§ 145

 • (1) Srážkami z příjmu zaměstnance jsou pro účely tohoto zákona srážky ze mzdy nebo platu a z jiných příjmů zaměstnance ze základního pracovněprávního vztahu podle § 3 (dále jen "srážky ze mzdy").
 • (2) Jinými příjmy zaměstnance podle odstavce 1 jsou
  • a) odměna z dohody,
  • b) náhrada mzdy nebo platu,
  • c) odměna za pracovní pohotovost,
  • d) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá zaměstnanci v souvislosti se skončením zaměstnání,
  • e) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním,
  • f) odměny podle § 224 odst. 2.

§ 146

Srážky ze mzdy smějí být provedeny jen

 • a) v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem,
 • b) na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo k uspokojení závazků zaměstnance,
 • c) k úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové organizace, bylo-li to sjednáno v kolektivní smlouvě nebo na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, a souhlasí-li s tím zaměstnanec, který je členem odborové organizace.

Předchozí stránka

Další stránka

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit