, je povinna mu dovolenou nebo její část poskytnout právnická nebo fyzická osoba, pro kterou je uvolněný zaměstnanec činný; tato právnická nebo fyzická osoba je povinna mu poskytnout též tu část dovolené, kterou nevyčerpal před uvolněním. Nevyčerpal-li zaměstnanec dovolenou před uplynutím doby uvolnění, je povinen mu ji poskytnout uvolňující zaměstnavatel. Splnění podmínek pro vznik práva na dovolenou se přitom posuzuje vcelku za dobu před i po uvolnění.

§ 213

  • (1) Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce.
  • (2) Dovolená zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 činí 5 týdnů v kalendářním roce.
  • (3) Dovolená pedagogických pracovníků 47) a akademických pracovníků vysokých škol 72) činí 8 týdnů v kalendářním roce.
  • (4) Čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru.
  • (5) Dochází-li u zaměstnance v průběhu kalendářního roku ke změně rozvržení pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce příslušného rozvržení pracovní doby.
  • (6) Vláda může nařízením stanovit pro zaměstnance v drážní dopravě s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou podle § 100 odst. 1 písm. c) podmínky, za kterých může být poskytována dovolená v kalendářních dnech.

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 #8 Pracomat.cz 2018-10-07 20:55
Cituji Lenka Krátká:
Dobrý den, do prac. poměru jsem nastoupila 2.3.2018 z ÚP a trvat má do 28.2.2019...


Dobrý den Lenko,

to záleží na tom kolik týdnů dovolené máte na rok podle pracovní smlouvy. Jelikož pracujete od cca začátku třetího měsíce, tak to bude 10/12 * počet dní dovolené. Takže v případě 4 týdnů roční dovolené cca 16,5 dne a v případě 5 týdnů dovolené cca 20,5 dne. Pochopitelně se jedná o rok 2018, za rok 2019 to bude zase poměrná část.
Citovat
0 #7 Lenka Krátká 2018-10-07 20:05
Dobrý den, do prac. poměru jsem nastoupila 2.3.2018 z ÚP a trvat má do 28.2.2019. Prosím, na kolik dnů dovolené mám nárok v letošním roce. Děkuji Krátká
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2018-08-13 11:05
Cituji 01300008:
Dobrý den,
zaměstnavatel mi neumožnil vybrat si starou dovolenou z roku 2017 do 30. června 2018 ...


Dobrý den,

ano je tomu tak podle §218 odstavec 3) ZP - pracomat.cz/.../...
Citovat
0 #5 01300008 2018-08-13 08:29
Dobrý den,
zaměstnavatel mi neumožnil vybrat si starou dovolenou z roku 2017 do 30. června 2018, mohu si ji teď nastolit a vybrat jak chci já? Musí mi ji zaměstnavatel umožnit vybat v mém termínu na mnou stanovenou dobu?
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2018-07-18 10:07
Cituji Gitter petr:
Dobry den moje zena marodila od 5.2. Do 31.6.o kolik dni ji může zamestnavatel zkratit dovolenou ma částečný inv .duchod 1 stupně


Dobrý den Petře,

stejná odpověď jako u předchozího dotazu. Při dlouhodobé nemoci se zaměstnanci krátí dovolená takto:

Za prvních 100 zameškaných směn se dovolená zaměstnanci zkrátí o 1/12 a za každých dalších celých 21 zameškaných směn se dovolená zaměstnanci zkrátí o další 1/12.
Citovat
0 #3 Gitter petr 2018-07-16 15:18
Dobry den moje zena marodila od 5.2. Do 31.6.o kolik dni ji může zamestnavatel zkratit dovolenou ma částečný inv .duchod 1 stupně
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2018-05-19 17:43
Cituji Lubomíra Drobiszová:
Dobrý večer, chtěla bych se zeptat ohledně krácení dovolené. ...


Dobrý den Lubomíro,

při dlouhodobé nemoci se zaměstnanci krátí dovolená takto:

Za prvních 100 zameškaných směn se dovolená zaměstnanci zkrátí o 1/12 a za každých dalších celých 21 zameškaných směn se dovolená zaměstnanci zkrátí o další 1/12.
Citovat
0 #1 Lubomíra Drobiszová 2018-05-16 21:10
Dobrý večer, chtěla bych se zeptat ohledně krácení dovolené. Od 14.2. až doposud jsem na nemocenské. Kdybych se vrátila do práce 1.6. o kolik mi může zaměstnavatel zkrátit dovolenou? Leden a únor do 13.2. jsem byla v práci, ale už jsem si vybrala 4 dny.Děkuji za odpověď.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na ahoj@pracomat.cz.