§ 100

 • (1) Vláda stanoví nařízením odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, jimiž jsou
  • a) členové osádky nákladního automobilu nebo autobusu24),
  • b) zaměstnanci údržby pozemních komunikací25),
  • c) zaměstnanci drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce26),
  • d) zaměstnanci městské hromadné dopravy27),
  • e) členové posádky letadla a zaměstnanci zajišťující provozování letiště28),
  • přitom blíže vymezí okruh zaměstnanců uvedených v písmenech a) až e) a upraví postup a další povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců při úpravě pracovní doby a doby odpočinku.
 • (2) Vláda může stanovit nařízením odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku31), který je složen ze zaměstnanců zaměstnavatele, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání, jejichž pracovní povinnosti zahrnují přímé plnění úkolů této jednotky; to však neplatí, pokud jde o délku stanovené týdenní pracovní doby. Délka směny v případě odchylek podle věty první při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí přesáhnout 16 hodin.

Předchozí stránka

Další stránka

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit